Кла пан “Название газеты” ст р c mжүктеу 0.58 Mb.

бет1/6
Дата15.05.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

КЛА

ПАН  “Название  газеты”      ст

р 

 

C

M

Y

K

 

2

№38   22.09.2016

АҚОРДА ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

zhaik_yni@mail.ru

19

zhaik_yni@mail.ru

ЖАРНАМА – РЕКЛАМА

№38    22.09.2016

 

МЕНШІК ИЕСІ – «ЖАЙЫҚ ҮНІ» ЖШС   

Газетті есепке қою туралы №13676-Г куәлікті 2013 жылғы 11 маусымда ҚР Мәдениет 

министрлігі ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. Газет аптасына 1 рет шығады.

Газета зарегистрирована в комитете информации и архивов Министерства культу-

ры РК, свидетельство №13676-Г от 11 июня 2013 года. Газета выходит 1 раз в неделю.

 

 

   

  Бас директор –  Мира ШҮЙІНШӘЛИЕВА

Бас директордың орынбасары:  Айнагүл СӘБИЕВА

Редактор: Ләззат ҚАЖЫМОВА

«Мәслихат жаршысы» қосымшасының редакторы: 

 

 

 

 

                Кәусар БАЙҒАЛИЕВА

Мекенжайымыз: 090000, Орал қаласы, Достық даңғылы, 

182/1, 4 қабат, 66-бөлме, қалалық әкімдік ғимараты.

Тел./факс: 50-86-31; 50-31-19. e-mail: zhaik_yni@mail.ru

www.facebook.com/zhaikuni.zhaikuni

https://twitter.com/zhaik_uni

www.uralsk-akimat.gov.kz   www.oral-maslihat.kz/

Корректор: Самал ҚОЙШЫБАЕВА

Кезекші редактор: Айнагүл СӘБИЕВА

Мақалалар  электрондық  нұсқада  қабылданады. 

Редакцияға келген хатқа жауап жазылмайды, қолжазба 

авторға  қайтарылмайды.  Деректердің  дәлдігі  үшін 

автор жауапты. Мақала авторларының пікірі редакция 

көзқарасын  білдірмейді.  «Жайық  үні-Жизнь  города» 

газетінде  басылған  мақалаларды  сілтемесіз  көшіріп 

басуға болмайды. 

Ж  белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Жазылу индексі 65435.      Таралымы 3500 дана.

«Полиграфсервис» ЖШС баспаханасында басыл-

ды. Мекенжайы: Орал қаласы, Л.Толстой көшесі, 27/3. 

Тел.: 50-51-46.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА г. УРАЛЬСКА 

до 29.10.2016 г.

    

     Пункт назначения

Время вылета из 

а/п отправления

Время прибытия 

Время вылета 

Время 

прибытия 

в пункт 

назначения

Дни недели

Номер рейса

Тип ВС

    Уральск-Астана-Уральск

             

17-00


В Уральск 

18-00


Из Уральска

19-00


В Астану

22-00


1,3, 5,7

ВЕК 2031/2030

Ф-100

Астана-Уральск-Астана  06-45

08-05


09-05

12-15


1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7


КЗР 979/980

Е-190


Алматы-Уральск-Алматы

19-15


21-15

22-15


02-15

….5,7


ВЕК 2011/2012

Ф-100


Алматы-Уральск-Алматы

08-30


10-55

11-55


15-40

   ..3,5,7

КЗР 881/882

А-320


Алматы-Уральск-Алматы

08-40


10-55

11-55


15-40

.2…..


КЗР 881/882

В-757


Алматы-Уральск-Алматы 

12-00


14-25

15-25


19-10

     1..4,6.

КЗР 881/882

А-319


АЭРОПОРТОВЫЙ СБОР И СБОР ЗА БЛАНК  АВИАБИЛЕТА  ОПЛАЧИВАЮТСЯ  ПАССАЖИРОМ ПРИ ПОКУПКЕ 

АВИАБИЛЕТА. Оплата  производится в тенге по курсу национального банка РК на день оплаты.

 РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 93-97-25; 93-96-75; 93-96-66; «Эйр Астана», раб. тел: 93-97-90. Наш адрес: ул. 

ЕСКАЛИЕВА, 177  (бывшая ул. Почиталина), здание «СИТИ-ЦЕНТР», 1 этаж.

Макаров жалпы білім беретін мектебі бос лауазымдық 

орынға конкурс жариялайды:

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі – 1 бірл. (18 сағат), оқытылу 

тілі – орыс тілі.

Қойылатын  талаптар:  білімі  жоғары  және  арнаулы  орта, 

педагогикалық еңбек, компьютерді жетік білуі керек.Конкурсқа қатысу үшін төмендегідей құжаттар қажет:

Конкурсқа қатысу туралы өтініш.

Түйіндеме.

Жеке куәлігінің көшірмесі.

Еңбек кітапшасының көшірмесі.

Медициналық анықтама (086).

Кадр есебі бойынша жеке іс-парағы.

Диплом көшірмесі (қосымшасымен).

Фото 3х4 – 1 дана.

Сотталмағаны туралы анықтама.

Қажетті құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 

күнтізбелік  күн  ішінде  мына  мекенжайға  ұсынылуы  тиіс: Зеленов 

ауданы, Макаров ауылы. Тел: 8(71131)20-6-44.

 ГККП я/с №26 «Тұлпар» г.Уральска  объявляет конкурс на 

занятие вакантной  должности  гражданского служащего:

1. Помощник воспитателя – 1 ставка (на время декретного отпуска).Перечень документов:

1. Заявление. 

2. Копия удостоверения личности.

3. Листок по учету кадров.

4.Копии документов об образовании.

5. Копия  трудовой  книжки. 

6.  Документ  о  прохождении  предварительного  медицинского    

освидетельствования.

7.Справка о несудимости.

Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в 

течение 15 календарных дней со дня опубликования по адресу: 

ЗКО, 

г.Уральск, Северо-Восток, 2, д.4. тел. 28- 64-98. 

Орал  қаласы  №26  орта  жал-

пы  білім  беретін  мектебі  бос 

лауазымдық  орындарға  конкурс 

жариялайды:

1. Куратор (қазақ, орыс тілінде) – 

3,5  бірлік. 

2.  Медбике  (негізгі  қызметкердің 

декреттік  демалыс  уақытына)  –  1 

бірлік.


Конкурсқа  қатысушыларға 

қойылатын  талаптар:  жоғары  не-

месе арнаулы орта білімді, санатты 

мұғалім. 

К о н к у р с қ а   қ а т ы с у ш ы л а р 

төмендегідей құжаттар тапсырады:

Түйіндеме.

Байқауға қатысу туралы өтініш.

Жеке куәлік көшірмесі.

Кадр есебі жөніндегі жеке іс-қағазы 

(мекенжайы, телефоны көрсетіледі).

Б і л і м і ,   б і л і к т і л і г і   т у р а л ы 

құжаттардың көшірмесі. 

Медициналық  тексеруден  өткені 

туралы анықтама.

Фотосурет – 2 дана (3х4).

Сотталмағаны туралы анықтама.

Мекенжай анықтамасы.

К о н к у р с қ а   қ а т ы с у ғ а   н и е т 

білдіргендер  газетке  хабарландыру 

шыққаннан бастап 15 күнтізбелік күн 

ішінде құжаттарын мына мекенжайға 

тапсыруы  тиіс: Орал  қаласы, 

М.Есламғалиұлы  көшесі,  15,  тел: 

53-71-98.

«Круглоозерный  орта  жалпы 

білім  беретін  мектебі»  ММ  бос 

орындарға конкурс жариялайды:

Шағын  орталық  тәрбиешісі  –  1 

бірлік.

Логопед   (қазақ сыныптарына) – 1 бірлік.

Мектепалды даярлық тобы  (орыс 

сыныптарына) – 1 бірлік.      

Қажетті құжаттар:

Конкурсқа қатысуға өтініш.

Жеке куәлік көшірмесі.

Білімін,  біліктілігін  анықтайтын 

құжаттардың көшірмесі.

Кадр есебі жөніндегі толтырылған 

жеке  іс-парағы  (фотосуретімен,  ме-

кенжайы,  телефоны  міндетті  түрде 

көрсетілуі керек).

Еңбек кітапшасының көшірмесі.

Медициналық анықтама.

Конкурс азаматтық қызметкерлерді 

жұмысқа қабылдау ережесіне сәйкес 

өткізіледі. Қажетті құжаттар хабарлан-

дыру шыққан соң 15 күнтізбелік күнде 

мына мекенжайға тапсырылуы қажет: Орал қаласы, Круглоозерный кенті, 

Комсомольская  көшесі,  82-үй, 

Круглоозерный ОЖББМ. Телефон: 

52-02-58.                                                                 

ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРГЕ!

Орал  қаласы  әкімдігінің  жұмыспен  қамту  және  әлеуметтік 

бағдарламалар  бөлімінің  «Жұмыспен  қамту  орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Халықты жұмыспен қамту 

туралы»  Қазақстан  Республикасының  2016  жылғы  6  сәуірдегі 

Заңына  және  «Халықты  жұмыспен  қамтуға  жәрдемдесудің 

кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрінің  2016  жылғы  14 

маусымдағы  №516  бұйрығына  сәйкес  жастар  практикасы, 

қоғамдық  жұмыстарды  және  әлеуметтік  жұмыс  орындарын 

ұйымдастыру үшін жұмыс берушілерден өтінімдерді 2016 жылдың 

1 қарашасына дейін қабылдайтынын хабарлайды. 

Өтінімдер  мына  мекенжайда  қабылданады: Орал  қаласы, 

Достық-Дружбы даңғылы, 161-үй, 2-қабат, 7,9,11,13-бөлмелер.  

Анықтама телефондары: 30-22-73, 30-41-77, 30-35-68, 51-44-93.

РАБОТОДАТЕЛЮ

Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости» 

отдела  занятости  и  социальных  программ  акимата  города 

Уральска сообщает, что в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 6 апреля 2016 года №482 «О занятости населения» 

и  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального 

развития  Республики  Казахстан  от  14  июня  2016  года  №516 

«О  некоторых  вопросах  содействия  занятости  населения», 

заявки от работодателей на организацию молодежной практики, 

общественных работ и социальных рабочих мест принимаются 

до 1 ноября 2016 года.

Заявки  принимаются  по  адресу: 

город  Уральск,  проспект 

Достык-Дружбы, 161, каб.7, 9, 11, 13.  Телефоны для справок: 

30-22-73, 30-41-77, 30-35-68, 51-44-93. 

 «Облыстық балалар-жасөспірімдер теннис спорт мектебі» 

МКҚК бос лауазымдық орындарға конкурс жариялайды:

1. Методист – 1 бірлік.

2. Теннис жаттықтырушысы – 2 бірлік.

3. Дәрігер – 1 бірлік.

4. Жүргізуші – 1 бірлік.

5. Сантехник – 1 бірлік.

6. Плотник – 1 бірлік.

7. Газ - операторы – 2 бірлік.

8. Киім ілуші – 1 бірлік.

9. Қарауылшы – 3 бірлік.

10. Хатшы-аудармашы – 1 бірлік.

Қойылатын талаптар:  жоғары және арнайы орта білімі немесе 

сәйкес  курстан  өткендігі  туралы  сертификаты,  жұмыс  тәжірибесі 

болуы, мемлекеттік және орыс тілдерін білуі шарт.

Конкурсқа қатысушыларға қажетті құжаттар тізімі:

Түйіндеме.

Өтініш.

Кадр есебі жөніндегі жеке іс-парағы.Жеке куәлік көшірмесі.

Білімі туралы құжат көшірмесі.

Еңбек кітапшасы көшірмесі.

Медициналық кітапша.

Сотталмағаны туралы анықтама.

Мекенжай анықтамасы.

Құжаттар хабарландыру шыққан соң 15 күнтізбелік күн ішінде мына 

мекенжайға  тапсырылуы тиіс: Орал қ. Астана ш-а 17, тел: 8/7112/ 

24-00-57, 24-00-37.

Премьер-


Министр Бақытжан 

Сағынтаевтың 

төрағалығымен 20 

қыркүйек күні Үкіметтің 

жаңа құрамдағы 

алғашқы отырысы өтті. 

Б і р і н ш і   м ә с е л е   б о й ы н -

ша  баяндаған  ҚР  Ұлттық  эко-

номика  министрі  Қуандық 

Бишімбаевтың  айтуынша, 

қазір  министрлік  әлеуметтік 

м а ң ы з ы   б а р   т а у а р л а р ғ а 

бағаны  негізсіз  көтергендерді 

анықтау  жұмыстарын  жүргізуде. 

Монополияға қарсы орган биылғы 

жылдың басынан бері 27 тексеру 

жүргізіп,  оның  12-сін  аяқтаған. 

Сондай-ақ    әлеуметтік  маңызы  бар  тауарлар 

бағасының  қымбаттау  себептерін  түсіндірді. 

–  Ұлттық  экономика  министрлігі  нарықтар 

теңгеріміне  талдау  жүргізді,  нәтижесінде 

ішкі  нарықтағы  әлеуметтік  мәні  бар  тауар-

лар  бағасының  өсуіне  әсер  ететін  бірқатар 

себептер  анықталды.  Біріншісі  –  әлемдік 

нарықтардағы  баға  жағдаятының  өзгеруі 

және  ұлттық  валютаның  әлсіреуі  импорттық 

жеткізулерге  тәуелді  тауарларға  әсер  етті. 

Олар бойынша отандық тауарларды тұтынудың 

қамтамасыз  етілуі  60  пайыздан  төмен,  – 

деді  Қ.Бишімбаев.  Министр  бұған  ағымдағы 

жылы  табиғи  монополиялардың  қызметтеріне 

тарифтердің және ЖЖМ бағасының артуы да 

ықпал етіп отырғанын атап өтті. Тағы бір себеп 

– маусымдық ауытқудың әсері.

–  Жыл  сайын  тауардың  жекелеген  түрлері 

бойынша  қоймадағы  қордың  азаюына  байла-

нысты олардың бағасы құбылып тұрады. Бұл, 

ең  алдымен,  көкөністер  –  картоп,  сәбіз,  пияз, 

қырыққабат,  қызылша.  Баға  әдетте,  мамыр-

тамыз  айларында  көтеріледі,  –  деді  министр. 

Төртінші  себеп  –  экспорттық  жеткізудің  әсері. 

Еуразиялық экономикалық одақ аясында, Ресей 

мен Қырғызстанның шекара маңындағы бағалар 

өскен жағдайда ішкі нарықтағы тауарлар құны 

да  көтеріледі.  Қ.Бишімбаевтың  мәлімдеуінше, 

бүгінгі  таңда  жоғарыда  аталған  факторлар 

бағаның  өсуіне  әсер  етті,  жыл  соңына  дейін 

айтарлықтай өсім болмайды деп күтілуде.

Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл басынан 

бастап тұтыну бағасының индексі 5,4 пайызға, 

оның  ішінде  азық-түлік  тауарлар  5,2  пайызға 

өскен.  2016  жылғы  30  тамыздағы  жағдай  бо-

йынша  жыл  басынан  әлеуметтік  маңызы  бар 

азық-түлік тауарларына баға индексі 9 пайызды 

құраған.

Премьер-Министр  Бақытжан  Сағынтаев 

тұрақтандыру  қорларына  азық-түлік  алуға 

бөлінген  қаржыны  тиісті  деңгейде  иге-

ру  керектігін  мәлімдеді.  Сондай-ақ,  облыс 

әкімдерінен  тұрақтандыру  қорларын  азық-

түлікпен  толтыруға  бөлінген  қаржы  депозит-

терде  неге  бостан  бос  игерілмей  жатқанын 

түсіндіруді талап етті. – Әрине, бірінші кезекте 

біз бағаның негізсіз өспеуін бақылап отыруымыз 

керек. Маусымдық және басқа да себептермен 

тауар құнының жоғарылауы орын алады, бірақ та 

бағаға қатысты тиісті шешімдер жасалғанымен, 

көп  жағдайларда  жұмыстардың  атқарылмауы 

салдарынан өсіп жатады. Бізде өндірісті және 

өнімнің саудасын іске асыруды ынталандыруға 

байланысты,  бағаны  ырықтандыруға  тетіктер 

жеткілікті. Алайда, бұл тетіктер жұмыс істемей 

тұр.  Отырыста  байқағанымыздай,  жергілікті 

жерлерде  әкімдіктер  тарапынан  қадағалау 

болмай  тұр,  –  деді  Премьер-Министр.  Осы 

ретте бағаны ырықтандыруда жүйелі шаралар 

қабылдау  керектігін  нықтап  жеткізді.  Үкімет 

басшысы  Қазақстанда  өндірілетін  өнімдер 

бойынша бағаны ұстап тұруға толық негіз бар 

екенін алға тартты. Сонымен қатар Ұлттық эко-

номика министрлігіне баға саясатында реттегіш 

тетіктерді тиісті деңгейде пайдалануды ескертті.

Жалпы  Үкімет  отырысының  күн  тәртібіне 

төрт маңызды мәселе шығарылды. Министрлер 

мен  әкімдер  жұмыспен  қамту,  мемлекеттік 

қызметтердің көрсетілуі, жылу беру маусымына 

дайындық және егін орағының барысы бойынша 

есеп берді.«Егемен Қазақстан»

БАҒА НЕЛІКТЕН ӨСТІ?

Сейсенбі күні 

Орал қаласының 

әкімі Нариман 

Төреғалиев 

өңірімізге танымал 

құрылысшы, сала 

үздігі Александр 

Потиченконы 70 

жасқа толуына орай 

қабылдады. 

Нариман  Төреғалиұлы 

е ң б е к   ж о л ы н а   ү ң і л і п , 

қ ұ р ы л ы с   с а л а с ы н ы ң 

еңбекторысына  ерекше 

ілтипат  білдірді.  Орынбор 

облысының Первомай ауда-

ны, Озерное ауылында 1946 

жылы дүниеге келген А.Потиченко 

алғашқы еңбек баспалдағын 1961 

жылы  «Промстрой»  құрылыс 

басқармасында  қатардағы 

жұмысшы болып бастаған. Жұмыс 

жасай  жүріп,  1964  жылы  Ақтөбе 

құрылыс  училищесін  құрылыс 

шебері  мамандығы  бойынша 

аяқтап шығады. Ал жоғары білімді 

Мәскеу Бүкілодақтық инженерлік-

құрылыс институтында алады. 

Кеңес  әскері  қатарында 

әскери  борышын  өтеп  кел-

геннен  кейін  «Химмашстрой» 

құрылыс  басқармасында  шебер 

болып  жұмыс  жасайды.  Іскерлігі 

мен  өндірістік  тапсырмалар-

ды  орындаудағы  алғырлығы 

ескеріліп,  прораб,  кейін  аға  про-

раб, үй құрылысы комбинатының 

басшысы  қызметтеріне  сатылап 

көтеріледі. 

1980  жылы  «Уральскпром-

с т р о й »   т р е с т і   ө н д і р і с т і к -

т е х н и к а л ы қ   қ ұ р а м д а у 

басқарма  бастығы  қызметіне 

тағайындалады.  «Кульсарынеф-

техимстрой» трестінде біраз жыл 

еңбек етеді. 1992 жылы «Альтаир» 

ЖШС-ның бас директоры қызметі 

тізгінін қолға алады. Александр 

Андреевичтің  басшылығымен 

« А л т а и р »   Ж Ш С   ш а ғ ы н 

құрылыс  учаскесінен  қуатты, 

іргелі  құрылыс  компаниясы-

на  айналады.  Облысымызда 

көптеген әлеуметтік нысандар 

бой түзеп, құрылыс қарқынды 

жүргізіледі.  Мәселен,  1998-

2005  жылдар  аралығында 

аталмыш  құрылыс  компания-

сымен Қазталов ауданындағы 

а у р у х а н а ,   П о д с т е п н ы й 

ауылындағы  №2  мектеп-ин-

тернат, Орал қаласында №44 

мектеп,  облыстық  тарихи-

өлкетану  музейі,  №28  мек-

тепке  қосалқы  ғимарат,  №2 

облыстық  балалар  ауруханасы, 

т.б.  жаңадан  салынды  немесе 

қайта  жаңғыртылды.  Александр 

Андреевич  қайырымдылық  жа-

саудан  да  қалыс  қалып  көрген 

емес.  Оның  қиналғанға  қол 

ұшын  созып,  жоқ-жітікті  демеп 

жүретін жомарттығын жерлестері 

бағалайды.  1999  жылдың  өзінде 

«Альтаир»  ЖШС    2  млн.теңгеге 

демеушілік  көрсеткен.  Еліміздің 

құрылыс саласын дамытуға қосқан 

осындай  өлшеусіз  еңбегі  үшін 

«Қазақстан  Республикасының 

Тәуелсіздігіне – 10 жыл», «Аста-

на»,  «Қазақстанның  құрметті 

құрылысшысы» медальдарымен, 

«Ұлттық  экономика  көшбасшысы 

–  2006»  төсбелгісімен  марапат-

талды.  Меценаттығы  үшін  де 

түрлі  мадақтауларға  ұсынылды. 

Нариман  Төреғалиұлы  қалалық 

мәслихаттың екі шақырылымдағы 

депутаты,  Орал  қаласының 

қ ұ р м е т т і   а з а м а т ы   а т а ғ ы н 

алған  Александр  Потиченконы 

тәжірибелі  құрылысшы  маман 

ретінде  ел  сыйлайтынын  айтып, 

ақсақал жасына келген азаматқа 

шапан жауып, құрмет көрсетті.   

25  жылдың  ішінде  130-дан 

астам  әлеуметтік  нысанды  ел 

игілігіне  тапсырған  ардагер-

құрылысшы қала әкімінің құрметін 

ыстық ықыласпен қабылдады. Айнагүл СЕРІКҚЫЗЫ

АРДАГЕР-ҚҰРЫЛЫСШЫҒА ҚҰРМЕТ

Жоғарғы  сот  төрағасы  Ұлт  жоспарының  сот  жүйесіне  қатысты  барлық 

он  қадамы  орындалғанын  айтты.  Ұлт  жоспарында  көзделген  реформалар 

республиканың  сот  құрылымын  және  сот  ісін  жүргізуді  одан  әрі  жетілдіруге 

зор серпін берді. Сот сатыларын оңтайландыру сот төрелігіне қолжетімділікті 

айтарлықтай  жеңілдетуге,  соңғы  шешімді  қабылдау  уақытын  қысқартуға 

мүмкіндік туғызды.

  Қ.Мәми 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап соттар бес сатылықтан үш сатылық 

сот төрелігі жүйесіне көшкенін хабарлады. Сондай-ақ, Жоғарғы сот төрағасы 

инвестициялық  дауларды  қарайтын  Жоғары  соттың  мамандандырылған 

алқасы мен Астана қалалық сотының мамандандырылған құрамы, сондай-ақ 

Жоғарғы сот жанынан құрылған Халықаралық кеңес толыққанды қызмет атқарып 

отырғанын мәлімдеді.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы сот жүйесінің жұмысын 

одан  әрі  жетілдіру  және  судьялардың  VII  съезін  өткізуге  дайындық  жөнінде 

бірқатар нақты тапсырма берді.

akorda.kz

Кеше Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдады. 

Әңгімелесу барысында «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарының іске асырылу мәселелері, сондай-

ақ биылғы 8 айдағы сот төрелігін жүзеге асыру 

қорытындылары мен Қазақстан Республикасы 

судьяларының алдағы VII съезіне дайындық 

барысы талқыланды.

Жоғарғы сот 

төрағасын қабылдады 

Апта тынысы«Қарттар  мен  мүгедектерге  арналған  жалпы  үлгідегі 

Орал  медициналық  әлеуметтік  мекемесі»  ММ  азаматтық 

қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды:

Дәрігер-терапевт – 1 бірлік.

Дәрігер-невропатолог – 1 бірлік. 

Үміткерлерге қойылатын талаптар:

Медицина саласы бойынша жоғары білімі, 3 жылдан кем емес 

еңбек өтілі, мемлекеттік тілді білуі, өз жұмысына жауапты болуы 

шарт. Сондай-ақ дербес компьютерді білуі және арнайы мамандық 

сертификаты талап етіледі.

3. Бухгалтер – 1 бірлік. Үміткерге қойылатын талаптар:

Бухгалтер – жоғары немесе  арнаулы орта білімді, қазыналық 

банкіге өнім тасушылар мен қызмет көрсетушілерге электрондық 

жүйеде  есептесу  шотын  жазуды  толық  білетін,  мемлекеттік  тілді 

меңгерген, өз жұмысына жауапты болуы шарт. Оған қоса дербес 

компьютерді білуі, арнайы мамандық сертификаты талап етіледі.

Қажетті құжаттар:

Конкурсқа қатысу туралы өтініш.

Жеке куәлік көшірмесі.

Білімі, біліктілігін анықтайтын құжаттардың көшірмесі.

Кадр есебі жөніндегі толтырылған жеке іс-парағы фотосуретімен 

(мекенжайы, телефоны міндетті түрде көрсетілуі керек).

Еңбек кітапшасының көшірмесі.

Медициналық анықтама.

Конкурс азаматтық қызметкерлерді жұмысқа қабылдау ережесіне 

сәйкес өткізіледі.

Қажетті құжаттар хабарландыру шыққан соң 15 күнтізбелік күнде 

мына мекенжайға тапсырылуы қажет: Орал қаласы, Сады көшесі, 

28-үй. Телефон: 21-19-71.

№38  22.09.2016

3

zhaik_yni@mail.ru

18

№38    22.09.2016zhaik_yni@mail.ru

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ҚОҒАМ

Басқармадағы мерекеҚазақстан Республикасы 

халқының тілдері күні 

мерекесіне Орал қаласының 

қорғаныс істері жөніндегі 

басқармасының жеке 

құрамы да өз үлестерін 

қосты. 

Басқармада  Қазақстанда  тұратын ұлттар  мен  ұлыстар  достастығын 

нығайту  және  өзге  ұлт  өкілдерінің 

мемлекеттік  тілге  деген  құрметін 

насихаттауға  бағытталған  дәстүрлі  

іс-шаралар  жоспары  құрылып,  «Тілге 

құрмет  –  елге  құрмет»  атты  онкүндік 

өткізілді. 

Мерекеге арналған салтанатты жина-

лыс өткізіліп, жеке құрам арасында жазба 

жұмысынан  байқау  ұйымдастырылды. 

Әр  халықтың  салт-дәстүрін,  өнері 

мен  мәдениетін  көрсету  мақсатында 

бөлімдер  өзара  сайысқа  түсті.  Олар 

өздерін  таныстыру,  құттықтау,  сурет 

бойынша  шағын  әңгіме  құрастыру, 

викториналық  сұрақтарға  жауап  беру, 

өз  өнерлерін  көрсету,  мемлекеттік 

тілде  мәнерлеп  өлең  оқу  кезеңдері 

бойынша бақтарын сынады. Онкүндіктің 

соңғы күні мерекелік концертке ұласып, 

жеңімпаздар  марапатталды.  Ұтымды 

ұйымдастырылған  шара  жеке  құрам 

арасындағы достық қарым-қатынастың 

нығаюына  мол  ықпалын  тигізді.  Бұл 

игілікті іс алдағы уақытта да жалғасын 

табады. 


Біздің  басқарма  қызметкерлері 

бірнеше ұлттан құралған, әсіресе, өзге 

ұлт өкілдерінің қазақ тілін үйренуге деген 

құлшыныстары қуантады. Мекемемізде  

мемлекеттік  тілді  оқыту  жақсы  жолға 

қойылған.  Мемлекеттік  тілді  оқыту 

курсында өзге ұлт өкілдері ғана емес, 

сонымен  қатар  орыс  мектебінде  білім 

алған өз қандастарымыз да оқиды.   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал