Казахстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 122.79 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі122.79 Kb.

Казахстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Некоммерческое АО «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Ақпараттық технологиялар факультеті  

Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару кафедрасы 

 

  

 

«БЕКІТЕМІН»  

АТ деканы _________ С.С.Табултаев 

«__» ______2012 ж 

 

  

 

SYLLABUS 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» 

мамандық: 5В070300 - Ақпараттық жүйелер  

 

 

  

Курс 4 


Триместр 8 

Барлығы 3 кредит 

Сағат барлық саны 135 сағат 

Дәрістер 1,5 кредит  

Тәжірибелік сабақтар 0,5 кредит 

Практикалық сабақтар 1 кредит  

СӨЖ 45 сағат  

СӨЖМ 45 сағат 

3ЕСЖ 8 триместр 

Экзамен 8 триместр 

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2012 ж.  

 

Оқу  бағдарламаны  пәннің  типтік  бағдарламасы  негізінде  құраған 

доцент, э.ғ.к. Бекишева А.И. 

Оқу  бағдарлама  «Экономика,  өндірісті  ұйымдастыру  және  басқару» 

кафедрасының отырысы кезінде (__.__.__ ж. бастап № __ протокол) қаралып 

бекітілген. 

ЭӨҰжБ Кафедрасының меңгерушісі А.А. Жакупов  

 

 Оқытушы туралы мағлұмат 

Бекишева  Анна  Ивановна  -  ЭӨҰжБ  кафедрасының  доценті,  э.ғ.к. 

Ленинградтық  мемлекеттік  университетті  бітірген.  Жалпы  жұмыс  стажы  41 

жыл, оның ішінде педагогикалық  стаж  –13 жыл, АЭжБУ да  – 9 жыл. 6 оқу 

құралының, 14 мақаланың, 8 методикалық жұмыстың авторы,.  

 

  

 

Пән  АТФ  деканаты  қасындағы  жалпы  кестеде  орналасады.  СӨЖМ бойынша  сабақ  кестесі  ЭӨҰжБ  кафедрасының  жанындағы  хабарландыру 

тақтасына орналастырылады – А 416. 

 

 

  

 

  

 

 

Преквизиттер 

Осы пәнді оқу үшін қажет пәндер: 

 

Экономикалық теория негіздері  

Микроэкономика  

 

Постреквизиттер 

Осы пәннін білімі қолданылатын пәндер: 

 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе;  

Дипломдық жұмыс. 

 

Пән мақсаты 

Нарықтық  қатынастар  жағдайында  экономикалық  реформалар 

өткізілуіне  байланысты  техникалық  мамандықта  оқитын  студенттердің 

экономика және ұйымдастыру пәндерін терең оқу қажеттілігі туындайды. 

Жоғары  техникалық  оқу  орындарындағы  келешек  программисттерді, 

системотехниктерді  экономикалық  дайындау  келесі  пәндерді  оқыту  арқылы 

жүзеге  асады:  экономикалық  теория  негіздері,  экономика  және  өндірісті 

ұйымдастыру, менеджмент және маркетинг негіздері. 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнін оқып үйрену дәрістер, 

практикалық  және  тәжірибелік  сабақтар  арқылы  және  есептеу  сызбалық 

жұмыстарды  орындау  арқылы  жүзеге  асады.  Өндірісті  ұйымдастырудың 

кейбір  сұрақтарын  студенттер  өз  бетінше  оқиды,  және  де  дипломдық 

проекттердің, жұмыстардың экономикалық бөлігінде қарастырылу керек. 

Пәннің  негізгі  мақсаты  жалпы  қазіргі  заманғы  экономиканың  және 

жеке  экономикалық  субъектінің  (кәсіпорын)  жұмыс  істеу  механизмін,  құру 

процессін  және  керек  шешімдерді  қабылдауды,  экономикалық  ресурстарды 

қолдануды және қаражаттық іс әрекеттерді анализдеуді, өндіріс пен еңбекті 

ұйымдастыру  формаларын  және  әдістерін,  ғылыми  техникалық  прогресстің 

даму сұрақтарын және оның тиімділігін бағалауды үйрету. 

«Экономика  және  өндірісті  ұйымдастыру»  курсының  оқу  пәні 

экономиканың  маңызды  бөлігі,  оның  дамуынсыз  нарықтық  қатынастар 

болмайтын  -  өндіріс  болып  табылады.  Өндірістік  процестің  заңдылықтарын 

тану негізінде өндірістік практикалық мақсаттарды іске асыру шаруашылық 

әдістерін құру мүмкіндігі пайда болады. 

Кәсіпорынның  сәтті  жұмыс  істеуі  үшін  ақпараттың  технологияларды 

қолданатын  электронды  есептегіш  техника  негізінлегі  ақпараттық 

жабдықтама  керек.  Барлық  ақпараттық  процесс  жоспарлық,  оқулық, 

бақылаулық  және  аналитикалық  ақпаратты  алуға  бағытталған.  Осы 

мамандықтағы  студенттердің  арнаулы  білімдері  және  экономика  және 

өндірісті  ұйымдастыруды  білуі  өндірісте  рационалды  менеджмент 

жасайтынына кепіл. 

 

 Пәнді оқу мақсаттары 

Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер білдіру керек: 

 

Экономикалық жағдайды бағалау және анализдеу арқылы өзіндік шешім қабылдауды; 

 

Экономиканың және 

өндірісті 

ұйымдастырудың 

негізгі 


ұғымдарын білу; 

 

Қолданылған  ресурстарды  бағалау  және  құру  кезіндегі білімділікті; 

 

Техникалық  шешімдер  тиімділігін,  программалық  құралдарды, ақпаратты  өңдеу  жүйелерін,  есептеу  жүйелерін  және  желілерді  бағалау 

облысында білімді болу. Сабақ графигі 

Семестрдегі  сабақтың  ұзақтығы  –  10  апта  (дәрістер  3  сағаттан  5  апта 

және  2  сағаттан  5  апта).  Аудиториялық  сабақтардың  өткізілу  орны  мен 

уақыты сабақ кестесі бойынша. 

Оқу,  студенттің  сабаққа  жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік 

технология  бойынша  жүреді.  Семестр  ұзақтығы  10  апта.  Әрбір  дәрістің, 

практикалық  және  тәжірибелік  сабақтың  ұзақтығы  100  минут.  Студенттің 

өзіндік  жұмысы  СӨЖ  аптасына  5,9  сағатты  құрайды  және  қарастырады: 

курстық  жұмысты  жасауды;  тәжірибелік  сабаққа  дйындалуды  және  оларды 

рәсімдеуді; 

дәрістерге 

дайындалуды. 

СӨЖМ 

аптасына сағат 


консультацияларға және 3 семестрлік жұмысты тапсыруға. 

Дәріс тақырыптары (22 сағ.) 

 

Апта  Тақырып аты  Сағат 

Дәріс 


Оқу құралының 

нөмірі 


1 Тақырып. Экономиканың негізгі 

буыны – кәсіпорын. 

Конспект, Л.,1,4,5,6 

2 Тақырып. Негізгі фондтар. Конспект, 

Л.,1,4,5,6  

3 Тақырып. Айналым қаражаттары. Конспект, 

Л.,1,4,5,6 

4 Тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекті ұйымдастыру, нормалау және ол үшін 

төлеу. 


Конспект, 

Л.,1,4,5,6 

5 Тақырып. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. 

Конспект, Л. 1,4,5,9 

6 Тақырып. Кәсіпорын өнімінің құнының құрастырылуы. 

Конспект, Л. 1,4,5, 

7 Тақырып. Өндірістегі кіріс, пайда және 

рентабельдік. 

Конспект, Л. 3, 4 

8 Тақырып. Кәсіпорынның қаражаттық іс әрекеті. 

Конспект,  Л. 3, 4, 1, 2, 3 

9 Тақырып. Ғылыми техникалық прогресстің дамуындағы инвестициялар 

рөлі. 


Конспект,  

Л. 1, 2, 3 

10 


10 Тақырып. Өндірісті ұйымдастыру. 

Конспект, Л. 1, 2, 11,12,13 

11 


11 Тақырып. Кәсіпорынның іс әрекетін 

іштей болжамдау және жоспарлау. 

Конспект, Л.,1,2,4,5 

Пәннің қысқаша мазмұны 

 

1 Тақырып. Экономиканың негізгі буыны – кәсіпорын. (2 сағ.) 

Кәсіпорынды құрудағы және оның жұмыс істеуіндегі мақсаты. Қәзіргі 

кездегі  жағдайда  өндірісті  ұйымдастыру  формаларын  және  әдістерін 

жетілдіру. 

Өндірістік 

ұйымдардың 

(кәсіпорындардың, 

акционерлік 

қоғамдардың,  фирмалардың,  компаниялардың,  серіктестіктердің  және  т.б.) 

негізгі ұйымдастырушылық формалары. 

Өндірістік кәсіпорындардың ұйымдастырушылық  структурасы. Негізгі 

және  көмекші  өндіріс  цехтерінің  классификациясы,  обслуживающих 

хозяйств и служб. 2 Тақырып. Негізгі фондтар. (2 сағ.) 

Өндіріс  тиімділігін  көтерудегі  негізгі  фондтардың  экономикалық 

маңызы.  Негізгі  фондтардың  классификациясы  және  құрылымы,  өндіріс 

автоматизациясының 

оның 

құрылымының өзгеруіне 

әсер 


етуі. 

Машиналардың,  құрал  -  жабдықтардың  тозуының  экономикалық  маңызы. 

Тозу түрлері және оларды өтеу. 

Амортизация  туралы  түсінік.  Амортизациялық  фондты  құрастыру, 

оның  мақсаты  және  қолданылуы.  Негізгі  фондтарды  қолдану  тиімділігі, 

олардың  резервтері  және  оларды  қолдануды  жақсарту  жолдары.  Негізгі 

фондтарды құрастыру көздері, оларды құрудағы кредиттердің рөлі. 

3 Тақырып. Айналым қаражаттары. (2 сағ.) 

Айналым  қаражаттары  туралы  түсінік.  Айналым  қаражаттарының 

құрамы,  құрылымы  және  прибор  жасауда  айналым  қаражаттарының 

ерекшеліктері.  

Кәсіпорынның  айналым  қаражаттарын  құрастыру  көздері.  Айналым 

қаражаттарын  элементтер  бойынша  нормалау.  Айналым  қаражаттарының 

керектігін 

анықтау. 

Айналым 

қаражаттарының 

оралымының 

(оборачиваемость)  тездету  жолдары  және  көрсеткіштері.  Кәсіпорындағы 

айналым қаражаттарының оптималды көлемін табудың әдістері. 


4  Тақырып.  Еңбек  ресурстары.  Еңбекті  ұйымдастыру,  нормалау 

және ол үшін төлеу. (2 сағ.) 

 

Еңбекақы төлеудің негізгі жағдайлары. Кәсіпорында бірегей еңбекақы төлеу  қорының  құрылу  көзі.  Жалақы  қорының  ерекшіліктері  және 

құрылымы. Негізгі және қосымша жалақы. Жалақыға қосу жүйесі. Еңбекақы 

төлеу  және  нормалау.  Еңбекақы  төлеу  формалары  және  жүйелері.  Еңбек 

нарығы. 


5 Тақырып.  Өнім шығыны және өнімнің өзіндік құны (2 сағ.) 

Өндірістің  шығын  түрлері  және  түсінігі.  Өнімнің  өзіндік  құны 

кәсіпорынның  өндірістік  шаруышылықтың  маңызды  көрсеткіші  ретінде. 

Өнімнің өзінді құнының құрылымы және түрлері. 

Өзіндік  құнның  калькуляциясы  және  оның  деңгейін  анықтайтын 

факторлар. Өнімнің өзіндік құнын азайту қажеттілігі, азайту жағдайларының 

резервтері. 

  

  6 Тақырып. Кәсіпорын өніміне бағаларды белгілеу(2 сағ.) 

Өнімнің  құны  және  бағысының  түсініктері.  Баға  құрылымының 

принцптері. Бағалар функциялары: жоспарлы – тіркеулі, таратылымды. 

Бағалар  түрлері  және  оның  құрылымы.  Келісім  шартты  және  еркін 

бағалар,  тарифтер,  бағаны  орнатуда  шегерімдер  жүйесі.  Нарыққа  өту 

шартындағы  баға  орнату  жүйесін  жетілдірудегі  негізгі  бағыттар. 

Кәсіпорынның бағалық саясаты және стратегиясы. 

  

7 Тақырып. Кіріс, табыс және өндіріс рентабельдігі (2 сағ.) 

Кәсіпорынның  негізгі  кіріс  көздері.  Кіріс  түрлері.Кәсіпорынның 

табысы  мемлекеттік  бюджеттің  және  кәсіпорын  қорларының  құрылуының 

негізгі  көзі  ретінде.Табысты  бөлу  әдісі.  Табысқа  қойылатын  жаңа  салық 

жүйесі.  

Өндірістің 

және 


өнімнің 

рентабельдігінің 

көрсеткіштерінің 

сипаттамасы. Рентабельділікті жоғарылату жолдары. 

 

 Тақырып 8. Кәсіпорын қаражаты  (2 сағ .) Кәсіпорын  қаражаттық  қызметінің  маңызы  .  Қаржыландыру  көздері  , 

несиелік  құралдарды  алу  тәсілдері  .  Несие  және  құралдар  арасындағы 

оптималды 

қатынасты 

қамтамасыз 

ету.Кәсіпорында 

есептік 

қатынастар,несиелік  координаттар  және  ұйфмдастырушы  банктер  рөлі. 

Несие  мерзімі,өлшемі  және  түрлері.Нарықтың  қалыптасу  шартында 

қаржылық –несиелік жүйелерді қайта құру.  

  

  

        Тақырып  .9.  Ғылыми  -  техникалық  алға  басу  дамуында инвестициялардың рөлін(2 сағ.) 

           Инвестицияның  тапсырмасы  және  экономикалық  маңызы. 

Инвестицияның маңызы және құрылымы.Нарық шартындағы инвестициялық 

саясат.Инвестициялық 

жоба 


сатысының 

сипаттамасы.Инвестициялық 

жобалар әсерін бағалаудың әдістемелік негізі. Өнеркәсіп кәсіпорындарының 

қаржылық жүйесіндегі инвестиция көздері. 

  

      Тақырып 10.Өндірісті  ұйымдастыру (2 сағ.) Ұйымның 

өндірістік 

бағдарламасының 

маңызы 


Өндіріс 


бағдарламаның  құндық  көрсеткіштері  .  Тауарлық  өнім  .  Іске  асырылушы 

өнім . Жалпы өнім . Өндіріс тік бағдарламаны  жоспарлауы . 

Концентрация  :  ұғым  ,  түрлер  ,  абсолютті  және  салыстырмалы 

көрсеткіштер  .  Концентрацияға  ұйым  салалық  ерекшеліктерінің  ықпал 

жасауы  .  Ірі  ұйымдардың  артықшылықтары  және   кемшіліктері  . 

Монополизация  және  оның  көрсеткіштерінің   есептері.  Диверсификация  . 

Мамандандыру  :  маңызы  ,  түрлері  ,  көрсеткіштері  .  Өңдеулер  :  түрлері  , 

көрсеткіштері  .  Өндірісті  өңдеу  және  мамандандыру  әсері.  Қиыстыру  : 

маңызы  ,  белгілері,  түрлері  ,  көрсеткіштері  ,  әсері  .  Қиыстырылған  өндіріс 

артықшылықтары. 

  

Тақырып  11.  Кәсіпорынның  ішкі  жобалары  және  болжамдары  (2 

сағ .) 

Нарықтық  қатынас  шартындағы   кәсіпорынның  ішкі  жобалары  және 

болжамдарына қойылатын негізгі талаптар. 

Бизнес-жоспар 

құрылуының 

мақсаты 


және 

қысқаша 


сипаттамасы.Бизнес 

жоспарға 

қойылатын 

негізгі 


талаптар,құрылымы,мазмұны,өңдеуді  ұйымдастыру  және  бизнес  жоспарды 

дайындау.  

  

2.3 Тәжірибелік жұмыстар мазмұны 

1.Қорлар  құнының  бағалануы,негізгі  қорлардың  құрылымы  және 

сараптаумен  байланысты  көрсеткіштерді  есептеу.  Негізгі  қорларды  қолдану 

көрсеткіштері және жылдық амортизациялық  бөліп шығаруды есептеу.      (2 

сағат ). 

2.Барлық  нормативті  есептеу,айналыс  құралдарын  элементтер 

бойынша  нормалау.  Айналыс  құралдарының  айналымдығының  үдеуін 

үнемдеу көрсеткішін есептеу.        (2 сағат ). 

3.  Жұмысшылардың  оптималды  санын  анықтау.  Әр  түрлі  дәрежедегі 

жұмысшылардың еңбекақысын есептеу.  (2 сағат ) 

4.  Әр  түрлі  өндірістік  жағдайларда  өнімнің  өзіндік  құнының 

калькуляциясын  құру.Өнімнің  бірлік  өзіндік  құнына  қосымша  шығындарды 

бөлу.  құрастырушысы әртүрлі өндірістерді шарттарда . Өзндік құнға жанама 

шығындардың  таратуы  өнім  бірліктері  .  Өндіріске  шығындардың  сметасын 

құрастыру  (2 сағат ) 


5.Табысты  бөлу  және  оның  пайда  болуы.Табысқа  салықты 

есептеу.Кәсіпорынның  қолданыс  және  жинақ  қорларының  пйда  болуы. 

Акцияларға дивиденттерді есептеу.    (2 сағат ) 

6.Өнімнің экономикалық әсерінің көрсеткіштерін есептеу.  (2 сағат ). 

7.Инвестициялық жобалардың әсерләгән бағалау      (3 сағат ) 

  

2.3 Зетханалық жұмыстар мазмұны 

1.Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары (8 сағ.) 

2.Кәсіпорынның айналыс құралдары (2сағ.) 

3. Кадрлар,еңбек өнімділігі және еңбек төлемі (5 сағ.) 

  

2.4 Студенттердің өзіндік жұмыстарының жобасы 

1.      Айналыстың  әртүрлі  сатысында  айналыс  құралдарын  қолдануды 

жақсарту.  2.     

Саланың 


өнімнің 

материалсыйымдылығын 

төмендету 

тапсырмасы. 3.     Негізгі қорларды жоспарлау,тіркеу және бағалау әдістері. 

4.      Өнімнің  өзіндік  құнын  сараптайтын  программалық  құралдарын 

өңдеу. 

5.     


Бағалар 

функциясы: 

жоспарлы-тіркеулі,таралымды 

ынталандыратын,балансты сұраныс және келісімдер. 6.      Бағалар  түрлері  және  құрылымы.Баға  орнатудағы  келісімді  және 

еркін бағалар,тарифтер, шегерімдер жүйесі,қосымшалар.  

7.     Саланың жаңа өніміне уақытша бағаларды анықтау. 

8.      Нарыққа  өту  шартында  бағақұрылу  жүйесін  жетілдірудегі  негізгі 

бағыттар.  

9.     Кәсіпорынның бағалық саясаты және стратегиясы 

10. Инвестициялық жобаның саудалық маңызы 

11. Инвестициялық процесстерді модельдеу 

12.  Өндірістің  маңызын  жоғарылатудың  экономикалық  мәніЖаңа 

техниканы  

13.  Жаңа  техника  енгізудің  маңызы.    Экономикалық   әсер  және  

экономикалық  маңыздылық. 

14.  Инвестицияның  жалпы  және  салыстырмалы  экономикалық 

маңызы,қолдану ортасы және өлшеу көрсеткіштері. 

15.  Программалық  өнімдердің  экономикалық  маңызын  бағалау 

ерекшеліктері.  

Базистік  мәліметтердің  деңгейін  анықтау.   Нәтижелік  көрсеткіштерді 

есептеу. 

16. Сыртқы экономикалық операциялар әдістері және формалары. 

17. Біріккен кәсіпорындар ұйымы.  

18. 

Экспортты-импортты операциялар 

техникасы 

және 

ұйымдастыру.Кедендік тарифтер. Экспортты ынталандыру формалары. 19. Валюталық қатынастар және валюталық жүйелер.  

20.  Валюта-қаржылық  салада  мемлекетаралық  құрылым.Сыртқы 

экономикалық салада мемлекет саясаты.  

21.  Заводтың  шаруашылық  құралдарының  тапсырмалары  және 

құрылымы.Құралдар запасын және шығындарды нормалау. 

22. Завод шаруашылығының энергетикалық жұмысын ұйымдастыру.  

23.  Кәсіпорынның  жөндеу  шаруашылығының   тапсырмасы  және 

құрылымы.  

24. Ішкізаводтық транспорт жүйесінің тапсырмасы және құрылымы.  

25.  Кәсіпорынның  қойма  шаруашылығының  құрамы  және  жұмысты 

ұйымдастыру. 

  

2. 5 Есептік-сызбалық жұмыс 

5В0703  –  ақпараттық  жүйелер  мамандығының  бакалаврлары  оқу 

жоспарына  сәйкес  кәсіпорынның  экономикалық  және  ұйымдастыру 

сұрақтарын  шешуге  дағдыландыратын  үш  есептік  сызбалық  жұмыс(ЕГЖ) 

орындауы қажет.  

Бірінші  жұмыста  берілген  курстың  теориялық  сұрақтарынның  бірі 

ашылуы  керек.Екінші  семестрлік  жұмыс  өндірістің  негізгі  экономикалық 

көрсеткіштерін,өндірістің 

нәтижелілігін 

сараптау 

және 

бағалауға арналған.Үшінші  семестрлік  жұмыста  бакалаврлар  программалық  өнімнің 

өзіндік құнын есептеулері керек.  

Бірінші семестрлік жұмысқа арналған сұрақтар 

1.      Нарық  түсінігі,маңызы  және  элементі.Нарық  түрлері,құрылымы 

және нарық функциялары.  

2.     Нарықтық инфрақұрылым құрамы және оның құрылымы. 

3.      Сауда  банкілері,тауарлық  және  биржалық  қорлар,маркетингтік 

және  консалтингті  орталықтаріинвестициялық  қорлар.Жарнама-ақпараттық 

фирмалар. 

4.     Нарықтық қатынастар құрылуында мемлекет рөлі. 

5.     Өнімнің құны және баға түсінігі.Бағақұрылымының принциптері. 

6.     Жаңа  техниканы  игеру  және  құруда  ұйым  жүйесінің  принциптері 

мен ерекшеліктері. 

7.     "Зерттеу-өндіріс" циклының негізгі бағыттары. 

8.      Өндірісті  конструкторлық  дайындау(ӨКД)  мазмұны,критериилер 

және мақсаты.ӨКД функциялары және сатылары. 

9.      Конструкторлық  дайындықтың  ұйымдастыруы  және  процесті 

басқаруы. 

10. Өндірістің технологиялық дайындығын ұйымдастыру және басқару.  

11. Өнімнің баға сапасының көрсеткіші және экономикалық маңызы. 

12.  Өнімнің  сапасын  басқару  жүйесі,оның  техникалық,ұйымдық  және 

экономикалық факторлары. 

13.  Өнімнің  сапасын  техникалық  бақылаудың  (СТБ)әдістері  және 

ұйымдық формалары. 

14. Кәсіпорында СТБ жүйесінің ұйымдық құрылымы.  


15. 

Автоматтандырылған 

өндірісте 

техникалық 

бақылауды 

ұйымдастыру ерекшеліктері. 

16. Оперативті жоспарлау мазмұны,кезеңдері,тапсырмалары. 

17. Цехаралық және ішкіцехтық жоспарлау.  

18.  Календарлы-жоспарлы  нормативтер.Оперативті  –календарлы 

жоспарлау жүйесі және әртүрлі өндіріс түрлерінде қолданылуы.    

19.  Цехтердің  және  кәсіпорынның  диспетчерлік  қызмет  жұмысының 

ұйымдастырылуы және құрылымы. 

20. Есеп,бақылау,өндіріс жүрісін сараптау. 

21. Кәсіпорындардың салығы. 

22. Кәсіпорынның банкроттығы және одан сақтану. 

23. Малое предпринимательство и его развитие в РК. 

24. Кәсіпорын стратегиялары. 

25. Өнеркәсіптік кәсіпорын және қоршаған орта. 

  

  

2.6            Емтихан сұрақтары және билеттер   25 билет емтиханның екінші бөліміне  

  

 2.7. БІЛІМ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ   

По  кредитной  технологии  обучения  для  всех  курсов  и  по  всем 

дисциплинам  Алматинского  университета  энергетики  и  связи  применяется 

рейтинговый контроль знаний студентов. 

Рейтинг  дисциплины,  которая  включена  в  рабочий  учебный  план 

специальности, оценивается по 100 - бальной  шкале. 

Для  данной  дисциплины  устанавливается  следующие  виды  контроля: 

текущий контроль, итоговый контроль. 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

  

№ вариантов 

Вид итогового 

контроля 

Виды контроля 

Баллы Экзамен Итоговый контроль 

40 


Текущий контроль 

60 


  

Видами  текущего  контроля  являются  семестровые  задания, 

выполнение  лабораторных  работ,  рубежные  контроли  и  др.  К  итоговому  

контролю относится экзамен.  

Сроки  сдачи 

результатов  текущего  контроля  определяются 

календарным  графиком  учебного  процесса  по  дисциплине.  Количество 

текущих  контролей  определяется  содержанием  дисциплины  и  ее  объемом, 

который указывается в учебно-методическом комплексе дисциплины.  

Студент допускается к сдаче итогового контроля при выполнении всех 

лабораторных,  практических,  рубежных  контролей  и  курсовой  работы. 


Заключительная аттестация в рамках текущего контроля, дающая основание 

для  подсчета  рейтинга  допуска,  осуществляется  непосредственно  перед 

экзаменом путем  тестирования. 

  

Календарный график сдачи всех видов контроля № 

Виды контроля 

Сроки 

проведения Процентное 

содержание 

  

Практическая 1 Практическая 2 

Практическая 3 

Практическая 4 

Практическая 5 

Практическая 6 

Практическая 7 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

6 неделя 

8 неделя 

15% 


  

Лабораторная работа 1 Лабораторная работа 2 

Лабораторная работа 3 

  

1-4 неделя 5 неделя 

6-10 неделя 

  

  

20%   

Рубежный контроль 1 Рубежный контроль 2 

5 неделя  

9 неделя 

20% 


Семестровые работы 

2-8 недели 

30% 


Посещение лекций 

1-10 недели 

15% 


Тестирование 

сессия 

  

  ИТОГО                                                                      100% 

  

При  наборе  установленного  минимального  порога  баллов  студенту засчитываются  оценки,  полученные  в   процессе  текущего  контроля  и 

рубежной  аттестации,  и  он  допускается  к  итоговому  контролю  по 

дисциплине.   В  случае  если  студент  на  заключительной  аттестации  не 

набирает  требуемого  количества  баллов,  то  он  не  допускается  к  итоговому 

контролю по дисциплине.  

Оценка  рейтинга  допуска  (текущего  контроля  работы  студента  и 

рубежной аттестации) будет определяться формулой: 

  

Црд 

= 0,15*Цлек + 0,15*Цпз + 0,2*Цлр + 0,1*Црк1 + 0,1*Црк2

 

+ 0,3*Цргр   

 

                                                                      Цд

 

= 0,6*Црд + 0,4*Цэ  Пән бойынша қортынды бағалау ағымдағы бақылау бойынша 60 %, ал 

емтихан бағасы 40% аспауы қажет..  Пән бойынша студенттер білімін бағалауда қолданылатын шкала 4 

кестеде берілген. 

             Кесте 4  - Студенттер білімін бағалау  

 

Бағалаудың әріптік 

 эквиваленті  

Бағалаудың 

сандық 


эквиваленті     

(GPA) 


Баллдар  %  Дәстүрлі жүйедегі баға  

А 95-100 

«өте жақсы» 

А- 90-94   

В+ 


85-89 


«жақсы» 

В 80-84 

  

В- 75-79 


  

С+ 


70-74 


«қанағаттанарлық» 

С 65-69 

  

С- 60-64 


  

D+ 


55-59 


  50-54 

  0-49 


«қанағаттанарлықсыз» 

 

 2.8. САБАҚ КЕСТЕСІ  

Сабақ кестесі АТ деканаты жанындағы жалпы хабарландыру 

тақтайшасына ілінеді. СРСП бойынша сабақ кестесі ЭОиУП кафедрасы 

жанындағы тақтайшаға ілінеді. А 416. 

  

3 ДИСЦИПЛИНА БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК                    

 МАТЕРИАЛДАР 

3.1 Әдебиеттер тізімі 

1.     Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов. /Под 

ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. 


2.     Менеджмент в ТК / под ред. Н.П. Резниковой, М. 2005. 

3.    Баймуратов У. Национальная экономическая система. Алматы; 

Гылым, 2000. 

4.    Экономика предприятия. Под ред. П.П. Табурчака. Ростов-на-

Дону.:Феникс ,2002. 

5.    Рузавин П.И. Экономика предприятия- М., 2002. 6.    Основы экономической теории: Учебник. Под ред В Д Камаева - 

М.: ВЛАДОС, 1996. 

7.     Бердапиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана 

Алматы:Экономика, 1998.       

8.     Сборник задач по экономике электронной промышленности. Под 

ред. П.М. Стуколова. -М.: Высшая школа, 1993. 

9.     Линаев В.В., Потанов А.И. Оценка затрат на разработку 

программных средств. - М.:         Финансы и статистика, 1998. 

10. Организация, планирование и управление предприятием массового 

машиностроения. Под ред. Б.В. Власова. - М.: Высшая школа, 1995. 

11. Организация, планирование и управление предприятиями 

электронной промышленности. / Под ред. П.М. Стуколова. - М.: Высшая 

школа, 1996. 

12. Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы.  

Организационно-экономические аспекты. - М.: Экономика, 1998. 

13. Хетагуров    Я.А.,    Древе    Ю.Г.    Проектирование    

информационно-вычислительных комплексов. - М.: Высшая школа, 1997. 

14. Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет” от 10 декабря 2008года (с изменениями и дополнениями 

на текущий год).  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал