Казахской национальной консерватории им. Курмангазыжүктеу 1.18 Mb.

бет7/14
Дата06.06.2017
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

40 | 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы №1 (6) 2015

   


баспасөз  беттерінде  көрініс  тапты,  олардың  уақыт  және  кеңістікте  бытыраңқы 

орналасқан уақиғалармен байланысты болғаны аз емес. Жалпы реттілігін атап өтсек: 

 

Қазақ өнерінің декадасы 1936, мамыр 

Мәскеу 


Театр сезонының ашылуы 

1936, қазан 

Алматы 

«Ер Тарғын» операсының алғаш қойылымы 1937, қаңтар 

Алматы 


Қазақ опера театрының гастрольдері 

1937, сәуір-мамыр  Ленинград 

Өзбек өнерінің декадасы 

1937, мамыр 

Мәскеу 

«Ер Тарғын» операсының алғаш қойылымы 1938, сәуір 

Ташкент 


Өзбек музыкалық-драма театрының гастрольдері 

1938, мамыр 

Ленинград 

 

Келтірілген  жеті  тараптың  ішінен  алтауына  назар  салсақ:  қазақ  және  өзбек  – мамырлық  декада  (1936  и  1937),  Е.Брусиловский  операларының  алғаш  қойылымдары 

(1937 и 1938), Ленинградқа театр ұжымдарының гастрольдік іссапарлары (1937 и 1938), 

бұл ретте бағдарламаның екі жағдайында да «Ер Тарғын» белгіленген. Осы орайда, бұл 

шығарманың  сәтті  өтуі  тек  Алматы  және  Ташкенттегі  алғаш  қойылымдарында  ғана 

емес, сондай-ақ Ленинградта да сәтті өтуіне мақала мен баспа беттерінде міндетті түрде 

мазмұнында  «бірінші  опера»  деген  сөзтіркеспен  мінезделіп  (немесе  мазмұнында, 

немесе мәтінінде) берілген белгілердің пайда болуы септігін тигізді. 

Сол мезгілдегі баспасөз беттеріне жарияланған басты түйіндерді ұсынамыз: 

 

«…Выступающий в 

Москве 


Казахский  музыкальный  театр 

существует  всего  три  года.  На 

примере 

этого 


театра 

раскрывается 

расцвет 

всего 


казахского искусства…». 

 

«…Мәскеуде  өнер  көрсеткен Қазақ  музыкалық  театрға  бар-

жоғы  үш  жыл  болды.  Бұл 

театрдың  алғаш  қойылымында 

бүкіл  қазақ  өнерінің  өркендеуі 

ашылған…». 

 

Правда.  1936, 21 мая. 

 

«…В  конце  1934  года  в  Москве была  открыта  узбекская  оперная 

студия,  где  учатся  40  лучших 

узбекских певцов…». 

 

«…Мәскеуде 1934 

жылдың 


соңында  өзбек  опера  студиясы 

ашылған  болатын,  сонда  40  ең 

үздік өзбек әншілері оқып жатыр 

…». 


 

Казахстанская 

правда.  

1936, 


12 

октября. 

 

«…Постановка “Ер-Таргына” 

дает возможность говорить о ней 

широко  и  развернуто.  Она  – 

огромное  достижение  нашего 

искусства  […].  Опера  сильна 

многоцветностью и в то же время 

монолитностью  своего  стиля, 

уверенным, крепким единством». 

 

«…“Ер-Тарғынның”  қойылымы туралы  кең  және  ашық  айтуға 

мүмкіндік  береді.  Ол  –  біздің 

өнердің  үлкен  жетістігі  […]. 

Опера  көпбояулығымен  құнды 

және  сонымен  қатар  өзінің 

стильдік  тұтастығы,  батыл  және 

берік 

ынтымағымен ерекшеленеді». 

 

Социалисти-ческая  Алма-

Ата.  


1937, 

23 


января. 

 

«Коллектив  казахского  оперного театра  во  главе  с  народной 

артисткой  СССР  орденоносцем 

Куляш  Байсеитовой  выехал  на 

гастроли  в  Ленинград.  […]  В 

репертуаре  музыкальные  пьесы 

“Кыз Жибек”, “Жалбыр” и новая 

«Қазақ опера театр ұжымы КСРО 

халық  әртісі  орденді  Күләш 

Байсейітованың  басшылығымен 

Ленинградқа 

гастрольдік 

іссапармен 

шықты. 

[…] 


Репертуарға 

“Қыз 


Жібек”, 

“Жалбыр”  музыкалық  пьесалар 

Советское 

искусство.  

1937, 

11 


апреля. 

 


Омарова А. Өткен ортақ тарихымызға оралсақ...  

41 

казахская  опера  “Ер  Таргын”» 

[5]. 


 

мен  жаңа  қазақ  операсы  “Ер 

Таргын” кірген». 

 

«…“Ер-Таргын”  –  настоящая большая 

победа 


казахского 

искусства, 

свидетельство 

бурного 


роста 

культуры… 

Казахский  музыкальный  театр, 

существующий  только  4  года, 

сумел  […]  создать  первую 

казахскую  оперу  и  выполнить 

этим  обещание,  данное  партии  и 

правительству перед отъездом из 

Москвы год назад…». 

 

«…“Ер-Тарғын”  –  қазақ  өнерінің нағыз  үлкен  жеңісі,  мәдениеттің 

қарқынды 

өсуінің 

айғағы… 


Қазақ  музыкалық  театр,  тек  4 

жыл  ғана  жұмыс  істеп  келеді, 

[…]  бірінші  қазақ  операсын 

шығара  алды  және  бір  жыл 

бұрын  Мәскеуден  кетер  алдында 

партияға 

және 

басшылыққа берген уәдесін орындады…». 

 

Правда.  1937, 

25 


апреля. 

 

«…Преобразование музыкального  театра  в  оперный 

наложило  на  всех  нас  большую 

ответственность.  Положительная 

оценка  нашего  первого  опыта 

“Ер-Таргын” 

подтверждает 

правильность  избранной  нами 

линии…». 

 

«…Музыкалық театрдың 

опералыққа 

айналуы 

барлығымызды 

үлкен 

жауапкершілікке  тартты.  “Ер-Тарғындағы” 

бірінші 


тәжірибемізге  алған  оң  баға 

біздің  таңдалған  бағытымыздың 

дұрыстығын дәлелдейді…». 

 

Казахстанская правда.  

1937, 18 мая. 

 

«Декады 


искусства 

национальностей  СССР  стали  у 

нас  традицией,  и  традицией 

прекрасной. […] Узбекские гости 

принесли  нам  много  радости,  и 

москвичи 

будут 

их 


долго 

вспоминать».  

 

«КСРО 


ұлттарының 

өнер 


декадысы 

бізде 


дәстүрге 

айналды,  және  ғажап  дәстүрге. 

[…]  Өзбек  қонақтары  бізге  көп 

қуаныш 


сыйлады, 

және 


мәскеуліктер  оларды  естерінде 

ұзақ сақтайды».  

 

Комсомоль-ская правда. 

1937, 28 мая. 

«…Постановка 

“Ер-Таргына” 

была  для  театра  серьезнейшим 

экзаменом.  […]  Теплый  прием  у 

зрителя 

показал, 

насколько 

неотложен 

вопрос 

создания своей  узбекской  оперы.  И  мы 

ждем ее от наших драматургов и 

композиторов…». 

 

«…“Ер-Тарғынның”  қойылымы театр  үшін  маңызды  емтихан 

болды.  […]  Тыңдармандардың 

жылы  қарсы  алуы,  қаншалықты 

өзінің  өзбек  операсын  шығаруда 

кезек 

күттірмейтін сұрақты 

көрсетті.  Және  оны  біз  өзіміздің 

драматургтер 

мен 


композиторлардан күтеміз…». 

 

Социалисти-ческая  Алма-

Ата. 


1938, 

26 


апреля. 

«…Особенно 

значительна 

в 

художественном отношении 

постановка 

“Ер-Таргын”, 

в 

исполнение которого 

узбеки 


внесли  столько  темперамента, 

неподдельного 

чувства 

и 

сценического обаяния…».  

«…“Ер-Тарғын” 

қойылымындағы 

өзбектердің 

орындауында 

болған 


соншалықты 

темперамент, 

жасанды  емес  шынайы  сезім 

және 


сахна 

сүйкімділігі 

көркемдік 

жағынан 


ерекше 

маңызды болды…». 

 

Советское искусство. 

1938, 


августа. 42 | 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы №1 (6) 2015

   


Бұл  уақиға  «шынжырының»  аралық  үзбелері  маңызды  және  ескерерлік  жағдай,  тап 

солар «тарих легінде» көлеңкеде қалған және ерекше қызығушылықты көрсетеді. Солай, 

олардың  деректік  жағынан  сол  жылдар  мерзімдік  баспасөзді  назарға  алу  арқылы 

дәлелденетін  екі  орындаушылық  ұжым  әртістерінің  байланысындағы  кезеңдік  нығайю 

үрдісі алматылық және мәскеулік болып екі шығармашылық кездесумен белгіленуі тиіс.

2

 «…Сезонның  ашылуына  РКФСР  халық  әртісі,  Шығыс  музыка  білгірі,  композитор 

Р.М.Глиэр;  Өзбек  республикасының  халық  әртісі,  өзбек  музыка  театрын 

ұйымдастырушысы  Кари Якубов  жолдас; Кеңестік Әзірбайжан халық әртісі Шефхет-

Ханум  Мамедова...»  [7]

 

–  бұл  жағдай  1936  жылдың  12  қазанында    «Казахстанская правда»  газетіндегі  «Содружество  культур  братских  народов»  редакциялығының 

назарына  алынуына  және  «Музыка  Советского  Востока»  еңбегіне  ортақ  тақырыппен 

біріктірілген мақалалардың іріктелуіне негіз болды.  

 

Қазақ өнер қайраткерлерінің ортасында  Р.М.Глиэр, Ш.Мамедова, К.Якубов (2 қатар)

3

 

Бірнеше  ай  бұрын  қазақ  делегациясын  газеттік  белгімен  сәлемдеме  жолдаған 

Р.М.Глиэр  (Правда.  1936,  26  мая),  енді:  «...Қазақстан  үшін  келесі  кезең  толыққанды 

опера болу керек. Менің естуімше мұнда, опера әлдеқашан шығарылуда және өзімнің 

әріптестеріме  тек  шынайы  сәттілік  тілеймін»  –  деп  жазды.

4

  М.Кари-Якубов  тәжірибе алмасу  маңызын  ерекшелей,  біржарым  жылдан  кейін  өзбек  опера  театрының  жетекші 

актері  ретінде  Е.Брусиловскийдің  операсында  «Ертарғынның  ірі  батырлық  бейнесін» 

сомдап өнер көрсетеді [6]. 

Екінші кездесу 1937 ж. 20 сәуір мен 20 мамыр аралығына созылған ленинградтық 

гастрольден  кейін  болды.  Бұл  туралы  ақпарат  1937  ж.  22  мамырда  жарияланды: 

«МӘСКЕУ  («Казахстанская  правда»  корр.):  Қазақстан  және  Өзбекстан  ағайынды 

республикалардың  өнер  шеберлері  –  әртістер  Байсейітовтардың,  Жандарбековтардың 

                                                 

2

  Еске  сала  кетсек,  декадаға  дайындық  үшін  «1936  жылы  шілдеде  Мәскеуден  …  Кари-Якубов,  Мұхтар Ашрафи,  Халима  Насырова,  Бабарахим  Мирзаев,  Кәрім  Зәкіров,  Тәліпжан  Садықов,  Кәміл  Яшен  және 

т.б.  шақырылған  болатын»  –  аталған  өзбек  опера  студиясының  бірінші  оқығандар,  ал  қыркүйектің 

соңында  Ташкентке «ӨзАСР Халық Комиссар кеңесіне қарасты өнер жөнінде басқарманың және өзбек 

мемлекеттік филармонияның шақыруы бойынша» [6] кеңесші ретінде композитор Р.М.Глиэр келді.  

3

 Бұл сурет «Замана сазы: Күйші Қ.Медетовтің 100 жылдығына арналған халықаралық конференция материалы/ құраст.: Омарова А.Қ., Бердібай А.Р. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. жинағынан алынды.   

4

  Осы  уақиғаға  арналған  өзінің  мәліметтер  топтамасын  «Социалистическая  Алма-Ата»  газеті  де дайындаған болатын. 

Омарова А. Өткен ортақ тарихымызға оралсақ...  

43 

және    композитор  Брусиловскийдің  өзбек  музыка  театрының  артістерімен  Тамара 

Ханыммен, Ұйғұрмен, Кари Якубовпен, Халима Насыровамен, Кәрім Зәкіровпен және 

т.б. серіктестік кездесуі өтті. 

Шығармашылық  жоспарларымен  бөлісіп,  әртістер  өздерінің  соңғы  қойылым 

үзінділерімен  бірін-бірі  таныстырды.  Қазақ  әртістері  “Қыз  Жібек”  және  “Ер-

Тарғыннан” ариялар орындады, өзбек театрының шеберлері  – “Гүлсара”, “Фархад пен 

Шырыннан” үзінділер орындады. 

21  мамырда  қазақ  өнерінің  қайраткерлері  Үлкен  театрдың  филиалында  “Гүлсара” 

музыка драмасын көреді, мұнымен Мәскеуде өзбек өнерінің декадасы басталады» [8].

 

 «Музыкальная  критика  в  Узбекистане»  жинағында  келтірілген  мәліметтер бойынша,  Мәскеудегі  тап  осы  спектакль  туралы  Күләш  Байсейітова  мақала  жазды 

(«Советское  искусство»),  бұл  1937  жылы  26  мамырда  республикалық  газетте  қайта 

шығарылды («Комсомолец Узбекистана») [9]. 

Халима  Насырованың  естелігінде  тек  ташкенттік  қойылымның  бағалануы    ғана 

емес,  сондай-ақ  халық  әртісінің  өмірбаянынан  қосымша  деректер  көрініс  тапқан:  «Біз  

“Ер-Тарғынды”  Алматыда  көрдік.  Күләш  айтқан  жоқ  […],  бірақ  онымен  жүргізген 

әңгіме маған көп нәрсе берді» (1937-38), «опера әншісі ретінде Ақжүніс менің бірінші 

кейіпкерім  болды»  (1938),  «…біздің  театр  сахнасында  көпшіліктің  жақсы  көретін 

композиторы  Е.Брусиловскийдің  “Ер-Тарғын”  операсының  қойылғанын  ешқашан 

ұмытпаймын  –  республикадағы  өзбек  тілінде  бірінші    опера  спектаклі.  Алғаш 

қойылымға  Қазақстаннан  композиторы  мен  Алматыдағы  спектакльде  басты  рольді 

орындаушы –  Ақжүніс – Күләш Байсейітованың келгені есімде. Біз, ұлттық операның 

басттаушы  әртістері  өздерінің  қазақ  достарынан  қаншама  құнды,  пайдалы  кеңестерді  

естідік!  Ақжүніс  ролінің  орындаушысы,  керемет  әншімен  шығармашылық  достық, 

ұмытылмас  К.Байсейітова  маған  көпті  берді!  “Ер-Тарғын”  Өзбек  мемлекеттік  опера 

театрында  бір  жылға  жуық  өтті.  Ол  біз  үшін  үздік  опера  мектебіне  айналды,  “Буран” 

өзбек операсы қойылымына кіріскенде өзімізге айтарлықтай сенімді сезім ұялады» [10]. 

Сонымен,  басылған  материалға  оралу  арқылы  концептуалды  тұтас  құрылымның 

мүмкіндігін  дәлелдейтін,  деректердің  салыстырылуы  мен  талдануына  негізделген, 

себеп  пен  салдарды  ұғындыратын  жаңа  мәліметтерді бүгін  де ашамыз.  Қазақстандағы 

және тұтас аймақтарда күрделі әрі маңызы әртүрлі бекітілген үрдістерді және дамыған 

жаңаевропалық  дәстүрді  түсіну  үшін  түп-нұсқа  құжаттарына  көмекші  ретінде, 

деректермен  «жұмыс  жүргізе»  (ішінара,  баспасөзден  әбден  айқындалған)  жақындауға 

болады.  

…Өзбекстан  музыканттарының  сөзі  бойынша,  «“Ер-Тарғын”  операсының  алғаш 

қойылымымен біздің театр өзінің құрылғанынан бастап тоғыз жыл өткен, ұзақ жолын 

аяқтады.  

“Ер-Тарғын”  қазақ  операсын  қою  арқылы  театрдың  мақсаты  өзбек 

тыңдармандарын  ағайынды  Қазақстан  өнерімен  тек  таныстыру  ғана  емес,  сондай-ақ 

үлкен  шығармашылық  қадамды  алдыға  жасап,  өзінің  жолын  көркемдік  ансамбльден 

толыққанды опералық ұжым ретінде аяқтау болды» [11].

 

Қазақстандық  тыңдармандарға  Э.И.  Юнгвальд-Хилькевич:  «Неліктен  біз  “Ер-Тарғында”  тоқталдық?  Мен  қоюшы  ретінде,  Ашрафи  –  дирижер  ретінде,  Насырова, 

Якубов  және  басқалары  –  әртіс  ретінде,  музыканың  өзіне  әуестендік.  Ол  шынайы 

халықтікі,  қарапайым  және  шыншыл,  ал  бастысы  әсерлілікке  қаныққан.  Кеңес 

операсында бұл ажыратылмас ерекшеліктер болып көрінетін» [12] – деп куәландырды. 

Жалпы,  «Өзбекстанда,  Орта  Азияның  басқа  республикасындағы  сияқты  және  

Қазақстанда да,  европалық  опера  классикасының  дәстүрін аймақтық  ұлттық  мәдениет 

дәстүрімен  “біріктіру”  үшін  орасан  ауқымды  және  қуат  пен  күшті  салатын  жұмыс 

жасау қажет болды» [13, 105]. 

 


44 | 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы №1 (6) 2015

   


Әдебиеттер тізімі 

1.

 Брусиловский Е. Пять тетрадей // Простор. 1997. № 10. 

2.

 Жандарбеков  К.,  Брусиловский  Е.Г.  Первая  казахская  опера  //  Казахстанская  правда.  1936,  12 

октября. 

3.

 

Брусиловский Е.Г. Прекрасный спектакль // Социалистическая Алма-Ата. 1938,  26 апреля.  4.

 

История музыки народов СССР. Т.II. – М.: Сов. композитор, 1970.   5.

 

Советское искусство. 1937, 11 апреля. 6.

 

Мухитдин  Кари-Якубов.  Документальная  монография.  Автор-сост.  Л.А.Авдеева.  –  Ташкент: 

Издательство  литературы  и  искусства  имени  Гафура  Гуляма,  1984;  және  Векслер  С.  Р.М.Глиэр  и 

узбекская музыка. – Т.: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1981.  

7.

 

Казахстанская правда. 1936, 12 октября. 8.

 

Встреча мастеров узбекского и казахского театров  // Казахстанская правда. 1937,  22 мая. 9.

 

Музыкальная критика в Узбекистане. – Ташкент: Издательство «Фан» Узбекской ССР, 1984. – С. 96. 10.

 

Насырова Х. Искусства яркие цветы // Казахстанская правда. 1962, 15 мая. 

11.

 

Ашрафи М. Первая опера // Социалистическая Алма-Ата. 1938, 26 апреля. 12.

 

Юнгвальд-Хилькевич Э.И. Победа коллектива  // Социалистическая Алма-Ата. 1938, 26 апреля. 

13.

 

Музыкальная культура Узбекской ССР. – М.: М., 1981.  

Аклима ОМАРОВА 

ИЗ ОБЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО… 

 

Резюме 

В  статье  на  основе  данных  периодической  печати  1930-х  годов  представлены 

новые  факты  творческой  истории  оперы  «Ер  Таргын»  Е.Г.Брусиловского, 

раскрывающие  обстоятельства  взаимодействия  деятелей  казахского  и  узбекского 

музыкально-театрального искусства и ее особую значимость в культурной ситуации тех 

лет. 

 

Ключевые слова: культура, композитор, периодика, свидетельство, документ, факт. 

 

Aklima OMAROVA FROM THE COMMON HISTORICAL PAST ... 

 

Summary 

On  the  basis  of  data  from  periodicals  of  the  1930s  new  facts  of  E.G.Brusilovskiy  “Er 

Targyn”opera’s  creative  history  revealing  the  circumstances  of  interaction  of  Kazakh  and 

Uzbek music and theater art’s figures and its particular significance in the cultural situation of 

those years are presented. 

 

Keywords: culture, composer, periodicals, certificate, documents, fact. 

 

 Сведения об авторе 

Омарова  Аклима  Каирденовна  –  кандидат  искусствоведения,  доцент  Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы. 

 

Автор туралы мәлімет: 

Ақлима Қайырденқызы Омарова – өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ 

ұлттық консерваториясының доценті. 

 

Information about author: 

Aklima  Omarova  –  PhD  in  Art,  Docent  of  Kazakh  National  Conservatoire  named  after 

Kurmangazy.Мусагулова Г. Современная музыкальная наука в контексте  

45 новых актуальных научных проектов 

 

УДК 78.072.2(574) Гульмира МУСАГУЛОВА 

Институт литературы и искусства им. М. О.Ауэзова 

 

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 

АКТУАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Резюме.  В  статье  Г. Ж. Мусагуловой  всесторонне  рассматривается  развитие  музыкальной 

науки  Казахстана  на  современном  этапе.  В  ней  раскрывается  актуальность  и  направление 

проектов,  осуществляемых  отделом  музыковедения  Института  литературы  и  искусства  им. 

М. О. Ауэзова в 2015-2017 годах. Характеризуя будущие  проекты, Г. Ж. Мусагулова приводит 

сведения  о  ключевых  и  значительных  направлениях  исследований.  Основная  концепция  всех 

избранных  тем  исследований  тесно  связана  с  докладом  «Стратегия  Казахстан  –  2050» 

Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на  ХХ сессии Ассамблеи народов Казахстана 

и идеями послания народу Казахстана 2014 года «Мәңгілік ел». 

 

Ключевые  слова:  Стратегия  «Казахстан  -  2050»,  музыкальная  культура  диаспор,  музыкальная 

тюркология, современная музыка Казахстана. Тірек  сөздер:  «Қазақстан  -  2050»  стратегиясы,  диаспораларын  музыка  мәдениеті,  музыкалық 

түркітану, Қазақстанның қазіргі музыкасы. Keywords:  “Kazakhstan  –  2050”  strategy,  musical  culture  of  diasporas,  music  turkology, 

contemporary music of Kazakhstan.  

 

Музыкальное  искусство  независимого  Казахстана  претерпевает  значительные изменения  в  отличие  от  предыдущих  исторических  периодов,  что  является  новым 

объектом  для  исследований  в  области  отечественного  музыкального  искусства,  в 

частности  композиторского,  исполнительского  творчества  и  музыковедческой  науки. 

Обогащённая жанровым, стилевым, образно-содержательным разнообразием казахская 

музыка подвергается инновационным процессам, которые отражаются на модификации 

музыкального  языка,  зарождении  новаторских  стилей  и  тенденций,  отображая  новый 

тематический  строй,  связанный  с  современными  формами  сознания,  мышления, 

критерий, ценностей, оценок формируя отдельную структурирующую институцию. 

Опираясь  на  выступление  Президента РК  Н. Назарбаева  на  XX  сессии  Ассамблеи 

народа  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан  -  2050»:  один  народ  –  одна  страна  –  одна 

судьба»  от  24  апреля  2013  и  национальной  идеи,  выдвинутой  в  Послании  народу 

Казахстана  в  2014  году,  которые  призваны  сохранить  и  приумножить  народное 

наследие,  возродить  истинные  патриотические  чувства  к  Родине,  земле,  искусству 

предков в отделе музыковедения Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова 

МОН 

РК 


началась 

реализация 

актуальных 

фундаментальных 

научно-

исследовательских проектов, 

заложенных 

на 

2015-2017 гг. 

на 


основе 

вышепредставленных идей и постулатов.  

В  научно-исследовательском  проекте  «Идея  “Мәңгілік  ел”  в  казахской  музыке» 

(руководитель  проекта  -  доктор  искусствоведения,  профессор  С.А. Кузембай),  где  на 

первый  план  выступает  обрисовка  реальных  исторических  событий,  произошедших  в 

прошлом будет интерпретирована деятельность видных музыкальных и общественных 

деятелей для отражения их вклада в историю культуры Республики. 

В сфере  музыки и театра, в жанрах традиционного и профессионального искусства 

планируется передать все эмоциональные переливы, пережитые в суровые годы войн, 

обрисовать  произведения,  в  которых  главными  действующими  героями  являются 

выдающиеся  личности    –  Бейбарыс,  Корқыт,  Абылай  хан,  Сырым  батыр,  Исатай, 

Курманғазы,  Абай,  Жамбыл,  Амангелді,  Куляш  и  др.  Вместе  с  тем  планируется 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал