Жолаушылар тасымалын бүтін дей муниципалдық автопарктерге бежүктеу 0.69 Mb.

бет1/6
Дата12.02.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Жолаушылар тасымалын бүтін дей 

муниципалдық автопарктерге бе 

ру 


керек деп санаймын. Біз осы мақ са т ты 

көздейміз. Дегенмен бұл бір күн 

де 

орын дала салатын оңай шаруа емес. Әзір  ге, Алматы қаласы бойынша мұн-

дай бір муниципалдық автопарк аш тық. 

Нақтырақ  айтқанда,  «Ал ма ты электр  о-

транс» мемлекеттік көлік кәсіп оры ны 

кешені аясында. Ол қазір жұ мыс істеп 

жатыр. Бұл парк Еуро-3 және Еуро-4 

стан дарттарына жауап беретін та  биғи 

сығымдалған газбен жүретін 200 ав-

тобуспен қамтамасыз етілген. Мұн  дағы 

көліктер қаладағы 110 ба ғыт тың тоғызы 

бойынша қызмет көр се теді. Таяуда тағы 

осындай екінші му ниципалдық паркті 

ашуды жоспар лап отырмыз. Онда тағы 

да қала ішін дегі жо лаушылар тасымалы 

200  ав то бус пен  жаңартылатын  болады. 

Демек, қо сым ша 10 бағытты игеруге 

мүм кін дік  ала мыз. 

ЖОҚ 

– Муниципалдық тасымал – социа-

листік нышан, әлемдік тәжі ри бе де кө-

лік  қызметімен  айна лы са тын дар дың 

барлығы – жекеменшік. Елі міз дегі бү-

кіл ескі паркті бюджеттің ақ шасына жа-

 ңалау деген – ақылға сыйым сыз нәр се. 

Керісінше, оның ор 

нына арнайы 

лизингтік бағдарлама әзір леп, оның 

пайыздық  мөлшер ле ме сін  мемлекет 

субсидиялап жатса, әңгіме басқаша.

Негізі, муниципалдық көлік кәсіп-

оры ны кез келген бюджетті шығынға 

батырады. Алматы мен Астана секілді 

ірі қалалар болмаса, басқа аймақта 

мұндай кәсіпорынның жергілікті бюд-

жетке салар салмағы өте ауқымды. 

Му ниципалдық автопарк жұмыс істеу 

үшін ескі техниканы алмастыру керек. 

Ал бізде қалада жүрген көліктің 90 

пайызы ескі-құсқы деп айтуға болады. 

Екін шіден, инфрақұрылымдар салу 

үшін көлемді ақша құю керек.  Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№163 (615) 

16 қыркүйек

жұма


2011 жыл

3-бетте

Құнанбай ТОБАТАЕВ,

қаржыгер-маман:

Әсет ТӨЛЕУІШОВ, Алматы қаласы 

Жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасының бас маманы:

ОЙ-КӨКПАР Қала ішіндегі жолаушылар тасымалын бүтіндей муниципалдық автопарктерге беру тиімді болар ма еді?

Еліміздегі жолаушылар тасымалы сын 

көтермейтін жағдайда. «Графикті орындау» 

дегенді ілік етіп, жоғары жылдамдықпен 

жүйткіген қала ішіндегі автобустардағы 

жолаушылар қауіпсіздігін бұл арада сөз 

етудің өзі артықтау. Бірақ кейінгі кездері, 

мәселен, Алматы қаласында іші таза, тепешегі 

төмен, жолаушылар мінісіне ыңғайлы, газбен 

жүретін жаңа автобустар пайда бола бастады. 

Біле келсек, бұл жаңадан ашылған қалалық 

муниципалдық автопаркке жататын 

автобустар екен. Осы жағынан алғанда, қала 

ішінде жолаушылар тасымалын бүтіндей 

муниципалдық автопарктерге беру тиімді 

болар ма еді деген ой келеді. Бұл реттегі 

мамандардың пікірі төмендегідей.

ҚР Мәдениет вице-министрі Асқар Бөрібаев, мек-

теп ұжымы, өнер қайраткерлері мен зиялы қауым, ән-

ші, музыканттар, Күләш Байсейітованың туған-туыс-

та ры мен балалары қатысқан ескерткіштің ашылу сал-

та натының алғы сөзін алған қала әкімі Ахметжан 

Есімов қазақтың ардақты тұлғасы, бұлбұл әнші жайлы 

толғанысын былай түйіндеді: – Әйгілі әншінің бүкіл шығармашылық уақыты 

өткен Алматы қаласы Күләш атын әрқашан ардақ 

тұтып, есі мін жас ұрпаққа өнеге етіп келеді. Бүгінгі 

ескерткіш – сол құр меттің бір көрінісі. Бұл, жалпы, 

Тәуелсіз еліміздің ұлт тық өнерге, өнер тұлғаларына 

деген құрметтің бір белгісі. 

Толқынды шашы арқаға түйіліп, ақ маңдайы жар-

қы раған қас сұлу әншінің мүсіні де алыстан көз тар тар-

лық шыққан. Сынама қоладан құйылған, биіктігі үш 

метр ескерткіш аталған мектеп-интернатының бас та-

ма сымен  және  «Құбыла»,  №1  құрылыс  ком па ния сы-

ның, сонымен қатар қала әкімдігі мен Бостандық ау-

даны әкімдігінің қолдау-демеушілігімен тұрғызылған. 

«Ес керткішті тұрғызуда әйгілі әншінің қысқа өмірін, қа-

ра пайымдылығы мен сұлулығын көрсетуге тырыстым. 

Оның бейнесін мұражайында тұрған тарихи суретіне 

қарап жасадым. Мүсінді жасауға бір ай уақыт кетті», 

– деді ескерткіштің авторы, мүсінші Тілеуберді Би-

нашев.


Жетісудің жүрегі, хош иісі аңқыған апорттың қаласы 

Ал матының нақ өзінде туып, халық әндерімен су-

сындап өскен Күләш әншінің өнер жолы атақты әртіс 

Серке Қожамқұловтың драма үйірмесінен басталған 

еді. Кейіннен Италияда шыңдалып, оның опералық 

ән шілік мүмкіндігі жарқырай ашылады. Қайталанбас, 

таң ғажайып, әсем даусымен, әртістік дарынымен ерек-

ше ленген Күләш Байсейітова жас кезінде Халық әртісі 

атанып, Мемлекеттік сыйлықтарды иеленеді. Аққу 

ғұмыр, жезтаңдай әнші өмірден озса да, ол сомдаған 

жарқын бейнелер сыңғыр үнімен сүйген хал қының 

жүрегінде сақталып келеді.• Атақ-даңқы

1934 жыл – Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген әртісі 

1936 жыл КСРО Халық әртісі 

1948-49 жылдары екі мәрте екінші дәрежелі 

Сталин сыйлығы; 1945 жыл – Ленин Ордені. 

 

Мәриям ӘБСАТТАРҚазақ бұлбұлының 

тұңғыш ескерткіші 

ашылды

Келер жылы небәрі 

24 жасында өзінің 

сандуғаштай құйқыл-

жы ған үнімен қазақтың 

даңқын шартарапқа 

шы ға рып,  Халық 

әртісі атағын алған 

бұлбұл әнші Күләш 

Байсейітованың – 100 

жылдық мерейтойы. 

Осыған орай, бүгін 

Алматыдағы Күләш 

Байсейітова атындағы 

дарынды балаларға 

арналған мектеп 

интернатта Қазақ 

бұлбұлының тұңғыш 

ескерткішті ашылды. 

6-б

етте

ТАҒЗЫМ


Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ:

Алаштың аманатын 

орындау үшін            

Алаш қозғалысына 

тиісті орын беруіміз 

керек


Марқакөлдіктер құрт теріп кетті

Кеше Ресейдің Астрахань 

қаласында Қазақстан мен Ресейдің 

аймақаралық ынтымақтастық 

VІІІ форумының жалпы отырысы 

алдында екі ел Президенттері 

Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий 

Медведевтің екіжақты кездесуі 

болып өтті. Жоспарға қарамастан, 

Дмитрий Медведев Елбасын 

Астрахань әуежайында жеке өзі 

қарсы алды. 

Кездесу барысында Елбасы атап өткендей, екі 

елдер арасындағы байланыстар жемісті ын ты мақ-

тастықтың үлгісі болып табылады, ал ол Кеден ода-

ғының дамуы болашағын есепке алғанда аса ма-

ңызды болып отыр. Өз кезегінде, Дмитрий Мед ведев 

тамыз айында өткізілген Ұжымдық қауіпсіздік шарты 

ұйымының бейресми саммиті бірқатар халықаралық 

мәселелер бойынша ортақ мүдделерді жасап шы ға-

руға мүмкіндік берді. Ол сонымен қатар ҚР Пре зи-

дентінің жылдың аяғында Мәскеуде өтетін ҰҚШҰ 

саммитіне қатысатынын күтіп отырғанын да атап өтті. 

Екі елдің аймақаралық ынтымақтастығы форумының 

отырысы басталмас бұрын Дмитрий Медведев пен 

Нұрсұлтан Назарбаев осы кездесуде ынтымақтастық 

мәселелерін, соның ішінде, Кедендік одақты дамыту 

келешегін талқылады. «Осы аймақаралық форумды 

өткізудің себебі – екі елдің, олардың аймақтарының 

арасындағы ынтымақтастық. Бірақ, әрине, мұндай 

шаралар екіжақты және аймақтық ынтымақтастықтың 

түрлі мәселелерін талқылаусыз өтпейді. Жалпы, 

біздің екіжақты қатынастарымыз жақсы. Бірақ бұл 

талқылайтын ештеңе жоқ дегенді білдірмейді», – 

деді Дмитрий Медведев. Жалғасы 2-бетте   

Шілденің аяқ кезі. Марқакөлге бармақ ниетпен 

такси іздеп автобекет басына келдім. Барар 

бағытын айтып шу-шу еткен таксистердің бірінен 

«Марқакөл, Күршім жаққа баратын такси бар 

ма?» деп сұрадым. 

– Ешкім жоқ. Ол жақтың таксистерінің бәрі 

құрт та жүр, – деді. 

Расында да, ешкім жоқ екен. Алайда «Құрты 

несі?» деген сауал санаға маза бермеді. Содан не 

керек, ақыры Марқакөлге де жол түсті-ау, әйтеуір. 

Құрт тың не екенін, таксистердің бәрінің неге құрт-

қа кеткенін сонда анық түсіндім. 

БҰЛ ҚАЙ ЖҰРТТЫҢ ҚҰРТЫ ЕКЕН?

Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл құрт 

Алтай тауының биігінде өсетін тау шымылдық 

(шұғынық деп те атайды) атты гүлдің тамырының 

маңайын мекен етеді екен. Бұл құрттың құдіреті 

неде дейсіз ғой? Бұл құртты Қытайда рак, сүйек 

құрылысы, өзге де ауруларға қарсы ем ретінде 

пайдаланады екен. Содан болар оның бағасы да 

удай. Бірден айтайық, Алтай тауында, оның ішінде 

Марқакөлдің Қаба өңірінде ғана кездесетін бұл 

құрттың басты тұтынушысы әзірге қытайлықтар 

болып тұр. Біздікілер Қызыл кітапқа енген тау шы-

мыл дық гүлін қорғағанның орнына қорлап, оны 

та мырымен қоса қопарып, түбіндегі құртын қа-

зып, соны өткізгеніне мәз. 

Көпті көрген көнекөз қариялардың сөзіне сен-

сек, бұл гүлдің түп мекені – Қытай елі. Оның ішін де 

Хы нан өлкесінің Лояң қаласының тұрғындары тау-

шы мылдық гүлін айрықша қадірлейтін кө рі неді. 

Тіп ті бұл қалада 1982 жылдан бері жыл сайын 

осынау гүлдің құрметіне сәуірдің 15-і мен 25-і ара-

лы ғында «Лояңның таушымылдық гүлі ме рекесі» 

ат ты арнайы мереке ұйымдастырылады екен.

«Гүлдердің патшайымы» саналған таушы мыл-

дық экономикалық құндылықтарға да ие. Тау шы-

мыл дық тамырының қабығы (     – данпи ) жай-

шы лықта шөп дәрі ретінде үнемі қолданылады, 

ыс тық қайтару, қан қысымын төмендету, қан жүр-

гізу, ұйыған қанды тарату сияқты шипалық рөлі 

бар; оның гүлінен арақ ашытуға болады; тау шы-

мыл дық тұқымын машинада тартып өнеркәсіптік 

май ретінде пайдалануға болады, оның қол да ны-

лым аясы аса кең» деп жазады Қытайдағы қан да-

сы мыз Екпін Сабырұлы бұл гүлдің қыры мен сы-

рын тәптіштеген бір мақаласында.

Орыстар бұл гүлді «марьин корин» немесе 

«пион уклоняющийся» деп атайды. Бұл гүлдің 

атауына қатысты орыс ғалымдары мынадай бір 

қы зықты деректі алға тартады. «Бұл гүлдің атауы 

бел гілі грек емшісі Пеонның есімімен тығыз бай-

ла нысты. Ол Троян шайқасы кезінде жауынгерлерді 

осы гүлдің құдіретімен емдеген.Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 

Ресей думасының депутаты, 

ЛДПР төрағасы:

– Бүкіл елге, барша әлемге 

тағы бір ескертемін: егер мен кез 

келген бір адамнан бір рубль 

көлемінде болса да ақша алған 

болсам, мен Мемлекеттік дума-

ның үлкен мәжіліс залында 

өзімді атып тастаймын. (www.itogi.ru сайтынан)

...де

дiм-ай, а

у!

4-бет

5-бет

Қазақ 


операсына үңілу

Сот шешіміне пысқырып 

қарамайтын дөкейлерге 

нендей шара қолдану 

керек?

7-бет

Сәті түскен 

сұхбат

ТҮЙТКІЛ


www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,08

202,49

4,82

23,02

1,38

11246,73

1604,89

1228,12

114,35

1823,50

Қызыл кітапқа енген дүниелерге қыр ғи-

дай тиетін әдеттен арыла алмай-ақ қой дық. 

«Ит қорыған жерге өш» демек ші, басқа аң-

құс, басқа жәндік құрып қал ған  дай Қызыл 

кітаптан орын алған, өзі де жойылудың 

аз-ақ алдында тұрған тіршілік ие сіне кегіміз 

кеткендей тиісетініміз несі екен?

Жалғасы 4-бетте   

Азамат ҚАСЫМ

АЙТӨБЕЛ-ДАТ!

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


Қазақстан мен Ресей шекаралық 

ынтымақтастықты дамытатын болады

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№163 (615) 16.09.2011 жыл, жұма            www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Қай елдің қарызы көп?Жаз айларында АҚШ-тың мемлекеттік қарызы туралы 

мәселе көтеріліп жатыр еді. Жалпы, қай елдердің қарызы көп?

Секен БЕКМҰРАТ, Алматы

Мемлекеттердің қарыздары, 

негізінен, жалпы ішкі өнімнің 

пайыз  дық  көрсеткішімен  өлшенеді. 

Өткен жылғы көрсеткіштерге қара-

ған да Еуропа елдерінің қарыздары 

мы надай болған. Франция – ЖІӨ-

нің 75 пайызы, Германия – ЖІӨ 

83%, Португалия – ЖІӨ-нің 97%, 

Италия – ЖІӨ-нің 118%, Грекия – 

ЖІӨ-нің 153 % қарызы бар. Ал сіз 

айтып отырған АҚШ-тың сыртқы 

қарызы мемлекет деңгейіне дейін 

көте рілген мәселе болғаны рас. 

Биылғы жылдың көрсеткіші АҚШ-

тың сырт қы қарызы елдің жал пы 

ішкі өні мі нің 100 пайызын құра-

ғанын көр се тіп отыр. Қазіргі Гре-

кия 

ның жайын көршілес Ресей 1998 жылы басынан кешіпті. Сол-

түстіктегі көршіміздің қа рызы сол 

жылы ЖІӨ-нің 146,4 пайы зын құ-

рапты.


ТМД елдеріндегі судьялар 

қанша табады?

Қазақстандағы аудандық судья-

лар 


дың жалақысы еліміздегі орта 

жалақы көрсеткішінен екі есе жоғары. 

2007 жылғы есеп бойынша, сот прис-

тавының жалақысы 120 АҚШ дол-

ларын құраған болса, 2011 жылы 

олар дың жалақысы 1372 долларға 

көтерілді. Бұл ТМД елдері бойынша 

өте жоғары көрсеткіш болып табылады. 

Ресей қатардағы судьялары 1741 

доллардан, Жоғарғы сотының ма ман-

дары 3000 доллардан айлық жалақы 

алады. Беларусьте сот саласының ең 

жоғарғы мамандары болып табылатын 

Конституциялық судьяларының жал-

ақы сы 1500 доллар көлемінде. Өткен 

жылы Украинаның аймақтық судья-

ларының айлығы 337 долларды 

құраған болатын, биылдан бастап 680 

дол лар ға  көбейді.

Менің білгім келетіні, қазақстандық судьялардың жалақысы қанша 

және оны көршілес елдермен салыстырғанда қандай болады?

Нұртаза ҚАСЫМБЕК, Қарағанды

Басы 1-бетте

ӘРІПТЕСТІКҚазақстан мен Ресей 

шекаралық ынтымақтастықты 

дамытатын болады

Ол сондай-ақ өткен жылы екіжақты 

тауар айналымы 20%-ға артқанын, ал 

биыл өткен айларда 40%-ға өскенін тілге 

тиек етті. Сондай-ақ ол көбі Ресей мен 

Қазақ 


стан қатысатын ірі жобалардың 

құрылымына да байланысты екенін айтты. 

Ресей басшысы қауіпсіздік саласындағы 

өзара ықпалдастық мәселелерін талқы-

лауды ұсынды.

«Жақында біз сіздерде қонақта болдық. 

Бурабайда саммит өтті, бізді шақырғаныңыз 

үшін рақмет. Бірақ жайлы демалыс пен 

өзара қарым-қатынастан басқа, біз қазір 

жұмыс істеп жатқан бір қатар аса маңызды 

мәселені талқылай алдық. Олар бойынша 

шешімдер жел тоқсан айында Мәскеуде 

өтетін ҰҚШҰ елдерінің ресми саммитінде 

құрылымданады деп үміт тенемін», – деді 

Д. Медведев. Елбасы өз кезегінде ең 

алдымен әріптесін өткен туған күнімен 

құттықтап, бұл биылғы жылдағы бесінші 

кездесу екенін атап өтті. «Өткен күнтізбелік 

жылдың қорытындылары туралы айтатын 

болсақ, біз үшін ең қызық 

тысы – 

интеграциялық жоба – Кедендік одақ. Осы Кедендік одақтың қызметінің арқа сында 

біз биыл тауар айналымын 25 млрд 

долларға жеткізе алдық: бұл – біздің елде-

ріміз үшін тарихи көрсеткіш», – деді 

Мемлекет басшысы. Елбасы: «Біз оларды 

ұмытпауға тиіспіз. Бүгін талқылаймыз. 

Форум бойынша құжаттар дайын – бұл да 

маңызды. Ресей жағы төтенше мәселелер 

бойынша проблемаларды талқылауды 

ұсынды. Сондықтан кездесу үшін алғыс 

білдіремін. Барлық мәселелерді талқы-

лаймыз деп ойлаймын», – деді.

Форум жұмысы барысында Дмитрий 

Медведев «Ықпалдастықтың көлденең 

өсімі өте болашағы бар тенденция екені 

айқын. Біз оны нығайта түсуге келістік. 

Нұр сұлтан Әбішұлы атап өткендей, елдік 

кооперация өте маңызды, бірақ бізге 

екіжақты қатынастарға да міндетті түрде 

назар аудару қажет. Мен толықтай келі-

семін. Бізге, шынында да, екіжақты қаты-

настарды, оның ішінде аймақаралық қа-

ты 

настарды да естен шығармау керек. Бүгін трансшекаралық сипаттағы төтенше 

жағ дайлар туралы сөйлесеміз. Бұл тақы-

рып тың көкейкестілігі өте жоғары болып 

отыр», – деді. Ол өткен жылғы аймақ тар-

дағы өрттерді еске сала кетіп, бұл табиғат 

апа 


тымен күрестегі екі елдің тиісті 

ведомстволарының төтенше жағдайларды 

СЕНАТ

«Қазақстанның мақтанышы, Кеңес Одағы ның Батыры, Қазақстанның ғарышкер-

ұшқышы Тоқ 

тар Әубәкіров арамыздан 

бірінші болып ға рыш қа ұшты, осы күннен 

Қазақстанның ғарыш сала 

сының дамуы 

басталды деуге болады. Тұңғыш 

қазақстандық ғарышкердің ғарышқа 

ұшқанына 20 жыл толуы құрметіне бұл күнді 

Қазақстанның мемлекеттік мерекесі ретінде 

бекітуді сұраймын», – дейді Ғани Қасымов. 

Ол мұн 


дай мерекенің бекітілуі өскелең 

ұрпақтың тәрбиесіне оң әсер етуі мүмкін 

екеніне сенімді. Шынымен де, бүгінде ғарыш 

саласына ден қойған мемлекетіміз мұндай 

ұсынысты ескерусіз қалдырмағаны жөн 

секілді. Себебі ғарышқа самғаған тұңғыш 

батырын мемлекет алақанында аялай 

білмесе, тарихи маңызды күнді атаулы күнге 

айналдырмаса, келер ұрпақтың ғарыш сала-

сына деген көзқарасы қалай болмақ? Бы-

лай 

ша айтқанда, «балам» дейтін жұрт болмаса, «жұр тым» дейтін қазақ қайдан 

шықсын?» (А.Байтұрсынов).ЖАЛМАҒАМБЕТОВА АСТЫҒЫМЫЗҒА 

АЛАҢДАУЛЫ

Парламент Сенатының депутаты 

Светлана Жалмағамбетова астық жинау 

науқаны бастал ған нан бері астық сақтау 

қоймаларының  тап шы лығына  алаңдаған 

еді. Алайда бұл мәселе әлі күнге дейін 

ойдағыдай шешілмей отырғанын кеше де 

тілге тиек етті. Оның айтуынша, Ақмола 

облысының өзінде, алдағы түсімді 

ескерсек,  эле ва тор ларда  1,2  миллион 

тонна астыққа орын жет пейді. Сенатор 

мемлекетіміздің был тырғы жылғы осындай 

проблемадан түк сабақ алмағанын 

айтады. 


«Азық-түлік және келісімшарт» кор по-

ра циясы ескі астықты басқа аймақтарға 

жө нел ту дің  жоспарын  бекітіпті.  Онда 

қыркүйекте – 96 мың тонна, қазан айында 

30 мың тонна ас тық жөнелтуді жос пар лап-

ты. Мұндай жү ріс пен олар элеваторларды 

келесі астық түсіміне дейін әрең босататын 

шығар», – дейді кор по ра цияның шабан 

тірлігін сынға алған се на тор.

Тағы бір проблема, биылғы жылдың 

қо лайлы ауа райы қолайсыз жағдай туды-

райын деп тұрған секілді. Ауа райының жо-

ғарғы ыл ғал дылығы астығымызды ші рітіп 

жіберу қаупі бар. Сондықтан да Светлана 

Жақияқызы ас тықты кептіру үшін Үкіметтен 

кепілдендірілген және арзан дизельді 

жанармай бөлуді сұрап отыр. 

ТӘУЕЛСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ ҮШІН 

ЖҰМЫС ТОБЫ ҚҰРЫЛДЫ

Осыдан бір апта бұрын Парламент Мә-

жілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов 

Тәуел 


сіздігіміздің 20 жылдығына орай 

«Тәуелсіздік туралы» декларация қабылдау 

жайын сөз ет кен болатын. Бұл мәселе Пар-

ламент Сена тын да да қаралды. Пар ла мент 

Сенатының төр аға сы Қайрат Мәми Ел-

басының Парламенттің бұл бастамасын 

қол дағанын жеткізді. Енді осы дек ла ра-

цияны жан-жақты пысықтау үшін Се натта 

арнайы жұмыс тобы құрылатын болады. 

«Сондықтан біз Тәуелсіздіктің 20 жылдығы 

қар 

саңында декларацияны жан-жақты тал қылап, қабылдауға белсенді түрде қа-

тысуға тиіс піз. Құжаттардың саяси, тарихи 

және тәр биелік маңызын ескере отырып, 

декларацияны желтоқсан айында пала та-

лар дың бірлескен отырысында қабылдаған 

орынды болады деп есептеймін», – дейді 

Қайрат Мәми. 

Айтпақшы, күн тәртібінде қаралған екі 

мә селенің бірі Республикалық бюджеттің 

ат қа ры луын бақылау жөніндегі есеп ко-

митетінің мүшесі қызметіне тағайындау 

болды. Ата За ңымыздың 57-бабы, 1-тар-

ма 

ғына сәйкес мүшелікке Александр Горяи нов пен Совхозбек Құлмағамбетов 

тағайындалды. Ал күн тәртібіндегі екінші 

мәселеде Сенаттың тұрақты комитеттеріне 

сенаторларды сайлау болды. ОҒАН ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ...

Еліміздің Мұхтар Шаханов бастаған 

100-ден астам азаматы Конституциядан 

орыс тілін мемлекеттік тілмен қатар қол-

дану туралы тармақшаны алып тастауды 

та лап еткен болатын. Хат жолданған ад рес-

тердің арасында Парламент Сенатының 

төрағасы Қайрат Мәми де бар еді. «Бұған 

қатысты Сенат спикері не айтар екен?» деп 

сұрағанда: «Парламент не биыл, не бо ла-

шақ та Конституцияға бұл мәселе бойынша 

өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр ған жоқ. 

Оған жол берілмейді», – деп сенімді жауап 

берді. Бұл мәселе анық шешіліп қой ған ба 

сонда?

Салтан СӘКЕН

Мемлекеттік мерекелер тізімі 

тағы бір күнмен толыға ма?

Кеше Парламент Сенатының пленарлық отырысында сенатор Ғани 

Қасымов елді елең еткізер депутаттық сауал тастады. Сенатор 

қазан ның 2-сін мемлекеттік мереке етуді сұрап отыр. Егер сізге қа-

занның 2-сін мереке қылу керек десе, сізде міндетті түрде «ненің 

құрметіне?» деген сұрақ туатынына сенімдімін. Жалпы, кімде   1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал