Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарлыры мен элективтік пәндер каталогыжүктеу 32.84 Kb.

Дата03.05.2017
өлшемі32.84 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Жылуэнергетика кафедрасы 

«ЖЭС теориялық негіздері» 

пәнінен


5В071700 "Жылуэнергетика"  мамандығының студенттеріне арналған 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойЖұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы 

         Нысан

        Ф СО ПГУ 7.18.4/17             

БЕКІТЕМІН

           ОІ жөніндегі проректор

  ________ Н. Э.Пфейфер 

                2013 ж. «___» _________

   

            

Құрастырушы: аға оқытушы _________   Айтмагамбетова Г.А. 

Жылуэнергетика кафедрасы

«ЖЭС   теориялық   негіздері» 

пәні   бойынша 

5В071700   "Жылуэнергетика"

мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарлыры мен элективтік пәндер каталогы

негізінде   жасалды   және  С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   ғылыми   кеңесінің

отырысында бекітілді «__»________20 _ ж., хаттама №___. 

Кафедра отырысында ұсынылды  20 _ж. «___»__________№_____Хаттама

Кафедра меңгерушісі _________________ Никифоров А.С.

Энергетиктика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды 

20 _  ж .  «_____»___________№____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Талипов О. М.    20 _  ж.  «_____»________    

ОӘБ бастығы ____________ Жуманкулова Е.Н.20___ж. «___»____________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

20___ж. «___»______________  №____ Хаттама


1. Оқу пәннің паспорты

          Пәннің атауы ЖЭС теориялық негіздері

Таңдау бойынша пән 

Жоғарғы оқу орнының компоненті

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Аудиториялық сабақтар барлығы – 45 часов       

Дәріс  - 30  сағат

Тәжрибелік сабақтар - 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

Оның ішінде СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы жұмыс көлемі - 135  сағатБақылау түрі

Курстық жоба -6 семестр (қорғау)

Емтихан – 6 семестр

2. Пререквизиттер және Постреквизиттер:

Пререквизиттер: 

«Жылу электр станциялардың теориялық негіздері» курсын зерттеу үшін

келесі   пәндерден   алған   білім   қажет   болады:   Физика,   Жоғары   математика,

Сұйық   және   газ   механикасы,   Сығымдағыштар   мен   жылулық   қозғалтқыштар

теориясы мен құрылымы, Жұмыс принципі, құрылымдау және жылулық есеп.

Постреквизиттер:

  «ЖЭС   теориялық   негіздері»   пәнін   оқу   нәтижесінде   алынған   білімдерді

студенттер   барлық   профилдік   пәндерді   оқығанда   және   курстық,   дипломдық

жұмыстарды орындағанда пайдаланады.3. Пәннің мақсаты және міндеттері 

Жылу   электр   станциялардың   теориялық   негіздері  пәні   оқу   жоспарына

кәсіптендіру пәні ретінде енгізіледі

Пәнді оқыту мақсаты


- электр станциялардың сипаттамаларымен, жылу электр станциялардың

жүктемелерімен, принципиалды және жайылма жылулық сүлбелермен, олардың

элементтерімен және ЖЭО мен КЭС энергоблоктарының техника-экономикалық

көрсеткіштерімен танысу.Пәнді оқу міндеттері

–  студенттердің жылу электр станцияларын жобалау мен пайдаланудың

қажетті дағдыларын игеру.4. Білімдерге, істей білуге және компетенцияларға қойылатың талаптар

Пәнді игеру нәтижесінде студенттер міндетті:

түсінік алуға:

- электр станциялардың негізгі және қосымша жабдықтары туралы;

-

 ЖЭО мен КЭС жүктемелері түрлері туралы;-

 қоректік судың регенеративті қыздырғышы туралы;

-

 электр станциялардың отын және мазутты шаруашылығы туралы.білуге:

- кәсіпорындардың электр және жылулық энергияны тұтыну қажеттілігін

анықтау әдістерін;

- бу мен конденсат шығынын толықтыру әдістерін;

- ЭС жылулық сүлбесін құру әдістері;

- өндірістік ЭС жұмыс режимдері, ұйымдастыру және пайдалану.

-

қолдануға:-

ЖЭО   мен   КЭС   принципиалды   жылулық   сүлбелерінің   жылулық

есебін орындау;

-

ЖЭО   жобалау   кезінде   отын-энергетикалық   және   материалдыресурстарының шығындарын анықтау;

-  ЖЭО негізгі және қосымша жабдықтарының типі мен сипаттамаларын

таңдау.

дағдысы болу керек:-

 электржелінің принципиалды жылулық сүлбесін есептеу әдістемесі;

-

  сатылар   бойынша   қоректік  судың   регенеративті   қыздырылуыныңтаралу тәсілдері;

- ЖЭО жылуландыру қыздырғыштары мен сораптар типі мен өнімділігін

таңдау әдістемесі.


5. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының таралуы

№ п/п


Тақырып атауы

Сабақтар түрлері

бойынша аудиториялық

сағаттар саны

СӨЖ

дәріс


тәжірибелік

Барлығы


Соның

ішінде


СӨЖМ

1

Қазақстан энергетикасының сипаттамасы

1

92

2

 ЭС энергетикалық көрсеткіштері

4

2

92

3

 Будың бастапқы параметрлері мен өндқыздырылуы

4

92

4

 Қоректік судың регенеративті қыздырылуы

4

3

92

5

 Қыздырғыштар типтері мен оларды 

қосу сүлбелері

2

92

6

Бу мен су балансы, олардың шығынын толтыру

4

92

7

 ЖЭО-да жылуды жіберу

2

9

28

Бутурбиналы ЭС жылулық сүлбелері 

мен оалрды есептеу

5

109

2

9ЖЭО техникалық сумен қамтамасыз ету

2

92

10

Отынмен қамтамасыз ету, түтіндік газдарды тазарту, шлаккүлаулау

2

94,5

Всего:135  (3 кредита)

30

15

90

22,5

6. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1)  Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. и др. Тепловые электрические

станции. – М.; Издательский дом МЭИ, 2009. 

2)   Быстрицкий   Г.Ф.     Энергосиловое   оборудование   промышленных

предприятий. – М.: Энергоиздат, 2003. 

3)   Федорович   Л.А.,   Рыков   А.П.   Методика   выбора   тепломеханического

оборудования ТЭС– М.: Издательский дом МЭИ, 2007.

Қосымша

4) Жидких В.Ф., Лавыгин В.М., Тимошенко Н.И., Тишин С.Г., под. ред.Елизарова Д.П. Сборник задач по тепловым и атомным электростанциям – М.:

Издательский дом МЭИ, 2006.


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал