Жыл сайынғы жоспар және орындаған жұмыс туралы есепжүктеу 71.53 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі71.53 Kb.

 

 

 Ақтөбе қ. ҚазГЗУ колледжі                                                                                                                           

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                            «Бекітемін» Ақтөбе қ. ҚазГЗУ колледжінің  

Директоры _______________Б.Ж.Бикашева 

«       »  _________  2015 жыл 

 

  

 

  

 

2015-2016 ОҚУ ЖЫЛЫНА  ОҚУ  БӨЛІМІНІҢ  ЖҰМЫС  ЖОСПАРЫ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ақтөбе-2015 

 

Жыл сайынғы жоспар және орындаған жұмыс туралы есеп.

 

 

 БӨЛІМНІҢ АТАУЫ: ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМІ 

№ 

БАҒЫТ СТРАТ. 

МАҚСАТ 


№ 

ШАРА МӘРТЕБ

Е 

** МЕРЗІМ 

ҮЙЛЕСТІРУШІ 

ЖАУАПТЫ 

ОРЫНД


АУ 

ТУРАЛЫ 


БЕЛГІ**

ІС-ШАРА 

ЕСКЕРТУ 


 

 

  

 

  

  

ОҚУ-


ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЖҰМЫС 

 

 Колледж мұғалімдерінің рейтінгі 

бойынша колледж бөлімдерімен 

бірге жұмыс жасау. 

 

1.09.2015-1.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж. 

Казиева 


К.К. 

 

  

 2015-2016 оқу жылына күндізгі және 

сырттай оқу бөлімдері үшін оқу 

жұмыс жоспарларын,  оқу процесі 

кестесін дайындау. 

 

25.08-


01.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кельмаганбетова 

А.Ж. 


 

 

  

Оқытушылардың  күнтізбелік-тақырыптық  жоспарларын  тексеру, 

бекіту. 


 

25.08-


01.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кусепова С.М., 

Ешматова 

М.Д. 

 

  

 Оқу процесіне қажетті құжаттарға 

тапсырыстар беру. 

 

25.08-


01.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Ибраева А.Ш. 

 

  

 Жаңадан қабылданған оқушылардың 

құжаттарын қабылдау, ретке келтіру. 

 

25.08-


10.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Шамиева Р.К. 

 

  

 Колледж педагогикалық кеңесінің, 

оқу бөлімінің жұмыс жоспарларын 

дайындау. 

 

25.08-01.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кельмаганбетова 

А.Ж. 


 

 

  

Мамандықтар бойынша оқу топтарын қалыптастыру, қабылдау 

туралы,  оқу төлем ақыларына 

берілетін жеңілдіктер бойынша 

бұйрықтар дайындау. 

 

25.08-


10.09.2015 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Шамиева Р.К. 

 

  

 Колледж оқушыларының кәсіби 

тәжірибеден өтуін ұйымдастыру 

үшін Ақтөбе қаласының 

кәсіпорындарымен және 

мекемелерімен  кәсіби тәжірибеден 

 

қырқүйек Кельмаганбет

ова А.Ж. 

Имашева 

Г.Д. 


 

 

 БӨЛІМНІҢ АТАУЫ: ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМІ 

№ 

БАҒЫТ СТРАТ. 

МАҚСАТ 


№ 

ШАРА МӘРТЕБ

Е 

** МЕРЗІМ 

ҮЙЛЕСТІРУШІ 

ЖАУАПТЫ 

ОРЫНД


АУ 

ТУРАЛЫ 


БЕЛГІ**

ІС-ШАРА 

ЕСКЕРТУ 


өту туралы келісім шарттарды жасау. 

 Оқу және кәсіби тәжірибелерден  

өтудің календарлық кестелерін құру 

және келісу. 

 

График бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Имашева Г.Д. 

 

  

 

10 Күндізгі және сырттай оқу 

бөлімдерінің  теориялық оқу 

сабақтарының кестесін дайындау. 

 

График бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Ибраева А.Ш. 

 

  

 

11 Сабақ кестелерінің орындалуын 

бақылау, сабақта жоқ 

оқытушылардың сабақтарына 

алмастырулар жасау. 

 

01.09.2015-01.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Ибраева А.Ш. 

 

  

 

12 Облыстық білім басқармасына 

статистикалық, жылдық және  

ағымдағы  есептерді  тапсырып  

отыру. 


 

01.09.2015-

01.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Ибраева А.Ш. 

 

  

 

13 Семинар, конференцияларды өткізу. 

 

01.09.2015-01.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кельмаганбетова 

А.Ж. 


 

 

  

14 


Оқушылардың алфавиттік кітабын 

жүргізу, контингент қозғалысын  

есепке алып, қатаң есепке алынатын 

құжаттардың жүргізілуін тексеріп 

отыру. 

 

01.09.2015-01.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Шамиева Р.К. 

 

  

 

15 Колледж түлектерінің  жұмысқа 

орналасуының сапа жағдайын 

зерттеу бойынша  мониторинг өткізу 

және оның қорытындысын талдау. 

 

Тамыз 2017 ж. 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Имашева Г.Д. 

 

  

 

16 Күндізгі оқу бөлімінің  

оқушыларының оқу тәжірибесін 

ұйымдастыру және өткізу. 

 

График бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Имашева Г.Д. 

 

  

 

17 Бөлімінің өзін-өзі аттестациялауын 

өткізу. 


 

Қазан 


2015ж. 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кельмаганбетова 

А.Ж. 


 

 

 БӨЛІМНІҢ АТАУЫ: ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМІ 

№ 

БАҒЫТ СТРАТ. 

МАҚСАТ 


№ 

ШАРА МӘРТЕБ

Е 

** МЕРЗІМ 

ҮЙЛЕСТІРУШІ 

ЖАУАПТЫ 

ОРЫНД


АУ 

ТУРАЛЫ 


БЕЛГІ**

ІС-ШАРА 

ЕСКЕРТУ 


 

18 


Мемлекеттік аттестация өтіуне 

байланысты оқу – әдістемелік 

бөлімнің құжаттарын дайындау. 

 

Қараша 2015ж. 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Кельмаганбетова 

А.Ж. 


 

 

  

19 


Оқытушылардың күнделікті сабаққа 

дайындықтарын бақылау, 

сабақтарына қатысу. 

 

01.09.2015-01.07.2016 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Казиева К.К., 

Кусепова 

С.М., 

Ешматова М.Д. 

 

  

 

20 Мамандықтар бойынша топтардың 

емтихан-сынақ кестелерін дайындау, 

емтихан-сынақ ведомостарын 

жинақтап, тексеріп отыру. 

 

График 


бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Шамиева Р.К. 

 

  

 

21 Күндізгі  оқу бөлімінің 

оқушыларының оқу және өндірістік 

тәжірибесінің есептері бойынша 

қорғауды өткізу. 

 

График 


бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж.

 

Имашева Г.Д. 

 

  

 

22 1-2 семестр қорытындылары 

бойынша оқу үлгерімі мен білім 

сапасы көрсеткіштерін талдау, 

қорытындылау. 

 

Қантар, 


маусым 

2016ж. 


Кельмаганбет

ова А.Ж.


 

Кельмаган

бетова 

А.Ж. 


 

 

  

23 


Түлектер топтары студенттеррінің 

құжаттарын дайындау. 

 

Мамыр-


маусым 

2016 ж. 


Кельмаганбет

ова А.Ж.


 

Кельмаган

бетова 

А.Ж. 


 

 

  

 

 

24 Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау 

және квалификация тағайындаудың 

байқау және қорытынды тестілеуін 

өткізу үшін құжаттарды  және 

аудиторияларды дайындау, 

кезекшілікті ұйымдастыру. 

 

График 


бойынша 

Кельмаганбет

ова А.Ж. 

Ибраева 


А.Ш. 

 

  

 

Орын.Кельмаганбетова А.Ж.  

 

  

 

  

 

 

**Скопируйте и поставьте один из приведенных ниже знаков: 

***Скопируйте и поставьте один из приведенных ниже знаков: Прим.: следует вначале при планировании заполнять графы (коралловый цвет) без отчета (отправка, как ранее обговорили каждый понедельник, до 16.00 час.), в последующем при 

составлении отчета– заполнить ранее отправленную таблицу с планом по графам(салатовый цвет) об исполнении (отправка, как ранее обговорили каждый понедельник, до 10.00 

час.).Просрочка будет отражена в еженедельном своде. 

 

 

СРОЧНО! Этот статус важно указывать в еженедельных отчетах, когда требуется срочная реакция/действие по оперативным вопросам. 

 

ВАЖНОЕ СРОЧНОЕ Здесь кратко описывают план работы на следующий отчетный период. При этом следует ранжировать их по приоритетам. 

 

ВАЖНОЕ НЕСРОЧНОЕ  

НЕВАЖНОЕ СРОЧНОЕ 

 

НЕВАЖНОЕ НЕСРОЧНОЕ  

НАПОМИНАНИЕ! 

Этот статус указывается повторные сообщения и запросы, по которым не получен ответ с прошлого отчета, либо в течение отчетного 

периода. При этом желательно указывать дату первоначального периода в скобках.  

 

ПРОБЛЕМЫ Этот статус указывает о проблемах, выявленных за отчетный период, которые будут решаться в рабочем порядке. При этом важно 

сразу предлагать план действий. 

 

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ Этот статус указывает на то, что делалось автором отчета лично, либо его подразделением за отчетный период. По каждому пункту в 

обязательном порядке указываются цифры и факты, иллюстрирующие конкретные результаты произведенных действий. Если работа 

выполнялась не по указанию автора отчета, обязательно указывается «заказчик». Информацию о рабочих вопросах следует также 

структурировать в зависимости от предметной области. 

 

ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Этот статус указывает о необходимости выделения ресурсов, предоставления дополнительной информации и предложений новых идей, 

проектов и пр. 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ Этот статус указывает на то, что пишется руководителем и содержит общую оценку деятельности подразделения за отчетный период с 

точки зрения выполнения поставленных планов, KPI (ключевые показатели эффективности) и достижения целей. 

 

ВЫПОЛНЕНО Здесь кратко описывают статус отчета работы. При этом желательно указывать дату в скобках. 

 

В ПРОЦЕССЕ  

ОТМЕНЕНО  

ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал