Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар Физика


Жүк көлігі 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның s жолының t уақытқа тәуелділік графигін тұрғызыңыз. [4] 3жүктеу 5.56 Mb.
бет4/12
Дата13.11.2022
өлшемі5.56 Mb.
#23822
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
!22-ОШ БЖБ Физика 7-сын қаз
бжб тжб балы, ОШ СОР Информатика 10 класс ЕМН каз
2. Жүк көлігі 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның s жолының t уақытқа тәуелділік графигін тұрғызыңыз.
[4]
3. Дененің s жолының t уақытқа тәуелділік графигін пайдаланып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

Дене алғашқы 4 с-та _________м жол жүрді. [1]

Қозғалыстағы дененің жылдамдығы қандай? [1]


Графикке қарап кестені толтырыңыз:Уақыт аралығы

0 - 3 c

3 - 6 c

6 - 9 c

9 - 12 c

12 - 15 с

Жүріп өткен жол бөлігіне кеткен уақыт, ∆t, с
Жүрілген жолдың ұзындығы, ∆s, м
Дененің жүріп өткен жол бөлігіндегі жылдамдығы v, м/с
[1]
Кестеге қарап қандай қорытындыға келдіңіз? _____________________________________ ___________________________________________________________________________

[1]Жалпы: [12]Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептейді

1 a

минутты сағатқа айналдырады

1

қозғалыстағы дененің жылдамдығын есептейді

1

1 b

орташа жылдамдықты анықтау формуласын қолданады

1

қозғалыстағы дененің орташа жылдамдығын есептейді

1

Орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызады2

жылдамдық өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді

1

координаталық остерін белгілейді

1

остердің өлшем бірлігін көрсетеді

1

график сызады

1

Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты анықтайды

3

графикті қолданып берілген уақыттағы жолды есептейді

1

графикті қолданып жылдамдықты есептейді

1

кестені толтырады

1

қорытынды жасайды

1

Жалпы балл

12


«Кинематика негіздері. Механикалық қозғалыс» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні ___________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейі

Төмен

Орташа

Жоғары

Қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептейді

Қозғалыстағы дененің жылдамдығын, орташа жылдамдықты есептеу қиындық туғызады

Қозғалыстағы дененің жылдамдығын/ орташа жылдамдықты есептеу кезінде қателіктер жібередіҚозғалыстағы дененің жылдамдығын және орташа жылдамдықты анықтайды

Орын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызадыОрын ауыстырудың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызу
қиындық туғызады

Ж ылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіру/ остердің өлшем бірлігін көрсету/график масштабын таңдау/график сызу кезінде қателіктер жібередіЖылдамдықтың өлшем бірлігін ХБЖ-не келтіреді, остерді белгілейді, остердің өлшем бірлігін көрсетеді, график масштабын таңдайды және графикті сызады

Бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдықты анықтайдыГрафик арқылы жолды анықтау, жылдамдықты анықтау қиындық туғызадыГрафик арқылы жолды анықтау/ жылдамдықты анықтау/ қорытынды жасау кезінде қателіктер жібереді

График арқылы жол мен жылдамдықты дұрыс анықтайды, кесте толтырады және қорытынды жасайды2-ТОҚСАН

БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары

7.2.2.12 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану


7.2.2.13 - тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру
7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдануБағалау критерийі

Білім алушы

Ойлау дағдыларының
ДеңгейлеріБілу және түсіну
Қолдану
Жоғары деңгей дағдыларыОрындау уақыты

20 минутТапсырма

  1. Мензуркаларға қарап тапсырманы орындаңыз.

  1. Қай мензуркаға ең көп сұйықтық құюға болады?____

  2. Қай мензуркамен сұйықтықтың көлемін ең аз қателікпен өлшеуге болады? ____

  3. Қай мензуркамен ыдыстағы кофе көлемін дәлірек өлшеуге болады?_______

  4. 1 литрлік ыдыстағы су көлемін қай мензурканың көмегімен тез өлшеуге болады? ___

  5. 1-ші мензуркадағы сұйықтықтың көлемін анықтаңыз_______

[5]
2. Блоктардың қайсысының тығыздығы үлкен? Өсу ретімен орналастырыңыз.

1

2

3

4

5

6

[4]
3. Алюминий текше көлемі 550 см3 болғанда массасы 1100 г болады. Бұл текше тұтас па, әлде қуысы бар ма? Жауабыңызды негіздеңіз. (Алюминий тығыздығы 2700 кг/м3)
[2]

Жалпы: [11]

Бағалау критерийі

Тапсырма №

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Мензуркамен сұйықтың көлемін өлшейді

1

сыйымдылығы үлкен мензурканы анықтайды

1

өлшеу қателігі аз мензурканы анықтайды

1

өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы анықтайды

1

берілген су көлемін тез/жылдам өлшеуге болатын мензурканы анықтайды

1

мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтайды

1

Денелердің көлемі мен массаларын біле отырып, заттардың тығыздығын анықтайды2

заттың тығыздығын анықтайтын формуланы біледі

1

әр блоктың тығыздығын анықтайды

1

блоктардың көлемдерін анықтайды (ХБЖ – ға келтіреді)

1

блоктардың тығыздығын өсу ретімен орналастырады

1

Заттың тығыздығын анықтайтын формуласын қолданып есептер шығарады

3

шамаларды ХБЖ-не келтіреді

1

алынған нәтиже мен алюминийдің тығыздықтарын салыстыру арқылы жауабын табады

1

Жалпы балл

11


«Тығыздық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының аты-жөні ___________________________________________

Бағалау критерийі

Оқу жетістігінің деңгейі

Төмен

Орташа

Жоғары

Мензуркамен сұйықтың көлемін өлшейді

Мензуркамен сұйықтың көлемін өлшеу қиындық туғызадыС ыйымдылығы үлкен/ өлшеу қателігі аз мензурканы/ өлшеу дәлдігі жоғары мензурканы/ берілген су көлемін тез өлшеуге болатын мензурканы / мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтау кезінде қателіктер жібередіМензурканың көмегімен сұйықтың көлемін дұрыс өлшейдіДенелердің көлемі мен массаларын біле отырып, заттардың тығыздығын анықтайдыД енелердің көлемі мен массаларын біле отырып, заттардың тығыздығын анықтауда
қиындық туғызадыБ локтарды тығыздығына қарай ретпен орналастыру кезінде қателіктер жібереді

Д енелердің көлемі мен массаларын біле отырып, заттардың тығыздығын дұрыс анықтайдыЗаттың тығыздығын анықтайтын формуласын қолданып есептер шығарады

З аттың тығыздығын есептеу формуласын қолданып, есептер шығару қиындық туғызады

Д ененің тығыздығын анықтайтын формуланы қолданады, алынған нәтижені алюминийдің тығыздығымен салыстыру кезінде қателіктер жібередіЗ аттың тығыздығын есептеу формуласын дұрыс қолданып, есептер шығарады

«Денелердің өзара әрекеттесуі» бөлімі бойынша жиынтық бағалауОқу мақсаттары

7.2.2.1 - инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру


7.2.2.10 - масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату
7.2.2.3 - пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру
7.2.2.5 - Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу
7.2.2.6 - тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау
7.2.2.9 - денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау


жүктеу 5.56 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет