Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет9/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы күйзелісті (депрессия) 

эпидемия атағаны күні кеше. Аузы дуалы ұйымның айтуынша, бүгінгі 

күйзеліс осы қарқынынан жаңылмаса, 2020 жылы экономикалық 

дамуды тежейтін бірден-бір дертке айналады. Бүгіннің өзінде күйзеліс 

әлем де жұмысқа келмеудің бірінші себебі саналып, еңбек қабілеттігін 

жоғал татын аурулар ретінде екінші орынды иеленіп отырған көрінеді. 

Бүгіндері әлем елдерінің даму көрсеткіші жерінің көлемі немесе 

сол жер астындағы байлығымен емес, білім-ғылым мен техникалық-

технологиялық жетістіктері, сапалы адам капиталы жағының 

басымдығымен өлшенеді. Демек, кезең-кезеңге бөліп қарастырылған 

Үдемелі индустриалдық-инновациялық даму стратегиялық мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асырушы Қазақстанның ел дамуының даңғыл 

жолында дұрыс бағытты таңдағаны айқын. Егер инновациялық 

серпілістің екі кезеңін еңсеруді мақсат етіп отырсақ, бүгіндері біз соның 

біріншісін түйіндеуде, негізінен, инновациялық жобалардың тиімді 

жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін мықты іргетас қалай алдық деп 

мақтана аламыз. Ғаламдық инновация рейтингінде әр жылды артқа 

тастаған сайын жоғарыламасақ, еш төмендемеуіміз де бұл бағыттағы 

ісіміздің нәтижелі жүргізіліп жатқанын аңғартса керек.

 Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Кәмшат САТИЕВА

Мейрамханаларда ұсынылатын депозиттік төлем түрі заңды 

ма?

Жанар, Алматы қаласы

Әрине, бұл мәселе даулы. 

Деген  мен  Мәжіліс  қабырғасындағы 

заң шығарушы өкілдердің айтуын-

ша, сотқа шағымданса, бұл арадан 

заңсыздық табуға әбден болады.

Негізінен, мейрамханаларда 

депо зиттік жүйе демалыс күндері 

іске қосылады. Бағаны белгілеуде 

қандай да бір бекітілген ереже 

немесе тәртіп қарастырылмаған. 

Сондықтан депозит сомасы күмәнді 

бо 

лып саналады. Мысалы, бір демалыс орындарында екі адамға 

арналған дастарқан құны 60 теңгені 

құрауы мүмкін, ал тағы бір жер лер-

де оның құны 15 мың теңге болуы 

да ықтимал. Қалай дегенмен де бұл 

арада қитұрқы бір саясаттың бары 

анық. Мәселен, мейрамханада кей-

бір адамдар ыстық тамақ алмай, 

жай сусынмен отырғысы келеді. Ал 

депозиттік жүйе сомасы осы ыстық 

тамақты алдыртуға итермелейді, 

демек, тұтынушы ыждаһатынан тыс 

іс-қимыл байқалады. Сондықтан 

бұл арада «Тұтынушылар құқығын 

қор 

ғау туралы» Заңға жүгінуге болады. 

Жалпы, депозиттік төлем елі-

міздің заңына қайшы келгендіктен, 

одан зардап шеккен жағдайыңыз 

болса, сотқа немесе тұтынушылар 

құқығын қорғайтын мекемелерге 

шағымдануыңызға әбден болады.

Қарағанды

Абай ОМАРОВ (коллаж)

Мансұр ХАМИТ (фото)

№223 (1134) 24

4

.1

1

2.

2.

20

2013

13 ж

ж

ыл

ыл

йс

йс

енен

бі

біwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТМeddaily.ru интернет порталының хабарлауынша, АҚШ-тың ғалымдары депрес сияның 

бір адамнан екінші адамға жұғатынын ғылыми түрде дәлелдеген. Зерттеуші мамандар Ин-

диана  штат

атын

ын

да

да

ғы

ғы

Н

Нот

отр-

р Да

Дам 

м  ун

ун

и 

и 

ве

ве

рс

рс

ит

и етінің 206 студентінің а

а

ра

ра

сы

сына

нан 

н 

жү

жү

йк

йк

ес

ес

і 

і  сы

сыр 

р

бергендері

рін 

н ан

ан

ық

ықта

та

п,

п і

ірі

рікт

кт

еп

еп,

ол

ол

ар

ар

ды

ды

ң

ң ж

жатақ ханасына  көршілес  ко

колл

лл

ед

ед

жд

ждің

ң б

б

ір

ірін

ін

 ш

ші

і 

ку

курс

рс

 

студенттерін орналастырады. Арада үш ай өткен соң тексерістен өткен колледж студенттерінің 

жүйке жүйе сінде ауытқулар пайда болғаны анықталды. Ал алты айдан соң бұл зерттеу 

ғылыми түрде расталып,  дә лелденді.  Сон дықтан  психологтер мен дәрігерлер моральдық 

күйзеліске ұшыраған адамдардан неғұрлым бойды алшақ ұстау керектігін ес кертеді.

ҚЫЗЫҚ ДЕРЕК

ИГІЛІК


Ө

Н

ДІРІ

С

Астанадағы Тәуелсіздік сарайында ҚР Президенті Н.

Н.

Ә.

Ә.

На

На

за

зарб

рбае

аевт

вт

ың

ың қ

қат

ат

ыс

ы

уымен еліміздің Инду

у

ст

ст

ри

риял

ял

ан

ан

ды

ды

ру

ру

 

ка

карт

рта 

а

сы

сыны

ның

ң ны

ны

са

санд

нд

ар

арын іске қосуға арналған 

н «Қ

«Қуа

уатт

тты

ы 

Қа

Қаза

зақ-

қ

стан ды бірге көркейтеміз! Жаса, Қазақстан!» атты жалпыұлттық

телекөпір өтті. Оған Оңтүстік Қазақстан облы сы да аталмыш бағ-

дарлама аясын да жүзеге асырылған  тың жоба лары таныс ты рыл-

ды. Соның жарқын дәлелі Түркістан қаласына тартылған газ құбы-

рының ресми түрде са

алт

лтан

ан

ат

атты

ты

ж

ж

ағ

ағ

да

да

йд

йд

а

а

іс

іс

ке

ке

қ

қ

ос

о

ылу рәсімі еді.

Елді индустрияландырудың аясында ағымдағы жылы 125 

нысан іске қосылған болатын. Ұлттық экономикаға тың серпін 

беретін сондай ірі жобалардың бірі – Маңғыстау облысында бой 

көтерген жаңа битум зауыты. Қытаймен бірлесе отырып ашылған 

жол битумын өндіретін өнді

д ріс құрылысы желтоқсан айының 

басында толық аяқтал

алып

ып, Ме

Мемл

мл

ек

екет

ет б

б

ас

асшы

шы

сы

сыны

ны

ң қатысуымен 

өткен жалпыұлттық телекөпіірде ііске қосылған б

болатын. 

Серік СҰЛТАНҒАЛИ, «ҚазТрансГаз» 

АҚ бас директоры: 

– Аса құрметті Елбасы! Сіздің 

қол дауы ңызбен жақында ғана іске 

қосыл ған  Бейнеу-Бозой-Шымкент 

га

а

з 

з

құ

құ

бы

бы р

ры 

ы ар

ар

қы

қы

лы

лы

о

о

ңт

ңт

үс

үс

ті

т

к өңірге 

от

отан

анды

дық 

қ  от

о

ын

ын

к

көз

өзі 

і  же

же

тк

ткіз

із

іле бас-

тады. Болашақта осы магистраль 

бойындағы 500-ден астам елді 

мекен, жүздеген кәсіпорын табиғи 

газдың игілігін көрмек. 240 мыңнан 

астам халық қоныстанған, 40 

мыңнан астам тұрғын үй

й

і і ба

бар

р ки

ки

ел

ел

і 

і

Түркіс тан  шаһары  осы  оқ

оқиғ

иғ

ан

ан

ы

ы 50

50

 

жыл дан астам уақыт күтті. Тәуел сіз-

діктің жемісі арқасында қазақ стан-

дық газға қосылатын оңтүстіктегі 

алғаш 

қы қала өз тарихында 

тұңғыш рет экологиялық «көгілдір 

от

т

ын

ы

ға» қол же

же

ткізбек. Алғаш қы 

ал

алау

ау

ды

ды ж

жағ

ағып

ып

,

,

қа

қа

ла

лаға

ға

г

г

аз

аз жібе руге 

рұқсат е

і

тіңіз.

Телекөпір барысында 

Елбасы    

Н.Назар баев Шымкент–Түркістан 

арқы  лы  авто кө лік  дәлізі  салынды. 

Темір жол  бар. Енді газ келіп жатыр. 

Сіз дер  үшін  бұдан артық не 

е  ке


к

ре

рек? 

Жа

Жақсылап жұмыс істеңіздер.

р. Т


Таб

абыс


ыс т

 т

ыы

болыңыздар. Еліміз үшін қызмет жаса-

ңыздар. Жобаны іске қосуға рұқсат», 

– деді.


ҚР Президентінің арнайы рұқсатын 

ал ған  бас директор Серік Сұлтанғали 

га

газ


з қо

қо

ннды

ды

рр

ғы

ғысысы

ны

ның ң те

те

тіті

гі

гін 

н 

ісс

ке

к қосты. 

Тұ

Тұсасаук

укес


ес

ер

ерр

р

әсәсім

м

геге О

Оңт


ңт

үс

үстіті

к

к Қ

Қазақстан 

облысының әкімі Асқар Мырзахметов 

қатысып,  түр кіс тандықтардың  қуа ны-

шы мен  бөлісті.  Елба сының  қол дауы-

мен тұрғындарды «көгілдір отын мен» 

қамтамасыз еткен «ҚазТрансГаз» АҚ

басшысына облыс халқының атынан 

ризашылығын білдірді.

Асқар МЫРЗАХМЕТОВ, Оңтүстік 

Қазақ стан  облысының  әкімі:

– Мінеки

ки

,

, ел

ел

ім

ім

із

із

б

бой

ой

ын

ынша

ша 

тарихи жоб

об

ал

ал

ар

ар

ды

дың 

ң  жү

жүзе

зе

ге

ге

а

асы

сы

-

-

рылып жатқа 

ны 

на куә болдық. 

Оның екі жобасы оңтүстікте жүзеге 

асты. Соның бірі – «Батыс Еуропа 

– Батыс Қытай»  халық ара лық 

автокөлік дәлізінің Түркістан–

Шы

Шы

м 

м 

ке

кент

нт б

б

өл

өл

ігінің пайдалануға 

бе

бе

рі

рілу

лу

і

і 

бо

болс

лса

а, екіншісі – Бейнеу-

Бозой-Шым кент  магистральды  газ 

құбыры келешекте Оңтүстік Қазақ-

стан облысының солтүс 

тігін 

де 

орналасқан сегіз ауданға қарасты 

900 мыңға жуық тұрғыны бар 284 

елді мекенді

ді таб

б

иғи газбен ж

ж

аб-

дық тау  мә

ә

се

се

ле

лесі

сін

н 

то

толы

лық

қ ше

ше

ше

ше

ті

ті

н 

н 

болады.  Мі

Міне,  ең б

б

іір

і

ін

і

ші

б

болып 

Түркіс тан  қаласына  «көгілдір отын» 

келді.

Шынында да, түркістандықтар үшін 

бұл – тарихи күн. Еліміз Тәуелсіздік 

тойы


ы

н

н той й 

ла

лап,  облысымыз  биылғы

жы

жылд

лды


ы

мо

мол

л

тата

бы

быс пен  қорытындылап жат қан  тұста киелі қалаға «көгілдір 

отын ның»  қосылуы  Энер гетиктер  күні-

не тап  тырмас тарту болды. Аталған ау-

дан дарға  газ  тарту  үшін    бірінші  кезек-

те автоматтандырылған сегіз үлкен 

стансы салу кере

ре

к.

к. Бұлұл

н

ныс

ыс

ананда

д р


р

құ

құры

ры

--лыс тарының

ң

жожо

ба

балы

лық-


қ-см

смет


ет

ал

алықық 

құжат  тарына  рес публикалық, облыс-

тық бюджеттен тиісті қаржы бөлінді.

Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Өткен аптадағы Индустрияландыру 

күнін де  Елбасы нысанды телебайланыс 

арқылы іске қоса отырып: «Осы зауыт-

тың салынуына қатысты мен бірнеше 

ре

рет т

Қы

Қыта

та

й й 

Ха

Халыы

қ

қРе

Ре

спсп

уб

убли

ли

как

сының 


ба

ба

сшсшыл

ыл

арарым

ым

енен к

к

елеліс

іс

сөсө

з

з жүжү

ргіздім. 

Оңай болған жоқ. Өйткені жолға 

төсейтін битумды Ресейден, Башқұрт-

станнан сатып алып келдік. Өзімізде 

шикізат болды, асфальт болған жоқ. 

Енді мыңдаған шақырым жолд

дар


ар

ым

ымыз өз

өз

іміздің битуммен қамтамаа

сы

сыз

з

ететіл

іл

е-е-

і

тін болады. Бұл – үлкен қуана

ыш. 


Барша   ңыз ды  зауыттың іске қосы-

луымен құттық таймын. Барлық тары-

ңыз  жұмыс  орнын алдыңыздар.  Елге 

үлкен пайда түсетін болды», – деп 

ер

ерек


е

ше

шеатаған ед

д

і..  Қа

Қаза


зақс

қста


та

нд

ндағағы

ы

ҮдҮдем

ем

елелі

і

ининдус трия-

лық-инно 

вациялық даму бағдар-

ламасы аясын 

да ашылған зауытқа 

келісімшарт бойынша үш жыл Қытай, 

үш жыл Қазақстан тарапы басшылық 

жасайды. Жобаның 80 пайызын Қытай 

ба

а

нкісі қаржыландырған. Еннді

ді

еелі

лі м


 міз

із

--

де

дегі жол құрылысына Ма

Маңғ


ңғыс

ыс

татау 

у

облы сы  ерекше  үлес қосады деп күтіліп отыр. Жылына 600 тонна битум 

өңдейтін зауыт Қазақстандағы сұра-

нысты өтеуге қауқарлы. «Каспий 

Битум» зауыты – еліміздің батыс 

өң

ң

іріндегі ірі кешендердің бірі сана-ла

ла

дыды.. За

За

уыуы

т 

т құқұры

ры

лылысы

сына


на

ү

үш

ш

жарым жы

жыл


л іш

ш

іннде

де

443,5

5

млмлрд

рд

тт

ең

еңг

ге қарас-

тырылған.  Мұнда жылына битумнан 

бөлек, миллион тоннаға жуық мұнай 

өңделіп, 255 мың тонна бен 

зин-


дизельдік отын, сондай-ақ 330 мың 

тонна вакуумдық газойль шы

шыға

а

 р р

ы-

лала

ды. Шикізат іргедегі Қараж

ж

ан

анба

бас 


с ке

кен


н

орнынан алынады, сон дықтан дайын 

өнімнің  құны да төмен болады деп 

жос парлануда. 

Айта кететіні, жаңа зауыт Маңғыс-

тау  облысының дамуына және 

әл

әлеу


е

ме

метт

тт

ікік

ссал


алағ

ағ

а а 

кө

көп-

п

көкө

рі

рм 

м

септігін тигізбекші. Бірін ші кезекте аймақтағы 

жол құрылысы жоға 

ры деңгейде

жүріп, бірқатар  жұмыс орын да ры 

ашылып отыр. Осы р

ретте 300-ге жуық 

маңғыстаулық

қ

жж

аң

аңа

а за


зауы

уы

тқтқ

а

а жұжұ

мы

мыс

с

қақа

 

қабылданды. Сапалы өнім дайындап шығару 

үшін  білікті мамандар ауадай қажет. 

Осы орайда алдын ала отандық мұнай 

өңдеу зауыт та рында – 36, Қытайда 33 

маман іс-тәжі ри беден өтті. Сонымен 

қа

қата

тар


р

же

жергргіл

іл

ікік

ті

т  жұмыс пен  қамту 

мақсатында

Х

Х.Ө


Ө

збек қа лиев  атындағы

Маңғыстау  политехникалық  кол лед жі-

мен  келісімшарт  негізінде  сту дент   терін 

тәжірибеден «Каспий би тум» зауы-

тынан өткізу көзделіп отыр.  Сейілхан ЖҮС

СІП

ІПБЕ

БЕ

КОВ,, «Кас

с

пи

п й 

Битум» зауытын

ын

ың

ың т

тех

ех

ни

ника

калы

лық 

қ ди

дире

ре

к-

к-

торы: 

– Қазіргі уақытта жаңадан 

салы нып  жатқан  жолдар  ыстық

күнде еріп кетеді. Сол жағын ойлас-

тырып, көптеген елдер модифи-

ка

каци

циял

ял

ан

ан

ға

ға

н 

н 

битум шығаруды 

қо

қо

лғ

лғ

а

а 

ал

ал

ды

дыОның ішіне арнайы 

қоспа қосылады. Полимер, резеңке 

қосып, байланысын одан  да 

күштірек қыламыз. Бұдан темпе-

ратуралық төзімділігі арта түседі. 

Қазіргі таңда технологиялық

құбыр  ларын жылумен оқшау

улау 

жұмыс тары

ы

ж

жал

ал

ға

ға

ст

стыр

ырыл

ылуд

уд

а.

а.

С

С

он

он

-

-

дай-ақ каб

аб

ел

ел

ьд

ьд

ер

ерді

ді т

т

ө

өсеу

еу м

мен

ен

 

оларды бақы 

лау-өлшеу  және 

автоматика құрал да рына сұрыптау 

желісінің электр жы лыт қыштарын 

монтаждау  жөніндегі  жұмыстар 

толы

лық аяқталды. «Ыстықтай» сын-

на

на

н 

н

өт

өт

кі

кі

зу

зу

т

тех

ех

нологиясына әзірлік 

жұмыстары жүргізіліп болып, 

резер вуар ға  980  тонна  көлемінде 

пеш отыны қабылданды.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал