Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет3/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Мемлекеттік қызметші күні белгіленді

Мәскеуде ЕЭК кеңесінің 

отырысы басталды

«Қазақстан Республикасындағы кәсiп тiк 

және өзге де мерекелер туралы» ҚР Пре зи ден-

тiнiң 1998 жылғы 20 қаңтардағы 

№3827 Жарлығына толықтыру енгізілді, – деп 

хабарлайды Ақорданың баспасөз қыз меті. 

«Қазақстан Республикасындағы кәсіп-

тік және өзге де мерекелер туралы» Қазақ-

стан Республикасы Президентінің жоғары-

да аталған Жарлықпен бекітілген кәсіптік 

жә не өзге де мерекелердің тізбесі мынадай 

маз мұндағы 9-1-тармақпен толықтырыл-

сын: «Мемлекеттік қызметші күні – 23 мау-

сым», – деп жазылған Жарлықтың мәті-

нінде.

Отырыста өзге мәселелер қатарында Мемлекеттік сатып алулар келісімін өзгерту 

ұсы ныстары, құпия ақпаратты қорғау тәр-

тібі мен бәсекелестіктің бірыңғай ере же-

лерін сақтауды бақылау бойынша ЕЭК өкі-

леттігін жүзеге асыру кезінде оны 

та ра тудағы жауапкершілігі бойынша келі-

сімі талқыланды. ЕЭК кеңесінің отыры сын-

да ҚР Премьер-министрінің орынбасары 

Ба қытжан Сағынтаевтың айтуынша, Еура-

зия лық экономикалық комиссия кеңесі 

алдағы уақытта өтетін Қазақстан, Ресей 

және Беларусь мемлекеттері басшылары-

ның деңгейіндегі Жоғары Еуразиялық эко-

номикалық кеңес отырысына бірқатар құ-

жат тарды әзірледі. «ЕЭК-тің 2013 жылғы 

кеңе сі шеңберінде біз Кедендік одақ және 

Еу ра зиялық 

экономикалық 

кеңістік 

әлеуетін дамыту туралы 80-нен астам 

мәселені қарастырдық. ЕЭК алқасының 

құзыреті шеңберінде 300-ден астам 

мәселе қаралып, олар бойынша бүгінгі күні 

іске асырылып жатқан шешімдер қабыл-

данды», – деп хабарлады Б.Сағынтаев. Ол 

биылғы жылы Кедендік одақты дамыту 

бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілгенін 

атап айтты. «Біз Қырғызстан және 

Арменияның қосылуы бойынша «жол 

картасын» әзірлеу жұмыстарын аяқтап 

қалдық. ЕЭК кеңесі деңгейінде аталған 

құжаттарға қол қойылды. Ертең Жоғары 

Еуразиялық экономикалық кеңесте бұл 

мәселелер үш тараптың мемлекет 

басшылары деңгейінде қарастырылатын 

болады», – деп хабарлады бірінші вице-

премьер.

Кеше Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасындағы кәсiптiк 

және өзге де мерекелер туралы Жарлыққа толықтыру енгізді. 

НЫСАН


Қазақ-қырғыз шекарасында 

үш жаңа застава ашылды

ҰҚК төрағасы Нұртай Әбіқаев «Сор тө-

бе» бекетін аша отырып, бөлімше бас ты-

ғына рәміздік кілтті тапсырды. Сонымен 

бір ге ол мемлекеттік шекараны жайластыру 

ау қым ды мемлекеттік бағдарламасын жү-

зе ге асыруда кезекті қадам жасалғандығын, 

тек 2013 жылы жаңа талаптарға сай 20 

ше кара бекетінің іске қосылғандығын атап 

өтті. Комитет басшысының қолынан жаңа 

бе кет шекарашылары пәтер кілттерін алды. 

ҚР Парламенті Сенаты депутаттары, Жам-

был облысының әкімі және басқа да шақы-

рыл ған қонақтар шекара қалашығының 

инфрақұрылымымен, сондай-ақ автокөлік 

және арнайы техникасымен танысты.

Депутаттар Қазақстан шекарашыла-

рының халық пен елдің мүддесіне риясыз 

қызмет ететіндігіне, әскери антқа және 

қызметтік парызға адал болатындығына 

сенім білдірді.

«Жамбыл облысында Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекара 

шебінде ҚР ҰҚК Шекара қызметі «Оңтүстік» Өңірлік басқармасы 

Қордай шекара отрядында «Сортөбе», «Өтеген» және «Қасық» 

шекара бекеттерінің салтанатты ашылу рәсімі өтті», – деп 

хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.

Кеше Мәскеуде Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі нің 

отырысы басталды. ЕЭК Кеңесінің отырысы ҚР Премьер-министрі-

нің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың жетекшілігімен өтті. 

Кездесу барысында ЕЭК қызметін жетілдірудің келешегі талқылан ды.  

АҚОРДА


«Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» теле-

жо басы осы жылдың желтоқсан айында 

жарыққа шықты. «31 арнаның» эфирлік 

кестесіне енген жоба өз көрерменін аз 

уақыт ішінде жаулап алды. Әсіресе жастар 

тілге байланысты жаңа хабарға 

қызығушылық танытты. Өйткені хабардың 

сапасы, жанры, шығу мерзімі, ұзақтығы, 

сюжеті және концептуалды ойы – жас 

көрерменнің талғамына, ойлау қабілетіне 

сай жасалған дүние.

«Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» – 

әлеу меттік-танымдық  роликтер  жи на ғы. 

20 бөлімнен тұратын жоба мем лекеттік 

тілдің күнделікті өмірдегі орнын, қоғамның 

тілге деген құрметін, кей кездері 

немқұрайдылығын айқын көр 

сетеді. 


Жобаның тағы бір құндылығы жанрын да. 

Көрермен мемлекеттік тілді білмейтін 

кейіпкерлермен бірге өмір сүріп, келеңсіз 

оқиғаларға кезігіп, күйзеліске түседі. 

Ұзақтығы 7 минуттан тұратын бұл кіші гірім 

ролик, қысқаметражды көркем фильм 

сынды көрінеді. 

Тележобадағы кейіпкерлерді де 

көрер 

мен күнделікті көруі ықтимал. Өйткені бар 

лық кейіпкерлер өмірден 

алынған. Дүкен дегі сатушы, жол полиция 

қызметкері, мек теп оқушысы, кәсіпкер, 

сту 

денттер және тағы басқалары – барлығы кез дейсоқ бейнелер. Оларды 

тек мем лекеттік тілді білу-білмеу бірік-

тіреді. 

«Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» әлеу-

меттік-танымдық роликтер жинағы тек осы 

20 бөліммен шектелмесі анық. Қазіргі 

кезде жастар қауымы мемлекеттік тілге 

деген ынтасын, тілді үйренуге деген 

талпынысын білдіруде. Қазақша сөйлеймін 

деген қазақстандықтар саны күн сайын 

өсіп келеді. Сондықтан жобаның «Мемле-

кет тік тіл – көпшілік тілі» деп аталуы да тек 

емес. Көпшілік қазақ тілін таңдайтын бол-

ған дықтан, тілге байланысты сапалы ха-

бар лардың пайда болуы да заман талабы. 

Сон дықтан «Мемлекеттік тіл – көпшілік 

тілі» тележобасының жалғасы болары сөз-

сіз.


Жыл сайын елімізде мемлекеттік тілді насихаттауға арналған көптеген 

іс-шаралар ұйымдастырылатыны баршаға белгілі. Мәдени шаралар, 

конференциялар, форумдар тек бір ортаның ой-пікірін қамтыса, теледидар 

алдында жиналар үлкен телевизиялық қауымдастыққа тілге байланысты 

бағдарламар және деректі фильмдер ұсынылып жатады. Мемлекеттік тіл 

тақырыбын қозғайтын хабарлар көп, алайда олардың барлығы көрермен 

көңілінен шығады деп айту қиын. Қолына теледидар басқару құрылғысын 

ұстаған қазіргі көрермен талғампаз. Сондықтан тіл тақырыбын қамти 

отырып, қызықты да танымды хабар шығару – көптен келе жатқан ой. Осы 

бағытта Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл 

комитетінің тапсырысы бойынша «Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі» атты 

жаңа әлеуметтік- танымдық роликтер жинағы шығарылды. 

Мемлекеттік тіл – көпшілік тілі

Адамзат «Жер –Ананы» қастерлеп, қорғаудың орнына ашкөздікпен 

пай даланып жатады. Табиғаттың құқын арнайы қорғайтын ел бар деп 

естідім, ол қай ел екен?

Марал, Алматы облысы

Латын Америкасындағы Эквадор 

мем лекеті әлем бойынша алғаш болып 

таби 


ғат құқын Конституцияда бекітті. 

2008 жылғы әлемдік дағдарыс мұнай өн-

діруге бағдарланған Эквадордың эко но-

микасын шайқалтып, бұл ел саяси ре-

фор маларға қадам жасап, жаңа негізгі 

заң ды қабылдады. Бұл Конституция та-

биғат пен экожүйенің өмір сүруіне, ұда йы 

өсуіне және қалпына келтірілуіне ке піл дік 

береді.  Осы  ереже  муни ципа  литет тердің 

жолды кеңейту мен қоқысты өзенге 

лақтыруына қатысты тұрғындардың 

сотқа белсенді шағымдануына негіз 

болды. Сот муниципалитеттердің іс-

әрекетін экожүйеге зиянды деп тауып, 

тиісінше құрылыс жұмыстарын тоқтату 

туралы шешімдер шығарды. 

САЯСИ БЮРО

дік қосалқы шаруашылық мәселелерін 

реттейтін  заңнамалық ережелер мәселесін 

пысықтауды тапсырды. Алматы қаласы 

және оның қала маңы аймақтарының бас 

жоспарына сәйкес, Алматы қаласына ірге-

лес жатқан елді мекендерді бас жоспар-

лармен және нақты жоспарлау жобала ры-

мен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ 

пайдаланылмайтын жерлерді, соның ішін-

де иесіз жер учаскелерін қайтару бойынша 

дер кезінде шаралар қолдану қажет екені 

айтылды.

Келелі Кеңес соңында ҚазҰАУ рек то-

ры, академик Т.Есполов осы оқу орнының 

түлегі – ҚР Өңірлік даму министрі Б.Жә-

мішев ке Қазақ ұлттық аграрлық универ си-

тетінің Құрметті профессоры атағын сал-

та 

натты түрде табыс етті. Өз кезегінде министр алдағы уақытта өзі білім алған 

осы университеттің оқытушылары мен 

студенттері алдында арнайы келіп дәріс 

оқитындығын жеткізді.Қанат ТӘКЕБАЕВ

Жуырда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Мәжіліс залында 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі комитетінің аграрлық 

сала мәселелеріне байланысты көшпелі жиыны болып өтті. Күн 

тәртібінде Жер қатынастарын мемлекеттік үйлестіруді жетілдіруге 

арналған мәселе қаралды. Аталған жиынға Қазақстан 

Республикасының Өңірлік даму министрлігінің өкілдері, бірқатар 

Парламент мәжілісінің депутаттары, Алматы облысы мен Алматы 

қалалық әкімдігі, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің оқытушы-

профессорлар құрамы, ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, 

Қазақстан қаржыгерлері Ассоциациясының мүшелері, аграрлық сала 

бойынша ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтарының 

басшылары және ғалымдары, банк құрылымдарының, ауыл 

шаруашылығы тауарларын өндірушілер, БАҚ өкілдері қатысты. 

Ұлттық банк төрағасы қызметіне кіріскен Қайрат Келімбетов 

мырза еліміздің қаржы-несие саясатына бірқатар өзгерістер 

енгізуге мүдделі. Бұған басты себеп - осы уақытқа дейін 

тұтынушы несиелері көптеп беріліп, «жұмыс істемейтін» 

қарыздар көбейіп кеткен. Былайша айтқанда, түрлі жағдайларға 

байланысты несиелер қайтарылмай қалған. Енді ондай үмітсіз 

несиеге телміргеннен пайда жоқ, тек сызып тастаудан басқа 

амал жоқ. Соған қарамастан, банктер ел экономикасын 

қаржыландыруға асықпайды. Бәлкім, алдағы уақытта кейбір 

банктердің қожайыны ауысып, олардың қаржысы 

индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына көптеп 

тартылар. Осы және басқа да өзгерістер жайында ҚР Президенті 

жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен 

кезекті брифингте Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов 

айтып берген еді. 

Арман АСҚАР

Мансұр ХАМИТ (фото)

№223 (1134) 

24

24

.1

1

2.

2.

20

2013

13 ж

жыл

ылсе

сейс

йс

енен

бі

біwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ЖО

ЖО

БАБИН

ИН

ТЕТ

ГР

АЦ

ИЯ

Есек пен піл АҚШ-тағы бақталас демократиялық партия мен республикалық партия-ның символы екені белгілі. Есек қалай демократтардың символы болып шыға келді? 

Ержан, Алматы облысы  

1828 жылы демократиялық партия аты-

на

на

н  прпр

ез

езидиден

ентт


ттік

ік

ссайай

ла

лауғуғ

а

атүскен  Эндрю 

Дж

Джекексо

со

нннн

ың

ың ққар

ар

сысыла

ласт


ст

ар

ары

ы фамилиясын 

(«есек» деген сөз ағылшын тілінде jackass 

дегенді білдіреді) келеке етіп, оның суреттерін 

ақымақ есек қылып салып, карикатураға 

айналдырды. Алайда Э.Джексонның 

шашбауын көтерген демократ

атия


ия

лы

лқ парт

р ия 


бұ

бұ

л сайқымазақ теңеуді өз па

па

йдйдас

ас

ынын

а

а асасыр

ыра


а

біліп, өздерінің үгіт-насихат материалдарында 

есектің еңбексүйгіштігін, қарапайымдығын, 

шаршамайтын қайраттылығына назар аудар-

тып, америкалықтарды баурай білді. Демок-

ратиялық


ық  пар

ар

тити

я

я жежете

текш


кшіл

іл

ерер

іі Ма


Март

рт

ин ван Бурен 

ме

менн Дж

Джек


ексо

сонн


нн

ың

ыңо

о

сысы

нд

ндайай

т

тап

апқ


қырлығы 

арқасында Э.Джексон АҚШ-тың 7-ші 

президенті атанды. 1870 жылы карикатурашы 

Томас Наст республикалық партияны пілге 

теңеп сурет салу арқылы демократтардың 

есек түр


үрінде символы бұрынғыдан та

аны


н

ма

мл 

бо

бола

ла

тт

үс

үст

ті

. Содан бері қос партиянн

ың

ыңр

р

есесми

ми

 бекітілмеген «есек» пен «піл»  символы 

америкалықтардың санасында берік 

орнықты. 

Байқауымызша, алдағы уақытта кейбір

банктердің қожайыны да ауысуы ықтимал. 

Ендеше, сол тұ

ұ

ст

стаа

ға

ғана

на б


б

ан

анкк қа

қарж


ржыс

ыс

ынының

ың 


индустрияландыру саяса

ты

на  к

өптеп 


тартылатынын күтуге болатын шығар. Осы 

орайда Қайрат Келімбетов еліміздегі бір-

қатар банк акцияларының ірі инвесторға 

сатылатынын жеткізді. «Бүгінде Темір және

Ал

Ал

ьяья

нс

нсб

б

анан

кт

ктер

ерді


д

ң акцияларын «Верный

й

 

ккапи

пи

татал»

л»

кк

ом

омпапа

н

ниялар тобының акционеріі

 

Өтемұратов мырза сатып алуға мүдделі.Осы мәселесі бойынша «Самұрық-Қазы-

на мен» тиісті келісім де бар. Ол Темір 

банк тің 60 пайыз акцияларын, сондай-ақ 

Альянс банк акци

циял

ял

арар

ын

ының

ың 1


1па

пайы


йызы

зы

н н

сатып алмақшы.

ы. Б

Бұл


ұл

и

инв

нв

есес

то

торд

рд

ыңың

и

иел

еліг


ігін

ін

-де біраз банктердің бар екендігін ескерсек, 

бірқатар банктер бірігуі әбден мүмкін», –

дейді Қайрат Келімбетов. Ал БТА-ны 

Қазкоммерцбанк пен бизнесмен Кеңес 

Ра кыш

шевтан тұұрар тын инвесторлар консор-

БРИФИНГ


Бес минут сөйлеп

,

,бі

бірд


рден

ен

ссұр

ұр

ақақ-ж

ауауап

ап

--

қа ойысқан баспасө

з

з мә


мәслих

их

атат

ы  журн


рн

а-

листердің «Бүгінде жеке тұлғаларға беріл-ген тұтынушы несиелерінің көлемі 

дағ дарысқа  дейінгі көрсеткішке жетті. Бұл 

қауіпті жағдай емес пе?» деген сауалдан 

ба

бастст

ал

алды

ды

. БаБа

с 

с ба

ба

нкнк

ир

ирҚ

Қай


а

рат Нематұлыны-

ны

ны

ң ң сө

сөзі


з

не

нен

н тү


тү

сі

сінгнг

ен

енііміз, алаңдайтын 

жағдай  бар екен. Себебі соңғы 11-12 

жыл дың  ішінде  банктердің тұтынушы 

несие беру көлемі 100 пайызға өсіпті. 

«Мұндай өсім бізді де алаңдатады. Сон-

дық тан, жалпы, бүгінг

нг

іі

ққарж

рж

ы ы

жа

жағд

ғд

айай

ын

ын зерделей келе, біз н

нақ


ақты

ты б


б

ір

ір шшеш

ешім


ім

ге

ге келдік. Келесі жылы ақпанның 1-інен бас-

тап әрбір банктегі тұтынушы несиелерін 

беру көлемі 30 пайыздан аспауы тиіс. Егер 

оған жол берілсе, Ұлттық банк тиісті 

ша

ша

рар

лард


рды қа

қамд


д

айтын болады», – деп 

ат

атап


ап

к

көрөр

се

сетттт

і

і БаБас 

с

баба

нк

нкир. Оның сөзіне қарағанда, әлгіндей банктер депозиттерді 

алу немесе мекеме басшысын тағайындау-

ға келісім беру  сияқты лицензиялардан 

айы рылуы да әбден мүмкін. Ұлттық банк-

тің мәліметіне сәйке

ес,


с, қ

қ

азіргі Қазаққ-

стандағы екінші деңгейлі банктердің 

тұтынушы несие портфелінің жалпы көлемі 

16 пайыздан аспайды. 

Бұдан басқа, Қайрат Келімбетов

ов екі


кі

нші 


де

деңг


ңгей

е

лі  банктердің тағы бірр

«

«ауау

ру

руын

ын

»»

ашып  берді. Бақсақ, бүгінде  ба

б

нктердің басым бөлігі индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасына атсалысып, ел эко-

номикасын қаржыландырғысы келмейтін 

тәрізді. Өйткені, Бас банкир атап көрсет-

кен де

дей,


й,

б

бүг

үгін


нде

де б


бан

а кт


кт

ер

ерді

дің 


ң  ба

ба

сысым

м  бөлігі 

не сие б

б

еруденб

б

ұрын

 о

нық

й

айтару

 жұмы-


сымен айналасып жатады. «Осылай жүре 

берсек, еліміздің индустриялық-иннова-

циялық даму бағдарламасын және отан-

дық экономиканың өсімін қамтамасыз ету 

қи

қи

ынынға

ғ

 соғады. Қазіргі өсім 100 п

пай


ай

ыз

ызда

да

нн

ас

асса

са

дда, ол көрсеткіш жеткіліксіз бо

болы


лып

п тұ


тұ

р.

р  Негізі, ондай проблема көптеген мем-

лекеттерде қалыптасып отырғаны да 

айқын. Яғни банктер экономиканы қар жы-

ландырғысы келмейді. Бұл – негізгі мәсе ле. 

Олар

рда


да (

(

баба

нк

нкте

те

рдрде  – ав

авт.


т.

)

)ақ

ақ

шаш  бар, 

депо


ози

зитт


ттер

ер д


де 

е аз


аз е

е

мемес.

с.

ДД

ем

емек

ек,


па

па

йдйда түсіп 

жатыр. Алайда банктер ел эконо ми касын 

қаржыландыруға асықпайды», – дейді 

Қайрат Келімбетов. Оның айтуынша, келесі 

жылы Ұлттық банк аталған мәселені шешу 

жұ

ұмысына білек-сыбана кірісетін бо

бола


а

ды

ды.

циу мы сатып алуға ұсыныс жасады. Бұл 

келісім іске асса, БТА мен Қазком бірігеді 

деген болжам бар. 

Баспасөз мәслихаты б

бар


ыс

ында


б

б

ас 

банкир 20 мың теңгелікті және сол сияқты 

басқа да ірі купюра ақшаның айналымға 

әзірше шықпайтынын тағы бір мәрте 

нақтылады. Оның орнына Ұлттық банк 

ұс

ұсақ

ақ

аа

қш

қшан

ан

ыы кө

кө

птпт

еп

епш

ш

ығығ

ар

ауға мүдделі. 

«2

«200

мы

мыңң 

те

теңгңг

ел

елік

ік в


в

ал

алютют

а

аны айналымға шығаруға әлі ерте. Себебі дәл қазір ол сан 

алуан девальвациялық өзгерістерге әкеліп 

соқтыруы әбден мүмкін. Бүгінде бізге 200, 

500 және 1000 теңгелік купюралар жетіс-

пей ді. 5000 және 10 000 тең

еңге


ге

ні

ніа

а

йнйн

ал

алым

ым-


нан шығару жұмысын тоқ

оқта


та

тп

тпағ

аған


анда

да,, ол


ол

 

да тапшы болатын еді. Сондықтан қазір біз 200, 500 және 1000 теңгелік купюраларды 

қосымша шығару бойынша жұмыс жасап 

жатырмыз», – деп атап көрсетті  Қайрат 

Не

Немам

тұ

ұлы.

КЕ

ҢЕ

С

Кеңейтілген жиынның модераторы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мә-

жі лісінің  аграрлық сұрақтарға байланысты 

комитетінің төрағасы

ы Р


Р

ом

мин Мадинов

ов 


болды. Кеңес жұм

м

ысыс

ын

ына,а,

с

сон

онд


дай-

й-ақ


ақ

 

Алма ты  қаласының әкі

імі


і

Ахметжан


 Е

сімов, 


өңірлік даму министрі Болат Жәмішев, 

өңірлік даму министрінің бірінші орын-

басары Қайырбек Өскенбаев, Ауыл 

шаруа шылығы  министрлігінің  жауапты 

ха

хатш


тш

ыс

ысы 

ы

АрАр

ма

ман н Ев

Евне


неев

ев, Парламент Мәжі-

лі

лі

сісіні

ні

ң ң 

де

депупута

та

тыты Ә

Әли


ли

ха

хан Тойбаев, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, 

академик Тілектес Есполов сынды тұлғалар 

қатысып, тақырыпқа орай өз ұсыныс-

пікірлерін ортаға салды. Комитет төрағасы 

қаралып отырған мәселенің Үкіметтің 

бастамасымен «Жер қатынастарын реттеу 

сұрақтары бойынша Қа

Қаза


зақс

қста


тан

н

РеРе

сп

спуб

б

лили-

-

касының кейбір  актт

іл

ілерер

ін

іне  қоқосы

сы

мшмшал

алар


ар 

мен өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасын 

талқылаудағы  басты мақсат – тұрғын үй 

құрылысының, жер телімдерінің, жерді 

пай 

далану мен қорғауға мемлекеттік ба

б

қы лау  мехх

ан

аизмін қалыптастыру мен 

же

же т ті

ілд


лдір

іру


у ек

ек

енен

ін

ін аа

та

тап 

п өт


өт

ті. 


Б

Б

іір

і

іні

ші

бболып сөз кезегін алған 

Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов 

те халықтың  байлығы  болып табылатын 

жер телімдерінің Алматы қаласында да 

күрделі проблемаларға айналып 

отырғанын, оны

ж

ж

ерер

қ

қатын

ы

астаа

ры

ры 

заңдылықтарына сәйкес шешудің 

мүмкіндіктері кейбір жағдайлар да  болмай 

жатқандығын да жасырмады. Ал матыны

көрі

р кті қалаға айналдырудың оссыы же

же

ргр

е 

кекелі

ліп


п

тірелетіндігін, осыған бай

ай л

 л

ананыс

ысты


ты 

көптеген қолайсыздықтардың орын алып 

отырғандығын да рет-ретімен, нақ тылы

дәлелдерімен көпшілік талқы сы на ұсынды.

Жиналыста жеке тұрғын үй құры лысы  үшін

жер учаскелерін беру және ауыл шаруа-

шылы

ы

ғығы

м

мақақса

са

тытынд

ндағ


ағы 

ы 

жеже

р

рле

лерд


рд

іі пайда-

лану

у

ммәс

әсел


елел

елер


ері

і қы


қызу

у

ттал

ал

 қ қ

ы

ыла

ланд


нды

ы. Соңғы 

есепке сүйенсек, Алматы қа ла сы бойынша 

жер учаскелерін түген деу жұмыстарының 

қорытындысы бойын ша ауылшаруашылық 

пайдаланудағы жә 

не коммерциялық 

объектілерді  салуға арнал ған жер учаске-

сінде 393,36 га ауданда  967 пай-

да

дала

л ны


н

лмайтын жер учаскелері

рі

а

аны

нық 


қ т

тал-


л-

ды

ды. О

Оның ішінде, сот тәртібінд

де

е 3


3,36

36

гга

а

ау данда 42 учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылған.

Кеңес барысында өңірлік даму ми-

нистрі нің  бірінші орынбасары Қайырбек 

Өскен ба


баев

в

,, Алматы обл

л

ысы

ы әкімінің орын-

баса

а

рыры

Т

Тыныныш

ышба


ба

й

й ДоДосы

сымб


мбек

ек

овов,

,

Қазақ-стан қаржы

А

Ассоциациясы төрағасы, ат-қару шы директорының орынбасары Әліби

Өтеуілов, Қазақ ұлттық аграрлық универ-

сите тінің  ректоры, ҚР ҰҒА академигі әрі 

вице-президенті Тілектес Есполов, ҚР 

Ұл

л

ттық кәсіпкерлер палатасыныңң ттөр

ө

айа

ы-

мы Меруерт Қабылбаева, Қазақстан фер-мерлер одағының өкілі Еркінбек Слямов

тағы да басқа ад

адам

ам

дада

р 

р өз

өз

ссөзөзде

де

рірінд

нде 


е 

ор

ор-

-

тақ мақсаттағыы

о

ойлйлар

арын


ын

, пі


пікі

кі

рлрлер

ерін


ін, 

ұс

ұсы-

ы-

ныстарын бүкпей айтып, жиналғандардың на зарын  аударды.

  Осылардың арасынан Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 

академигі әрі вице-президенті Тілектес 

Есполовтың ой-толғамдары көпшіліктің 

кө

кке

ке

йійіне

не

өө

те

теқ

қон


он

ымды болды. Көрікті де

е 

с

сәулул

ет

етт

ті қ


қ

ал

алағ

ағ

аа айналып кеткен Алматы 

қа ласының  төңірегіндегі жер телімдерінің 

халық игілігіне әлдеқашан айналып кет-

кенін бұлтартпас дәлелдермен нақтылап 

берді. Университет түлектерінің басым

көп шілігі  осы ж

ж

ер

ермеме

н айналысы

ы

п келе 


жат қанын  да ж

ж

анан

тт

ололға

ға

ныны

сы

сымеме

н

н орорта

та

ғаға

 

салды. Халық иелігіндегі жерді реттеуді заңдық талаптар мен адам құқығына орай 

аса жауапкершілікпен, үлкен ұқыпты лық-

пен жүргізу керектігін айрықша атап өтті.

Жиналыстың қорытындысын шығара 

ке

к

леле, 

Ми

Мини

ни

стст

р

рБ.

Б

Жәмішев ЖТҚ және өзін-«Қазақстан Республикасындағы кәсiп тiк 

және өзгге 

е 

де

дем

мер


ер

ек

екел

ел

ерер ттур

р

алалы»

ы» Қ


Қ

Р 

Р Пр

Пр

е е

зи

и ден-

тiнiң  19

1998

98

жж

ыл

ылғы

ғы

220

0

қақа

ңт

ңтарар

д

дағы №3827 Жарлығына толықтыру енгізілді, – деп 

хабарлайды Ақорданың баспасөз қыз меті.

«Қазақстан Республикасындағы кәсіп-

тік және өзге де мерекелер туралы» Қазақ-

стан Республикасы Президентінің жоғары-

да аталған Жарлы

ықп

қп

еен

б

бекек

іт

ітіл

іл

геген 

н кә


кә

сі

сіпт

пт

ікік

 

жә не өзге де мерекекеле

лерд


рдің

ң

ттіз

ізбе


бесі

сі м


ын

ынад


адай

ай

 маз мұндағы 9-1-тармақпен толықтырыл-

сын: «Мемлекеттік қызметші күні – 23 мау-

сым», – деп жазылған Жарлықтың мәті-

нінде.


Отырыста өзге мәселелер қатарында 

Мемлекеттік сатып алулар келісімін өзгерту 

ұсы ныстар

ары,


ы

қ

құп

ұ

ия ақпқ ар

ар

атат

ты қ


қор

ор

ғау у

тәр-


тібі мен

н

ббәс

әсек


екел

ел

есес

ті

тіктктің

ің

ббір

ір

ыңың

ға

ғай

й

ерере же-

лерін сақтауды бақылау бойынша ЕЭК өкі-

леттігін жүзеге асыру кезінде оны 

та ра тудағы  жауапкершілігі  бойынша келі-

сімі талқыланды. ЕЭК кеңесінің отыры сын-

да

д  ҚР Премьер-министрінің орынбасасары

ры

 Ба

Ба

ққыт

ыт

жажа

н

н Сағынтаевтың айтуынша,

,

ЕЕ

ур

ура-

а-

зия лық экономикалық комиссия кеңесі алдағы  уақытта өтетін Қазақстан, Ресей 

және Беларусь мемлекеттері басшылары-

ның деңгейіндегі Жоғары Еуразиялық эко-

номикалық кеңес отырысына бірқатар құ-

жат тард

рд

ы ы 

ә

әзірір

ле

леді

ді. 


«Е

«ЕЭК


ЭК-т

іңің 2

2

0101

3

3 жыжылғы 

кеңе сі  шеңб

бер

і

індеб

б

ііз Кед

ен

ідік одақ

 ж

әне Еу ра зиялық 

экономикалық 

кеңістік 

әлеуетін дамыту  туралы 80-нен астам

мәселені қарастырдық. ЕЭК алқасының 

құзыреті шеңберінд

нде  300-

0

дед н ас

ас

таммәселе қаралып, ол

олар


ар б

бой


ой

ын

ыншаша

б

бүг

үг

інінгі

гі к


к

үн

үніііске асырылып жатқан шешімдер қабыл-

данды», – деп хабарлады Б.Сағынтаев. Ол 

биылғы жылы Кедендік одақты дамыту 

бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілгенін 

атап айт

т

тыт

. «Біз Қырғызстан және 

Ар

Арме


мени

ниян


яның

ың

ққос

ос

ылылуы бойынша «жол 

картасын» әзірлеу  жұмыстарын аяқтап

қалдық. ЕЭК кеңесі  деңгейінде аталған

құжаттарға қол қойылды. Ертең Жоғары 

Еуразиялық экономикалық кеңесте бұл 

мәселелер  үш тар

раптың мемлекет 

басшылары деңгей

ей

ін

індеде қ

қ

арар

ас

астытыры

рыла


ла

ты

тынн

болады», – деп х б

абарлады

б

бі

ір

іінші

і

 вице-

премьер.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал