Жиһадқа аттанған қазақстандықтарды азаматтығынан айыру керек пе?жүктеу 2.93 Mb.

бет2/22
Дата31.01.2017
өлшемі2.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

вице-министрі Мүсілім Өмірияев қамауға 

алынды

ды. Қа

Қа

рж

ржы

ы по

поли

лици

цияс

ясы 

ы оғ

оған аса ірі 

көлемде пара алды деген кү

і

дік келтіріп отыр.

Исламбек САЛЖАНОВ:

АҢДАТПА

-бетте

3

– Меніңше, өз ұлтының қауіп сіз ді-гін қалтарыста қалдырып, өзіні

нің


ң дә

дә

с-тү

тү

рр лі дінін мойындамау, с

сан


анас

ас

ынын

а

аенгізіп алған әлдебір әділеттілік үшін 

теріс жолға түсіп, жиһадқа аттанған 

аза маттарды азаматтығынан айыр  ған 

дұрыс. Ертең олар елге келіп те 

халыққ

қ

а пайдалы іс қылмасы анық. Бі

Бізд


зді іш

іш

імм

із

іздеде

н

н ірр

іт

ітіп

іпдә

дә

стстүр

үр

лілі

д

дінімізді 

ша

тастырып, санамызға өзге бір 

дүние  лерді тықпалағысы келетін де 

осылар. Демек, бұларға  барлық 

жағы нан  шектеу  қойылғаны жөн. 

Мен өзім білім алған Германияда 

мұұн дай ұлтты іштен ірітуш

ушіл

іл

ерер

ге

е ба

бақылау қатты. Олар 

 

ды же


жерг

рг

іліл

ік

іктіт

 

әкім шілік,  феде ралдық  әкімшілік, ұлттық қауіпсіздік жүйесі – барлығы 

қатты қадағалауда ұстай ды. 

– Жоқ, мен мұндай пікірлермен 

келіс пеймін. Біздің қаз

азақ

ақта


та

 «ад


дасқ

қ

ан-ның  алды жөн,  ар

р

тыты

с

соқоқ

па

пақ»қ» д

д

еге ен

ен

 нақыл  бар. Елдегі біраз жастардың 

адасып, теріс ағымның соңына ілініп

жи һадшылап кетуі – бұл бүкіл қоғам-

ның кәнісі, қоғамның дерті. Ал енді сол 

қоғамның дертін біз жиһад шыларды 

аз

азам

ам

атттыты

ғы

ғына

на

нн ай

ай

ыры

ып, жасырып 

жа

жа

баба а

а

лмлмай

аймы


мыз.

з

ББұлайша оларға 

тоқтау сала алмаймыз. Ақын Сабыр 

Адай «Әр қазақ менің жалғы 

зым» 


демей ме?! Солайша азғана қазақты 

азаматтығынан айырып, ел ден алас-

татсақ, мәселе мұнымен шеші ле қал-

майды. Мұндай әр

рек

екет


етт

тің 


ң ор

орын


ын

а

алу

лу

ынын

 

мен бұған дейін де аайт

йт

ыпып к

к

елелді

дім


м,

қ

қазаз

ір

ір де айтамын. Бұл біздің халықтың 

басым бөлігінің  діни сауатсыздығынан 

орын алып отырған дүние.  

ИƏ

Аймара ТІЛЕУКИНА, 

әлеуметтанушы:

Қ

Қааззаақ

қ

сс

ттааннд


д

ыыққттарды 

отандық автокөлік сатып 

алуға ынталандыру үшін 

не істеу керекк?

?

Білім саласының сырт елдің жылт еткенінің бәрін үстіне жапсырып алып, соңында өзін де, өзгені де әуреге түсіруі 

жұрттың жүйкесіне тигені бүгін емес. Сондықтан шығар, 

реформашыл білімнің әсіресәнқойлығы кейінде жиі сынға 

ұш

шыр

ыр

ай

ай

б

б

ас

ас

та

та

ды

ды.

. Ре

Ре

фо

фо

рм

рм

ад

а

ан реформа қоймай

й

жү

жү

рг

рг

ен

ен

б

біл

лім

ім

-

-

ғы

ылы

лым

м

са

са

ла

ла

сы

сы к

к

үн

үн

ін

ін

е

е 

кө

кө

йл

йлегін бірнеше рет ауыст

стыр

ырат

ат

ын

ын, 

соңғы сәндегі көйлекті кимесе, ішкені бойына сіңбейтін сәнқой 

келіншек секілді кейде. Министрлер ауысқан сайын, сөйтіп, 

білімге су жаңа көйлек, анау-мынау емес, батыстың «брендтік» 

көйлектерін «кигізуге» кұм

ұ ар

р

-ақ...

Ондағы оқтын-оқтын емес, дүр-

кін-

н-

дүдүрк

рк

інін

ж

жүз

үз

егеге 

е 

асасат

атын


ын

р

реф

еф

орма мұ

мұға


ғалі

лімд


мд

іі де


де

,  ба


ба

ла

аныны д

д

аа,

а

ататананы 

да, ең ақырында жоғары жақта ғы лар-

ды

дың


ң да

да ж


жын

ын

ынын

а

ати

ти

гені мәлім. Ол бер 

жағы. Қарап отырып, «жүректері 

айнитын»  болған. Олай етпей ше, 

білімнің маңдайына кейінгі 13 жылда 

жеті министрді жазыпты. Бағы ма, 

әлде соры ма, бі

білм

лм

ейеймі

мі

з.з.

Б

Бірр

ақ

ақ 

министрі ауысқан

н

ссай


айын

ын

рр

еф

ефорор

ма

масысы

 

қоса ауысатын саланың өзі де бүгінде реформа десеңіз, құлын тастайтын 

күйге жетті. Өйткені мектепалды даяр-

лықтан  бастап, ғылымға дейінгі 

аралықты қамтыған білім саласы 

сынақ алаңына айналып кеткел

елі 


қа

қаша


шан

н.

 Реформасы көбейгенімемен,

н,

 нәтижесі артпай тұрғаны да ешк

ім

ге құпия емес.

  Бұдан  бұрын министрлік жария 

еткен мәліметтер реформаға әуес 

білімнің биіктен көріне алмай жүрген 

пұша

айм


йман

ан

ккей

ей

піпін 

н кө


кө

рс

рсетет

ке

кен-

н-ді


ді

.

.Ат

Атап 


айтқанда, дәл қа

і

зіргі таңда ҚаҚ

зақстан


«Бастауыш білім 

мен қамту» инди-

каторы  бойынша – 118, «Ғылыми-

зерттеу 


ұйымда ры ның 

сапасы» 


бойынша – 108, ғалымдар мен инже-

не

нерл

рл

ерер

ді

д ң қолжетім ділігінде – 1104

04

,,

ЖО

ЖОО 

О

мем

н бизнестің ғылыми-зер

р

тт

ттеу

еу 


және тәжірибелік жұмыстар арасын-

дағы ынтымақтастығы бойынша – 90, 

«математика мен жара ты лыстанудың 

сапасы»  бо йынша  81  орын да  екені 

белгілі  болған-тын. Реформасы көп 

саланың реңі

ңі

 неге бұлай солғын?!КӨРСЕҚЫЗАРЛЫҚ КӨСЕГЕНІ 

КӨГЕРТПЕЙДІ

Білімдегі бейдауа дертке айналған 

реформаторлық әдеттің жат жұртқа 

қарап, әуесқойлық екені айтылудан 

кенде емес. Халықара

ралы


лық

қ ст


стан

ан

дада

рт

рттыты

 

қалқан етіп ұстағандардың арқасындаталай  реформаның дәмін татқан 

білімде  бүгінде, ең құрығанда, жібі 

түзу оқулық табу қиын. Ал ұстаздар 

мұғалімдікті қойып, қағазбастылықтан 

кө

кө

зз

аш

ашпа

п йд


йд

ы.

ы.-бетте__Жа__Жа__лғ__л__ас__а__ы_5-бетте'>Жалғасы 3-бетте

Жа

Жа

лғ

л

ас

а

ы 5-бетте 

Із тастап аққан 

бір жұлдыз...

«А

Арландар» 

қарсыластарын 

талап таст

т

аа

д

ды

-бетте

-бетте

5

7ҚҰ

М

МШ

Ш

АРЫҚШе

Ше

тете

лд

лдікік п

п

сисихо

холо


логт

гт

ерер ө

өз кеңес-

теріне жүгінетін жасөспірімдерден: 

«Не  үшін келдің? Нені үйренгің 

келеді?» – деп сұрағанда, көпшілігі: 

«Өз ойымды еркін жеткізе білуге 

үйренсем...» – деп жауап береді екен. 

«Неге бұлай? Неге олар

р

ө

өзз

ой

ойын

ын 


жеткізіп айта алмайды?

?

»» де

деге


ге

н

нде

де, 


мамандардың айтатыны: «Оларды 

бала кезінен «Дұрыс жауап – жақсы, 

ал қате жауап – жаман» деп үйреткен. 

Соның  сал да  рынан баланың ой-өрісі 

бұ

бұ

ғаға

ул

уан

анған,, ал 

л ин

ин

туу

иц

иция

иясына мүлде 

«тыйым салын

н

ғ ған

ан» 


» де

деге


ге

нг

нгее  са

а

ядяды.

ы

Осы тұрғыдан алғанда, балалардыңой  еркіндігін дамытып, ішкі түйсігін

арттырудың бірден-бір жолы – оны

кітаппен достастыру. Бұл оңай да

шаруа емес,  отбасынан  бастап,

ме

ме

ктктеп

епті


ті

ң,

ң,т

т

іпіпті

ті

 мемлекеттік құры-лы

лымд


мдар

ар

дыды

ң

ң  жіжі

т

ті ден қоюын, көңіл бөлуін қажет ететін жайт.   

Сенімді дереккөздерге жүгінсек,

балалардың кітапқұмарлығына

қолдау көрсету туралы заң қабыл дап,

арнайы ұлттық ба

ба

ғдғд

ар

арла

ла

мама

ны

ны жж

үз

үзег

ег

е е 

асырған әлемдегі жалғыз мемлекет 

Жапония екен. Осы заң аясында 

балалар әдебиетінің халық 

аралық 

кі

кітатапх

пх

анасы Жапо нияның  Ұл

лтт


тт

ы

ық 

парламенттік кітапханасының бө

бө

лі

лімімі 

ретінде жарияланған. Жыл сайын 

кітап оқу аптасын ұйым дастыру бұл 

елде ежелден дәстүрге айналған, ал 

23 сәуір – ұлттық мереке, яғни 

Балалардың кітап оқу күні деп 

жа

а

рири

ял

яланан

ға

ған.

н.

НН

ор

орве

ве

гиги

яд

яда

а

елелдің 

мә

әдедени

ни

етет

ж

жөн

өн

інін

де

дегі

гі

ккең

ең

есес

і

і бабала

лалар 


мен жасөспірімдер кітабын міндетті 

түрде сатып алу жоспарын жасаған. 

Сол бойынша ересектер әдебиеті мен 

балалар кітабы таралымының белгілі 

бі

бі

рр

бө

бөлігін үкімет баспалардан сат

ты

ып алып, кітапхана 

ларға таратады. 

Осының нәтижесінде бас па герлер 

балалар әдебиетінің таралымын 

кө

кө

тетеру

ру

гее м

м

үмүм

кі

кіндндік

ік

аалғ

л

ан. Сонымен қатар мемлекет

б

балалар жазушы-ларының қаламақысын таралым 

құнының 22 пайызына дейін 

көтерген. Оның 10%-ын баспа,          

12 %-ын мәдениет жөніндегі кеңес 

төлейтін көрінеді. Сингапурда да елді 

елең еткізер лік тей

й

б

бағағда

да

рлрл

ам

амал

алар


ар 

бар. Мысалы, онд

д

а

а  сосоңғ

ңғ

ыы

бі

бірнрн

еш

ешее

жылдан  бері «Өмірге оқу үшін 

келгендер,  бір-біріне  бауыр  басу 

үшін оқитындар»  бағдарла масы 

тұрақты түрде жүзеге асырылуда. 

Кітапты, жалпы, әдебиет әлемін түнгі аспандағы жұл-

дыздарға теңеуге бо ла ды. Ол әркімнің көкірек кө зін ашады, 

са

са

на

на

ға сәуле т

т

үс

ү

ір

р

е ді, түнектің ішінен жол табу

у

ға

ғ

ж

ж

етелейді.

.

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

А

бай ОМАРОВ (коллаж)

№223 (1134) 

24.12.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ЖО

БА

ИНТЕГР


АЦИЯ

Табиғат құқын конституциямен 

қорғайтын ел –Эквадор

Есек пен піл АҚШ-тағы бақталас демократиялық партия мен республикалық партия-

ның символы екені белгілі. Есек қалай демократтардың символы болып шыға келді? 

Ержан, Алматы облысы  

1828 жылы демократиялық партия аты-

нан президенттік сайлауға түскен  Эндрю 

Джексонның қарсыластары фамилиясын 

(«есек» деген сөз ағылшын тілінде jackass 

дегенді білдіреді) келеке етіп, оның суреттерін 

ақымақ есек қылып салып, карикатураға 

айналдырды. Алайда Э.Джексонның 

шашбауын көтерген демократиялық партия 

бұл сайқымазақ теңеуді өз пайдасына асыра 

біліп, өздерінің үгіт-насихат материалдарында 

есектің еңбексүйгіштігін, қарапайымдығын, 

шаршамайтын қайраттылығына назар аудар-

тып, америкалықтарды баурай білді. Демок-

ратиялық партия жетекшілері Мартин ван 

Бурен мен Джексонның осындай тапқырлығы 

арқасында Э.Джексон АҚШ-тың 7-ші 

президенті атанды. 1870 жылы карикатурашы 

Томас Наст республикалық партияны пілге 

теңеп сурет салу арқылы демократтардың 

есек түрінде символы бұрынғыдан танымал 

бола түсті. Содан бері қос партияның ресми 

бекітілмеген «есек» пен «піл» символы 

америкалықтардың санасында берік 

орнықты. 

Есек қалай демократтардың символына айналды?

Байқауымызша, алдағы уақытта кейбір 

банктердің қожайыны да ауысуы ықтимал. 

Ендеше, сол тұста ғана банк қаржысының 

индустрияландыру саясатына көптеп 

тартылатынын күтуге болатын шығар. Осы 

орайда Қайрат Келімбетов еліміздегі бір-

қатар банк акцияларының ірі инвесторға 

сатылатынын жеткізді. «Бүгінде Темір және 

Альянс банктердің акцияларын «Верный 

капитал» компаниялар тобының акционері 

Өтемұратов мырза сатып алуға мүдделі. 

Осы мәселесі бойынша «Самұрық-Қазы-

на мен» тиісті келісім де бар. Ол Темір 

банк тің 60 пайыз акцияларын, сондай-ақ 

Альянс банк акцияларының 10 пайызын 

сатып алмақшы. Бұл инвестордың иелігін-

де біраз банктердің бар екендігін ескерсек, 

бірқатар банктер бірігуі әбден мүмкін», – 

дейді Қайрат Келімбетов. Ал БТА-ны 

Қазкоммерцбанк пен бизнесмен Кеңес 

Ра кышевтан тұратын инвесторлар консор-

БРИФИНГ


Несиені оңды-солды берген 

банктер лицензиясыз қалады

Бес минут сөйлеп, бірден сұрақ-жауап-

қа ойысқан баспасөз мәслихаты журна-

листердің «Бүгінде жеке тұлғаларға беріл-

ген тұтынушы несиелерінің көлемі 

дағ дарысқа дейінгі көрсеткішке жетті. Бұл 

қауіпті жағдай емес пе?» деген сауалдан 

басталды. Бас банкир Қайрат Нематұлыны-

ның сөзінен түсінгеніміз, алаңдайтын 

жағдай бар екен. Себебі соңғы 11-12 

жыл 

дың ішінде банктердің тұтынушы несие беру көлемі 100 пайызға өсіпті. 

«Мұндай өсім бізді де алаңдатады. Сон-

дық тан, жалпы, бүгінгі қаржы жағдайын 

зерделей келе, біз нақты бір шешімге 

келдік. Келесі жылы ақпанның 1-інен бас-

тап әрбір банктегі тұтынушы несиелерін 

беру көлемі 30 пайыздан аспауы тиіс. Егер 

оған жол берілсе, Ұлттық банк тиісті 

шараларды қамдайтын болады», – деп 

атап көрсетті Бас банкир. Оның сөзіне 

қарағанда, әлгіндей банктер депозиттерді 

алу немесе мекеме басшысын тағайындау-

ға келісім беру сияқты лицензиялардан 

айы рылуы да әбден мүмкін. Ұлттық банк-

тің мәліметіне сәйкес, қазіргі Қазақ-

стандағы екінші деңгейлі банктердің 

тұтынушы несие портфелінің жалпы көлемі 

16 пайыздан аспайды. 

Бұдан басқа, Қайрат Келімбетов екінші 

деңгейлі банктердің тағы бір «ауруын» 

ашып берді. Бақсақ, бүгінде банктердің 

басым бөлігі индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасына атсалысып, ел эко-

номикасын қаржыландырғысы келмейтін 

тәрізді. Өйткені, Бас банкир атап көрсет-

кен дей, бүгінде банктердің басым бөлігі 

не сие беруден бұрын оны қайтару жұмы-

сымен айналасып жатады. «Осылай жүре 

берсек, еліміздің индустриялық-иннова-

циялық даму бағдарламасын және отан-

дық экономиканың өсімін қамтамасыз ету 

қиынға соғады. Қазіргі өсім 10 пайыздан 

асса да, ол көрсеткіш жеткіліксіз болып тұр. 

Негізі, ондай проблема көптеген мем-

лекеттерде қалыптасып отырғаны да 

айқын. Яғни банктер экономиканы қар жы-

ландырғысы келмейді. Бұл – негізгі мәсе ле. 

Оларда (банктерде – авт.) ақша бар, 

депозиттер де аз емес. Демек, пайда түсіп 

жатыр. Алайда банктер ел эконо ми касын 

қаржыландыруға асықпайды», – дейді 

Қайрат Келімбетов. Оның айтуынша, келесі 

жылы Ұлттық банк аталған мәселені шешу 

жұмысына білек-сыбана кірісетін болады.

циу мы сатып алуға ұсыныс жасады. Бұл 

келісім іске асса, БТА мен Қазком бірігеді 

деген болжам бар. 

Баспасөз мәслихаты барысында бас 

банкир 20 мың теңгелікті және сол сияқты 

басқа да ірі купюра ақшаның айналымға 

әзірше шықпайтынын тағы бір мәрте 

нақтылады. Оның орнына Ұлттық банк 

ұсақ ақшаны көптеп шығаруға мүдделі. 

«20 мың теңгелік валютаны айналымға 

шығаруға әлі ерте. Себебі дәл қазір ол сан 

алуан девальвациялық өзгерістерге әкеліп 

соқтыруы әбден мүмкін. Бүгінде бізге 200, 

500 және 1000 теңгелік купюралар жетіс-

пей ді. 5000 және 10 000 теңгені айналым-

нан шығару жұмысын тоқтатпағанда, ол 

да тапшы болатын еді. Сондықтан қазір біз 

200, 500 және 1000 теңгелік купюраларды 

қосымша шығару бойынша жұмыс жасап 

жатырмыз», – деп атап көрсетті  Қайрат 

Нематұлы.

КЕҢЕС


Жер телімдері түйткілдерін қалай шешеміз?

 Кеңейтілген жиынның модераторы – 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мә-

жі лісінің аграрлық сұрақтарға байланысты 

комитетінің төрағасы Ромин Мадинов 

болды. Кеңес жұмысына, сондай-ақ 

Алма ты қаласының әкімі Ахметжан Есімов, 

өңірлік даму министрі Болат Жәмішев, 

өңірлік даму министрінің бірінші орын-

басары Қайырбек Өскенбаев, Ауыл 

шаруа 

шылығы министрлігінің жауапты хатшысы Арман Евнеев, Парламент Мәжі-

лісінің депутаты Әлихан Тойбаев, Қазақ 

ұлттық аграрлық университетінің ректоры, 

академик Тілектес Есполов сынды тұлғалар 

қатысып, тақырыпқа орай өз ұсыныс-

пікірлерін ортаға салды. Комитет төрағасы 

қаралып отырған мәселенің Үкіметтің 

бастамасымен «Жер қатынастарын реттеу 

сұрақтары бойынша Қазақстан Республи-

касының кейбір актілеріне қосымшалар 

мен өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасын 

талқылаудағы басты мақсат – тұрғын үй 

құрылысының, жер телімдерінің, жерді 

пай 


далану мен қорғауға мемлекеттік 

бақы лау механизмін қалыптастыру мен 

же ті лдіру  екенін  атап  өтті. 

 Бірінші болып сөз кезегін алған 

Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов 

те халықтың байлығы болып табылатын 

жер телімдерінің Алматы қаласында да 

күрделі проблемаларға айналып 

отырғанын, оны жер қатынастары 

заңдылықтарына сәйкес шешудің 

мүмкіндіктері кейбір жағдайлар да болмай 

жатқандығын да жасырмады. Ал матыны 

көрікті қалаға айналдырудың осы жерге 

келіп тірелетіндігін, осыған бай ланысты 

көптеген қолайсыздықтардың орын алып 

отырғандығын да рет-ретімен, нақ тылы 

дәлелдерімен көпшілік талқы сы на ұсынды. 

Жиналыста жеке тұрғын үй құры лысы үшін 

жер учаскелерін беру және ауыл шаруа-

шылығы мақсатындағы жер лерді пайда-

лану мәселелері қызу тал қы ланды. Соңғы 

есепке сүйенсек, Алматы қа ла сы бойынша 

жер учаскелерін түген деу жұмыстарының 

қорытындысы бойын ша ауылшаруашылық 

пайдаланудағы жә 

не коммерциялық 

объектілерді  салуға арнал ған жер учаске-

сінде 393,36 га ауданда  967 пай-

даланылмайтын жер учаскелері анық тал-

ды. Оның ішінде, сот тәртібінде 3,36 га 

ау данда 42 учаскелері мемлекет меншігіне 

қайтарылған.

Кеңес барысында өңірлік даму ми-

нистрі нің бірінші орынбасары Қайырбек 

Өскен баев, Алматы облысы әкімінің орын-

басары Тынышбай Досымбеков, Қазақ-

стан қаржы Ассоциациясы төрағасы, ат-

қару шы директорының орынбасары Әліби 

Өтеуілов, Қазақ ұлттық аграрлық универ-

сите тінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі әрі 

вице-президенті Тілектес Есполов, ҚР 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрайы-

мы Меруерт Қабылбаева, Қазақстан фер-

мерлер одағының өкілі Еркінбек Слямов, 

тағы да басқа адамдар өз сөздерінде ор-

тақ мақсаттағы ойларын, пікірлерін, ұсы-

ныстарын бүкпей айтып, жиналғандардың 

на зарын  аударды.

 Осылардың арасынан Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 

академигі әрі вице-президенті Тілектес 

Есполовтың ой-толғамдары көпшіліктің 

көкейіне өте қонымды болды. Көрікті де 

сәулетті қалаға айналып кеткен Алматы 

қа ласының төңірегіндегі жер телімдерінің 

халық игілігіне әлдеқашан айналып кет-

кенін бұлтартпас дәлелдермен нақтылап 

берді. Университет түлектерінің басым 

көп 

шілігі осы жермен айналысып келе жат қанын да жан толғанысымен ортаға 

салды. Халық иелігіндегі жерді реттеуді 

заңдық талаптар мен адам құқығына орай 

аса жауапкершілікпен, үлкен ұқыпты лық-

пен жүргізу керектігін айрықша атап өтті.

Жиналыстың қорытындысын шығара 

келе, Министр Б.Жәмішев ЖТҚ және өзін-1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал