«жасыл көпір ұрпақтан-ұрпақҚА» ІV халықаралық студенттік форум алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 сәуіржүктеу 5.01 Kb.

бет1/28
Дата25.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 
 
 
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
«ЖАСЫЛ КӨПІР  - ҰРПАҚТАН-ҰРПАҚҚА» 
ІV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ФОРУМ
 
Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 сәуір 
 
 
***
 
 
 
ІV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ» 
Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 2014 года 
 
 
*** 
 
 
IV INTERNATIONAL STUDENT FORUM 
«GREEN BRIDGE THROUGH GENERATIONS» 
Almaty, Kazakhstan, 10-11 April 2014 
 
 
 
 
Алматы 2014
 


 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 
 
 
ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ 
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 
 
 
 
 
 
 
«ЖАСЫЛ КӨПІР  - ҰРПАҚТАН-ҰРПАҚҚА» 
атты ІV Халықаралық студенттік форумының материалдар  
ЖИНАҒЫ
 
Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 сәуір 
 
 
***
 
 
СБОРНИК  
материалов ІV Международного  студенческого форума 
«ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ» 
Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 2014 года 
 
 
***
 
 
COLLECTIONS  
of materials
 IV International student forum 
«GREEN BRIDGE THROUGH GENERATIONS» 
Almaty, Kazakhstan, 10-11 April 2014 
 
 
 
 
Алматы 2014
 
 


 
 
 
Құрастырғандар: 
Ш.Е. Жаманбалаева, В.Г. Сальников,  
Т.А. Базарбаева, М.С. Ноғайбаева, А.А. Асылбекова, А.Е. Оразбаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Жасыл  көпір    -  ұрпақтан-ұрпаққа»  атты  ІV  Халықаралық  студенттік 
форумының  материалдар  жинағы.  10-11  сәуір  2014  ж.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті, - 220 бет. 
 
 
 
Жинақта «Жасыл көпір - ұрпақтан-ұрпаққа» атты ІV Халықаралық студенттік 
форумы қатысушыларының жұмыстары ұсынылған.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
МАЗМҰНЫ 
 
Мутанов Г.М.   
 Приветственное слово 

1-ші панельді отырыс  
 ««ЖАСЫЛ»  УНИВЕРСИТЕТТЕР  ҚОЗҒАЛЫСЫН  ДАМЫТУДАҒЫ  СТУДЕНТТІК 
ҰЙЫМДАРДЫҢ РӨЛІ» 
10 
Ахметов М.А.   
Алматы қаласының климаты       
10 
Булатова Г.   
Проблемы формирования экологической культуры у студенческой молодежи 
13 
Жунусова А.Е., Тажибаева Т.Л.  
«Жасыл университет»  - бүгінгі әлем кеңістігінде 
15 
Исалдаева С.Ж., Тажибаева Т.Л.  
Экопарк в реализации проекта «green campus КазНУ» 
19 
Каттабек А.С., Мухамединова Н. Ә., Байташева Г. Ө.  
Каланхоэ өсімдігін зертхана жағдайында зерттеу 
21 
Кеңесбай А., Байташева Г.Ө.  
Сoleus өсімдігін зертхана жағдайында тұқым арқылы өсіру 
24 
Қарақұлова Ж.О., Садыкова Д.А. 
 Ақсу- жабағалы қорығын экономикалық, экологиялық бағалау 
27 
Мурзатаева М.Е., Смагулова А.Н.  
Открытие пункта приема бумаги и пластика  при университетах - как начальный 
этап развития  «Зеленой экономики» 
33 
Мухитдинов А.М., Павличенко Л.М.  
Современные геотехнологии  - как путь перехода горнодобывающей отрасли к 
«зеленой» экономике 
33 
Серғалиқызы А., Мылқайдаров Ә.Т.  
Қазақстан 
аумағында 
жасыл 
энергетика 
мен 
жасыл 
экономиканы 
орналастырудың жолдары, тәсілдері 
38 
Сағат Н., Сабамбаева Г.Б.   
Ертіс  өзені  алабының  Қазақстан  бөлігіндегі  энергоэкологиялық  жағдайы  және 
оларды қолдану мүмкіндіктері 
42 
Сапарбаев Ж.С., Тургумбаев А.А.  
 Пластикалық ыдыстардың қоршаған ортаға зияны мен экономикаға пайдасы 
45 
Тахамбетова А.Б., Тажибаева Т.Л.  
Энергоэкологический потенциал и устойчивое развитие 
49 
Ужанов Д.Н.  
Қазақстанның «жасыл экономикадағы бағыты: қандай ол? 
53 
Чутукова Н.  
Зеленое строительство 
55 
Шакубаев О.К. Абенова Н.Р.  
Разработка и пути реализации креативного экологического проекта «Орманды 
арман» в городе Караганде 
58 
Шалатаева А.Қ., Байташева Г.Ө.  
Spathiphyllum  гүлінің  бау-бақша топырағында өсу қабілеттілігі 
60 
2-ші панельді отырыс  
«ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ УНИВЕРСИТЕТТЕРДЕ «ЖАСЫЛ» БІЛІМ БЕРУ ЖОБАСЫ: ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ» 
63 


 
Алдажанова Г.Б., Токбергенова А.А.  
Актуальные  вопросы  перехода  обрабатывающей  промышленности  Казахстана 
к «зеленой экономике» на примере машиностроительного комплекса 
63 
Әбдімәлік А.Ж., Мұса Қ.Ш. 
 Антропогенді факторлардың табиғат кешендеріне әсері 
67 
Базарбаева Т.А., Айткулов Н.М.  
Рациональное использование природных ресурсов путь к зеленому развитию 
68 
Бекбосынова Ж.М., Абылғазиева Қ.Ө., Батырбаева А.А. 
Экотоксиканттардың адам ағзасына тигізетін әсерін зерттеу  
72 
Бердалиев Е.М.  
Геотехнологии  для  реализации  проблемы  устойчивого  использования  водных 
ресурсов рк (на примере Илек) 
75 
Бияшева З. М., Ержанова А.Б.  
Исследование    уровня    накопления    тяжелых  металлов  в  хвостохранилище  и  
очистных  биопрудах  горно – обогатительного  комбината  г.Текели 
80 
Жакеева М., Сабамбаева Г.Б.  
Сарыесік Атырау құмды алқабының ландшафтылық экологиялық талдауы 
84 
Кәдірұзақ Ә.Н., Нұрхан А., Оразова Д.Г., Батырбаева А.А.  
Экологиялық білімді игеруде мультимедиялық презентацияларды қолданудың 
жетістіктері 
87 
Каипова Д.  
Актуальные проблемы современного образования 
90 
Медведева Е.С.  
Формирование  экологической  культуры  студента,  как  составляющая 
профессионального образования 
92 
Нугыманова А.С., Мажренова Н.Р. 
Формирование экологической культуры студенческой молодежи 
97 
Сапаргалиева Э.  
Экологиялық мәдениет 
100 
Смагулов А.  
Арал  бойы  антропогенді  экожүйелерін  қоршаған  орта  тұрақтылығын  
қамтамасыз ету үшін пайдаланудың ерекшеліктері 
106 
Тастанбек Н.О., Тлегенова М.К., Батырбаева А.А.  
 Экологиялық 
пәндік 
интеллектуальды 
сайысты 
жүргізуде мультимедиялық технологияны қолдану 
110 
Умбетбеков А.Т., Болатбек А.  
Өндірісте  дәнді  дақылдарды  кептіруде  гелиоқондырғыны  пайдаланып 
энергоүнемді әдістерді жетілдіруді зерттеу  
113 
Хамитов А.Ж.    
Проблема формирования экологического сознания и активной общественной 
позиции 
117 
3-ші панельді отырыс 
«ӘЛЕУМЕТТІК  ЖОБАЛАР:  ТҰРАҚТЫ  ДАМУҒА  БАҒЫТТАЛҒАН  СТУДЕНТТІК 
БАСТАМАЛАРДЫ КОММЕРЦИЯЛАУ» 
120 
Амирова Ж., Нұрғали А., Қарлыбаева А., Мухамединова Н.А., Медеуова Ғ.Ж. 
Алматы қаласы топырақтарының экологиялық жағдайы мен құрамын зерттеу 
120 
Асен У.Ж.  
Внедрение мусоросортировочной системы на территории КазНУ 
123 
Абдразак П.Х.  
126 


 
«Байқоңыр»  ғарыш  айлағында  ұшырылатын  зымыран-тасығыштардың 
қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері 
Ақынбеков М.   
Орталық Қазақстанның су ресурстары 
129 
Аимбетов Е.А.  
Природно-климатические  условия  для  выращивания  пшеницы  на  богарных 
землях Алматинской области 
133 
Арнольд Л., Дворников И., Кнаус О., Кондракова В., Саидов М., Васильева О.А.  
Ветровая энергетика как способ решения проблем энергоснабжения Казахстана 
137 
Әйтенова А.Ә.   
Төменгі  жиіліктегі  электромагниттік  өрістердің  өсімдіктекті  биологиялық 
жүйелерге әсерінің экологиялық аспектілері 
141 
Баймұханбетова Н., Бергенева Н.С., Мынжасарова Г.У., Мустафаева М.Б.  
Оқу бөлмелерінің микроклиматын гигиеналық бағалау 
146 
Дабылова Ж.Ж., Исанбекова А.Т.  
Оңтүстік  Қазақстан  облысының  «Састобе  технолоджис»  цемент  зауытының 
қоршаған ортаға әсері 
149 
Даруеш Ғ.С., Тугельбаева А.О.   
Экологияның негізгі проблемалары 
153 
Ералиева М.Ш., Бергенева Н.С.  
Автокөліктерден шығатын зиянды заттар және оларды азайту жолдары 
155 
Исахова М.М., Жуманова Г.С., Усманов С., Тойпасова У.М.  
Тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсері 
160 
Исаева А.Б., Жылыбаева Н.К., Бергенева Н.С.  
Өндірістік  ағынды  суларды  ауыр  металл  иондарынан  тазалау  үшін  өсімдік 
негізіндегі көміртекті сорбенттер алу 
163 
Каримов А.Н., Сабамбаева Г.Б., Джумагулова А.М.   
«Жылу  электр  станцияларының  шығарылымдарын  технологиялық  тазалаудың 
тиімділігін әлеуметтік-экологиялық-экономикалық бағалау» 
164 
Каримқызы  Г., Бергенева Н.С.  
Атырау облысының экологиялық проблемалары 
167 
Қырғызбаева  А.А.,  Шәріпов  К.О.,  Идешова  А.А.,  Бейсенбек  Е.Б.,  Батырбаева 
А.А.  
Семей  ядролық  сынақ  полигон  жерлерінің  ауыр  металдармен  техногенді 
ластануы 
171 
Қаныбекқызы А., Исанбекова А.Т.  
Аварии на химически опасных объектах и их влияние на окружающую среду 
175 
Қобланова Ә.Қ., Жуманова Г.С.  
Алматы қаласындағы сейсмикалық жағдай 
178 
Кошкарбаева А.С., Базарбаева Т.А.  
Роль водных ресурсов при переходе к зеленой экономике 
181 
Құрмашева А.Ж., Асылбекова А.А.  
Жасыл  көпір  –  ұрпақтан  ұрпаққа:  вело  жолдарды  картографиялау 
ерекшеліктері 
183 
Мауленова  Ж.  
Химиялық  қауіпті   обьектідегі    жарылыс   қауіптілігін    төмендету 
189 
Мукашева А.А., Оразбаев А.Е.,  Досжанов Е.О.  
Фиторемедиация  процестері  арқылы  мұнаймен  ластанған  топырақтарды 
191 


 
тазалау  
Нағашбекова Ұ.Қ., Жантеева Г.Е. 
Болашақ қуаты - жастар болашағы 
196 
Рысбаева Г.Н., Тұрсынбай Е.Е., Ізтілеу Г.Қ., Абдибаттаева М.М.   
Нақты  күн  энергиясының  мөлшері  негізінде  күн  энергетикасының  мүмкіндігін 
бағалау 
198 
Рысмагамбетова А.А., Абдибаттаева М.М.   
Мұнай қалдықтарын өңдеуде күн энергиясын қолданудың әлеуетті мүмкіндігі 
203 
Сатаева А.Н., Абдибаттаева М.М.   
Зарарсыздандырылған  мұнай  құрамды  қалдықтарды  жол  құрылысына 
пайдалану 
205 
Сатарбаева А.С., Стамгазиева Н.А., Мынжасарова Г.У., Аймурзаева К.Т.   
Мұнай  өндіру  саласындағы  қоршаған  ортаны  қорғау  мен  еңбек  қауіпсіздігі 
мәселелері 
210 
Унгарбаева С.Ж., Таныбаева А.К.  
Экологиялық таза ауыл шаруашылық дақылдары 
213 
Умарова З.А., Биримжанова З.С. 
Алматы қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайы  
216 
Усманов С., Тойпасова У.М.,  Исахова М.М., Жуманова Г.С.   
Тыңайтқыштардың қоршаған ортаға әсері 
219 
Итжанова К.С., Абдибаттаева М.М. 
Мүмкін болатын жер сілкінісі негізінде қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру 
(әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ң студенттер үйі) 
222 
Резолюция 
224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
         Уважаемые участники молодежного форума «Зелёный мост через поколения»! 
 
Сегодня человечество переживает практически не прекращающийся тройной кризис: 
экономический, продовольственный и экологический. Это общая проблема для всех стран 
Азии  и  Европы,  Северной  и  Южной  Америки,  Африки  и  Австралии,  всех  островных 
государств. 
Выступая на специальном мероприятии, посвященном началу кампании подготовки 
Рио+20, глава ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что нынешний путь развития — тупиковый. 
Уже  сейчас  перед  миром  стоят  проблемы  нехватки  продовольствия  и  чистой  воды, 
дефицита  энергии,  загрязнения  окружающей  среды  и  перенаселенности  городов,  роста 
эмиссий парниковых газов и последствий изменения климата, деградации земель и лесов, 
опустынивания региональных конфликтов. 
Анализ  показывает  что,  к  примеру,  более  половины  всего  земельного  фонда 
подвергается  в  той  или  иной  степени  деградации.  Это  же  можно  сказать  и  о  темпах 
деградации лесов: с 1993 по 2011 год их площадь увеличилась более чем вдвое. Около 12 
млн. га земель каждый год подвержены  процессам опустынивания. 
Обеспокоенность  этими  процессами  нашло  отражение  в  глобальной  идее 
Конференции  ООН  по  устойчивому  развитию  РИО+20  по  выходу  из  современного 
кризиса  на  основе  новых  подходов   к  экономическому  развитию:  «Будущее,  которое  мы 
хотим»,  базирующейся на концепции перехода стран к устойчивому развитию на основе 
«зеленой» экономики. 
Республика Казахстан, являясь политическим, культурным и экономическим мостом 
между Европой и Азией, играет особую роль в обеспечении экологической стабильности 
Евразийского континента.  
Президент  нашей  страны,  выражая  обеспокоенность  происходящими  процессами 
сказал:  «Человечество  столкнулось  с  необходимостью  дальнейшего  развития 
существующих подходов к пониманию основных принципов взаимоотношений общества 
и  природы.  Эти  принципиально новые  явления  и процессы  требуют  глубокого  научного 
осмысления,  выявления  их  объективных  основ  и  тенденций,  выработки  сценарных 
прогнозов и глобальной энергоэкологической стратегии». 
Казахстан занимает активную позицию в вопросах перехода к «зеленой экономике».  
 «…Никакой  индустриализации  и  инноваций  не  может  быть  сейчас  в  странах  без 
применения зеленой  экономики  –  подчеркнул  в  своей  стратегии  «Казахстан  2050»  глава 
государства  Н.А.  Назарбаев,  поручая  Правительству  и  общественности  республики 
разработку стратегии перехода Казахстана к “зеленой экономике”. 
На  платформе  Организации  Объединенных  Наций  мировое  сообщество  идет 
реализация  многих  инициатив  и  программ,  направленных  на  решение  глобальных 
проблем  и  вызовов.  Всем  известны  программы  по  окружающей  среде,  «Устойчивая 


 
энергетика  для  всех»,  по  академическому  влиянию,  по  устойчивому  развитию,  по 
изменению климата.  
Наш  университет  активным  активно  участвует  в  выполнении  многих  из  них. 
Например  в  2012  году  КазНУ  имени  аль-Фараби  первым  из  вузов  РК  был  принят  в 
программу  «Академическое  влияние»,  кроме  того,  мы  выступаем  с  рядом  собственных 
инициатив. 
Осознавая  всю  ответственность  перед  мировым  сообществом,  мы  выступили  с 
предложением  объединить  усилия  молодежи,  академического  сообщества  на  основе 
Евразийской  платформы  «Зелёный  мост  через  поколения»,  «…необходимо  стремиться  к 
тому,  чтобы  ЗЕЛЕНЫЙ  МОСТ  был  не  только  между  государствами,    наукой,  бизнесом, 
общественными  институтами, но и между ПОКОЛЕНИЯМИ». 
Данная платформа представлена на Всемирном саммите по Устойчивому развитию 
РИО +20 в Рио-де-Жанейро. Были выдвинуты ряд важных инициатив: 

 
Предложено  сформировать  единое  образовательное  пространство  и  усилить  роль 
молодежи в решении проблем устойчивого развития 

 
Инициирован международный  проект «Зелёный мост через поколения» под эгидой 
ООН 

 
Инициировано создание Международного консорциума университетов 
В  качестве  диалоговой  площадки  предложено  использовать  виртуально  - 
коммуникативную платформу  
greenbridge.kaznu.kz
  
В качестве практических шагов по реализации стратегии предлагаются  прорывные 
инновационные проекты: 

 
Создание Регионального хаба по устойчивому развитию под эгидой ЮНЕСКО

 
«Зеленый  кампус»  (“Green  Campus”)  -  по  превращению  кампусов  университетов 
мира в центры зеленой экономики и пути устойчивого сотрудничество; 

 
«Умные университеты» (“Smart universities”);  

 
Совместная  образовательная  программа  с  Колумбийским  Университетом  и  его 
Институтом Земли «Global Class Room». 
Уверен,  что  Евразийская  платформа  «Зелёный  мост  через  поколения»  -  будет 
служить  инкубатором  для  эффективной  реализации  программы  партнерства  «Зелёный 
мост». 
Наша работа в этом направлении была отмечена на самом высоком международном 
уровне.  В  конце  прошлого  года  на  базе  КазНУ  был  создан  Глобальный  ХАБ  ООН  по 
устойчивому развитию. 
Свидетельством признания результатов нашей работы явилось доверие организовать 
и провести на нашей базе совместно с Университетом Сеула III Международного форума 
ректоров Азии.  
Подводя  итог,  можно  сказать,  что  одним  из  самых  важных  мероприятий  среди 
наших  инициатив  является  ежегодный  молодежный  форум  «Зелёный  мост  через 
поколения»,  который  является  уникальной  площадкой,  на  которой  можно  встретиться  и 
обменяться  идеями,  мнениями  между  представителями  молодежи,  академического 
сообщества, государственных структур, международных организаций.  
Уверен,  данный  форум  позволит  в  полной  мере  объединить  потенциал  молодёжи, 
научного  и  академического  сообщества  и  внести  свой  достойный  вклад  в  подготовку  и 
проведение EXPO-2017. 
 
Желаю  всем  участникам  форума  плодотворной  работы,  новых  творческих  идей  и 
ярких проектов. 
 
Проректор по научно-инновационной деятельности  
Рамазанов Тлеккабул Сабитович 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ші панельді отырыс  
 ««ЖАСЫЛ» УНИВЕРСИТЕТТЕР ҚОЗҒАЛЫСЫН ДАМЫТУДАҒЫ СТУДЕНТТІК 
ҰЙЫМДАРДЫҢ РӨЛІ» 
 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КЛИМАТЫ 
Ахметов Мади Абылайұлы 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 
Климат деген  терминді алғаш рет ғылымға б.з.д. ІІ ғасырда өмір сүрген ежелгі грек 
ғалымы  Гиппарх  енгізді.  Грек  тілінен  қазақшаға  аударсақ  климат  еңкіштік  деген 
мағынаны  білдіреді.  Жер  өз  білігіне    66,5°  еңкіш  болғандықтан  климаттық  белдеулер 
түзіліп,  жер  бетіндегі  табиғат  жағдайлары  қалыптасады.  Климатты  палеоклиматология 
ғылымы зерттейді. 
         Хромовтың  ұсынысы  бойынша  климаттың  негізгі  географиялық  факторлары 
мынадай:  географиялық  ендік,  теңіз  деңгейіне  биіктігі,  жер  бетіне  бойынша  құрлық  пен 
мұхиттың таралуы, құрлық бетінің орографиясы, мұхиттық ағыстар, өсімдік, қар және мұз 
жамылғысы. Сонымен қатар адамның іс- әрекеті ерекше орын алады. 
 
 
 
 
 
 
 
Іле  Алатауының  солтүстік  беткейінде  орналасқан  Алматы  қаласы  теңіз  денгейінен 
700-900  метр  жоғары  Үлкен  және  Кіші  Алматы  өзендерінің  аңғарларында  орналасқан 
географиялық координатасы 43°с.е. 77°ш.б., оның климаты қоңыржай континетті. Алматы 
климатының  қалыптасуына  әсер  ететін  ауа  массалары  қаланың  солтүстігі  жазық 
болғандықтан    қыста  арктикалық,  жазда  күннің  түсу  бұрышын  артуына  байланысты 
тропиктік  ауа  массаларының  ықпалында  болады.  Жылдың  суық  кезінде  Алматы 
климатына Азия антициклонының Батыс тармағы күшті ықпал етеді. 
2010-2012  жылдардағы  ауа  температурасының  өзгерістерін    саралай  келе  мынадай 
қорытындыны төмендегі кестеден  көруге болады.  
2010  жылы  жылдық  орташа  температура  10,6°C,  ал  ең  жоғарғы  температура  22°C 
тамызда +29,8°C, ең төмен температура  -15,4°C байқалды. 
Алматы климатының түзуілуіне әсер ететін факторлар 
Географиялық 
орны
 
Жер бедері 
Ауа 
массаларының 
ықпалы
 

11 
 
2011 жылы орташа температура 10°C, осы жылы ең жоғарғы температура 30 шілдеде 
+30,3°C, ең төменгі температура 2 қантарда -18,3°C көрсетті. 
2012 жылы орташа температура 10,4°C болса, ең жоғарғы температура 23°C тамызда 
+30,7°C,  бұл  3  жылдағы  ең  жоғарғы  көрсеткіш,  ең  төменгі  температура  21°C  қантарда  -
20,9°C тіркелді. 
Алматы  қаласының  жер  бедері  биік  таулы  өлке  болғандықтан  қыста  температура 
инверсиясы байқалады. 
Осы  көрсеткіштерді  осыдан  2  жыл  бұрын  9°C    болса,  2010,  2011,  2012  жылдары 
ауаның  орташа  температурасы  +10,3°C    екенің  анықтадық.  Көрсеткіштерді  салыстыра 
келе  ауа  температурасы  1,3°C  көтеріліп  климаттың  жылына  бастағанына  көз  жеткізуге 
болады. 
Айлар 
2010 жылғы 
орташа ауа 
температурасы     
0
С 
2011 жылғы 
орташа ауа 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал