Жаратылыстану-математика факультетіжүктеу 5.01 Kb.

бет1/18
Дата14.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                                               
 
                                                                                    
 
Жаратылыстану-математика факультеті 
                                        Биология жəне əкология кафедрасы 
5В011300 «Биология» (2 жəне 3 жылдық) 
         мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесі бойынша  сырттай бөлімде 
                              оқитын студенттерге арналған 
 
«Өсімдіктер систематикасы» 
(пəннің аты)
 
ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
  
 
 
 
              
 
 
               Курс – 1 
               Семестр - 2 
               Кредит саны -   3                                                                 
               Дəріс - 30 
               Практическалық сабақтар - 15 
               ОЖСӨЖ - 45 
               СӨЖ – 45 
               Емтихан  2  семестрде 
               Барлық сағат саны - 135 
 
 

                                                      
 
Орал -  2011ж. 
 
Пəннің оқу-əдістемелік кешені  5В011300 – Биология мамандығы, 1 бөлім, Алматы, 2007 типтік 
бағдарлама негізінде құрастырылған. 
Құрастырушы:  Биология жəне əкология  
 кафедрасының  оқытушысы Жамалиева Л.С. 
 
 
 
Биология жəне экология  кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Жаратылыстану-математикалық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
17.10.2011ж 3  хаттама. 
 
 
 
Нұсқау 
 
Қашықтан оқитын студенттерге арналған пəннің оқу-əдістемелік кешеніне келесі материалдар кіреді: 
 
1. «Өсімдіктер систематикасы ”оқу-жұмыс бағдарламасы , Орал, 2008ж.   
2.Студенттердің білімін тексеру жөніндегі тақырып бойынша емтиханның бақылау 
сұрақтары,əдістемелік нұсқаулар. 
 
 
 Жүйелі талап 
Пəннің оқу-əдістемелік кешенімен жұмыс істеуге: операциялық жүйе MS Windows /2000/XP/; 
процессор 166 МГц; 128 Мб сақтау; DVD-дискі; дауыс картасы; «мышь». Браузер: Internet Explorer, 
Opera білу керек. 
 Құжат тілі: HTML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.Оқытушы туралы мəлімет: 

Жамалиева Ляззат Сабитовна экология магистрі, оқытушы       
Кеңсе: Биология жəне экология
 а кафедрасы 
Оқытушының  кафедрада  болатын  уақыты:  Əр  аптаның  дүйсенбі,  сейсенбі,  сəрсенбі, 
бейсенбі,жұма, сенбі күндері. 
Толық  адресі:  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университеті, Жаратылыстану  бөлімі,  Достық  даңғылы 
121 
Телефон:  50-35-49 
E-mail:  zhamalil@mail.ru
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Пəн туралы мəлімет 
 
Кіріспе 
Курстың қысқаша сипаттамасы: 
 «Өсімдіктер систематикасы» пəні жаратылыстану ғылыми пəндерге жатады. Өте қарапайым ағзадан 
бастап,  тірі  материаның  органикалық  дүниесінің  алуан  түрлілігін  зеттейді.  Микробтардың  түрлі 
формаларын,  соның  ішінде  клеткасыз  (вирус,  бактериофагтар),  олардың  құрылысын,  метаболизм, 
бактериалармен  танысу,  төменгі  жəне  жоғарғы  сатылы  өсімдіктерге  дейін.  Олардың  құрылысын, 
көбеюін, филогенетикалық байланысын, төменгі жəне жоғарғы сатылы өсімдіктердің таксономиялық 
катергорияларын  оқытады.  өсімдіктер  мен  микроағзалардың  биосферадағы  жəне  адам  өміріндегі 
маңызын оқыту.    
Курстың мақсаты: 
Өсімдіктер  патшалығының  өкілдерімен  жəне  микроағзалардың  көптүрлілігімен  Танысу.  Олардың 
құрылысының  ерекшеліктерін  жəне  көбеюін  зерттеу.  Əлемді  оттегімен,  органикалық  жəне 
минералды  заттармен  қамтамасыз  етуде  өсімдіктер  мен  микроағзалардың  ролін  студенттерге 
түсіндіру.   
Курстың міндеттері: 
Биоресурстарды  қолдануда  жəне  қазіргі  заманғы  деңгейде  барлық  органикалық  əлемнің  түрлілігін 
оқыту барысында, оларды қорғап қалу жəне өсімдік түрлерін көбейту. 
Курстың мазмұны:  
Микроағзалардың алуан түрлілігі, микробиология мақсаттары. 
Адам өмірінде жəне табиғатта микроағзалардың ролі. 
Өсімдіктер əлемінің алуан түрлілігі. Балдырлар: жасыл, қоңыр жəне қызыл балдырлар.  
Саңырауқұлақтар: Архимицеттер, фикомицеттер. 
Саңырауқұлақтар: Аскомицеттер. 
Саңырауқұлақтар: Базидиомицеттер жəне жалған саңырауқұлақтар. 
Қыналар. 
Мүк тəрізділер: Бауыр мүгі. 
Мүк тəрізділер: Мүктер. 
Папоротниктəрізділер: Псилофиттəрізділер, псилоттар, плаунтəрізділер. 
Папоротниктəрізділер: Клиножапырақтылар, папоротниктəрізділер. 
Жалаңаш тұқымдылар: Жалпы сипаттама.  
Жалаңаш тұқымдылар: Саговниктер. 
Қылқан жапырақтылар. 

Жабық тұқымдылар. 
Жабық тұқымдылардың құрылысының ерекшеліктері, дара жəне қос жарнақтыға бөлінуі. 
Көп жарнақтылар. 
Қос жарнақтылардың филогенетикалық байланысының сипаттамасы. 
Пререквизиттер:  
Қарастырылып отырған пəнді тиімді игеру   жолында студенттердің мектеп бағдарламасы  бойынша 
оқытылған алғашқы фундаментальді білімдері болу қажет. Бұл алдымен: өсімдік жасушасы, ұлпасы, 
оның түрлері, өсімдік мүшелері, олардың атқаратын қызметтері, ерекшеліктері, өсімдіктердің көбею 
жолдары, олардың биосферадағы маңызы туралы алғашқы түсініктер. 
Постреквизиттер:  
Аталып  отырған  пəнді  оқу  нəтижесінде  студенттерде  «Өсімдіктер  систематикасы»  пəніне 
арналған типтік бағдарламада көрсетілген білім, білік, дағды қалыптасады. Студенттер төменгі жəне 
жоғарғы сатылы өсімдіктердің шығу тегі, ішкі сыртқы құрылысы, даму, көбеюі, жіктелуін, табиғатта 
жəне адам өміріндегі маңызын, филогенетикалық байланыстарын т.б. туралы толық жəне тиянақты 
білім алуы қажет. Сонымен бірге практикалық сабақ кезінде меңгерген, іс жүзінде қажет дағды мен 
білікті  игеруі  міндетті.  Микроскоппен  жұмыс,  микропрепараттарды  дайындау  секілді  практикалық 
дағдыларды қалыптастыруы қажет. 
 
 
3.  «Өсімдіктер систематикасы» курстың жұмыс бағдарламасы  – (SILLABUS) 
 
 
1 апта:  
Дəріс 1 
Негізгі сұрақтар: 
1. 
Кіріспе. 
2. 
Ботаниканың негізгі мəселелері 
3. 
Өсімдіктердің қоректену түрлері 
Дəріс  мазмұны:  Ботаниканы  оқып  білудің  осы  уақыттағы  негізгі  мəселелерінің  бірі  -  биосфера 
өнімдерін анықтау, оны дұрыс пайдалану, жаңа биологиялық активті заттарды іздеу, таза су мəселесімен 
қатар азық-түлік проблемаларын шешумен тығыз байланысты. 
ОСӨЖ мазмұны: 
Систематикалық категориялар мен таксондардың айырмашылығы  
СӨЖ мазмұны:  
Систематиканың басқа ғылымдармен байланысы. 
Əдебиеттер:  
1.  Генкель П.А. «Микробиология с основами вирусологии» М., 1974, 4-28, 41-58 беттер. 
2.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
3.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
4.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
Дəріс 2 
Тақырыбы:  Өсімдіктер  жүйесінің  категориялары  мен  номенклатурасы.  Прокариоттар  əлемі. 
Бактериялардың  алуан түрлілігі. 
Дəріс мазмұны:  
Таксондар  –  түр,  туыс,  тұқымдас,  қатар,  класс,  бөлім,  əлем.  Филогенетикалық  классификация  құрамы. 
Бактериофаг,  олардың  пішіні.  Прокариоттар,  эукариоттар  əлемі.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктердің 

сипаттамасы.  Бактериялардың,  көлемі,  морфологиясы,  көбеюі,  таралуы,  құрылысы,  классификациясы. 
Бактериальды ағзалардың пішіні мен көлемі, олардың жіктелуі.  
ОСӨЖ мазмұны: 
 Бактериялардың 
табиғаттағы 
зат 
айналымындағы, 
адам 
өміріндегі, 
өндірістегі, 
жанғыш 
материалдардың дамуындағы рөлі. Бактериялардың жұқпалы ауру қоздырғышы ретінде кері əсері.  
СӨЖ мазмұны: 
Адамға  жұғатын  кейбір  вирустар,  олардың  алдын  алу  жолдары.  27  таксондармен    категориялардың 
ұқсастығы  мен  айырмашылығын  біз  оқып  танитын  боламыз.  Бактериялардың  даму  тарихы,  олардың 
ашылу тарихы. Микробиология мақсаты. 
Əдебиеттер:  
1.  Генкель П.А. «Микробиология с основами вирусологии» М., 1974, 4-28, 41-58 беттер. 
2.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
3.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
4.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
Лабораториялық жұмыс 1 
Тақырыбы: Бактериялардың ішкі қалыптасуы. 
Лабораториялық жұмыстың мазмұны:  
Бактериальдық  жасушаның  қабықшасын,  митохондриясын,  бактерия  талшықтарын,  фибрииларды, 
ядросын, қор заттарын зерттеу. 
ОСӨЖ мазмұны: 
Бактериялардың көбеюімен танысу жəне олардың ролі, спора түзуі. 
СӨЖ мазмұны: 
Пайдалы жəне зиянды бактериялардың көбеюі мен дамуын зерттейтін ғылым ретінде микробиологияға 
баға  беру.  Пайдалы  бактерияларды  пайдағы  асыру  жолдары  жəне  зиянды  микроағзалармен  күресу 
жолдары. 
Əдебиеттер:  
1.  Генкель П.А. «Микробиология с основами вирусологии» М., 1974, 126-133 беттер. 
2.  Дарбаева  Т.Е.  «Систематика  растений»  электрондық  нұсқасы  Орал,  2006  жыл.  Бактериялар 
типі. 
3.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
4.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
5.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
Техникалық жабдықтау:  компьютер, микроскоптар, таблицалар, микропрепараттар. 
 
2 апта:  
Дəріс 3 
Тақырыбы: Өсімдіктер əлемінің алуан түрлілігі. Көк-жасыл балдырлар. 
Негізгі сұрақтар: 
1. 
Көк-жасыл бардырлар 
2. 
Балдырлардың табиғаттағы жəне адам өміріндегі маңызы 
3. 
 Азық-түлік жоспарын шешудегі балдырлардың ролі 
Дəріс мазмұны:  

Өсімдіктердің жіктелуі: төменгі сатылы – талломды өсімдіктер жəне жоғарғы сатылы – жапырақсабақты 
түрлер.  Балдырлар  жəне  олардың  жіктелуі.  9  морфологиялық  тіршілік  формалары.    Прокариотты 
балдырлар,    көк-жасыл  балдырлар,  хрооококкалар,  гормогониялықтар,  эукариотты  диатомды 
балдырлар.  
ОСӨЖ мазмұны: 
Осцилатория  мен  ностоктың  көбеюімен  жəне  таралуымен  танысу.  Хломидоманада,  вольвокс, 
хлорококк, су торшасы жəне улотрикстің көбеюімен, таралуымен жəне маңызымен танысу.  
СӨЖ мазмұны: 
Пинулярия  мен  мелозираның  көбеюімен  жəне  таралуымен  танысу.  Балдырлардың  филогенетикалық 
байланысын зерттеу. 
Əдебиеттер: 
1.  Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 236-238, 250-251 беттер. 
2.  Дарбаева Т.Е. «Систематика» электрондық нұсқасы Орал, 2006 жыл 5-7, 14-15 беттер. 
3.  Горбунов Н.П. «Малый практикум по низшим растениям» М., 
4.  Гордеева Т.Н. «Практический курс по систематике растений» М., 
5.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
6.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
7.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
Дəріс 4
 
Тақырыбы:  Диатомды, жасыл балдырлар. Қоңыр жəне қызыл балдырлар  
Негізгі сұрақтар: 
1.  Эукариоттар – EUCAMOTA  əлемі. Диатомды балдырлар бөлімі 
2.  Жасыл балдырлар бөлімі 
3.  Қоңыр жəне қызыл балдырлар 
Дəрістің мазмұны:  Эукариотты диатомды балдырлар. Жасыл балдырлардың жынысты жəне жыныссыз 
көбеюі,  олардың  3  топқа  бөлінуі  Қоңыр  балдырлар:  теңталшықты,  хара  жəне  сцепленок.  Оларға 
қысқаша  сипаттама.  Изогенераттық  класы  –  спорофиті  жəне  гаметофиті  бірдей;  цистосоралы  класы  – 
ұрпақ алмасуы байқалмайды. Гетерогенеаттық класы – спорофиті басым. Қызыл балдырлар.  
 ОСӨЖ  мазмұны:  Диатомды  балдырлар    бөліміне  жататын  кластар,  оларға  сипаттама  беру.  Жасыл 
балдырларға тəн қасиеттерге тоқталу. 
 СӨЖ мазмұны: 
Қоңыр жəне қызыл балдырлардың көбеюімен жəне таралуымен танысу.  
Əдебиеттер: 
1.  Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 236-238, 250-251 беттер. 
2.  Дарбаева Т.Е. «Систематика» электрондық нұсқасы Орал, 2006 жыл 5-7, 14-15 беттер. 
3.  Горбунов Н.П. «Малый практикум по низшим растениям» М., 
4.  Гордеева Т.Н. «Практический курс по систематике растений» М., 
5.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
6.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
7.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
Лабораториялық жұмыс 2 
Тақырыбы: Көкжасыл, диатомды жəне жасыл балдырлар. 

Лабораториялық жұмыстың мазмұны:  
Микроскоп арқылы осцилатория, носток, пинулярия, мелозира, хломидоманада, вольвокс, хлорококк, су 
торшасы  жəне  улотрикстің  қарап,  құрылысына  сипаттама  беру.    Жұмысты  ОСӨЖ  жəне  СӨЖ  ретінде 
жалғастыру.  
Əдебиеттер: 
1.  Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 236-238, 250-251 беттер. 
2.  Дарбаева Т.Е. «Систематика» электрондық нұсқасы Орал, 2006 жыл 5-7, 14-15 беттер. 
3.  Горбунов Н.П. «Малый практикум по низшим растениям» М., 
4.  Гордеева Т.Н. «Практический курс по систематике растений» М., 
5.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
6.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
7.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
ОСӨЖ мазмұны: Азық-түлік мəселелерін шешудегі балдырлардың ролі 
 СӨЖ мазмұны: 
Табиғаттағы жəне шаруашылықтағы балдырлардың маңызы. 
Əдебиеттер: 
1.  Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 236-238, 250-251 беттер. 
2.  Дарбаева Т.Е. «Систематика» электрондық нұсқасы Орал, 2006 жыл 5-7, 14-15 беттер. 
3.  Горбунов Н.П. «Малый практикум по низшим растениям» М., 
4.  Гордеева Т.Н. «Практический курс по систематике растений» М., 
5.  Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
6.  Абдрахманұлы  О.    Өсімдіктер  систематикасы.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер.  Алматы:  - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
7.  Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами  геоботаники:  
Учебное пособие для вузов. 2-е издание., испр. и доп. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 293с.: 
ил.  
 
3 апта:  
Дəріс № 5 
Тақырыбы: Саңырауқұлақтар: Архимицеттер жəне фикомицеттер. 
Дəріс мазмұны:  
Саңырауқұлақтар:  хлорофилсіз,  гетеротрофты,  сапрофитті  жəне  паразитті  формалар.  5  топқа  бөлінеді. 
Архимицеттер класы – ең көп тараған мицелиінен айырылған. 2 класс  астына бөлінеді. 1) оомицеттер. 
Оларға сапролегния, фитолегния. 2) зигомицеттер – зең саңырауқұлағы жатады. Фикомицеттер 2 класқа 
бөлінеді: оомицеттер: сапролегния, фитофтор; зигомицеттер: зең саңырауқұлақ қатары. 
ОСӨЖ мазмұны:  
Класс  асты  оомицеттер:  оның  өкілдері:  сапролегния,  фитофтормен  танысу.  Саңырауқұлақтардың 
қоректенуі мен күресу жолдарымен танысу.  
СӨЖ мазмұны: 
Фукустың,  диктиотаның  даму  циклімен  танысу.  Зигомицеттер  класс астындағы  зең  саңырауқұлағымен 
танысу. 
Əдебиеттер: 
1. 
Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 259-269 беттер. 
2. 
Дарбаева  Т.Е.  «Систематика  растений»  электрондық  нұсқасы  Орал,  2006  жыл  20-23 
беттер. 

3. 
Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
4. 
Абдрахманұлы О.  Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Алматы: - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
5. 
Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами 
геоботаники:    Учебное  пособие  для  вузов.  2-е  издание.,  испр.  и  доп.  –  М.:  ИКЦ 
«Академкнига», 2006. – 293с.: ил.  
6. 
Петренко  А.З.  «Систематика  растений»  электрондық  нұсқасы  Орал,  2004  жыл  20-23 
беттер.  
Дəріс 6 
Тақырыбы:  Миксомицеттер:  миксогастериялар,  плазмодифоралылар  класы.  Аскомицеттер 
немесе қалталы саңырауқұлақтар. 
Дəріс мазмұны:  
Спорофитті жəне паразитті тіршілік ететін  500-ге жуық түрлер жатады.  Вегетативтік денесі плазмодий  
- бұл жалаңаш кілегейлі масса,  оның құрамында 75%  су, 30% ақуыздан тұрады.  Қор заты ретінде май,  
көмірсу, гликоген жиналады. Трофотаксисты  организмдер.  3-4 кластан тұрады. Аскомицеттер қатары 
аско-қалталар  түзеді  жəне  2  класс  астына  бөлінеді.  Ашытқы  саңырауқұлақтар.  Класс  асты  жеміс 
қалталылар:  оларға  плектаскалар:  пеницилл,  аспергилл  жатады.  Пиромицеттер  туысы  –  спорыня. 
Диксомицеттер туысы – склероций. Трюфельдер туысы – трюфель.  
 
ОСӨЖ мазмұны:  
Миксогастериялардың  өкілдері:  ликогольдің,  трихияның  даму  циклі.  Миксомицеттердің  филогенезі. 
Аспергилл жəне пеницилл туысымен танысу, сонымен бірге спорынямен танысу. 
СӨЖ мазмұны:  
Плазмодифоралылар  класы:  капустаның  кил  ауруы.  Диксомицеттер  туысы  –  склероций.  Трюфельдер 
туысы – трюфель.  
Əдебиеттер: 
1. 
Абдрахманов О. Өсімдіктер систематикасы. Алматы, 2003. 320-324 беттер. 
2. 
Дарбаева  Т.Е.  «Систематика  растений»  электрондық  нұсқасы  Орал,  2006  жыл  20-23 
беттер. 
3. 
Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
4. 
Абдрахманұлы О.  Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Алматы: - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
5. 
Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами 
геоботаники:    Учебное  пособие  для  вузов.  2-е  издание.,  испр.  и  доп.  –  М.:  ИКЦ 
«Академкнига», 2006. – 293с.: ил.  
 
Лабораториялық жұмыс 3 
Тақырыбы: Зең саңырауқұлағы, алғашқы қалталылар, плектаскалар. 
Лабораториялық жұмыстың мазмұны:  
Зең саңырауқұлақтары. Алғашқы қалталылар.  Плектаскалар. Микроскоппен қарап, суретін салып жəне 
құрылысына  сипаттама  беру.  Зең  саңырауқұлағы,  ашытқы  саңырауқұлағы,  аспергилл  жəне  пеницилл. 
Жұмысты СМЖӨЖ жəне СӨЖ ретінде жалғастыру. 
ОСӨЖ мазмұны:  
 Аспергилл жəне пеницилл саңырауқұлақтарының ерекшеліктерімен танысу. 
СӨЖ мазмұны:  
Саңырауқұлақтардың шаруашылықтағы маңызы. 
Бақылау сұрақтары:  
1. 
Зигомицеттер қандай белгілерімен ерекшеленеді? 

2. 
зең саңырауқұлақтарының құрылысы мен көбеюі. 
3. 
Аскомицеттердің жіктелуі жəне жалпы сипаттамасы. 
4. 
Аскомицеттерге қандай жеміс денелер тəн? 
5. 
Ашытқы саңырауқұлақтарының клеткалары қандай құрылысқа ие? Олар қалай көбейеді? 
6. 
Аспергилл мен пеницилдің айырмашылығы. 
Əдебиеттер: 
1. 
Жуковский П.М. «Ботаника» М., 1964 жыл, 269-280 беттер. 
2. 
Петренко  А.З.  «Систематика  растений»  электрондық  нұсқасы  Орал,  2004  жыл  23-25 
беттер. 
3. 
Горбунов Н.П. «Малый практикум по низшим растениям» М., 
4. 
Гордеева Т.Н. «Практический курс по систематике растений» М., 
5. 
Абдрахманов  О.,  Абдрахманова  А.,  Əметов  Ə.  Төменгі  сатыдағы  өсімдіктер 
систематикасының  практикалық  жұмыстары.  2-бөлім:  Саңырауқұлақтар  мен  қыналардың 
практикалық жұмыстары. – Алматы: Қазақ университеті,  2004.-126б. 
6. 
Абдрахманұлы О.  Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Алматы: - 
«Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2003. – 440б. 
7. 
Баландин  С.А.,  Абрамова  Л.И.,  Березина  Н.А.  Общая  ботаника  с  основами 
геоботаники:    Учебное  пособие  для  вузов.  2-е  издание.,  испр.  и  доп.  –  М.:  ИКЦ 
«Академкнига», 2006. – 293с.: ил.  
 
Апта 4 
Дəріс 7,8 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал