Жалпы педагогика жəне информатика кафедрасы Физика, математика, информатика, шет тілі: 2шт, тарихжүктеу 5.01 Kb.

бет1/14
Дата18.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

     М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
Жалпы педагогика жəне информатика  кафедрасы  
Физика, математика, информатика, шет тілі:2шт, тарих 
мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде  
оқитын студенттеріне арналған 
                          
Жалпы психология жəне тұлғаның дамуы  
 
ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  
 
 
Курс – І 
Семестр – 2 
Кредит саны - 3   
Дəріс – 30 сағат 
Практикалық сабақ– 15 сағат 
Оқытушының жетекшілігімен  
студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат 
СӨЖ – 45 сағат 
Емтихан – 2 -ші семестрде 
Барлығы – 135  сағат 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
                                             Орал   2011 ж. 
 

        Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің 10 шілде 2002 жылы 451 бұйрығы бойынша бекітілген барлық 
мамандықтар бағыттарына арналған психологиядан типтік бағдарлама 
негізінде құрастырылған. Алматы, 2005 жыл. 
 
 
 
     Пəннің оқу əдістемелік кешені М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Педагогикалық факультетінің  «Жалпы 
педагогика,психология  жəне өзін-өзі тану»  кафедрасында құрастырылған.  
 
Құрастырушы(лар): оқытушы  Сариева Раушан Дауылбайқызы,  
                            (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 
 
    
 
 
 «Жалпы  педагогика,  психология  жəне  өзін  –  өзі  тану»  кафедрасының 
отырысында қарастырылды. 
02.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
 
Педагогика  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
08.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс  бағдарламасына  (Sillabus)  2010  /  2011  оқу  жылында  енгізілген 
өзгертулер мен толықтырулар. 
 
Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді: 
   Оқу бағдарламалары мен кредит санына байланысты өзгертулер енгізілді. 
       
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Курс  бағдарламасы  Жалпы  педагогика  жəне  информатика    кафедрасының 
отырысында қарастырылып мақұлданды 
“___”  ______________2011 __ ж. № __хаттама. 
 
Кафедра  меңгерушісі   
___________      Ергалиева Г.А. 
                                        (қолы)              (аты-жөні) 
 
 
Факультеттің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді 
“___” ___________  2009_ ж. № __  хаттама. 
 
Факультеттің оқу-əдістемелік  кеңесінің төрағасы :   
 
_____________                                        ______________ 
                    (қолы)                                              (аты-жөні) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.        Пəннің  əдістемелік  кешені  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  Педагогика 
университетінде  психология  жəне  педагогика  факультетінің  Психология 
жəне  əлеуметтік    педагогика  кафедрасында    құрастырылған  типтік  оқу 
бағдарламасы негізінде жасалды.- Алматы, 2005 жыл. 
ПОƏК Жалпы педагогика жəне информатика кафедрасында құрастырылды. 
 
2. ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУБАҒДАРЛАМАСЫ ( Sillabus ). 
     Оқытушы туралы мəлімет..
 
Сариева Раушан Дауылбайқызы оқытушы, магистр. 
Педагогикилық  факультет, жалпы педагогика, психология жəне өзін-өзі тану  кафедрасы   
103 каб. 7 ғимарат 
     Пəн туралы мəлімет: 
Жалпы психология пəні. 
Кредит  саны  3,    семестр  15  оқу  аптадан  2апта    сессиядан  тұрады.  Бір  аптада  3  кредит 
сағат,  əр  кредит  –  сағат    бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика  )  жəне  екі  сағат 
оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),  студенттің  
өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 
 
Кредиттің аптаға бөліну кестесі 
 
Сабақтар 
өткізу уақыты 
сабақтар 
өткізу уақыты 
байланыс сағаты  
 1дəріс 
50 мин 
ОЖСӨЖ  СӨЖ 
50+50 мин 
байланыс сағаты  
2 дəріс 
50 мин 
ОЖСӨЖ  СӨЖ 
50+50 мин 
байланыс сағаты  
1 практика 
50 мин 
ОЖСӨЖ  СӨЖ 
50+50 мин 
 
Кредит саны .  Өту орны № 7,. оқу ғимаратында, сабақ кестесі бойынша. 
 
 
Оқу жоспарынан көшірме. 
 
Курс 
Семестр  Кредит 
саны 
Дəрістер  Семинар  ОЖСӨЖ  СӨЖ 
Барлығы 
Бақылау 
түрі 30 
15 
45 
45 
135 
Емтихан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Кіріспе. Психология пəні туралы түсінік. 
 
Психология ғылыми адам тану ғылымдары арасында жетекші орынға ие. Бұл ерекшелік қазіргі 
кезде  қарқынды  дамып  отырған  ғылыми  пəннің  алдына  қойған  мақсат-  мүддесімен  байланысты. 
Екіншіден  -    адамның  психологиялық дара  ерекшеліктерін  психикалық  процестердің анықтығын 
айқындау тəжірибелік зерттеулердің кеңінен  қолданылуынан психология эксперименттік ғылым 
болып  саналады.  Үшіншіден  –  пəннің  дербестігі  адам  жан  дүниесінің  сырларын  зерттеуде  ең 
алдымен оның заңдылықтарын əр адамның жеке басына тəн ерекшеліктері мен сырларын даралап 
іздестіреді.  Осы  аталған  ерекшеліктермен  таныса  отырып  психология  курсында  адамның 
психологиялық  құбылыстарының  дамып,  қалыптасу  заңдылықтарын  танып  біледі.      Психика 
болмыстағы  шындықты  бейнелеудегі  өзіндік  формасы  жəне  психика  дамуы  мен  психология 
ғылымының дамутарихымен танысады. 
Психология  ғылымының  салалары    жəне  психологиялық  тəжірибенің  міндеттері.  Жалпы 
психология, əлеуметтік психология, жас даму кезеңдері мен тəлім – тəрбие психологиясы, еңбек, 
медициналық  психология,  психофизиология  т.б.  салаларының  негізгі  міндеттері    мен  атқаратын 
қызметінен оқып біледі. 
Психодиагностика,  психотерапия,  психологиялық  кеңес,  психологиялық  тренингтер  туралы 
оқи  отырып  жеке  тұлғаның  адамгершілік  қасиеттерін  қалыптастыру  мен  кəсіптік  білімді  
меңгеруде жəне күнделікті өмірдегі психология ғылымының маңызын түсінеді. 
Курс мақсаты: 
Пəнді  оқытудың  мақсаты  студенттерді  психология  ғылымының  негізгі  принциптері  жəне 
категорияларымен таныстыру. Мұнда жеке адамның дамуында таным əрекеттері, жеке басына тəн 
қасиеттері,  қабілеті,  еріктік  –  эмоциональдық  сферасы  жəне  қарым  –  қатынас,  іс  -  əрекет 
аспектілерімен жеке тұлғалық ерекшеліктерімен таныстыру. 
Курс міндеті:  
 
Курсты  оқытуда  психологиялық  заңдылықтар  мен  таныса  отырып,  адам  өз 
психологиясының дамуы барысында ақыл – ойы , танымы, өзіндік сана – сезімі, жеке басына тəн 
қасиеттері туралы түсіеніктерді қалыатастыру.  
 
Күнделікті өмірде адам өзін - өзі басқару мен жеке басына тəн қасиеттерін дүниетанымын, 
ақыл – ой сана – сезімін дамытып отыруға үйрету. 
Пререквизиттер: 
 
Бұл  пəнді  оқуға  дейін  мектептегі  пəндерді  толық  білумен  қатар  адамның  табиғатын, 
философиялық таным принциптері мен мағлұматтарды жəне əлеуметтік орта туралы түсініктерді 
алдын – ала білуі тиіс. 
Постреквизиттер: 
Психология  курсын  оқу  болашақта  «Əлеуметтік  психология»,  «Басқару  психологиясы», 
«Қарым - қатынас психолгиясы»,Жас ерекшелігі психологиясы, Педагогикалық     психологиясы 
«Заң психологиясы» жəне т.б. салаларын оқып меңгеруге негіз болады. 
Оқыту əдістемесі: 
 
Оқыту  негізгі  материалдарды  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар  негізінде 
жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  
білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  бекіту,  электрондық  оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген 
тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 
 
Тақырыптар бойынша білімін кеңейтуге жəне тереңдетуге жəне студенттердің өз бетімен 
жұмыс істеуін дамыту үшін оқу əдебиеттерімен жұмыстана лтырып конспект жасау жəне 
интелектуалдық проблемаларды жəне міндеттерді шеше білуі, талдай біледі. Бұл жағдайда топта 
дискуссиялық жұмыс жасауды қалыптастырады.  
 
Психологиялық  зерттеу  əдістері  бойынша  диагостикалық  жұмыстар  жүргізіліп, 
зерттеу нəтижелері арқылы қорытындыланады. Кейбір тақырыптар бойынша интернеттен 
психологиялық ресурстар каталогын  жасау. Психологиялық сөздікпен жұмыстанады.  
 
 
 
 
 

 
    Жалпы психология пəнінен силлабус бойынша сабақ мазмұны. 
1 апта 
№ 1. Дəріс.  
1 кредит сағат
Тақырыбы:  Психология ғылымының жалпы мəселелері 
Дəріс мазмұны:  
1. Психология пəні туралы түсінік. 
2. Психология пəнінің зерттеу объектісі  
3. Психология пəні кызметі мақсат-міндеттері. 
4. Психологияның негізгі методологиялық принциптері. 
5. Психология ғылымы салалары. 
      6. Психология ғылымынынң басқа ғылымдармен байланысы 
 Əдебиеттер:  
1.Алдамуратов Ə. Жалпы психология.-Алматы, 1986   3-13 беттер 
2.Намазбаева Ж.И. Психология.-Алматы, 2005  3-28 беттер 
3.Леонтьв А.Н. Проблемы развития психии- М , 1981. стр 410 – 435 
4.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2-х тт.Т.1 – М, 1989. стр 12-62 
5.Столяренко Л.Д. Психология.-Ростов н/Д.»Феникс», 2003  3-13 стр. 
 ОЖСӨЖ мазмұны: 
      1. Психология ғылымының мақсат-міндеттері мен салаларына сипаттама беріңіз. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə.Жалпы психология, А-1996, 3-13 беттер 
2. Жарыкбаев Қ.Психология.., А-1993 –2002 
3.Намазбаева Ж.И. Психология.-Алматы, 2005   3-28 беттер 
 СӨЖ мазмұны: 
 Психология ғылымыының құрылымы, негізгі принциптерін кестелер мен схемалар 
арқылы түсіндіру. 
 Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 3-13 бет 
2. Сəбет Бап – Баба. Жалпы психология – Алматы . 2003 
3.  Гамезо М.В. Домашенко М.А: Атлас по психологии. М, 1999. 26-27 беттер. 
№ 2. Дəріс.  
2 кредит сағат. 
 Тақырыбы: Психология ғылымының зерттеу əдістері. 
        1.Психологияның зерттеу əдістері түрлері. 
        2. Ұйымдастыру əдістері. 
        3. Эмпирикалық əдістер. 
        4. Мəліметтерді өңдеу жəне коррекциялық əдістер. 
  Əдебиеттер: 
          1.Алдамуратов Ə. Жалпы психология.-Алматы.,1996  13-16 беттер 
          2.Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.-М.,1986, 24-42 стр. 
          3. Намазбаева Ж.И. Психология.-Алматы, 2005,  29-42 беттер 
          4. Сəбет Бап-баба  Жалпы психология.-Алматы, 2003,  31-37 беттер 
          5.Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика.-СПБ.: Речь,2003 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Психология зерттеулердің этаптары 
Тапсырмалар: Психологиялық зерттеулердің негізгі этаптарына сипаттама беріңіз 
Əдістемелік ұсыныстар: Тапсырманы орындауға келесі схеманы қолданыңыз 
 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 3-13 бет 

 
 
2. Жарықбаев ҚБ. Психология Алматы 2002 
3. Сəбет Бап – Баба. Жалпы психология – Алматы . 2003 
4. Гамезо М.В. Домашенко М.А: Атлас по психологии. М, 1999. 26-27 беттер 
СӨЖ мазмұны: 
Тақырыбы: Қазіргі кезеңдегі психология. 
Тапсырма: Қазіргі заманғы психология жəне оның ғылымдар жүйесіндегі орны туралы  
                     (конспект). 
Əдебиеттер:  
1. Сəбет  Бап – Баба. Жалпы психология. 2003 
2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии Питер., 2004. 
3. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии Питер., 2004. 
№1 Практикалық сабақ  3 кредит сағат 
Тақырыбы: Психология ғылымының зерттеу əдістері. 
Сабақ мазмұны:  
1. Психология ғылымының зерттеу əдістері 
2. Жалпы ғылыми əдістер түрлері 
3. Нақты ғылыми əдістер 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 13-16 бет 
2. Гамезо М.В., ДомашенкоИ.А. Атлас по психологии / М -1986, 24-42 бет 
3. Жарыкбаев Қ «Психология», А-–2002 
4. Сəбет Баев – Боева “Жалпы психология” – 2003 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Психологиялық зерттеу əдістері көмегімен диогностикалық жұмыстар жүргізу 
Тапсырмалар: Берілген əдебиеттер жəне белгілі бір жоспар бойынша  нақты топтарда  
                           анкеталар, тестер жүргізу, бақылау, əңгімелесу, тапсырмалар орындау  
                           жəне қорытындылап қысқаша сипаттама беру. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 13-16 бет 
2. Гамезо М.В., ДомашенкоИ.А. Атлас по психологии / М -1986, 24-42 бет 
3. Жарықбаев Қ «Психология», А-–2002 
4. Сəбет Баев – Боева “Жалпы психология” – 2003 
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии Питер 2004. стр 26-30 
СӨЖ мазмұны: 
Тақырыбы: Психологиялық тестер түрлерімен танысу жəне студенттің өз қалауы  
                      бойынша жеке басына тəн қасиеттерін анықтау. Орындаған тестің тақырыбы,  
                      мазмұны, қорытындысы жазылуы тиіс. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 13-16 бет 
2. Гамезо М.В., ДомашенкоИ.А. Атлас по психологии / М -1986, 24-42 бет 
3. Немов Р.С. Психология  книга 3   М 2003. 
4. Немов Р.С. Практическая психология.- М., 1998. 
5. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии Питер 2004. стр 26-30 

апта 
II. Психология ғылымының даму тарихы. 
№ 3 дəріс    4 кредит сағат  
Тақырыбы: 2.1  Психология ғылымының даму тарихы 
Дəріс мазмұны: 
1. Психологияның философия мен жаратылыстану ғылымдарымен бірге дамуы. 
2. Ежелгі психология 

3.Орта ғасырдағы жан туралы ілім. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 
2. Ждан А.Н. История психологии М., 1999г 
3. Радугина А.А. Психология и педагогика. М., 1995 
4. Слободчиков в:и: Исаев Е.И. Психология человека.  
5. Ярошевский М.Г. История психологии- М., 1985 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Алғашқы жан туралы түсініктердің дамуы 
Тапсырмалар: Алғашқы жан туралы көзқарастарға анықтама беру.  
А) Ежелгі психологиялық түсінік 
В) Гераклит, Демокрит идеялары 
С) Платон мен Сократ көз қарастары 
Д) Аристотельдің психикалық ой - пікірі 
Əдістемелік ұсыныстар: Жан туралы көзқарастар берілген жоспар бойынша нақты  
                                             қарастырған мəселелері жазылуы тиіс. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 18-28 бет. 
2. Тəжібаев  М. “Жалпы психология” Алматы 1993 
3. Ждан А.К. “История психологии от антиггости до наших дней” М-1990 
4. Психология словарь М 1990г. 
СӨЖ мазмұны:  
Тапсырма: Əбу – насыр ал Фарабидың психологиялық ой пікірлері мен еңбектері. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 
2. Жарықбаев Қ. Психология А.,1982ж 
3. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері. А., 2002ж 
4. Духовное наследие аль – фараби : история и современность. Алматы., 2001г, 
2 апта 
4 дəріс 5 кредит 
Тақырып: 2.2 ХVIII, XIX, XX  ғасырлардағы психологияның дамуы.  
Дəріс мазмұны:  
1. XVIII ғасырдағы эмпиризм мен ассоцианизм. 
2. ХIX ғасырдың бірінші жартысындағы психология. 
3. Психологияның дербес жəне тəжірибелік ғылымға айналуы. 
4. Кеңестік психологияның дамуы. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамұратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 
2. Ждан А.Н. История психологии М., 1999г 
3. Радугина А.А. Психология и педагогика. М., 1995 
4. Слободчиков в:и: Исаев Е.И. Психология человека.  
5. Ярошевский М.Г. История психологии- М., 1985 
6. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии М., 2004 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Психологияның өзіндік экспериментальдық ғылым ретінде бөлінуі 
Тапсырмалар: Психология ғылымының дербес жеке тəжірибелік ғылымға айналуы. Қай 
                           кезеңнен басталғанын жəне оған себепші болған психологиялық ілімдер  
                           мен зерттеулерді жазыңыз. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамұратов А. Жалпы психология. Алматы, 1996, 18-28 беттер. 
2. Ярошевский М. Г. История психологии – М., 1985. 
3. Ярошевский М. Г Краткий курс истории психологий – 62-78 – М 1995г. 

 
СӨЖ мазмұны:  
Сөздікпен жұмыс: Психология ғылымы  тарихы тақырыбы бойынша психологиялық  
                                  терминдерге анықтама беру. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамұратов А. Жалпы психология. Алматы, 1996, 
2. Жарықбаев Қ. Жантану негіздері Алматы. 
3. Сəбет Бап – Баба Жалпы психология 2003 
4. Реан А.А. бордовская Розум Психология и педагогика Спб –2003 
5. Психология словарь М.,1990г. 
№2 Практикалық сабақ 6 кредит сағат 
Тақырыбы: Психология ғылымының даму тарихы. 
Сабақ мазмұны:  
1. Психологияның философия мен жаратылыстану ғылымдарымен бірге дамуы. 
2. Ежелгі психология 
3. Орта ғасырдағы жан туралы ілім. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамұратов А. Жалпы психология. Алматы, 1996, 18-28 беттер. 
2. Ярошевский М. Г. История психологии – М., 1985. 
3. Ярошевский М. Г Краткий курс истории психологий – 62-78 – М 1995г. 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Психологиялық құбылыстардың негізгі формалары.  
                    Психология атласынан 1,5 жəне 1,6,1,7 схемаларын  жазу, түсіндіру. 
Əдебиеттер: Гамезо М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологии М. 1986 18-19 беттер. 
                    Алдамұратов Ə., Жалпы психология. Алматы., 
СӨЖ мазмұны:  
Негізгі  физикалық  физиологиялық  ,  психикалық  бейнелеу  формаларына  дəптерге  жазу 
арқылы  сипаттама  беру.  Сипаттамада  “Бейнелеудің    негізгі  формаларының  деңгейлері 
жəне жүйесі схемасын қолдану қажет”. 
3 апта 
№5 дəріс 7 кредит сағат 
Тақырып: 2.3 Қазақстанда психология ғылымының даму барысы: 
Дəріс мазмұны:  
1. Қазақстанда адамның жан – дүниесі туралы алғашқы пайымдаулар мен ой пікірлер. 
2. Ағартушы демократтармен ғылымдардың психологиялық ой пікірлері мен 
    түсініктері. 
3. Кеңестік – кезеңдегі психология ғылымы. 
4. Қазіргі кезеңдегі психология ғылымы. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамуратов Ə «Жалпы психология», А-1996, 
2.Алтынсарин Ы «Таң пед-қ  мұралары», А1991. 
3. Жарықбаев Қ «Психология», А1982. 
4. Жарықбаев Қ «Жантану негіздері», А2002. 
5. Қалиев С. Жарықбаев Қ. «Қазақ тəлім-тəрбиесі» А1995. 
6. Қазақ совет энциклопедиясы. – А., 1972-78. 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
 Тақырып: Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі психология ғылымы. 
Тапсырма: Қазақстандық интернеттің психологиялық катологын жасау. 
СӨЖ мазмұны: Əрбір тарихи кезеңдегі психика туралы түсініктермен тансыу, кесте 
                    толтырыңыз. 
Əдебиеттер:  
1. Алдамұратов Ə. Жалпы психология 1996 

2. Сəбет Бап – баба Жалпы психология 2003 
III. Психика жəне жүйке жүйесі. 
№6  дəріс 8 кредит 
Тақырып: 3.1 Психика туралы түсінік   
Дəріс мазмұны:  
1. Психика анықтамасы. 
2. Психикалық бейнелеу теориясы. 
3. Психика дамуының жоғарғы сатысы-сана. 
4. Психикалық құбылыстар. 
Əдебиеттер:  
1. Сəбет Бап – Баба Жалпы психология А., 2003 
2. Лурия А.Р. Эволюционные введение в психологию М 1975 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психикиМ., 1981 стр 410-435 
4. Гамзе М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологи М., 1986, 12-24 стр 
5. Введение психологию СПб Прайм Евррознак 2003 
ОЖСӨЖ мазмұны: 
Тақырып: Психиканың бейнелеу теориясы. 
Тапсырма: Психиканың пайда болуына байланысты теориялық көзқарастар. 
                    (антропопсихизм, какосихизм, биосихизм, нейропсихизм). 
Əдебиеттер: 
1. Алдамұратов Ə Жалпы психология 1996  
2. Сəбет Бап – Баба Жалпы психология А., 2003 37-47 
3. Лурия А.Р. Эволюционные введение в психологию М 1975 
4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психикиМ., 1981 стр 410-435 
5. Введение психологию СПб Прайм Евррознак 2003 
СӨЖ мазмұны:  
Тапсырма: Сана – психика дамуының жоғары сатысы. (Конспект) 
Əдебиеттер: 
1. Алдамұратов Ə Жалпы психология 1996  
2. Сəбет Бап – Баба Жалпы психология А., 2003 37-47 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психикиМ., 1981 стр 410-435 
4. Введение психологию СПб Прайм Евррознак 2003. 
№3 Практикалық сабақ 9 кредит 
Тақырыбы: Психология ғылымының дербес тəжірибелік ғылымға айналуы. 
Сабақ мазмұны: Психиканың пайда болуына байланысты теориялық көзқарастар. 
                              (антропопсихизм, накосихизм, биосихизм, нейропсихизм). 
Əдебиеттер: 
1. Алдамұратов Ə Жалпы психология 1996  
2. Сəбет Бап – Баба Жалпы психология А., 2003 37-47 
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психикиМ., 1981 стр 410-435 
4. Введение психологию СПб Прайм Евррознак 2003. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал