Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.

бет3/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 
15 бет 
 
барометрлік  қысымды  толықтыру  үшін  барометрлік  қысымды  тіркеу  қажеттілігі  есепке 
алынады. 
 
Гидрогеология  және  беткі  сулар    бойынша  мәліметтерді  басқару  мақсатында  экологиялық 
мәліметтерді басқару жүйесі  қолданылады. Жер асты және жер үсті суларына қатысты басқа да 
құжаттамалар, сонымен қатар қолжетімді мұрағаттық құрылғыда сақталатын болады. 
 
 

ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
Суды пайдалану мен сарқынды суларды жою 
бойынша іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM1
 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V2.0 
 
16 бет 
 
5
 
ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҰСЫНЫЛҒАН РЕТІ МЕН ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП 
 
Бар қателіктер, бұзылған жабдықтар және қолайсыз трендтер тұрғысында жиналатын барлық 
деректерге ай сайын талдау жасау керек.   
 
Гидросфера мониторингі бойынша жер асты және жер үсті суларының деңгейі мен сапасының 
тренді    сондай-ақ,  су  жинау  көлемінің  өзгеруі  жиынтық  түрде  көрсетілген  жыл  сайынғы  есеп 
рәсімделуі  керек.  Су  деңгейі  мен  сапысының,  сондай-ақ  су  жинаудың  көрсеткіштері 
қолданыстағы  заңнама  және  экологиялық  бергілген  рұқсатқа  сай  белгіленген  нормативті 
көрсеткіштермен  салыстырылатын  болады,  сондай-ақ  есепте  су  ортасының  ластануы  туралы 
деректер болады.  Есеп қосымшасында бастапқы деректер ұсынылатын болады.   
 
Жыл сайынғы есеп тәсілдің сипаттамасы, мониторинг және инфрақұрылым кестесі бар тарауды 
қамту  тиіс.    Бақылау  нүктелерінің  орналасу  жері  немесе  мониторинг  кестесіндегі  кез  келген 
өзгерістер,  мәселен,  жаңа  бұрғыланған  ұңғымалар,  есепте  және  ілеспе  графикалық 
материалдарда көрсетілетін болады.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
МӘДЕНИ МҰРАНЫ ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ  
 
2016 жылғы қазан

Wardell Armstrong International 
Baldhu House, Wheal Jane Earth Science Park, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 
Telephone: +44 (0)1872 560738   Fax: +44 (0)1872 561079   www.wardell-armstrong.com 
 
 
 
 
Wardell Armstrong is the trading name of Wardell Armstrong International Ltd, 
Registered in England No. 3813172. 
 
Registered office: Sir Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent, ST1 5BD, United Kingdom 
 
UK Offices: Stoke-on-Trent, Cardiff, Carlisle, Edinburgh, Greater Manchester, London, Newcastle upon Tyne, 
Sheffield, Taunton, Truro, West Bromwich.  International Offices: Almaty, Moscow
 
ENERGY AND CLIMATE CHANGE 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
INFRASTRUCTURE AND UTILITIES 
LAND AND PROPERTY 
MINING AND MINERAL PROCESSING 
MINERAL ESTATES 
WASTE RESOURCE MANAGEMEN
 
 
 
 
 
 
КҮНІ: 
2016 жылғы қазан 
ЖОБАНЫҢ НӨМІРІ: 
ZT52-0156 
НҰСҚА: 
ЕСЕП БЕРУДІҢ НӨМІРІ: 
МӘРТЕБЕСІ: 
V1.0 
MM11 
Кесімді 
 
АО  
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
МӘДЕНИ МҰРАНЫ ҚОРҒАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ 
 
2016 жылғы қазан 
 
 
ДАЙЫНДАҒАН: 
 
 
Эдвард Глюксман  
Экология және социология саласындағы аға маман   
Элизабет Эди 
Экология, әлеуметтану және қоғамдық қатынастар 
саласындағы жетекші маманы 
 
 
 
БЕКІТКЕН: 
 
 
Дэвид Бригналл 
Техникалық директор 
 
 
 Бұл есепті Варделл Армстронг Интернэшнл  компаниясы Тапсырыс берушімен жасалған шарт талаптарына сәйкес 
кәсібилікпен, адал және мұқияттылықпен  дайындады. Есеп құпия болып табылады  және Тапсырыс берушіге ғана 
арналған.
 
Варделл Армстронг Интернэшнл оларға осы есептің мазмұны белгілі болуы мүмкін үшінші тараптардың 
алдында қандай да бір жауапкершілік атқармайды. 
Варделл Армстронг Интернэшнл  Лтд алдына-ала жазбаша келісімінсіз барлық құжаттың немесе оның бір бөлігін іске 
қосуға тыйым салынады. 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM1031 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет i 
 
МАЗМҰНЫ  
 
1 
КІРІСПЕ................................................................................................................................ 1 
1.1  Мақсаттары мен міндеттері .................................................................................................... 1 
2 
НОРМАТИВТІК БАЗА ........................................................................................................... 2 
3 
ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚПЕН КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР ...................................................................... 3 
3.1  Жоба ЭӘӘБ орындау кезінде консультациялар .................................................................... 3 
3.2  Үздіксіз бақылау ....................................................................................................................... 3 
4 
АЛДЫҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН БАҒАЛАУ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ .................................................. 4 
5 
МӘДЕНИ МҰРАНЫ – АШЫП АЛЫНҒАН МӘЙІТТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ..... 5 
5.1  Тарихи құндылығы бар зат табылған жағдайда әрекет ету тәртібі: .................................... 5 
6 
ШОЛУ ................................................................................................................................. 7 
7 
ПІКІР ................................................................................................................................... 8 
 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 1 
 
1
 
КІРІСПЕ 
 
Алтын  шығарылатын  кен  орындарын  қазіргі  уақытта  «Бақыршық  тау-кен  өндіру  кәсіпорны» 
ЖШС  (БТӨК),  Polymetal  International  PLC  (PI)  еншілес  компаниясы  әзірлейді.  Жоба  Шығыс 
Қазақстан  облысының  Жарма  ауданында  Әуезов  ауылының  маңында  ,  Қазақстан 
Республикасының  солтүстік-шығыс  бөлігінде  орналасқан  .  Кен  орыны  Өскемен  қаласының 
облыс  орталығынан  оңтүстік-батысқа  қарай  90  км  және  Семей  қаласынан  оңтүстік-шығысқа 
қарай 117 км қашықтықта орналасқан. Шалабай поселкесі Әуезов поселкесінен батысқа қарай 
6 км орналасқан және Шалабай округі  Әуезов поселкесінің маңында орналасқан. 
 
Бақыршық  тау-кен  депозиттік  Ашық  1956  жылы  басталды  1945  жылы  ашылған  болатын. 
 Бірінші кезеңде мұнай өндіру осы өндіріске қосымша бес негізгі карьерлерді жақын орналасқан 
төрт аз Карьерлерде жүргізілді әзірленді. Жерасты тау-кен 1963ж. арасындағы жүргізілді және 
1997ж., содан кейін ешқандай жұмыс кенішінде жүргізілген жоқ, және сондықтан , ол қайта - 
бастау 
өндірістік 
кез 
келген 
уақытта 
қаланды. 
 Қазіргі  уақытта  ,  ешқандай  депозиттік  жоқ  ашық  әдіспен  тау-кен  ,  бос  жыныстар  жабылған 
шұңқырлар кейбір , су қоймалары сияқты кейбір су тасқыны және акт .      
 
«БТӨК» ЖШС 1955 жылы Бақыршық алтын кен орны атауымен құрылған. Компания артынша 
«Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны» ЖШС (Бақыршық БТӨК) деген атау алып және 1995 жылы 
БТӨК деп аталды.  
 
 
1.1
 
Мақсаттары мен міндеттері 
 
Осы  жоспардың  мақсаты  Қызыл  жобасы  іске  асырылатын  болады  мәдени  мұраны  қорғау 
жөніндегі шаралар, сипаттау болып табылады Бұл іс-шаралар жоспары мыналарды қамтиды:  
 

  Жергілікті 
қауымдық 
топтар 
консультация 
үшін 
хаттама 

  

  Мәдени 
құндылығы 
қорытындылар 
жағдайда 
тәртібі. 
 
 
Бұл  іс-шаралар  жоспары  жобасының  салу  және  пайдалану  кезінде  тиісті  қоршаған  ортаны 
қорғау 
шараларына 
Полиметалл 
көмектесу 
үшін 
арналған. 
   
 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 2 
 
2
 
НОРМАТИВТІК БАЗА 
 
 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жер қойнауы учаскелерiн үшін лицензияның 
ережелері  «  мәдени-тарихи  мұра  объектілерін  қорғау.  »  Компанияға  міндеттейді 
  
 
Бұл  ережелер  Қазақстан  Республикасының  мына  заңнамалық  актілеріне  қатысты: 
 
 

  2003 
жылдың 
20 
маусымында 
Жер 
кодексі; 
 

  2  шілдеде  1992  тарихи-мәдени  мұраны  қорғау  және  пайдалану  туралы  заң. 
 
 
Сонымен  қатар  ,  Компания  үздік  салалық  тәжірибені  төмендегі  стандарттарға  басшылыққа 
алады 

 
 

  « Шын мәнінде, мәдени ресурстар» Дүниежүзілік банк тобының жедел саясаты 
4.11, 
шілде 
2006; 
 

  Тиімділік Халықаралық қаржылық корпорацияның « Мәдени мұра» Стандартты 
8; 
  

  Қайта құру және даму  8 жобасы «Мәдени мұра» Еуропалық банкі жүзеге асыру 
талабы. 
 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 3 
 
3
 
ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚПЕН КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР 
  
 
3.1
 
Жоба ЭӘӘБ орындау кезінде консультациялар 
 
 
Бүгінгі  күні  ,  Қызыл  Жобаның  экологиялық  және  әлеуметтік  әсерін  бағалау  мүдделі  және 
қоғамдық тыңдаулар , жергілікті билік өкілдерімен кездесулер , сондай-ақ қалалар әкімдіктері 
Әуезов  және  Шалабай  жергілікті  халықтың  өкілдерімен  кездесулер  енгізілген  мүдделі 
тараптармен 
өзара 
іс-қимыл 
 Бейресми  Қызыл  жобасы  анықталған  мәдени  мұра  объектілерін  қатысты  мамандар  WAI 
өткізетін  мүдделі  тараптармен  өзара  іс-қимыл  ,  сондай-ақ  халықтың  өкілдері  мен  елді 
мекендерде  Әуезов  Шалабай  ,  атап  айтқанда  жергілікті  имам  ,  ауылдар  ақсақалдар  және 
жергілікті 
мектептің 
мұғалімдері 
сұхбат 
енгізілген. 
    
 
ЭӘӘБ  бөлігі  ретінде  салу,  пайдалану  және  жобадан  кейінгі  кезеңде,  соның  ішінде  әр  түрлі 
кезеңдерінде  Қызыл  Жоба  дамытуға  қызығушылық  бар  Полиметалл  тұлғалар  /  ұйымдармен 
байланыс  процесін  сипаттайды  ,  ол  мүдделі  тараптармен  айналысу  үшін  әзірленген. 
   
 
Сонымен қатар, Полиметалл мүдделі тараптар мәдени мұраны аспектілері , соның ішінде жоба 
бойынша  кез-келген  сұрақтар  қойып,  және  оларға  жауап  алуға  болатын  шағымдар  бойынша 
ресми 
механизмді 
әзірленді 

 
 
 
3.2
 
Үздіксіз бақылау   
 
Ақпаратты  ашу  ,  мағыналы  ашық  және  уақтылы  болуы  және  барлық  мүдделі  тараптармен 
тұрақты консультациялар қамтуы тиіс 10 ЕҚДБ мемлекеттерді жүзеге асыру талабы . 
 
Мынадай жергілікті тұрғындармен үздіксіз консультациялар мен ынтымақтастық үшін стратегия 
мен ұсыныстарды сипаттайды : 
 

  Жекелеген мүшелерінің және жергілікті топтардың мәдени мұрасына қатысты 
жергілікті халықтың және ашып көрсету жалпы өзара іс-қимылды жақсарту үшін 
қоғамдық  қарым-қатынастар  комитетін  құру.  Бұл  механизм  ескере  жобаны 
жүзеге  асыруға  жергілікті  халықтың  идеялары  мен  көзқарастарын  өтеді; 
 

  Жарияланымдарымыз  -  осындай  мониторинг  есептер,  жоба  жаңалықтар, 
шағымдар  рәсімін  ,  сондай-ақ  осы  бағыттағы  жүргізілген  жұмыстар  туралы 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 4 
 
мәдени мұрасы және ақпараттық мәселелері кезекті жаңарту ретінде, жергілікті 
халық  арасында  тарады  және  газеттерде  басылған,  жобаның  туралы  жалпы 
ақпаратты қамтитын;  

  Жеке пікірталастар, қоғамдық жиналыстар және (мұндай қалаларда қоғамдық 
орындарда  хабарландыру  тақталарында  сияқты)  мүдделі  тараптардың 
ұсынылуы мүмкін және басқа да қолайлы әдістері. 
 
Жоғарыда көрсетілгендей, Полиметалл шағымдар тетігі бар және барлық түсініктемелер негізгі 
байланыс тұлға болып табылады, мемлекеттік қарым-қатынастың Полиметалл маман арқылы 
қызметкерлерге жіберілуі тиіс . 
 
 
4
 
АЛДЫҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН БАҒАЛАУ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ  
 
Жобаның  аумағында  археологиялық  және  мәдени  мұра  саласында  ғылыми-зерттеу  жылдың 
қаңтар-мамыр 2015 2013 жылдың тамызында , Полиметалл жылы « Avalon » жүзеге асырылды. 
Маусым-шілде  2015 WAI мен  сарапшылар  .  Барлық  зерттеулер  нәтижелері тау  бөлігі  шегінде 
Қазақстан  заңнамасында  анықталған  тарихи  және  мәдени  құндылықтар  бар  объектілер 
анықталмады.  
 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 5 
 
5
 
МӘДЕНИ МҰРАНЫ – АШЫП АЛЫНҒАН МӘЙІТТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР  
 
Екі  жерленген  жерден  ашып  алынған  адам  сүйектері  2014  жылы  тамыз-қазан  айларында 
Шалабай  және  Әуезов  ауылдарының  мұсылмандар  мен  христиандар  зиратының  жанында 
салынған  жаңа  мұсылмандар  мұражайына  көшірілді  (4.10.3-4.10.7  -суреттер  және  4.10.1 
сызбалар). Осы учаске ресми түрде Шалабай ауылдық округіне тиесілі.   
  
Алдын  суретке  түсіру  кезінде  Полиметалл  қызметкерлері  4  Карьер  маңында  БТӨК  әкімшілік 
ғимаратынан  жүз  метр  жерде  19/20  ғасырлардағы  мұсылмандар  қорымы  табылды.  Зираттар 
арасында  осы  өлкенің  белгілі  Бақыршық  кен  орнын  бірінші  болып  ашқан  -  Бақыршық  Қазғы 
Мамай ұлының жерленген жері табылды. Мердігерге 15 мәйіттің сүйегін ашып алуды тапсырар 
алдында  және  оларды  Шалабай  әкімшілігі  округінде  ауылдағы  мұсылмандар  зиратының 
жанында  салынған  жаңа  мұражайға  көшірген  кезде  Полиметалл  Қазақстан  заңнамасы 
талаптарына сәйкес толық зерттеулер жүргізді. Сондай-ақ Бақыршық зиратының тас күмбезі осы 
жерде  1930-1950  жылдары  жерленген  жергілікті  халық  мәйіттерімен  қоса  жаңа  мұражайға 
көшірілген.    Жобаның  қосалқы  шаруашылығы  аймағында  орналасқан  аумақтағы  тіркелмеген 
зираттарда адам сүйектері табылған.   
  
 
5.1
 
Тарихи құндылығы бар зат табылған жағдайда әрекет ету тәртібі: 
 
Қазіргі  сәттегі  деректерге,  учаскеде  тарихи  құндылығы  бар  объектілер  тіркелмегеніне 
қарамастан,  Бақыршық  мырзаның  күмбезін  қоса  алғанда,  жергілікті  халық  үшін  мәдени 
құндылығы  бар.    Сондай-ақ,  болашақта  геологиялық  зерттеу,  жер  қазу  және  кен  өндіру 
жұмыстарын орындау үдерісінде тарихи-мәдени мұра объектілері табылып қалу мүмкіндіктері 
бар.  Сондықтан,  Полиметалл  Археологиялық  заттың  белгісі  бар  объект  табылған  жағдайда 
әрекет ету тәртібін әзірледі. 
 
Археологиялық заттың белгісі бар объект табылған жағдайда әрекет ету реті: 
 
1.
 
Учаскеде жүргізіліп жатқан барлық жұмысты тоқтату. 
2.
 
Объектіні  жерден  алмастан  және  бұзбай,  тарихи,  ғылыми,  көркемдік  немесе  басқа 
мәдени құндылық (тұрақтар, қорғандар, аспаптар, ыдыс-аяқтар, қабырлар қалдықтары) 
белгілеріне қарай қарау. 
3.
 
Объект табылған жердегі учаске шекарасын сызу/белгілеу. 
4.
 
Тікелей  басшыға  табылған  зат  туралы  хабарлау,  ол  бұл  ақпаратты  учаске  бөлімінің 
бастығына, сонымен қатар,  экологтар мен социологтарға хабарлайды.  
5.
 
Эколог/социолог  объект  табылған  жердегі  учаскенің  координаттарын  белгілейді  және 
фотосуретке тұсіреді.  
6.
 
Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі уәкілетті орган осы 
табылған зат туралы хабарлау ("Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 
туралы"Заңның 39 бабы). 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 6 
 
7.
 
 Уәкілетті орган табылған заттың құнын бағалау  процедурасын жүргізеді . 
8.
 
Аумақ қоршалады, жағалай ескерту тақтайлары орнатылады . 
9.
 
Одан кейінгі әрекеттер уәкілетті органның келісімімен анықталады,  табылған затты сақтау 
жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленеді. Табылған заттың орнын ауыстыруға болмайтын 
жағдайда жобаға өзгеріс енгізу туралы шешім қабылданады. 
10.
  Тау және құрылыс жұмыстары тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 
бойынша уәкілетті орган шешім қабылдаған соң ғана жаңартылуы мүмкін
.
 
11.
  Археологиялық  заттар  жалпы  жұмыс  кестесіне  ықпал  ететін  себептермен  жұмыс 
кешіктірілген  жағдайда,  егер  өзгесі  Шартта  қарастырылмаса,  мердігерлік  ұйым 
кешіктірілген  мерзімге  сәйкес  Шарт  мерзімін  ұзартуға  өтініш  бере  алады.    Бірақ  оның 
қандай  да  бір  кез  келген  өтемақы  алуға  немесе  шағым  жасауға  құқығы  болмайды,  тек 
тарихи-мәдени  мұра  объектісін  шығару  және  қорғау  бойынша  археологиялық 
жұмыстардың орындалуына тікелей байланысты болмаса ғана. 
 
Мәдени  құндылығы  бар  заттар  табылған  жағдайда  әрекет  ету  тәртібі  Компанияның  барлық 
қызметкерлеріне және мердігерлеріне түсіндірілуі тиіс. 
 
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 7 
 
6
 
ШОЛУ 
 
Мәдени  мұраны  қорғау  жөніндегі  іс-шаралар  жоспары  жүйелі  түрде  қайта  қаралып  отырады 
және  мүмкіндігінше,  қоғамдастықпен  немесе  экологпен  байланыстар  жөніндегі  маман 
жаңартып  отыруы  тиіс.    Кез  келген  өзгерістер  жергілікті  халықпен  талқылануы  тиіс.  Құрылыс 
барысында  жоспарды  үш  айда  бір  рет  немесе  одан  жиі    қайта  қарастырып  отыру  қажет, 
пайдалану және  кәсіпорынды тарату кезеңінде  тексерісті жылына бір ретке  дейін қысқартуға 
болады.  Төмендегі қағидаларға жүгінген дұрыс: 
 

  Жергілікті  халыққа  Жоспар  туралы  хабар  берілуі  тиіс,  сонымен  қатар,  оны 
жергілікті халықтың пікірлеріне сәйкес толық орындау қажет болады. 

  Мәдени  мұраны  қорғауға  қатысы  бар  учаскеде  қандай  да  бір  жағдай  болған 
жағдайда, жергілікті халықпен толық кеңескен соң, егер олар жұмылдырылған 
немесе  болған  жайға  қатысы  болса,  барлық  мәселелер  мүмкіндігіне  қарай 
шешілуі тиіс. 

  Жоба  лицензиясына/пайдалану  талаптарына  өзгерістер  енгізілген  кезде 
(мысалы, Карьер кен орындарындағы жұмыстар);  

  Тиісті  өзгерістерге берілетін жауап заңнамада берілген  
 
 

қызыл жобасы 
мәдени мұраны қорғауға бағытталған іс-қимыл жоспары 
 
 
ZT52-0156/MM11 
2016 жылғы қазан 
Кесімді V1.0 
 
Бет 8 
 
7
 
ПІКІР   
 
Бұл  құжат  жергілікті  мәдени  мұраны  қорғау  мақсатында  учаскені  сақтап  қалу  стратегиясын 
ұсыну  үшін жасалған. Жақында ғана салынған мұражайларға қызмет көрсету туралы мүдделі 
тараптармен  кеңесу,  оған  қоса  жергілікті  халықты  мазалап  жүрген  кез  келген  мәселелерді 
талқылау  жүргізуді  учаскедегі  мәдени  мұраны  қорғау  жөнінде  іс-шаралар  әзірленіп,  жүзеге 
асырылатын барлық кезеңдерде жергілікті халықты белсенді түрде тартып және олардың ойын 
қолдай отырып, жүйелі түрде өткізіп отыру қажет. 
 
 
 

 
 
 
 

БЕКІТЕМІН 
«Бақыршық тау-кен  
 өндіру кәсіпорны» ЖШС   
бас директоры 
 
_________________________ 
Ю.Б. Овчинников 
  
«_____» ____________ 2015ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны» ЖШС  
 
 тауда, геологиялық және  
 
жер кесіндісінде 
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗАТ ТАУЫП АЛУ МҮМКІНДІГІ 
НҰСҚАУЛЫҒЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әу
езов п., 2015 ж. 
 

 
 
«БТӨК» ЖШС АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗАТ ТАУЫП АЛУ МҮМКІНДІГІ НҰСҚАУЛЫҒЫ 
 
 
 
 


«Бақыршық 
тау-кен 
өндіру 
кәсіпо
рны» 
ЖШС  
ӘЗІРЛЕД
І 
 
2 Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы  
ӘЗІРЛЕД
І 
 
  _____________ Г.В.Чудина  «___» _________ 2015 ж.
 
 
 
 
 
1.  Кіріспе 
 
«БТӨК»  ЖШС  Қазақстан  Республикасының  тарихи-мәдени 
мұрасына  аса  құрметпен  қарайды.  Тау  және  құрылыс  жұмыстарын 
жүргізу  кезінде  жер  массасы  қозғалған  кезде  «Бақыршық»  жобасын 
іске  асыру  үшін  жалға  алынған  жерлерде  көмілген  археологиялық 
құндылықтар  немесе  ата-баба  мәйіттерін  тауып  алу  әлеуетті 
мүмкіндікті түсіне отырып, Компания осы Археологиялық зат тауып алу 
мүмкіндігі процедураларын әзірледі. 
 
Бұл  құжат  археологиялық  зат  белгілері  бар  кез  келген  объекті 
табылған кезде әрекет ету тәртібін белгілейді. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал