Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.

бет24/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
АУА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
 
2016 жылғы ҚАЗАН

Wardell Armstrong International 
Baldhu House, Wheal Jane Earth Science Park, Baldhu, Truro, Cornwall, TR3 6EH, United Kingdom 
Telephone: +44 (0)1872 560738   Fax: +44 (0)1872 561079   www.wardell-armstrong.com 
 
 
 
 
Wardell Armstrong is the trading name of Wardell Armstrong International Ltd, 
Registered in England No. 3813172. 
 
Registered office: Sir Henry Doulton House, Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent, ST1 5BD, United Kingdom 
 
UK Offices: Stoke-on-Trent, Cardiff, Carlisle, Edinburgh, Greater Manchester, London, Newcastle upon Tyne, 
Sheffield, Taunton, Truro, West Bromwich.  International Offices: Almaty, Moscow
 
ENERGY AND CLIMATE CHANGE 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
INFRASTRUCTURE AND UTILITIES 
LAND AND PROPERTY 
MINING AND MINERAL PROCESSING 
MINERAL ESTATES 
WASTE RESOURCE MANAGEMEN
 
 
 
 
 
 
КҮНІ: 
2016 жылғы қазан 
ЖОБАНЫҢ НӨМІРІ: 
KZ10061 
НҰСҚА: 
ЕСЕП БЕРУДІҢ НӨМІРІ: 
МӘРТЕБЕСІ: 
V2.0 
MM6 
Түпкілікті нұсқасы 
 
АҚ Қызыл жобасы 
 
ҚЫЗЫЛ ЖОБАСЫ 
 
АУА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 
 
2016 жылғы қазан 
 
 
ДАЙЫНДАҒАН: 
 
 
Ишита Шах 
Аға эколог 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТТІ: 
 
 
Дэвид Бригналл 
Техникалық директор 
 
 
 
 
Бұл құжатты WAI  компаниясы Тапсырыс берушімен жасалған шарт талаптарына сәйкес кәсібилікпен, адал және 
мұқияттылықпен  дайындады.  Есеп құпия болып табылады  және Тапсырыс берушіге ғана арналған WAI оларға осы 
есептің мазмұны белгілі болуы мүмкін үшінші тараптардың алдында қандай да бір жауапкершілік атқармайды.  
WAI алдына-ала жазбаша келісімінсіз барлық құжаттың немесе оның бір бөлігін іске қосуға тыйым салынады. 
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет i 
 
МАЗМҰНЫ  
 
ЭЛЕМЕНТЫ ОГЛАВЛЕНИЯ НЕ НАЙДЕНЫ. 
КЕСТЕЛЕР 
 
Кесте2.1: Шығарындылардың шектік мәндері ................................................................................... 7 
Кесте 1: Атмосфералық ауаның сапа стандарты ................................................................................ 8 
Кесте2: Шығарындылардың шектік мәндері ...................................................................................... 9 
Кесте3: Жобаға арналған шығарындылардың шектік мәндері ...................................................... 10 
Кесте 4: Триггерлік деңгейлер .......................................................................................................... 11 
Кесте5: Шаң шығарындыларын төмендету әдістері және олардың тиімділігі ............................. 12 
Кесте. 6: Ауаның сапасын мониторингілеу нүктелері ...................................................................... 16 
 
СУРЕТТЕР  
 
4.1 сурет: DS100 бағытты әсер ететін шаң талдағышы .................................................................... 15 
4.2 сурет: Бөлшектердің атмосфералық ауадағы үздіксіз өлшеуге арналған Osiris аспабы, Turnkey 
компаниясының өнімі ......................................................................................................................... 16 
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 1 
 
ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 
 
CO 
 
Carbon Monoxide – көміртегі оксиді 
DMP    
Dust Management Plan – шаң шығарындаыларын бақылау жөніндегі іс-шаралар 
жоспары 
EAC 
 
Effective Area Covered – жабылған жұмыс алаңы 
ESIA 
 
Environmental  and  Social  Impact  Assessment  –  экологиялық  және  әлеуметтік 
әсерді бағалау 
GHG    
Greenhouse Gas – жылыжайлық газ, грамм тоннасына 
g/t 
 
grams per ton – грамм тоннасына 
mg/m
2
/d 
milligrams per square meter per day – күніне шаршы метірне миллиграмм 
NOx 
 
Oxides of nitrogen – азот оксидтері 
PM  
 
Particulate Matter – қатты бөлшектер   
PM
2,5
   
Диаметрі 2,5 микроннан аз өте ұсақ бөлшектер 
PM
10
 
 
Диаметрі 10 микроннан аз өте ұсақ бөлшектер 
RC drilling 
Reverse  Circulation  drilling  –  кейінгі  шаюымен  айналмалы  бұрғылау  -  бұрғылау 
технологиясы 
SO2  
 
Sulphur dioxide – күкірт диоксиді 
SOP 
 
Standard Operating Procedure – стандартты жұмыс рәсімі 
SPZ  
 
Sanitary Protection Zone – санитарлық-қорғау зонасы 
TSP 
 
Total Suspended Particles  - өлшенген қатты бөлшектердің жиынтық саны 
VOC 
 
Volatile Organic Compounds – ұшпа органикалық қосылыстар 
WAI  
 
Wardell Armstrong International Ltd – Варделл Армстронг Интернэшнл Лтд. 
WHO   
World Health Organisation – Дүниежүзілік денсаулық қорғау ұйымы 
µm 
 
micron, micrometers, one millionth of a metre – микрон, микрометр, миллионнан 
бір метр 
 
 
 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 2 
 
1
 
АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ САПАСЫ 
 
1.1
 
Кіріспе 
 
Атмосфераға  ластаушы  заттардың  шығарындыларын  максималды  тиімді  бақылауды 
қамтамасыз  ету  үшін  ауа  сапасын  бақылау  жөніндегі  іс-шаралар  жоспары  дайындалды,  ол 
Қызыл  Жобасына  арнап  дайындалған  қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  іс-шаралар  кешенді 
жоспарының  бір  бөлігі  болып  табылады.  Жоспар  Жобаның  пайдаланушылық  сатысы  үшін 
әзірленген,  бірақ  мониторинг  станцияларының  желісін  және  тиісті  ресімдерді  әзірлеу 
мақсатымен  сатыда  қолданылатын  болады,  сондай-ақ  алдағыда  кенішті  тарату  бойынша 
талаптарды ескере отырып пайдаланушылық сатының соңына қарай пысықталатын болады.  
 
Жобадағы ластаушы заттардың әлеуетті шығарындыларын келесі санаттарға бөлуге болады: 
 

 
Шаңның  ұйымдастырылмаған  шығарындылары:  жер  жұмыстарының,  материалдарды 
тасымалдау және пайдалану, сонымен қатар топырақ жолдармен қозғалу нәтижесінде 
пайда болған өлшенген бөлшектер

 
Жану  барысында  пайда  болатын  шығарындылар  -  іштен  жанатын  қозғалтқыш 
жұмысының  (ауыр  көлік  құралдары,  жеңіл  автомобильдер,  жабдық  қозғалтқыштары, 
генераторлар)  және  көмір  қазандықтары  мен  кеніште  және  байыту  фабрикасында 
жылыту  үшін  пайдаланылатын  жылыту  қондырғыларының  жұмыс  нәтижесінде  пайда 
болатындар. 

 
Жылыжайлық  газдар  шығарындылары  -  атмосферадағы  жылыжайлық  газдың  аса  көп 
концентрациясына әлеуетті түрде әсер етуі мүмкін газ шығарындылары және олардың 
климатты өзгертудегі орны;  

 
Жағымсыз  иістер  -  санитарлық-гигиеналық  жағдайларға  әсерін  тигізбейтін,  бірақ 
жақында орналасқан рецепторларға әсерін тигізетін газдар шығарындылары.   
 
Осы  Ауа  сапасын  бақылау  жөніндегі  іс-шаралар  жоспарында  әрбір  қалдық  түріне  арналған 
әлеуетті әсерлер және олардың жеңілдету шаралары қарастырылды. 
 
 
1.2
 
Шаң 
 
Кеніш жұсмысымен байланысты ауаға шағырылатын шығарындылардың негізгі бөлігін шаңдар 
құрайды.  Шаңды  екі  негізгі  санаттарға  бөлуге  болады:  қолайсыздық  тудыруы  мүмкін 
тұндырылған шаң, және өлшенген бөлшекшелер. Шаң диаметрлері 1 мкм-нан 75 мкм-ге дейін 
бөлшектерді қамтиды, алайда шаңдану туралы айтылған кезде, әдетте өлшемі 10 мкм-ден 30 
мкм-ге  дейін  өлшемдер  ескеріледі.  Шаңданудың  денсаулыққа  тигізер  салдары  алшақ  деген 
пікір бар, себебі шаң бөлшектерінің өлшемі  оларды жұтуға мүмкіндік бермегендктен, алайда 
бұл  көрініс  жергілікті  тұрғындардың  шағымын  тудырады..  Қатты  өлшенген  бөлшектер  -  бұл, 
әдетте  PM
10
  және  PM
2,5
  деп  белгіленетін  өте  ұсақ  бөлшектер,  осындай  шаңның  жоғары 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 3 
 
концентрациясының  ұзақ  мерзімді  немесе  қайталанатын  әсері  денсаулыққа  ұзақ  мерзімді 
проблема туындатуы мүмкін.      
 
Ауа  сапасын  бақылау  жөніндегі  іс-шаралар  жоспары  шаңның  қоршағана  ортаға  шығарылуын 
болдырмауға  немесе  оларды  толығымен  болдармау  мүмкін  болмайтын  жерлерде  оларды 
максималды қысқартуға бағытталған. Шаңның ескерілмеген қоршаған ортаға шығарылуы орын 
алған жағдайда жеңілдететін шаралар қарастырылуы тиіс.   
 
Шаңдардың  атмосфераға  шығарылуын  қысқарту  үшін  келесі  бөлімдерде  анықталған  түрлі 
бақылау әдістері қолданылатын болады:   
 
 
1.3
 
Фабрика және жабдық  
 

 
Шаңның  шығарылуын  қысқарту  үшін  жабдықтар  мен  әдістерд  таңдап  алу.  Ылғалды 
үрдістердің нәтижесінде құрғаққа қарағанда аз шаң шығарылады; 

 
Бөлшектеу және конвейермен тасымалдау сияқты шаңды жұмыстарды қоршау

 
Тұйықталған  кеңістіктерде  мүмкіндігінше  шаңды  шығармастан  шаң  ұстап  алу  жүйесін 
пайдалану  (шаң  ұстағыштар,  электростатикалық  шаң  ұстағыштар,  шаң  қаптары  және 
т.б.).  Жүйелердің  айырқшаламалар  кеніштің/фабриканың  жобасы  аяқталғаннан  кейін 
бекітілетін болады, олар барлық міндетті нормативтерге сәйкес келетін болады; 

 
Бұрғылау  және  тасымалдау  кезіндегі  шаңды  басу  жөніндегі  іс-шараларды  өткізу 
(қаптамалар, сумен суару). 

 
Тиеу-түсіру    және  тасымалдау  жұмыстарының  барысында  материалдардың  жүк 
машиналарынан және конвейерлерінен құлауын қысқарту. 

 
Өздігінен жүретін техниканың, сонымен қатар жеңіл автомобильдердің жылдамдығын 
бақылау.  

 
Технологиялық  жолдарда  кеннің  шашылып  қалуын  болдырмау  (жүк  машиналарының 
артық жүк салуына жол бермеу). 
 
1.3.1
 
Басқа да жұмыстар 
 

 
Шаң  шығарындыларын  туындататын  жұмысты  орындау  жері  -  желдің  көп  тұратын 
жағынан  желдетілетін  жердерде  сезімтал  рецепторлары  бар  орындардан  алшақ 
болатындай етіп орналастырылатын болады; 

 
Қажет болған кезде, шаң шығарындыларының статикалық көздерін шашырату; 

 
Технологиялық  жолдарға  асфальт  төсеу  және/немесе  оларды  суару  (жаз  мезгілінде) 
немесе  тұз  себу  (қыс  мезгілінде),  өздігінен  аударғыш  көліктермен  тасымалдардан 
шаңның  шығарындыларының  ықтималдығын  азайту  мақсатымен  жүзеге  асырылатын 
болады; 

 
Үйінділер  мен  өсімдігі  жоқ  беткі  қабаттардың  шаңдауын  бақылау  үшін  химиялық 
спрейлерді және су негізіндегі спрейлерді пайдалану; 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 4 
 

 
Жел    ерцепторлпрдың  бағытан  тұрған  жағдайда  учаскедегі  жұмысты  тоқтату  (шекті 
шара);  

 
Мүмкіндігінше құрылыс алаңдарын және жердің бұзылуын тқмендету. 
 
1.4
 
Шаң бөлшектеріндегі күшән  
1.4.1
 
Экологиялық мониторинг және басқару 
Атмосфералық  ауа  сапасына  жүргізілген  мониторингтің  деректері  аумақтағы  шаңда  күшәннің 
жоғары концентарцияларына меңзейді, алайда осы байқаулар деректерді шектеулі деректеріне 
ғана  негізделеді.  Осы  іс-шаралар  жоспарының  4.3.3.-бөлімінде  сипатталған  әдістеменің 
көмегімен, температурасы 0°C-ден жоғары болатын келесі айларда, апталық өкілдік сынаманы 
алу үшін алдаңғы мониторинг жүргізілетін болады.  
Күшәннің негізгі қайнары - Бақыршық кенішін алдында пайдалану кезеңінде салынған қалдық 
сақтау  орнына  желмен  ұшырып  әкелінетін  шаң,  сондай-ақ  ескі  өнеркәсіптік  алаңшада  қалып 
қойған және желмен ұшырып әкелінетін күшән қамтушы шаң болып табылады. Қалдық сақтау 
орны  мемлекетке  тиесілі  болғандықтан  және  Полиметалл  оған  құқылы  болмағандықтан, 
қалдық сақтау орнын жабуға, рекультивациялауға және үстіне өсімдік себуге болмайды. Осыған 
байланысты,  қалдық  сақтау  орнынан  шаңның  ұшырып  әкетілуін  қысқарту  үшін  тығыздығы 
жоғары  полиэтииленнен,  геотоқымалы  кенептен  немесе  басқа  да  лайықты  оқшаулау 
материалынан жасалған жабындар қолданылатын болады.    
Жаңа  жобалау  қызметінің  нәтижесінде  өндірілген  қалдықтар,  қалдықтардың  пайдалану 
сатысында  шөгуін  барынша  ұлғайту  мақсатымен  жобаланған,  салынған  және  басқарылатын 
жаңа  қалдық  сақтай  орнына  айдап  қотарылатын  болады.  Қалдық  қойманы  жабу  жөніндегі 
шаралар кенішті жабу және қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына (ПМ8) енгізілген.  
Олар  қалдық  сақтау  орнының  беткі  жағының  кебуін  және  түзілетін  шаңның  желмен  ұшырып 
әкетілуін  болдырмау  мақсатында,  оның  тоғанын  жабуды  және  рекультавациялауды  өз  ішіне 
алады.  Кен  орынының  терең  деңгейжиектерін  өңдеу  сатысында  қалдықтар  цементтеуші 
заттекпен араластырылып, өңделген кеңістікті керісінше қалау үшін қолданылатын болады. 
Осылайша,  Қызылдағы  қалдықтарды  басқару  бойынша  алдағы  іс-шаралар  күшән  қамтушы 
шаңның  шығарындыларының  ұйымдастырылмаған  жаңа  көздерінің  түзілуін  болдырмауға 
көмектеседі.   
 
1.4.2
 
Өнеркәсіп гигиенасы және еңбекті қорғау. 
Жұмысшылар  үшін  мерзімді  медициналық  бақылаулардың  шеңберінде  адамға  тиетін  әсерді 
байқау үшін, несептегі күшәннің 35-50мкг/л көлеміндегі шектік ұйғарынды концентрациясының 
халықаралық 
стандартымен 
салыстырғанда 
жұмысшылардың 
несебіндегі 
күшәннің 
конценрациясының 
деңгейіне 
биомониторинг 
жүргізілетін 
болады. 
Ұйғарынды 
концентрациялардан асып кеткені анықталған жағдайда, (шаңдағы) күшәннің әсерін төмендету 
бойынша  қосымша  шараларды  қолдану  керек,  сонымен  қатар  өнеркәсіптік  гигиена 
жағдайының  мониторингін  үнемі  өткізіп  тұру  қажет.  ПМ,  бұрынырақ  жүргізілген  тау-кен 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 5 
 
жұмыстары  салдарынан  жергілікті  халықтың  денсаулығына  күшән  мен  кадмийдің  ықтимал 
ықпалы  туралы  ақпаратты  алу  үшін  денсаулық  сақтау  саласының  жергілікті  мекемелері  және 
сарапшыларымен  сұхбат  жүргізіп  отыратын  болады.  Осы  сәтке  дейін  (денсаулық  сақтау 
саласынның  жергілікті  мекемелерімен  кеңескеннен  кейін),  шаңның  құрамындағы  күшәннің 
әсер етуінің ықтимал қаупін қоса алғанда, бұрын жасалған тау-кен жұмыстарына байланысты 
жұмысшылардың немесе жергілікті халықтың денсаулығы үшін қауіп-қатер анықталмаған. 
Жобада  өнеркәсіптік  гигиенаны  қамтамасыз  ету  және  еңбекті  қорғау  бағдарламасы,  ауадағы 
күшәннің  концентрациясы  жұмыс  орындары  үшін  белгіленген  0,01мг/м3  шектік  ұйғарынды 
концентрацияларынан аспайтынын растау үшін жұмыс алаңшаларындағы санитарлық-қорғаныс 
аймағының  шектеріндегі  мониторингпен  сүйемелденетін  болады  (әдеттегі  Еуропалық 
стандарт). 
 
1.5
 
Жану  кезінде  пайда  болатын  шыңарындылар,  және  шығарындылардың  нүктелік 
көздері. 
 
Газдың  және  аэрозольді  бөлшектердің  шығарылуы  жару  жұмыстарының,  өздігінен  жүретін 
жабдық  жұмысының,  көмір  қазандығының  және  жылыту  қондырғыларының  нәтижесінде 
болады. Қазандықтар 85% тозаңды жою тиімділігімен циклондармен жабдықталатын болады.  
  
 
1.6
 
Жылыжайлық газдардың шығарындылары 
 
Кеніштің құрылысын жүпргізу және пайдалану сатысында электрмен және минералды отынмен 
жұмыс істейтін ауыр техниканы пайдалану, жеңіл көлік қозғалысының, ғимараттарды жылыту, 
жерасты  өнімдерін  және  көмекші  құрылыстарды  желдету  нәтижесінде  пайда  болатын 
жылыайлық  газдардың  шығарындылары  орын  алатын  болады.  Жылыжайлық  газдардың 
шығарындылары техникалық паспортқа енгізілген энергиялық тиімді шаралардың көмегімен, 
ұдайы  техникалық  қызмет  көрсетуден  өтіп  тұратын  қазіргі  заманғы    және  энергиялық  тиімді 
өздігінен  жүретін  жабдықты  пайдалану  есебінен  төмендетілетін  болады.  Жобаға  тура  және 
жанама қатысы бар көшеттік газдарды азайту мақсатымен көшеттік газдардың есебі жүргізіледі; 
есеп жыл сайын жүргізілетін болады. 
   
 
1.7
 
Жағымсыз иістер 
 
Кеніштің  құрылысын  жүргізу  және  пайдалану  сатысында  тұрмыстық  қалдықтарды  дұрыс 
пайдаланбау  және  ағын  суларды  дұрыс  тазаламау  және  дұрыс  кәдеге  жаратпау  нәтижесінде 
жағымсыз иістер пайда болуы мүмкін. Иістердің пайда болуын төмендету қалдықтардың пайда 
болуын  қысқарту  бойынша  және  рециклинг  бойынша  тиісті  рәсімдердің  көмегімен,  сонымен 
қатар  қалдықтарды  орналастыру  және  тазарту  құрылыстарын  салу  юойынша  тиімді  іс-
шаралардың  көмегімен  іске  асырылады.  Қатты  қалдықтарды  басқару  бойынша  іс-шаралар 
Қалдықтарды  орналастыру  бойынша  іс-шаралар  жоспарында  сипатталған.  Ағын  суларды 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 6 
 
басқару  бойынша  іс-шаралар  суды  пайдалану  және  ағын  суларды  жою  бойынша  іс-шаралар 
жоспарында сипатталған.  
2
 
ЗАҢНАМАЛЫҚ ТАЛАПТАР ЖӘНЕ СТАНДАРТТАР 
 
ЕЖДБ нұсқаулығына сәйкес критерийлер және әсер етудің бастапқы мәндерін бағалау кезінде 
жергілікті,  сонымен  қатар  халықаралық  стандарттардың  талаптарын  есепке  алу  қажет. 
Артықшылықтар  ең  қатал  талаптарға  берілуі  тиіс.  Қызыл  Жобасының  атмосфералық  ауа 
сапасының  стандарттарын  таңдап  алу  үшін  Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау  ұйымының 
басшылыққа алатын қағидаларын, ЕО директиваларын және Қазақстандық максималды рұқсат 
етілген концентрациялар қарастырылды (ОЭВЖ есебінің  4.4.1-кестесін қараңыз).  
 
2.1
 
Ұлттық заңнама 
 
Қазақстан  Республикасының  экологиялық  кодексі  атмосфералық  ауаның  сапасын  бақылап 
отыру  үшін  өнеркәсіптік  объектілердің  маңынан  санитарлық-қорғау  зонасын  (СҚЗ) 
ұйымдастыруды талап етеді.  
ҚР  ЭК  130-бабында    «Табиғат  пайдаланушының  өндiрiстiк  экологиялық  бақылау  жүргiзу 
кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi» былай делінген: 
«1. Табиғат пайдаланушының өндiрiстiк экологиялық бақылау жүргiзу кезiндегi құқылы: 
1) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының сақталуын қадағалап отыру үшiн ең аз 
қажеттi көлемде өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүзеге асыруға». 
 
 
2.2
 
Жетекші халықаралық тәжірибе  
 
ЕҚДБ «қызмет стандарттарында» былай делінген:  
 
«Жаңа  құрылыстар  мен  жұмыстар  қастырылған  жобалар,  ең  алдынан  бастап  ЕО 
қолданыстағы  экологиялық  стандарттарына  немесе  басқа  да  келісілген  экологиялық 
стандарттарға, сонымен қатар жергілікті нормативтік талаптарға сай келетін болады». 
Өнеркәсіптік  шығарындылар  туралы  ЕО  директивасы,  өнеркәсіптік  қондырғылардың  жұмысы 
нәтижесінде  ластағыш  заттектердің  шығарындыларын  реттейтін  ЕО  негізгі  құралы  болып 
табылады.  Өнеркәсіптік  шығарындылар  туралы  директива  2010  жылғы  24  қарашада 
қабылданды. Ол жалпы жобалық тиімді жылу қуаты 50МВт дәне одан да асатын барлық жағу 
қондырғыларына қолданылады. 
Салыстырмалы түрде қуатты қондырғылардың жұмысы ЕС тиісті директиваларымен реттелетін 
кезде, жағудың орташа қондырғыларының шығарындылары ЭӘӘБ бойынша есеп дайындалған 
сәтте  ЕО  деңгейінде  реттелмеген.  2015  жылғы  «10»  қараша  Еуропалық  кеңес  осындай 
қондырғылардың  жұмысы  нәтижесінде  ластағыш  заттктердің  шығарындыларын  шектеу  үшін 
«Орташа қуатты жанармай жағушы қондырғылар бойынша директиваны» қабылдады. 

Қызыл жобасы 
ауа сапасын бақылау жөніндегі іс-шаралар жоспары 
 
 
KZ10061/MM6
 
2016 жылғы ҚАЗАН 
Түпкілікті нұсқасы V2.0 
 
Бет 7 
 
Қуаты орташа болып келетін жанармай жағушы қондырғылар бойынша ЕО директивасы, SO2, 
NOx  шығарындылары  мен  шаңның  атмосфераға  шығарылуын,  соның  салдарынан  адамның 
денсаулығына  және  қоршаған  ортаға  қауіп  төндіруін  қысқарту  мақсатымен,  осы 
шығарындыларды  регламенттейді.  Аталған  директива,  1  мВт-тан  артық  және  50мВт-тан  аз 
болып  келетін  атаулы  жылу  қуатына  ие  қондырғыларда  жанармайды  жағу  кезінде  түзілетін 
ластағыш 
заттектердің 
шығарындыларын 
регламенттейді. 
Директивада 
ұсынылған 
шығарындылардың шектік мәндері
Кесте 2.1
.  
 
Кесте 2.1: Шығарындылардың шектік мәндері 
Параметрі 
Көлемі орташа 
жанармай 
жағатын 
қондырғылар 
жөніндегі 
директива 
(мг/Nм
3
)
1
 
Өнеркәсіптік 
шығарындыл
ар туралы 
директива 
(мг/Nм
33
)
2
 
Қуаты шағын (3мВт – 50мВт) 
жанармай жағатын қондырғылар 

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал