Қызыл жобасыжүктеу 471.6 Kb.

бет16/27
Дата22.04.2017
өлшемі471.6 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

5.2.  Қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  ықтимал  апаттар  (апаттық 
жағдайлар) 
 
5.2.1.  Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал апаттық жағдайларға мыналар 
жатқызылады: 
Технологиялық көлік, қосалқы жабдық жұмыс істегенде: 
- материалдардың өртенуі және тұтануы
- Технологиялық жабдықтың өртенуі және тұтануы
-  технологиялық көліктің өнеркәсіптік алаңша шеңберінді соқтығысуы. 
Кәсіпорындардың өндірістік қызметі кезінде; 
- материалдардың өртенуі және тұтануы; 
- Технологиялық жабдықтың өртенуі және тұтануы; 
- реагенттер, ҚӘУЗ қоймасындағы жарылыстар мен өрттер; 
-  ластағыш заттектердің беткі су нысандарына апаттық жолмен лақтырылуына 
алып келген, негізгі, қосалқы технологиялық жабдықтың, табиғат қорғау жабдығының 
тораптары мен бөлшектерінің бұзылуы; 
- негізгі, қосалқы, табиғат қорғау жабдығының істен шығуы; 
- қауіпті заттектердің тұтануы және (немесе) лақтырылуы; 
-  сұйық 
өнеркәсіптік 
қалдықтарды 
жинақтайтын 
гидротехникалық 
құрылыстардағы апаттық жағдайлар; 
-  қысым  астында  жұмыс  істейтін  қазандарды,  ыдыстарды,  бу  және  ыстық  су 
құбыржолдарын (олардың элементтерін) бұзу және зақымдау (үзілу); 
-  кез  келген  суағардың,  өзеннің,  көлдің,  су  қоймасының  немесе  кез  келген 
сутоғанның су сапасының нормативтерінде белгіленген шектерден артық ластануы, 
соның сладарынан судың немесе жағалаудың беткі бояуының өзгеруі немесе судың 
деңгейінен  төмен  орналасқан  эмульсияның  түзілуі  немесе  шөгінділердің  түпке 
немесе жағалауға шөгуі; 
-  құрылыстардың  бұзылуына  және  (немесе)  осы  нысандарда  қолданылатын 
техникалық құрылғылардың бұзылуына, қауіпті заттектердің бақылаусыз жарылуына 
жә
не (немесе) лақтырылуына (шығарылуына) алып келген, өндірістік нысандардағы 
апаттардың басқа да түрлері. 
5.2.2.  Тау-кен  өнеркәсібінің  ҚӨН-да  апаттар  мен  оқыс  оқиғалардың  үлгілі 
тізбесі ЖҚ 06-376-00 «Тау-кен өнеркәсібі мен жерасты құрылыстың қауіпті өндірістің 
нысандарында  апаттар  мен  оқыс  оқиғаларды  сыныптастыру  жөніндегі  әдістемелік 
ұсыныстар» жұмыс құжаттамасында көрсетілген. 
 
5.3.  Қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін апаттарға (апаттық жағдайларға) 
дайын болу 
 
5.3.1.  Жобалау,  құрылыс  салу,  пайдалану  кезеңдеріндегі  БК-да  үоршаған 
ортаға  кері  әсерін  тигізе  алатын  ықтимал  апаттық  жағдайларға  дайын  болу  және 
жауап қайтару, келесі жолмен қамтамасыз етіледі: 
- жобалау талаптары мен нормаларын сақтау
- құрылыс жобаларын сараптау; 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 11 / 22 
 
- кәсіпорындарды пайдалану кезінде жобалық талаптарды сақтау; 
- қауіпті өндірістік нысандарды мемлекеттік тізілімге тіркеу; 
- кәсіпорындардың персоналының тиісті даярлығы мен аттестатталуы; 
-  операциялық  (өндірістік)  бақылау,  ҚР  01-007  «Операцияларды  басқару» 
құжатталған ресімінің талаптарының сақтау
- өндірістік экологиялық бақылау; 
- ҚР  01-014  «Қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  мердігерлер  мен 
жеткізушілердің  қызметін  басқару»  құжатталған  ресімінің  талаптарына  сәйкес 
Мердігерлер мен Жеткізушілердің экологиялық қауіпсіздік ережелерін сақтауы; 
- БК басты инженерінің басшылығымен кешенді тексеріс жүргізу; 
- апаттарды жою жоспарлары бойынша жаттығу; 
- апаттық  жағдайлардың  алдын  алу  үшін  белгілі  бір  қаржылық,  материалдық 
базаның болуы. 
5.3.2.  БК-да техникалық құрылғыларды апатсыз қолданудың (пайдаланудың) 
негізгі шарттары келесіге келтіріледі: 
- техникалық құрылғылар өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сай келуі тиіс; 
-  өндірістік 
нысандарда 
қолдана 
бастаудың 
алдында 
техникалық 
құрылғылардың алуан түрлері (типтері) қабылдау сынақтарынан өтуі тиіс
-  өндірістік нысанда қолдануға арналған техникалық құрылғының жиынтығына 
кіретін өлшеу құралдары, өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы сертификаттарға 
ие болуы тиіс; 
-  көрсетілген  құрылғыларға  техникалық  қызмет  көрсету  жұмыстарының 
атқарылуын  ұйымдастыру  және  бақылау,  өндірістік  нысанды  пайдаланатын  ұйым 
тарапынан жүзеге асырылады; 
-  техникалық  құрылғыға,  соның  ішінде  шетелде  өндірілген  техникалық 
құрылғыға  арналған  техникалық  құжаттамада  қауіпсіз  пайдаланудың  шарттары  мен 
талаптары,  осы  құрылғыны  және  оның  негізгі  тораптарын,  оның  ресурсы  мен 
пайдаланылу  мерзімін,  оған  техникалық  қызмет  көрсету,  жөндеу  және  диагностика 
жүргізу тәртібін бақылау мақсатымен сынау (тексеру) әдістемесі көрсетіледі; 
- қауіпті  өндірістік  нысандарда  қолдануға  арналған  техникалық  құрылғыларды 
пайдалануға  және  оларға  қызмет  көрсетуге,  тиісті  оқудан  өткен  және  белгіленген 
үлгідегі құжаттарға ие болған тұлғалар рұқсат алады. 
5.3.3.  Апаттық жағдайлардың алдын алу, қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін 
ықтимал  апаттардың  салдарының  ауырлығын  азайту  үшін,  техникалық, 
ұйымдастырушылық іс-шаралар әзірленіп, іске асырылады. 
5.3.4.  Өрттің қауіпті факторларына байланысты ықтимал апаттық жағдайларға 
дайын болу және жауап қайтару, өрттің қауіпті факторларының ілеспелі көріністерінің 
туындауы  ықтималына  байланысты  қажет  болады:  бұзылған  технологиялық 
қондырғылардан, жабдықтардан, агрегаттардан, бұйымдардан және өзге де мүліктен 
қоршаған ауаға түскен уытты заттектер мен материалдар. 
Өзара  әрекеттесу  кезінде  өрттің  немесе  жарылыстың  жаңа  ошақтарының 
туындауы  қаупі  туындамайтын  материалдардың  өртін  сөндіру  үшін  қолданылатын 
өрт  сөндіру  заттектері,  қоршаған  орта  үшін  қабылданған  ұйғарынды  мәндерден 
асатын қауіпті әсер көрсетпеуі тиіс. 
«Өрт» апаттық жағдайында өрт сөндіру құралдарын қолдануға дайындығын 
бағалау мақсатымен БК тарабынан тексеріс жүргізіледі.  Міндетті тәртіпте. 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 12 / 22 
 
Осындай мерзімдік тексерістердің нәтижелері бойынша жазбалар СП 9.13130.2009 
талаптарына сәйкес міндетті түрде сақталады. 
Өртке дайындық бойынша, БК келесі талаптарды қамтамасыз етеді: 
-  құжаттамамен  сүйемелдеуге  қатысты  «Өрт  қауіпсіздігі  жөніндегі 
нұсқаулықтың»  талаптарын  орындау  (өрт  сөндіргіштерге  арналған  төлқұжаттардың, 
өрт сөндіргіштерді есепке алу журналдарының, жабдықты сынау / тексеру актілерінің 
болуы (соның ішінде сырттай байқау) және «РФ-да өртке қарсы тәртіп ережелеріне», 
«ҚР-да өрт қауіпсіздігі ережелеріне» сәйкес өрт сөндіргіштердің жиынтықталуын және 
олардың орнатылған жерінің күйін (өрт сөндіргіштердің немесе олардың орнатылған 
жерінің  сілтеуіштерінің  көзге  көрініп  тұруын,  оларға  еркін  өту  мүмкіндігінің  болуын), 
сондай-ақ өрт сөндіргіштермен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықтың оқылу қабілетін 
жә
не түсінікті болуын) / өрт түтік құбырларын өлшеу / қайта орау) және бастапқы өрт 
сөндіру  құралдарының  құрамын  (механикаландырылмаған  өрт  сөндіру  құрал-
сайманы және құрал-жабдығымен жиынтықталған өрт сөндіргіштер, өрт сөндіру түтік 
құбырлары, құм салынған жәшіктер, өрт сөндіру қалқандары) тексеру мақсатымен; 
-  Тексеру  актілерін  ресімдеу  арқылы  АСУТП  қызметі  (қызметтің  атауы  өңірге 
байланысты  болады)тарабынан  жүйені  іс  жүзінде  және  аспаппен  тексеру  арқылы, 
өрт  дабылдамасы  мен  байланыс  құралдарының  құрамы.  Мамандандырылған  ұйым 
тарапынан  өрт  дабылдамасына  техникалық  қызмет  көрсетуге  арналған  келісім-
шарттың  немесе  ГИ  (ПВР)  тарабынан  бекітілген  текстерістердің  құрастырылған 
АСУТП кестесімен бірге өрт дабылдамасы жүйесі мен өрт сөндіру жүйелеріне қызмет 
көрсету  бойынша  АСУТП-ға  міндеттемелерді  жүктеу  туралы  бұйрықтың  болуы 
қамтамасыз етіледі; 
– 
эвакуация  жоспарларының  болуы,  жұмысқа  қабілетті  өрт  сөндіру 
гидранттарының,  өрт  сөндіру  шкафтарының  (жөнді  шүмектердің),  өрт  сөндіру 
сыйымдықтарының, өрт сөндіру автокөлігінің және мотопомпалардың (болса) болуы. 
 
5.4.  Қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  апаттарға  (апаттық  жағдайларға) 
жауап қайтару 
 
5.4.1. Апаттық  жағдайларға  жауап  қайтару,  апаттық  жағдайларды  азайтуға, 
ауыздықтауға,  олардың  салдарын  жоюға  бағытталған  ұйымдастырушылық  және 
техникалық сипаттағы іс-шаралар жиынтығын білдіреді. 
5.4.2.  Қауіпті  өндірістік  нысандарда  апаттық  жағдай  орын  алғанда,  БК 
персоналы  ҚӨН-дағы  апаттарды  ауыздықтау  және  олардың  салдарын  жою  іс-
шаралары  жөніндегі  жоспарға  (АжЖІЖ),  апаттың  алдын  алу  және  оның  салдарын 
жою  жөніндегі  жоспарға  (ААЖ),  апаттық  жағдайларды  ауыздықтау  және  оның 
салдарын  жою  жөніндегі  жоспарға  (АЖАЖ),  мұнай  мен  мұнай  өнімдерінің  төгілуін 
ауыздықтау  жөніндегі  жоспарға  (НТАЖ)  және  осы  әрекеттерді регламенттейтін  өзге 
де  құжаттамаға  сәйкес  әрекет  етеді.  Осындай  Жоспарлардың  болуы  РФ/ҚР 
өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңнамасының талаптарымен регламенттеледі. 
5.4.3.  Жоспарларды өз мерзімінде және дұрыс құрастыруға және олардың шын 
мә
ніндегі жағдайға сәйкестігіне жауапты тұлға - СП жетекшісі болып табылады. 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 13 / 22 
 
5.5.  Қоршаған ортаға кері әсер ететін апаттарды (апаттық жағдайларды) 
тергеу 
 
5.5.1.  Апаттар  мен  оқыс  оқиғалардың  себептері,  заңнамада  белгіленген 
талаптарға сәйкес тергеледі. 
5.5.2.  Апаттардың  ықтимал  себептері,  технологиялық  операцияларды 
орындау  кезінде  кеткен  персоналдың  қателіктерінің  салдарын,  жабдықтың  істен 
шығуының,  ақаулығының  ықтимал  салдарын,  кәсіпорынның  негізгі  өндірістік 
телімдеріндегі өндірістік қызметте қолданылатын нормативтік актілерде, техникалық 
құжаттарда  белгіленген  экологиялық  қауіпсіздіктің  талаптары  мен  ережелерін 
сақтамау салдарын талдау арқылы анықталады. 
5.5.3. Апаттық  себептерін  техникалық  тұрғыдан  тергеу,  апаттық  мән-жайы  мен 
себептерін,  келтірілген  зиянның  көлемін,  орын  алған  апатқа  жауапты  тұлғаларды 
анықтауға  бағытталған,  сондай-ақ,  оның  салдарын  кетіру  жөніндегі  шараларды 
ә
зірлеуге, осы және басқа да қадағаланатын нысандарында ұқсас апаттардың алдын 
алу жөніндегі алдын алу іс-шараларын әзірлеуге. 
5.5.4.  Іс-шаралардың әрбір тармағын орындау мерзімдері аяқталғаннан кейін он 
күннің  ішінде  апаттың  себептерін  тергеу  жөніндегі  іс-шаралардың  орындалғаны 
туралы жазбаша ақпарат, кәсіпорынның басқарушы директоры тарабынан аумақтық 
қадағалау  органдарына  және  өкілдері  апаттың  себептерін  техникалық  тұрғыдан 
тергеуге қатысқан ұйымдарға ұсынылады. 
5.5.5. Төтенше  жағдайларға  алып  келген,  сондай-ақ  табиғи  және  техногендік 
сипаттағы  төтенше  жағдайлар  болып  сыныптастырылатын  апаттар,  РФ/ҚР  Үкіметі 
тарабынан белгіленген тьәртіпте төтенше жағдайлар ретінде тергеледі. 
 
5.6.  Апат  (апаттық  жағдай)  салдарынан  қоршаған  ортаға  келтірілген 
нұқсанды өтеу 
 
5.6.1.  Апаттардың,  апаттық  жағдайлардың  нәтижесінде  қоршаған  ортаға 
келтірілген зияды, нұқсанды өтеу, қалпына келтіру жұмыстарының жобасына сәйкес 
апатқа кінәлі тұлғаның қаражаты есебінен қоршаған ортаның бұзылған күйін қалпына 
келтіру жөніндегі соттың немесе төрелік соттың шешімі негізінде жүзеге асырылады. 
 
5.7.  Ықтимал  апаттардың  (апаттық  жағдайлардың)  алдын  алу  үшін 
қаржылық, материалдық ресурстардың болуы 
 
5.7.1.  Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттардың  (апаттық 
жағдайлардың)  алдын  алу  үшін,  қаржылық  және  материалдық  ресурстардың  тиісті 
көлемінің бөлінуін өз мерзімінде жоспарланады. 
5.7.2.  Апат 
(апаттық 
жағдай) 
болуы 
нәт
ижесінде 
басқарылатын 
кә
сіпорындардың  қоршаған  ортаға  келтірілген  нұқсан  жоюға  кететін  шығындары, 
қоршаған  ортаның  ластанғаны  үшін  айыппұл  санкцияларының  төлемі  ӨЕ-15  «ЭМЖ 
экологиялық  тиімділігін  бағалау  жөніндегі  есеп-қисап»  өндірістік  есептілігінің 
нысанында көрсетіледі. 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 14 / 22 
 
5.8. Нұсқамаларды, оқу дабылдарын және жаттығуларды өткізу 
 
5.8.1.  Апаттық  жағдайлардың  алдын  алуға  бағытталған  оқу-жаттығу 
жұмыстары, нұсқамалар, оқу дабылдары, БК  персоналының апаттық жағдайлардың 
шарттарындағы  іс-әрекетін  жаттықтыру  жұмысы  5  КСТ  ЕҚБЖ  және  ӨҚ  010  нысаны 
бойынша БК кестелерінде белгіленген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады. 
 
5.9. Жауапкершілік және орындауды бақылау 
 
5.9.1.  Компанияның  Бас  директоры,  апаттық  жағдайлардың  алдын  алуға, 
апаттардың  салдарын  жоюға,  персоналды  сәйкесінше  даярлауға  қажетті 
ресурстарды  жоспарлау  және  жеткілікті  мөлшерде  бөлу  үшін  шарттарды  жасауға 
жауапты болады. 
5.9.2. БК  басқарушы  директоры  («Варваринское»  АҚ  үшін  бас  директор)    БК 
басқарушы директоры апаттық жағдайлардың алдын алу, апаттардың салдарын жою 
үшін қажетті ресурстардың жеткілікті мөлшерін өз мерзімінде бөлуге, қызметкерлерді 
сә
йкесінше дайындауға жауапты болады. 
5.9.3. БК бас инженері мынаған жауапты болады: 
-  апаттарды жою жоспарын өз мерзімінде және дұрыс құрастыру және олардың 
шын мәніндегі жағдайға сай келу; 
-  БК  апаттық  жағдайларының  алдын  алу  үшін  жоспарланатын  іс-шараларды 
тексеру және бақылау; 
-  СП-ның апаттық жағдайларға және оларға жауап қайтаруға дайындығын бақылау. 
 
 
5.9.4. СП жетекшілері мынаған жауапты болады: 
-  қоршаған ортаға кері әсер 
 ететін ықтимал апаттарды (апаттық жағдайларды) сәйкестендіру; 
-  қоршаған  ортаға  кері  әсер  ететін  ықтимал  апаттар  (апаттық  жағдайлар) 
тізбесін құрастыру үшін ЭМЖУ бастапқы ақпаратын ұсыну; 
- апаттық жағдайларға жауап қайтару және олардың туындауын болдырмау. 
5.9.5.  БК  экологиялық  қызметінің  жетекшісі  (лауазымы  өңірге  байланысты), 
қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтимал  апаттардың  (апаттық  жағдайлардың) 
тізбесін түзуге және СП-да ықтимал апаттарды (апаттық жағдайларды) сәйкестендіру 
кезінде әдістемелік тұрғыдан жетекшілік етуге жауапты болады. 
5.9.6.  БКом филиалының экологиялық қызметінің жетекшісі, БК болған өңірде 
«Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтмал  апаттар  (апаттық  жағдайлар) 
тізбесінің» құрастырылуын үйлестіреді. 
 
5.10.  Апаттардың  (апаттық  жағдайлардың)  алдын  алу  жөніндегі  іс-
шараларды әзірлеу 
 
5.10.1. «Қоршаған  ортаға  кері  әсерін  тигізетін  ықтмал  апаттар  (апаттық 
жағдайлар) тізбесіне» апаттардың (апаттық жағдайлардың) туындауының алдын алу 
үшін қолданылатын іс-әрекеттер (іс-шаралар) қосылады: 
- апаттардың (апаттық жағдайлардың) туындауының және дамуының ықтимал 
сценарийлері 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 15 / 22 
 
нысанда; 
-  қажет  болса,  қауіпті  материалдар  мен  олардың  орналасқан  жерін 
сә
йкестендіру, сондай-ақ апаттық жағдайда жасауға қажетті әрекеттердің сипаты; 
-  қолда  бар  сыртқы  және  ішкі  нормативтік  құжаттамаға  қажетті  сілтемелердің 
болуы; 
- сыртқы апаттық қызметпен өзара әрекеттесу туралы мәлімет; 
- мүдделі тараптармен ақпарат алмасу
-  апат  (апаттық  жағдай)  кезінде  қажетті  ақпараттың  болуы,  жабдықты 
орналастыру  жоспарларының,  қауіпті  материалдар  жөніндегі  деректердің, 
ресімдердің,  жұмыс  нұсқаулықтарының  және  байланыс  телефондары  нөмірлерінің 
болуы; 
-  оқиға  орнында  болуы  мүмкін  бөгде  адамдар,  мысалы,  мердігерлер  немесе 
келермендер  тарабынан  қолданылатын  іс-әрекеттерді  қоса  алғанда,  бастапқы 
сатыдағы апаттарды жою тәсілдері. Апаттарды (апаттық жағдайларды), соның ішінде 
өртті жою, олардың көлемі мен асқыну белгілерінің алдын алу бойынша техникалық 
персоналдың  бастапқы  әрекеттері.  Қоршаған  ортаның  құрамдастарына  тигізілетін 
кері  әсердің  алдын  алу  мүмкіндігін  қамтамасыз  ету  үшін  апаттардың  ауыр 
салдарының  алдын  алу,  оқшаулау  бойынша  іс-шараларды  жүзеге  асыру. 
мамандандырылған қызметтермен өзара әрекеттесу тәртібі; 
- құжаттама мен жабдықтарды қорғау. 
 
6. Өзгеріс енгізу 
 
6.1.  Осы  ҚР-ге  өзгертулерді  БК  ҚОҚБ  әзірлейді,  ал  ДОТПБиЭ  директоры 
келістіреді. 
6.2. ҚР  01-006  талаптарына  сәйкес  және  соның  негізінде  ҚР-ге  өзгертулер 
енгізу. 
 
7. Сақтау 
 
7.1.  Осы ҚР түпнұсқасы БК ҚОҚБ-да сақталады. Оған тіркеу нөмірі беріледі. 
7.2.  ҚР  электрондық  тасушысында  БК  серверінде  мына  мекенжай  бойынша 
сақталады:   
K:\ДОТПБиЭ\УООС\СЭМ\... 
  pdf  форматында,  сондай-ақ  УК  және  УП 
филиалдарының серверлерінде ЭМЖ электрондық папкасында сақталады. 
7.3.  Осы  ҚР  есепке  алу  көшірмелері  жасалған  жағдайда  -  олар  ҚР  01-006 
құжатталған ресімінің 5.6.1.4 тармағына сәйкес ЭМЖУ немесе әзірлеушінің күшімен 
«СЭМ құжаттамасын есепке алу журналында»   тіркелуі тиіс. 
7.4.  Осы  ҚР-ді  РСиС  және  ИТР  оқып  шыққаннан  кейін,  осы  ҚР-ге  тиесілі 
екендігін растайтын колонтитулмен қамтылған «Танысу парағы» деп аталатын соңғы 
парақ басып шығарылады. «Танысу парағында» персоналдың осы ҚР талаптарымен 
танысқаны жазылады. Танысу парағы С ішіндегі растаушы жазба ретінде сақталады 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 16 / 22 
 
1-қосымша 
Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал апаттар (апаттық жағдайлар) тізбесінің нысаны 
 
БЕКІТЕМІН 
Бас инженер 
  
(БК атауы) 
  
(қолы, аты-жөні) 
« 
»   
20   ж. 
 
 
Қоршаған ортаға кері әсер ететін ықтимал апаттардың (апаттық жағдайлардың) тізбесі 
 
Қызмет түрі 
Ықтимал апаттар 
(апаттық жағдайлар) 
Апаттың (апаттық 
жағдайдың) орын 
алу ықтималдығы 
Экологиялық 
қауіп деңгейі 
Қоршаған орта үшін 
ықтимал апаттың 
салдары 
Апаттың (апаттық 
жағдайдың) алдын алу 
бойынша іс-шаралар 


Құрылымдық бөлімшенің атауы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ДАЙЫН БОЛУ ЖӘНЕ 
ОЛАРҒА ЖАУАП ҚАЙТАРУ 
ДП 01-008 
№ 2-басылым 
Шығарылған күні: 25.12.2014 
Парақ: 17 / 22 
 
2-қосымша 
Қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін ықтимал апаттың (апаттық жағдайдың) нәтижесінде 
қоршаған ортаның ластануы қаупін бағалау критерийлері 
 
Апаттың 
экологиялық 
қаупі 
Ықтимал апаттың (апаттық жағдайдың) нәтижесінде қоршаған ортаның ластануы критерийлері 


Төтенше қауіпті ластану 
 
 
Атмосфералық ауа 
Бір немесе бірнеше ластағыш заттектің мөлшері шектік рұқсат етілген концентрациядан (ШРК) ең азы 50 рет асады 
Осы төңірекке (маусымға) тән емес тұрақты иістің пайда болуы 
Ауаны ластайтын заттектердің адамның сезу мүшелеріне әсері: бір уақытта ондаған адамның көздің ашуы, көзден жас шығу, 
ауыздағы ерекше дәм, қиналып тыныс алу, терінің қызаруы немесе басқаша өзгеруі, лоқсу және басқа да белгілері. 
Боялған жаңбырдың және басқа да атмосфералық жауын-шашынның жаууы, айрықша иістің немесе ерекше дәмнің тұнбаларының пайда болуы 
 
 
 
Жер үсті су 
объектілері 
Шоғырланымы ШРК-дан асатын І және ІІ қауіптілік кластарының ластағыш заттектерінің ең көп бір реттік мөлшері - ең кемі 5 есе, ІІІ және ІV 
қауіптілік кластарының заттектері үшін ең кемі 50 есе 
Бұрын суға тән болмаған, қарқындылығы 4 балдан асатын иістің пайда болуы 
Ауданы 6 ш. км-ге дейін жететін су нысанының беткі жағының 1/3 бөліктен артық бөлігін үлдірмен (мұнайдан, майдан немесе басқа заттан 
жасалған) қаптау 
Суда ерітілген оттектің мөлшерін 2 мг/л-ге дейін азайту 
Оттекті биохимиялық тұрғыдан тұтыну мөлшері 40 мг/л мәнінен артық 
Балықтың, моллюсктердің, шаяндардың, бақалардың, балдырлардың және су флорасы мен фаунасының басқа да түрлерінің жаппай қырылуы 
 
 
Топырақтар мен жерлер 
Техногендік сипаттағы ластағыш заттектердің мөлшері ШРК мәнінен ең кемі 50 есе асады 
Топырақтар мен жерлердің ластануының ШРК белгіленбеген заттектер, орташа өңірлік фонның өлшемінің тиісті деңгейлерінен 100 есе 
асады 
Алқаптың 50%-нан көп алаңда себілген дәндердің жеткіліксіз дәрежеде өсуімен немесе бұзылуымен білдірілетін гидрометеошарттарға 
байланысты емес күрт өзгерістер. 
I, II қауіптілік сыныбына кіретін уытты қалдықтардың рұқсатсыз қоқыс орнының болуы 
 
 
Флоралар мен 
Балықтың және/немесе судағы басқа да ағзалар мен өсімдіктердің жаппай қырылуы 
Жануарлардың жаппай қырылуы немесе ауруы 
БК тау-кен жер бұрмаларынан тысқары жердің ластануы 

 
 
фауналар 
Орман экожүйелерінің күйінің өзгеруі (гидрометеошарттарға байланысты емес), яғни қылқанның (жапырақтың) түсінің осы төңіректе (маусымда) 
өсетін ағаш және бұта жыныстарына тән емес түске боялуы, қылқанның (жапырақтың) 30% - 50%-ның түсуі (дефолиация) немесе қурауы 
(десикация) және орман ортасына табиғи және техногендік тұрғыдан әсер етудің басқа да белгілері. 

 
 

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал