Инженерлік жүйе, желі және жабдықтаржүктеу 129.28 Kb.

Дата24.05.2017
өлшемі129.28 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті   

«

Еңбек  және  қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы  

 

 

                                                                        «

Бекітемін» 

 

                                                                        ЭЭФ Деканы              В.И. Денисенко  

                                                                        «_____» __________________ 2013 

г.   

 

  

 

 

5В073100 «Өміртіршілік қауіпсіздігі  және  қоршаған ортаны қорғау» 

мамандығы бойынша 

Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар пәнінің 

Syllabus


ы 

 

 

  

 

Курс 3 Семестр 5 

Барлығы РК несие - 2 кредит                                                                                                   

Барлығы ECTS - 3 кредит 

Барлық сағаттар 

саны – 90 

Дәріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ – 15 сағат 

ОӨЖ – 60 сағат 

оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат 

КЖ – 5 семестр 

Емтихан 5 семестр 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2013 г. 

 


Syllabus  «

Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар» пәнінен құрастырған 

т.ғ.к.,  доц.  Жандәулетова  Ф.Р.  5В073100  «Өміртіршілік  қауіпсіздігі  және 

қоршаған  ортаны  қорғау»  мамандығының  жұмыс  бағдарламасы  негізінде 

жасалды. 

Syllabus «

Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар» пәнінен «Еңбек  және  

қоршаған  ортаны  қорғау»  кафедрасы  отырысында  17.06.2013  ж.  №10 

хаттамасымен қарастырылды және мақұлданды. 

 

 Кафедра меңгерушісі:                              Приходько Н.Г. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Оқытушы:  

Жандәулетова  Фарида  Рустембекқызы  -  АЭжБУ,  т.ғ.к.,  доценті, 

Электрэнергетика» факультеті 

«Еңбек  және  қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы , каб. А113, А411. 

Байланыстары: 8(727)292-67-05, 87773704703, zhrfarida@mail.ru 

Курстың аудиториялық сабақтарының жүргізілу орны және уақыты 

оқитын  сабақтар  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  беру  графигі  электр 

энергетика  факультеті  деканатының  (С209)  және  «ЕжҚОҚ»  кафедрасының 

(А113, А411) хабарлама тақталарында орналасқан. 

 

Пререквизиттер.  Курс «Инженерлік жүйе, желі және жабдықтар» пәні 

келесі:  физика,  химия,  математика,  гидрогазодинамика,  өмір-тіршілік 

қауіпсіздігі пәндерінен алған білім, дағды және іскерлікке негізделеді. 

 

Постреквизиттер. Бұл курс бакалаврды  маман ретінде қалыптастыратын 

кешенді  пән  болып  саналады.  Студенттердің  теориялық  және  практикалық 

білімдерінің  нәтижелері  дипломдық  жұмыстың  «Өміртіршілік  қауіпсіздігі»  

бөлімінде қолданылады.  

Пән  сипаттамасы.  «Инженерлік  жүйе,  желі  және  жабдық»  негізгі 

пәндердің  бірі  болып  табылады  –  студенттердің  елді  мекендерді  сумен 

қамтамасыз  ету  және  сарқынды  суларды  әкету  саласы  бойынша  білімі 

қалыптасады,  субұрғыш,  жылумен  қамтамасыз  ету,  газбен  қамтамасыз  ету, 

тұрмыстық,  қоғамдық  және  өндірістік  ғимараттардың  ауасын  баптау  және 

желдету мәселелерін  қарастырады. бұл алынған  білім оқу жоспары бойынша 

келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды. 

 

Пән  мақсаты  мен  мәндеттері:  болашақ  мамандарды  өміртіршілік 

қауіпсіздігін  қамтамасыз  етуге  арналған  инженерлік  жүйе,  желі  және  

жабдықтарды  іске  асыру  және  жобалау  саласында  кең  ауқымды  білімі  бар 

маман  даярлау.  Елді  мекендерді  оның  ішінде  елді  мекендегі  тұрғын  үйлерді 

сумен жабдықтау және су әкету жүйелері  және ғимараттары туралы студенттер 

терең  теориялық  білім  алу  және  осы  білімді  әртүрлі  су  шаруашылықтарында 

құрылысын салуда пайдалана білу:  Еліміздің су шаруашылығына байланысты 

елді  мекендерді  сумен  жабдықтау  және  сарқынды  суларын  әкету 

тапсырмаларын шешу үшін практикалық мағұлматтарды алу. 

 

Сабақтар кестесі 

Оқыту ұзақтығы – 15 апта. 

Кредиттік  технология  бойынша  оқыту  оқу  процесіне  студенттің 

жауапкершлікпен қарауына негізделген.  

Оқыту  кезеңінде  дәрістік  сабақтар  университеттің  диспетчері 

құрастырған және деканат стендінде ілінген кестеге сәйкес өткізіледі.  

СӨЖ,  дәрістік  сабақтарға,  курстық  жұмыс  пен  СОӨЖ  өзіндік  жұмыстарға 

дайындық,  кеңес  беру  және  курстық  жұмысты  өткізу  кафедра  меңгерушісі 

бекіткен кестемен анықталады және деканат пен кафедра стендтерінде ілінеді. 

 Дәріс сабақтары – сағат сағаттар торы 

Дәрістер  Дата 

Тақырыбы 

Номер 


источника 

 Кіріспе.  Инженерлік  жүйе  классифика-

циясы  және  олардың  қоршаған  орта  мен 

адам өміріне әсері - 2 сағат 

1, 2, 9, 20 

 Сумен жабдықтау, субұрғыштау - 2 сағат  4, 5, 7, 12,  

 Су әкету жүйелері  – 2 сағат. 

2,5,6,12 

 Жылумен қамтамасыз ету – 2 сағат 

3, 8, 10, 12 

 Ыстық сумен жабдықтау – 2 сағат. 

3, 6, 11 

 Газбен жабдықтау – 2 сағат 

2, 8, 16 

 Көлік  және  электрмен  қамтамасыз  ету-      

2 сағат.   

1, 9, 14 

 Инженерлік  жүйе  мен  желіні  бақылау 

аспаптары -2 сағат 

1, 2, 3, 6 

 

Практикалық сабақтар – сағаттар торы  

Прак. 


саб.  

Тақырыбы 

Сумен жабдықтау құрылысының негізгі сұлбалары  мен құрамы. Сорғылар, сукөтергіштер мен сорғылы су жүргізетін  стансалар -2сағ. 

Суайдауыш мұнара, пневматикалық қондырғылар және жер асты су қоймалары – 1 сағат.  

Субұрғыштау.  Санитарлы-техникалық  аспаптар  мен  ғимараттың санитарлық тораптары – 1 сағат. 

Ғимараттың  шаруашылық-ауыз  су  жүргізілуі.  Ғимараттың  өртке қарсы  су жүргізілуі – 1 сағат. 

Жылутұтынушылық  және  жылумен  қамтамасыз  ету  жүйелері  – 1сағат. 

Жылумен қамтамасыз етудің су жүйелерінің режимі/тәртібі. Жылу желілерінің құрылыстық және механикалық құрылымдары – 1сағат. 

Жылыту жүйелерінің классификациясы -1 сағат Жылыту жүйелерінің есебі мен  құрылымдауы – 1 сағат 

Төменгі  және  жоғары  ажыратқыштары  бар  сумен  жылытатын  екі  құбырлы жүйе жабдықтарының және  сұлбалардың анализі – 1 сағ. 

10 


Ыстық сумен жабдықтайтын жүйелердің есептеу негіздері. Қыздыру 

аспаптарының негізгі түрлері және құрылымдарымен танысу – 1 сағ. 

11 

Қыздыру  аспаптарының  жылуберілім  коэффиценттерін  анықтау-  1 сағ. 

12 


Жылу және элеваторлық  енгізулерді таңдау және есептеу – 1 сағ. 

14 


Жылу  пунктеріндегі  жылу  тасымалдаушының  температурасы  мен 

қысымын  өлшеу.  Суық  және  ыстық  сумен    жабдықтаушы  

ажыратқыштар мен тіреулердің параметрлерін өлшеу-1 сағ. 

15 


Газбен қамтамасыз етудің ішкі жүйесін жинақтау және іске асыру 

барысында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету -1сағ. 

 Студенттердің өздік жұмысының кестесі 

 

№ 

п/п Сабақ 

түрі 


СӨЖ тақырыбтары 

СӨЖ, КЖ 


өткізу 

уақыты 


Бөлім 

мен 


алынған 

нөмері 


 

Дәрістер  Алдыңғы дәріс 

материалдарымен жұмыс  

 

Әр аптада  Дәріс конспектісі 

  

 

Практика  

Алдағы  уақытта  өткізілетін 

практикалық 

сабақтың 

материалдарымен 

танысу 


және даярлану.   

Бір аптадан 

соң 

 

Методикалық нұсқама 

 Курстық 

жұмыс 


Курстық 

жұмыстың 

бөлімдерін  орындау  әдісі 

және теориясымен танысу. 

7-14 

аптада 


 

Методикалық 

нұсқама 

 

 Курстық жұмыс тақырыптарының тізімі  

 

1.

Ғимарат пен құрылыс орындарын сумен жабдықтау  және су әкету  2. 

Ғимаратты жылыту жүйесінің есебі 

3. 

Ғимаратты газбен қамтамасыз ету жүйесінің есебі  

Дәрістердің мазмұны 

 

Дәріс 1 

 

Тақырып  1.  Кіріспе.  Инженерлік  жүйе  классификациясы  мен  олардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін әсері. 

 

 

Курстың  мақсаты  мен  мазмұны.  Инженерлік  жүйе,  желі  және 

жабдықтардың  даму  тарихы.  Ғылым  классификациясы,  ғылыми-техникалық  

прогресс және ғылыми-техникалық революция. Экология саласының заманауи 

ғылыми-техникалық  жетістіктері.  Инженерлік  жүйе  экологизациясының 

мәселелері. 

 

Дәріс 2 

 

Тақырып 2.  Сумен жабдықтау және субұрғыштау   

Сумен  жабдықтау  жүйесі мен сұлбасы. Сутұтыну нормалары. Сутұтыну 

тәртібі.  Сумен  жабдықтау  көздері.  Су  бөгет  және  су  тарататын  құрылыс  пен 

құрылғылар.  Су  жіберу  желісі.  Су  айдауыш  және  реттеуіш 

құрылғылар.Субұрғылаудың  жүйесі  мен  сұлбасы.Субұрғылау  желісі. 

Субұрғылау жүйесінің жабдығы.  

 

 Дәріс 3 

 

Тақырып 3. Үймереттерден және бөлек объектілерден суды әкету. 

 

Ішкі  су  әкету  жүйелерінің  классификациясы.  Ішкі  су  әкету  жүйесінің негізгі  элементтері  және  олардың  жұмыс  істеу  шаралары.  Ішкі  су  әкету 

жүйесінің  қондырғы-лары.  Сарқынды  суды  қабылдағыштар,  олардың  түрлері 

және жұмыс істеу қажеттіліктері. Су әкету торабының негізгі элементтері. Су 

әкету  торабының  материалдары.  Су  әкету  торабының    жұмыс  режимі  және 

оларды желдету. Ішкі су әкету жүйесінің жергілікті қондырғылары. Сарқынды 

суды әкету үшін арынды қондырғылар. Сарқынды суды алдын-ала тазарту үшін 

жергілікті қондырғылар. Қоқсық әкету әдістері және жүйелері. Үймереттердің 

және тұрғын үйлердің ішкі су ағарлары.  

  

Дәріс 4 

 

Тақырып 4. Жылумен жабдықтау  

Отын.  Кіші  жіне  орта  қуатты  қазанды  қондырғылар  мен  отын 

қондырғылары. 

Орталықтандырылған 

жылумен 

жабдықтау.Аудандық 

қазандықтар  мен  жылуэлектрорталықтары  (ЖЭО).  Атом  электр  стансалары 

(АЭС),  атом  жылуэлектрорталықтары  (АЖЭО),жылумен  жабдықтайтын  атом 

стансалары  (ЖАС).  Жылу  желісі.  Жылуөткізгіштік  төсемдер.Жылу  пунктері. 

Жылылықты оқшаулау мен антакоррозиялық қорғаныс.  

 

Дәріс 5 

 

Тақырып 5. Ыстық сумен жабдықтау  

 

Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің классификациясы. Ыстық сумен 

жабдықтау жүйесін жылу желісіне қосу. Ыстық сумен жабдықтау қажеттілігіне 

шығатын су және жылу шығынының есебін анықтау. Ыстық сумен жабдықтау 

және жылу желісі үшін  су даярлау. 

 

Дәріс 6 

 

Тема 6. Газбен қамтамасыз ету.   

Газ бөлу желісі. Қондырғы мен жабдық. Ғимарратты газбен қамтамасыз 

етудің  ішкі  жүйесі.  Газбен  қамтамасыз  ету  жүйесін  құру  және  іске  асыру 

барысындағы  қауіпсіздік  техникасы.  Оларға  сынақ  жүргізу  мен  қабылдап  алу 

ережесі. 

 

 

 

 

 Дәріс 7 

 

Тақырып 7. Көлік және электрмен жабдықтау. 

Инженерлік желі көлігінің түрлері мен ерекшеліктері. Лифт, көтергіштер  мен 

эскалаторлардың құрылымы және монтажы. Электрэнергия көздері. Электр 

жүйесі мен желісі. Электр энергиясын тұтынушыға жеткізу сұлбасы мен оның 

элементтері.  

Дәріс 8 

 

Тема 8. Инженерлік жүйелер  мен желілерді бақылау аспаптары

 

Өлшенетін  көлемнің  түрленуі;  түрлі  өлшеу  қағидаларына  негізделген талдау әдістер. Микроклимат өлшемдеріне, желдету, шаңгаз режиміндегі, шаң 

ұстау жүйесіне арналған аспаптар. Атмосфералық ауаның күйін, ағынды табиғи 

су, ауыз су жағдайын бақылайтын аспаптар. Жарықтандыру, шу, діріл деңгейін, 

адамдарды тиімді қорғау деңгейін бақылайтын аспаптар. 

 

Ұсынылатын әдебиет 

 

Негізгі: 

 

1.  Бухаркин  Е.Н.,  Кушнирюк  П.В.  Инженерные  сети,  оборудование  зданий  и 

сооружений: учебник-М.: Высшая школа, 2009.- 415с. 

2.  Сомов  М.А.  Водопроводные  системы  и  сооружения.  М.:  Высшая  школа,  

2005. 

3. 


Жандаулетова  Ф.Р.  Инженерные  сети,  оборудование  зданий  и  сооружений. 

Конспект лекций для студ.- спец. 5В073100- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды. Алматы:АУЭС, 2013- 49 с. 

4.  Дюсебаев  М.К.,  Абдимуратов  Ж.С.  Промышленная  вентиляция.  Конспект 

лекций для студ. спец. 5В073100-"Безопасность жизнедея-тельности и защиты 

окружающей среды" Алматы:АУЭС, 2012. 

5. 

Абдимуратов  Ж.С.  Кәсіпорындық  вентиляция.  Дәрістер  жинағы.  Алматы, 2013. 

 

Қосымша: 

 

6. Под ред. Ю. А. Бирмана, Н. Г. Вурдовой. Инженерная защита окружающей среды. М., 2002 

7.  Сладков  А.В.  Проектирование  и  строительство  наружных  сетей 

водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. М., 2002 

8.  Табунщикова  Ю.А.  Инженерное  оборудование  зданий  и  сооружений.  М., 

1989 

9.  Гусев  В.М.,  Ковалев  Н.И.,  Попов  В.П.,  Потрошков  В.А.  Теплотехника, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М., 1981. 

 Аксенов  Ч.Н.,  Аксенов  В.Н.  Транспорт  и  охрана  окружающей  среды:Москва: 

Транспорт, 1986-176с. 

2.  Бухаркин  Е.Н.,  Овсянников  В.М.,  Орлов  К.С.  и  др.  Инженерные  сети, 

оборудование зданий и сооружений: учебник-М.: Высшая школа, 2001.-415с. 3. 

Гусев  В.М.,  Ковалев  Н.И.,  Попов  В.П.,  Потрошков  В.А.  Теплотехника, 

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Учебник для вузов - М.: 

Стройиздат-1981.-343с. 

4.  Калицун  В.И.,  Кедров  В.С.,  Ласков  Ю.М.  Гидравлика,  водоснабжение  и 

канализация: Учеб. пособие для вузов-М.: Стройиздат, 2000.-397с. 

5.  Карелин В.Я.,  Минаев  А.В.  Насосы и насосные  станции.  -  М.: Стройиздат, 

1986. 

6. Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий.  М.: Стройиздат.) 1989. 

7.  Курганов  А.М.,  Федоров  Н.В.  Гидравлические  расчеты  систем 

водоснабжения и водоотведения. Справочник. -Л.: Стройиздат, 1986. 

8.  Тихомиров  К.В.,  Серчеенко  Э.С.  Теплотехника,  теплогазоснабжение  и 

вентиляция: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1991. - 480с. 

9. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электроснабжение жилых и 

общественных зданий: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 1990. 219с. 

10.  Богуславский  М.С.  Эксплуатация  инженерного  оборудования 

общественных зданий. - М.: Стройиздат, 1990. - 239 с. 

11.  Витальев  Б.Л.,  Николаев  Б.Б.,  Сельдин  Н.Н.  Эксплуатация  тепловых 

пунктов и систем теплопотребления: Справочник. - М.: Стройиздат, 1988. 623с. 

12.  Внутренние  санитарно-технические  устройства:  в  2ч.  Ч1:  Oтoпление, 

водопровод,  канализация:  Справочник  проектировщика/Под  ред.  Староверова 

И.Г. - М.: Стройиздат, 1990. - 430 с. 

13.  Внутренние  санитарно-технические  устройства:  в  2ч.  Ч2:  вентиляция  и 

кондиционирование  воздуха:  Справочник  проектировщика/Под  ред. 

Староверова И.Г. - М.: Стройиздат, 1998. - 509 с. 

14. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учеб. для вузов/ Под ред. 

Табунщикова Ю.А. - М: Высш. шк., 1989. - 238 с. 

15.  Орлов  К.С.  Монтаж  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и 

оборудования. - М: Издат. дом «Орел», 1997. 

16. Правила безопасности в газовом хозяйстве. М., 1998. 

 

 

Баға бойынша мағлұмат  

Академиялық  жинақылықты  дамыту  мақсатында  және  оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесіне сәйкес 

курс  бағдарламасы  бойынша  студенттердің  жетістік  деңгейі  РБ  балдық-

рейтингілік әріптік жүйесі негізінде бағаланады (1 кесте). 

 

  

 

 

1 кесте - Оқу жетістігін бағалау жүйесі 

Әріп 

жүйесі 

бойынша 

Балл  Дұрыс  жауаптың 

%-

дық құрамы 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

        


А 

   9 


95- 100 

Өте жақсы 

        

А- 


   8 

90-94 


        

В+ 


   7 

85-89 


 

Жақсы 


        

В 

   6 80-84 

        


В- 

   5 


75-79 

        


С+ 

   4 


70-74 

 

 Қанағаттандырарлық 

        


С 

   3 


65-69 

        


С- 

   2 


60-64 

        


Д+ 

   1 


55-59 

        


Д- 

   0 


50-54 

        F 

   0 

0-49 


Қанағаттандырылмаған 

 

Рейтингілік  рұқсат  (РР)  бағасы  семестр  кезінде  жиналады.  Оқу жұмысының әрбір түрі 100- балдық шкала бойынша бағаланады және 2 кестеге 

сәйкес салмақтық коэффициентті ескере отырып рейтинг рұқсатқа қосылады. 

  

2 кесте - Емтиханға жіберу рейтингі. Әр бір жұмыс түрінің бағалануы  Параметр 

%-

дық түрі  Балдар 

Тәжірибе сабақтарын орындау  

10 

10 


Курстық жұмыс  

40 


40 

Қорытынды шектік аттестация (ШБ1, ШБ2) 

20 

20 


Зертханалық жұмыс 

20 


20 

Дәрістерге қатысу   

10 

10 


Қорытынды      ∑  

100 


100 

Семестр бойынша жинақталатын қорытынды баға 3 кестеде көрсетіледі.  

 

3  кесте  -  Семестр  бойынша  пайыз  және  балда  көрсетілген  қорытынды баға  

 

                      Параметр 

   %-


тік түрі 

 

Салмақтық коэффициент Емтиханға жіберу рейтингі 

60 


60 

Емтихан 


40 

40 


Жалпы: 0,6∑ жіберу+0,4емт. 

100 


100 

 

 

Қорытынды баға былай енгізіледі  

И = 0,6∑ РД + 0,4Э.  

Балды қою саясаты 

 

Барлық  2  және  3  кестелерде  көрсетілген  бағалау  баллдары  максималды болып табылады. Олар жұмыстың бірқалыпты орындалуы және жоғары сапалы 

 жағдайы  кезінде  қойылады.  Тестілеуді  және  дәрістік  сабақтарға  қатысуды 

бағалау  баллдары  дұрыс  жауаптар  саны  мен  жіберген  дәріс  сандарына 

байланысты қойылады. 

 

Университеттің оқушыларының академиялық жинақылығын 

ұйымдастыру кезінде бағаларды аудару 

 

ECTS 

(трансферттің және кредиттердің жинақталудың еуропалық жүйесі) 

бойынша ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін  бағалау балдық-рейтингілік 

әріптік жүйесіне бағаларын аудару және 4 және 5 кестелерге байланысты кері 

іске асады.   

 ECTS бойынша 

бағалау 

 

Әріп 

жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті  

%-

дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы 

 

В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 

5  кесте  –  ҚР  балдық  -  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS 

бойыншабағаға аудару 

 

Әріп жүйесі 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-

дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

 

 

10 Курстың саясаты : 

-

сабаққа кешікпеу және жібермеу; -

сабақтарға белсенді қатысу және зертханалық жұмысты дер кезінде қорғау; 

-

зертханалық жұмыстарды оқытушы берген мерзімде өңдеу; -

есептік-графикалық жұмысты оқытушы берген мерземде көрсету; 

-

СӨЖ берілген материалды өз бетінше орындау.  

Этика нормасы: 

-

тәртіптілік; 

-

тәрбиелік; -

шыншылдық; 

-

жауапкершіліктік; -

аудиторияда ұлы телефонды өшіріп жұмыс істеу. 

Келіспеушілік  жағдайларды  оқытушымен,  эдвайзермен,  оқу  топтарында 

талқылану керек, ал шешілмейтін кезде деканат қызметкерлеріне жеткізіледі.  

Бақылау сұрақтары 

 

1. 


Курстың мақсаты мен мазмұны.  

2. 


Инженерлік жүйе, желі және жабдықтардың даму тарихы.    

3. 


Инженерлік жүйе экологизациясының мәселелері. 

4. 


Сумен жабдықтау жүйесі мен сұлбасы.  

5. 


Сутұтыну нормалары.  

6. 


Сутұтыну тәртібі.  

7. 


Сумен жабдықтау көздері.  

8. 


Су бөгеті мен су тарату құрылысы мен құрылғылары.  

9. 


Су жіберу желісі.  

10. 


Су айдауыш және реттеуіш құрылғылар.  

11. 


Субұрғыш жүйелер.  

12. 


Субұрғыш желілер. 

13. 


Отын.  

14. 


Жағу құрылғылары мен кіші және орта қуатты қазанды құрылғылар. 

15. 


Орталықтандырылған жылумен жабдықтау.  

16. 


Аудандық қазандықтар және жылуэлектрорталықтары (ЖЭО).  

17. 


Атом  электр  стансалары  (АЭС),  атом  жылуэлектрорталықтары  (АЖЭО) 

және жылумен жабдықтау атом стансалары (ЛСТ).   

18. 

Жылу желісі.  19. 

Жылуөткізгіш төсемі.  

20. 

Жылу пунктері.  21. 

Жылу оқшаулағыш пен антикоррозиялық қорғаныс. 

22. 

Ыстық сумен жабдықтау жүйесінің классификациясы.  23. 

Ыстық сумен жабдықтау жүйесін жылу желісіне қосу.  

24. 

Ыстық  сумен  жабдықтау  қажеттілігіне  шығатын  су  мен  жылу  есебін анықтау.  

25. 


Ыстық сумен жабдықтауға және жылу желісі үшін су даярлау.  

27. 


Құрылғы мен жабдықтар.  

 

11 28. 

Ғимаратты газбен қамтамысыз етудің ішкі жүйесі.  

29. 

Газбен  қамтамасыз  ету  жүйесін  құру  және  іске  асыру  барысындағы қауіпсіздік техникасы.  

30. 


Оларды сынау және қабылдау ережесі. 

31. 


Инженерлік желілер көлігінің түрлері мен ерекшеліктері.  

32. 


Лифт, көтергіштер мен эскалаторлардың құрылымы мен монтажы.  

33. 


Электр энергия көздері.  

34. 


Электр жүйелері мен желілері.  

35. 


Электр  энергиясын  тұтынушыларға    жеткізу  сұлбасы  және    оның 

элементтері. 

36. 

Өлшенетін көлемдердің түрленуі; өлшеудің түрлі қағидаларына негізделген талдау әдістері.  

37. 


Микроклимат  параметрлерін,  желдету  жүйелерін,  шаңгаз  режимін, 

шаңұстағыш жүйелерді бақылауға арналған аспаптар. 

 38. 

Атмосфералық ауа, ағынды және табиғи су, ауыз су  жағдайын бақылауға арналған аспаптар. 

39. 


Жарықтандыру, шу және діріл деңгейін бақылауға арналған аспаптар. 

40. Сумен жабдықтау жүйесіндегі жергілікті арын көтеру қондырғылары 

41. Ішкі су әкету торабын есептеу. 

42. Аула аралық су әкету торабы. 

43. 

Су әкету торабының құрылымдары, материалдары және жабдықтары. 44. Аула аралық су әкету торабын жобалау және есептеу шаралары.  

45. Ішкі су әкету жүйесінің жергілікті қондырғылары.  

46. Сарқынды суды әкету үшін арынды қондырғылар.  

47. Сарқынды суды алдын-ала тазарту үшін жергілікті қондырғылар.  

48. Қоқсық әкету әдістері және жүйелері.  

49. Үймереттердің және тұрғын үйлердің ішкі су ағарлары. 

50. Су әкету торабының ғимараттары, құрылымдары және жабдықтары.   

 

12 Document Outline

 • «Еңбек  және  қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
  • «Бекітемін»
   • Барлығы РК несие - 2 кредит
   • Барлығы ECTS - 3 кредит
    • Алматы, 2013 г.
 • Балл
  •         Д-
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал