Информационно-познавательный журнал для детей и молодежижүктеу 0.74 Mb.

бет1/7
Дата11.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№1-2009

Информационно-познавательный журнал 

для детей и молодежи

№1-2009


3

Будущее без наркотиков

А с т а н а , №1-2009

Содержание

Собственник:

Комитет по борьбе с наркобизнесом и кон-

тролю за оборотом наркотиков Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан.Над номером работали:

Инна Мамонтова, Елена Кузина, Лилия 

Калиева, Ильяз Балбаев

Дизайн и верстка:

Ботагоз Бегалина, Татьяна СерегинаФотокорреспондент:

Борис Тетерин

Журнал зарегистрирован в Министерстве 

информации Республики Казахстан. 

Журнал подготовлен к выпуску и отпечатан 

в ТОО «Жарқын Ко».Директор: Ирина Тетерина

Адрес: г. Астана, пр. Абая, 57/1  

Телефон редакции: +7 (7172) 544888, 271473

Тираж: 4000 экз.

4

Есірткіге қарсы КИ-Я де... | Скажи наркотикам: КИ-Я!10

Үгітбригадасы - жаңа немесе жақсылап ұмытылған ескі...

Агитбригады - новое или хорошо забытое старое...

16


Цирк-цирк-цирк

20  Жандарбек Малибеков: «Дәстүрлерді қолдап дамыту қажет»

«Традиции нужно поддерживать и развивать»

24  Снова в деле...

34  Менімен сөйлесші, ана... | Поговори со мною, мама...

40  Кең даланың ғажайыбы | Чудо посреди степи

44  Есте  сақтауды  қалай  жақсартуға  болады  |  Как  улучшить  

память


48  Звезда: «Город 312»

52  Телезомбиі... | Телезомби

56  БӘРІ ДЕГЕН ДӘРІГЕРДІҢ ақыры | Конец ДОКТОРА ВСЁ

62  Игротека: викторина4

Есірткісіз болашақ

А с т а н а , №1-2009

Есірткіге қарсы КИ-Я де...

Үлгі  адамды  еліктіріп  әкететін  түрде  болсын.  Бұл  

сөздің жақсы жағынан. Астаналық карате киокушин-

кай  федерациясы  өздерінің  салауатты  өмір  салты-

на қатынасымен жүздеген барлық жастағы астана-

лықтарды  өздеріне  еліктіріп  алып  кетті.  Көрнекі 

түрде әлі де мыңдарға көрсете алады. Сәуірдің соң-

ғы күні үш жүз жасөспірімдер мен қыздар кимано-

ларын  киіп  «Есірткіге  жоқ  деп  айт!»  деген  ұранмен 

Астан қаласының көшелерімен жүгіріп өтті.


5

Будущее без наркотиков

А с т а н а , №1-2009Пример  должен  быть  заразительным.  В  хоро-

шем  смысле  слова.  Столичной  федерации  карате 

киокушинкай удалось «заразить» своим отношени-

ем к здоровому образу  жизни сотни астанчан всех 

возрастов. И наглядно показать это еще тысячам. В 

последний день апреля триста юношей и девушек в 

кимоно пробежали по улицам Астаны под лозунгом 

«Скажи наркотикам – нет!». 

Скажи наркотикам: КИ-Я!6

Есірткісіз болашақ

А с т а н а , №1-2009

Пробег  начался  на  площади  За-

щитников Отечества и завершился на 

площади у городского акимата. При-

чем  завершился  не  «абы  как»,  а  по-

казательными  выступлениями.  Юные 

бойцы  продемонстрировали  серию 

формальных  упражнений  ката.  А  так 

же такую зрелищную часть восточных 

единоборств,  как  тамишавари  –  раз-

бивание  твердых  предметов.  Рас-

крошить  ладонью  стопку  черепицы, 

по  пояс  высотой,  может  не  каждый 

спортсмен. Однако доски и шесты ло-

мались под ударами столичных кара-

тистов не менее убедительно. 

Забег  был  организован  федера-

цией  совместно  с  Управлением  по 

борьбе  с  наркобизнесом  ДВД  Аста-

ны.  Начальник  УБН  Сергей  Ильиных 

отметил, что полиция занимается та-

кими акциями отнюдь не для галочки. 

Когда мальчишки и девчонки в белых 

кимоно  стартовали  от  вечного  огня, 

полицейский  бодро  рысил  в  голове 

колонны. 

- С  федерацией  карате  киоку-

шинкай мы работаем уже два года, -  

рассказал  он  перед  стартом.  -  При-

влечение  молодежи  к  спорту  -  за-

дача  важнейшая  со  всех  сторон.  В 

том  числе  и  для  нашей  службы.  У 

спортсмена  просто  нет  возможности 

принимать наркотики и психотропные 

вещества. 

Жүгіру Отан қорғаушылар алаңынан 

бастау 


алып, 

қалалық 


әкімшілік 

алдындағы алаңда аяқталды. Жәй ғана 

бітіре салған жоқ, арнайы көрсетіліммен 

аяқталды.  Жас  жауынгерлер  жай 

ғана  ката  жаттығуларының  серия-

сын  көрсетті.  Сонымен  қатар  шығыс 

жекпе-жегінің  ең  қызықты  көріністік 

бөлімі тамишавариді- қатты заттарды 

сындыруды да. Алақан қырымен белге 

дейін жететін черепица бумасын әрбір 

спортсмен  ұсақтап  бөле  алмайды. 

Бірақта  астаналық  спортшылардың 

жойқын  соққысынан  тақтайлар  мен 

қадалар тасталқан болып сынып жат-

ты.  Бұл  жүгіру  федерацияның  Аста-

на  қалалық  ІІД-нің  Есірткі  бизнесіне 

қарсы  күрес  Басқармасымен  бірге 

ұйымдастырылды.  ЕБҚКБ-ның  бөлім 

бастығы  Сергей  Ильиных  полиция 

мұндай  акциялармен  қанат  белгі  алу 

үшін  ғана  айналыспайтынын  айтты. 

Өшпейтін  от  жанынан  балалар  мен 

қыздар жүгірісті бастаған кезде поли-

ция қызметкері балалар тобымен өзі 

бас болып жүгірді. 

- Карате киокушинкай федерация-

сымен бірге біз екі жыл бірге жұмыс 

атқарудамыз-  деді  ол  жүгіру  баста-

лар алдында- Жастарды спортқа тар-

ту  барлық  жағынан  да  бұл  қазіргі 

негізгі  міндет.  Біздің  қызметіміз  үшін 

де.  Спортсмендерде  есірткі  мен 

психотроптық  заттарды  қабылдауға 

мүмкіндіктері жоқ. 7

Будущее без наркотиков

А с т а н а , №1-2009- И каковы результаты?

- Смертность  от  передозировки 

наркотиков в Астане снизилась. При-

чем  серьезно.  С  2007  по  2008  год 

она упала на 48%. Уверен, на это по-

влияла  и  профилактическая  работа, 

которую  мы  ведем  совместно  с  фе-

дерацией карате киокушинкай. - Тогда  каверзный  вопрос:  ка-

рате  -  боевой  вид  спорта.  Вы  не

боитесь, что, решая так вопросы по

линии  УБН,  в  будущем  вы  созда-

дите  головную  боль  другим  своим

коллегам?

- Конечно,  нет.  Лично  я  считаю 

каратэ  одним  из  элитных  видов 

спорта.  Как  бы  жестко  не  наноси-

лись  удары  на  татами,  соперники 

здесь  уважают  друг  друга.  Этика  и 

философия  -  очень  важные  состав-

ляющие  каратэ.  Посмотрите,  перед 

забегом разминаются несколько со-

тен ребят. И я уверен, что никто из 

них никогда не выйдет на улицу не 

только  за  героином,  но  и  с  целью 

грабежа и разбоя. 

Президент федерации каратэ киоку-

шинкай Астаны Сайранбек Абилкаиров 

не понаслышке знает, как спорт может 

влиять на человеческие судьбы.

Наша федера-ция работает в Астане 

уже шесть лет, - рас-

сказал Сайранбек. – И 

каждый  год  мы  про-

водим  такие  забеги. 

Это уже стало доброй 

традицией.

-

Шесть лет не-

малый  срок.  Какими

достижениями  может

похвастаться  федера-

ция?

Мы  регулярно участвуем  в  город-

ских,  районных,  ре-

спубликанских и меж-

- Иә, қандай нәтиже бар?

Астанада  есірткіні  шамадан  тыс 

артық пайдаланудан қайтыс болғандар 

саны  төмендеді.  Елеулі  түрде.2007 

жылдан 2008 жылға 48%-ке төмендеді.

Бұған  біздің  федерациямен  бірлесіп 

жүргізіп  отырған  профилактикалық 

жұмыстарымыздың да әсері бар. - Онда  сізге  шытырманды  сұрақ:

Карате—спорттың жауынгерлік түрі. Сіз

ЕБҚКБ мәселесін шешемін деп жүріп,

өзіңіздің  басқа  әріптестеріңізге  бас

ауруын тауып бермейсіз бе?

- Иә  жоқ.  Мен  өзім  каратэні  таң-

даулы спорт түріне жатқызамын. Тата-

ми  кілемі  үстінде  қандай  да  қатігез- 

дікпен соққы жасалынбасын, мұнда қар- 

сыластар  бір-бірін  сыйлайды.  Этика  

мен  философия  –каратэнің  негізгі 

құрылымы. Қараңызшы жүгіру алдында  

жүздеген балалар қыздырыну жаттығу-

ларын  жасауда.  Осы  балалардың 

ешқайсысыда көшеге героин үшін не 

болмаса  тонау  мен  қарақшылық  жа-

сау үшін шықпайтынына мен сенемін.

Астана қалалық киокушинкай кара-

тэ  федерациясының  президенті  Сай-

ранбек  Абилқайыров  спорттың  адам 

тағдырына  қалай  әсер  етерін  естіп 

білгеннен емес, өмірден көрген.

- Біздің 

федерация 

Астанада міне 6 жыл бол-

ды жұмыс істеп жатқанына. 

–дейді  Сайранбек  біздің 

жорналымызға - міне жыл 

сайын  осындай  жүгірісті 

ұйымдастырып өткізіп келе- 

міз.  Бұл  жағымды  салтқа 

айналды.


- Алты жыл аз мерзім

емес.  Федерация  қандай

жетістіктерімен  мақтана

алады.

- Біз  жыл  сайын  қала 

лық,  аудандық,  республи- 

калық  және  халықаралық 

жарыстарға үзбей қатысып  


8

Есірткісіз болашақ

А с т а н а , №1-2009

дународных  соревнованиях.  Есть  у 

нас свои чемпионы и призеры чемпи-

оната  Республики  Казахстан,  и  даже 

призеры чемпионата Азии.- Поражает  массовость  забега,

сколько всего человек будет участво-

вать?

- Уже сейчас здесь готовятся три-

ста  человек.  Правда,  планировали, 

что  будет  пятьсот,  но  везде  бывают 

свои технические моменты.

- Какой возраст сегодняшних бегу-

нов?

- От шести лет и старше.- Малышей  довольно  много.  С

родителями  не  было  проблем?  Дис-

танция  солидная,  не  пришлось  вести

разъяснительную работу?

- Нет,  проблем  не  было.  А  разъ-

яснительная  работа  у  нас  ведется 

постоянно.  Государство  нас  не  под-

держивает, федерация существует на 

правах  общественного  объединения. 

Поверьте,  каратэ  киокушинкай  это 

выбор  не  только  ребят,  но  и  боль-

шинства родителей.

- Бросить  дурную  привычку  слож-

нее,  чем  не  начинать.  Взять  хотя  бы

курение.  Часто  бывает,  что  молодые

люди бросают вредные привычки для

повышения спортивных результатов?

- Без этого нельзя. У нас в феде-

рации работает специальная програм-

ма. Мы проводим занятия на окраинах 

города, где много подростков имеют 

склонность  к  уличной  жизни,  потому 

что им нечем себя занять. Работаем 

совместно  с  Департаментом  по  об-

разованию и средними школами.

- Когда  воспитывать  берется  че-

ловек  в  кимоно,  трудно  не  прислу-

шаться...

- Мы  воспитываем  не  кулаком. 

Смысл единоборств не в том, чтобы 

выйти  на  улицу  и  размахивать  рука-

ми. В нашем виде спорта очень силь-

келеміз.  Біздің  өз  чемпиондарымызбен 

бірге  Қазақстан  Республикасының  чем-

пионатының жүлдегерлері мен Азия чем-

пионаттарының жүлдегерлері де бар.

- Жүгірудің бұқарашылдығы таңғалды-

рады, қанша адам жүгіруге қатысады?

- Міне қазір үш жүз адам дайында-

луда. Шыныменен бес жүз болар деп 

жоболағанбыз,  бірақта  барлық  жерде 

де техникалық кезеңдер болады ғой. 

- Бүгінгі

жүгірушілердің

жасы

қандай?

- Алты жас және одан жоғары- Балалардың көп екендігі көрінеді.

Ата-аналарымен  проблема  болмады

ма? Қашықтық едеуір үлкен, түсіндіру

жұмыстарын жүргіздіңіздер ме?

- Жоқ ондай проблема туындама-

ды. Ал түсіндіру жұмысы бізде ұдайы 

жүргізіліп  отырады.  Мемлекет  бізге 

қолдау көрсетеді. Ал федерация бол-

са қоғамдық бірлестік ретінде жұмыс 

жасайды. Сеніңіз каратэ киокушинкай 

бұл  балалардың  ғана  емес  көптеген 

ата-аналардың да таңдауы.

- Бастамаудан да, жаман әдетті тастау

қиын. Мысалға темекі шегуді алайықшы.

Жас адамдар өздерінің жаман әдеттерін

спорттық  нәтижелерін  көтеру  үшін  та-

стайтыны жиі болып тұрама?

Онсыз болмайды. Біздің федераци-

яда арнайы бағдарлама жұмыс істейді.

Біз жаттығуларымызды қала шеттерінде 

жасаймыз,онда көптеген жасөспірімдер 

көше  өміріне  бейім,  себебі  олардың 

айналысатын  ешнәрсесі  жоқ.  Білім 

департаменті және орта мектептермен 

бірлесіп жұмыс жасаймыз.

- Кимоно  киген  адам  тәрбиелеуді

қолға  алған  кезде,  тыңдамау  қиын

шығар...

- Біз  жұдырықпен  тәрбиелемейміз. 

Шекпе-жектің мәні көшеге шығып алып 

қол сермеуде тұрған жоқ. Қалай алсақ 

та  оның  отаны  -  Жапония  емес  пе, 

біздің спорттың өте күшті философиясы 9

Будущее без наркотиков

А с т а н а , №1-2009

на  философия,  все-таки  его  родина 

–  Япония.  Главное  для  нас  -  это  не 

вывести из детей титулованных чем-

пионов,  а  поставить  в  них  характер 

и разум. Сделать так, чтобы они вы-

росли патриотами своей страны.- Совсем без титулов не интересно!

Какие достижения есть лично у вас?

- Абсолютный  чемпион  Азии  2007 

года,  мастер  спорта  Республики  Ка-

захстан, черный пояс первый дан. - Как  именно  вы  работаете  на

окраинах?

- В средних школах у нас есть фи-

лиалы и секции, ставим туда толковых 

инструкторов. Полтора часа идет фи-

зическая подготовка. Полчаса отводит-

ся именно на моральное воспитание. 

Сейчас  такие  группы  у  нас  работают 

в 28 школах. Есть секции в поселках 

Рождественка, Ильинка, Малиновка. 

- Сайранбек, а сколько вам лет? И

сколько вы занимаетесь каратэ?

- Мне  23  года,  занимаюсь  с  дет-

ства. Я сам вырос на окраине в горо-

де Кокшетау. Поэтому здесь в Астане 

мне было интересно охватить именно 

окраины. - То  есть  для  вас  профилактика

спортом не пустой звук?

- Конечно. Если бы не каратэ, не-

известно, как бы еще сложилась моя 

жизнь.  Я  сам  с  двенадцати  лет  рос 

без отца. На каратэ меня первый раз 

привела мама.Роман КУЖКО

бар. Бізге бастысы балалардан атақты 

чемпиондар шығару емес, ал олардың 

мінездері  мен  ақылын  қалыптастыру. 

Өз елінің патриоттарын тәрбиелеу.

- Бірақ  атақсыз  қызық  емес  қой!

Өзіңізде қандай атақ бар.

- 2007  жылы  Азияның  абсолютті 

чемпионы, Қазақстан Республикасының 

спорт шебері, қара белбеу бірінші дан.- Сіздің өзіңіз қала шетінде қалай

жұмыс істейсіз?

- Орта 


мектептерде 

біздің 


бөлімдеріміз 

бен 


секцияларымыз 

бар,  соған  түсінігі  бар  инструктор-

ларды қоямыз. Бір жарым сағат дене 

дайындығы  жүреді.  Жарты  сағат 

тек  моральдік  жағынан  тәрбиелеуге 

бөлінеді. Қазір бізде мұндай топтар 28 

мектепте жұмыс жасайды. Рождествен-

ка, Ильинка, Малиновка кенттерінде. - Сайранбек,

сіз

қаншадасыз?

Қанша уақыттан бері каратэмен айна-

лысасыз?

- Мен  23-темін,  бала  күнімнен 

жаттығамын.  Менің  өзімде  Көкшетау 

қаласының  шетінде  тұрдым.  Міне 

сондықтан да Астананың шетін алуымның 

сыры да осында жатқан шығар.- Яғни  сізге  спорттық  профилакта

бос сөз емес қой?

- Иә  солай.  Егерде  каратэ  болма-

са  менің  өмірім  қалай  қалыптасар  еді 

белгісіз. Мен 12 жасымнан әкесіз өстім. 

Каратэге  мені  алғаш  рет  анам  алып 

барды.


Роман КУЖКО

10

Есірткісіз болашақ

А с т а н а , №1-2009

Үгітбригадасы - жаңа 

 

немесе жақсылап ұмытылған ескі...Агитбригады - новое 

 

или хорошо забытое старое…28 апреля в Международной школе «Ми-

рас» прошел конкурс школьных агитбригад. 

Агитбригады – это, видимо, удел юных, когда 

как не в молодости человек может настоль-

ко гореть идеей, чтобы заражать ею других

когда, как не в молодости, юношеский мак-

симализм  диктует  свое  категоричное  «или 

все или ничего», когда, как не в молодости 

задора и креатива хватает на любые смелые 

начинания. Очень важно, что наши подрост-

ки агитируют не за абстрактные идеи, не за 

чужие мысли, а за собственное будущее, за 

мир без наркотиков.

28  сәуір  күні  «Мирас»  халықаралық 

мектебінде  мектеп  үгітбригадаларының 

конкурсы  өтті.  Үгітбригада-бұл,  дегеніміз 

жастардың тағдыры, өзінің жастық шағында 

басқаларды  да  еліктіріп  әкету  үшін  адам 

өзінің  ой-қиялдарына  беріледі,  жастық 

шағында емес сияқты, жастық максимализмі 

өзінің нақты «бәрі немесе ештеңе де емес», 

жастық шақ кезеңінің жалыны мен ұстанымы 

кез келген батыл бастамаға жетеді. 


11

Будущее без наркотиков

А с т а н а , №1-2009

Участие в конкурсе приняли четы-

ре  школы  -  №14,  №18,  №28,  и  сам 

«Мирас». Сценарий конкурса включал 

в себя три этапа: представление ко-

манд,  конкурс  логотипов  и  девизов 

и,  наконец,  инсценировка.  За  всем 

действом  следили  беспристрастные 

члены жюри: Сергей Ильиных, началь-

ник  отдела  профилактики  УБН  ДВД 

г.Астаны, Решетникова Светлана Мак-

симовна,  врач-координатор  Центра 

ЗОЖ,  Манакбаева  Дамира  Джумаха-

новна, врач-нарколог Центра медико-

социальной реабилитации.

Открыли конкурс студенты КазНАМ 

со своим уже практически звездным 

булгаковским «Морфием». Приглашен-

ные  ребята  уже  не  раз  показывали 

свой талант в ходе сотрудничества с 

ДВД Астаны и стали известны благо-

даря  своей  постановке  на  конкурсе 

агитбригад вузов «Астана против нар-

котиков» в рамках Фестиваля Недели 

единства молодежи столицы.

Конечно,  ребята  не  были  участ-

никами  конкурса,  но  их  выступление 

задало определенную планку, внесло 

серьезность.  Хотелось  бы  отметить, 

что произведения Булгакова сами по 

себе  очень  сложны  для  постановки 

и под силу, пожалуй, только профес-

сионалам.  «Морфий»  сложен  вдвой-

не – никаких игровых сцен, захваты-

вающих диалогов – это монолог, это 

дневник наркомана. 

Конкурсқа  төрт  мектеп  №14, 

№18,  №28  және  «Мирастың»  өзі 

қатынасты.  Конкурс  сценарийі  үш 

кезеңнен:  команданы  таныстыру,  ло-

готиптер  мен  ұрандар  және  сахана-

лаудан  тұрады.  Әрбір  жасалынған 

әрекетті,  Астана  қалалық  ІІД  ЕБҚКБ-

ның  бөлімінің  бастығы  Сергей  Ильи-

ных,  Салауатты  өмір  Орталығының 

үйлестіруші-дәрігері, 

Манақбаева 

Дамира  дәрігерлік  әлеуметтік  ақтау 

Орталығының 

нарколог-дәрігерінен 

тұратын  ешкімді  алаламайтын  әділ 

қазылар алқасы бақылады. 

Өздерінің  құнтталған  жұлдызды 

Булгаковтың «Морфейімен» ҚазақҰАМ 

студенттері  ашты.  Шақырылған  ба-

лалар  астана  жастарының  бірлігі 

атты  фестивал  шеңберінде  «Астана-

есірткісіз  қала»  атты  жоғары  оқу 

орындарындағы үгітбригадалары кон-

курстарында өз қойылымдары арқылы 

белгілі болған Астана қалалық ІІД-мен 

ынтымақтастық жұмыстарында өз да-

рындарын талай көрсеткен. 

Әрине, балалар конкурс қатысушысы 

болған  жоқ,  бірақ  олардың  кіріспесі 

белгілі аспақтық бағыт берді, салмағы 

артты. 


Атап 

көрсететін 

болсақ 

Булгаковтың  шығармалары  қойылым үшін  өте  күрделі,  кәсіпқойлар  ғана 

қоя алатындай. Ал «Морфий» екі есе 

қиын, ешқандай ойындық сахна, тар-

тымды  диалогтар  жоқ-тек  монолог, 

бұл нашақордың күнделігі. 


12

Есірткісіз болашақ

А с т а н а , №1-2009

-  Держать  внимание  аудитории, 

когда  вся  постановка  завязана  на 

одного человека – достаточно непро-

сто, - делится своими впечатлениями 

исполнитель  главной  роли  Дмитрий 

Пройдаков. – Но, тем не менее, «Мор-

фий»  -  это  был  осознанный  выбор 

для  постановки,  причем  в  этом  мы 

оказались единодушны с режиссером 

Диной  Жумабаевой.  Мы  как-то  одно-

временно пришли к этому произведе-

нию  и  захотели  открыть  его  для  пу-

блики. Надеюсь, нам удалось донести 

боль и одиночество наркозависимого 

человека.  Очень  бы  хотелось,  чтобы 

благодаря  нашему  искусству  были 

спасены хоть несколько юных ребят. 

Школьники оказались удивительно 

грамотными и аргументированными в 

вопросах негативного влияния нарко-

тиков.  Ведущие  предложили  самые 

свежие  данные  о  том,  что  с  начала 

2009  года  на  территории  г.  Астаны 

возбуждено 74 уголовных дела, из ко-

торых 53 – в отношении лиц, занима-

ющихся сбытом наркотиков, ликвиди-

ровано 13 наркоточек, 1 наркопритон, 

2  наркоканала.  Из  незаконного  обо-

рота наркотиков изъято 80,7 кг нарко-

тических средств, в том числе 2,5 кг 

героина.  Агитбригады  не  просто  по-

казывали свой талант, но вовлекали в 

«игру» зрительный зал. Танцы, песни, 

стихи...


- Меня пригласили 11 лет назад в 

14-ую школу для разовой постановки 

спектакля,  с  тех  пор  мы  сотрудни-

чаем.  У  нас  сложилась  прочная,  та-

лантливая  команда,  -  рассказывает 

художественный  руководитель  агит-

бригады школы №14 Игорь Лисков. - 

В нашу труппу входят дети с 1 по 11 

класс. Я не скажу, что мы проводим 

какой-то  кастинг,  в  школьном  театре 

могут участвовать все. Профессия ак-

тера – жесткая и жестокая, и дети это 

понимают.  Если  из  100  человек,  из-

начально изъявивших желание играть 

- Қойылым бір ғана адамға байла-

нысты болғанда аудиторияның көңілін 

дәл басып ұстап тұру, – айтарлықтай 

жәй  емес,  -  деп  бас  рөлде  ойнаған 

Дмитрий  Пройдаков  өз  ойымен 

бөлісті.  -  Сонда  да  «Морфий»  -бұл 

саналы  түрде  алынған  қойылым, 

мұнда режиссер Дина Жұмабаевамен 

ойымыз  бір  жерден  шықты.  Біз  бір 

мезгілде  бұл  шығармаға  келіп,  оны 

көрермендер  үшін  ашып  көрсеткіміз 

келді.  Біз  есірткіге  тәуелді  адамның 

жалғыздығы  мен  оның  жан  ауыруын 

жеткізе  алдық  деп  ойлаймын.  Біздің 

көрсеткен 

өнеріміздің 

арқасында 

бірнеше баланы аман сақтап қалғанда 

шығармыз, ылайым солай болсын. 

Таңғаларлығы  оқушылар  есірткінің 

теріс  әсері  жөніндегі  мәселе  бойынша 

дәлелді  және  сауатты  болып  шықты. 

Жүргізушілер оларға ең жаңа мынандай 

деректерді  берді,  2009  жылдың  басы-

нан бері Астана қаласының аумағында 

74  қылмыстық  іс  қозғалып,  оның  53-і 

есірткі  сатумен  айналысқан  адамдарға 

байланысты  болса,  13  есірткі  нүктесі, 

1  есірткіпритоны  мен  2  есірткі  арнасы 

жойылды. Есірткінің заңсыз айналымнан 

80 келі 767 гр. есірткі, оның ішінде 2 келі 

457 гр. героин алынды. Үгітбригадалары 

тек қана өз дарындарын көрсетіп қана 

қоймай,  көрермендерді  де  «ойынға» 

қосты. Би, ән, өлеңдер...


13  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал