Химия кафедрасының 2015-2016 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспарыжүктеу 38.77 Kb.

Дата18.03.2017
өлшемі38.77 Kb.

Химия кафедрасының  2015-2016 оқу жылына арналған  

оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспары 

  

Орындалатын жұмыстар

 

Орындау 


мерзімі

 

Жауаптылар 

Аяқталу нысаны

 

Орындал. 

туралы 

белгі

 

 

Оқу-ұйымдастыру бағытында жүргізілетін жұмыстар Кафедраның 2015-2016 оқу 

жылындағы оқу-әдістемелік  

жұмысына  жауаптыларды 

анықтау және бекіту 

қыркүйек 

2015 ж. 

Кафедра  меңгер. 

Мәдібекова Ғ.М. 

Оқу-әдісте-мелік 

жұмысына 

жауаптыны 

анықтап бекіту. 

 Кафедраның 2015-2016 оқу 

жылындағы оқу-әдістемелік  

жұмысының жоспарын талдау, 

бекіту. 


қыркүйек 

2015 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Битемирова А.Е. 

Оқу-әдістеме-лік 

жұмысы-ның 

жоспарын 

бекіту. 

 Кафедрада мамандықтар 

бойынша өтілетін пәндердің 

оқу бағдарламаларын 

(элективті пәндердің), жұмыс 

бағдарламаларын, 

силлабустарын талқылау. 

қыркүйек 

2015 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Элективті пән-

дердің оқу бағ-

дарламасы, 

силлабустар, 

жұмыс бағдар-

ламасы 


 

5В011200-Химия мамандық-тарында педагогикалық 

практиканы ұйымдастыру 

бойынша білім беру мекеме-

лерімен (келісім-шарт құру) 

байланыс орнату. 

қыркүйек


-қазан 

2015 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Шағраева Б.Б. 

Келісім шарт 

құру 

 Оқытушылардың  дайындаған 

оқулықтар мен оқу құралдарын 

электронды оқулықтар, әдісте-

мелік нұсқаулар, лекция 

жинақтарын талдау және 

факультетің оқу-әдістемелік 

бірлестігіне бекітуге ұсыну. 

қыркүйек 

2015 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Битемирова А.Е. 

Лекция жинақ-

тары, оқу-оқу 

әдістемелік 

құралдары, 

әдістемелік 

нұсқаулар 

 Кафедрада СӨЖ және ОСӨЖ ұйымдастыру сапасы мен 

өткізу формалары және оқу-

әдістемелік жағынан қамтама-

сыз етілуі; Курстық,  диплом-

дық жұмыстардың орындалуы 

үшін қажет әдістемелік нұсқау-

лармен және оқу құралдарымен 

қамтамасыздандыру.  

қыркүйек

-қазан 


2015 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М 

кафедра 


оқытушылары 

СӨЖ, ОСӨЖ, 

курстық және 

дипломдық 

жұмыстарға 

арналған 

әдістемелік 

құралдар 

 

 

Оқытушылардың біліктілігін көтеру жұмыстары Білім беру сапасын көтеру 

мақсатында кафедра оқытушы-

лары жаңа технологияларды 

пайдалана отырып ашық 

сабақтар өткізу.  

қыркүйек

-маусым 


2015- 

2016 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

кафедра 

оқытушылары 

Ашық сабақ 

хаттамалары 

 

 Үштілділікті іске асыру мақса-

қыркүйек


Кафедра меңгерушісі 

Ағылшын тілін 

 


тында  кафедра оқытушылары-

ның  ағылшын тілінен курс-

тарға қатысуын ұйымдастыру; 

ҚР ЖОО-да өткізілетін әдісте-

мелік конференцияларға  

қатысу. 


-маусым 

2015- 


2016 ж. 

Мәдібекова Ғ.М. 

кафедра 

оқытушылары 

меңгеру, 

конференция 

тезистері 

“Өрлеу” Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы” курстарына 

қатысу 


қазан 

2015- 


2016 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Қозыкеева Р. 

Сертификат 

 

 Сабақтардың сапасын көтеру бағытында жүргізілетін жұмыстар 

Студенттердің педагогикалық, оқу-өндірістік іс тәжірибесін 

ұйымдастыру барысындағы 

оқу-әдістемелік құжаттарының 

сапалылығын арттыру. 

қыркүйек

-маусым 


2015- 

2016 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Сапалы  істәжі-

рибелерді ұйым-

дастыру бары-

сындағы оқу-

әдістемелік 

құжаттар 

 Кафедрада 2015-2016  оқу жылында жоспарланған  оқу 

және оқу-әдістемелік құрал-

дарды баспадан шығару. 

қыркүйек 

2015 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Битемирова А.Е. 

 Оқу және оқу-

әдістемелік 

құрал. баспадан 

шығару. 


 

Күндізгі , кешкі , сырттай  және қашықтан оқыту бөлім-

дерде оқитын студенттер үшін 

оқытудың қазіргі педагогика-

лық технологияларын қолдану 

жағдайларындағы іс-шаралар. 

қыркүйек


-маусым 

2015- 


2016 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Қазіргі педагоги-

калық техноло-

гиялардың жаңа  

инновациялық 

әдістері  

 Қысқы және жазғы емтихан сессиясының  қорытындысына 

сәйкес оқытудың сапасын 

арттыру міндеттері. 

қаңтар, 


маусым 

2016 ж. 


Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Сессия 

қорытындылары  

Бітіруші курс студенттерінің  білім сапасын бағалау нәтиже-

лері (сауалнама ұйымдастыру). 

қаңтар-

маусым 


2015-16ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

Сауалнама 

ұйымдастыру 

 

 Кәсіби бағдар бағытында жүргізілетін жұмыстар 

2014-2015 оқу жылында кәсіп-тік бағдар жұмысының тиімді-

лігі мен нәтижелілігін жоғары-

лату шараларын қарастыру. 

қыркүйек


-маусым 

2015- 


2016 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

оқытушылар 

Кәсіптік бағдар 

жұмысының 

қорытындысы 

 Мектептерде химиядан ашық 

сабақтар өткізу 

қыркүйек

-мамыр 


2015-16ж. 

кафедра 


оқытушылары 

Өткізілген ашық 

сабақ есебі 

 Кафедрада ашық есік күнін 

ұйымдастыру 

қараша, 

сәуір 


2015-16ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

оқытушылар 

Ашық есік күні 

іс-шарасы 

 Кафедра оқытушыларының бекітілген аудан, қала мектеп-

тері мен колледждерде кәсіби-

бағдар  жұмыстарын жүргізу 

қыркүйек


-мамыр 

2015- 


2016 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

Мәдібекова Ғ.М. 

оқытушылар 

Оқытушылардың 

ай сайынғы есебі  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал