Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журналжүктеу 0.95 Mb.

бет1/52
Дата13.09.2017
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

1
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал
Международный научно-популярный журнал
International popular-science journal
СЕРИЯ 
ПЕДАГОГИКА - PEDAGOGY 
Құрылтайшы: 
«ҚҰҚЫҚТЫҚ МИССИЯ» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ КЛУБЫ
Учредитель: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПРАВОВАЯ МИССИЯ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛУБ
Founder: 
PUBLIC FOUNDATION «LEGAL MISSION»
INTERNATIONAL KAZAKHSTAN CRIMINOLOGY CLUB
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА
SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN
Астана 2016
№3 (38) 2016
Бас редактор – Е. О. Алауханов
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», заң ғылымдарының докторы, профессор
Главный редактор – Алауханов Е. О. 
«Заслуженный деятель Казахстана», доктор юридических наук, профессор 
 
Editor-in-chief – Аlaukhanov Y. O. 
«Honored Worker of the Kazakhstan», Doctor of Law, рrofessor

2
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
ТМД елдеріндегі редакция өкілдігі:
Мәскеу: доцент Мыктыбаев Т., ұялы тел. : +7-926-2190830
Рязань: проф. Зарипов З. С. ұялы тел. : +7-960-5726474
Краснодар: проф. В. П. Коняхин: ұялы тел. : +7-918-443 56 21
Киев: проф. Лиховая С. Я. ұялы тел. : +7 380674469485
Харьков: проф. Харченко В. Б, ұялы тел. : +7 380932339968
Ташкент: Абдурасулова К. Р., ұялы тел. : +7 998 909 63 92 51
Баку: тел. : (99412) 5962144; (99455) 715 63 99
Душанбе: проф. Бахриддинов С. Э., ұялы тел. : + 992907702120
Бішкек: проф.  Сыдыкова Л. Ч.,  ұялы тел. : + 996555753058
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Абдукаримов О.А. – ҚР қоғам қайраткері
Абдрасилов Б.С. – б.ғ. ., профессор
Абдурасулова К.Р. – з.ғ.д., проф. (Ташкент)
Байделдинов Д.Л. – з.ғ.д., профессор
Байдаулет И.О. – мед.ғ.д., профессор
Бектұрғанов Н.С. – х.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі 
Бисенов К.А. – тех.ғ.д., профессор
Бішімбаев У.Қ. – тех.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Бурханов К.Н. – с.ғ.д., профессор
Букалерова Л.А. – з.ғ.д., проф. (Мәскеу)
Ведерникова О.Н. – з.ғ.д., проф. (Мәскеу)
Гаипов З.С. – с.ғ.д., профессор
Голик Ю.В. – з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Дулатбеков Н.О. – з.ғ.д., профессор
Елешов Р. – а-ш. ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Есім Ғ. – ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Елубаев Ж.С. – з.ғ.д., профессор
Жұрынов М.Ж. – ҚР ҰҒА академигі, 
ҰҒА Президенті
Зарипов З.С. – з.ғ.д., профессор (Рязань)
Ыдырысов Д.А. – т.ғ.д., профессор
Қасымбеков М.Б. –  с.ғ.д., профессор
Құл-Мұхаммед М.А. – з.ғ.д., профессор
Комиссаров В.С. – з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Лебедев С.Я. – з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Лиховая С. Я. – з.ғ.д., профессор (Киев)
Майлыбаев Б.А. – з.ғ.д., профессор
Мацкевич И.М. – з.ғ.д., профессор (Мәскеу)
Мухамедиұлы А. – ф.ғ.д., профессор
Мұсақожаева А.К. – профессор
Оразалин Н.М. – ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты
Сағадиев К.Ә. – э.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Сартаев С.С. – з.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі
Сәрсембаев М.А. – з.ғ.д., профессор
Сұлтанов Қ.С. – с.ғ.д., профессор
Сыдыков Е.Б. – т.ғ.д., профессор
Рустемов Б.Т. – жазушы, публицист
Сматлаев Б.М. – з.ғ.д., профессор
Тұрсынов С.Т. – э.ғ.д., профессор
Усманов А. – п.ғ.д., профессор
Шестаков Д.А. – з.ғ.д., профессор, жазушы
Харченко В.Б. – з.ғ.д., профессор (Харьков)
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:
Абдиров Н.М. – з.ғ.д., профессор
Ағыбаев А.Н. – з.ғ.д., профессор
Аманбаев Ә.Т. – 3-ші сыныпты мемлекеттік 
әділет кеңесшісі
Айтжанов Б.Д. – вет.ғ.д., профессор
Әбішев Т.Д. – з.ғ.к. 
Әбішев Х.А. – з.ғ.д., профессор
Байменов А.М. – тех.ғ.к., профессор
Бишманов Б.М. – з ғ.д., профессор
Бектұрғанов Е.Ө. – ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты
Борбат А.В. - РФ еңбек сіңірген заңгері, з.ғ.к. 
Джансараева Р. Е. – з.ғ.д., профессор
Жақып Б. Ө. – филол. ғ.д., профессор
Ивона Массаки – профессор (Польша)
Кәрібаев Б. Б. – т.ғ.д., профессор
Кленова Т. В. – з.ғ.д., профессор (Самара)
Корконосенко С. Г. – с.ғ.д., профессор 
(Санкт-Петербург)
Қанжігітов Е. Қ. – вет. ғ.д. 
Құрманалиев К. А. – ф.ғ.д., профессор
Лопашенко Н. А. – з.ғ.д., проф. (Cаратов)
Мажейка Кипрас И. – МЕАТР академигі 
(Мәскеу)
Маткаримова Г.С. – з.ғ.д., профессор
Мельник Г.С. – с.ғ.д., профессор
Санкт-Петербург)
Миндагулов Ә.Х. – з.ғ.д., профессор
Омаров Б.Ж. – фил.ғ.д., профессор
Саданов А.Қ. – б.ғ.д., профессор
Сапиев О.С. – ҚР қоғам қайраткері
Сопыбеков А. – ҚР Жазушылар Одағының 
мүшесі, ақын
Старостин С.А. – з.ғ.д., проф. (Мәскеу) 
Сұлтанмұрат Е. – академик
Саломов Б. - з.ғ.д., РАА академигі, адвокат 
Тоғжанов Е.Л. – з.ғ.к. 
Тойлыбаев Б.А. - п.ғ.д., профессор
Тұрғараев Б.Т. – з.ғ.д., профессор
Рүстемова Г.Р. – з.ғ.д., профессор
Шаукенова З.К. – ә.ғ.д., профессор
Усманов С.У. – т.ғ.д., профессор
Челадзе Г. – құқық докторы, әкімшілік 
бизнес докторы, профессор(Грузия)
Huu Thinh - Вьетнам Жазушылар Қауым-
дастығының Төрағасы (Вьетнам)

3
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
Представительство редакция по СНГ:
Москва: доцент Мыктыбаев Т., моб. : +7-926-2190830
Рязань: проф. Зарипов З. С. моб. : +7-960-5726474
Краснодар: проф. В. П. Коняхин: моб. : +7-918-443 56 21
Киев: проф. Лиховая С. Я. моб. : +7 380674469485
Харьков: проф. Харченко В. Б, моб. : +7 380932339968
Ташкент: Абдурасулова К. Р., моб. : +7 998 909 63 92 51
Баку: тел. : (99412) 5962144; (99455) 715 63 99
Душанбе: проф. Бахриддинов С. Э., моб. : + 992907702120
Бішкек: проф.  Сыдыкова Л. Ч.,  моб. : + 996555753058
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Абдукаримов О.А. – общественный деятель 
Республики Казахстан
Абдрасилов Б.С. – д.б.н., профессор
Абдурасулова К.Р. – д.ю.н., проф. (Ташкент)
Байдельдинов Д.Л. – д.ю.н., профессор
Байдаулет И.О. – д.мед.н., профессор
Бектурганов Н.С. – д.х.н., академик НАН РК
Бисенов К.А. – д.т.н., профессор
Бишимбаев В.К. – д.т.н., академик НАН
Бурханов К.Н. – д.п.н., профессор
Букалерова Л.А. - д. ю. н., проф. (Москва)
Ведерникова О.Н. – д.ю.н., проф. (Москва)
Гаипов З.С. – д.п.н., профессор
Голик Ю.В. – д.ю.н., профессор (Москва)
Дулатбеков Н.О. – д.ю.н., профессор
Елешов Р. – д. с-х. н., академик НАН РК
Есим Г. – д.ф.н., академик НАН РК 
Елюбаев Ж.С. – д.ю.н., профессор
Журынов М.Ж. – академик, Президент НАН РК
Зарипов З.С. – д.ю.н., профессор (Рязань)
Идрисов Д.А. – д.т.н., профессор
Касымбеков М.Б. - д.полит.н., профессор
Қул-Мухаммед М.А. – д.ю.н., профессор
Комиссаров В.С. – д.ю.н., проф. (Москва)
Лебедев С.Я. – д.ю.н., профессор (Москва)
Лиховая С.Я. – д.ю.н., профессор (Киев)
Майлыбаев Б.А. – д.ю.н., профессор
Мацкевич И.М. – д.ю.н., профессор (Москва)
Мухамедиулы А. - д.ф.н., профессор
Мусаходжаева А.К. - профессор
Оразалин Н.М. – депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан
Сагадиев К.А. – д.э.н., академик НАН РК
Сартаев С.С. – д.ю.н., академик НАН РК
Сарсембаев М.А. – д.ю.н., профессор
Султанов К.С. – д.пол.н., профессор
Сыдыков Е.Б. – д.и.н., профессор
Сматлаев Б.М. – д.ю.н., профессор
Рустемов Б.Т. – писатель, публицист
Турсынов С.Т. – д.э.н., профессор
Усманов А. – д.п.н., профессор
Шестаков Д.А. – д.ю.н., профессор, писатель
Харченко В.Б. – д.ю.н., профессор (Харьков)
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Абдиров Н.М. – д.ю.н., профессор
Агибаев А.Н. – д.ю.н., профессор
Аманбаев А.Т. – гос.советник юстиции 
3-класса
Айтжанов Б.Д. – д.вет.н., профессор
Абишев Т. Д. – к.ю.н. 
Абишев Х. А. – к.ю.н., профессор
Байменов А.М. – к.тех. н., профессор
Бишманов Б.М. – д.ю.н., профессор
Бектұрғанов Е.У. - депутат Мажилиса 
Парламента РК
Борбат А.В. - Заслуженный юрист РФ, к.ю.н. 
Джансараева Р.Е. – д.ю.н., профессор
Жакып Б.О. – д.фил.н., профессор
Ивона Массаки – профессор (Польша)
Карибаев Б.Б. – д.и.н., профессор
Кленова Т.В. – д.ю.н., профессор (Самара)
Корконосенко С.Г. – д. пол. н., профессор 
(Санкт-Петербург)
Канжигитов Е.К. – д.вет.н. 
Қурманалиев К.А. – д.ф.н., профессор
Лопашенко Н.А. – д.ю.н., проф. (Cаратов)
Мажейка Кипрас И. – академик МЕАТР 
(Москва)
Маткаримова Г.С. – д.ю.н., профессор
Мельник Г.С. – д.пол.н., профессор 
(Санкт-Петербург)
Миндагулов А.Х. – д.ю.н., профессор
Омаров Б.Ж. – д.фил.н., профессор
Саданов А.К. – д.б.н., профессор
Сапиев О.С. – общественный деятель РК 
Сопыбеков А. – член Союза писателей РК, 
поэт
Старостин С.А. – д.ю.н., профессор (Москва)
Султанмурат Е. – академик
Саломов Б. - д.ю.н., Академик РАА, адвокат
Тоғжанов Е.Л. – к.ю.н. 
Тойлыбаев Б.А. - д.п.н., профессор
Тургараев Б.Т. –д.ю.н., профессор 
Рустемова Г.Р. – д.ю.н., профессор
Шаукенова З.К. – д.соц. н., профессор
Усманов С.У. – д.т.н., профессор
Челадзе Г. – доктор права, доктор бизнес 
админ., профессор (Грузия)
Huu Thinh - Председатель Ассоциации 
писателей во Вьетнаме (Вьетнам)

4
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
Representative revision of the CIS:
Moscow: Associate professor Myktybayev T.,  mob . : + 7-926-2190830
Ryazan: prof. Zaripov Z. S. mob . : + 7-960-5726474
Krasnodar: prof. Konyahin V. P. : mob . : + 7-918-443 56 21
Kiev: prof. Likhov S. Y. mob . : +7 380674469485
Kharkov: prof. Kharchenko V. B., mob . : +7 380932339968
Tashkent Abdurasulova K. R., mob . : +7 998 909 63 92 51
Baku: tel . : (99412) 5962144; (99455) 715 63 99
Dushanbe: prof. Bahriddinov S. E., mob . : + 992907702120
Bіshkek: prof. Sydykov L. Ch., mob . : + 996555753058
EDITORIAL BOARD:
Abdukarimov O.A. – public figure of the RK
Аbdrasylov B.S. – Dr. of biology, professor
Аbdurasulova K.R. – Dr. of Law, prof. (Tashkent)
Baideldinov D.L. – Dr. of Law, professor
Baidaulet I.O. – Dr. of medical science, prof. 
Bekturganov N.S. – academician of NAN RK
Bisenov К.А. – Dr. of technology, professor
Bishimbaev B.K. - Dr. of history, acad. NAS. RK
Burhanov К.N. – Dr. of polit., professor
Bukalerova L.A.  - Dr. of Law, prof. (Мoscow)
Vedernikova О.N. – Dr. of Law, prof (Мoscow)
Gayipov Z.S. – Dr. of political sciences, prof. 
Gollik Y.V. – Dr. of Law., Professor (Moscow)
Dulatbekov N.O. – Dr. of Law, professor
Eleshov R. – Dr. of agricultural sciences, acad. 
NAS RK
Esim G. – Dr. of Philology, acad. NAS RK
Elubaev G.S. - Dr. of Law, professor
Zhurinov M.Zh. – acad. NAS RK, President of 
NAS RK. 
Zaripov Z.S. – Dr. of Law, professor (Ryazan)
Udyrysov D.A. – Dr. of hisory, professor
Kasimbekov M.B. - Dr. of political sciences, prof. 
Kul-Muhammed M.A. – Dr. of Law, professor
Komissarov V.S. – Dr. of Law, prof. (Moscow)
Lebedov S.Y. – Dr. of Law, professor (Moscow)
Lihovaya S.Y. – Dr. of Law, professor (Kiev)
Mailybaev B.A. – Dr. of Law, professor
Matskevich I.M. – Dr. of Law, prof. (Moscow)
Mukhamediuly A. – Dr. of philosophy., prof. 
Musakhodzhayeva А.К - professor
Orazalin N.M. - Member of the Senate
Parliament of the Republic of Kazakhstan
Sagadiyev K.A. - Dr. of Economics, acad. NAS RK
Sartayev S.S. – Dr. of Law, acad. NAS. RK
Sarsembaev M.A. – Dr. of Law, professor
Sultanov K.S. – Dr. of political sciences, prof. 
Sydykov E.B. – Dr. of history, professor
Smatlaev Б.М.  - Dr. of Law, professor 
Rustemov B.T. – writer, publicist
Tursunov C.T. - Doctor of Economics, professor
Usmanov A. – Dr. of political sciences, professor
Shestakov D.A. – Dr. of Law, professor, writer
Harchenko B.V. – Dr. of Law, prof. (Harkov)
EDITORIAL COUNCIL:
Abdirov B.D. – Dr. of Law, professor
Agibaev A.N. – Dr. of Law, professor
Amanbaev A.N. – State counselor 
of Justice of 3-rd class
Aitganov B.D. – a doctor of betener 
sciences is a professor
Abishev T.D. – candidate of Law                        
Abishev H.A. – Dr. of Law, professor
Baimenov A.M. – candidate of tech, professor
Bishmanov B.M. – Dr. of Law, professor
Bekturganov E.U. – Member of the 
Parliament of Kazakhstan Majilis
Borbat A.V. – Deserved Lawyer of the 
Russian Federation, candidate of Law      
Jansaraeva R.E. – Dr. of Law, professor
Zhakyp B.U. – Dr. of philology, professor
Ivona Massaki – professor (Poland)
Karibaev B.B. – Dr. of hisroy, professor
Klenova T.V. – Dr. of Law, profes. (Samara)
Korkonosenko S.G. – Dr. of polit, professor 
(St.-Peterburg)
Kangigitov E.K. – a doctor of betener sciences
Kurmanaliev K.A. – Dr. of philology, prof. 
Loopachenko N.A. – Dr. of Law, prof. 
(Saratov)
Mazheika Kipras I. – acad. PANS (Moscow)
Matkarimova G.S. – Dr. of Law, professor
Melnik G.S. – Dr. of polit, professor
Mindagulov A.N. – Dr. of Law, professor
Omarov B.Zh. – Dr. of philology, professor
Sadanov A.K. – Dr. of biology, professor
Sapiev O.S. – The public figure of RK
Sopybekov A. - a member of the Writers’ 
Union of Kazakhstan, poet
Starostin S.A. – Dr. of Law, prof. (Moscow)
Sultanmurat E. – academic
Salamov B. - Dr. of Law, аcademic, lawyer
Toqshanov E.L. – Dr. of Law, professor
Тоilybaev B.А. - Dr. of pedagog., professor
Turgaraev B.T. – Dr. of Law, professor
Rustemova G.R. – Dr. of Law, professor
Shaukenova Z.K. – Dr. of soc., professor
Usmanov S.U. – Dr. of history, professor
Cheladze G. – Dr. of Law, professor (Gruzia)
Huu Thinh - Chairman Vietnam Writer’s 
Association, poet (Vietnam) 

5
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
Веб-сайт: www. nauka-zan. kz    
е-mail: nauka-zan@mail. ru; 
Журнал редакциясының мекен жайы:   
Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау,  Түлкібас көш., 49 үй 
Адрес редакции журнала: 
г. Астана, Алматинский район,  Юго-Восток, правая сторона, ул. Тулкибас, д. 49. 
Главный редактор: д. ю. н., профессор Алауханов Есберген Оразович +7 701 111 8828;
Научный редактор: к. ф. н., доцент Абдиева Роза Серикбаевна +7 701 33 234 07. 
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ» 
«НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 
«SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN» 
Халықаралық ғылыми журналы (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09. 02. 2009 ж. 
Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз) 
2009 жылдан бастап жылына 6 рет шығады. 
Международный научно-популярный журнал 
(Гос. регистрация: №9875-Ж 09. 02. 2009, 
Международная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г. ) 
Периодичность издания журнала выходит 6 раз в год. 
Ғылыми  еңбектің  негізгі  нәтижелерін  жариялау  үшін  Қазақстан  Республикасы  Білім 
және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің 2012 жылғы 
10 шілдедегі №1082 бұйрығымен ғылыми баспалар тізіміне енгізілген. 
Журнал  индексті  ғылыми  дәйексөздер  қатарына  қосылады  және  ҚР  БҒМ  Білім  және 
ғылым  саласындағы  бақылау  жөніндегі  комитет  ұсынған  заңтану,  филология,  педагогика, 
философия,  өнертану,  экономика  және  жаратылыстану  ғылымдары  бойынша  басылымдар 
тізіміне кіреді. 
Автор мәліметтің нақтылығына, ресми құжаттардың сілтемелері мен басқа да деректердің 
дұрыстығына жауапты. Редакция мақалалар мазмұны мен жазылу стиліне жауап бермейді. 
Мақалада отандық авторлардың еңбектеріне міндетті түрде сілтеме берілу керек. 
Журналға мақаланы қазақ, орыс, ағылшын, неміс, француз, қытай, түрік, араб және ТМД 
халықтары тілдерінде жазуға болады. 
Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10 » июля 
2012 года № 1082 рекомендован для научных публикаций. 
Журнал включен в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомен-
дованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специально-
стям:  юриспруденция,  филология,  педагогика,  философия,  искусствоведение,  экономика  и 
естественные науки. 
Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут 
авторы Редакция не несёт ответственности за содержание авторских материалов. 
В статье обязательно сопровождение ссылок на работы отечественных авторов. 
Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, француз-
ском,  китайском,  турецком,  арабском  языках  и  могут  быть  написаны  на  языках  народов 
СНГ. 

6
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. Франция. Библиотека университетского комплекса Сорбонны
2. Польша. Польский университет имени Николая Коперника
3. Библиотека Стамбульского университета
4. Библиотека Венгерского государственного университета
5. Библиотека филиала Нью-Йоркского университета в Праге
6. Библиотека университета Карлова в Чехии
7. Библиотека Московского университета им. М.В. Ломоносова
8. Читальный зал юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
9. Библиотека Московской государственной юридической академии
10. Библиотека Московского университета МВД России
11. Библиотека Российской правовой академии МЮ РФ
12. Библиотека института государства и права России
13. Библиотека ВНИИ МВД России
14. Библиотека Московского университета МВД России
15. Библиотека Российской академии правосудия
16. Московский библиотечно-информационный комплекс Финансовой академии при 
Правительстве РФ
17. Научная библиотека Новосибирского государственного университета
18. Библиотека Рязанской академии права и управления
19. Библиотека юридического факультета Санкт-Петербургского университета
20. Библиотека Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ
21. Библиотека Санкт-Петербургского Международного Криминологического Клуба
22. Библиотека Омской академии МВД РФ
23. Библиотека Томского государственного университета
24. Библиотека Академии Полиции Министерства Внутренних Дел Азербайджанской 
Республики
25. Библиотека Саратовской государственной академии права 
26. Библиотека Саратовского центра по исследованию проблем организованной преступности 
и коррупции
27. Библиотека Самарского государственного университета
28. Библиотека Дальневосточного государственного университета
29. Библиотека Киевского государственного университета
30. Библиотека Уральская государственная юридическая академия
31. Библиотека Северо-Кавказская академия государственной службы
32. Библиотека Национальной академии наук Кыргызской Республики 
33. Библиотека Университета Кыргызско-Российский славянский университет имени 
Б. Н. Ельцина
34. Академия МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева
35. Библиотека Белорусского государственного университета
36. Библиотека Ташкентского государственного юридического института
37. Библиотека Таджикского государственного университета
38. Национальная библиотека Азербайджана 
39. Библиотека Ереванского государственного университета
40. Библиотека Администрации Президента Республики Казахстан
41. Библиотека культурного центра Президента Республики Казахстан
42. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
43. Национальная библиотека Республики Казахстан (г. Алматы)
44. Библиотека Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева
45. Библиотека Казахского гуманитарно-юридического института
46. Библиотека Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова 
47. Библиотека Алматинской академии МВД РК
48. Библиотека Казахского Национального Университета имени аль-Фараби
49. Библиотека Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая
50. Библиотека Международного Казахско-Турецкого Университета имени Х. А. Ясави

7
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
ПЕДАГОГИКА -
PEDAGOGY
Баймырзаев Куат Маратович
доктор географических  наук, профессор,  
ректор  Костанайского государственного педагогического института, 
 8 (7142) 54-41-47 (раб), 87772873173, е-mail: kspi118@mail.ru
Даумова Батима Бексултановна, 
доктор философии (Phd), старший преподаватель 
кафедры педагогики  Костанайского государственного педагогического института, 
г. Костанай, 87059891017 (сот), ),  e-mail: bdaumova@gmail.ru
 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ  КАЗАХСТАНА
Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме развития гендерного образования в университетах Казахста-
на. В ней дается определение понятия «гендерное образование» в широком и узком смысле, раскрываются основные 
положения гендерного  подхода. А также обосновывается необходимость овладения  студентами гендерных знаний 
и применения их в будущей профессиональной деятельности.
Түйін. Мақала Қазақстандық жоғары оқу орындарындағы гендерлік білімнің дамуы сынды өзекті мәселеге ар-
налған. «Гендерлік білім» түсінігінің кең және тар мағыналары келтіріліп,  гендерлік бағыттың негізгі белгілері көр-
сетілген. Сонымен қатар, студенттердің гендерлік ілімдерді меңгеруі және болашақ кәсіби қызметтерінде қолдану 
қажеттілігі негізделген.  
Summary.  The article is devoted to an actual problem of gender education in universities of Kazakhstan. It defines the 
concept «the gender education» in the broad and narrow sense, reveals basic provisions of the gender approach. As well as 
there is the necessity of mastering the students of gender knowledge and apply it in the future career.
Моде
рнизация  высшего  педагогического  обра-
зования Республики Казахстан основана на гума-
нитарной  парадигме,  характерной  особенностью 
которой является учет многообразия индивидуаль-
ных  и гендерных особенностей будущих специа-
листов при обеспечении и поддержке процессов их 
самопознания,  самоактуализации  и  самореализа-
ции. В связи с этим особую актуальность приобре-
тает развитие идей гендерного образования.
Под  гендерным  образованием  исследовате-
ли понимают образовательную модель, в которой 
учитываются гендерные интересы, принимается во 
внимание наличие гендерных проблем в развитии 
общества и системе образования, предпринимает-
ся поиск способов их решения [1].
Гендерное  образование  в  узком  смысле  –  это, 
прежде  всего,  просветительские  программы  по 
гендерной проблематике, которые читаются в раз-
личных вариантах для студентов, как правило, со-
циогуманитарных специальностей. [2].
В более широком понимании, гендерным обо-
значают  образование,  которое  содействует  фор-
мированию  гендерного  равенства  и  способствует 
преодолению  негативных  гендерных  стереотипов  
[3]. В этом смысле гендерное образование не обя-
зательно  должно  выражаться  в  каких-то  конкрет-

8
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
ных  образовательных  программах,  оно  как  бы 
дисперсно  присутствует  в  процессах  обучения  и 
воспитания и является частью идеологии высшего 
образования.
В  «Стратегии  гендерного  равенства  в  Респу-
блике Казахстан на 2006-2016 годы» в качестве од-
ной из приоритетных целей заявлено о внедрении 
гендерных    знаний  в  систему  образования,  про-
свещение общества по осознанию необходимости 
правового  и  гендерного  равенства,  справедливых 
социальных отношений между мужчинами и жен-
щинами  [4].  
В  целом  гендерное  образование  в  Казахстане 
развивается на  довольно благоприятном культур-
но-идеологическом фоне.
Начиная с 1999 г., в ряде крупнейших вузов ре-
спублики  ведется  активная  деятельность  по  вне-
дрению  гендерного  аспекта  в  образовательную 
систему. Первые гендерные курсы были введены в 
образовательный  процесс  КазНПУ    им.  Абая.  На 
сегодняшний день гендерные дисциплины препо-
даются во всех  университетах Казахстана. 
  С  целью  реализации  положений  Стратегии 
гендерного  равенства  в  РК    в  университетах  пе-
ресмотрены гендерные составляющие в цикле со-
циально-гуманитарных  дисциплин  для  внедрения 
гендерных  подходов  в  учебно-образовательные 
программы:  разрабатываются  элективные  курсы 
«Гендерная  психология»,  «Психологические  ос-
новы гендерного образования» и др., в   тематику 
дипломных работ студентов  вносится разработка  
гендерных  проблем:  «Психологические  особен-
ности  личности  женщины  руководителя  в  сфере 
образования», «Личностные особенности подрост-
ков с различной гендерной идентичностью», «Ген-
дерные особенности рискованого поведения среди 
подростков»  и т.п. 
В  целях  гендерного  просвещения  для  студен-
тов,  магистрантов,  докторантов  проводятся  науч-
но-методические  семинары,  международные  кон-
ференции,  конкурсы  научно-исследовательских 
проектов по гендерным исследованиям. 
Вместе с тем практика показывает, что значи-
тельная  часть  общества  недопонимает  важность 
и  необходимость  гендерного  просвещения  и  соз-
дания  системы  гендерного  образования.  Система 
страны  излишне  феминизирована.  В  результате 
гендерной  экспертизы  учебников  средних  обще-
образовательных  школ  выявлена  гендерная  асси-
метрия, которая закрепляется и воспроизводится в 
сознании детей, при этом усваиваются устаревшие 
стереотипные роли мальчиков и девочек. 
На  сегодняшний  день  важнейшей  задачей  ву-
зов  должно  стать  создание  атмосферы  востребо-
ванности  гендерной  культуры  преподавателей  и 
студентов, ситуаций успеха для развития их общей 
профессиональной компетентности и соответству-
ющих компетенций, обеспечивающих благоприят-
ные условия для личностной и профессиональной 
самореализации представителей обоих полов.  
Овладение  основами  гендерных  знаний  соот-
ветствует основным целям модернизации высшего 
образования  и  отвечает  задачам  внедрения  прин-
ципов Болонского соглашения в учебный процесс 
и повышения качества образования. Гендерное об-
разование направлено на стимулирование навыков 
анализа социальной реальности и индивидуально-
го опыта мужчин и женщин с целью преодоления 
последствий  несправедливой  дифференциации 
мужских и женских ролей и неравенства их статус-
ных позиций. 
Гендерное образование – одна из важных задач 
общей  программы  построения  гражданского  об-
щества,  развития  и  укрепления  демократических 
идей и взглядов в нашей стране. Гендерные курсы 
и дисциплины вносят значимый вклад в формиро-
вание  таких  базовых  компетенций,  как  граждан-
ственность,  гуманистическая  ориентированность, 
готовность  к  социально-культурному  диалогу, 
способность  к  критическому  осмыслению  своего 
профессионального и личного социального опыта. 
С  учетом  того,  что  все  гендерное  знание  вы-
страивается  на  основе  базовых  идей  гендерного 
подхода, мы придерживаемся позиции И.С. Клеци-
ной, которая отмечает, что выпускник вуза должен 
продемонстрировать  знания  и  понимание  основ-
ных положений гендерного подхода,  способность 
применять знания на практике, т.е. уметь замечать 
ситуации  гендерного  неравенства,  анализировать 
их    и  демонстрировать  способность  к  решению 
гендерных проблем  [5].
В  процессе  изучения  гендерных  дисциплин 
студентами должны быть усвоены следующие ос-
новные положения гендерного подхода:
1. Мужчины и женщины как представители со-
циальных групп скорее похожи, чем различны. Это 
касается  и  подавляющего  числа  психологических 
характеристик  мужчин  и  женщин  и  личностных 
особенностей,  необходимых  для  исполнения  раз-
личных  социальных  ролей.  Следовательно,  нет 
оснований для жесткой дифференциации мужских 
и женских ролей; социальные роли мужчин и жен-
щин взаимозаменяемы и похожи. Существующая в 
обществе гендерная дифференциация и поляриза-
ция являются не биологически предопределенны-
ми, а социально сконструированными.
2.Социальные  статусы  и  позиции  мужчин  и 
женщин  в  публичных  и  приватных  сферах  жиз-
недеятельности  не  должны  выстраиваться  по 
принципу иерархичности. Другими словами, ни в 
общественном  устройстве,  ни  на  уровне  групп  и 
личностей нет убедительных оснований для того, 
чтобы  мужчины,  либо  женщины  занимали  доми-
нирующие  позиции  в  общественной  или  частной  
жизни. В рамках гендерного подхода утверждает-
ся, что ни один из полов не имеет права домини-
ровать  над  другим,  отношения  между  представи-
телями  разных  полов  должны  выстраиваться  на 
основе паритета, равенства прав и возможностей. 
Партнерская  модель  отношений  между  мужчина-
ми  и  женщинами,  гендерными  группами  должна 
стать  основной,  а  эгалитарные  представления, 

9
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016
отражающие равенства полов (то есть отсутствие 
иерархичности  статусной  дифференциации  ролей 
мужчин и женщин) должны разделяться подавляю-
щим большинством членов общества.
3. Биологические особенности каждого пола не 
могут  быть  основанием  и  оправданием  ситуаций 
гендерного  неравенства.  Недетерминированность 
социальных ролей полом их носителя показывает, 
что человек выполняет ту или иную роль не пото-
му, что исполнение этой роли задано его половой 
принадлежностью,  а  потому,  что  этому  способ-
ствуют склонности, желания, мотивы личности, а 
также жизненные обстоятельства.
Таким  образом,  гендерное  образование  в  вузе 
должно  быть  ориентировано  на  критическое  вос-
приятие  гендерной  идентичности,  на  выработку 
собственного гендерного самосознания, гендерной 
роли, способствующих гендерной адаптации в об-
ществе,  в  социально-культурной  коммуникации, 
в  построении  профессиональной  деятельности  и 
достижения определенных результатов с позиции 
гендера.
Литература
1. Столярук Л.И., Столярук И.А. Повышение качества гендерного образования в вузе //Гендерные исследования в 
образовании: проблемы и перспективы: материалы международной науч.-практ. конф. – Волгоград, 2009. – С. 36-40.
2. Исаева Т.Е. педагогическая культура преподавателя как условие и показатель качества образовательного про-
цесса в высшей школе. – Ростов н/Д:Феникс, 2003. – 312 с.
3. Введение в гендерные педагогические исследования: кол. Монография /под общ. Ред. Л.И. Столярчук. – Волго-
град: Перемена, 2009. – 356 с.
4. Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016 гг. Указ Президента РК от 29 ноября 2005 года № 1677 // 
Казахстанская правда». 2005. № 333, 334 С. 3-8.
5. Клецина И.С. Компетентностный подход и гендерное образование в высшей школе //Актуальные вопросы совре-
менного университетского образования: материалы Х Российско-Американской науч.-практ. конф. – СПб, 2007. – С. 
105-109.

10
Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана                                                           
Science and life of Kazakhstan. №3 (38). 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал