Хабарлаған болатын. Кешкі сағат 17жүктеу 0.77 Mb.

бет5/7
Дата03.04.2017
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қалыбек ҚОНЫСПАЙҰЛЫ, техника ғылымының кандидаты: 

– «Арық сөйлеп, семіз шығайын», алдағы бес жылда қазақ өз 

автомобиліне мінеді. Оған менің сенімім мол. Ең бастысы, негіз 

бар, жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Әлемге танылған автомо-

биль дердің лизензиясын алып, ондағы отандық үлесті арттыру 

арқы лы және де әлемдік нарықтағы сұранысқа ие, елдің қолы 

жетім ді компаниялардың біздің елдегі серіктес өндірісін ашу жолы-

мен біз өз машинамызға қол жеткіземіз. Қазір Өскемендегі Шевро-

ле нің бөлшектеріндегі отандық үлес 60 пайызға жақындады деп 

отыр. Бөлшектегі үлесіміз 85 пайыздан асқан соң, ол көлікті өзіміз-

дің меншігіміз деп санауға құқылымыз. Түрлі параметрлік өзгерістер 

енгізу арқылы пошымын да, моторы мен беріліс қорабын да түр-

лендіруге болады. Бастысы, көлікке қалаған атымызды қоямыз.  

«А

Естеріңізге сала кетсек, жақында Қостанайдағы автозауыттардың 

бірінде ZAZ Сhance машинасының 

өндірісі басталған еді. Алда Ssang-

Yong көліктерінің басқа да үлгілерін 

құрастыру жоспарда бар. Бейресми 

ақпараттарға сенсек, жақын арада 

Nomad  жаңа үлгісінің құрастырылуы 

басталады. Бұл – Оңтүстік Корея 

мен қазақстандық компанияның 

жетінші ортақ жобасы. Бастау алып 

жатқан осы ортақ істердің басты 

же 


тістігі – SsangYong Chairman. 

Атал ған көлік халыққа жол тартқан 

сәт тен бастап, ерекше танымал ды-

лыққа ие болды.

Chairman –  ағылшын тілінен ау-

дар ғанда «төраға» деген сөз. Авто-

ның сырт келбеті де атына кір кел-

тіріп тұрған жоқ. Көлікте он 

қа  уіп сіздік  жастығы,  пневматикалық 

серіппелі салпыншақ (подвеска), 

музыкалық құрылғыға арналған 

орын, реттелмелі артқы орындықтар 

бар. Айтпақшы, артқы орындықтар 

массаж жасап, вентиляция жүйесі 

ар қылы адамның бойын салқында-

тып отырады. Көлік салоны қымбат 

былғары мен сирек кездесетін, 

сапалы ағаштармен әрленген. Көлік 

ба ғасы  – 60 мың АҚШ доллары.

AllurAuto компаниялар тобының 

президенті Андрей Лаврентьев бұл 

көліктердің елімізде құрастыры ла-

тындығы туралы бұрынырақ та сөз 

етіп жүрген. Ақыры не керек, елі-

міз де жиналып отырған көлік саны 

алтауға жетті. 

Қазақстан тарапы бұл көліктерді 

құрастыру құқығына ие болу үшін 

түрлі сынақтар мен аудиторлық тек-

се рістерден өтті. Осылайша Chair-

man қазақстандық өлшемдермен 

«Е» санатындағы көліктерге жатқы-

зы латын болады. Бұл санатқа жұрт-

қа танымал Тойота камри көлігінің 

де жататындығын айта кетелік. Айт-

пақшы, қазақстандық көліктегі қоз-

ғалт қыш пен беріліс қорабы Me r ce-

des-Benz компаниясының үлгілеріне 

өте ұқсас.

 Chairmanның сыртқы дизайны 

да мерседеске өте ұқсас болып ке-

ле ді.   Еркебұлан ҚАЙРАХАН

60 МЫҢ ДОЛЛАРЛЫҚ АЛТЫ CHAIRMAN ҚҰРАСТЫРДЫҚҚазақстанда AllurAuto компания-

лар тобының ынтымақ тастығы 

қар  қынды  түрде  дамып,  көлік 

құрастыру өнеркәсібі елімізде кең 

етек алып жатыр. Осының арқасында 

«АгромашХолдингі» кореялық 

SsangYong көліктерін жинауға құқық 

бе ре тін лицензияға қол жеткізіп отыр.

АВТОБОЛАШАҚ

ТЕХНИКАЛЫ¨ 

ПРОГРЕСТІ  

МОТОРЫ – 

АВТОИНДУСТРИЯЕлімізде техникалық 

прогресті дамытудың негізгі 

күші ретінде осы уақытқа дейін 

құрылыс саласы саналып келді. 

Соңғы 10-15 жылдың ішінде 

елімізде құрылыс саласы алапат 

қарқынмен дамығанын жақсы 

білеміз. Ғаламат ғимараттар, 

әсем үйлер – соның нәтижесі. 

Бірақ күні кешегі дағдарыс құрылыс 

саласын тұралатып тастады. Осы 

дағдарыс кезінде әлемде инвестиция 

көп тартылған сала – автоиндустрия 

саласы. Көрші Ресей осы салаға 37 

миллиард рубль салды. Барлық ел 

дағдарыстан бірінші автомобиль 

өндірісін қорғады. Германия да, 

Жапония да. Тіпті азулы АҚШ-та ең 

бірінші осы қадамға барды. Неге? 

Өйткені олар техникалық прогрестің 

негізгі моторын ақсатып алса, онда ел 

экономикасын қалпына келтіру қиынға 

соғатынын жақсы түсінді. Сондықтан да 

инвестиция салып, экономикасының 

локомотивін сақтап қалды. Өйткені бір 

автомобильді бастан-аяқ жасап шығару 

үшін оған 300-ге тарта өндіріс орындары 

жұмылдырылады. Бұл – мыңдаған 

еңбек күші. Бізге де енді негізгі техни-

калық прогрестің моторы ретінде авто-

мобиль жасау саласын таңдайтын кез 

жеткендей.

– Мен шағын трактор не-

гізін де шөп шабатын маши на-

ның жобасын жасап, сынақтан 

өт кізіп көрдім, – дейді өнертап-

қыш. – 16-25 аттың күші бар 

бұл трактор шөпті өзі шабады, 

жи найды, тиейді, тасымалдай-

ды. Жеңіл, ыңғайлы, кез келген 

жерден өтіп кете алатын мұндай 

шағын техниканың шығыны да 

аз. 

З.Ғабдуллин ұсынып отыр-ған шөп шабатын бір трак тор-

дың техникалық мүмкіндігі 100 

бас малы бар шаруашылықты 

мал азығымен қамтамасыз ете 

алар еді. МТЗ тракторының 

құны барлық шөп шабатын 

жаб дығын қосқанда 6,5 млн 

тең ге болса, шөп шабатын трак-

тор д ың жиынтығы небәрі 3,5 

млн теңге қаржыға келеді 

екен. 

– Қазақстанда басым көп-шілікті құрайтын шағын шаруа-

шы лықтар үшін дәл осы шағын 

трак тор, шөп шабатын комбайн 

тиім дірек екені сөзсіз. Біздің 

есе бі міз бойынша, Батыс Қа-

зақ стан облысының өзінде ғана 

2 мың тракторға сұраныс бола-

ды, – дейді Зинолла Ғабдрахим-

ұлы. 

Бүгінде инновациялық бағдарламаларды мемлекет 

қолдап, қаржылай көмек пен 

субсидия ұсынып отыр. Қазіргі 

қолда бар 

тех  ника  паркі 

әбден ескір-

генін ескерсек, 

өнертап қыш  ға-

лымның бұл ұсы-

нысы назар 

ауда ру ға  тұрар  -

лық 


тай. Оның үстіне, егін 

шаруашы лы ғын  азайтып,  таза 

мал 

шаруа шы лығына бет 

бұрған  агроқұ ры лымдар  саны 

артып келеді. 

– Шағын, салыстырмалы 

түрде арзан, бесаспап мұндай 

тракторды тек Қазақстан ғана 

емес, Орталық Азия елдері, 

Ресей Федерациясының дала-

лық аймақтары да тұтынар еді, 

– дейді өнертапқыш. – Өйткені 

дәл бүгін ТМД аумағында дәл 

мұндай шөп шабатын трактор 

шығаратын бірде-бір 

өндіріс 


ж о қ . 

Ж а ң а 


ж о б а 

жөніндегі  ұсы ны сымыз  барлық 

техникалық құжатымен қоса, 

Үкіметке жол дан ды. Бізге әзірге 

20 млн теңгедей керек. Егер 

жоғарыдан қолдау тауып, 

қаржы бөлінетін болса, сынаққа 

кірісеміз, – дейді Зинолла 

Ғабдуллин.

Ғалым жаңа техниканы сы-

нақтан өткізу жөнінде фер мер-

лермен келісімшарт жасапты. 

Трактордың тәжірибелік нұс-

қасы сынақтан сәтті өтсе, Орал 

қаласындағы «Омега» зауы-

тын 


да сириялық шығаруды 

иге 


ру жөнінде ниет 

хаттамасына қол қо-

йылады.

Тоқтар 

КЕНЖЕҒАЛИЕВ, 

Орал

АВТОКӨЛІК 

ПАРҚЫ МЕН 

НАРҚЫ

ЕЛ ІШІ – ШЕБЕРЛЕР КЕНІШІ

Ауылға әмбебап трактор керек!

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗАлматы автобазарындағы 

алыпсатарлардың мәліметіне 

сәйкес, өткен аптада халықтың 

сұранысына ие болған 

автокөлік тер  мыналар:

Тойота камри (1998-2000 ж.) – 

10 000 – 13 000$Ауди-100 (1993 ж.) – 

5 000 – 7 500$Мерседес Е280 (1998-2000 ж.) – 

11 000 – 18 000$Субару Форестер (1997-2005 ж.) – 

9000 – 19000$Субару Легаси (1994-1997 ж.) – 

6000 – 7500$Хонда СRV – (1996-2005 ж.) – 

8000 – 20 000$Гольф-3 (1994-1996 ж.) – 

4500 – 7500$

ҚАЖЕТ ЕТСЕҢІЗ, ҚАПЕРІҢІЗГЕ АЛЫҢЫЗ!

2012 жылдың 

1  қаң   тарынан  бастап 

мін детті  техникалық 

байқаудан өту арнаулы 

стендтермен  және  те  же  гіш 

жүйесінің,  бас  қару  тұтқа-

сымен  бас   қарудың,  жарық 

құрал дарының,  соны мен 

қатар газ шығару дың 

тиім ділік  пара метр лерін 

анық тайтын  құралдар мен  жабдық-

тал ған  жекемен шік  орталықтар да 

жүзеге асатын бола ды.

КӨЛІК ИЕЛЕРІ ТЕХНИКАЛЫҚ 

БАЙҚАУДАН ӨТУ ҮШІН АВТОКӨЛІК 

ПЕН МЫНА ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІН 

ҰСЫНУЫ ҚАЖЕТ:

1) көліктің мемлекеттік тіркеуден өту 

куәлігін;

2) жеке тұлғаның Қазақстан Респуб ли-

касының Салық кодексіне сәйкес, ағымда-

ғы жылға көлік салығы төленгендігін рас-

тай  тын немесе салықтан босату құқығын 

рас тайтын құжаттарды (ұсынуы қажет);

3) көлік иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігінің міндетті сақтандыру 

туралы келісімшартты.

Міндетті техникалық байқауды көліктің 

тіркеу орнына байланыссыз, кез келген 

тех никалық байқау орталығында өтуге бо-

лады.

ТЕХНИКАЛЫҚ БАЙҚАУ КЕЗІНДЕ 

ТЕКСЕРІЛЕТІН НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР:

1) тежегіш;

2) басқару тұтқасы;

3) терезелерден көріну мүмкіндігі;

4) сыртқы жарық құралдары;

5) дөңгелектер, шиналар, подвеска;

6) улы заттар мөлшері;

7) шасси агрегаттары мен бекітілу тү-

йін дерінің ахуалы және жұмыс істеу жағ-

дайы;


8) басқа да жабдықтардың ахуалы мен 

жұмыс істеу жағдайы (қауіпсіздік белбеуі, 

спи дометр, жол дәрі қорабы, өрт сөндір-

гі ші  т.б.)АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ МІНДЕТТІ 

ТЕХНИКАЛЫҚ БАЙҚАУДАН ӨТУ 

МЕРЗІМДЕРІ:

1) әр 12 айда – шығу жылымен қос-

қан да 7 жылдан астам көліктерге;

2) әр 24 айда – шығу жылымен қос-

қанда 3 және 7 жыл аралығындағы көлік-

тер ге;


3) әр 36 айда – шығу жылымен қос-

қан да 3 жылдан кем көліктерге.

 АҚШ-тың екі азаматы Чарльз Крей-

 АҚШ-тың екі азаматы Чарльз Крей-

тон мен Джеймс Харгис 1930 жылы көлік-

тон мен Джеймс Харгис 1930 жылы көлік-

пен ең қызықты әрі «рекордты» саяхат жа-

пен ең қызықты әрі «рекордты» саяхат жа-

са ған. Олар Нью-Йорктан Лос-Анджелеске 

са ған. Олар Нью-Йорктан Лос-Анджелеске 

дейін артқы жүріс пен жүріп өтті. Аталған 

дейін артқы жүріс пен жүріп өтті. Аталған 

ара  қашықтық  11  мың  километрді  құ-

ара 


 

қашықтық 11 мың километрді құ-

райды. 

райды. 


 Дүниежүзіндегі ең кішкентай көлік 

– Peel P50 Англияда 1962 жылы құрасты-

рыл  ды. Оның ұзындығы 134 см болса, 

рыл  ды. Оның ұзындығы 134 см болса, 

ені – 99 см. Бұл «тұлпармен» жүргізуші 

ені – 99 см. Бұл «тұлпармен» жүргізуші 

64  ш/с  жылдамдықта  қалаған  жеріне 

64 ш/с жылдамдықта қалаған жеріне 

қатынай алады. Бір қызығы, бұл көліктің 

қатынай алады. Бір қызығы, бұл көліктің 

беріліс  қора бында  артқы  жүріс  бас-

беріліс қора 

бында артқы жүріс бас-

палдағы қарас ты рылмаған еді. Бірақ бұл 

жайт  жүр гізу шіде  ешқандай  мәселе 

жайт жүр 

гізу 

шіде ешқандай мәселе туғызбайтын. Сал мағы бар-жоғы 59 келі 

туғызбайтын. Сал мағы бар-жоғы 59 келі 

болатын  көлікті  бам перінен  бір  қолмен 

болатын көлікті бам перінен бір қолмен 

көтеріп,  орнында  тұрып  айналдыруға 

көтеріп, орнында тұрып айналдыруға 

болады.

болады.


  Юрий    Гагарин  ғарыш қа  ұшқаны 

 Юрий  Гагарин ғарыш қа ұшқаны 

үшін  мемлекеттік  нөмірі  12-04  ЮАГ 

үшін мемлекеттік нөмірі 12-04 ЮАГ 

тағылған  «Вол га»  автокөлігімен  мара-

тағылған «Вол 

га» автокөлігімен мара-

патталды.  Бай қасаңыз,  нөмірдегі  сандар 

патталды. Бай қасаңыз, нөмірдегі сандар 

мен  әріптер  Гага рин нің  ғарышқа  ұшқан 

мен әріптер Гага рин нің ғарышқа ұшқан 

күні  мен  аты-жө нінің  бас  әріптері  екенін 

күні мен аты-жө нінің бас әріптері екенін 

көресіз. Гага рин нен кейін ұшқандарға осы 

көресіз. Гага рин нен кейін ұшқандарға осы 

әріптер  бей не ленген  көліктер  сыйға 

әріптер бей 

не 


ленген көліктер сыйға 

тартылып  отырды.  Нөмірдегі  сандар 

тартылып отырды. Нөмірдегі сандар 

сәйкесінше ға рышқа сапар жасаған күнге 

сәйкесінше ға рышқа сапар жасаған күнге 

сай еді.


сай еді.

 

Ә л е м д е г і  е ң 

  Ә л е м д е г і   е ң 

ұзын автокөліктің ұзындығы 

– 30,5 м. Оның қарама-қар-

сы  жақта  орналасқан  екі 

сы жақта орналасқан екі 

жүр 

гізуші кабинасы бар. Темір тұлпар 13 жұп дөң-

гелекпен, екі қозғалтқыш және 

12 білікпен жабдықтал ған. Бұл көлік екіге 

12 білікпен жабдықтал ған. Бұл көлік екіге 

бөлінетіндіктен,  бұры лыс  маневрларын 

бөлінетіндіктен, бұры лыс маневрларын 

оңай  жасай  алады.  Бұл  көлікті  әдетте 

оңай жасай алады. Бұл көлікті әдетте 

фильм түсірілімдерінде қол данады.

фильм түсірілімдерінде қол данады.

  Алғашында  BMW  компания-

 Алғашында BMW компания-

сы  ұшақтарға  арналған  қозғалт-

сы ұшақтарға арналған қозғалт-

қыштарды  өндірумен  айналысатын. 

қыштарды өндірумен айналысатын. 

Қазіргі  «үшінші»,  «бесінші»,  «жетінші» 

Қазіргі «үшінші», «бесінші», «жетінші» 

үлгідегі  БМВ-лар дағы  эмблема  сол 

үлгідегі БМВ-лар 

дағы эмблема сол 

ұ ш а қ та р да н  

а л ы н ғ а н  

е д і .  

Б ұ л 

ұ ш а қ та р да н   а л ы н ғ а н   е д і .   Б ұ л компанияның  зауыттары  Бава рияда 

компанияның зауыттары Бава 

рияда 

бол ған дықтан,  таңбадағы  сегмент тер бол ған дықтан,  таңбадағы  сегмент тер 

ақ-көк  түстерге  боялған.  БМВ  өз  өн-

ақ-көк түстерге боялған. БМВ өз өн-

дірісін  қайта  жаңалағаннан  кейін  ма р-

дірісін қайта жаңалағаннан кейін ма р-

кетологтер  бұл  эмблемаға  ұран  ойлап 

кетологтер бұл эмблемаға ұран ойлап 

т а б а д ы . 

т а б а д ы . 

«Көк аспанды кесіп өткен ақ пропеллер». 

«Көк аспанды кесіп өткен ақ пропеллер». 

Тек  араға  10  жыл  салғаннан  кейін, 

Тек араға 10 жыл салғаннан кейін, 

компания  көлік  өндірісімен  айна лыса 

компания көлік өндірісімен айна лыса 

бастайды.

бастайды.

  Оңтүстік  Корея  азаматшасы  69 

 Оңтүстік Корея азаматшасы 69 

жасар  Чха Са Сун 2010 жылы жүргізуші 

жасар  Чха Са Сун 2010 жылы жүргізуші 

куәлігін алды. 2005 жылы 

жол  поли циясына  куәлік 

жол поли циясына куәлік 

беру  өтінішін  білдіріп, 

беру өтінішін білдіріп

емтиханға  қатысқаны-

емтиханға қатысқаны-

мен,  сынақтан  сүрініп, 

мен, сынақтан сүрініп, 

жүр гізуші 

атағынан 

жүр гізуші 

атағынан 

айырылған еді. Содан бері 

Чха Са Сун ерінбей, күн 

сайын  емтихан  тап сыруға  бара-

сайын емтихан тап сыруға бара-

тын.  Оңтүстік  Корея  азамат шасы  10  рет 

тын. Оңтүстік Корея азамат шасы 10 рет 

практикалық бөлімнен өте алмай қалды. 

практикалық бөлімнен өте алмай қалды. 

Дегенінен таймайтын Чха Са Сун өз елінің 

Дегенінен таймайтын Чха Са Сун өз елінің 

құрметті  азамат шасына  айналды.  Ал 

құрметті азамат 

шасына айналды. Ал 

Hyundai  компаниясы  болса,  осы  оқиға 

Hyundai компаниясы болса, осы оқиға 

аяқ талғаннан  кейін,  оған  көлікті  сыйға 

аяқ талғаннан кейін, оған көлікті сыйға 

тартты.


тартты.

Қазақ бес жылдан соң 

өз көлігіне мінеді

Қазақ бес жылдан соң 

өз көлігіне мінеді

ку

куЧх

Чх

қолдап, қаржылай көмек пен субсидия ұсынып отыр. Қазіргі 

қолда бар 

тех  ника  паркі 

әбден ескір-

генін ескерсек, 

өнертап қыш  ға-

лымның бұл ұсы-

нысы назар

ауда ру ға  тұрар  -

өндіріс 


ж о қ . 

Ж а ң а 


ж о б а 

иге 


ру жөнінде ниет

хаттамасына қол қо

йылады.

Тоқтар

КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Орал

к

кге

ге

РӨЛДЕГІ АДАМ НЕМЕН РӨЛДЕГІ АДАМ НЕМЕН 

АЙНАЛЫСАДЫ?

АЙНАЛЫСАДЫ?

Жүргізілген сауалнама 

Жүргізілген сауалнама 

нәтижесіне сенетін болсақ:

нәтижесіне сенетін болсақ:

1.66%-ы музыка тыңдайды;

1.66%-ы музыка тыңдайды;

2.53%-ы жолаушымен қызу 

2.53%-ы жолаушымен қызу 

әңгіме-дүкен жүргізеді; 

әңгіме-дүкен жүргізеді; 

3.27%-ы ұялы телефонмен 

3.27%-ы ұялы телефонмен 

сөйлеседі; 

сөйлеседі; 

4.9%-ы тамақ ішіп отырады;

4.9%-ы тамақ ішіп отырады;

5.2%-ы қырынып, тіпті боянуға 

5.2%-ы қырынып, тіпті боянуға 

ерінбейді екен. 

ерінбейді екен. 

САУАЛНАМА

5

5

№111 (793) 27.06.2012 жыл, сәрсенбі№111 (793) 

27.06.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

6

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

Менің мемлекеттік органдардың бұйрықтарымен тұрақты түрде танысып отырғым келеді. Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен 

міндеттеріне қатысты мемлекеттік органдардың бұйрықтары қайда жарияланады?

Қазақбай СӘДУАҚАСҰЛЫ, Солтүстік Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігінде 

тiркелген орталық атқарушы және өзге де орталық 

мемлекеттік Органдардың нормативтік құқықтық 

актілері Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 

және өзге де орталық мемлекеттік органдарының 

актілер жинағында, сондай-ақ «Нормативтiк құқықтық 

актiлердi ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу 

ережесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2002 жылғы 11 қазандағы №1118 қау-

лысымен белгіленген тәртіппен конкурстық негізде 

мұндай құқық алған басқа да мерзімді баспа басы-

лымдарында ресми жарияланады. Нормативтiк құқық-

тық актiлердi ресми жариялау құқығын 2012 жылда:

«Казахстанская правда» республикалық газеті;

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті;

«Юридическая газета» газеті;

«Заң газеті» газеті;

 «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және 

өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құ-

қықтық актілер бюллетені» журналы ие болды.

АЛАШ АЗАМАТЫДархан МЫҢБАЙ,  

ҚР мәдениет және ақпарат министрі:

Журналистер күнделікті 

тарихты жазады

– Дархан Қамзабекұлы, сіздің негізгі 

мамандығыңыз журналист екенін 

жұртшылық жақсы біледі. Ендеше, төл 

мерекеңізбен әріптестеріміздің атынан 

сізді де құттықтаймыз. Әңгімемізді 

мына сұрақтан бастасақ. Сіз басқарып 

отырған Мәдениет және ақпарат 

министрлігі үстіміздегі жылдың басынан 

бастап бірнеше саланың басын қайта 

құрап, басқаруға көшті. Осыған бай-

ланысты еліміздің кейбір қайраткерлері 

уәж айтады: ақпарат саласы мәде-

ниеттен бөлек болуы керек деп есеп-

тейді. Себебі министрліктің бір басы 

үшін мәдениет саласының өз жұмысы 

да жетіп-артылады дейді. Бұған сіз не 

дейсіз?

– Тілегіңізге рақмет. Алдымен айта ке-

тетін мәселе, Үкіметтің құрамына кіретін кез 

келген мемлекеттік органның құрылымы 

мен бағыт-бағдарына қатысты мемлекеттік 

маңызы зор шешімді Елбасы өзінің арнайы 

Жарлығымен бекітіп береді. Екіншіден, 

естеріңізде болса, ақпарат пен мәдениет 

салалары ұзақ уақыт бойы, нақтырақ 

айтсақ, 2010 жылға дейін бір министрлік 

ретінде жұмыс істеп келді. Одан кейін қазіргі 

заманғы жаңа технологияларды енгізу мақ-

сатында ақпарат саласы байланыс сала-

сымен біріктірілді және мұндай қадам өзін-

өзі ақтап, алға қойылған міндеттерді 

тиі сін ше орындауға мүмкіндік берді. Биыл 

уақыт талабына сай ақпарат саласын мә-

дениетпен қайта біріктіру туралы шешім 

қабылданды. Егер ұлтымыздың тұтастай 

рухани бітім-болмысы саналатын мәдениет 

саласын қазіргі заманның ең мықты қаруы 

– ақпарат саласымен қатар дамытып, асыл 

қазынамызды елге, жастарға насихаттаудың 

жаңа тетіктерін тауып жатсақ, халқымыздың 

одан ұтпаса, ұтылмайтыны анық. Бұл – 

көптің пікірі.

Біз бүгінде БАҚ-пен жаңа сапалы бай-

ланыс орнатып, еліміздің ақпараттық қауіп-

сіздігін қамтамасыз ету ісіне жұмыла кірі-

судеміз. БАҚ жұмыстарына мейлінше осы 

заманғы ақпараттық технологияларды 

енгізу жұмыстары да барынша серпінді 

жүргізіле бермек.

Басты міндетіміз – масс-медианың отан-

дық мазмұнының сапасын арттыру. Осы 

мақсатта мемлекеттік арналардың тұжы-

рымдарын қайта форматтау және жаңа та-

қырыптық арналар жасау бойынша үлкен 

жұмыстар жүргізілуде.

Телеарналардағы контент мәселесі, 

қазақстандық телеөнімдермен қамтамасыз 

ету, олардың пайыздық үлесі, қолайлы-

қолайсыз уақытқа қойылуы және басқа да 

күрделі мәселелерді оңтайлы шешу 

медиакомпаниялар үшін жауапты міндет 

болмақ. Көптеген бұқаралық ақпарат 

құралы дағдарыс жағдайын ескере отырып, 

елеулі құрылымдық өзгерістер жасауға да 

баруы мүмкін, яғни өз өнімін мақсатты 

аудиторияға шақтап, модернизациялауға 

тура келеді. Бұл орайда дәстүрлі қағаз 

өнімдері интернетті кеудесінен итермей, 

оқырмандарды көбейтудің және қосымша 

табыс табудың жаңа мүмкіндігі деп 

қабылдағаны жөн шығар. 

Елбасы биылғы Жолдауында қазақ-

стандықтарды ақпараттық технологияларды 

белсендірек игеруге үндегенін білесіздер. 

Олай болса, бұл істе де алдыңғы қатардан 

көрінуге тиіспіз. 

Өйткені дүние өзгеріп, заман жаңарып 

жатыр, соған сәйкес ақпаратты тұтыну ісі де 

жаңаша сипатқа ие болуда. Әлеуметке 

ықпал ету үшін, бәсекеге қабілетті болу үшін 

бәсекеге қабілетті кадрлар жұмыс істеуге 

тиіс. Сонда ғана журналистиканың сапасы 

арта түседі. Ал мемлекеттік ақпараттық сая-

сатты жүргізуге мемлекеттік тапсырыс алған 

басылымдар Қазақстанның барлық өңірін 

бірдей қамту мәселесіне де мән беруі керек. 

Өйткені бүгінгі таңда бірқатар газеттің жалпы 

таралымының негізінен төрт-бес облыс 

есебінен құралып отырғаны да жасырын 

емес. Жалпы, газет-журнал тарату ісін, 

басылымдардың бөлшек саудадағы қиын 

жай-күйін шешу, кітап шығару индустриясын 

ілгерілетудің заңды, басқа да құқықтық, 

ұйымдастырушылық шара ларын кешенді 

түрде жүзеге асыру үшін кәсіптік бірлестіктер 

мен қоғамдық ұйымдармен бірлесіп жұмыс 

істеуге әзірміз деп айта аламыз.

Қоғамда ең әуелі мемлекеттік мүддеге 

басымдық беруді, меншік түріне қарамастан, 

барлық субъект мойындауға тиіс және 

сондай өркениетті үрдісті құрметтеп үй-

ренуге тиіспіз. Бұл – ұлттық ақпараттық ке-

ңістікке ғана емес, әрбір журналистер ұжы-

мына қатысты мәселе. БАҚ туралы заң бар, 

оның талаптары орындалуы тиіс. Тәртіп әр 

кезде болуы керек, сонда ғана ол ортақ құн-

дылыққа айналады. «Өзі бағына білмеген 

бағындыра да білмейді» деген аталы сөздің 

астарында да тәртіп жатыр емес пе?!1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал