Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет8/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1940-60 жылдардағы  қазақ әдебиетінің өзіндік табиғатын 

меңгерту; 

-қазақ  әдебиеті  тарихында    аталмыш  дәуір  әдебиетінің 

зерттелуі, ғылыми жүйеге түсуі туралы мағлұмат беру; 

-кезеңдегі    қазақ  әдебиеті    мұраларының  мәтінімен 

танысып,олардың  идеялық-эстетикалық  құндылықтары  туралы 

өзіндік пікір қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу; 

-теориялық білімді практикада қолдана білуді үйрену; 

-зерттеу жұмысына икем-дағдысын қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

ОӘК-де  ұсынылған  тапсырмаларды  (СӨЖ,СОӨЖ,  семинар, 

емтихан  сұрақтары,  аралық  бақылау)  толыққанды  орындау  

нәтижелері бойынша.    

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Қазақ әдебиетінің тарихы  8 том,Кеңес дәуірі (1941-1956)  

Алматы,2004. 

2.    Ғ.  Мүсірепов.Үш  томдық.  Алматы.  Жазушы,  1980,191- 

б. 


3.  Ғ. Мұстафин- Шығармалар. Бес томдық. 1 том, 1981,82 

б. 


4.М. Әуезов. Шығармалары. А.,1979,4т.,434 б. 

5. Т.Нұртазин. Жазушы және өмір.А.,1960,246 б. 

6. Ғ. Мұстафин. Ой әуендері. «Жазушы».1978,92 бет. 

7.Ғ.Орманов.  Толқын  жыр.  Төрт  томдық  шығармалар 

жинағы.А., 1972-75,  

8. 


Т.Жароков.Таңдамалы 

шығармалар. 

Төрт 

томдық.А.,1973.,2т., 9. Қ.Аманжолов.Шығармалар. Төрт томдық .2т. ,А.,1947, 

10. С.Ордалиев.Қазақ драматургиясының очеркі. А., 1964. 

11.Ә. Тәжібаев. Қазақ драматургиясының дамуы мен 

қалыптасуы. 1971. 

12.Б.Бұлқышев.  Адамзатқа  хат.  Шығармалар  жинағы, 

Алматы, Жалын, 1977 

13.М. Базарбаев. Замана тудырған әдебиет. А., 1997. 

14.Қ.  Аманжолов.  Шығармаларының  толық  жинағы. 

А.,1957, 3т.,  

15.Қ. Аманжолов. Үш томдық шығармалар жинағы. 1т., А., 1955,  

16.Қазақ  әдебиетінің  қысқаша  тарихы.  2-  кітап.А,«Қазақ     

университеті» 2002. 

17.Ж.Дәдебаев. 

Қазіргі 

қазақ 


әдебиеті. 

А,«Қазақ 

университеті»   2002. 

18.  Атымов  М.  Қазақ  романдарының  поэтикасы.-Алматы, 

1975. 

19.Дәдебаев  Ж.  Қазақтың  тарихи  романы:Дәсүр  мен жаңашылдық. – Алматы, 1988. 

20.  40-50  және  60  жылдардағы  қазақ  әдебиеті  Алматы, 

Ғылым. 1998.-400. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

31. ХХ ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі әдебиет (1960-2000 жж.) пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Қазақ әдебиеті кезеңдері модулі 

Модульға жауапты 

Садықова А.Т. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Аяпова Г.Б. -  – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы 

(1900-1940 жж.), 1940-60 жылдардағы қазақ әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

1960-2000  жыл  кезіндегі  әдебиеттің  әдеби-эстетикалық, 

саяси  әлеуметтік  және  тәуелсіз  ұлттық  даму  жайы.  Проза,  оның 

тақырыптық-көркемдік  өсу  жолы  мен  тенденциялары.  Поэзия, 

оның  даму  сатылары  және  дәстүр  мен  жаңашылдық.  Драма,  өсу 

жолы  мен  қазіргі  өзекті  мәселелері.  Әдеби  сын  мен  әдебиеттану 

тарихы және қазіргі әдеби үдерістің жаңашылдық қырлары. 

Оқытудың нәтижесі 

-Қазақ  әдебиеті  тарихында    аталмыш  дәуір  әдебиетінің  зерттелуі, 

ғылыми жүйеге түсуі туралы мағлұмат беру;  

-ХХ ғасырдың 60-жыдарынан кейінгі қазақ әдебиеті  мұраларының 

мәтінімен  танысып,  олардың  идеялық-эстетикалық  құндылықтары 

туралы өзіндік пікір қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу; 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

ОӘК-де  ұсынылған  барлық  жұмыс  түрлерін  және  қорытынды 

бақылаудан жоғары деңгейде тапсыру нәтижесі 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.Қаратаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет 

әдебиеті. Оқулық.  Алматы, 1985. 

2.  Қоңыратбаев  С.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы  Оқу  құралы. 

Алматы. Санат, 1994. 

3.  Қирабаев  С.  Кеңес  дәуіріндегі  қазақ  әдебиеті  Оқу 

құралы. Алматы, Білім, 1998. 

4. Дәдебаев . Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.  Алматы, 

Қазақ университеті, 2002. 

5. Қазақ әдебиетінің тарихы ІХ-Х том. Алматы, 2004. 

6. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет Алматы, 2005. 

7. Бердібаев Р. Қазақ романы Алматы, 1978. 

8.  Кәкішев  С.  Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихы.  Оқулық.  

Алматы, Санат, 2004.   

9.  Алпысбаев  Қ.  Тарихи  шығарма:  таным  және  көркемдік 

Алматы, Ғылым, 1999. 

10.    Алпысбаев  Қ.  Мұқағали  өрнегі  Алматы,  Қазақ 

универстеті, 2001. 

11.  Атымов  М.  Қазақ  роандарының  поэтикасы  Алматы,    

Ғылым, 1975. 12.  Дәдебаев  Ж.  Әдеби  шығарма:Өмір  шындығы  және 

көркемдік шешеім. Оқу құралы. Алматы, Ғылым, 1991.   

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

32.Тәуелсіздік тұсындағы қазақ әдебиеті пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Қазақ әдебиеті кезеңдері модулі 

Модульға жауапты 

Садықова А.Т. – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Аяпова Г.Б. -  – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Әдебиеттануға кіріспе, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы 

(1900-1940 жж.), 1940-60 жылдардағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың 

60-жылдарынан кейінгі әдебиет (1960-2000 жж.) 

Модульдің мазмұны 

Қазақ  әдебиеті  тәуелсіздік  кезеңінде.  Проза.  Повесть, 

хикаяттар.  Әңгіме.  Деректі  әдебиет.  Сатира.  Фантастика.  Лирика. 

Поэма. 

Драматургия. Қазақстан 

халықтарының 

әдебиеті. 

Әдебиеттану.  Әдеби-көркем  сын.  Қазақ  әдебиетінің  халықаралық 

байланыстары. 

Оқытудың нәтижесі -Қазақстан  тәуелсіздігі  және  әдеби  үрдістердегі  жаңашылдықтың 

мәнін  ұғыну;  -әдебиеттану  ғылымын  құрайтын  ұғымдармен, 

категориялармен таныстырып, игерту; 

-әдеби  даму  процесі,  оның  заңдылықтары,  көркемдік  тәжірибе 

дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай 

білу;  


-көркемдік,  оның  өзіндік  болмысын  тани  алып,  көркемдік 

өлшемдерін біліп, танитын талғам қалыптастыру;   

-өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастыру;  

-әдеби  туындының  ішкі,  сыртқы  аспектілерін  саралап,  түрлі 

қырынан талдауды үйрену.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

ОӘК-де  ұсынылған  барлық  жұмыс  түрлерін  және  қорытынды 

бақылауды жоғары деңгейде тапсыру нәтижесі 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.Қаратаев  М.,  Нұртазин  Т.,  Қирабаев  С.  Қазақ  совет 

әдебиеті. Оқулық.  Алматы, 1985. 

2.  Қоңыратбаев  С.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы  Оқу  құралы. 

Алматы. Санат, 1994. 

3.  Қирабаев  С.  Кеңес  дәуіріндегі  қазақ  әдебиеті  Оқу 

құралы. Алматы, Білім, 1998. 

4. Дәдебаев . Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.  Алматы, 

Қазақ университеті, 2002. 

5. Қазақ әдебиетінің тарихы ІХ-Х том. Алматы, 2004. 

6. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет Алматы, 2005. 

7. Бердібаев Р. Қазақ романы Алматы, 1978. 

8.  Кәкішев  С.  Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихы.  Оқулық.  

Алматы, Санат, 2004.   

9.  Алпысбаев  Қ.  Тарихи  шығарма:  таным  және  көркемдік 

Алматы, Ғылым, 1999. 

10.    Алпысбаев  Қ.  Мұқағали  өрнегі  Алматы,  Қазақ 

универстеті, 2001. 

11.  Атымов  М.  Қазақ  роандарының  поэтикасы  Алматы,    

Ғылым, 1975. 

12.  Дәдебаев  Ж.  Әдеби  шығарма:Өмір  шындығы  және  көркемдік 

шешеім. Оқу құралы. Алматы, Ғылым, 1991.   

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 


 

33. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Грамматика модулі 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. - ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Аташев С.М. - ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Тіл біліміне кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Қазіргі қазақ 

тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 

Модульдің мазмұны 

Қазақ  тілінің  морфоло-  гиялық  жүйесіне  қатысты 

грамматикалық мағына, оның түрлері, грамматикалық форма және 

грамматикалық  категориялар,  түбір  және  қосымша  морфемалар, 

сөздердің  тұлғалық  өзгеруі,  сөз  және  оның  формалары,  олардың 

жасалу  жолдары  мен  тәсілдері  мәселелерін  теориялық  және 

практикалық тұрғыдан меңгеруге дағдыландырады.   

Оқытудың нәтижесі 

Студенттерді    грамматиканың  негізгі  ұғымдарымен, 

мәселелерімен және заңдылықтарымен таныстыру,  грамматиканың   

ғылыми  бағыттары  бойынша  жүйелі  талдау  біліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

ОӘК-де  ұсынылған  барлық  жұмыс  түрлерін  және  қорытынды 

бақылауды жоғары деңгейде тапсыру нәтижесі 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. - Алматы, 

1972. 


2.Балақаев  М.,  Сайрамбаев  Т.  Қазіргі  қазақ  тілі.  А.,  1997. 

             3. Балақаев М. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі. –А., 1971. 

4.  Ибатов  А.  Сөздердің  морфологиялық  құрамы.-  Алматы, 

1983. 


5.  Исаев  С.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі    негізгі  грамматикалық 

ұғымдар. - Алматы, 1992. 

6. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық 

сипаты. - Алматы,    1998. 

7. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002. 

8. Қасабек Қ. Бір буынды негізгі түбір салт етістіктер. – А., 

1999. 

9. Қасымова Б. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі етістіктер. А.,  1996. 

10. Қазақ тілі. Энциклопедия. –А., 1998.  

11.  Маманов И. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1973. 

12. Б.Момынова. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. Алматы, 

2010 

13.  Момынова  Б.,  Саткенова  Ж.  Қазақ  тілі  морфологиясы. Есімдер Алматы, 2007. 

14.  Оралбаева  Н.  Қазақ  тіліндегі  етістіктің  аналитикалық 

формаларының құрылысы мен мағынасы. - Алматы, 1979. 

15.  Салқынбай  А.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Оқу  құралы  Алматы, 

2008 ж  

16.  Сүндетова  Г.  Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы. 

Алматы. 2010 

17. Төлеуов Ә. Сөз таптары. - Алматы, 1982. 

18.  Төлеуов  Ә.  Қазақ  тіліндегі  зат  есім  мен    сын  есім 

категориясы. - Алматы, 1975. 

19.  Ысқақов  А.  Қазіргі  қазақ  тілі.  Морфология.  -  Алматы, 


1991. 

20.Хасенова А. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. - 

Алматы, 1971. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

  

34. Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлемі пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Грамматика модулі 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. - ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Аташев С.М. - ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

 Қазіргі  қазақ  тілінің  лексикологиясы  мен  фразеологиясы,  Қазіргі 

қазақ тілінің морфологиясы 

Модульдің мазмұны 

Сөйлемдегі  жеке  сөздердің  байланысын,  сөз  тіркесінің 

заңдылықтарын, 

сөйлем 


құрудың 

амал-тәсілдерін 

қарастыратындығы  жайлы  айта  келіп,  сөйлем  мүшелері  және 

синтаксистің  түрлері  (сөз  тіркесі  синтаксисі,  жай  сөйлем 

синтаксисі, құрмалас сөйлем синтаксисі) жайлы     теориялық  білім 

беру.  


Оқытудың нәтижесі 

– сөйлем мүшелерiнiң байланысу жолдарын меңгерту;  

– сөйлем мүшелерiнiң орын тәртiбiн анықтау;  

–  текст  iшiндегi  дара  сөйлемдердiң  өзара  байланысын 

таныту;  

–  синтаксистiк  форма,  синтаксистiк  тұлға  туралы  түсiнiк 

беру;  

–  жай  сөйлемдi  құрайтын  грамматикалық  формаларды, олардың өзара қарым - қатынасын зерттеу;  

– жай сөйлемнiң грамматикалық түрлерiн анықтау;  

– қазақ тілінің грамматикалық жүйесін тереңірек таныту. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1. Аблақов Ә., Исаев С., Ағманов Е. Қазақ тіліндегі сөз 

тіркестерінің дамуы мен лексикалану процесі. –А., 1997. 

2. Әблақов А. Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесі. 

–А., 1986. 

3. Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз 

тіркестері. –А., 1981. 

4. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлемдер 

синтаксисі. –А., 1991. 

5. Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша 

курсы. –А., 1994. 

6. Әбілқаев А.. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем түрлері. –

А., 1963. 

7. Әміров Р.С. Жай сөйлем синтаксисі. –А., 1983. 

8. Төлегенов Ө. Қазіргі қазақ тіліндегі жалпы модальды 

және мақсат мәнді жай сөйлем типтері. –А., 1968. 

9. Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. –А., 1998. 

10.  Сайрамбаев  Т.  Сөйлемнің  тұрлаулы  мүшелері.  –А., 

1991. 


11. Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. –А., 1997. 

12. Аблақов А. Қазіргі қазақ тіліндегі меңгеріле 

байланысқан есімді сөз тіркестері. –А., 1971. 

13.  Серғалиев  М.,  Сайрамбаев  Т.  Қазіргі  қазақ  тілі  сөз тіркестері синтаксисі. –А., 1973.  

14.  Томанов  М.,  Сайрамбаев  Т.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі 

қыстырмалар. –А., 1983.   

15. Сайрамбаев Т. Синтаксис туралы ойлар. –А., 1996.  

16.  Жақыпов  Ж.  Сөйлеу  синтаксисінің  сипаттары.  –Қ., 

1999.  


17.  Садуақасов  Ж.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  бір  құрамды 

сөйлемдер. –А., 1996. 

18.  Шаяхметова  М.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  сөйлемнің 

бірыңғай мүшелері. –А., 1980.  

19. Есенов Қ. Қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастар. –А., 

1984.   


20. Шалабай Б. Қатысым синтаксисі. – Алматы, 1988. 

21.  Серғалиев  М.,  Мүсірепова  Б.  Күрделі  синтаксистік 

тұтастық. Оқу құралы. – Алматы, 1989. 

22. Жүнісбекова Қ., Оразбаева Ф., Ахметов Ә. Қазіргі қазақ 

тіліне арналған жаттығулар. Синтаксис. –А., РБК, 1998. 

           23. Шәукенұлы Қ. Жай сөйлем синтаксисі.  Алматы, 1998 ж.  

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

35. Қазіргі қазақ тіінің құрмалас сөйлемі пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Грамматика модулі 

Модульға жауапты 

Абдрахманова Ж.М. - ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

Елеуова А.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Аташев С.М. - ф.ғ.к., аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  жай 

сөйлемі 


Модульдің мазмұны 

Құрмалас 

сөйлемнің 

сипаты. 


Грамматикалық, 

семантикалық  сипаты.  Құрмалас  сөйлемдерді    грамматикалық 

түрлерін  тану принципі.  Құрмалас сөйлемдердің салалас, сабақтас 

болып 


топтасу 

принципі. 

Салалас 

құрмалас 

сөйлем. 

Грамматикалық  түрлері.  Олардың  түр-түрге  топтасу  принципі. 

Сабақтас  құрмалас  сөйлем.  Сабақатас  құрмаслас  сөйлемнің 

грамматикалық  сипаты.  Сабақтас  құрмалас  сөйлемдерді  нақты 

танытатын белгілері. Көп компонентті сөйлемдер.  Грамматикалық, 

семантикалық түрлері. 

Оқытудың нәтижесі 

«Қазіргі  қазақ  тілінің  құрмалас  сөйлемі»  пәнінде  тәжірибе 

жүзінде  кең  қолданылатын,  әрі  жан-жақты  игерілген  тілді 

талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы.А., 

1994. 

2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. - Алматы, 1992. 3. Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі /синтаксис/. А., 

1972. 


4. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі. А., 1997. 

4. Балақаев М. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі. –А., 1971. 

5. Есенов Қ. Құрмалас сөйлемнің синтаксисі. –А.,1995. 

6.  Есенов Қ. Қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастар. –А., 1984.   

7. Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары. –Қ., 1999. 

8.Жүнісбекова Қ., Оразбаева Ф., Ахметов Ә. Қазіргі қазақ тіліне арналған жаттығулар. Синтаксис. –А., РБК, 1998. 

9. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі  зерттеулер. - Алматы, 2010. 

10. Ермекова Т. Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі. –А., 2011. 

11.  Қордабаев  Т.Р.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  құрмалас  сөйлемдердің 

синтаксисі. А., 1995. 

12.Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары. Қ., 1998. 

13. Сауранбаев Н. Қазақ тіл білімінің проблемалары. –А., 1982. 

14. Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. –А., 1997. 

15.  Серғалиев  М.,  Мүсірепова  Б.  Күрделі  синтаксистік  тұтастық. 

Оқу құралы. – Алматы, 1989. 

16. Шалабай Б. Қатысым синтаксисі. – Алматы, 1988. 

17.Шәукенұлы Қ. Синтаксис. Алматы, 2004. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

36.Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Оқыту әдістемесі модулі 

Модульға жауапты 

Төлепбергенова Р.Р. – педагогика магистрі, аға оқытушы 

Есқалиева Ж.А. – педагогика магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  жай 

сөйлемі 


Модульдің мазмұны 

«Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі»  пәні  бойынша  студенттер 

сабақты  ұйымдастыру  жолдарын  меңгеріп,  мазмұныны  айқындап, 

сабақ  өткізу  әдістемелерін  меңгереді.  «Қазақ  тілін  оқыту 

әдістемесі»  жоғары  оқу  орындарына  қойылатын  талаптар 

тұрғысынан  ғылыми  негізде  және  жылдар  бойғы  жинақталған  бай 

іс-тәжірибелік  нәтижелер  мен  әдістемелік  тұжырымдар  ескеріле 

отырып оқытылады.  Сонымен қатар, қазақ тілінің оқытылу жүйесі, 

ерекшелік  сипаттары  көрсетіледі.  Қазақ  тілі  әдістемесінің  курсы 

қазіргі  әдістеме,  лингвистика,  халықтық  педагогика  және 

психология ғылымдарының жетістіктеріне негізделеді. 

Оқытудың нәтижесі 

Қазақ тілін оқытуда оқытудың жаңа технологияларын білуі 

құзіреттеледі 

және 

студенттер ғылыми-әдістемелік 

шығармашылығына жол ашып, өздерінің педагогикалық білімдерін 

үнемі жетілдіріп отырады.  

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1.

 

Арғынов Х. Құрамалас сөйлем синтаксисінің методикасы. Алматы, 1964 ж. 

2.

 Әлімжанов Д., Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. 

Орта мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орындарының филология 

факультеттеріне арналған. Алматы, 1965. 

3.

 Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 1996. 

4.

 Байтұрсынов А. Тіл тағлымы. Алматы, 1990. 

5.

 Бегалиев Ғ. Бастауыш мектептегі қазақ тілі методикасының 

мәселелері. Алматы, 1950. 

6.

 

Ермеков Ә. Грамматикалық талдау. Алматы, 1958. 7.

 

Жиенбаев С. Қазақ тілі методикасы. Алматы, 1946. 8.

 

Жолымбетов К. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері. Алматы, 1975. 

9.

 Исабаев А. Қазақ тілі дыбыс жүйесі методикасы іздері. 

(Мұғалімдерге арналған көмекші құрал). Алматы, 1973. 

10.

 

Қазақ тілі мен әдебиеттік оқу методикасының мәселелері. Алматы, 1954, 1974. 

11.


 

Сарыбаев Ш. Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері. 

Алматы, 1950. 

12.


 

Ұйықбаев И. Қазақ тіліндегі сөз таптарын оқытуға көмекші 

материалдар. «Мектеп» Алматы, 1957. 

13.


 

Құлмағанбетова Б., Көккөзова М. Әдіскер тағлымы. 

14.

 

Қазақ тілі мұғалімдерінің іс тәжірибесінен. Алматы, 1972. 15.

 

Кәтембаева Б.Ш. Еліктеуіш сөздерді оқыту. Мұғалімдерге, студенттерге арналған көмекші құрал. 

16.


 

Қасымбеков Ә.  Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды 

жетілдірудің кейбір жолдары.- Алматы: Мектеп, 1989.- 144 б.                             

17.


 

Арғынов Х.  Жай сөйлем синтаксисінің методикасы: 

Мұғалімдер мен  жоғары оқу орындарының филол. фак. студ. 

арналған методикалық қөмекші құрал.- Алматы: Мектеп, 1967.- 

112б.                                                               

18.


 

Арғынов Х.  Қазақ тілі методикасы (Синтаксис, 

пунктуация)- Өнд., толықт., 2-бас.- Алматы: Мектеп, 1974.- 296б.                              

19.


 

Исабаев Ә.  Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері: 

Көмекші   оқу құралы - Алматы: Қазақ университетi, 1993.- 160б.                         

20.


 

Қадашева Қ.  Қазақ тілін оқыту әдістемесі.- Алматы: 

Мұрагер, 2005.- 176б.                                                                      

21.


 

Құлмағамбетова Б, Исанова А.  Қазақ  тілін  оқыту   

әдістемесі.- Алматы: Бiлiм, 2000.- 144 бет.                                         

22.


 

Оразбаева Ф.Ш., Рахметова  Р.С.  Қазақ    тілін   оқыту   

әдістемесі:  Оқу құралы - Алматы: Print-S, 2005.- 170 б.                           

23.


 

Рахметова  С.  Қазақ   тілін оқыту методикасы. 

Педагогикалық училище   оқушыларына   арналған   оқу   құралы - 

Алматы: Ана  тілі, 1991.-184 бет.                                                                                   

24.

 

Рахметова С.  Қазақ тілін оқыту методикасы: Педагогикалық училищелерге арналған оқу құралы ретінде 

ұсынған.- Өнд.,   толықт.,   2- бас.- Алматы: Ана тiлi, 1991.- 184б.                                                       

25.

 

Уәйісова Г.  Лексикологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы - Алматы: Ақыл кітабы, 2005.- 230б.                                               

26.


 

Ұйықбаев И. Мектепте қазақ тілін оқыту мәселелері - 

Алматы, 1957.- 68 б.                                                                        

27.


 

Құлманова Б.  Техникалық білім беретін оқу орындарының 

орыс топтарына   қазақ тілінен ел танымдық әдістемесі.- Алматы: 

Республикалық баспа кабинеті, 1995.- 74б.                                                                      

28.

 

Қасабек Қ., Күзембаева А.  Орыс мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістемесінің практикалық және зертханалық жұмыстары. – 

Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1999.- 190 б. 

29.

 

Әбдіғазиұлы Б. Жұмажанова Т. Сманов Б. Электронды оқулықтарды жасаудың ғылыми әдістемелік негіздері. Алматы, 

«Ұлағат» 2012. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

37. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Оқыту әдістемесі модулі 

Модульға жауапты 

Төлепбергенова Р.Р. – педагогика магистрі, аға оқытушы 

Есқалиева Ж.А. – педагогика магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

ХХ ғасырдың 60-жыдарынан кейінгі әдеиет, Тәуелсіздік тұсындағы 

қазақ әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

Әдебиетті  оқыту  әдістемесі  –  ғылыми  пән.  Әдебиет  пәнін оқытудың  тарихы  мен  теориялық  бастау  көздері.  Әдебиетті 

оқытудың жаңа кезеңі. Қазіргі жалпы білім беретін орта мектептегі 

қазақ  әдебиеті  пәні.  Әдебиетті  оқыту  барысындағы  амал-тәсілдер. 

Әдебиет пәнін оқытуда қолданылытын әдістер. Көркем шығарманы 

жанрлық  ерекшеліктеріне  қарай  оқыту.  Әдебиет  пәні  мұғалімінің 

жұмыс  жоспарлары.  Мектептің  оқу-тәрбие  ісіндегі  әдебиет 

кабинетінің орны және жабдықтау мәселесі. 

Оқытудың нәтижесі 

Көркем әдебиеттің  оқытылу тарихының жүйесі, ерекшелік 

сипаттары көрсетіледі. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.Қоңыратбаев Ә. Әдебиетті оқыту методикасы. Алматы, 

Мектеп,1998. 

2.Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. Алматы, 

Мектеп,1999.  

3.Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Алматы, 

Мектеп, 2001.  

4.Мемлекеттік білім стандарты. А, 1998. Қазақ әдебиетін оқыту 

тұжырымдамасы. А, 1997 . 

5.Жұмажанова Т. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы, Білім. 

2009 

6.Әбдіғазиұлы Б. Жұмажанова Т. Сманов Б. Электронды оқулықтарды жасаудың ғылыми әдістемелік негіздері. Алматы, 

«Ұлағат» 2012. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

38. Қазақ әдеби тілінің тарихы пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Тіл тарихы модулі 

Модульға жауапты 

Махимова Ж.Ғ. – аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  жай 

сөйлемі 


Модульдің мазмұны 

Ауыз  әдебиетінің  тілі  –  қазақ  әдеби  тілінің  басты 

арналарының  бірі.  Әсіресе,  ертеден  ауызша  жеткен  мол 

мұраларының  ішінде  эпос  тілі  әдеби  сипаты  анық,  кейбір  сөз 

жұмсаудағы  нормалары  қалыптасқан,  эстеттік  талғам  биігінен 

туындаған, тіпті қазақтың ескі және бүгінгі күнгі жазба әдеби тіліне 

негіз  болғандығы  жөніндегі  пікірлердің  болуы.  Орта  ғасырлық 

түркі жазба ескерткіштері де қазақ әдеби тілінің қайнар көздерінің 

бірі.  «Құтадғу  білік»  (ХІ  ғ.),  М.Қашқари  «Диван  лұғат  ит  –  түрк» 

(ХІ  ғ.),  Иүгінекидің  «Һибатул  хакайик»,  «Хосрау  уа  Ширин», 

«Мухаббат  наме»,  т.б.  мұраларда  қазақ  тілі  сөздік  қорының 

эквиваленттері  бар  екендігі:  шөмүш,  арымақ,  азғунлық  т.б.  ХҮ-

ХҮІІ  ғғ.  қазақ  әдеби  тілі  (халықтық  дәуірдегі  қазақ  әдеби  тілі). 

Ауызша  әдеби  тіл  ұғымы.  Осы  кезеңдегі  қазақ  әдеби  тілін 

танытатын  нұсқалардың  ауызша  таралып,  сауызша  сақталып, 

варианттылық,  ортақ  фактілерінің  болуына  қарамастан,  негізін 

өзгертпей жетуі, олардың жақсы сақталуына әсер еткен факторлар. 

Оқытудың нәтижесі 

-  әдеби  тіл  ұғымы,  сипаты,  қоғамдық  қызметі,  түрлері;  -   

әдеби тілдің нормалары; 

-  әдеби  тілдің  көркем  әдебиетпен,  функционалдық 

стильдермен ара – қатынасы;  

-  қазақ  әдеби  тілінің  қалыптасуы  және  даму  кезеңдері 


жөніндегі ғылыми көзқарастар; 

-  қазақ  әдеби  тілінің  қалыптасуына  негіз  болған  тарихи 

арналар; 

-  тарихи  арналар  мен  қазақ  әдеби  тіліндегі  тілдік  дәстүр 

жалғастығы; 

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы халықтық дәуір; 

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы ұлттық дәуір; 

- қазақ әдеби тілінің даму кезеңдері

- қазақ әдеби тілінің әрбір даму кезеңдеріндегі әдеби тілдің 

сипаты, өзгерісі, дамуы, нормаларын білу. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1. Аманжолов С.А. Қазақ әдеби  тілі (көпшілікке  арналған 

лекцияның  стенограммасы)., Алматы, 1949 

2. Әбілғазы. Түрік  шежіресі. Алматы, 1992 

3.  Әбілқасымов  Б.  Алғашқы    қазақ    газеттерінің    тілі. 

Алматы, 1971 

4.  Әбілқасымов  Б.  ХІХ  ғ.  2  жартысындағы    қазақ    әдеби 

тілі.  Алматы,   1982 

5. Әуезов М. Қазақтың  әдеби  тілі  туралы// Әдебиет және 

искусство, 1951, №4 

6.Балақаев  М.  Қазақ    әдеби  тілі    және    оның  нормалары. 

Алматы, 1984 

7.Балақаев  М.  Сыздықова  Р.,  Жанпейісов  Е.  Қазақ    әдеби  

тілінің  тарихы. Алматы 1968 

8. Кәрімов Х. Көркем  әдебиет тілін  зерттеудің  мәселелері. 

Алматы, 1986 

9.  Қалиев  Ғ.,  Боранбаева  Г.  Қазақ    әдеби  тілінің    тарихы. 

Практикалық  курс. Алматы, 2001 

10. Қашқари М., Түрік  сөздігі. Үш  томдық. Алматы, 1997, 

1998, 1999, 2000 Аударған А.Егеубай.  

11. Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. 

Алматы, 2004. 

12. Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1989, 

1996. 


13. Мұхамбет – Кәрім Х. Диалектология мен қазақ әдеби тіл 

тарихы мәселелері. Алматы, 2001. 

14. Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі көркем тілі. Алматы, 

1996.  


Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

39.Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Тіл тарихы модулі 

Модульға жауапты 

Махимова Ж.Ғ. – аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлемі, Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Модульдің мазмұны 

Бұл  пән  бойынша  мынандай  маңызды  теориялық  және 

практикалық  мәселелер  қарастырылады:  Грамматикалық  теория, 

оның зерттеу нысаны мен әдіс тәсілдері. Грамматикалық категория, 

грамматикалық 

форма, 

Инфикс, 


апрофикс, 

постфикстер. 

Жалғаулар.  Сөз  таптары  және  т.б.  грамматикалық  ұғымдардың 

ғылыми негізде қарастырады. 

Оқытудың нәтижесі 

Грамматикалық  теория  негіздері  грамматиканың  негізгі ұғымдары,  грамматикалық  категория.  Грамматикалық  форома, 

нөлдік форма ұғымдары туралы түсінік қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1.Аманжолов  С. Тарихи грамматика  курсына  керекті материалдар. 

А., 1984. 

2.Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1981, 1987. 

3.Қазақ тілі тарихи лексикологиясы мәселелері. А., 1988. 

4.Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері. А., 1965. 

5.Ағыманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі. А., 1986.  

6.Айдаров  Ғ.,  Құрышжанов  Ә.,  Томанов  М.  Көне  түркі  жазба 

ескерткіштерінің  тілі. Алматы, 1970ж. 

7.Аманжолов  С.  Глагольное  управление  в  языке  древнетюркских 

памятников. М., 1969. 

8.Базылхан  Б.  Монғол  қазақтарының  тілі  және  оның  кейбір  алтай 

тілдеріне  қатысы.  Фил.ғыл.докт.дәрежесін  алу  үшін  жазылған 

ғылыми баяндама. А., 1993. 

9..Байтұрсынов А. Шығармалары. Үшінші бөлім. А., 1989. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

40. Риторика пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Лингвоанализ модулі 

Модульға жауапты 

Салимова Н.С. – филология магистрі, оқытушы 

Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

Модульдің мазмұны 

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Шешендік өнер, шешендік 

сөздердің  лингвистикалық  тұрғыда  зерттелу  жайы.  Шешендік 

дискурс  ұғымы.  Дискурс  және  оның    дефиницалары.  Дискурс, 

диспут,  дискуссия  ұғымдары.  Шешендік  сөздер  мәтінін 

лингвистикалық  талдау  әдістері.    Шешендік  сөздер  мәтінінің 

стилистикасы.  Бүгінгі  шешендік  өнердің  дамуы.  Шешендік  сөздер 

және  тіл  мәдениеті.  Шешендік  сөздер  және  стиль  түрлері. 

Шешендік  сөздер  және  ауызекі  сөйлеу  стилі.  Шешендік  сөздерді 

дискурс құрылым тұрғысынан талдау. 

Оқытудың нәтижесі 

Шешендіктануды  лингвистикалық,  дискурстық  тұрғыдан  жан-

жақты игеру. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 


Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 

1. Уәлиев Н. Сөзмәдениеті. Алдматы, 1984. 

2. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. А., 1995. 

3. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. А., 1999. 

4. Адамбаев Б. Шешендік сөздер. A., 1992 

5. Адамбаев Б. Шешендік өнер. A., 1984 

6. Адамбаев Б. Қазақтың шешендік сөздері. A., 2006 

7.  Об  ораторском  искусстве  (сост.  А.В.Толмачев).  -М.,Политизд. 

1973ж., 367 б. 

8. Рождевственский Ю.В. Теории риторики. М., Добросвет..  -1997. 

600 с. 

9. Негимов С. Шешендік өнер. -Алматы, Анатілі, 1997. -  20б. 10.  Үш  пайғамбар:    Төлеби,  Қазбекби,  Әйтеке  билер  туралы. 

Құраст. А.  Нысаналин. -Алматы, Дәуір. 1992. -189 б.                                                                                                            11.  Досмұхамедов  Х.  Аламан.  Құраст.  Ғ.Әнес,  Мектеп,  -  Алматы: 

Анатілі, 1991. 172 б.                                                

12.  Сыздықова  Р.  Қазақ  әдеби  тілінің  ауызша  түрі.  І  тарау.  

Шешендік сөздер. Алматы, ҒА., 1987. -112 б. 

13.  Сыздықова  Р.  Сөз  құдыреті.  -Алматы,  Санат,  1997,  224  б. 

Балақаев М. Қазақ тілінің  мәдениеті. -А., 1971 ж., 152 б. 

14. Михальская А.К. Педагогическая риторика. (Учеб.Пособ. ВУЗ). 

-М., Академия, 1998. - 432  с.                       

15. Севостьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготоке 

учителя. М., 1999. -141  

16.  Русецкий В.Ф. Культура речи учителя. Мин., 199. -239 с. 

17.  Муратов  А.А.  Основы  педагогической  риторики  учебное 

пособие пед.ВУЗов. -М., 1996. - 21 с. 

18. Билер сөзі. (Құраст.Т.Кәкішев). -  Алматы,  Қазақ унив., 1992.  - 

16  с. 

19.  Қазақтың  би-шешендері.  (Құраст.  Н.Төреқұлов,  Қазбеков). Алматы, 1993. - 400 б. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015 жыл 

 

41. Көркем текске лингвистикалық талдау пәнінің формуляры  

Модульдің атауы мен шифры 

Лингвоанализ модулі 

Модульға жауапты 

Салимова Н.С. – филология магистрі, оқытушы 

Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақ әдеби тіліің тарихы, Риторика 

Модульдің мазмұны 

Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері.  Мәтіннің  тіл  біліміндегі 

ролі.  Мәтін  және  дискурс  мәселелері.  Көркем  мәтін  талдаудың 

әдістері  мен  аспектісі.  Көркем  мәтінді  лингвистикалық  талдау 

әдістері.  Көркем  мәтін  талдаудың  лингвистикалық  бағыттары. 

Көркем  мәтінді  сатылы  талдаудың  стилистикалық    әдістері. 

Мәтіндердің 

функциональды-стильдік 

типологиясы. 

Мәтін 

талдаудың стильдік ерекшеліктері. Көркем мәтінді талдау жолдары. Монологты  мәтіндер.  Диалогты    мәтіндер.  Полилогты    мәтіндер. 

Өлең  мәтіндерін  талдау.  Өлең  мәтіндерінің  құрылымы  мен 

семантикасы. 

Оқытудың нәтижесі 

Көркем  мәтінді  талдаудың  негізгі  әдістерін  меңгере 

отырып,  мәтін  лингвистикасы  тарихының  даму  және  қалыптасу 

сатылары, бағыттары мәселелерін түсіну. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Алматы, 1983 ж. 

2. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. Алматы,1973 ж. 

3.  Васильева  А.Н.  Пособие  для  чтение  со  стилистическом 

коммантарием. 1974. 

4. 

Гальперин  И.Р.  Текст  как  объект  лингвистического исследования. М. ,1981 

5. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі. Алматы, 1968 

6. Жанпейісов Е. М.Әуезовтың  «Абай жолы эпопеясының тілі»  А., 

1976. 


7. Кәрімов Х. Қанаттытіл. Алматы, 1995. 

8. Қожахметова Р. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте 

қолданылуы. А., 1972. 

9. Қосымова Г. Көркем шығармаға тілдік талдау. Алм., 1995. 10. Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі. А., 1995. 

11. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. Алматы, 1980. 

12. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Алматы, 1969. 

13.  Сыздықова  Р.  Абай  өлеңдерінің  синтаксистік  құрылысы. 

Алматы, 1970. 

14.Сыздықова  Р.,  Шалабаев  Б.  Көркем  текстке  лингвистикалық 

талдау. Алматы, 1989. 

15. Сыздық Р. Сөзқұдіреті. Алматы, 1997. 

16.Хасанов  Б.  Қазақ  тілінде  сөздердің  метафоралық  қолданылуы. 

А., 1966. 

17. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Алдматы, 1984. 

18. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. А., 1995. 

19. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. А., 1999. 

Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

   

42. Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Лингвоанализ модулі 

Модульға жауапты 

Салимова Н.С. – филология магистрі, оқытушы 

Атаханова Н.А. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер 

 

Модуль деңгейі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Қазақ 

әдеби 


тіліің 

тарихы, 


Риторика, 

Көркем 


текске 

лингвистикалық талдау 

Модульдің мазмұны 

Кіріспе.  Лингвистикалық  стилистиканың  анықтамасы. 

Зерттейтін  мәселелері.  Пайда  болып  қалыптасуы.  Оқытудың 

мақсаты  мен  міндеттері.Функционалдық  стилистика.  Жалпы 

стилистика.    Салыстырмалы-  салғастырмалы  стилистика.  Ішінара 

стилитика.  Дара стилистика.  Стиль  сөзінің тарихы мен мағынасы 

туралы.  Функционалдық  стильдің  түрлері.  Тіл  ярустарының 

стилистикасы.  Грамматикалық  стилистика.    Тілдің  бейнелегіш-

мәнерлегіш құралдары.  

Оқытудың нәтижесі 

Стиль жүйесі мен стиль түрлері туралы біле отырып

сөйлеу мәдениеті тарихының даму және қалыптасу сатылары, 

бағыттары және концепция мәселелерін түсіну. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Ұсынылған тапсырмаларды толық орындау 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


1. Байтұрсынов А. Тіл тағлымы. -А., 1992. 

2. Виноградов В.В. О теории художественной речи. -М., 1977. 

3. Гвоздев А.Н. Очерки русского языка. -М., 1965. 

4. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. -М.,1965. 

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М.,1977. 

6. Тіл мәдениеті және баспасөз. -А., 1968. 

7. Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения. -

Л.,1966. 

8. Хасанов Б. Қазақ тіліндегі сөздердің метафоралы қолданылуы. -

А., 1966. 

9.  Мусабекова  Ф.  Қазақ  тілінің  практикалық  стилистикасы.  -А., 

1982. 


10. Болғанбев Б. Қазақ тіліндегі синонимдер. -А., 1970. 

11. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі жэне оның нормалары. -А., 1984. 

12. Қабдолов 3. Сөзөнері. -А., 1978. 

13. Жазушы жэне сөз мәдениеті. -А., 1992. 

14. Серғалиев М. Синтаксистік синонимдер. А., 1981. 

15. Сыздық Р. Сөз құдіреті. -А., 1997. 16. Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. -А., 2004. 

17. Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. -А., 1974. 

18. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. -А., 1985. 

19. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары. -А., 1999. 

20. Қожакеев Т. Сатиралық жанрлар. -А., 1995. 

21. Солганик Г.Я. Стилистика текста. -М., 2000. 

22. Момынова Б. Газет лексикасы. -А., 2001. 

23. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі. -А., 1968. 

24.  Хасанова  С.,  Жексенбаева  Г.  Қазақ  тілінің  стилистикасы.  -А., 

2001. 


Жаңарту мерзімі 

28.08.2015

 

 

 43. Орыс әдебиетінің тарихы пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлем әдебиеті модулі 

Модульға жауапты 

Жұмабаева Г.С. – ф.ғ.к., аға оқытушы 

Дәулетова А.Н. – филология магистрі, аға оқытушы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Мамандық бойынша модульдер   

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті,  ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі  қазақ 

әдебиеті 

Модульдің мазмұны 

«Орыс  әдебиетінің  тарихы»    пәні  көршілес  шет  елдер 

халықтарының  әдебиетіндегі  шығармашылық  мәселесінің  әдебиеті 

тарихымен,  көркем  өнері  түрлерімен  байланысты  тығыз  бірлікте 

қарастырылады. 

Оқытудың нәтижесі -  орыс  фольклорының,  ежелгі  орыс  әдебиетінің,  XVIII  ғ. 

әдебиетінің,  XIX-XX    ғғ.  әдебиеттерінің  негізгі  проблемаларын 

түсіну; 1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал