Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет5/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-әдеби шығармалардың оның жазылу дәуірімен байланысын, авторлық позиция мен оған байланысын, сөз өнері 

ретінде әдебиеттің табиғатын түсіну, тыңдалған немесе оқылған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру; Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. История литератур народов Средней Азии и Казахстана. -Москва, 1960  

2. Шошин В.А. Литература народов СССР. -Москва, 1977 

3. Литература народов СССР. Хрестоматия.  -Москва. 1976 

4. Литература народов СССР. -Москва. 1986 

5. Әуезов М. Уақыт және әдебиет. -Алматы, 1962 

6. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы. 

7. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. -А.; 1973 

 

44. Атауы – Түркі халықтарының әдебиеті 

Коды –  THA/ LTN 3305 

 Түрі – БП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Дәулетова Анаргүл Нәсіпқалиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Түркі  тілді  халықтардың  әдеби  мұраларын  неғұрлым  кеңірек  қамтып,  тереңірек 

ұғындыру,  ғасырлар  бойы  үзілмей  келе  жатқан  өзара  байланыстарын,  барлығына  ортақ  дәстүр  жалғастығын 

және тән ерекшеліктерін, бір-біріне тигізген ықпал әсерін түсіндіру болып табылады.  

Курстың  пререквизиттері:    ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті  тарихы,  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ 

әдебиеті тарихы,   Орыс әдебиеті тарихы Курстың қысқаша мазмұны: Ежелден тарихы тағдырлас,  тілі туыс,  әдет-ғұрпы мен  салт-санасы өзара 

жақын  болып  келетін    түркі  тектес  халықтар:  ұйғыр,  әзербайжан,  башқұрт,  тәжік  түркімен,  қарақалпақ,  өзбек, 

қырғыз,  татар  әдебиеттерінің  өзара  байланысын,    дәстүр  жалғастығын,  бір-біріне  әсері,  шығармаларының 

идеялық, көркемдік ерекшелігі, дамуын салыстыра  талдау.  Құзыреттілігі:  

-түркі тілдес халықтар  әдебиетінің байланысын анықтауда, ортақ шығармаларының көркемдік 

ерекшелігін  танытуда, ақын-жазушыларының дүниелерін әдеби процесте талдап, таразылауға баулу. 

-түркі тектес  халықтар  әдебиетін терең білгізу; 

-шығармашылық байланысын таныту; 

    -әдебиеттердің даму бағытын

    -түркі халықтары  әдебиетін мәтін тұрғысынан оқи білуге; 

    -ортақ әдеби шығармалардың   стилін, көркемдігін  тануға; 

   -түркі әдебиетіндегі дәстүр жалғастығын, байланысын, қайнар бұлағын зерттеу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. История литератур народов Средней Азии и Казахстана.-Москва,1960  

2. Шошин В.А.Литература народов СССР.-Москва,1977 

3. Литература народов СССР.Хрестоматия.-Москва.1976 

4. Литература народов СССР.-Москва.1986 

5. Узбекская литература.-Москва.1968 

6. Тебегенов Т. Шетел әдебиетінің тарихы Алматы, 1996 

7.Әуезов М. Уақыт және әдебиет Алматы, 1962. 

9. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар жинағы 

10.Марғұлан Ә. Шоқан және Манас Алматы, 1985. 

11.Нұрқатов А. Идея және образ (Ш.Айтматов туралы) Алматы, 1971 

12. Сейдеханов К. Достық әуендері Алматы, Мектеп, 1978 

13.Ш.Айтматов шығармалары Алматы, 1958 

14.Мусинов А. Казахско-киргизские литературные связи Алматы, 1974 

15.Мүшайра. Өзбек поэзиясының антологиясы Алматы, 1972 

16.Науаи Ә. Таңдамалы шығармалары Алматы, 1948 

17.Антология туркменской поэзии Москва, 1969 

18.Түркімен жырлары (Түркімен ақыдарының өлеңдері) Алматы, 1963 

19. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар Алматы, 1973 

20. Жолдасбекоа М. Асыл арналар Алматы, Жазушы, 1966 

21. Бердібаев Р. Кәусар бұлақ Алматы, 1989 

22.  Бердібаев Р. Достық кемесінде Алматы, 1970 

23. Бердібаев Р. Гүлстан бұлбұлдаы Алматы, жазушы, 1970 

24. Қоңыратбаев Ә. Қазақ эпосы және тюркология Алматы, 1987 

25.Шаяхметұлы Қ. Шартарап Семей-Новосибирск, 2006  

 

45. Атауы – Шетел әдебиетінің тарихы Коды –  ShAT / IZL 4308 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні –  Жұмабаева Гүлнәр Сапиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Бұл  пәнді  оқытудағы  мақсат  дүние  жүзі  халықтары  мұраларының  қазақ 

әдебиетінің  дамуына  игі  ықпалы  туралы,  шетел  халықтарының  әдебиетіндегі  шығармашылық  мәселе,  өз 

елдерінің  тарихы  мен  философиясымен,  ғылымымен  байланыстылығын,  шығыс  халықтарының  фольклорлық 

шығармаларын, ақын-жазушыларының шығармашылық жұмыстары т.б. оқыту.  Курстың пререквизиттері:  Орыс әдебиеті тарихы, Түркі халықтарының әдебиеті 

Курстың қысқаша мазмұны: Студенттерге шетел әдебиетін оқып-үйрену Қазақстан Республикасының 

«Мәдени  мұра»  мемлекеттік  бағдарламасының  да  басты  мұрағаттарының  бірі.  Сондықтан  адамзат  тарихы 

дамуының біздің жыл санауымызға дейінгі антикалық мәдениетінен бастап, қазіргі заманымызға дейінгі әдеби- 

фольклорлық  мазмұнын  оқып-  үйрену,  әлемдік  сөз  өнері  дамуының  тарихын  әдеби  шола  оқытуды  көздейді. Аталған пәнді қазақ тілінде өтуде қазіргі заманғы әдебиеттану ғылымындағы  жеке халықтардың әдебиеттерін 

дұние жүзілік әдеби-мәдени даму аясында қарастыруды  басты назарға алынады  Құзыреттілігі:  

-шетел  халықтарының  әдебиет  тарихындағы  көрнекті  ақын-  жазушылардың  шығармашылық 

мұраларын білуі керек;  

- теориялық және тәжірибелік тұрғыда жан-жақты меңгеруі керек;  

-  Мемлекеттік  тілді  сүйетін,  ұлттық  сөз  өнерін  дәріптейтін,  қастерлейтін,  сана-сезімі  жоғары  азамат, 

патриот қалыптастыру құзыреттілігі болып табылады. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Античная литература/под.ред А.А. Тахо- Годи. М.., «Просвещение», 1986. 

2. Тронский И.М. История античной литературы. М. «Высшая школа», 1988. 

3.Чистакова И.А., Вулих Н.В. История античной литературы. М. «Высшая школа»,1977-454с. 

4. История всемирной литературы в 9 томах. «Наука»,1983. 

5.Геродот. «Тарих», «Қазақ әдебиеті» №10,6наурыз,1992ж. 

6.Сыма Цянь. Тарихи жазбалар. «Қазақ әдебиеті» №11,13наурыз,1992ж 

7.Рашид аддин. «Жылнамалар жинағы». «Қазақ әдебиеті» №1,27наурыз,1992ж 

8.Анахарс. Дала даналығы. «Қазақ әдебиеті» №15,көкек,1992ж. 

9.Плано Карпани. Моңғолдар тарихы. «Қазақ әдебиеті» №18 1 мамыр,1992ж. 

10.Ребрук. Шығыс елдеріне саяхат.«Қазақ әдебиеті» №21 ,22 мамыр,1992ж. 

11.Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері. Алматы:Ғылым,170б. 

12.Қазақстанның көне алтыны, Алматы: Өнер,1983,264б. 

13.Марғұлан Ә. Ежелгі жыр – аңыздар. Алматы:Жазушы,1985-368б. 

14.Сүйіншәлиев Х. Ғасырлар поэзиясы. Алматы:Жазушы,1987-216б. 

15.Древности южного Хорезма. М.Наука,1991-287б.  

46. Атауы – Когнитивті лингвистика 

Коды –  KL 4307 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Абдрахманова Жұмазия Мажитқызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін 

меңгеру,  оның  басты  тұжырымдары  мен  негізгі  қағидалары  арқылы  студенттердің  ой-өрісін  кеңейту  болып 

табылады.  Ойлау  және  таным  процестерінің  байланысы,  сана  мен  тілдің  бірлестігі.  Сана  арқылы  таным 

процесінің  кенеюі.    Ойлау  және  таным  кеңістігі.  Тіл  және  ойлау.  Ойлау  және  сөйлеу.  Таным  процесі  мен 

сөйлесім әрекетінің түрлері арасындағы байланыс, оның мәні 

Курстың пререквизиттері: Қазақ әдеби тіл тарихы, Риторика, Көркем теске лингвистикалық талдау, 

Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті   Курстың  қысқаша  мазмұны:  Тіл  біліміндегі  танымдық  теорияның  ғылыми  негіздерін  меңгеру,  оның  басты 

тұжырымдары  мен  негізгі  қағидалары  арқылы  студенттердің  ой-өрісін  кеңейту  болып  табылады.  Ойлау  және 

таным  процестерінің  байланысы,  сана  мен  тілдің  бірлестігі.  Сана  арқылы  таным  процесінің  кенеюі.    Ойлау 

және  таным  кеңістігі.  Тіл  және  ойлау.  Ойлау  және  сөйлеу.  Таным  процесі  мен  сөйлесім  әрекетінің  түрлері 

арасындағы  байланыс,  оның  мәні.  Тілдесімнің  таным  процесінің  негізінде  жүзеге  асуы.  Жеке  тұлағаның 

қалыптасуына таным мен тілдік қатынастың әсері. Таным процесі мен тілдік қатынастың бірлестігі. Танымдық 

мәні  мен  өзгешелігіне  байланысты  тілдің  когнитивтік  қызметтері.  Аталымдық,  дискурсивтік,  кумулятивтік 

қызметтің анықтамасы, мысалдары. Концепт пен ұғым, фрейм. Құзыреттілігі:  концептуалды  пікірлерді,  көзқарастарды  талдап,  талқылай  білу,  теориялық  талдау 

жасау негізінде  негізделген және қалыптасқан білімдерін жинақтай білуі. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.  Ә.Қайдар. Қазақ тілі білімінің өзекті мәселелер. Алматы, 1998. 

2. Балақаев М. Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері. –А.,1965. 

3. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті. Автореф. док. дисс. Алматы, 2004. 

4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 

5. Сағидолда Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны. А, 2003. 

6. Соломоник А. Язык и знаковая система. Москва, 1992. 

7. Ислам А. Лингвомәдениеттану: тіл мәдениеті контексінде. Алматы-Астана, 2004ж 

8. Тарасов И.П. Структура смысла и структура личности коммуниканта // Вопросы языкознания, 1992, 

№ 4. 9.  Яковлева  Е.С.  Фрагменты  русской  языковой  картины  мира  (модели  пространства,  времени, 

воспрития). Москва, 1994. 

10. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. Москва, 1976. 

11.Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 1998. 

12. Этнопсихололингсистика. Москва, 1988. 

13.Языковое сознание: формирование и функционирование. Москва, 1998. 

14. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Алматы, 2004. 

15. Абақан Е. Тілдің мәдени философиясы. Алматы, 1999. 

16.Бекмағамбетов Ш. Тілдік таным неіздері және тілдік символдар. Қызылорда, 1999. 

17.Юрченко В.С. Очерк по философи грамматики Сагатов, 1995. 

18. Лурия А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979. 

19.Философия. Логика. Язык. Москва, 1987. 

20. А.Салқынбай, Е.Абақан. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Алматы, 1998. 

21. Абдрахманова Ж.М. Тіл мен дүниетаным сабақтастығы. Фил.ғыл.канд. Автореферат.10.02.02-қазақ 

тілі. Алматы, 2004 

  

22. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1983 

23. Мәдениеттану. Оқулық. Алматы,2004 

24. Қондыбай С. Арғы қазақ мифологиясы. Алматы.- «Дайк-Пресс, 1 кітап, 2004.-524 б. 

25.Бекежан Ө. Қоғам және миф. Алматы: «Домино» баспасы, 2002. -124б.  

47. Атауы – Жалпы тіл білімі 

Коды –  ZhTB / OYa 3216 

 Түрі – КП МК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Аташев Серік Мұратұлы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың мақсаты:  тіл теориясы, тіл білімінің тарихы, тілдердің классификациясы  мен типологиясы 

және  тілтану  ғылымының  негізгі  бағыттары  мен  мектептерін  меңгерту,  болашақ  лингвист  мамандардың 

ғылыми көзқарасын қалыптастырып, біліктілік деңгейін жоғарылату.   

Курстың пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе,  Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті 

  Курстың  қысқаша  мазмұны:  Тіл  теориясы,  тіл  білімінің  тарихы,  тілдердің  классификациясы  мен 

типологиясы  және  тілтану  ғылымының  негізгі  бағыттары  мен  мектептерін  меңгерту,  болашақ  лингвист 

мамандардың ғылыми көзқарасын қалыптастырып, біліктілік деңгейін жоғарылату.   

Құзыреттілігі: жалпы тіл білімінің зерттеу әдістерін пайдалана отырып, меңгерген білімдерін тәжірибе және 

ғылыми зерттеу барысында қолдана алу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Амирова, Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. - М., 1975.  

2.

 Березин М. История лингвистических учении. - М., 1975.  

3.

 Березин М., Головин Б.Н. Общее языкознание. - М., 1979. 

4.

 Қалиев Б. Жалпы тіл білімі. – А., 2000 

5.

 Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. – А., 2001 

6.

 Кодухов В.И. Общее языкознание. - М., 1974 

7.

 Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. - А., 1975 және 1981, 1999 

8.

 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

9.

 Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. - М., 1954. 

10.


 

Методы лингвистических исследований. - М., 1973. 

11.

 

Мұсабекова Ф.М. Лингвистикалық ілімдердің тарихын оқыту. - А., 1985. 12.

 

Общее языкознание. - М., 1970. М., 1972. 13.

 

Рүстемов Л.З. Тіл білімі тарихына қысқаша шолу. - А., 1984.  

48. Атауы – Этнолингвистика 

Коды –  Etl 4307 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Абдрахманова Жұмазия Мажитқызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың  мақсаты:  тілді  мәдениетке  қатысын  зерттеп,    тілдің  қызметіндегі  және  дамуындағы  тілдік,  

этномәдени және этнопсихологиялық   факторлардың   өзара   әсерін    салыстыру. Курстың  пререквизиттері:  Тіл  біліміне  кіріспе,    Қазақ  тілінің  стилистикасы  және  тіл  мәдениеті, 

Когнитивті лингвистика   Курстың  қысқаша  мазмұны:  тілді  мәдениетке  қатысты  зерттейтін,  сонымен  бірге  тілдің  қызметіндегі 

және дамуындағы тілдік,  этномәдени және этнопсихологиялық   факторлардың   өзара   әсерін    қарастыратын   тіл 

білімінің саласы. Қазақ этнолингвистикасының қалыптасу  барысында айқындалған өзіндік дәстүрі мен үрдісі, 

зерттеу  объектісі  мен  әдіс-тәасаілдері,  ұстанған  принциптерімен  таныстыру.  Этнолингистика  пәні  өзге 

мәдениет өкілдерінің дүниетанымы, эстетикалық нормалары, діни наным-сенімдері туралы жан-жақты ақпарат 

алуға мүмкіндік береді.  Сондай-ақ  прагмалингвистика, психолингвистика, социолингвистикамен байланысын 

ұштастыра көрсету болып табылады  

Құзыреттілігі: этнолингвистиканың қоғамдық-әлеуметтік пәндермен сабақтастығын,  этнолингвитика 

тарихының  даму  және  қалыптасу  сатыларын,  бағыттары  және  концепция  мәселесін  түсіну  және  

этнолингвистика,  лингвомәдениеттану,  психолингвистика  және  когнитивтік  лингвистика  лардың  байланысын 

анықтау. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.  Ә.Қайдар. Қазақ тілі білімінің өзекті мәселелер. Алматы, 1998. 

2. Балақаев М. Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері. –А.,1965. 

3. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –А., 1966. 

5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1998. 

7. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті. Автореф. док. дисс. Алматы, 2004. 

8. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 

9. Сағидолда Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны. Алматы, 2003. 

10. Ислам А. Лингвомәдениеттану: тіл мәдениеті контексінде. Алматы-Астана, 2004ж 

11.Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 1998. 

12. Этнопсихололингсистика. Москва, 1988. 

13.Языковое сознание: формирование и функционирование. Москва, 1998. 

14. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Алматы, 2004. 

15. Абақан Е. Тілдің мәдени философиясы. Алматы, 1999. 

16.Бекмағамбетов Ш. Тілдік таным неіздері және тілдік символдар. Қызылорда, 1999. 

17. Лурия А.Р. Язык и сознание. Москва, 1979. 

18.  Абдрахманова  Ж.М.  Тіл  мен  дүниетаным  сабақтастығы.  Фил.ғыл.канд.Автор  ферат.10.02.02-қазақ 

тілі. Алматы,2004 

  

19. Ерғали І.Е.Қазақ дүниетанымының негізгі ұғымдары. Астана, 2003. – 283б. 

20.Елемесова Ш. Көркем мәтіндегі ұлттық мәдениеттің тілдік релеванттары: Ф.ғ.к. дис. Алматы, 2003. – 

127 б. 


 

49. Атауы – Батыс өңірі жыраулық дәстүрі 

Коды –  BOJD / TJZR 4313 

 Түрі – БП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Жүсіп Қадыр Өтегенұлы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының докторы, профессор 

Курстың 

мақсаты: 

Батыс 


өңірінде 

өмір 


сүрген 

ақын-жыраулар 

әдеби 

мұрасының шығармашылықтары  процестерінің  тарихи  маңызын  ашып,  көркемдік  маңызын  қоғамдық  жағдайлармен, 

замандардың мәдениетімен байланыстыра білу. Курстың пререквизиттері: Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы, 

Риторика   Курстың қысқаша мазмұны: ХІХ ғасырдан бастау алған  Батыс қазақстан өңірі ақын-жырауларының 

әдеби 


мұрасы 

және 


жыршылық 

дәстүрі.  Құзыреттілігі:  

-

 жыраулық дәстүр жалғастығы негіздерін;  

-

 -батыс өңірі жыраулық дәстүрінің зерттеу объектісі мен міндеттерін;  

-

 -таным мен ұғымдар жүйесінің байланысын;  

-

 -әдеби танымды меңгеру мүмкіндігін;  

-

 -танымдық аспектілерге байланысты ғылыми еңбектерді; 

-

 әдеби көзқарастарды талдап, жыраулық дәстүр теорияларын талқылай білу. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Айтыс. Көп томдық. 1-том. -Алматы: 1988 ж. 

2. Айтыс, I кітап, -Алматы: Жазушы, 1965 ж. 

3. Атырау энциклопедиясы. -Алматы: Атамұра, 2000 ж. 

4. Атырау-Жайық. Поэтикалық шығармалар жинағы. Гурьев: Халық творчествосы үйінің баспасы, 1997 ж. 

5. Ақын-жыраулар. Алматы, Ғылым, 1979 ж. 

6. Ақындар жыры. Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы. 1963 ж. 

7. Атырау ақын-жазушыларының кітапханасы – 100 томдық. 11 том. Майдангер. -Алматы: Арыс- 2002 ж. 

8. Ақберен 18-20 ғасырлардағы қазақ ақын-жырауларының жырлары.  -Алматы: Жазушы, 1972 ж. 

9. Алқаласа әлеумет. Алматы: Жазушы, 1991 ж. 

10. Ақсақалдар толғайды. «А-Полиграфия» ЖШС. Ақтөбе, 2003 ж. 

11. Айтыс. 3 – том, Алматы: Жазушы, 1996 ж. 

12. Әбілғазы «Түрік шежіресі».  -Алматы: Ана тілі, 1992 ж. 

13. Әміржанұлы А. Жем жыры. -Алматы: Арыс, 2002 ж. 

14. Н.Әбуталиев «Сегіз сері». Жалын баспасы.  -А., 1991 ж. 

15. Бес ғасыр жырлайды. Алматы, 1984 ж. 

16. Боранбайұлы Сарышолақ Азаттық еді аңсаған, өлеңдер, дастандар, айтыстар. -Алматы: «Ел-шежіре» 2006 ж. 

17. Байтұрсынов А. «Қобыланды Жаскілең», Жыр толғаулар. Ақтөбе, 2007 ж. 

18. Досмұхамедұлы Х., Аламан.  -А., 1991 ж. 

19. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері.Алматы, 1958 ж. 

20.  Жұмалиев  Қ.  Қазақ  әдебиеті  тарихының  мәселелері  және  Абай  поэзиясының  тілі.  Алм.:  Каз.мем.көркем 

әдебиет баспасы, 1960 ж. 

21. «Жырдария» Маңғыстау ақындарының жырларының жинағы. -Ақтау, 1992 жыл. 

22. Қазақ халық әдебиеті (көп томдық). -Алматы: «Жазушы», 1988 жыл. 

23. Қазыбайұлы Сабыр. XV-XIX  ғасырлардағы қазақ әдебиеті. -А.,«Полиграфия» Ақтөбе, 2004 жыл.  

50. Атауы – Қазақ әдебиеті сынының тарихы 

Коды –  KASZ /IKLK 4313 

 Түрі – БП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Балтоғаева Жайлы Елепқызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Сыншылдық ой-пікірдің  өрістеу  жолдары  тек  әдеби  құбылыстарға  ғана  емес, 

сонымен  қатар  қоғамдық-әлеуметтік  толғаныстарға  іш  тартып    жататындықтан  сын  тарихы    кең  көлемде 

қарастырып,    ел    жұрт    түсінігінің,  эститикалық  таным  білігінің  әрі  даралану,  әрі    жалпылану    жай-күйі  

ескеріледі.  Студенттердің    таным    білігі    осы    өреден    шықса,  онда  пәннің  ықпалы  мәндене  түседі,  яғни  

студенттердіңі  сыни  ойлау  жүйесі  белгіглі  бір  арнаға  түсіп,  көркемдікті  тану    қабілеті    арта  түседі.  Осымен  

қатар  бұл    курстың  утилитарлық  ой  мақсатының  бірі-сыншылдық  қабілеті  бар    студенттерді  осы    қиын  да 

абыройлы  жолға  түсіру. 

Курстың пререквизиттері: ХХ ғасыр басындағы  қазақ әдебиеті тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті 

              Курстың  қысқаша  мазмұны:  Пәнді  оқыту  барысында  шәкірттерді  қазақ  әдеби  сынының  пайда  болу, 

қалыптасу  жолдарынан,  өткен  ұзақ    тарихынан  хабардар  ету,  әдебиеттің  дамуы  сыншыл  ой-пікірлердің  

дамуына қатыстылығын аңғарту.   

            Құзыреттілігі:  

 

-қазіргі  қазақ,  орыс  және  шетел  әдебиеттерінің  тарихына  тән  әдебиеттанудың  жаңа  бағыттарымен таныстыру;  

 

-әдебиет  туралы  ғылымның  қазіргі  жетістіктеріне  жауап  беретін,  әдебиеттану  бойынша  деректерді жинақтаған білім жүйелерін ұсыну;  

 

-әдеби  қатысымды  ғылыми  тұрғыдан  жүйелеп,  заңдылықтарын  негіздеп  оқытатын  ғылыми  курстың қағидаларын саналы игеріп, тәжірибеде қолдану;  

 

-талдау әдістерінің нәтижесінде  ұғымдар мен атаулар жүйесін меңгеріп, кәсіптік іс-әрекетте пайдалана білу; -әдебиеттанудың тағылымдық, көркемдік-эстетикалық және ұлт- тық мәнін оқып, игереді;    

 

 -Қазақстан тәуелсіздігі және әдеби үрдістердегі жаңашылдықтың мәнін ұғынады;   

-сыншылдық қабілеті бар студенттердің еңбектерін баспа беттеріне жариялатуға бағдар жасалады;  

 

 -пәнді оқу кезінде қалыптасқан білім, білік, дағдыларды кәсіби әрекетінде ұтымды қолдана білу;   

-қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті 

сыншы  ғалымдардың  шығармашылық  ізденістерін,  олар  туралы  ілгері  зерттеулер  мен  еңбектерді  барынша 

толық қамту. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. -Алма-Ата, 1948. 2. Кәкішев Т. Сын сапары.    -Алматы,  1971. 

3. Кәкішев Т. Оңаша отау.     -Алматы,  1987. 

4. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы.   -Алматы,  1994. 

5. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті,   -Алматы, 1999. 

6. Нұрғали Р. Вершины возвращенной казахской литературы.     -Алматы,  1998. 

7. Ордалиев С. Қазақ дрмртургиясының очеркі.  -Алматы,  1964. 

8. Серікқалиев З.  Алтын жамбы.    -Алматы,  2001. 

9. Ысқақұлы Д.   Сын шын болсын.   -Алматы,  1993. 

10. Ысқақұлы Д.  Сын жанрлары.      -Алматы, 1999. 

11. Әуезов М.    Әдебиет тарихы.     -Алматы, 1991. 

12. Әшімбаев С.  Сын мұраты.    -Алматы, 1974. 

13. Базарбаев М.  Әдебиет және дәуір.   -Алматы, 1981.  

14. Бердібаев Р.  Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. -Алматы, 1971. 

15. Дербісәлин Ә. Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл          әдебиеті.  -Алматы, 1966. 

16. Дүйсенов М.  Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі -Алматы,  1962. 

17. Еңсегенов Т.  Әдебиетіміздің бастауы Авестада. -Алматы, 1996. 

18. Ергөбек Қ.  Жазушы шеберханасы.  -Алматы, 2002. 

19. Егеубаев А.  Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің көркемдік      жүйесі.   -Алматы, 1999. 

20. ЕсембековТ.  Драматизм казахская проза.   -Алматы, 1997. 

21. Жолдасбеков М. Асыл арналар.  -Алматы, 1986. 

22. Жұмағали З.  Уақыт және әдебиет.  -Алматы, 1999. 

23. Кәкішов Т.  Мағжан-Сәкен.   -Алматы, 1999. 

24. Ө.Әбдіманов.  «Қазақ».   -Алматы, 1998. 

25. Қабдолов З.   Арна.   -Алматы, 1989.  

51. Атауы –  Әдебиет теориясы 

Коды –  AT / TL 4312 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні –  Дәулетова Анаргүл Нәсіпқалиқызы 

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология магистрі,  аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Курсты  өту  барысында  әдебиет  теориясы  ауқымындағы  поэтика,  стиль,  жанр 

тәрізді  негізгі мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өэге  салалары:  әдебиет  тарихын зерттеу аялары  мен 

жолдары, историография, библиография пәндерінің мән, сыры, текстология мен әдебиет сынының теориялық, 

практикалық ерекшеліктерін ашып беру.    Курстың пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазіргі қазақ әдебиеті 

  Курстың  қысқаша  мазмұны:  Эстетикалық,  әдеби  ой-пікірлердің  туу,  даму  тарихы  мен  кезеңдері. 

Әдеби шығармашылық және әдебиет теориясының методологиясы. Қазіргі әдебиеттану теориясындағы ғылыми 

ағымдар.  Қазақ  әдебиеттану  ғылымындағы  эстетика  мен  теория  мәселелері.  Көркем  әдебиеттің  табиғаты, 

ерекшелігі  және  мәндері.  Әдебиет  теориясындағы  әдеби  шығарма,  орта  және  автор  мәселелері.  Көркем 

әдебиеттегі «образдылық» пен «көркем образ» мәселелері. Әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы. 

Әдебиеттің көркем шығарманың көркемдеу құралдары мен тілі. Өлең сөздің теориясы. Шығармашылық әлемі 

және  әдеби  жанрлар  мен    олардың  түрлері.  Әдеби  үдеріс  (процесс),  әдеби  әдіс,  бағыттар  мен  көркемдік 

тәжірибелер. Әдеби дәстүр мен жаңашылдық.                               Құзыреттілігі: Әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттар туралы 

кеңінен мәлімет беру. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Қабдолов З. Сөз өнері. -Алматы, 1976. 

2.

 Абрамович Г. Введение в литературоведение.-М, 1979. 

3.

 Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. - Алматы, 1969. 

4.

 Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. -Алматы, 1989. 

5.

 Ахметов К. Әдебиеттану әліппесі. –Алматы, 2000. 

6.

 Әуезов М. Әдебиет тарихы.- Алматы, 1991ж. 

7.

 Введение в литературоведение. Хрестоматия.–М, 1979 

8.

 Введение в литературоведение. Хрестоматия.–М, 1997. 

9.

 Виноградов В.В. О языке художественной прозы.–М,1980. 

10.


 

Горький М. Әдебиет туралы. -А,1954. 

11.

 

Дүйсенов М. Әдебиеттегі форма мен мазмұн  бірлігі. 12.

 

Дәстүр және жаңашылдық. – А,1980-1981. 13.

 

Негімов М. Өлең өрімі. -А,1970. 14.

 

Атымов М. Көркем шығарманың композициясы туралы. -А, 1969 15.

 

Мақпыров С. Әдебиеттану. -Алматы, 1991.  

1.Дінтану пәнінің формуляры 

 

Модульдің атауы мен шифры Әлеуметтану-гуманитарлық модулі 

Модульға жауапты 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

Модуль түрі (блоктың атауы) 

Жалпы модульдер 

Модуль деңгейі 

Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 

Кредит саны Оқыту түрі 

Күндізгі 

Семестр 


Білім алушының саны 

Мәлімет бойынша 

Модульдің пререквизиттері 

Формальды логика, Философия 

Модульдің мазмұны 

Дін  мен  дінтану  пәнінің  негіздерін  мен  «дін»  ұғымының 

негіздері.  Діндерді  классификациялау,  діндерді      тарихи  тұрғыдан 

қарастыру,  жаңа  діндердің  пайда  болуымен  адамзат  қоғамында 

болған күрделі өзгерістерге талдау. 

Әрбір  адам  өзінің  өзінің  дүниені  түйсінуіне,  дүниеге 

көзқарасына  және  сеніміне  байланысты  дінді  қабылдауы  немесе 

қабылдамауы,  тіпті  әуелі  одан  теріс  айналуы  мүмкін.  Бірақ  діннің 

бар  екендігімен  санаспауға  болмайды.  Ал  ол  бар  болғаннан  кейін, 

кез  келген  құбылыс  сияқты,  ол  терең  және  жан-жақты  зерттелуге 

тиіс. Дінтану методологиясы пәні дінтану зерттейтін тақырыптарды 

айқындаумен айналысады.. 

Оқытудың нәтижесі 

-қоғамда  болып  жатқан  кез-келген  модернизациялық 

үдерістердің  қоғам  болашағына  ықпалы  қаншалықты  болатынына 

талдау жасай алу құзіретіне ие болады; 

-қазіргі кезеңдегі елімізде болып  жатқан модерниязацилық 

үдерістер  мен  діни  үдерістердің  қазақ  мәдениеті  мен  дәстүрлі 

дүниетанымына  қаншалықты  ықпалы  болатындығын  талдай  білу 

құзіретіне ие болады; 

-әлемдік  жаһандану  жағдайында  қазақ  халқының  дәстүрі 

мен дінін сақтаудың қаншалықты маңызы барлығы мен оның қазақ 

халқының тарихи тағдырындағы  миссиясын сезіне  алатын құзіреті 

болады. 

Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан 

Кредит алудың шарты 

Заманауи  ТОҚ,  нтерактивті  тақта,  мультимедиялық 

проектор, көрнекі құралдар, тақта, электронды құралдар, 

оқулықтар т.б. 

Модульдің жалғастырылуы 

1 семестр 

Әдебиет 


10.

 

 Введение в общее религиоведение. Под редакцией И.Н.Яблокова.    М., 2001. 

11.


 

Религиоведение:  Энциклопедический  словарь.  М., 

2006. 

12.


 

Религия  в  истории  и  культуре  /  Под  ред.  М.Г. 

Писманика. М., 2000. 

13.


 

Религии  мира:  Учебное  пособие  /  Под  ред.  М.М. 

Шахнович. СПб., 2005. 

14.


 

Аванесов  С.С.  Введение  в  историю  религий. 

Томск, 2002. 

15.


 

Е.  Э.  Эгильский,  А.  В.  Матецкая,  Ю.  Д.  Самыгин    

Новые  религиозные  движения.  Современные  нетрадиционные 

религии и эзотерические учения.  М., 2011. 

16.

 

Радугин  А.А.  Введение  в  религиоведение:  теория, история и современные религии. Курс лекций.  М., 2000. 

17.


 

Зеленков  М.Ю.  Мировые  религии:  история  и 

современность.  М., 2003. 

18.


 

Панкин С.Ф. История мировых религий. Конспект лекций. М., 2008. 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал