Х. досмұхамедов атындағы атырау мемлекеттікжүктеу 1.42 Mb.

бет4/9
Дата24.01.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
27. Атауы – Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті 

Коды –IKL / IRL 1203 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 3 

Кредиттер саны – 3 /5 ECTS 

Аты – жөні – Аяпова Гүлзира Борамбайқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Біздің  заманымызға  дейінгі  сақтар  мен  түркілердің    жазу-сызуларынан  бастап, 

бабаларымыз  ХҮ-ғасырда  Қазақ  Ордасын  (хандығын)  құрған  және  ұлт  болып  қалыптасқан  тұстағы  әдебиеті туралы  біртұтасұғым қалыптастыру. Ежелгі және  хандық дәуірлердегі әдебиетті көне тарихпен, көшпенділер 

мәдениетімен  сабақтастыру.  Әр  дәуір  әдебиетінің  өз  ерекшеліктерін  аңғарту.  Әдеби-мәдени  және  тарихи 

мәндері бөлекше жазба ескерткіштердің және жыраулық поэзияның мазмұны мен көркемдік мұратын талдау. 

Курстың пререквизиттері:  Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе 

Курстың  қысқаша  мазмұны  Ежелгі  дәуір  мен  хандық  кезең  аралығындағы  қазақ  әдебиеті 

халқымыздың  жыраулары  шығармашылығы  негізінде  қалыптасқан  ұлтымыздың  өзіне  тән  төл  әдебиетінің 

негізін  құрайды.  Бұл  дәуірде  өмір  сүрген    шығармашылық  тұлғалардың  тағдырлары  да  ерекше.  Солардың  өз 

уақытындағы  сауатты,  білімдар  адамдар  болғанына  қарамастан,  қай-қайсысының  да  туындылары  кейінге 

ауызша  жеткен.  Әйтседе  олардың  шығармаларынан  жеке  авторларға  тән  өз  қолтаңбалары,  әрбір 

шығармашылық жеке тұлғаларға хас авторлық мінездері барынша айқын аңғарылады.  Сондықтан бұл дәуірдегі 

қазақ әдебиетінің тарланбоз жыраулары  мен ақындарының шығармашылығын зерделей оқып игерудің филолог 

мамандығын алып шығатын, ертеңгі ұстаз қауым үшін маңызы зор. Құзыреттілігі:  

-

 Студент төл әдебиетіміздің тарихын, яғни оның қалыптасу үдерісін, әр түрлі даму кезеңдерін және 

зерттелуі мен зерделнуі жайлы түсінігі болуы тиіс; 

-

 

Ежелгі және Орта ғасырларда, сондай-ақ хандық дәуірде өмір кешкен көркемсөз өкілдерінің негізгі шығармалары мен сол шығармалардың тууына себепкер болған тарихи жайлардың қысқаша себеп-

салдарларын білуі тиіс; 

-

 

-осы күнге дейін өзінің көркемдік мәнін, эстетикалық сипатын жоймаған «Күлтегін», «Оғыз қаған», «Қорқыт ата кітабы», «Құтты білік» т.б. сынды жазба  ескерткіштердің табылуы мен аударылуын, 

әдеби ерекшеліктерін, көркемдік мұратын білуі тиіс; 

-

 

ХҮ ғасырдан басталатын қазақтың төл әдебиеті саналатын рухани мұраларын  меңгеруі тиіс.     Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Келімбетов Н. Қазақ әдебиеті бастаулары Алматы, Ана тілі, 1998.-256. 

2.  Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті Алматы, Атамұра, 2005.-336. 

3. Айдаров Ғ. Көне түркі ескерткіштерінің тілі Алматы, 1986. 

4. Еңсегенұлы Т. Қазақ әдебиеті тарихының ағы арналары Алматы, 2001 

5. Жолдасбеко М. Асыл арналар Алматы, 1986. 

6. Негимов С. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелігі. -А, 1991. 

7. Қазақ әдебиетінің тарихы. 3-том.- Алматы,2000. 

8. Жұмалиев Қ. ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті.-Алматы, 1967 

9. Сүйіншәлиев Х.Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы, 1997. 

10. ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы –Алматы, 1982. 

11. Мағауин М. Ғасырлар бедері Алматы, 1991 

12. Тілепов Ж. Тарих және әдебиет. – Алматы, 2001. 

13. Тілепов Ж. ХІҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ халқының тарихы һәм жыраулар мұрасы. – А, 2011 

14. Ақын-жыраулар.-Алматы, 1979. 

15. Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық.- Алматы, 1989. 

16. Ертедегі әдебиет нұсқалары. – Алматы, 1967. 

17. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. Құрастырған М.Мағауин.-Алматы, 1993. 

18. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап.-Алматы, 1994. 

19. Қыраубаева А. Ғасырлар мұрасы.-Алматы, 1988. 

20. Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері.-Алматы, 1973. 

21. Қазыбайұлы С. ХІҮ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті тарихы.-Ақтөбе, 2004. 

22. Сыдиықов Қ. Ақын-жыраулар.-Алматы, 1974. 

23. Сыдиықов Қ.Көркемдік өрнектер.-Алматы, 1992. 

24. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиеті. ХҮІІІ-ХІХ ғғ.-Алматы, 1981. 

25. Тілепов Ж. Қазақ поэзиясының тарихилығы.-Алматы, 1994. 

26. Тілепов Ж. Елім деп еңіреген ерлер жыры.-Алматы, 1995. 

27..Қоңыратбаев.Ә  Қазақ әдебиетінің тарихы. –Алматы, 1994 

28. Әуезов.М  Әдебиет тарихы –Алматы,1991 

 

28. Атауы – ХІХ ғасырдағы қазақ  әдебиеті 

Коды –KA / IKL 2204 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 3 /5 ECTS 

Аты – жөні – Жұмабаева Гүлнәр Сапиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 


Курстың мақсаты:      ХІХ ғасыр әдебиеті пәні - студенттерге халықтық әдебиеттің ақын - жыраулық  

кезеңін  терең  әрі  жан  -  жақты  меңгерте  отырып,  жаңаша  әдістемелік,  технологиялық  бағдарлама  жүйесіне 

сәйкес оқытуды көздейді. 

Курстың пререквизиттері:   Халық ауыз әдебиеті,  Әдебиеттануға  кіріспе, Ежелгі және хандық дәуір 

әдебиеті Курстың  қысқаша  мазмұны:      «Филология»  мамандығында  бакалавр  дәрежесінде  бітірушілер  үшін 

жүргізілетін «ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» пәні қазақ әдебиеті тарихының елеулі бір кезеңін қамтиды.  Пән 

мазмұнында  дәстүрлі  жыраулық  пен  ақындық  поэзияның  табиғи  сабақтастығы  ғылыми-теориялық  тұрғыдан 

түсіндіріледі. Сонымен қатар, қазақ әдебиетінің саяси-әлеуметтік оқиғалармен және қоғамдық құбылыстармен 

байланысты дамыған ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. 

 Құзыреттілігі:  дәстүрлі  жыраулық  пен  ақындық  поэзияның  табиғи  сабақтастығын,  саяси-әлеуметтік 

оқиғалармен және қоғамдық құбылыстармен байланысты дамыған ерекшеліктерін,  халықтық әдебиеттің ақын - 

жыраулық  кезеңін терең әрі жан - жақты меңгере алуы тиіс. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиеті. ХҮІІІ-ХІХ ғғ.-Алматы, 1981. 

2. Тілепов Ж. Қазақ поэзиясының тарихилығы.-Алматы, 1994. 

3. Тілепов Ж. Елім деп еңіреген ерлер жыры.-Алматы, 1995. 

4.Х.Сүйіншәлиев XIXғасырдағы қазақ  әдебиеті –Алматы,1992 

5.Қоңыратбаев.Ә  Қазақ әдебиетінің тарихы. –Алматы, 1994 

6. Әуезов.М  Әдебиет тарихы –Алматы,1991 

7.  Байтұрсынов А  Әдебиет танытқыш      Ақ жол  - Алматы,1991 

8. Дербісалин Ә     Ыбырай Алтынсарин 

9. Мәдібай К     Зар заман ағымы    -Алматы, 1997 

10.XIX ғасырдағы  қазақ поэзиясы   -Алматы,1985. 

11. XIX ғасырдағы қазақ ақындары –Алматы,1988 

12. Омаров Б  Зар заман поэзиясы    - Алматы, 2000 

13. Кенжебаев  Б.XX ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті. – Алматы, 1994. 

14. Исмайлов Е. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы, 1940. 

15. Қазақ әдебиетінің тарихы II том, II кітап. – Алматы, 1965. 

16. Кенжебаев Б., Есназаров Ө. XX ғ.б. Қазақ әдебиеті. – Алматы, 1966. 

19. Бекбосынов М.Н. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. - Семей, 2008.- 114 б. 

20. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: Көп томдық. Т.17 -Астана: Астана  

полиграфия, 2010. 

21. Қыраубаева А. Шығармалар жинағы. 5-томдық. Т.3. Шығыстық қисса-  

дастандар.- Алматы: Өнер, 2010. 

22. Махамбет. Жорық жырлары 2007. 

23. Нар заман мен зар заман поэзиясы: (Асанқайғыдан Кердері Әбубәкірге  

дейін): Жыр-толғаулар.- Алматы: Раритет, 2007.- 375 б. 

24. Сүйінбай А. Бөрілі менің байрағым: Жыр толғау, айтыстар –Алматы:, 2009.- 271 б. 

25.  Алтынсарин  Ы.  Этнографиялық  очерктер  және  ауыз  әдебиет  үлгілері-Астана:  Алтын  кітап, 

2007.- 164б. 

26.  Базар  жырау.  Шығармалары.  Қорқыт  Ата  атынд.  Қызылорда  мемл.  ун-ті.-    Астана:  Фолиант, 

2008.- 379 б.- (Сырдария кітапханасы). 

27.  Баймыш Л.Қ. Орталық  Қазақстан ақындары шығармашылығындағы   отаршылдыққа  қарсылық 

көрінісі: Филология ғылымд. канд.... дис. автореф. -Астана, 2010.- 30 с. 

28. Ердембеков Б. Абайдың әдеби ортасы. Семей, 2010 

       29.  Абай  шығармаларының  академиялық  басылымдары.  (1945,  1954,  1957,  1977    және  1995  ж.ж 

толық жинағы) 

      30. Абай энциклопедиясы. -Алматы. Атамұра, 1995.-720 б. 

      31. Абайдың өмірі мен творчествосы. Жинақ. -Алматы, 1954. 

      32. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. -Алм.: Ана т.,1995.-272 б. 

      33.  Әуезов  М.  Абай  Құнанбаев.  Монографиялық  зерттеу,  мақалалар  20  томдық.  -Алматы: 

Жазушы,1987. 

34. Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа.-А., Санат,1997. -416 б. 

35. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек көздері.- Алм.: Санат,1997. -448 б. 

36. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық жинағы. -Алм., 1997. 

37. Мұхаметханов Қ.Абайдың ақын шәкірттері. – Ал.: Дәуір,1993,-224 б. 

38. Мырзахметов М. Абайтану тарихы. – Алм.: Ана т.,1994.-132 б. 

39. Мырзахметов М. Абайтану. Библиограф. көрсеткіш .-Алматы: Ғылым, 1988. 

40.  Байғалиев Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде. Алматы: Арыс, 2001. 

 

29. Атауы – ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1940) 


Коды –IKL / IRL 3205 

Түрі – БП МК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 4 /8 ECTS 

Аты – жөні – Балтоғаева жайлы Елепқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Қазақ елінің әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени дамуы жолындағы аса 

күрделі кезең болған ХХ ғасырдың басындағы небәрі жиырма жылмен шектелген тарихи қысқа дәуірдегі әдеби 

процесті  қамтитын 6ұл пәннің аясында студенттерге,  болашак филолог мамандарға  аталмыш кезеңде ұлттық 

әдебиеттің, көркемдік-эстетикалық ой-сана дамуынын жайынан мәлімет берілді Курстың  пререквизиттері:    Әдебиеттануға  кіріспе,  Ежелгі  және  хандық  дәуір  әдебиеті,  ХІХ 

ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы Курстың қысқаша мазмұны  «ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті» пәнін оқыту барысында студенттерге сол 

кездегі тұтас әдеби процесс, оның түрлі ағымдар мен бағыттар, сол мәселелер жайында әр кездек қалыптасқан 

түрлі  дұрыс-бұрыс  түсініктер  мен  пайымдаулар  төңірегінде  талдаулар  ұсынылады,  сондай-ақ,  ХХ  ғасырдың 

басында  ғұмыр кешіп, қалам тербеген, осынау күрделі де жауапты тұста ұлт әдебиетінің ауыр жүгін арқалаған 

талантты ақын-жазушылар мен олардың қөрнекті-көрнекті шығармалары, жалпы әдеби мұралары жөнінде кең 

көлемді мағлұматтар берілді.  Құзыреттілігі:  

-студенттерге кезеңдік әдебиет ерекшелігін түсіндіру үшін пән аралық байланысқа аса мән беру; 

-студенттердің  білім  күші  мен  жан-жақты  біліктілігін  арттыру  мақсатында  тақырыпты  ауқымды 

дәрежеде түсіндіру; 

-қазақ  әдебиетінің  ұлттық  ерекшелігі  мен  шығармагер  тұлғалардың  дербес  ізденістерін  айқындау 

мақсатында өзге ел әдебиеті тарихымен салыстыра сипаттау; т.б. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. «Айқап».-Алматы: Қазақ  энциклопедиясы, 1995.  

2. Әбдиманұлы Ә. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ  әдебиеті: Оқу құралы.. Алматы : Қазақ  университеті, 

2002.  


3. Әбдіғазиұлы Б. Шәкәрім  шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері. -Алматы: Кенже-

пресс, 2000 ж. 

4. Әбдіманов Ә. «Қазақ» газеті. -Алматы: 1993.  

5. Бес арыс. -Алматы: Жалын, 1992 

6. Бисенғали З. ХХ ғасыр  басындағы қазақ романы. -Алматы: Өлке,1997 

7. ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті.-Алматы: Ғылым, 1994.  

8. Қазақ  әдебиетінің  тарихы. 6 томдық. 2 том, 2-кітап. -А.: 1965  

9. Қазақ  әдебиетінің   қысқаша тарихы. Т.2.-А: Қазақ университеті, 2002 ж. 

10. Қалижанұлы У. Қазақ  әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым.-А.:1998 

11. Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтандақ  беттері.-Алм.: Білім 1995.  

12.Қирабаев С. Ұлт  тәуелсіздігі және  әдебиет.-Алм.: Ғылым, 2001  

13. Қазақ поэзиясының  антологиясы  (ХХ ғ.бас кезі). -А.: Ғылым, 1993.  

14. ХХ ғасыр басындағы әдебиет. Хрестоматия. -Алматы: Білім, 1994  

    


15.Кенжебаев Б. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. А.:Өлке, 1198. 

 

16.Д.Қамзабеков. Алаш және әдебиет. Астана. Фолиант, 2002.   

17.А.Шәріп. Қазақ поэзиясы және ұлттық идея. А.: Білім,2000. 

  

18.Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. Алматы, 1996.   

19.Нұрғалиев Р. Арқау. Алматы, Санат,1985. 

20.Әуезов М.О. Әдебиет тарихы. –А., Ана тілі, 1991. 

 

30. Атауы – 1940-60 жылдардағы қазақ әдебиеті 

Коды –KA /KL 3306 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/5 ECTS 

Аты – жөні – Аяпова Гүлзира Борамбайқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  қазақ  әдебиетінің  тарихындағы  маңызды  да  күрделі  кезең  болып  табылатын  ХХ 

ғасырдың  орта  тұсындағы  (1941-60)  әдеби  процесс  пен  әдебиет  тарихы  жөнінде  хранологиялық  ұстанымды сақтай  отырып,  әдебиеттану  ғылымының  қол  жеткізген  табыстары  негізінде  студенттерге  барынша  толық  әрі 

тиянақты білім беру. Курстың  пререквизиттері:    Ежелгі  және  хандық  дәуір  әдебиеті,  ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті 

тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1940) Курстың  қысқаша  мазмұны:  Бұл  пән  бойынша  мынандай  маңызды  теориялық  және  практикалық 

мәселелер  қарастырылады:  ІІ  дүниежүзілік  соғыс,  оның  әдебиеттегі  гуманизм,  көркем  шығармадағы 

қаһармандық  бейнелердің    соғыс  тақырыбы  аясында  сомдалуы;  халық  шаруашылығын  қалпына  келтіру 

кезеңіндегі еңбек тақырыбы; соғыстан соңғы жылдардағы қаулы-қарарлар, олардың әдебиетке тигізген кесірі; 

40-60 жылдардағы әдеби дамудың көркемдік қырлары т.б. 

Құзыреттілігі:  

- 1940-60 жыдардағы  қазақ әдебиетінің өзіндік табиғатын меңгерту; 

-қазақ  әдебиеті  тарихында    аталмыш  дәуір  әдебиетінің  зерттелуі,  ғылыми  жүйеге  түсуі  туралы 

мағлұмат беру; 

-кезеңдегі    қазақ  әдебиеті    мұраларының  мәтінімен  танысып,олардың  идеялық-эстетикалық 

құндылықтары туралы өзіндік пікір қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу; 

-теориялық білімді практикада қолдана білуді үйрену; 

-зерттеу жұмысына икем-дағдысын қалыптастыру. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Қазақ әдебиетінің тарихы  8 том,Кеңес дәуірі (1941-1956)  Алматы,2004. 

2.  Ғ. Мүсірепов.Үш томдық. Алматы. Жазушы, 1980,191- б. 

3.  Ғ. Мұстафин- Шығармалар. Бес томдық. 1 том, 1981,82 б. 

4.М. Әуезов. Шығармалары. А.,1979,4т.,434 б. 

5. Т.Нұртазин. Жазушы және өмір.А.,1960,246 б. 

6. Ғ. Мұстафин. Ой әуендері. «Жазушы».1978,92 бет. 

7.Ғ.Орманов. Толқын жыр. Төрт томдық шығармалар жинағы.А., 1972-75,  

8. Т.Жароков.Таңдамалы шығармалар. Төрт томдық.А.,1973.,2т., 

9. Қ.Аманжолов.Шығармалар. Төрт томдық .2т. ,А.,1947, 

10. С.Ордалиев.Қазақ драматургиясының очеркі. А., 1964. 

11.Ә. Тәжібаев. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы. 1971. 

12.Б.Бұлқышев. Адамзатқа хат. Шығармалар жинағы, Алматы, Жалын, 1977 

13.М. Базарбаев. Замана тудырған әдебиет. А., 1997. 

14.Қ. Аманжолов. Шығармаларының толық жинағы. А.,1957, 3т.,  

15.Қ. Аманжолов. Үш томдық шығармалар жинағы. 1т., А., 1955,  

16.Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. 2- кітап.А,«Қазақ     университеті» 2002. 

17.Ж.Дәдебаев. Қазіргі қазақ әдебиеті. А,«Қазақ университеті»   2002. 

18. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы.-Алматы, 1975. 

19.Дәдебаев Ж. Қазақтың тарихи романы:Дәсүр мен жаңашылдық. – Алматы, 1988. 

20. 40-50 және 60 жылдардағы қазақ әдебиеті Алматы, Ғылым. 1998.-400. 

 

31. Атауы – ХХ ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі әдебиет 

Коды –KKTLF/LB 3307 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Садықова Айсұлу Тәжіғалиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың  мақсаты:  Қазақ  әдебитінің  тарихындағы  маңызды  да  күрделі  кезең  болып  табылатын  ХХ 

ғасырдың  екінші  жартысындағы  (1960-2000)  әдеби  процесс  пен  әдебиет  тарихы  жөнінде  хронологиялық 

ұстанымды  сақтай  отырып,  әдебиеттану  ғылымының  қол  жеткізген  бүгінгі  табыстары  негізінде  студенттерге 

барынша толық, тиянақты білім беру. Курстың  пререквизиттері:    ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті  тарихы  (1900-1940),  1940-60 

жылдардағы қазақ әдебиеті Курстың қысқаша мазмұны 1960-2000 жыл кезіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық, саяси әлеуметтік 

және тәуелсіз  ұлттық даму  жайы.  Проза, оның  тақырыптық-көркемдік өсу  жолы  мен тенденциялары.  Поэзия, 

оның даму сатылары және дәстүр мен жаңашылдық. Драма, өсу жолы мен қазіргі өзекті мәселелері. Әдеби сын 

мен әдебиеттану тарихы және қазіргі әдеби үдерістің жаңашылдық қырлары. Құзыреттілігі:  

 

-Қазақ  әдебиеті  тарихында    аталмыш  дәуір  әдебиетінің  зерттелуі,  ғылыми  жүйеге  түсуі  туралы мағлұмат беру;  

 

-ХХ  ғасырдың  60-жыдарынан  кейінгі  қазақ  әдебиеті    мұраларының  мәтінімен  танысып,  олардың 

идеялық-эстетикалық құндылықтары туралы өзіндік пікір қалыптастыруға ерекше көңіл бөлу; 

            -теориялық білімді практикада қолдана білуді үйрену;  

 

-зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптастыру. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет әдебиеті. Оқулық.  Алматы, 1985. 

2. Қоңыратбаев С. Қазақ әдебиетінің тарихы Оқу құралы. Алматы. Санат, 1994. 

3. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. Алматы, Білім, 1998. 

4. Дәдебаев . Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.  Алматы, Қазақ университеті, 2002. 

5. Қазақ әдебиетінің тарихы ІХ-Х том. Алматы, 2004. 

6. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет Алматы, 2005. 

7. Бердібаев Р. Қаза романы Алматы, 1978. 

8. Кәкішев С. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Оқулық.  Алматы, Санат, 2004.   

9. Алпысбаев Қ. Тарихи шығарма: таным және көркемдік Алматы, Ғылым, 1999. 

10.  Алпысбаев Қ. Мұқағали өрнегі Алматы, Қазақ универстеті, 2001. 

11. Атымов М. Қазақ роандарының поэтикасы Алматы,    Ғылым, 1975. 

12. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма:Өмір шындығы және көркемдік шешеім. Оқу құралы. Алматы, Ғылым, 

1991.   


 

32. Атауы – Тәуелсіздік тұсындағы қазақ әдебиеті 

Коды –TTKA / KLPN 3308  

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Садықова Айсұлу Тәжіғалиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың мақсаты: Әдеби үдеріс пен көркем шығарманы ғылыми-теориялық тұрғыдан саралап, түсіну 

және  оның  көркемдік-эстетикалық  даму  жолдарын  пайымдау  мақсатында  бұл  пәннің  маңызы  айтарлықтай. 

Көркемдік  жүйе  дамуындағы  дәстүрлілік  пен  жаңашылдықты  түбірлей  тексеріп,  суреттегіш-бейнелегіш 

құралдарды шеберлікпен түсіндіру – студенттердің ғылыми шығармашылық қабілетін арттырады.   Курстың  пререквизиттері:    ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті  тарихы  (1900-1940),  1940-60 

жылдардағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың 60-жылдарынан кейінгі әдебиет Курстың қысқаша мазмұны Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде. Проза. Повесть, хикаяттар. Әңгіме. 

Деректі  әдебиет.  Сатира.  Фантастика.  Лирика.  Поэма.  Драматургия.  Қазақстан  халықтарының  әдебиеті. 

Әдебиеттану. Әдеби-көркем сын. Қазақ әдебиетінің халықаралық байланыстары. 

Құзыреттілігі:  

 

-Қазақстан тәуелсіздігі және әдеби үрдістердегі жаңашылдықтың мәнін ұғыну;  -әдебиеттану ғылымын 

құрайтын ұғымдармен, категориялармен таныстырып, игерту; 

 

-әдеби  даму  процесі,  оның  заңдылықтары,  көркемдік  тәжірибе  дәстүрі  мен  жаңашылдық  мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білу;  

 

-көркемдік,  оның  өзіндік  болмысын  тани  алып,  көркемдік  өлшемдерін  біліп,  танитын  талғам қалыптастыру;   

 

-өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастыру;   

-әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйрену. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет әдебиеті. Оқулық.  Алматы, 1985. 

2. Қоңыратбаев С. Қазақ әдебиетінің тарихы Оқу құралы. Алматы. Санат, 1994. 

3. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті Оқу құралы. Алматы, Білім, 1998. 

4. Дәдебаев . Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы.  Алматы, Қазақ университеті, 2002. 

5. Қазақ әдебиетінің тарихы ІХ-Х том. Алматы, 2004. 

6. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет Алматы, 2005. 

7. Бердібаев Р. Қаза романы Алматы, 1978. 

8. Кәкішев С. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Оқулық.  Алматы, Санат, 2004.   

9. Алпысбаев Қ. Тарихи шығарма: таным және көркемдік Алматы, Ғылым, 1999. 

10.  Алпысбаев Қ. Мұқағали өрнегі Алматы, Қазақ универстеті, 2001. 

11. Атымов М. Қазақ роандарының поэтикасы Алматы,    Ғылым, 1975. 

12. Дәдебаев Ж. Әдеби шығарма:Өмір шындығы және көркемдік шешеім. Оқу құралы. Алматы, Ғылым, 

1991.   


 

33. Атауы – Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

Коды –ККТМ / MSKYa 2207 

 Түрі – БП МК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 4 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Абдрахманова Жұмазия Мажитқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Курстың  мақсаты:  студенттерге  қазіргі  қазақ  тілінің  морфология  саласының  теориялық  негіздері 

туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, оның болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты 

тілдің    грамматикалық  жүйесінде  қолданылатын  терминдер  мен  ұғымдарды  меңгертіп,  соның  негізінде  

студенттерді ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірлерін жетілдіру. Курстың  пререквизиттері:    Қазіргі  қазақ  тілінің  фонетикасы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  лексикологиясы 

мен фразеологиясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы  Курстың қысқаша мазмұны:  Қазіргі  қазақ тілінің морфологиялық  жүйесіне  қатысты  грамматикалық 

мағына,  оның  түрлері,  грамматикалық  форма  және  грамматикалық  категориялар,  түбір  және  қосымша 

морфемалар,  сөздердің  тұлғалық  өзгеруі,  сөз  және  оның  формалары,  олардың  жасалу  жолдары  мен  тәсілдері 

мәселелерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеруге дағдыландырады.   Құзыреттілігі:  Студенттерді    грамматиканың  негізгі  ұғымдарымен,  мәселелерімен  және 

заңдылықтарымен  таныстыру,    грамматиканың      ғылыми  бағыттары  бойынша  жүйелі  талдау  біліктері  мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. - Алматы, 1972. 

2.Балақаев 

М., 


Сайрамбаев 

Т. 


Қазіргі 

қазақ 


тілі. 

А., 


1997. 

           3. Балақаев М. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі. –А., 1971. 

4. Ибатов А. Сөздердің морфологиялық құрамы.- Алматы, 1983. 

5. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі  негізгі грамматикалық ұғымдар. - Алматы, 1992. 

6. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. - Алматы,    1998. 

7. Қазақ грамматикасы. - Астана, 2002. 

8. Қасабек Қ. Бір буынды негізгі түбір салт етістіктер. – А., 1999. 

9. Қасымова Б. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі етістіктер. А.,  1996. 

10. Қазақ тілі. Энциклопедия. –А., 1998.  

11.  Маманов И. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1973. 

12. Б.Момынова. Қазіргі қазақ тілі морфологиясы. Алматы, 2010 

13. Момынова Б., Саткенова Ж. Қазақ тілі морфологиясы. Есімдер Алматы, 2007. 

14.  Оралбаева  Н.  Қазақ  тіліндегі  етістіктің  аналитикалық  формаларының  құрылысы  мен  мағынасы.  - 

Алматы, 1979. 

15. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы Алматы, 2008 ж  

16. Сүндетова Г. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. Алматы. 2010 

17. Төлеуов Ә. Сөз таптары. - Алматы, 1982. 

18. Төлеуов Ә. Қазақ тіліндегі зат есім мен  сын есім категориясы. - Алматы, 1975. 

19. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. - Алматы, 1991. 

20.Хасенова А. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. - Алматы, 1971. 

 

34. Атауы – Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синткасисі 

Коды –ККТJSS / SPPSKYa 3302 

 Түрі – КП МК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Елеуова Айгүл Сергейқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Жай  сөйлем  синтаксисі  курсының  жалпы  мақсаты  синтаксистік  байланысудың 

жолдары  арқылы  қалыптасқан  сөз  тіркестері  мен  сөйлемдердің  арасындағы  грамматикалық  қатынастарды 

анықтау 

Курстың  пререквизиттері:    Қазіргі  қазақ  тілінің  фонетикасы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  лексикологиясы 

мен фразеологиясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы  Курстың қысқаша мазмұны: Сөйлемдегі жеке сөздердің байланысын, сөз тіркесінің заңдылықтарын, 

сөйлем  құрудың  амал-тәсілдерін  қарастыратындығы  жайлы  айта  келіп,  сөйлем  мүшелері  және  синтаксистің 

түрлері (сөз тіркесі синтаксисі, жай сөйлем синтаксисі, құрмалас сөйлем синтаксисі) жайлы   теориялық білім 

беру.  Құзыреттілігі: 

 – сөйлем мүшелерiнiң байланысу жолдарын меңгерту;  

– сөйлем мүшелерiнiң орын тәртiбiн анықтау;  

– текст iшiндегi дара сөйлемдердiң өзара байланысын таныту;  

– синтаксистiк форма, синтаксистiк тұлға туралы түсiнiк беру;  

– жай сөйлемдi құрайтын грамматикалық формаларды, олардың өзара қарым - қатынасын зерттеу;  

– жай сөйлемнiң грамматикалық түрлерiн анықтау;  

– қазақ тілінің грамматикалық жүйесін тереңірек таныту; 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Аблақов Ә., Исаев С., Ағманов Е. Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің дамуы мен лексикалану процесі. –

А., 1997. 

2. Әблақов А. Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесі. –А., 1986. 

3. Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестері. –А., 1981. 

4. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлемдер синтаксисі. –А., 1991. 

5. Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. –А., 1994. 

6. Әбілқаев А.. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлем түрлері. –А., 1963. 

7. Әміров Р.С. Жай сөйлем синтаксисі. –А., 1983. 

8.  Төлегенов  Ө.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  жалпы  модальды  және  мақсат  мәнді  жай  сөйлем  типтері.  –А., 

1968. 

9. Әмір Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. –А., 1998. 10. Сайрамбаев Т. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. –А., 1991. 

11. Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. –А., 1997. 

12. Аблақов А. Қазіргі қазақ тіліндегі меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері. –А., 1971. 

13. Серғалиев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі сөз тіркестері синтаксисі. –А., 1973.  

14. Томанов М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі қыстырмалар. –А., 1983.   

15. Сайрамбаев Т. Синтаксис туралы ойлар. –А., 1996.  

16. Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары. –Қ., 1999.  

17. Садуақасов Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі бір құрамды сөйлемдер. –А., 1996. 

18. Шаяхметова М. Қазіргі қазақ тіліндегі сөйлемнің бірыңғай мүшелері. –А., 1980.  

19. Есенов Қ. Қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастар. –А., 1984.   

20. Шалабай Б. Қатысым синтаксисі. – Алматы, 1988. 

21. Серғалиев М., Мүсірепова Б. Күрделі синтаксистік тұтастық. Оқу құралы. – Алматы, 1989. 

22. Жүнісбекова Қ., Оразбаева Ф., Ахметов Ә. Қазіргі  қазақ тіліне арналған жаттығулар. Синтаксис.  –

А., РБК, 1998. 

           23. Шәукенұлы Қ. Жай сөйлем синтаксисі.  Алматы, 1998 ж.  

 

35. Атауы – Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем синткасисі Коды –KKTKS / SSPSKYa 3303 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Аташев Серік Мұратұлы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Студенттер құрмалас сөйлемнің  құрылымдық белгілерін танып,  сол белгілеріне 

сай топтаудың  методологиялық принциптерін біліп алуы тиіс. Курстың  пререквизиттері:    Қазіргі  қазақ  тілінің  сөзжасамы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы,  

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі Курстың  қысқаша  мазмұны    Құрмалас  сөйлемнің  сипаты.  Грамматикалық,  семантикалық  сипаты. 

Құрмалас  сөйлемдерді    грамматикалық  түрлерін    тану  принципі.    Құрмалас  сөйлемдердің  салалас,  сабақтас 

болып  топтасу  принципі.  Салалас  құрмалас  сөйлем.  Грамматикалық  түрлері.  Олардың  түр-түрге  топтасу 

принципі.  Сабақтас  құрмалас  сөйлем.  Сабақатас  құрмаслас  сөйлемнің  грамматикалық  сипаты.  Сабақтас 

құрмасла сөйлемдерді нақты танытатын белгілері.Көп компонентті сөйлемдер.  Грамматикалық, семантикалық 

түрлері. Құзыреттілігі: «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі» пәнінде тәжірибе жүзінде кең қолданылатын, 

әрі жан-жақты игерілген тілді талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы.А., 1994. 

2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. - Алматы, 1992. 

3. Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі /синтаксис/. А., 1972. 4. 

Балақаев 

М., 

Сайрамбаев Т. 

Қазіргі 


қазақ 

тілі. 


А., 

1997. 


4. Балақаев М. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі. –А., 1971. 

5. Есенов Қ. Құрмалас сөйлемнің синтаксисі. –А.,1995. 

6.Есенов 

Қ. 


Қазақ 

тіліндегі 

синтаксистік 

қатынастар. 

–А., 

1984.   


7. Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары. –Қ., 1999. 

8.Жүнісбекова  Қ.,  Оразбаева  Ф.,  Ахметов  Ә.  Қазіргі  қазақ  тіліне  арналған  жаттығулар.  Синтаксис.  –А.,  РБК, 

1998. 

9. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі  зерттеулер. - Алматы, 2010. 10. Ермекова Т. Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі. –А., 2011. 

11. Қордабаев Т.Р. Қазіргі қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдердің синтаксисі. А., 1995. 

12.Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары. Қ., 1998. 

13. Сауранбаев Н. Қазақ тіл білімінің проблемалары. –А., 1982. 

14. Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. –А., 1997. 

15. Серғалиев М., Мүсірепова Б. Күрделі синтаксистік тұтастық. Оқу құралы. – Алматы, 1989. 

16. Шалабай Б. Қатысым синтаксисі. – Алматы, 1988. 

17.Шәукенұлы Қ. Синтаксис. Алматы, 2004.  

36. Атауы – Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Коды – KTOA / MPKYa 3309 

 Түрі – БП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Төлепбергенова Рита Рашидовна  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - педагогика магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі  бакалаврда  тілдік  категорияларды,  қандай  әдіс-

тәсілдер арқылы үйретуге болады деген мәселелерді қарастырады. Әдіскер оқытушылар оларға педагогикалық 

қыр-сырымен  жете  таныстырып  қана  қоймайды,  қазақ  тілін  тиімді  оқыта  отырып,  өзінің  мамандығын 

құрметтеуге тәрбиелейді. Курстың  пререквизиттері:    Қазіргі  қазақ  тілінің  сөзжасамы,  Қазіргі  қазақ  тілінің  морфологиясы,  

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі Курстың  қысқаша  мазмұны:  «Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі»  пәні  бойынша  студенттер  сабақты 

ұйымдастыру  жолдарын  меңгеріп,  мазмұныны  айқындап,  сабақ  өткізу  әдістемелерін  меңгереді.  «Қазақ  тілін 

оқыту  әдістемесі»  жоғары  оқу  орындарына  қойылатын  талаптар  тұрғысынан  ғылыми  негізде  және  жылдар 

бойғы  жинақталған  бай  іс-тәжірибелік  нәтижелер  мен  әдістемелік  тұжырымдар  ескеріле  отырып  оқытылады.  

Сонымен қатар, қазақ тілінің оқытылу жүйесі, ерекшелік сипаттары көрсетіледі. Қазақ тілі әдістемесінің курсы 

қазіргі  әдістеме,  лингвистика,  халықтық  педагогика  және  психология  ғылымдарының  жетістіктеріне 

негізделеді. 

Құзыреттілігі:  Қазақ  тілін  оқытуда  оқытудың  жаңа  технологияларын  білуі  құзіреттеледі  және 

студенттер  ғылыми-әдістемелік  шығармашылығына  жол  ашып,  өздерінің  педагогикалық  білімдерін  үнемі 

жетілдіріп отырады.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Арғынов Х. Құрамалас сөйлем синтаксисінің методикасы. Алматы, 1964 ж. 

2.

 Әлімжанов  Д., Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Орта  мектеп мұғалімдері мен жоғары  оқу 

орындарының филология факультеттеріне арналған. Алматы, 1965. 

3.

 

Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 1996. 4.

 

Байтұрсынов А. Тіл тағлымы. Алматы, 1990. 5.

 

Бегалиев Ғ. Бастауыш мектептегі қазақ тілі методикасының мәселелері. Алматы, 1950. 6.

 

Ермеков Ә. Грамматикалық талдау. Алматы, 1958. 7.

 

Жиенбаев С. Қазақ тілі методикасы. Алматы, 1946. 8.

 

Жолымбетов К. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері. Алматы, 1975. 9.

 

Исабаев  А.  Қазақ  тілі  дыбыс  жүйесі  методикасы  іздері.  (Мұғалімдерге  арналған  көмекші  құрал). Алматы, 1973. 

10.


 

Қазақ тілі мен әдебиеттік оқу методикасының мәселелері. Алматы, 1954, 1974. 

11.

 

Сарыбаев Ш. Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері. Алматы, 1950. 12.

 

Ұйықбаев И. Қазақ тіліндегі сөз таптарын оқытуға көмекші материалдар. «Мектеп» Алматы, 1957. 13.

 

Құлмағанбетова Б., Көккөзова М. Әдіскер тағлымы. 14.

 

Қазақ тілі мұғалімдерінің іс тәжірибесінен. Алматы, 1972. 15.

 

Кәтембаева Б.Ш. Еліктеуіш сөздерді оқыту. Мұғалімдерге, студенттерге арналған көмекші құрал. 16.

 

Қасымбеков  Ә.    Қазақ  тілі  мен  әдебиетін  оқытуды  жетілдірудің  кейбір  жолдары.-  Алматы:  Мектеп, 1989.- 144 б.                             

17.

 

Арғынов  Х.    Жай  сөйлем  синтаксисінің  методикасы:  Мұғалімдер  мен    жоғары  оқу  орындарының филол. фак. студ. арналған методикалық қөмекші құрал.- Алматы: Мектеп, 1967.- 112б.                                                               

18.


 

Арғынов Х.  Қазақ тілі методикасы  (Синтаксис,  пунктуация)-  Өнд., толықт., 2-бас.-  Алматы: Мектеп, 

1974.- 296б.                              

19.


 

Исабаев  Ә.    Қазақ  тілін  оқытудың  дидактикалық  негіздері:  Көмекші      оқу  құралы  -  Алматы:  Қазақ 

университетi, 1993.- 160б.                         

20.


 

Қадашева Қ.  Қазақ тілін оқыту әдістемесі.- Алматы: Мұрагер, 2005.- 176б.                                                                      

21.

 

Құлмағамбетова Б, Исанова А.  Қазақ  тілін  оқыту   әдістемесі.- Алматы: Бiлiм, 2000.- 144 бет.                                         22.

 

Оразбаева  Ф.Ш., Рахметова  Р.С.  Қазақ     тілін    оқыту   әдістемесі:  Оқу  құралы  -  Алматы:  Print-S, 2005.- 170 б.                           

23.


 

Рахметова  С.  Қазақ   тілін оқыту методикасы. Педагогикалық училище   оқушыларына   арналған   оқу   

құралы - Алматы: Ана  тілі, 1991.-184 бет.                                                                                   

24.


 

Рахметова  С.    Қазақ  тілін  оқыту  методикасы:  Педагогикалық  училищелерге  арналған  оқу  құралы 

ретінде ұсынған.- Өнд.,   толықт.,   2- бас.- Алматы: Ана тiлi, 1991.- 184б.                                                       

25.


 

Уәйісова Г.  Лексикологияны оқыту әдістемесі: Оқу құралы - Алматы: Ақыл кітабы, 2005.- 230б.                                               

26.

 

Ұйықбаев И. Мектепте қазақ тілін оқыту мәселелері - Алматы, 1957.- 68 б.                                                                        27.

 

Құлманова Б.  Техникалық білім беретін оқу орындарының орыс топтарына   қазақ тілінен ел танымдық әдістемесі.- Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1995.- 74б.                                                                      

28.


 

Қасабек  Қ.,  Күзембаева  А.    Орыс  мектептерінде  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесінің  практикалық  және 

зертханалық жұмыстары. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1999.- 190 б. 

29.


 

Әбдіғазиұлы  Б.  Жұмажанова  Т.  Сманов  Б.  Электронды  оқулықтарды  жасаудың  ғылыми  әдістемелік 

негіздері. Алматы, «Ұлағат» 2012. 

 

37. Атауы – Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі Коды – KAOA / MPKL 3302 

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 3/5 ECTS 

Аты – жөні – Есқалиева Жанаргүл Амантайқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - педагогика магистрі, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Жалпы  білім  беретін  орта  оқу  орындарындағы  (мектеп,  лицей,  гимназия)  өзге 

пәндер  арасындағы  әдебиет  пәнінің  алатын  орны  мен  әдебиетті  оқыту  әдістемесі  жөніндегі  ілімнің  мән-

мазмұнын әрі қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінің қалыптасу кезеңдерін меңгерту бағытын ұстанады. 

Курстың  пререквизиттері:  Халық  ауыз  әдебиеті,  Ежелгі  және  хандық  дәуір  әдебиеті,  ХХ  ғасыр 

басындағы  қазақ  әдебиеті  тарихы  (1900-1940),  1940-60  жылдардағы  қазақ  әдебиеті,  ХХ  ғасырдың  60-

жылдарынан кейінгі әдебиет 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Әдебиетті  оқыту  әдістемесі  –  ғылыми  пән.  Әдебиет  пәнін  оқытудың 

тарихы  мен  теориялық  бастау  көздері.  Әдебиетті  оқытудың  жаңа  кезеңі.  Қазіргі  жалпы  білім  беретін  орта 

мектептегі  қазақ  әдебиеті  пәні.  Әдебиетті  оқыту  барысындағы  амал-тәсілдер.  Әдебиет  пәнін  оқытуда 

қолданылытын  әдістер. Көркем шығарманы  жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту. Әдебиет  пәні мұғалімінің 

жұмыс жоспарлары. Мектептің оқу-тәрбие ісіндегі әдебиет кабинетінің орны және жабдықтау мәселесі. 

Құзыреттілігі: Көркем әдебиеттің  оқытылу тарихының жүйесі, ерекшелік сипаттары көрсетіледі. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.Қоңыратбаев Ә. Әдебиетті оқыту методикасы. Алматы, Мектеп,1998. 

2.Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. Алматы, Мектеп,1999.  

3.Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Алматы, Мектеп, 2001.  

4.Мемлекеттік білім стандарты. А, 1998. Қазақ әдебиетін оқыту тұжырымдамасы. А, 1997 . 

5.Жұмажанова Т. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы, Білім. 2009 

6.Әбдіғазиұлы  Б.  Жұмажанова  Т.  Сманов  Б.  Электронды  оқулықтарды  жасаудың  ғылыми  әдістемелік 

негіздері. Алматы, «Ұлағат» 2012. 

 

38. Атауы – Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Коды – KATT / IKLYa 3306  

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 3/4 ECTS 

Аты – жөні – Махимова Жұмазия Ғазизқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - доцент 


Курстың  мақсаты:  міндеті,  өзге  ғылым  және  тіл  білімінің  салаларымен  байланысы,  тіл  біліміндегі 

алатын  орны.  Қазақтың  ауызша  да,  жазба  да  әдеби  тілдерінің  пайда  болып,  қалыптасуына  әсер  еткен,  негіз 

болған арналары, қайнар көздері. Ауызша таралған әдеби тіл мен жазба әдеби тілдің ортақ көздері.  Қазақ әдеби 

тілі  мен  негізгі  ұғымдары.Қазақ  халқы  түркілердің  қыпшақ  тобының  тайпалар  одағы  негізінде 

қалыптасқандығы.  Қыпшақтар  тарихы  дамуының  апогейінің  тарихи  көзі  –  ХІІ  –  ХІУ  ғасырларда  жазылып 

қалдырылған «Кодекс Куманикус» (ХІІІғ.), «Терджуман турки уа араби» (ХІІІғ.), «Китаб ал – идрак ли – лисан 

ал – атрак» (ХІУғ.), т.б. арқылы көрініс беруі. Бұл мұралардың сол дәуірдегі тілдің көрсеткіштері екендігі.  

Курстың пререквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Ауыз  әдебиетінің  тілі  –  қазақ  әдеби  тілінің  басты  арналарының  бірі. 

Әсіресе, ертеден ауызша жеткен мол мұраларының ішінде эпос тілі әдеби сипаты анық, кейбір сөз жұмсаудағы 

нормалары қалыптасқан, эстеттік талғам биігінен туындаған, тіпті қазақтың ескі және бүгінгі күнгі жазба әдеби 

тіліне негіз болғандығы жөніндегі пікірлердің болуы. Орта ғасырлық түркі жазба ескерткіштері де қазақ әдеби 

тілінің қайнар көздерінің бірі. «Құтадғу білік» (ХІ ғ.), М.Қашқари «Диван лұғат ит – түрк» (ХІ ғ.), Иүгінекидің 

«Һибатул  хакайик»,  «Хосрау  уа  Ширин»,  «Мухаббат  наме»,  т.б.  мұраларда  қазақ  тілі  сөздік  қорының 

эквиваленттері  бар  екендігі:  шөмүш,  арымақ,  азғунлық  т.б.  ХҮ-ХҮІІ  ғғ.  қазақ  әдеби  тілі  (халықтық  дәуірдегі 

қазақ  әдеби  тілі).  Ауызша  әдеби  тіл  ұғымы.  Осы  кезеңдегі  қазақ  әдеби  тілін  танытатын  нұсқалардың  ауызша 

таралып,  сауызша  сақталып,  варианттылық,  ортақ  фактілерінің  болуына  қарамастан,  негізін  өзгертпей  жетуі, 

олардың жақсы сақталуына әсер еткен факторлар.  Құзыреттілігі:  

- әдеби тіл ұғымы, сипаты, қоғамдық қызметі, түрлері; -   әдеби тілдің нормалары; 

- әдеби тілдің көркем әдебиетпен, функционалдық стильдермен ара – қатынасы;  

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуы және даму кезеңдері жөніндегі ғылыми көзқарастар

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуына негіз болған тарихи арналар; 

- тарихи арналар мен қазақ әдеби тіліндегі тілдік дәстүр жалғастығы; 

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы халықтық дәуір; 

- қазақ әдеби тілінің қалыптасуындағы ұлттық дәуір; 

- қазақ әдеби тілінің даму кезеңдері; 

- қазақ әдеби тілінің әрбір даму кезеңдеріндегі әдеби тілдің сипаты, өзгерісі, дамуы, нормаларын білу. Ұсынылатын әдебиеттер: 

  1. Аманжолов С.А. Қазақ әдеби  тілі (көпшілікке  арналған лекцияның  стенограммасы)., Алматы, 1949 

2. Әбілғазы. Түрік  шежіресі. Алматы, 1992 

3. Әбілқасымов Б. Алғашқы  қазақ  газеттерінің  тілі. Алматы, 1971 

4. Әбілқасымов Б. ХІХ ғ. 2 жартысындағы  қазақ  әдеби тілі.  Алматы,   1982 

5. Әуезов М. Қазақтың  әдеби  тілі  туралы// Әдебиет және искусство, 1951, №4 

6.Балақаев М. Қазақ  әдеби тілі  және  оның нормалары. Алматы, 1984 

7.Балақаев М. Сыздықова Р., Жанпейісов Е. Қазақ  әдеби  тілінің  тарихы. Алматы 1968 

8. Кәрімов Х. Көркем  әдебиет тілін  зерттеудің  мәселелері. Алматы, 1986 

9. Қалиев Ғ., Боранбаева Г. Қазақ  әдеби тілінің  тарихы. Практикалық  курс. Алматы, 2001 

10. Қашқари М., Түрік  сөздігі. Үш  томдық. Алматы, 1997, 1998, 1999, 2000 Аударған А.Егеубай.  

11. Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. Алматы, 2004. 

12. Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, 1989, 1996. 

13. Мұхамбет – Кәрім Х. Диалектология мен қазақ әдеби тіл тарихы мәселелері. Алматы, 2001. 

14. Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі көркем тілі. Алматы, 1996.  

 

39. Атауы – Қазақ  тілінің тарихи грамматикасы Коды – KTTG / IGKYa 3214  

Түрі – БП ТК 

Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Махимова Жұмазия Ғазизқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - доцент 

Курстың  мақсаты:  Студенттерге  грамматикалық  теорияның  жалпы  мәселелерімен,  грамматикалық 

терминдер жайлы толық мәлімет беру. Грамматика саласынан білімдерін тереңдетіп, ұштай түсу. Курстың  пререквизиттері:  Түркі  филологиясына  кіріспе,  Қазіргі  қазақ  тілінің  сөзжасамы,  Қазақ 

әдеби тіл тарихы Курстың  қысқаша  мазмұны:  Бұл  пән  бойынша  мынандай  маңызды  теориялық  және  практикалық 

мәселелер  қарастырылады:  Грамматикалық  теория,  оның  зерттеу  нысаны  мен  әдіс  тәсілдері.  Грамматикалық 

категория,  грамматикалық  форма,  Инфикс,  апрофикс,  постфикстер.  Жалғаулар.  Сөз  таптары  және  т.б. 

грамматикалық ұғымдардың ғылыми негізде қарастырады.. Құзыреттілігі:  Грамматикалық  теория  негіздері  грамматиканың  негізгі  ұғымдары,  грамматикалық 

категория. Грамматикалық форома, нөлдік форма ұғымдары туралы түсінік қалыптастыру Ұсынылатын әдебиеттер: 

1.

 Аманжолов С. Тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1984. 

2.

 Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1981, 1987. 

3.

 Қазақ тілі тарихи лексикологиясы мәселелері. А., 1988. 

4.

 Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері. А., 1965. 

5.

 Ағыманов Е. Қазақ тілінің тарихи синтаксисі. А., 1986.  

6.

 Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің  тілі. Алматы, 1970ж. 

7.

 Аманжолов С. Глагольное управление в языке древнетюркских памятников. М., 1969. 

8.

 Базылхан Б. Монғол қазақтарының тілі және оның кейбір алтай тілдеріне қатысы. Фил.ғыл.докт.дәрежесін 

алу үшін жазылған ғылыми баяндама. А., 1993. 

9.

 

.Байтұрсынов А. Шығармалары. Үшінші бөлім. А., 1989.  

40. Атауы – Риторика 

Коды – Rit  3308 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Атаханова Нұрасила Амангелдіқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология магистрі, аға оқытушы 

Курстың мақсаты: Шешендік сөздердің дискурспен байланысын қарастыра отырып, дискурс түзуде  

тілдің құрылымдық  компоненттері мен көркемдік  сапаның астарында  танылатын  түрлі тілдік құралдардың 

айрықша қызметін көрсету.  

Курстың пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті,  Қазақ әдеби тіл тарихы 

Курстың  қысқаша  мазмұны:    Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері.  Шешендік  өнер,  шешендік  сөздердің 

лингвистикалық  тұрғыда  зерттелу  жайы.  Шешендік  дискурс  ұғымы.  Дискурс  және  оның    дефиницалары. 

Дискурс, диспут, дискуссия ұғымдары. Шешендік сөздер мәтінін лингвистикалық  талдау әдістері.   Шешендік 

сөздер  мәтінінің  стилистикасы.  Бүгінгі  шешендік  өнердің  дамуы.  Шешендік  сөздер  және  тіл  мәдениеті. 

Шешендік сөздер және стиль түрлері. Шешендік сөздер және ауызекі сөйлеу стилі. Шешендік сөздерді дискурс 

құрылым тұрғысынан талдау. Құзыреттілігі: Шешендіктануды лингвистикалық, дискурстық тұрғыдан жан-жақты игеру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Уәлиев Н. Сөзмәдениеті. Алдматы, 1984. 

2. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. А., 1995. 

3. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. А., 1999. 

4. Адамбаев Б. Шешендік сөздер. A., 1992 

5. Адамбаев Б. Шешендік өнер. A., 1984 

6. Адамбаев Б. Қазақтың шешендік сөздері. A., 2006 

7. Об ораторском искусстве (сост. А.В.Толмачев). -М.,Политизд. 1973ж., 367 б. 

8. Рождевственский Ю.В. Теории риторики. М., Добросвет.. -1997. 600 с. 

9. Негимов С. Шешендік өнер. -Алматы, Анатілі, 1997. -  20б. 

10. Үш пайғамбар:  Төлеби, Қазбекби, Әйтеке билер туралы. Құраст. А.  Нысаналин. -Алматы, Дәуір. 1992. -189 

б.                                                                                                            

11. Досмұхамедов Х. Аламан. Құраст. Ғ.Әнес, Мектеп, - Алматы: Анатілі, 1991. 172 б.                                                

12. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі. І тарау.  Шешендік сөздер. Алматы, ҒА., 1987. -112 б. 

13. Сыздықова Р. Сөз құдыреті. -Алматы, Санат, 1997, 224 б. Балақаев М. Қазақ тілінің  мәдениеті. -А., 1971 ж., 

152 б. 


14. Михальская А.К. Педагогическая риторика. (Учеб.Пособ. ВУЗ). -М., Академия, 1998. - 432  с.                       

15. Севостьянов А.И. Техника речи в профессиональной подготоке учителя. М., 1999. -141  

16.  Русецкий В.Ф. Культура речи учителя. Мин., 199. -239 с. 

17. Муратов А.А. Основы педагогической риторики учебное пособие пед.ВУЗов. -М., 1996. - 21 с. 

18. Билер сөзі. (Құраст.Т.Кәкішев). - Алматы,  Қазақ унив., 1992. - 16  с. 

19. Қазақтың би-шешендері. (Құраст. Н.Төреқұлов, Қазбеков). Алматы, 1993. - 400 б.  

41. Атауы – Көркем текстке лингвистикалық талдау 

Коды – KTTLT / LAHT 3307 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 6 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Салихова Айымгүл Зейнелғабденқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты,, аға оқытушы 

Курстың  мақсаты:  Көркем  мәтінді  лингвистикалық  талдау  –    көркем  мәтіннің    мағыналық, 

құрылымдық  жақтарын  зерттейтін  тіл  білімінің  іргелі  бір  саласы.  Мәтін  түзуде    тілдің  құрылымдық  

компоненттері мен көркемдік  сапаның астарында  танылатын  түрлі тілдік құралдардың айрықша қызметі бар. 

Соңғы кезде тіл біліміндегі мәтін  туралы зерттеулер,  мәтінге лингвистикалық талдаулар жасау  тақырыптық, 

нысандық мәселелерді қарастыру мақсатын көздейді. 

Курстың пререквизиттері:  Қазақ әдеби тіл тарихы, Әдебиеттануға кіріспе 

Курстың  қысқаша  мазмұны:    Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері.  Мәтіннің  тіл  біліміндегі  ролі.  Мәтін 

және  дискурс  мәселелері.  Көркем  мәтін  талдаудың  әдістері  мен  аспектісі.  Көркем  мәтінді  лингвистикалық 

талдау  әдістері.  Көркем  мәтін  талдаудың  лингвистикалық  бағыттары.  Көркем  мәтінді  сатылы  талдаудың 

стилистикалық    әдістері.  Мәтіндердің  функциональды-стильдік  типологиясы.  Мәтін  талдаудың  стильдік 

ерекшеліктері.  Көркем  мәтінді  талдау  жолдары.  Монологты  мәтіндер.  Диалогты    мәтіндер.  Полилогты  

мәтіндер. Өлең мәтіндерін талдау. Өлең мәтіндерінің құрылымы мен семантикасы. Құзыреттілігі:  Көркем  мәтінді  талдаудың  негізгі  әдістерін  меңгере  отырып,  мәтін  лингвистикасы 

тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары мәселелерін түсіну. Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Алматы, 1983 ж. 

2. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. Алматы,1973 ж. 

3. Васильева А.Н. Пособие для чтение со стилистическом коммантарием. 1974. 

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. ,1981 

5. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі. Алматы, 1968 

6. Жанпейісов Е. М.Әуезовтың «Абай жолы эпопеясының тілі» А., 1976. 

7. Кәрімов Х. Қанаттытіл. Алматы, 1995. 

8. Қожахметова Р. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы. А., 1972. 

9. Қосымова Г. Көркем шығармаға тілдік талдау. Алм., 1995. 

10. Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі. А., 1995. 

11. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. Алматы, 1980. 

12. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Алматы, 1969. 

13. Сыздықова Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Алматы, 1970. 

14.Сыздықова Р., Шалабаев Б. Көркем текстке лингвистикалық талдау. Алматы, 1989. 

15. Сыздық Р. Сөзқұдіреті. Алматы, 1997. 

16.Хасанов Б. Қазақ тілінде сөздердің метафоралық қолданылуы. А., 1966. 

17. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. Алдматы, 1984. 

18. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. А., 1995. 

19. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. А., 1999. 

 

 

42. Атауы – Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті Коды – КTSМ / SKYaKR 4311 

 Түрі – КП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 7 

Кредиттер саны – 3/4 ECTS 

Аты – жөні – Мұхамбетов Жомарт Ибатоллаұлы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты,, қауымдастырылған профессор 

Курстың  мақсаты:  Лингвистикалық    стилистиканың  негізгі  ұғымдары  туралы,  әсіресе 

функционалдық  стильдер  мен  тіл  ярустарының  стилистикалық  мүмкіндіктері  туралы  білім  беру,  кез-келген 

мәтіннің  қай  стильге  жататынын  ажырата  білуге  үйрету.  Іс  қағаздарының,  ғылыми  еңбектер  және  баспасөз 

бетіндегі материалдарға тілдік тұрғыдан талдау жасап әр стильге материалдар жазуға дағдыландыру. Курстың пререквизиттері:  Қазақ әдеби тіл тарихы, Риторика, Көркем теске лингвистикалық талдау 

Курстың  қысқаша  мазмұны:  Кіріспе.  Лингвистикалық  стилистиканың  анықтамасы.  Зерттейтін 

мәселелері. Пайда болып қалыптасуы. Оқытудың мақсаты мен міндеттері.Функционалдық стилистика. Жалпы 

стилистика.  Салыстырмалы- салғастырмалы стилистика. Ішінара стилитика.  Дара стилистика.  Стиль  сөзінің 

тарихы  мен  мағынасы  туралы.  Функционалдық  стильдің  түрлері.  Тіл  ярустарының  стилистикасы. 

Грамматикалық стилистика.  Тілдің бейнелегіш-мәнерлегіш құралдары.  

Құзыреттілігі:  Стиль  жүйесі  мен  стиль  түрлері  туралы  біле  отырып,  сөйлеу  мәдениеті  тарихының 

даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну; Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. Байтұрсынов А. Тіл тағлымы. -А., 1992. 2. Виноградов В.В. О теории художественной речи. -М., 1977. 

3. Гвоздев А.Н. Очерки русского языка. -М., 1965. 

4. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. -М.,1965. 

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М.,1977. 

6. Тіл мәдениеті және баспасөз. -А., 1968. 

7. Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения. -Л.,1966. 

8. Хасанов Б. Қазақ тіліндегі сөздердің метафоралы қолданылуы. -А., 1966. 

9. Мусабекова Ф. Қазақ тілінің практикалық стилистикасы. -А., 1982. 

10. Болғанбев Б. Қазақ тіліндегі синонимдер. -А., 1970. 

11. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі жэне оның нормалары. -А., 1984. 

12. Қабдолов 3. Сөзөнері. -А., 1978. 

13. Жазушы жэне сөз мәдениеті. -А., 1992. 

14. Серғалиев М. Синтаксистік синонимдер. А., 1981. 

15. Сыздық Р. Сөз құдіреті. -А., 1997. 

16. Сыздық Р. Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі. -А., 2004. 

17. Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. -А., 1974. 

18. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. -А., 1985. 

19. Ысқақұлы Д. Сын жанрлары. -А., 1999. 

20. Қожакеев Т. Сатиралық жанрлар. -А., 1995. 

21. Солганик Г.Я. Стилистика текста. -М., 2000. 

22. Момынова Б. Газет лексикасы. -А., 2001. 

23. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі. -А., 1968. 

24. Хасанова С., Жексенбаева Г. Қазақ тілінің стилистикасы. -А., 2001. 

 

43. Атауы – Орыс әдебиетінің тарихы 

Коды –  OAT / LRL 3304 

 Түрі – БП ТК Курс деңгейі/пәні – ВА 

Оқу жылы – 4 курс 

Оқу семестрі – 5 

Кредиттер саны – 2/4 ECTS 

Аты – жөні – Жұмабаева Гүлнәр Сапиқызы  

Ғылыми атағы мен дәрежесі  - филология ғылымдарының кандидаты,, аға оқытушы 

 

Курстың мақсаты: бакалавр мамандықтарында жүгізілетін орыс әдебетінің тарихы. 

Курстың  пререквизиттері:    ХІХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті  тарихы,  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ 

әдебиеті тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті  

Курстың  қысқаша  мазмұны:  «Орыс  әдебиетінің  тарихы»    пәні  көршілес  шет  елдер  халықтарының 

әдебиетіндегі  шығармашылық  мәселесінің  әдебиеті  тарихымен,  көркем  өнері  түрлерімен  байланысты  тығыз 

бірлікте қарастырылады. 

 

Құзыреттілігі: 

 -  орыс  фольклорының,  ежелгі  орыс  әдебиетінің,  XVIII  ғ.  әдебиетінің,  XIX-XX    ғғ.  әдебиеттерінің  негізгі 

проблемаларын түсіну; 
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал