Гілікті полицияның қызметін бақылау, қадағалау шаралары жүргізіледіжүктеу 0.56 Mb.

бет2/6
Дата09.03.2017
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

табиғатты таза ұстау біздің міндетіміз. 

Табиғат жаңарар көктем мезгіліне байланысты халқымызда көптеген 

жақсы үрдістер, игі бастамалар қалыптасқан. Соның бірі – тазалық шара-

ларын қолға алып, сенбілік ұйымдастырумен байланысты. 

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық соты ұжымының бастамасымен 

жақында сенбілік өтті. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан сот 

кеңсе сінің мамандары қоқысты жинастырып, ағаштардың түбін қопсытып, 

бордюрлерді ақтап, сот аумағына қарасты жердің барлығын толық тазартты. Нұрлыбек КАДИРОВ,

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық сотының аға сот приставы

Көпшілік медиацияның тиімділігін білмейдіБайзақ аудандық сотында «Сот медиациясы» тақырыбында 

дөңгелек үстел өткізілді. Аталған іс­шараға аудандық соттың судья­

лары, мемлекеттік қызметкерлер, медиаторлар қатысты.

– Татуластыруға арналған кабинет дауды келісім арқылы шешетін 

азаматтардың санын көбейтуге ықпал жасайды. Судья-медиаторларға 

медиацияның қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру рөлі бөлінген.

Өйткені, тәжірибе көрсеткендей, көптеген азаматтар осындай құқық 

институтының бар екенін білмейді. Сондықтан, ол жайында жан-жақты 

түсінік беру біздің міндетіміз, – деді сот төрағаы Д.Тасыбаев.

Сонымен қатар, сот төрағасы барлық қатысушыларға медиацияның жеке 

және заңды тұлғалардың қатысуымен азаматтық, еңбек, отбасы және басқа 

да құқықтық қатынастарда қолданылу ерекшелігін, медиация рәсімін өткізу 

тәртібі мен шарттары жайлы айтып өтті.

Жамбыл облысы Байзақ аудандық сотының баспасөз қызметі

шаралар дың сапалы судьялар 

кор пусын  қалыптастыруда 

ықпал ды екенін атап өтті. 

Ментарлық институтта жас-

ақ талған тәжірибелі судья лар 

заңдарды біркелкі қолдану прак-

Интернет-конференцияТӨРАҒА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТА

мен байланысы туралы кеңінен 

баяндап берді.

А.Молбаева «Қабылданып 

жатқан іс-шараларға қарамас-

тан, соттардың БАҚ-пен ынты-

мақ тастығы  жеткілікті  әрі 

жүйелі деңгейге жеткен жоқ. 

Өткізіліп жатқан іс-шаралар дың 

бір бөлігі көбінесе формаль-

ды сипатқа ие. БАҚ-тағы сот 

істері бойынша шық қан жария-

ланымдардың  басым  бөлігі 

бұрынғысынша құр ақпараттық 

сипаттан әрі аса алмай отыр.  

БАҚ, ҮЕҰ-дар арқылы қоғам 

мен  сот  жүйесі  ара сын дағы 

диалогты жақсар туымыз қажет. 

Себебі, БАҚ пен ҮЕҰ қызметі 

халық пен билік арасындағы 

алтын көпір десем артық бол-

мас. Біздің міндетіміз бір. Ол 

– қоғамдық мүддені қорғау. Біз 

тек қоғамдық мүддені қорғау 

арқылы ғана өз миссиямызды 

жүзеге асыра аламыз. Тәуелсіз 

сот және БАҚ, үкіметтік емес 

ұйымдар нағыз демократиялық 

мемлекеттің тірегі. Сондықтан,  

халықтың құқықтық қорғалуын 

қамтамасыз  ету  мақсатында 

қоян-қолтық  қызмет  етуге 

шақыра мын.  Осы  кездесу 

соттар дың БАҚ, ҮЕҰ-мен өзара 

іс-қимылын одан әрі дамытуға, 

қоғам ның сот жүйесіне деген 

сенімін  арттыруға,  азамат-

Жиын


СОТ пен БАҚ АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГТЫ 

ЖАҚСАРТҚАН ДҰРЫС

тикасын қалып тастыруға, құқық 

қолдану тәжірибесі бойынша 

өзекті  мәселелерді  анықтап, 

тал қылау ға,  сот  актілерінің 

сапа сын жақ сартуға, процестік 

заң  нор маларын  дұрыс  әрі 

біркелкі қолдану тәжірибесін 

қалып тастыруға, қылмыстық, 

азамат тық, әкімшілік проце стер 

бағы тында істі басты сот талқы-

лауына дайындауға мүм кіндік 

береді. 


Қазіргі уақытта Елорданың 

аудан дық  соттарына  арнайы 

шақыр тылған тәлімгер судьялар 

сот істерін қарауға атсалысуда.Астана қалалық сотының 

баспасөз қызметі

тардың құқықтық сана-сезімі 

мен  құқықтық  мәдениетін 

арттыруға ықпал етеді деген 

сенімдемін», – деп, өз ойын 

ортаға салды. 

Шара барысында Ақпарат-

тық  технологиялар  және 

ақпараттық ресурстарды қорғау 

бөлімінің  басшысы  Айсет 

Айдарбаева  сот  жүйе сіне 

енгізілген жаңа электрондық 

техно логиялар туралы мәлім-

деп,  қатысушыларды  сот 

саласындағы заманауи техноло-

гия лардың артықшы лығымен 

таныстырды. Сондай-ақ, Пер-

соналды  басқару  бөлімінің 

бас маманы Гүлзат Жидебаева 

мемлекеттік әкімшілік лауа-

зымға орналасудың талаптарын 

түсіндіріп, қазіргі кезде Маң-

ғыстау облысының сот тарын да 

40 бос орынның бар екендігін 

мәлімдеді.

Нұршат ӨТЕУЛИЕВА, 

Маңғыстау облыстық 

сотының маманы

ҚадағалауКӘСІПКЕРЛЕР ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛАДЫ

Оң қадам


№51 (2829) 

17 мамыр 2016

3

zangazet@mail.ruҚОҒАМ

(Соңы. Басы 1-бетт

е)

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, «Заң газеті»

Ойталқы


ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ 

САҚТАЛМАУЫНА НЕ СЕБЕП?Нұрлан ЖЫЛҚЫАЙДАРҰЛЫ, 

заңгер:

Азат ҚОНЫСБЕК, 

кәсіпкер:

Базар  өрті  қасақана  біреулердің  қо-

лымен жасалып жатыр ма, әлде базарлар-

дың санитарлық, қауіпсіздік жағдайы тала-

пқа сай емес пе, бұл жағын тексеріп жатқан 

ешкім жоқ. Бетімен кете берсе, базар өрті 

мұнымен  бітпейді.  Әрине,  әрбір  өрттен 

кейін себеп-салдарына үңіліп, кінәлілер 

жазаға тартылмағаннан кейін түрлі қаңқу 

сөздер тарайды. Сондықтан, тиісті орын-

дар осыған дейінгі өрттерге қатысты жау-

аптыларды жазаға тартып, оқыс оқиғаның 

шығуына нақты ненің түрткі болғанын ашық 

айтуы керек еді. 

Негізі,  кез  келген  құрылыс  нысанын 

салу кезінде белгілі бір қағидалар сақталуы 

керек. Қазір тез тұтанғыш материалдар өте 

көп қолданылып кетті. Тендерде төменгі 

баға көрсеткен күмәнді компаниялар ақша-

ны әйтеуір ақтау үшін қалай болса солай 

нысанды салып шығады. Мәселен, базарда 

саудагерлердің несиеге алған талай дүниесі 

сақталады. Оның ішінде миллиардтаған 

теңгенің тауары болуы мүмкін. Ал, оларды 

өрт  сайын  отқа  орап  отыра  беру  дұрыс 

емес. Ғимараттарды салғанда өрт қауіпсізді-

гі  ережелері  сақтала  бермейді.  Электр 

желілерін сапасыз дүниелерден жасайды. 

Одан қалды, тез тұтанғыш құрылыс мате-

риалдарымен ғимарат сыртын қаптайды. 

Ғимараттың сыр ты жалындап тез жанған 

соң, өрт сөндіргіш көліктер жақындай да 

алмайды. Алюкабонд өртке дайын тұратын, 

тез жанатын материал. Ал, осы бір құрылыс 

материалы қазір өте көп қолданылады. Ең 

болмаса, базар секілді халықтың қыруар дү-

ниесі сақталған жерлерге осындай құрылыс 

материалдарын қолданбасақ болады ғой. 

Сондай-ақ, электр желілерін жүргізу кезінде 

сапасыз сымдар қолданылады. Ол жерлер-

де күн ұзақ жарық жанып тұрған соң, электр 

желілері өздігінен қызып, өрт шығуы әбден 

мүмкін. Мұны да ойлап жатқан ешкім жоқ. 

Жалпы бұл базардағы ғана жағдай емес, 

түрлі нысандардағы қауіпсіздік шарасының 

сиқы осы. Сондықтан, дәл қазір бізге осыған 

дейінгі шыққан өрттердің себеп-салдарына 

үңілу керек. Соған сай қорытынды жасап, 

сақтық шараларын күшейтуіміз қажет. 

Нәтижесінде базардың 5 мың 

шаршы метрден астам аумағы 

өртеніп, «Аян» базары 20 млн 

730 мың теңгеге, «Олжа» база-

ры 590 мың теңгеге, «Керемет» 

базары 4 млн 883 мың теңгеге 

шығындалыпты. Бірнеше сағатқа 

созылған  өртті  ауыздықтауға 

тікұшақтарға  дейін  жұмылды-

рылып, өртті сөндіру жұмысына 

12 млн теңге жұмсалыпты. Бұл 

үлкен шығын. Кеше ғана «Korova 

Bar кафесінде» тұтанған өрттен 

дәмхананың жоғарғы жағындағы 

46 пәтерге шығын келген. Негізі, 

тұрғын үйлердің астына мұндай 

нысандардың орналасуына тый-

ым салуымыз керек. Ал, бұған 

жол  бердік  екен  ендеше,  өрт 

қауіпсіздігінің қатаң сақталуын 

қамтамасыз етуіміз қажет. Ол 

үйлерге шығын келген жағдайда 

өрттің тұтануына себепші болған 

нысан  иесін  жауапкершілікке 

тартуға, келген шығынды өте-

уге  заң  жүзінде  міндеттеуіміз 

керек.  Ал, ол міндетін орын-

дамаса, мүлкін тәркілеу секілді 

қатаң шаралар қолданған жөн. 

Тұрғын үйлердің астына орна-

ласқан  мұндай  нысандар  сол 

үй тұрғындарының өміріне қауіп 

төндіргеніне қарамастан, қыруар 

пайда  табады.  Егер  төтенше 

жағдай орын ала қалған жағдай-

да  шығынды  өтегісі  келмей, 

қашқақтайды.  Сөйтіп,  тұрғын 

үйдің иесін әуреге салып қояды. 

Мәселен,  «Юбилейный»  дү-

кенінде шыққан өртке қатысты 

мамандар бүлінген дүние-мүлік-

тің құнын шығарды. Дүкен қожай-

ыны өртенген үй иелерінің жиһа-

зын жаңартып беруге уәде берді. 

Алайда, кейін оның бағаны жоға-

ры деп  бұлталаққа салғанын 

байқадық. Мұндай жағдай бірін-

ші рет болып тұрған жоқ.

Тиісті орындар көбінесе сау-

да орындарында өрт қауіпсіздігі 

ережелерінің сақталмауы өртке 

себепкер екенін алға тартады. 

Ол негізсіз емес те секілді. Мәсе-

лен былтыр «Адем» сауда үйінде 

өрт шыққанда сауда үйінің өртке 

қатысты автоматтандырылған 

өрт сөндіру дабылының істен 

шыққаны, ал сыртқы өртке қарсы 

сумен жабдықтау жүйесінде су 

болмағаны анықталған. Демек, 

ғимарат өрт қауіпсіздігі ережесін 

сақтамаған. Кеше ғана бұл сау-

да үйінде тағы дабыл қағылға-

нын ескерсек, бұл олқылықтар 

әлі дұрыс жолға қойылмағанын 

аңғарамыз.  «Юбилейныйда» 

болған өртке қатысты да «Өрт 

қауіпсіздігі  талаптарын  бұзу» 

дерегі бойынша тергеу жұмыс-

тары жүріп жатыр.  Ендеше, әлі 

де болса осы бағытта күшейту 

жұмыстарын жүргізуіміз керек. 

Бүгінгінің бас тақырыбы(Соңы. Басы 1-бетте)

Көзқарас


Жыл басында қызме-

тіне кіріскен жергілікті 

полицияны құрудағы 

басты мақсат – шен 

таққандарды халықпен 

тығыз байланыста 

жұ мыс істеуге жұмыл-

дыру болатын. Жаңа 

құрылым осы та лап-

тілектен қаншалық-

ты шығуда? Әрине, 

толық тай баға беруге 

әлі ер те. Дей тұрған-

мен, бір ді-екілі дерек-

терді сөй летсек.

Расы керек, қарапайым жұрт 

үнемі қорғала бермейді. Оны еш-

кім теріске шығара алмас, дау да 

айта алмайды. Керек десеңіз, кей 

жағдайда тәртіп сақшыларының 

өзі түймедейді түйедей етіп, мін 

тағуға шебер. 

Бір ғана мысал айталық, көлік 

жүргізетіндердің бүгінгі таңда жол 

сақшыларына өкпелері қара қазан-

дай. Қит етсе, айыппұл арқалатып 

жібереді. Әсіресе, жолаушы тасып, 

нан-пұлын айырып жүрген так-

систерге обал. Жуырда облыстық 

прокуратура  мынадай  мәлімет 

таратты. Яғни, жыл басынан бері 

облыста көлік тізгіндегендерге 

224,6 млн теңге айыппұл салынған. 

Ал, халық саны бізден 4 есе көп 

Оңтүстік Қазақстан облысында 

бұл көрсеткіш бір жарым есеге 

Облыстық жастар саясаты мә-

селелері жөніндегі басқарманың 

«Жастар ресурстық орталығын-

да» 14 пен 29 жас аралығындағы 

жастарға  қолдау  көрсету  мақ-

сатында психологиялық қызмет 

көрсету және дағдарыстың алдын 

алу бөлімі ашылды. Бөлімде төрт 

психолог-кеңесші жұмыс істей-

ді.  Бұл  жерде  қиын  жағдайда 

қалып  қойған  жасөспірімдерге 

орталықтандырылған  сымтетік 

АЙЫППҰЛ  САЛЫП 

АБЫРОЙ ЖИНАЙ МА?

Орталық


ЖАСТАР ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ

(Call-центр)  арқылы  психолог 

мамандар тегін көмек көрсететін 

болады. Сондай-ақ, рухани жәр-

демге мұқтаж жандар үшін тре-

нинг залы, жеке қабылдау бөлмесі 

арнайы керекті құрал-жабдықтар-

мен жабдықталып, толық пайда-

лануға берілді. 

Сонымен қатар, аталған орта-

лықта жастар мен жасөспірімдер 

арасында ерте жүктіліктің және 

аутодиструктивті  оқиғалардың 

алдын алу мақсатында 10 жоғары 

және арнаулы оқу орындарында 

кездесулер және жас отбасылармен 

«Неке және отбасы» тақырыбында 

сабақтар ұйымдастыру жеке пси-

хологиялық мәселелер бойынша 

жүгінген азаматтарға моральдық 

тұрғыда қолдау көрсету, дұрыс 

шешім  қабылдауын  ұғындыру, 

тиісінше проблемалық мәселелерін 

шешуге көмек көрсету жөнінде 

түрлі іс-шаралар жүргізіледі деп 

күтілуде.Оңтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің баспасөз қызметі

кем. Бұл цифрлардан қандай қо-

рытынды жасасақ екен? Қызылор-

далық жол сақ шылары тәртіпті 

қадағалаудан өзгелерге үлгі бо-

лып отыр деуге бола ма? Әлде, 

халықтың  тапқан-таянғанынан 

айыппұл жасауға шебер дейік пе? 

Шамасы, соңғы қорытындының 

жобасы дұрыс. Өйткені, қазіргі 

айыппұлдардың ең азы Қазақстан-

дағы төменгі айлық көрсеткіштің 

ар жақ, бер жағы. Одан әрі тарқату-

дың қажеті шамалы шығар.

Енді облыстық прокуратураның 

тексеріс  нәтижесіне  көз  салып 

көрелікші. Облыстық прокурату-

раның мәлімдеуінше, Қызылор-

да облысында жол қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету саласына қатысты 

статистикалық көрсеткіш көңіл 

көншітпейді. Мәселен, былтыр 89 

адам жан түршігерлік жол апат-

тарынан көз жұмса, биылдың екі 

айында бұл 17-ні құраған. Яғни, 

қайғылы оқиғалар санында өсім 

бар. Ең сорақысы, жол сақшыла-

рының өзі тәртіп бұзып, заңнан 

аттауды қоймай отыр. Анығы, жол 

ережесін өздері бұзады. Мыса-

лы, былтыр 108 жағдай тіркелсе, 

биыл 21 факт тіркелген. Бұлардың 

ішінде автокөлікті масаң күйінде 

басқарып,  адам  өліміне  әкеліп 

соқтырған  жол  көлік  оқиғасын 

жасағандар да бар. Қадағалаушы 

орган, сондай-ақ, жол сақшыла-

рының қызметтік көліктеріндегі 

алғашқы медициналық көмек қоб-

дишасында дәрілік заттар түгел 

болмағанын анықтаған. «Яғни жа-

затайым жол апаты болған жағдай-

да оқиға орнына бірінші келетін 

полицейдің алғашқы медициналық 

көмек көрсетуі күмән тудырады», 

– дейді облыстық прокуратураның 

бірінші басқармасының басшысы 

Манарбек Ерназаров.

Әрине, бұл сөзімізбен по лиция 

қызметкерлерінің  бар  еңбегін 

жоққа шығарғалы отырғанымыз 

жоқ. Олар қылмыстың алдын алып, 

ашуда,  тәртіпті  сақтауда  еңбек 

етіп-ақ жатыр. Мәселе жергілікті 

полицияның халықтың көңілінен 

шығуды мақсат етуінен туындап 

отыр. Қарап отырсаңыз, бір ғана 

айыппұл дерегі олардың осы мақ-

сат үдесінен әлі де болса шыға 

алмай жатқанын аңғартатын секіл-

ді. Айыппұлды төлейтін – халық. 

Халықты тұқыртып, қинай берсе, 

одан қандай халықтық полиция 

шығады? 


Нағымжан САУЯЕВ,

«Заң газеті»

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Бұл институттың бүгінде қолданысқа 

енгізілгеніне жарты жылға жуықтап қалды. 

Осы мерзім ішінде жергілікті полиция қыз-

меті өзінің белгілі бір қалыптасу сатысынан 

өтті. Әрине, оның жетістіктері жайлы айту 

әлі ерте. Дегенмен, министрдің сөзіне қа-

рағанда, бұл құрылым мүмкіндігінше өзіне 

артқан үмітті ақтап келе жатқан сияқты. 

Мәселен, былтыр қылмыстардың көшеде 

жасалатыны 7 пайызға, қоғамдық орын-

дарда жасалатыны 7 пайызға артқан. Бұл 

көрсеткіштер биыл да жоғары болып отыр. 

Биылғы жылы да осындай үдерістер байқа-

лады. Статистикалық көрсеткіштердің өсуі 

біздің көшелер мен қоғамдық орындар-

дағы қылмыстың өршіп тұрғанын емес,  

қыл мыс тардың тіркелу деңгейінің артуы-

мен қатар, полиция қызметінің сапалық 

жағынан көтерілуінің нәтижесі. 

Соңғы кездері жол патрульдік полиция-

сы қызметінің тиімділігі артқандықтан 

14,5 мыңнан астам қылмыс ашылыпты. 

Сонымен қатар, республика бойынша жол 

қозғалысын бақылау шарасы едәуір кү-

шейтілген. Бұл соңғы 3 жылда еліміздегі 

автопарктер санының өсуіне қарамастан  

жол-көлік апатының азаюына анағұрлым 

ықпал етті. Мәселен, былтыр жол-көлік 

оқиғаларының саны 7 пайызға төмендеп, 

олардан болатын адам өлімі 5 пайызға, 

жарақаттанушылық 7 пайызға азайды. Ал, 

биылғы өткен 4,5 айда жол-көлік оқиғалар 

саны 2 пайызға, кісі өлімі 10 пайызға, жа-

рақат алу 1,5 пайызға кеміген. 

Жиында қосымша баяндама жасаған 

Мәжілістің Заңнама және құқықтық ре-

форма комитетінің төрағасы, депутат Нұр-

лан Әбдіровтің айтуынша, тек жергілікті 

полицияның күшімен 1 миллионнан астам 

әкімшілік құқықбұзушылық тіркеліпті. Бұл 

осы бағыттардағы қылмыстардың 70 пай-

ызы. Статистика барлық ашылатын қыл-

мыстардың  жергілікті полиция жұмысы-

ның үлесіне тиетіні басым екенін көрсетіп 

отыр. Депутат бұл жергілікті полиция ны 

тәжірибеге  енгізудің  уақыт  талабынан 

туған қажеттілік екенін көрсететін бірден 

бір мысалы екеніне назар аудартты. 

Дегенмен, Әбдіров мырзаның айтуын-

ша, полиция қызметіндегі осы  маңызды 

реформадан халықтың жеткілікті хабардар 

болмауы оның аяқ алысына өз көлеңкесін 

түсіруде. Бұған ішкі істер органдары мен 

жергілікті атқарушы органдар тарапынан 

халыққа түсіндіру жұмысының жүргізіл-

меуі басты себеп. Сол секілді, жергілікті 

полицияның ағымдағы жұмысы бұқаралық 

ақпарат құралдарында өз деңгейінде наси-

хатталмауда. Бұл жұртшылықтың алдында 

жергілікті полицияның есептілігі арқылы 

оның  тиімділігін    көтеру  мақсатының 

орындалуына нұқсан келтіреді. Сондықтан, 

жергілікті  полицияның  жұмысы  әуелі 

Қазақстанның әрбір тұрғынының нақты 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қажет болған 

жағдайда полиция халық үшін не істеп 

отырғаны туралы жергілікті тұрғындарға 

есеп беруі қажет екенін барша қауым білуін 

қамтамасыз ететін жұмыс жүруі керек.

Сонымен қатар, полицейлерді әлеумет-

тік қорғау мәселесі өзекті. Министрдің ай-

туынша, бүгінде 1,5 мың полиция қызметі 

бос тұр. Кадр тұрақсыздығы саланың бас-

ауруына айналған. Бұған бірден-бір себеп 

– жұмыстың белгілі өлшемнен артықтығы, 

жалақының аздығы. Сол секілді, тірек пун-

кттерінің материалдық-техникалық базасы 

да уақыт талабына сай нығайтуды қажет 

етеді. Бұл ретте Қасымов  қылмыспен кү-

рестегі ең басты мақсат оның алдын алу 

үшін  тиімді  жүйе  болу  керектігін  айта 

келіп, әр учаскелік инспектордың компью-

термен жабдықталуы қажеттігіне назар ау-

дартқан еді. Ал, көше қылмысы, отбасында 

болатын тәртіпбұзушылықтардың  азаймай,  

бұрынығыдан артып кетуін Қасымов жаңа 

қылмыстық заңнамалардағы өлшемдермен 

байланыстырды. Оның айтуынша, көп-

теген тәртіпбұзушылықтардың әкімшілік 

құқықбұзушылықтар қатарынан жойылып, 

қылмыстық қылық ретінде айқындалуы 

бүгінде заңсыздықтың лайықты жазалану 

мүмкіндігін азайтқан. Сондықтан, таяудағы  

атқарылар бір шаруа осы заңнамалардағы 

олқылықтарды реттеу болуы керек.

Мұны өз кезегінде сөз алған депутаттар 

да атап көрсетті. Мысалы депутат В.Коса-

ревтің айтуынша, жаңа заңнамалар арқылы 

заңбұзушылықпен күресте қалыптасқан оң 

тәжірибелерден айырылып қалған сыңа-

йымыз бар. 

Өз тарапымыздан айтарымыз, мақта-

уы жеткізіліп жатқан жергілікті полиция 

да  осы  шараның  кебін  кимесе  игі  еді. 

Шыны керек, бұл институтқа  қоғамда 

наразылық бар. Жергілікті полицейлердің 

әкімдердің қолшоқпарына айналып кетуі-

нен қауіптенеді көпшілік. «Халық айтса, 

қалып айтпайды» демекші, ертеңгі күні 

осы күдік шынға айналып, полиция тәртіп 

бұзғанды емес, әкімге жақпағанды жа-

залаушыға айналып кетпесе болғаны да. 

Әрине, бәріне уақыт төреші дегенімізбен, 

көп олқылықққа ойласуы кем  шешімдер 

себеп болып жататынын қалай жоққа шыға-

рамыз? Сондықтан, қай істе де «Жеті рет 

өлшеп, бір рет кес» деген халық даналығы 

естен шықпаса дейміз. А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,

«Заң газеті»

ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ 

ӘКІМ-ҚАРАНЫҢ 

ҚОЛШОҚПАРЫНА 

АЙНАЛМАСА ИГІ4

№51 (2829) 

17 мамыр 2016

zangazet@maiI.ru(Соңы. Басы 1-бетте)

Мінбер


Сұхбат

Пайым


ТАРАЗЫ

–  Сауалыңыз  орынды,  біз­

дің  жұмыстың  өзге  саладағы 

судьялардың жұмысынан өзге­

шелігі  сол,  өзіңіз  айтқандай, 

шығарылған  үкімдердің  бар­

лығы  дерлік  апелляциялық, 

кассациялық сатыларда қарала­

ды.  Дегенмен, жоғары сатыларда 

қаралған 119 адамға қатысты 108 

істің үкімі өзгеріссіз, күшінде 

қал ған.  Бұл  біздің  жұмыс тың 

тиянақ тылығын  көрсетеді. 

Ырым шыл халықпыз ғой, «тіл­

көз ден сақтасын» деп қояйын, 

2015 жылы судьялар мен маман­

дар дың үстінен бірде­бір шағым 

түспеді. 

Ал, енді атқарылған жұмыс тар 

аз емес, өндірісте 162 қыл мыстық 

іс қаралып, 210 адамға қатысты 

үкім шығарыл са, 5 қылмыстық 

іс бойынша мәжбүрлеп емдеу 

туралы  қаулы  шығарылды. 

Өздеріңіз білесіздер,  биылғы 

жылдың  қаңтарынан  бастап, 

Бес  институттық  реформаны 

жүзеге  асыру  бойынша  «100 

нақты қадам» – Ұлт жоспарын 

орындаудың практикалық кезеңі 

басталды. Мұнда «Құқық тәртібі 

және заңдылық» реформалары 

тәуелсіз сот төрелігі мен Қазақ­

станның  бүкіл  құқық  қорғау 

жүйесінің тек қана азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын 

қамтамасыз  етуге,  заңдарды 

қатаң орындауға және нығайтуға 

бағытталған. Бүгінгі таңда осы 

реформа аясында үш саты лы жүйе 

бойынша жұмыс жасаудамыз.

– Үш сатылы жүйеге көш­

келі бері сіздер қарап жат қан 

аса ауыр қылмыстар қан ша­

лық ты жеңілдеді?

–   Б ұ л   а з а мат т а р ғ а   к ө п 

жеңілдік  береді.  Бұрындары 

шағымданушылар бес сатылы 

жүйеден  өтетін,  олар  жылдар 

бойы әуре­сараңға түсетін. Үш 

сатылы жүйеге көшкелі бұл іс 

бірізділікке  түсті.  Себебі,  біз 

қарап жатқан істердің барлығы 

дерлік сөз басында айтқандай 

жоғары  сатыдағы  соттардың 

сүзгісінен өтеді. Міндетті түрде, 

сотталушы немесе жәбірленуші 

тарап шағымданады. Қазір апел­

ляциялық саты облыста қал ды, 

алғашында істі апел ля ция лық 

алқа қарайды, тарап тар дың біреуі 

келіспеген жағ дайда, Жоғарғы 

Сотта, яғни, касса циялық сатыда 

қаралып,  түпкі лікті  нүкте 

қойылады.  Қазір  барлық  сот 

мәжілістері дыбыс­бейне таспа 

арқылы жүргізіледі, сот қалай 

жүрді, кім қалай жауап берді, 

бәрі тайға таңба басқандай анық 

көрініп тұрады.
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал