Ген. Қаулы қазанның 12-сінен бастап күшіне ендіжүктеу 3.57 Mb.

бет9/26
Дата09.09.2017
өлшемі3.57 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Алматы


ты

 қал


ал

алық Жол п

п

ол

оициясы бас-

қармасы


сы

қ

қыз

ы

меме

тк

ткер

ер

леле

рі

рні

нің 


ң

ха

хаба

ба

рр

ла

лауы

уы

нша, қазанның

1

18-іне қараған түні бб

ұл көпірде 

бір мезгілде үш жол-көлік оқиғасы тіркел-

ген. Алдымен, біреуі бастап, бірден жеті 

көлік, кейін тағы алты көлік соқтығысқан. 

Көп ұзамай бірін-бірі түйіп жатқан көлік-

те

те

рдрд

ің

іңқ

қ

атт

арына «Жигули» маркалы

ы

е

екі

і

 кө

кө

лілік

к 

пепен

н

«BMW»  қосылды. Алдынын

а

алала

 

мәліметтер бойынша, жол-көлік оқиға сы-ның  басты себебі – өткен тәуліктегі  ауа 

райының қолайсыздығы. Апат салдарынан 

бір адам зардап шегіп, жедел жәрдем дә-

рі герлері оны жақын арадағы ауруханаға 

жатқыз

з

ғаған.

н.

ОО

сы

сыо

о

қиқи

ға

ғаны

ны

ңң

ке

кесі

с

рір

нен 


Райым бе

бек


к 

пе

пенн

Се

Сейфйфул

улли


лин

н

дадаңғ

ңғ

ылыл

д

дары қиы лысының  аумағындағы қозғалыс 

азанға дейін тоқтап қалды. Көліктердің 

бірі нің  үстіне  бірі соғылуы Алматыда ал ғаш 

рет тіркеліп отырған жоқ. Үш апта бұ рын 

ғана Құлжа күре жолында 14 ав то көл

өл

ік 

со

соқт

қтығ


ығ

ыс

ысыпы

, екі адам қаза тапқан едіді

.

.Еркін ӨТЕГЕНОВ, Ал

Ал

ма

м

ты

ты

 қаласы ІІД 

Д 

Жо

Ж

л 

полициясы басқар

р

ма

ма

сы

сы

ү

ү

гі

гі

т-

т-на

на

си

си

ха

ха

т 

т жә

жә

не

не

 

БАҚ-пен жұмыс істеу  бө

б

лі

і

мі

і

нің 

б

бастығы, 

полиция майоры:

–  Бұл жерде бір  емес, бірнеше 

жол-көлік оқиғасы болды. Көліктер 

бір-бірі не  соқтығыса  берген. Ең 

бі

б

рі

р

нш

нш

і,

і,

M

M

er

er

ce

ce

de

des

көлігі Ford Transit-ті 

со

со

ға

ға

 д

 д

ы.

ы.

С

Сод

од

ан

ан

 басталып, басқа 

көліктер де үсті-үстіне зардап шегеді. 

Ең алғашқы соқтығысқан Mercedes-

тің 38 жастағы жүргізушісі жарақат 

алып, №4 қалалық клиникалық ауру-

ханаға жет кізілді. Алайда жарақаты 

сонша лықты  ау

ау

ыр

ыр

б

б

ол

ол

ма

ма

ға

ға

нд

нд

ық

ық

та

та

н,

н,

 

қазір ол үйіне ж

жіб

ібер

еріл

ілді

ді

. Ба

Басқ

сқа 

а еш

ешкі

кім

м 

зардап шеккен жоқ. Енді апаттың 

нақты қалай бол ға ны, жол ережесі 

бұзылды ма, қай сысы жылдамдықты 

арттырды – соның барлығы тергеу 

амалда

д

ры бойынша анық 

талатын 

бо

бола

ла

ды

ды

.

.

ОҚИҒА


Алматы қаласы Райымбек пен Сейфуллин даңғылдарының 

қиылысындағы көпірде жол-көлік оқиғасынан 16 көлік зардап шекті. 

Дайындаған  Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

А

ЖАҢҒ

ҢҒ

ЫРЫҚ

Олигарх Әблязовтың шетелдегі жасырын қаржылық актив тері,

медиаресурстары мен тіркелмеген «Алға!» партиясын Тәуелсіз еліміздің 

бірлігі мен тыныштығына қарсы айтақтағаны, осындай қауіпті күшті 

мемлекетке қарсы жұмыс істет

т

ке

ке

ні

ні

 Ақтаудағы

ы

В

В

.Козловтың соты

ба

ба

ры

ры

сында әшекере болған

ын

ын

е

ел-

л-жұ

жұрт

рт

б

б

іл

іліп

п

о

о

ты

ты

р.

р. «

«

Ал

Алға

ға

ның» істі болған 

жетек шісінің  орнына серке қойылмайтыны да ұйым жасанды жолмен 

құрылған деген қисынды ойға жетелейді. Әншейінде оңды-солды сұхбат 

беруден шаршамайтын М.Әблязовтың бұған қатысты дәйекті уәжі де қал-

май дымы құрыған болуы керек, үнсіздік құшағына батып кеткен сияқты. 

Әбля


я

зо

зовв,

К

Кет

ет

ебеб

ае

аев,

в,

КК

оз

озлоло

в 

в«Р

«Р

есес

 пуб


у

 ли-


ка», «Вз

згл


гл

яд

яд»

», «


«

Ст

Станан

Т

ТВ»

В» ж


ж

ән

әне

е

«К«К

+» аақ 

қп

па рат құралдары арқылы былтыр Жаңаөзен жұ-

мысшыларын ереуілдеуге шақырып, ахуал-

ды бейбіт жолмен шешу мүмкін емес деген 

ойды саналарына сіңіріп отырды. «Қайы-

ры

р

м ды» Козлов мұнайшыларға қай та рр

ым-


сы

сыз 


з 

тү

түрдрд

е

еақ

а

шалай және моральдықж

ж

ағағы-

ы-

нанан

н

көкөме

мек


ктескен болып, ақылын 

ай

айтыты

п

пбақты. Кейбір сайттардағы  мақа ла лар «Рес-

публика» басылымының тек тап сы рыс пен 

ма қала басатынын, онда Әбля 

зовтың 


сөздерін жиі беретінін жазды. Әблязовтық 

ақпарат құ

ұ

ра

ралд

лд

арр

ына ел хал

л

қы

қының 

ң

гүү

лд

денуі 

мен  ме


емл

мл

екек

ет

еттіті

ң 

ңөс

өс

іпіп-ө

ркркен

ен

дедеп

п

жажа

тқ

тқаны 

жайлы жазуға тыйым салынуы осы жердің 

топырағына аунап өскен Мұхтар Әблязовтың 

өз мемлекетін соншалықты жек көргенін 

білдірмей ме? «Алғалықтардың» аз екенін 

білдіртпеуге де тырысып бақты әблязовтық 

БА

БА

Қ.Қ.

О

Оны

н

ң ң

өз жерінен жеріп, жек кө

ру

ру

інін

ің

ң 

се

себебе

бі

бі нн

ед

еде жатыр? Біріншіден, мем

м

лелеке

ке

т т

оған БТА банк тің  салымшыларының нәпа қа-

сын қым қыруына жол берген жоқ. Екіншіден, 

жымқырған қаржысын сақтау үшін және 

қылмыстық жобаларын іске асыру үшін өз 

елін тұрақсызд

д

андыруға мүдү

делі  болғаны 

әшкереле

ленд


нд

і.

ҮҮ

ші

шінш

нш

ідід

ен

е,

Ло

Лонд

нд

онон

ны

ның 

ң 

жож

ға-


ры соты 

ы

ӘбӘб

ля

ляз

 зов


ов

ты

ты тт

ұт

ұтқы

қы

нднд

ау

ауға

ға ә


ә

лд

лдеқ

еқ

аша

ан 


санк ция  беріп қойғанын ескеру керек.

Қалай дегенмен, В.Козловтың сотынан 

кейін Әблязов  пен  оның  маңайын да ғы лар-

дың не істеп қойғаны, олардың құпия іс-

әр

ә

екеттері белгілі болып қалды. Митингнг

іге 


ша

шақы


қыры

рып


п,

 тамағы қарлыққанша 

ай

айқа


қа

й

йсалған

б

бел сенділер де Әблязов жақтан 

жеткен  ақ ша дан құр  алақан қалмаған 

тәрізді. Ғаламтор сайт та рының  жазуынша, 

ереуілдеуші  бел сен ділер  5  мың  теңгеден      

5 мың дол 

лар ға дейін қалтаға басқан 

көрінеді. Сенімді тұлғалар арқылы сырттан 

ақша жет


к

к

ізіз

іл

ліп

іп

оо

ты

тырғ

рғ

ана

. Мә


Мә

се

селе

ле

н,н,

М

Мұх

ұ

тар Әбля зов

ов

тытың

ң 

«А«А

лғ

лға»

а»

пп

ар

арти

ти

ясяс

ын

ының

ың б


б

ел

ел сен-

дісі болған Симбиновтің ашық мойын дауы-

на назар аударсақ: «2001 жылдың 29 сәуі-

рінде, 29 қыркүйе гінде және қазан айының 

29-ы күндері үш мәрте мен Мәс 

кеуге 


ұшақпен барып келдім. Ол жаққа партияны 

қа

қаржрж

ыл

ылан

ан

дыратын ақша үшін барр

ды

дым.

м.

 Бі

Бірі


рі

нш

нші і жо

жолы мен өзімнің орын  ба 

са

са

рыры

м

мДанил Носенконы, ал қалған екі сапарымда 

қызым Рамина Симбинованы ертіп ала 

бардым. Сапарымыздың негізгі мақсаты 

туралы олар ештеңе білген жоқ, білулері де 

мүмкін еме

ме

с едд

і. Дәл сол күнде

д

рі ақша алып келу үші

ші

нн Мә

Мә

скскеу

еу

геге б

ба 


а

ру

руымым қ

қ

ажаж

ет

етті

ті

гігі

н

нма

м

ған үйлестіру ко митетін

н

іңің ж

жет


ет

ек

кш

ш

ісіс

і 

іВл

Вл

адад

им

имир

ир

 Козлов хабарлап от

от

ырырд

 ды.


ы Ә

Әр 


р ба

барғ


рған

ан

ссай

айын


ын

 

мен ұшар алдында ақшаны алып келудің тәсіл-тәртібін алып, Мәскеуге жетіп, ол 

қалада тұтас бір күн болып, сол күні кешке 

ора 

ла 


тынмын. Тәсіліміз былай бола 

тын: 


мен Мәскеу

у

дед

 отырып скайп арқылы хабар-

ла

ла

сс

ат

атын

ын а


а

да

дамымы

мн

мныңың т

телефон нөмірін ала-

мы

мы

н,н о

ол 


ад

адам


ам

 –

КК

ет

етеб

еб

ааев Мұратбек Қамал-

бекұлы. Сосын ол кісіден ақшаны алу үшін 

кездесетін жерді келісеміз. Мен Мәскеуге 

келісімен Ресей телефон операторының 

сим-картасын сатып аламын, сосын Кете-

баевпен хабарласамын

ын

. Ақ


Ақ

шаны екі м

м

әр

әрте 

маған Кетебаевты

ң 

ң 

өзөзі 

і 

беберд

рд

і.і.

А

Ақш

қш

аа

па

пакеке

тк

тке е 

оралып  беріледі. Әрине, мықтап оралған 

пакеттің  ішіндегі затқа қарауға мүмкіндік 

жоқ, бірақ ол қаржыны декларациясыз 

алып өтуге болатын құжаттардың беріл ге-

ніне қарап оның ақша екенін аңғару қиын 

ем

ем

есес

.

. БіБ

рі

рінш

нш

іі

жо

жолы

лы

бб

із

з Носенко екеуміз 100 

мы

мың

ң

додолл

лл

арар ә

ә

кеке

лд

лдік

ік

..

А

Ал екінші және үшіншісапары мыз дың  құны 120 мың евро болды. 

Ақшадан өзге бір жолы бізге Кетебаев 

ақпаратты автоматты түрде өзі жоятын 

флеш-карта  беріп жіберді». Осы 

дан-ақ

Әблязов тарапынан келген ақша арқы лықұпия іс-әрекеттер ж

ж

асаса

алып


ып

о

оты

ты

рғрғ

ан

аын

ын

аа

кө

көз 

з 

жет кіземіз.  Осындд

ай

ай ккел

ел

еңең

сі

сіз

з

жажайл

йл

арарды

ды 


іске асыр ған М.Әблязов ғалам тор сайтта-

рын дағы мақалалардың ныса на сына 

айналған. Оның әртүрлі шетелдік басы лым-

дарда айт қан сөздері олигархтың болмысын 

аша түс кен

н

дед

й. News of the World басы лы-

мы

мы

ныны

ң

ң20

20

0505

ж

жылылды

ды

ң  28 тамызындағы санында ол б

б

ылй

ай деген: «Жер бетіндегі 

адамдардың 10 пайызын оп-оңай алдай 

салуға  болады, тағы 25 пайызын жылы-

жылы сөйлеп, май жа ға мақтап отырып 

қатырасың.  Қал ған да рына ештеңенің керегі

жоқ,  ақшаларын күш 

теп тартып  ала

саламын». Оның әле

е

уу

ме

мет 

т 

тіті

к

к аз

аз

ққ

ор

орға

ға

лғлғ

ан

анқарапайым азаматт

 т

 тар

арғ


ғ

а

аде

деге


ге

н

н көкөзқ

зқ

арарас

ас

ынын

 

NewsGB сай тынан байқау қиын емес. 

«Біздің қоғамда әлеу меттік салаға тым көп 

көңіл  бөлінеді. Кәрі-құртаңдарға,  мүге-

дектер мен бала-шағаға ақша шығындап не

қажеті бар? Керек болса өздері жандарын 

ба

бақс

қс

ыны .

.

БаБа

ға

ғаа

а

лмлм

ас

са, өмірем қапсын. 

Әй

Әйтптп

ес

ее

е қо


қо

ға

ғамғ

мға 


а ма

ма

ссыл адам дар көбейіп 

кетті» дейді М.Әб лязов. Қалай дегенмен 

оның  сөздері мен іс-әре 

кеттері оның 

болмысын біл діретіні, өзі күмән ді істері үшін 

ақталуға тырысқанымен, оған оқырманның 

өзіндік пайымы бары

ы

ана

ық

ы.

Сұ

Сұ

лт

лтан

ан КӨ

КӨ

БЕ

БЕ

ЕВ

ЕВ

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Алматы қаласы Тұрғын үй басқармасының мамандары берген 

мәлімдемеден кейін

н

қ

қ

ал

л

ал

ал

ық

қ

әкімд

д

ік

ік

ті

ті

ң 

ң

ре

ре

сми сайтына кірдік. 

Бірақ ұсынылған 

ақ

ақ

па

па

ра

ра

тқ

тқ

а

а 

то

толы

лы

қт

қт

ай

ай

қ

қан

анағ

ағ

ат

атта

та

н

ну мүмкін болмады. 

Себебі Астана қаласындағыдай толық тізім жоқ. Бар болғаны пәтер 

кезегінде тұрған азаматқа қатысты ғана мәліметтер көрсетілген. 

Тұрысбек 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал