Газет 1943 жылдың шілдесінен шығады №24 (5661) 27 маусым 2015 жыл міндет, абырой, ерлік!жүктеу 425.04 Kb.

бет3/3
Дата22.01.2017
өлшемі425.04 Kb.
1   2   3

Прапорщик Р. АХМЕТОВА

«ОС-ЧР».

ҮЛКЕН БАҚЫТ

ҮЛКЕН БАҚЫТ

Мән-мағынасы мемлекеттік рәміздерімізден 

еш кем соқпайтын Мемлекеттік шекараны 

күзету – үлкен бақыт. Ол сонымен қатар үлкен 

абырой болып саналатыны және сөзсіз. Осынау 

талапты әскер қатарына жаңадан шақырылған 

жастарымыз қаншалықты деңгейде сезінеді? 

Осынау маңызды сауалға жауап іздеу мақсатында 

жуырда біз Қызылорда шекара отряды 

«Төрешқұдық» шекара заставасының бір топ 

сарбаздарымен пікірлескен болатынбыз. 

мәліметтермен таныстым. Енді міне, сол 

батырдың кіндік қаны тамған Сыр өңірінде 

қызметімді жалғастырудамын. Мұны айтып 

отырған себебім, әр әскери бөлім өздерінің 

тарихи мұражайларында өздерінің өңірінде 

туып-өскен батыр ұландарына арнап, шағын 

болса да бұрыш жасаса, онымен танысқан 

әр көрерменнің бойында мақтаныш 

сезімімен қатар, патриотизмнің де ұшқыны 

лаулар еді. Патриотизм мәселесін кешенді 

түрде жүргізгенде ғана, одан оңды нәтиже 

күтесің», - дейді қатардағы жауынгер 

Мақсат Түкенов.

Қатардағы жауынгер Абылайхан 

Дүйсенбі. 

«Алматы облысы Күрті ауданының 

Ақши ауылында дүниеге келдім. Әскер 

қатарына шақырылғанша Д.Қонаев 

университеті сәулет факультетінің екінші 

курсын бітіргенмін.  Мен үлкен отбасында 

тәрбиелендім. Бір әке, бір шешенің кіндігінен 

өрбіген 6 қыз, 2 ұлмыз. Әкеміз Айхан болса 

12 бала тәрбиеленген отбасыдан шыққан. 

«Балалы үй базар», - деген мақалды тегіннен 

тегін айтпаса керек. Бауырларымызбен күні 

бүгінге дейін бір-бірімізге қамқормыз. Отба-

сын дағы 8 баланың 7-еуі өнер саласына 

бет бұрды. Өзім болсам, фортепиано, 

саксофон, гитарада ойнаймын. Жиырма 

бірінші ғасырдың шекарашылары жан-

жақты болғаны жөн. Білім көкжиегің кеңіп, 

танымың арта түскенде ғана, әр адамның 

бойындағы болатын ізгі сезімдер ұштала 

түседі. Отбасыдан басталатын оңды 

тәрбиенің ұшқыны келешек азаматтың 

бойындағы ел мен жерге деген тамаша 

сезімдерін арттыра түседі деп ойлаймын». 

Қатардағы жауынгер Жандос 

Бектұрғанов.

«Менің замандастарымның басым 

көпшілігі әскер қатарында қызмет 

атқарғанды патриотизмнің асқан үлгісі деп 

қабылдайды. Бұл пікірге алып қосарым 

жоқ, онымен толықтай келісемін. Әскер 

қатарында қызмет атқару дегеніміз, 

белгілі бір мерзімге елден жырақтау 

дегенді білдірсе керек. Туған ошағынан 

ұзап шықпаған адам үшін бірнеше айға 

болса да ел шебінде қызмет атқару – үлкен 

сынақтан өткенмен бірдей деп есептеймін. 

Менің бойымдағы сағыныш сезім осы 

әскер қатарында жүргенде ұлғая түсті. 

Ауылымды, өскен ортамды, тай-құлындай 

тебісіп өскен бауырларымды емешегім 

езілердей болып сағынғанда, өзімді қоярға 

жер таппаймын. Талдықорған қаласының 

іргесіндегі Ескелді би ауылында туып-өстік. 

Ол жердің табиғаты қолмен сурет салғандай 

ғой. Ал енді, қазір қызмет атқарып жатқан 

Сыр өңірінің табиғаты қаталдау. Жазы 

қапырық, қысы азынаған жел. Бірақ та, бұл 

да болса қазақтың құнарлы бір өлкесі. Сыр 

өңірін үлкендер жағы алаштың анасы деп 

бағалап жатады. Бұл өңірде көптеген әулие-

әмбиелер мекен етіп, мәңгілікке кеткен. 

Солардың рухы еселі еңбегімен ел келешегін 

өз қолдарымен жасап жатқан барлық 

азаматтарды қолдап жүр деп санаймын. Мен 

кей уақытта демалыс бөлмесіндегі еліміздің 

картасына қарап тұрып, неткен ұлан-ғайыр 

өлке деп таңғаламын. Мемлекеттік шекара 

кей өңірлерде тау арқылы, ал кей жерлерде 

теңіз арқылы өтіп жатыр. Ал енді өзіміз 

қызмет атқаратын Сыр өңірінде шөл даланы 

кесіп өтеді. Туған өлкенің ұлылығы мен 

қадірін жырақта жүргенде тереңінен біле 

түсесің. Сағыныш отын маздатқан туған 

жердің қадірін, сол жердің тыныштығы 

жолындағы қызметімізді одан сайын еселей 

түсеміз».

Міне, бір заставада қызмет атқаратын 

үш сарбаздың пікірі. Үшеуінің де сөзінен 

ел мен жердің қадірін жете аңғара түсесің. 

Ұшқан құстың қанаты талатын осынау 

жерімізді көздің қарашығындай күзетіп 

жүрген барша шекарашының басынан бақ 

аумағай. 

Полковник  К.СЕЙТМУХАММЕДОВ,

«ОС-ЧР» .

ШЕКАРАДАН ХАТ КЕЛДІ


ОТАН

 

ОТАН

 

Сақшысы


Сақшысы

Сақшысы


№ 24 “ОС-ЧР” 27 маусым 2015 жыл

МЕСТО  СЛУЖБЫ  КПП6

ОПК «Кайрак» (автомобильный) войсковой части 

2031 был открыт в 2004 году.  В целом за сутки  

здесь проходит около четырех тысяч граждан и 

более  двух тысяч единиц автотранспорта.  На-

г руз ка  на личный состав -  большая. В связи с 

эко  номической ситуацией в сопредельном госу-

дарст ве зимой пассажиропоток возрос до семи ты-

сяч человек. Но, несмотря на все  сложности погра-

нич ники ОПК «Кайрак» стоят надежным заслоном  

контрабандистам и нарушителям государственной 

границы.


По мнению временно исполняющего обязанности 

на чальника ОПК «Кайрак» капитана Жадигера 

Бижанова, все дело в отношении личного состава 

к службе, уровне профессионального мастерства 

каждого контролера, а также добросовестного 

отно шения к проведению занятий по специальной 

подго товке офицеров подразделения. 

Почти у каждого военнослужащего есть своя 

«ко пил ка» задержаний. Поведаем  о некоторых из 

них.


ТРИ В ОДНОМ

… В час ночи сержант Ермек Абдыхалимов, 

вместе со специальной собакой Идальго дружным 

тандемом направился досматривать прибывший 

автобус. Один из пассажиров привлек внимание 

«четвероногого сыщика». Доложив по инструкции, 

пог раничник направил его на углубленный досмотр. 

Оказалось, что злоумышленник припрятал на теле 

пакетик с наркотическим веществом. Но и это 

еще не все. Наркокурьер, понадеявшись на то, что 

пограничники не станут искать дальше, при пря  тал 

зелье  еще под стельками ботинок и внут реннем 

кармане пальто. Общее количество изъя того 

вещества было около 500 граммов.ГЕРОИНОВЫЙ БУМ

…Летней  июльской ночью 2014 года к шлаг-

бау му прибыла очередная машина из Кыргызской 

Республики. Старший сержант Азамат Сисенов, 

в з я в   с п е ц и а л ь н ы е   т е х н и ч е с к и е   с р е д с т в а , 

направился к автомобилю. В пороговой части он 

заме тил небольшое затемнение.  Присмотревшись, 

сержант обнаружил свежие следы от краски и 

далее продолжил исследование. Через некоторое 

время, пограничник почувствовал специфический 

запах наркотического вещества. В результате 

бдительности воина границы была пресечена Прапорщик Р.АХМЕТОВА, «ОС-ЧР».

Граница. Одним она видится - четко 

разграниченные пограничными столбами последние 

метры родной земли, другие мысленно представляют 

себе фарватер глубоководной реки. 

На контрольно-пропускных пунктах служба 

иная. Последний рубеж – это кабинка паспортного 

контроля, пройдя которую оказываешься за 

границей. Подделка документов, попытки провоза 

контрабанды, наркотиков, оружия, боеприпасов – вот 

основные нарушения, с которыми сталкиваются 

пограничники-контролеры.

НАРКОПУТЬ ЗАВЕРШАЕТСЯ НА 

«КАЙРАКЕ»

попыт ка  провоза  героина, 

весом около 20 килограммов.

 В сентябре 2014 года сержан-

том Александром Боргерт была 

обнаружена еще одна партия 

нарко тического  вещества.  На 

этот раз вес зелья составил 34 

килограмма. В мае текущего 

года сержанту А.Боргерт  была 

вручена Правительственная на-

г ра да  Республики  Казахстан: 

ор ден Айбын – III степени.

КРОССОВКИ С НАЧИНКОЙ

… Теплый июньский денек текущего года. К 

шлагбауму подъехал рейсовый автобус, следо вав-

ший по маршруту Лисаковск - Челябинск. Проверка 

автобуса проходила без задержек. Сержант Ермек 

Шайкенов со своим питомцем по кличке «Жора» 

вошел в зал ожидания, где  находились пассажиры 

автобуса. Неспешно проходил пограничник с 

собакой. Около одного из пассажиров пес оста-

новил ся. Его привлекли кроссовки молодого 

чело века. При личном досмотре выяснилось, что 

нарко курьер спрятал в подошве обуви около 250 

грам мов  марихуаны.

***

Немало фактов  задержания злоумышленников, 

пытаю щихся пройти по чужому документу на 

счету у прапорщика К. Сердымбаева  и сержанта 

М.Сагитова. Благодаря эффективным тренировкам 

служеб ных собак под  руководством офицера отдела 

по кинологии лейтенанта Д.Вайцель повысились 

резуль таты служебно-боевой деятельности подраз-

деления. Большую лепту вносят капитан  К. Майлы-

баев и старший лейтенант А.Тохабаев. 

Старший инструктор служебной собаки пра пор-

щик К.Нугуманов  и его четвероногий питомец 

Мандаринка на слуху у многих пограничников. 

О фактах добросовестной службы этого тандема 

неоднократно упоминалось в рубрике «Улов неде-

ли» нашей газеты. 

Как видите, если  продолжить, примеров бди-

тель ного несения службы пограничниками это го 

подразделения можно привести бесчисленное 

множество. Только на прошлой неделе пресечена 

очередная попытка  провоза крупной партии 

наркотического вещества. За умелую организацию 

служебно-боевой деятельности, проявленную 

бдительность  при несении службы от имени 

главы Пограничного ведомства поощрены капитан 

Ж.Бижанов, пра порщик К.Нугуманов, сержант К. 

Ахметбеков, рядовой В.Помазан. Но не только 

службой известны  воины границы в этом районе. 

Несмотря на нагрузку по службе, большую работу 

проводят офицеры с подрастающим поколением. 

У ч е н и к и   м е с т н о й   ш к о л ы   ч а с т ы е   г о с т и   у 

контролеров-пограничников. Статьи о буднях 

пограничников, фактах задержания нарушителей 

границы публикуются в газетах «Айна» и 

«Костанайские новос ти». Воинов границы местное 

население знает и уважает.

Ежедневно к шлагбауму подъезжают авто маши-

ны. На посту сверка документов, досмотр багажа, 

нескончаемый поток пассажиров, а это означает, 

что служба военнослужащих ОПК «Кайрак» 

продол жается… 


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

Родины


Родины

Родины


№ 24 “ОС-ЧР” 27 июня 2015 года

7

АЛЫСТАҒЫ  ЗАСТАВАДА

... Сол күні «Шарбақты-авто» шекаралық 

бақы лау бөлімшесі арқылы Ресей жеріне 

өту үшін құжаттарын сайлап келген Өзбек 

елі азаматының жолы болған жоқ. Осыған 

дейін де шекара аймағының тәртібін 

бұзғаны үшін көші-қон полициясына 

тап сырылған жателдіктің тағы да бағын 

«сынап» көрмек болған әрекетінен түк 

шық пады. Құзырлы мекеменің қатаң бақы-

лауынан беті қайтып қалған жолаушы көп 

ойланып, уақыт созған жоқ. Ит тұмсығы 

өт пейтін орманның алынбайтын қамал 

екенін жақсы білетін жателдік жазық дала-

ны таңдады. Шекаралық бақылау бөлім-

шесінен алысырақ кетіп, жан-жағына 

бар лау жасап еді. Бақылау-із кесу жолағы 

жүр гізілген аумақ тыныштық құшағында, 

қару асынып, ит жетектеген шекарашы 

көрін бейді. «Тәуекел түбі желқайық, 

өтерсің де кетерсің» деген, ешкім жоқта 

өте шықпақшы болып, бақылау-із кесу 

жола ғына асығыс жетті. Бірақ, бақылау-

із кесу жолағына келе салып, инженерлік 

сым дардың арасын аша бергені сол еді... 

Осы ның бәрі қас қаққанша болды. Қайдан 

сап ете түскендері белгісіз, шекарашылар 

пайда бола кетті... 

  ЫРА ЫЛЫ   АПЫ  АЛДЫРМАЙДЫ  

  ЫРА ЫЛЫ   АПЫ  АЛДЫРМАЙДЫ  

Солтүстік Қазақстанның орман-

Солтүстік Қазақстанның орман-

тоғайлары шекарашыларды 

тоғайлары шекарашыларды 

шынықтырып, шыңдайтын шекаралы 

шынықтырып, шыңдайтын шекаралы 

аймаққа айналғанына он бесінші жылдың 

аймаққа айналғанына он бесінші жылдың 

жүзі болып барады.  Қыстағы қырық бес 

жүзі болып барады.  Қыстағы қырық бес 

градус аязы мен жаздағы аптап ыстығы 

градус аязы мен жаздағы аптап ыстығы 

Мемлекеттік шекара сақшыларын 

Мемлекеттік шекара сақшыларын 

шыңдап қана қоймай, шыдамдылық пен 

шыңдап қана қоймай, шыдамдылық пен 

табандылыққа баулиды. Капитан Манеш 

табандылыққа баулиды. Капитан Манеш 

Сәлімбеков басқаратын «Шарбақты» 

Сәлімбеков басқаратын «Шарбақты» 

шекара заставасының сол қанаты жазық 

шекара заставасының сол қанаты жазық 

дала, оң қанаты ит тұмсығы өтпейтін 

дала, оң қанаты ит тұмсығы өтпейтін 

ну орман – көк аспанға шаншылардай 

ну орман – көк аспанға шаншылардай 

болып өскен қалың қарағай, түзу терек, 

болып өскен қалың қарағай, түзу терек, 

аппақ қайыңдар. Айналаның бәрі көркем, 

аппақ қайыңдар. Айналаның бәрі көркем, 

бәрі көрікті, бәрі ғибрат аларлық. 

бәрі көрікті, бәрі ғибрат аларлық. 

Табиғаттың осы сұлулығын көздерінің 

Табиғаттың осы сұлулығын көздерінің 

қарашығына балап, сызатсыз күзетіп 

қарашығына балап, сызатсыз күзетіп 

жүрген шарбақтылық шекара сақшылары 

жүрген шарбақтылық шекара сақшылары 

жақында өздерінің қырағылықтарының 

жақында өздерінің қырағылықтарының 

арқасында 11-ші Мемлекеттік шекара 

арқасында 11-ші Мемлекеттік шекара 

бұзушыны қолға түсірді. Қырағылық қапы 

бұзушыны қолға түсірді. Қырағылық қапы 

қалдырмайды деген осы!

қалдырмайды деген осы!

Өйткені, дәл осы учаскеде келісімшарт 

қыз метінің кіші сержанты Бауыржан Сейі-

тов басқарған барлау-іздестіру тобы қызмет 

атқарып жатқан. Шекаралық бақылау бө лім-

шесінің аумағынан сытылып шығып, зас-

тава ның Мемлекеттік шекараға апаратын 

сүр леуіне түскен белгісіз адамды басынан 

бақы лауға алған шекара сақшылары оң тай-

лы сәтті күткен... 

Майор О.Асылов басқаратын «Дархан» 

шека ра  комендатурасының  маңдайалды 

ұжымына айналған «Шарбақты» шекара 

заста васының бастығы капитан Манеш 

Сәлім беков  шекарашылар  академиясын 

2008 жылы бітірген. Өзінің алғашқы ше-

кара шылық қызметін Павлодар шекара 

от ря дында бастаған офицер үшін әсіресе 

«Бая науыл» шекара заставасы ыстық. 

Алды мен осында застава бастығының 

орын басары болған Манеш араға уақыт 

са лып қайта оралады. Жас офицерге бас-

қару тізгіні тапсырылған заставаның жа-

уын герлік-даярлық қызметі мен тәртібі 

кө ңіл көншітерлік жағдайда емес болатын. 

Даңқ ты қолбасшы Бауыржан Момышұлы: 

«Ар мия өмірінің басты негізі – қатаң әс-

кери тәртіп. Қатаң әскери тәртіп саяси  Т.ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ, «ОС-ЧР».

биік саналылыққа, патриоттық сезімге, 

әр жауынгердің өзінің әскери борышын 

терең түсінуіне негізделеді» деген. Капи-

тан М.Сәлімбеков алдымен тәртіп мәсе-

лесін жолға қояды. Бұл – соңғы орында 

ке ле жатқан ұжымның дүр сілкінуіне 

айтар лықтай септігін тигізді. Әскери қыз-

метшілерді өздеріне жүктелген міндетке 

жа уапкершілікпен қарауға, ел шебін күзету 

ісінде қырағылық танытуға үйретеді. Ко-

ман дир ұжымды басқару ісінде әлсіздік 

та нытса, ең алдымен тәртіп мәселесіне 

нұқ сан келеді. Осыны терең түсініп, жаңа 

қыз  метіне білек сыбана кіріскен жас офи-

цер дің еңбегі көп ұзамай ақтала бастады. 

Ақталғаны сол, етең-жеңі жиналып, Әскери 

Жарғының баршаға ортақ талаптарына 

бағынуға бет бұрған әскери қызметшілер 

жыл аяғында жауынгерлік-даярлықтың 

үздік тері атанды. Жыл ішінде отыздан 

астам Мемлекеттік шекара бұзушыны 

қол ға түсіріп, екі контрабандашыны 

құрық таған баянауылдықтар жыл қоры-

тындысы бойынша «Солтүстік» өңірлік 

бас қармасының  заставааралық  жарысында 

бірінші орынды жеңіп алды. Ұжымды алға 

бастап, жеңіске жеткізгені үшін капитан 

М.Сәлімбеков «Үздік застава бастығы» 

атанды. Мақтаулыға – марапат деген осы! 

Шекара отрядының соңғы орнындағы ұжым-

ды бір жылдың ішінде жеңіс тұғырына 

кө тер ген офицерге енді жаңа міндет 

– «Шарбақты» шекара заставасын басқару 

жүктел ді. Шекарашы офицер жаңа ұжымға 

да жаңа леп ала келді. Сөзімізге дәлелді 

алыс тан іздеп жатудың қажеті жоқ. 

«Шарбақты» шекара заставасы жақында 

бақы лау-тексеру сынағын сәтті тапсырып, 

«Дархан» шекара комендатурасының 

маң дайалды  ұжымдарының  қатарын  то -

лық  тырды.  Сондай-ақ,  шарбақтылық  ше-

ка  рашыларға қатысты тағы бір жағым ды 

жаңалық, заставаның сол қанаты радио-

барьермен қамтамасыз етілді. Жақында 

ғана екі шақырымдай жерге орнатылған 

инженерлік құрылғы мұнан былай «Шар-

бақ ты» шекара заставасына артылған 

жауап кершілік жүгін жеңілдете түседі. Ал, 

алдағы айлардың ішінде шекара отрядының 

инженерлері заставаның шекара бұзушылар 

жиі өтуі мүмкін жерлеріне бейнебақылау 

камераларын орната бастайды. Айтуымыз 

керек, бірнеше жылдар бұрын қазақ-

қытай шекарасында тұрған «Жоңғар», 

«Қорғас» шекара заставаларының учас-

келеріне орнатылған бейнебақылау қон-

дыр ғыларының көмегімен бүгінге дейін 

ондаған Мемлекеттік шекара бұзушы қол-

ға түсті. Сондықтан, бұл үрдіс еліміздің 

бар лық өңірлерінде қолданысқа енгізіліп 

жатса, нұр үстіне нұр.

Ұжымға қатысты жаңа  лық, застава мен 

жергілікті ауыл тұр ғын дары  арасында 

терең түсіністік орнаған. Қуанарлығы 

сол, заставада жиі ұйым дас тырылып 

тұратын түрлі шаралардан жер гілік ті 

халық та тыс қалған емес. Мәселен, 7-9 

мамыр – Отан қорғаушылар күні мен Ұлы 

Жеңістің 70 жылдығына орай, шекара 

аймағының тұрғындары Даңқ аллея сында 

бас қосып, шекарашылардың сал танатты 

шеруін тамашалады. Шекара сақ шылары 

ұйымдастырған концертке шын ықы-

ластарымен қатысып, мерекелік көңіл-күй 

сыйлағандары үшін шексіз алғыстарын 

білдірді. Көптің алғысын алу – оңай іс 

емес. 


Сақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

№ 

№ 24

24  “ОС-ЧР”

“ОС-ЧР”  27 маусым 2015 жыл

8

БОЕВАЯ  ПОДГОТОВКАДесантно-штурмовая маневренная группа «Бо ран» Пограничной службы КНБ 

РК сдела ла очередной шаг по повышению своего профессио нализма и надлежащего 

уровня боевой подготовки. 23 июня личный состав ДШМГ «Боран» впервые 

совершил прыжки с парашютом.

Подготовка личного состава про водилась в те  чение двух недель на базе полевого 

учебного центра. Занятия проводили опытные инструкторы, за плечами которых не одна 

сотня прыжков. Это  начальники поисково-спасательной и парашютно-десантной службы-

инструкторы в/ч 2177 и в/ч 9807 майор Вячеслав Печенкин и капитан Вадим Шейко. При 

подготовке инструкторы стремились, чтобы каждый военнослужащий понимал принцип 

работы парашютных систем и задачи совершения прыжка с парашютом.

Высаживали спецназовцев на высоте 900м с па рашютами системы Д-1-5У. Устройство 

надежное и проверенное временем. 

За штурвалом вертолета опытнейший летчик под полковник Мурат Каушенов. Для него 

не в первой помогать десант никам покорять небесную стихию.

Первыми прыжки совершили де  сант ники РПДЗ «Ақ барыс» войс ковой части 9807, 

которые прибыли на совместные учебные сборы для ока зания, как практической помощи, 

так и психологической. Так, как за каждым бойцом РПДЗ насчитывается в среднем не 

меньше 20 прыжков. 

Учебно-практические занятия про ходили под руководством командира войсковой части 

2022 полковника Ерика Алиакпарова и его заместителя по ВСПР майора Аскара Елекен. 

Цель сборов: проведение совместных занятий по воздушно-десантной подготовке личного 

состава ДШМГ «Боран» и РПДЗ «Ақ барыс». 

Опыт  приобретенный на дан ных учебных сборах  - новый вклад в повышение мастерст ва 

и профес сионализма. А совершенство вание своих профессио наль ных навыков - это и есть 

один из главных приоритетов безукоризненного исполнения своего воинского долга.Ïîêîðÿÿ íåáåñíóþ ñòèõèþ

Старший сержант Б.МОЛДАХМЕТОВА,

Фото сержанта А.САБИЕВА, «ОС-ЧР».

О работе Военной прокуратуры Алматинского гарнизона рассказал нам заместитель 

военного прокурора Алматинского гарнизона майор юсти ции Айдос Акберген.

- Военной прокуратурой Алматинского гарнизона осуществляется масштабная 

работа по обеспечению закон ности в поднадзорном гарнизоне. Так, толь ко за 

истекший период 2015 года военной проку рату рой  Алматинского  гарнизона 

проведено 24 проверки, при этом выявлено 137  нарушений законности, в результате 

которых в доход госу дарст ва возмещено свыше 4 млн. тенге. 

Кроме того, удовлетворен 1  гражданский иск, возбуждено 3 уголовных дела, 

взыскано адми нис тративных штрафов на сумму более 140 000 тенге. 

Особое внимание в обеспечении законности уделяется соблюдению законодательства 

в сфере государственных закупок и эффективному расхо до ванию  бюджетных 

средств. При этом по фак там нарушения финансово-хозяйственной дея тель ности  в 

отношении ряда должностных лиц воинских частей возбуждены уголовные дела. В 

результате проверок, военной прокуратурой отменены 4 конкурса о государственных 

закупках с момента утверждения итогов.

Также Военной прокуратурой Алматинского гарнизона проводится определенная 

работа по противодействию экстремизму и терроризму. В ходе комплексных 

проверок воинских частей и учреждений Алматинского гарнизона определен 

уровень готовности противодействия проявлениям экстремизма и терроризма и 

эффективность мер по недопущению проникновения деструктивных элементов в 

воинскую среду. В результате, на сегодняшний день, с учетом запланированных 

командованием частей к исполнению мероприятий, общее состояние защищенности 

предложено признать удовлетворительным.

 Кроме того, проанализирована деятельность местных подразделений специальных 

госу дарст венных органов на предмет соблюдения требо ва ний  законодательства, 

регламентирующих воп росы ведения специального учета лиц, проходя щих службу 

в этих органах. По итогам ана лиза установлены многочисленные нарушения в дея-

тельности указанных органов и внесены акты проку рорского реагирования.

Проведена определенная работа  и по обеспечению испол нения судебных решений 

о конфискации имущества осужденных в доход государства. В частности, обеспечено 

исполнение судебных актов на общую сумму, превышающую 160 млн. тенге. В 

настоящее время военной прокуратурой Алматинского гарнизона в соответствие с 

заданиями Главной Военной прокуратуры прово дят ся 5 предметных проверок, в том 

числе по вопро сам строительства и  экологии. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Записала прапорщик Р. АХМЕТОВА, «ОС-ЧР». 

Алматинский гарнизон является крупным регионом Казахстана, в 

котором  дислоцируются различные воинские части и учреждения, 

практически, всех родов войск и воинских формирований.  

В этот же день творческий коллектив ансамбля дал концерт в клубе войсковой части 

2020. На концерте также присутствовали личный состав войсковой части 9824, члены семей 

военнослужащих и приглашенные гости.

Зрителей своим очаровательным и сильным голосом пленили певцы. Удивили своей 

гибкостью и пластичностью танцовщицы ансамбля.  Словно волшебство мелодии - струны 

домбры, кобыза и скрипки волей неволей уводили мысли в древние времена, перед глазами 

будто промелькала история нашего народа, его героические подвиги в борьбе за светлое 

будущее. Под кюй Курмангазы словно слышался топот табуна лошадей, скачущего где-то 

близко. 


 Концерт удался на славу, зрители с восхищением аплодировали солистам ансамбля и 

вручали букеты цветов. 

В завершении концерта заместитель командира войсковой части 2020 подполковник 

А.Биса ков выразил от лица командования и личного состава части огромную 

благодарность и пожелал деятелям искусства дальнейших творческих вершин. 

Почетный гость пограничного отряда - известный писатель, тамада, певица 

Курманай, продекламировала стихотворение, посвященное пограничникам, погибшим в 

авиакатастрофе 25 декабря 2012 года и пожелала солистам ансамбля всех земных благ, 

вручив руководителю и солисту ансамбля авторскую книгу. 

Концерт завершен. Все зрители разошлись воодушевленными и полными ярких 

впечатлений. 

“Приезжайте к нам чаще, радуйте нас! Всего наилучшего, творческих успехов Вам!” 

– такими словами мы простились с артистами пограничного ансамбля.

ВОЛШЕБСТВО МЕЛОДИИ

ВОЛШЕБСТВО МЕЛОДИИ

23 июня 2015 года в селе 

Абай Сарыагашского 

района ЮКО в районном 

доме культуры  перед  

местными жителями 

и военнослужащими 

пограничной 

комендатуры «Келес» 

выступил с концертной 

программой ансамбль 

ПС КНБ Республики 

Казахстан.

Сержант З.АБДУЛЛАЕВА,

фото Ж.ЖОЛАНОВА, в/ч 2020.


Родины

Родины


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

№ 24  “ОС-ЧР” 27 июня 2015 года

9

ЭСКУЛАП


Заманауи үлгідегі медициналық құрал дар-

мен жабдықталған 20-дан астам бөлімшесі 

бар әскери госпитальда небір талантты 

хирургтар мен қолы шипа тамаша дәрігерлер 

қызмет атқарады. Солардың ішінен Ауған 

жерінде мыңдаған жауынгердің өмірін 

ажал дан арашалап қалған, өзінің саналы 

ІЗГІЛІКТІ КӘСІП ИЕЛЕРІ

ІЗГІЛІКТІ КӘСІП ИЕЛЕРІ

Өткен аптаның жексенбі күні Қазақстандағы 

барлық медицина қызметкерлері өздерінің төл 

мерекесін кеңінен атап өтті. Айтулы мерекеге 

орай, біз Алматы қаласының әсем жерінде орын 

тепкен ҰҚК Әскери госпиталінде болып, әскери 

қызметшілердің денсаулығы үшін күресуші – ақ 

желеңді абзал жандармен кездестік. Жүз жылдық жасыл 

шыршалармен көмкерілген әскери госпитальді бүгінде 

медицина қызметінің полковнигі Ермек Сапарғалиев 

басқарады.

Т.ҚУАНЫШБЕК,«ОС-ЧР,

суреттерді түсірген сержант 

А.САБИЕВ.

ғұмырын ҰҚК әскери госпиталіне арнап 

келе жатқан медицина қызметінің запастағы 

полковнигі Александр Алексеев, неврология 

бөлімшесінің бастығы медицина қызметінің 

полковнигі Галина Волковалар ел шебінде 

жүрген шекарашылардың ерекше құрметіне 

бөленген мәртебелі мамандық иелері. 

Галина Валентиновна 1976 жылы әскери 

госпитальдің табалдырығынан аттаған кез-

де медициналық жоғары білім ошағын жаңа-

дан бітіріген жас маман болатын. Жоғары 

санат тағы дәрігер-кардиолог Рәбиға Әбсе-

метова медицинаға сіңірген еңбегі үшін 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Жыл дәрі-

гері» атағын жеңіп алды. 

Госпиталь өзінің ардагер дәрігер лері-

мен мақтана алады. Олар – Ю.Крав цов, 

М.Саханов, Ю.Аношиндер. Тоқсаныншы 

жыл дардың бас кезінде қазақ-қытай 

шекарасындағы Зайсан шекара отрядының 

медицина тірегін өз деңгейіне көтеру 

үшін қыруар жұмыстар атқарған, тәжік-

ауған шекарасында бірнеше мәрте болған 

Ермек Мырзабекұлының басынан кешкен 

тағылымы мол оқиғалары том-том кітап тар-

ға жүк боларлық. 

Әскери госпиталь басшысымен ұжымға 

қатысты игі істер туралы сұхбаттасқан соң 

бағытты медицина қызметінің полковнигі 

Г.Волкова басқаратын неврология бөлім-

шесі не  бұрдық. 

Шипагер Галина Валентиновна бізді 

қызу жұмыстың үстінде қарсы алды. 

Бізден күте тұруымызды өтінген дәрігер 

нау қас пен  жұмысын  жалғастырды.  Дәрігер 

мен емделуші арасында етене жақындық 

ештеңемен салыстыруға келмейді. Бірі 

– басы ауырып балтыры сыздаған науқас, 

екіншісі – оның жанын қайтсем аурудан 

арашалаймын деген мәртебелі мамандық 

иесі – дәрігер. Ширақтық пен шапшаңдық 

әске ри қызметшілерге ғана тән қасиет 

емес екен, қабылдауындағы емделушімен 

жұмысын тез аяқтаған Галина Валентиновна 

бізді 45 төсектік бөлімшенің тыныс-

тіршілігімен, қарамағындағы 

қызметкерлерімен таныстыра 

бастады. Алыстағы ел шебінен 

емделуге келген әскери қыз мет-

шілерге медициналық қыз мет 

көрсетіп жүрген үздік мейір бике-

лерімен таныстыруды ұмытқан 

жоқ. 


Бөлімшенің аға мейірбикесі 

К.Мансурова, мейірбикелер: 

Н.Абдра шова,  О.Конченколар 

ұжым ның мақтанышы.  Мейір-

бике Ольга Николаевна Кон-

ченконың госпитальда табан 

аудармай еңбек етіп келе жат-

қанына 23 жыл. Өмірге келген-

нен бастап, қартайған шаққа дейін адам 

баласымен қатар жүретін дара саланың 

өкілдері – дәрігерлер мен мейірбикелерді 

қауырт жұмыс үстінде суретке түсіріп, 

медицина саласындағы сіңірген еңбегі зор 

Галина Валентиновнамен қоштасқан соң 

кардиология бөлімшесіне жол тарттық.    

Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақ тау ісінің үздігі Светлана Самарина бас-

қаратын кардиология бөлімшесінде жоғары 

санаттағы дәрігерлер қызмет етеді. Ұжым 

ұйымшыл. Аты айғақтап тұрғандай, тұла 

бойлары мейірім мен шапағатқа тұнған 

медицина қызметкерлерімен мақтанатын 

ұжымның басшысы Светлана Аметовна 

да госпитальдың байырғы қолы алтын 

дәрігерлерінің қатарынан саналады. 

Әскери госпитальдың ауыр жүгін қара 

нардай қайыспай көтеріп келе жатқан тағы 

бір жауапты ұжым – функциональды-диаг-

ностикалық бөлімшеге ультра дыбыс тық 

диагностика мамандығы бойынша 26 

жылдық бай жұмыс тәжірибесі бар жоғары 

санат тағы дәрігер Евгения Максимова 

басшылық жасайды. Бөлімшеде жоғары 

деңгейлі дәлдікті қажет ететін қазіргі за-

ман ғы ультрадыбыстық диагностика түр-

лерін жетік меңгерген мамандар жұмыс 

істейді. Госпиталь басшылығы медицина 

қызметкерлерінің заман ағымына қарай 

білімдерін жетілдіріп отыруына жеткілікті  

көңіл бөліп келеді. ҰҚК Әскери госпиталінде қажымай-

талмай жұмыс істеп келе жатқан ақ 

желең ді абзал жандардың шипалы 

қолымен мыңдаған адам емделіп, 

қатарға қосылды. Ұжым басшысы 

медицина қызметінің полковнигі 

Е.Сапарғалиев «біздің мақ та ныш-

тарымыз» деп, есімдерін ерекше іл ти-

патпен атаған дәрігерлердің арасында  

меди цина  ғылымының  кандидаттары 

да бар. Мейірімді мамандар 

мекеніне айналған әскери госпиталь 

қызметкерлерін төл ме реке сімен 

құттықтап, ізгілікті кәсіп иеле рінің 

алдында тағзым етеміз.  

Сақшысы

Сақшысы


ОТАН

 

ОТАН

 

№ 

№ 24

24  “ОС-ЧР”

“ОС-ЧР”  27 маусым 2015 жыл

10

ФЕСТИВАЛЬ  ВОЕННОЙ  МУЗЫКИ

Участники музыкального фестиваля 

долж ны были представить два вида 

выступлений: дефиле-плац и исполнение 

военно-патриотической песни. 

 Фестиваль состоялся  на главной 

площади столицы «Астана». Свер каю -

щая на ярком солнце медь ду хо вых 

инструментов, выправка музы кантов и, 

конечно, звучащие мело дии моментально 

создали ат мос феру  праздника. 

Выступление воен ных оркестров  

превратилось  в  осле пи тель ное  шоу. 

Лучшие коллективы воинс ких частей 

продемонстрировали ор га ническое 

сочетание военной, клас сичес кой  и 

народной музыки. А при дефиле, играя 

оркестры показывали разные фигуры, 

строевые приемы. Здесь учитывалось 

умение не только иг рать и маршировать, 

но и красиво и ловко обращаться с 

музыкальными инст рументами.

Среди почетных гостей фестиваля бы-

ли министр внутренных дел РК генерал-

полковник К.Касымов, заместитель 

министра внутренних дел В.Божко, 

представители других силовых ведомств, 

а также военные атташе Китая, России, 

После официальной части, поощрения 

медицинского персонала поликлиники, 

инициативная группа войсковой части 

2458 приняла участие в совместной 

концертной программе и поздравила 

личный состав Поликлиники КНБ РК.  

В праздничном концерте приняли 

участие: старшие сержанты Ж.Аубакиров, 

О.Шестакова, ефрейторы Э.Утегенова, 

Д.Нусипова, рядовой Р.Даутова, рядовой 

срочной службы О.Сагадиев. В их 

исполнении прозвучали стихотворные поздравления, лирические и задорные 

песни. Были и танцевальные номера. Зрители были в восторге и даже танцевали 

подритмичную музыку. 

Поздравляем всех работников медицины с профессиональным праздником!Старший сержант 

Б.МОЛДАХМЕТОВА,«ОС-ЧР».

Фото старшего сержанта 

А.КАПИЗОВА.

СПОРТ

ЖЕҢІС – 


ЖЕҢІС – 

ЖАРКЕНТТІКТЕРДІҢ 

ЖАРКЕНТТІКТЕРДІҢ 

ҚАНЖЫҒАСЫНД

ҚАНЖЫҒАСЫНДА

А

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылғанына орай, Жаркент шекара 

отряды басшылығының ұйытқы 

болуымен қоян-қолтық ұрыстан 

турнир өтті. Ашық турнирге Ұзынағаш 

аудандық «Ақбастау» клубының,  

Алматы қаласынан «Стальной волк» 

командасы, Жаркент қаласынан:  

«Жаркент – Атилла», «Нұрмұхаммед» 

боксерлер мектебі , «Назым» спорт клубы 

және 2091 әскери бөлімінің  спортшылары 

қатысты. 

Жүзге жуық сайысшылар қатысқан 

турнирге Алматы облысы бойынша  қоян-

қолтық ұрыс шебері, 1 санатты  төреші   

А.Досымбек пен  қоян-қолтық ұрыстан спорт 

шебері  Е.Мусерекенов  төрелік етті.  

 Күрестің нағыз көркем үлгісін 20 және 

80 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар 

көрсетіп, ширақ қимылдары мен әдіс-

тәсілдерінің өзгелерден басым екендігін 

дәлелдеді.

Талайлардың делебесін қоздырған дүбір лі 

жарыста Жаркент шекара отря дының жас 

спортшысы К.Әділжанов қарсыластарын тізе 

бүктіріп, бас жүл дені иемденсе, жаркенттік 

спортшы балалар: М.Мадияр, М. Момышев, 

М.Ұшурбакиевтер  жүлделі бірінші орынды 

иеленді. Екініші орын - Алматы облысының 

Ұзынағаш ауданынан келген «Ақбастау» 

спорт командасының қанжығасына байланып, 

жеңіс тұғырына үшінші болып «Жаркент 

– Атилла» клубының жас сайыпқырандары 

көтерілді.  

Турнир жеңімпаздары әскери бөлім 

командирінің мақтау қағазымен, бағалы 

сыйлықтарымен марапатталды. Алдағы 

байрақты бәсекелерге жаркенттіктер қашанда 

нық дайын.  Қызметкер Ф.БАРАҚОВА,

2091 əскери бөлімі. 

ДЕФИЛЕ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ

Более 15 оркестров войсковых частей из разных 

городов страны продемонстрировали свой талант 

на центральной площади Астаны. С 19 по 20 июня 

2015 года в столице состоялся фестиваль военных 

оркестров «Әскери керней» МВД РК на приз 

Главнокомандующего Национальной  гвардии.

Турции, Украины, 

Польши.

 В качестве гостей на фес тивале  выступили 

сводный оркестр Пог-

ра  ничной  службы  КНБ 

РК, оркестр служ бы государственной 

охраны, а также Санкт-Петербургский 

духовой оркестр Северного флота, 

порадоваший многочисленных зрителей 

особой оригинальностью выступления.

Военно-духовые оркестры проде-

монстрировали свое высокое мас-

терство, исполнив не только воен ные 

марши и вальсы. Оказалось, это лишь 

малая часть репертуара. Они также 

виртуозно исполняют классику, народ-

ную, эстрадную музыку.

Сводный оркестр Пограничной служ-

бы, под руководством  майора Самата 

Курмантаева продемонстрировал 

дефиле-плац, исполнив «Марш Алматы» 

композитора Вячеслава Парпибаева, а 

также музыкальные композиции «Рио-

Рита» германского композитора Энрике 

Сантеухини и популярную песню погра-

нич ников «Зеленые погоны».          В преддверии Дня медицинского 

работника торжественное 

праздничное мероприятие прошло 

в Поликлинике КНБ РК. Личный 

состав поздравили начальник 

поликлиники полковник С.Оразов, 

служащая З.Смагулова. От имени 

ветеранов КНБ РК, подарив 

огромный букет роз, высказал 

слова поздравле ния пол ковник 

запаса А.Райымкулов.

Служащая М.АБИШЕВА, в/ч 2458 .

КОНЦЕРТ 


КОНЦЕРТ 

В ЧЕСТЬ


В ЧЕСТЬ

 МЕДИКОВ


 МЕДИКОВ

Турне Ансамбля Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан 

по приграничью завершено. За 

десять дней  ансамбль выступил 

перед личным составом более 20 

застав южной границы. Таких, 

например, как «Тұрбат», «Қақпақ», 

«Төңкеріс», «Найман-Бұхарбай», 

«Шиелі», «Қызыл таң», «Жібек 

жо лы» и другие. Концерты прохо-

дили в районных домах куль туры, в 

клубах воинских час тей, на заставах 

под открытым небом. Жители 

приграничья заблаговременно собирались к началу концерта военного 

ансамбля. 

 Своими песнями о родной земле, военнослужащие ансамбля вдохновляли 

патриотическим чувством всех слушателей. В репертуаре творческого 

коллектива  есть военные, народные, эстрадные песни и даже классика казах-

ских и зарубежных композиторов. То есть отражен весь спектр куль турного 

наследия Казахстана.  А главная тематика репертуара музыкантов в турне 

приурочена к 500-летию казахского ханства, 70-летию Великой Победы и 

20-летию Ассамблеи народа Казахстана.

«В каждом городе приграничья, на каждой заставе нас принимали очень 

тепло и дружелюбно, - рассказывает  руководитель ансамбля майор Куаныш 

Ануарбек. – Своими песнями мы говорили о том, что Казахстан состоялся, как 

государство. Что наша Республика – это многонациональная страна, которая 

жи вет в мире и согласии, а главным достоянием является казахстанский 

патриотизм». 

ТУРНЕ АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ О МИРЕ И СОГЛАСИИСтарший сержант Б.МОЛДАХМЕТОВА,«ОС-ЧР».

Родины

Родины


ЧАСОВОЙ

 

ЧАСОВОЙ

 

№ 24  “ОС-ЧР” 27 июня 2015 года

11

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Часовой Родины

ОТАН СА ШЫСЫҚР ҰҚК Шекара қызметінің апталық газеті

Меншік иесі: 

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметіРедакцияның мекен-жайы: 

050091, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 77 үй.Телефондар: Бас редактор: 261-17-88; 

Бас редактордың бірінші орынбасары:261-98-80;Жауапты хатшы: 261-99-78 (факс);

Бөлімдер: 261-99-13; 261-99-24; 261-98-51;

e-mail: smi_pogran@mail.ru 

Официальный сайт ПС КНБ РК: shekaraknb.kz Бас редактор:

Нұрлан СағымбаевБас редактордың бірінші орынбасары: 

Кенжебек СейтмухаммедовЖауапты хатшы: 

Назгүл ДосмұхаметоваБөлім бастықтары:  

Мəуітбек Қозықанов, Радик КагеновТілшілер: Қуаныш Тұрапов, Рамилям Ахметова, Бекзат Молдахметова,

Диана Джаманкеева, Тамара  Қуанышбекқызы, Айдана БалғалиеваФототілші: Асхат Сəбиев

Нөмірдің кезекші редакторлары: 

прапорщик Р.Ахметова, Т.Қуанышбекқызы

Қолжазбалар мен фотосуреттер рецензияланбайды 

жəне қайтарылмайды. Жарияланған материалдардағы даталар мен деректердің

цифрлардың дəлдігіне автор жауап береді.

Газетті есепке қою туралы № 1394-г куəлікті 2000 жылғы 1 тамызда 

Қазақстан Республикасының Мəдениет, ақпарат жəне қоғамдық келісім 

министрлігі берген.

Газет “ОС-ЧР” компьютер орталығында теріліп, беттелді.  

Газет “Дəуір” РПБК ЖШС баспаханасында басылды. 

Қалдаяқов көшесі, 17.

Тапсырыс № 2135 Таралымы 3150 дана

Сбережение военного имущества является одной из 

главных обязанностей каждого военнослужащего Рес пуб-

лики Казахстан. Согласно требованиям ст.12 Устава внут-

ренней службы военнослужащий обязан беречь воен ное 

имущество и другие материальные средства. Неп ременным 

условием поддержания полученной от госу дарства военной 

техники в постоянной готовности являет ся ее надежная 

охрана и правильное использование. Это требование 

распространяется и на остальное военное иму щество, 

представляющее немалую ценность и играющее важ-

ную роль в обеспечении  высокой боеспособности войск 

и флотов. Поэтому, Военная присяга и воинские уста вы 

обязывают каждого военнослужащего обеспечивать сох ран-

ность вверенного ему вооружения, боевой и другой техники, 

бе речь военное и государственное имущество.

Преступные посягательства на военное имущество и 

поря док пользования им представляют серьезную опасность 

для Вооруженных сил. Они создают прямую угрозу боевой 

готов ности и боеспособности войск, могут привести к 

сры ву выполнения конкретных боевых задач и нанести 

матер иальный ущерб государству. Кроме того, нарушение 

поряд ка пользования военным оружием, боеприпасами, 

взрыв чатыми, радиоактивными и другими веществами и 

пред метами может повлечь за собою существенный ущерб 

окру жающим, как военнослужащим, так и гражданским 

ли цам, в виде причинения вреда их здоровью или смерти.

За расхищение военного имущества военнослужащие 

не сут уголовную ответственность на общих основаниях по 

ста тьям общеуголовного законодательства о преступлениях 

про тив  собственности. 

Анализ статистических данных о состоянии воинской 

дис циплины и правопорядка в воинских частях и сое дине-

ниях Пограничной службы КНБ РК показал, что вопросы 

пользования и сохранности военного имущества по преж-

не му остаются актуальными. Статистические данные за 

2014 год в сравнении с 2013 годом свидетельствуют об 

увеличении фактов недостач ТМЦ, хищения оружия, прис-

вое ния или растраты имущества.

Приведем в качестве негативных примеров резонансные 

прес тупные деяния, имевшие место в 2014 году, связанные с 

нару шениями порядка пользования и сохранности военного 

имущества. 

В заседании Общественного совета принимали участие 

исполняющий обязанности Главного военного прокурора 

Бир лик Ташимов, ответственные должностные лица 

Минис терства обороны, руководители органов военной 

полиции Вооруженных сил, Комитета национальной 

безо пасности и Национальной гвардии Министерства 

внут ренних  дел.

В своем вступительном слове Б.Ташимов подчеркнул, 

что социальная сфера сохраняет высокий уровень 

прио ритетности в военной составляющей государства. 

В течение последних лет меры законодательного 

харак тера способствовали укреплению социального 

статуса военнослужащего. Когда-то ранее отмененные 

социальные льготы возрождаются вновь, вводятся иные 

меры поддержки. Прорывной шаг сделан и в системе 

пенсионной политики. 

При этом он отметил, что не все социальные вопросы 

удается решить одномоментно. Мы не должны приос-

танав ливать работу в этом направлении. Она должна 

обрес ти принцип поэтапности, осуществляться 

конструктивно во взаимодействии с уполномоченными 

го су дарственными органами и депутатским корпусом 

с уче том уровня социально-экономического развития 

стра ны и международного опыта. 

Первая гауптвахта на территории казахской земли появилась в Семи пала-

тин ске во второй половине 19-го столетия, в которой нес службу Федор 

Достоевский.

Позднее, в советское время в гауптвахтах стали выделять помещения для 

содержания военнослужащих, получивших взыскание в виде ареста. 

В настоящее время гауптвахта - помещение, оборудованное при органах 

военной полиции Республики Казахстан для содержания военнослужащих 

под арестом. Ими могут быть военнослужащие, в отношении которых 

су дом вынесено постановление о наложении административного ареста 

с содер жанием на гауптвахте, а также взятые под стражу или осужденные 

су дом к наказанию в виде ареста на срок, определяемый приговором суда 

за совершение уголовных проступков.

  В целях обеспечения режима содержания осуж денных военнослужащих 

внутренний распорядок на гауптвахте определяется и утверждается на чаль-

ником ОВП  и поддерживается администрацией. В нем предусматривается 

время для восьмичасового непрерывного сна, туалета, принятия пищи, 

труда и воспитательных мероприятий.

Порядок содержания осужденных военнослужащих включает 

обеспечение их прав, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, 

прием и размещение, привлечение к работам, медико-санитарное 

обеспечение, прогулки, свидания, участие в следственных действиях, 

судебных заседаниях и др.

Содержание осужденных военнослужащих под арестом осуществляется 

в соответствии с принципами законности, презумпции невиновности, ра-

венст ва граждан перед законом, гуманизма, уважения чести и достоинства 

лич ности, нормами международного права и не должно сопровождаться 

дейст виями, причиняющими физические или нравственные страдания 

осуж денным.

Целями содержания военнослужащих на гауптвахте являются восста-

нов ление социальной справедливости, исправление осужденных, предуп-

реждение совершения новых уголовных правонарушений, как осуж ден-

ными, так и иными военнослужащими.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Старшины пограничных застав войсковой части 2091 

сержант контрактной службы К. и старший сержант 

контрактной службы З., являясь должностными лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных 

функций, с использованием своего служебного положения, 

путем внесения в официальные документы заведомо ложных 

сведений, искажающих их действительное содержание, с 

целью растраты вверенного им чужого имущества внесли в 

материальные отчеты и рабочие листы агрегатов заведомо 

ложные сведения об отработке дизельного агрегата, о нали-

чии и движении ГСМ на пограничных заставах в период с 

декабря 2012 года по январь 2013 года. В результате указан-

ные должностные лица незаконно списали, а затем, путем 

раст раты, совершили хищение 2183 кг дизельного топлива 

на сумму 2 млн. 170 тыс. 399 тенге.

Приговором военного суда Талдыкорганского гарнизона 

дан ные военнослужащие признаны виновными в совер-

шении преступлений, предусмотренных статьями 176 части 

3 пунктами «б, г», 314 части 2 УК РК. За совершенные про-

тиво правные деяния назначено наказание в виде лишения 

сво боды сроком на 5 лет без конфискации имущества, с 

лише нием права заниматься деятельностью, связанную с 

ад минис тративно-хозяйственными  функциями  сроком  на 

5 лет. 


В целях профилактики и недопущения впредь подобных 

преступлений 2 отделом военной полиции КНБ РК 

совместно с командованием воинской части 2091 по данным 

уголовным делам организованы выездные показательные 

судебные процессы. 

Однако, отдельные материально-ответственные долж ност-

ные лица войсковой части 2091 не сделали должных выводов 

и совершили преступные деяния, связанные с хищением 

вверенного имущества. Об этом свидетельствуют факты 

незаконных действий с признаками составов преступлений, 

предусмотренных ст.176 ч.2 УК РК, совершенных старшим 

сер жантом контрактной службы М., имевшие место в ноябре 

2014 года. 

Должностным лицом М., уполномоченным на выполнение 

госу дарственных функций, с целью присвоения вверенного 

ему имущества совершено хищение ГСМ, находящегося в 

резер вуаре автозаправочного пункта пограничной заставы. 

Для осуществления своего преступного умысла М., путем 

внесения в отчетные документы заведомо ложных сведений, 

создал излишки дизельного топлива в количестве 2 тонн на 

общую сумму 312 398 тенге, которые в последующем реали-

зо вал гражданину С.

За совершенные противоправные деяния приговором воен-

ного суда Талдыкорганского гарнизона старшему сержанту 

М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на 5 лет без конфискации имущества, с лишением права 

заниматься деятельностью связанную с административно-

хозяйственными функциями сроком на 5 лет.

С октября 2011 года по февраль 2014 года прапорщик З., 

являясь начальником обозно-вещевого склада, в нарушение 

должностной инструкции ненадлежащим образом исполнял 

свои служебные обязанности по учету и хранению вещевого 

имущества, повлекшие тяжкие последствия в виде причи не-

ния войсковой части особо крупного материального ущерба 

на сумму 5 134 401 тенге 78 тиын.

Приговором военного суда Талдыкорганского гарнизона 

он признан виновным в совершении преступления, предус-

мот ренной статьей  381 части 2 УК РК, по которой ему 

назна чено  наказание в виде лишения свободы сроком на 3 

года с отбыванием наказания в колонии-поселения для лиц, 

совер шивших преступление по неосторожности.

В настоящее время, в отдельных подразделениях Погра-

ничной службы сложилась негативная ситуация в сфе ре 

расходования материально-технических средств. Нару-

шаются требования Уставов Вооруженных сил и норма тив-

но-правовых актов КНБ, регламентирующих порядок учета, 

хра нения и списания военного имущества.

Одной из причин, способствующих совершению 

вышеуказанных нарушений  законности, является отсутствие 

долж ного контроля со стороны командования воинских 

час тей за деятельностью подчиненных материально-ответ-

ствен ных  лиц. 

По нашему мнению, требуется незамедлительное принятие 

дейст венных мер со стороны командования воинских частей 

Пограничной службы КНБ РК в целях недопущения и 

иско ренения негативных проявлений в сфере учета и прак-

тичес кого использования военного имущества.  

Капитан К.ЗАГИПАРОВ, 

дознаватель 2-го отдела военной полиции КНБ РК .

ГАУПТВАХТАПонятие «гауптвахта» впервые появилось в древней России 

в 1707 году. Гауптвахта первоначально означало - главный 

кара ул, позже в Русской армии стало означать караульный дом, 

место для размещения личного состава караула, когда Петр I 

учре дил воинские гарнизоны и комендатуры. 

Майор юстиции А.КУАНЫШЕВ, начальник ОД УВП КНБ РК 

по Алматинскому гарнизону.

ÓÊÐÅÏËßß ÑÒÀÒÓÑ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÅÃÎ

ÓÊÐÅÏËßß ÑÒÀÒÓÑ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÅÃÎ

Главная военная прокуратура.

Как полагает Б.Ташимов, исключительно мерами 

совершенствования социального пакета мы уверенно ожи-

даем повышения престижности военной профессии и комп-

лектования военной организации профессиональными и 

компетентными кадрами.

Отдельно им затронуты вопросы военной полиции, дана 

положительная  оценка результатам их служебно-боевой 

деятельности.

В ходе заседания заслушаны отчеты и выступления 

представителей военных ведомств, руководителей 

правоохранительных органов, обсуждены рекомендации, 

ориентированные на совершенствование системы 

социальной поддержки.

Отмечая огромную работу Министерства обороны в со-

ц иальной сфере, Общественный совет предложил при нять 

меры по дальнейшему развитию и модернизации ведомст-

вен ного жилищного фонда, механизмов социальной 

адап тации военных пенсионеров и расширению перечня 

соц иальных  льгот. 

Немало заслуживающих внимание рекомендаций прозву-

чало и по вопросам объединения органов военной полиции, 

повы шения эффективности их предупредительно-про-

фи лактической деятельности, обмена опытом в между-

народном формате и улучшению имиджевой работы.

По итогам заседания Общественного совета принято 

соответствующее решение.

17 июня в Астане под 

председательством депутата 

Мажилиса Парламента РК Абая 

Тасбулатова состоялось очередное 

заседание Общественного совета по 

вопросам обеспечения законности 

при Главной военной прокуратуре, 

где обсуждены вопросы укрепления 

института военной полиции, а также 

принимаемые Министерством 

обороны меры по совершенствованию 

системы социального обеспечения 

военнослужащих и членов их семей.


ОТАН

 

ОТАН

 

Сақшысы


Сақшысы

Сақшысы


12

№ 24 “ОС-ЧР” 27 маусым 2015 жыл

ТӨЛ МЕРЕКЕ

 Далее в ироничном стихотворении поэт описывает 

газетный день, который, даже по истечении времени не 

сильно изменился. Лишь войдя в коллектив журналисткой 

братии, осознаешь актуальность стихотворения поэта. И 

последние строчки: 

«Если встретите человека  белее мела, 

Худющего, худей, чем газетный лист, 

-Умозаключайте смело – 

Или редактор или журналист», - уже воспринимаешь 

иначе.


 Журналистика – мощная сила и ее значение постоянно 

возрастает. Именно журналисты первые приносят народу 

информацию о событиях в мире, стране.  Военный 

журналист - особая профессия, требующая не просто 

профессиональных навыков, но и выдержки, терпения, 

оперативности. На передовой  военный журналист, мало 

чем отличается от бойца, тоже  боевое снаряжение, те 

же армейские навыки, есть  лишь небольшая  надпись 

-  «Пресса»  и вместо оружия перо и блокнот. 

В  последнее воскресение июня –  представители СМИ 

отмечают свой профессиональный праздник – День 

«Рабочий утром глазеет в 

«Рабочий утром глазеет в 

газету.

газету.

Думает: Нам бы работенку 

Думает: Нам бы работенку 

эту!

эту!

 Дело тихое, и нету чище

 Дело тихое, и нету чище

Не то, что по кузницам 

Не то, что по кузницам 

отмахивать ручища

отмахивать ручища

 Сиди себе в редакции в 

 Сиди себе в редакции в 

беленькой сорочке-

беленькой сорочке-

И гони себе строчки…

И гони себе строчки…

… В искоренении 

… В искоренении 

вредного убежденья

вредного убежденья

Вынужден описать 

Вынужден описать 

газетный день я»

газетный день я»

 В. Маяковский

 В. Маяковский

Прапорщик Р.АХМЕТОВА, «ОС-ЧР». 

работников связи и информации. В преддверии праздника 

мы, конечно же, хотим поговорить о пишущей братии.

«Устная речь оставляет впечатление, а письменная 

– след», гласит народная мудрость. Что мы видим, 

перелистывая нашу пограничную газету? 

Людские судьбы. Жизнь границы с тревогами, мечтами, 

надеждами. Лица границы.  Портреты подразделений…

 Можно сказать, что газета «Отан сақшысы-Часовой Родины» 

- это победа над временем. Перелистывая старые подшивки 

газеты, с удивлением узнаешь знакомые лица. На газетной 

полосе встречаются  командир и рядовой, мастер своего дела и 

нерадивый лентяй или того хуже, правонарушитель. Читатель 

узнает не только о событиях в стране и мире, ратных буднях 

пограничников, он получает информацию о здоровом образе 

жизни, репортажи с соревнований, культурно-досуговых 

мероприятиях, повышает  знания по  правовому всеобучу.

 Наша газета «Отан сақшысы-Часовой Родины», 

получившая первоначально имя «Пограничник Казахстана»  

появилась 10 июля 1943 года. В дни, когда на полях войны  

шла ожесточенная Курская битва, готовился в печать 

материал для защитников Родины. Это было необходимо 

также как пища, оружие и боеприпасы. Люди не только 

узнавали об обстановке с фронта, но через газету постигали 

еще и азы мастерства. Газета стала надежным подспорьем 

в овладении воинским мастерством, воспитании молодых 

воинов беззаветному служению Отечеству на примерах  

службы лучших пограничников своего времени. 

И сегодня «Отан сақшысы-Часовой Родины» -  связующее 

звено между пограничниками разных регионов нашей страны, 

а также между поколениями воинов границы. За все время 

существования  пограничной газеты, начиная от первых проб 

пера до больших профессиональных высот, прошло не одно  

журналистское поколение.

 Полковник в отставке Василий Шупейкин  был главным 

редактором газеты «Отан сақшысы-Часовой Родины» в 

далеком 1993 году.

- Это было трудное, но интересное время. Развал большой 

державы отразился на всем. Бывало, мы ночевали в 

типографии, но, несмотря на все сложности, ни один номер 

не был пропущен. Газета всегда выходила в срок. И сегодня, 

после пятнадцати лет пребывания в запасе, я готов прийти 

в военную журналистику, поделиться опытом, посетить 

пограничную заставу. Надо любить свое дело, тогда и на 

пограничной заставе и в газете будет государственный 

порядок, - поделился ветеран.

 Статьи  военного журналиста подполковника запаса Евге-

ния Грасевича всегда были овеяны романтикой  службы 

воинов границы, а его поэтические строки продолжают 

вдох новлять  читателей. 

На протяжении всех лет, авторами газеты были не только 

штатные военнослужащие, но и  представители  личного 

состава пограничных отрядов. Имя  старшего прапорщика в 

отставке Александра Маричева известно  многим читателям. 

Его статьи были всегда актуальны и востребованы.  

Сегодня читателю уже знакомы фамилии наших вне ш-

татных корреспондентов: майор Эдуард Ольшевский (в/ч 

2088), сержант Зарипа Абдуллаева (в/ч 2020), служащая 

Макпал Абишева (в/ч 2458) и многие другие вносят свою 

лепту в историю Пограничной службы.

 Газета «Отан сақшысы – Часовой Родины» - не просто 

азбука Пограничной службы. Это возможность узнать о 

новостях, порадоваться успехам сослуживцев, с гордостью 

показать статьи и сказать: «Мы служили вместе». Журна-

листс кое слово объединяло и продолжает объединять лю дей

выполняющих одно дело – защиту рубежей нашей страны. 

Тираж пограничной газеты невелик, но стабилен уже долгие 

годы. У нас есть свой читатель. И хочется надеяться,  что это 

не претерпит изменений. 

 Я искренно поздравляю коллег по перу, желаю всегда  

быть на переднем крае событий и «глаголом жечь сердца 

людей»! 


С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ

С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ

Міне, орамды ойын өзінің қарымды қала мымен жеткізетін 

журналистердің кәсіби мерекесі де келіп жетті. Отансақшылық 

жур налистердің ҰҚК Шекара қызметінің 23 жылдық тари-

хында тындырған істері ауыз толтырып айтуға тұрарлық. 

Бұлай деуімізге сүйенер дерегіміз де, жүгінер айғағымыз 

да жетіп жатыр. Жасыл күнқағарлы шека рашылар туралы 

жа сыл кітаптардың бірінен соң бірі «Отан сақшысы-Часовой 

Родины» газеті тілшілерінің қаламымен жазылып, шекараға, 

қа лың оқырманға жол тартты. 

Біздің – шекарашы журналистердің қауыр сын қаламы 

шекарашылардың төл басылымында ұшталып, шекараның 

жалын-көрігінде шыңдалды. Ғұмыры жеткенше шекарада 

қызмет атқарып, ыстығы мен суығын қара нарша қайыспай 

көтер ген  ше ка рашы  ардагерлер,  небір  мықты  азаматтар,  Журналист Т.ДƏУЛЕТБАЕВА, «ОС-ЧР».

Қанатты сөздің майталманы Петан Жарко: 

«Жарқын болашақ туралы билік ойланады, 

жарқын өткен шақты тарихшылар жасар, ал 

қазіргі жарқын құбылысты журналистер жеткізеді» 

деген. Шынында да журналист ел-жұртпен етене 

араласып, қайнаған өмірдің ішінде жүреді. Бұл 

мамандықтың өзгелерден басты артықшылығы да 

осында секілді. 

ЖУРНАЛИСТІҢ ҚАРУЫ – 

ЖУРНАЛИСТІҢ ҚАРУЫ – 

ҚАЛАМЫ МЕН ІЗДЕНІМПАЗДЫҒЫ

ҚАЛАМЫ МЕН ІЗДЕНІМПАЗДЫҒЫ

тағ дыры қилы адамдар туралы мақала жазар алдында кен 

іздеген геологша үңгіп қазып, кейіпкердің көпке беймәлім 

жақтарын дөп басуды үйрендік. Тағдырын шекарамен 

байланыстырған шекарашымен бірге шекара нарядына шы-

ғып, оның қиындығына төзу де журналистердің ға на қолы нан 

келді... Біздің газет бетінде жа рық көретін тұщымды дүние-

лермен бір ге сыни мақалалар да жеткілікті. Жақсы матер-

иалдарымен танымал журналистер: Радик Кагенов, Қуаныш 

Тұрапов тардың қаламынан туған өткір мақалалардан кейін 

біраз мәселелердің өз шешімін тапқаны жасы рын емес. 

«Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық» демекші, мен 

үшін шекарашылар жайлы жазған бірінші мақалама қол 

қойған Сағидолла Сиқымбаев ағамыздың орны бөлек. 

Содан бастап, әкелген мақалам ықшамдалса да шығып 

тұ ра тын болды. Сөйтіп, бірте-бірте штаттан тыс тілшіге, 

ақыр аяғында журналистика саласында өз қолтаңбалары 

бар Бірлік Ақшолақов, Лариса Дмитрюк, Евгений Грасевич 

секіл ді журналистер еңбек ететін шығармашылық ұжымның 

мүшесіне айнал дым... 

Шыны керек, шекара отряд тарына журналистік іссапармен 

барып, көбірек жүріңкіреп қал сақ, жауапты хатшымыз Наз гүл 

Жекенқызының «материал қайда?» дейтін сәттерін кәдімгідей 

са ғы  натынымыз  да  бар.  Редакцияға  тезі рек оралып, өзіңді 

ғажа йып  әсерге  бөле ген шекара мен шекарашылар туралы 

мақа   ла ның бірінен соң бірін жазып тастауға асығасың. Әрі 

қарай сенің дүниеңді газет бетінде ажарлап, көркін кіргізу 

– жауапты хат шы Назгүл Досмұхаметова бастаған жос пар лау 

бөлімінің еншісіндегі міндет.  

Тағдыр деген қызық қой... Талай жылдар бұ рын маған штат-

тан тыс тілшілердің бірі тура  лы мақала жазу жүктелді. Көп 

ұзамай «Жа ным ды жеп жазамын» атты мақала жарық көрді. 

Мақа ланың сондағы кейіпкері Шонжы шекара отрядында 

қыз мет атқаратын штаттан тыс тілшіміз Рамилям Ахметова. 

Қазақ-қытай шекарасында тұрған әскери ұжым туралы 

мақалаларды жазудан шар ша майтын Рамилямның өзі де 

бүгін де отансақшылық журналистердің бірі.

Тағы да жаркенттік Фарида Барақова, шекарашы инже-

нер лердің атынан үн қатып, газет бетінде мақаласы жарық 

көргенше жаны тынбайтын Раиса Қолдауова, Орта лық әскери 

зауыттың белсенді әскери қызметшілерінің бірі Айжан Рахым-

баева – «Отан сақшысы-Часовой Родины» газетінің ел шебін-

дегі жанын жеп жазатын штаттан тыс тілші лері.  

... Заставаға ат басын тіреп «Мен жур налиспін, сіздердің 

өмірлеріңізді жазуға келдім!» деген тілшінің иығына қару 

асып, қасына шекарашы мен қызмет итін қосып бе ріп, шекара 

шебіне аттандыратын офицерге риза болмау мүмкін емес. 

Өйткені, осы арқылы офицер заставаның өзіне ғана тән бөлек-

ше құдіреті бар екенін тілшінің өз көзі мен көргенін қалайды. 

Иә, мерекеміз құтты, жазарымыз көп бол сын, журналист 

ағайын!  

Будучи на пограничной заставе «Даля» 

полковник К.Актанов дал высокую оценку 

проведённой работе по инженерному 

оборудованию участка госграницы. 

По результатам проверки заместителем 

Директора Пограничной службы были 

поощрены 10 военнослужащих срочной 

службы инженерно-саперной роты отряда. 

Поощрение в виде краткосрочного отпуска 

домой на 10 суток заслужили рядовые Аян 

Турғынбек, Шамиль Калменов, Мырзабек 

Талипов, Оркен Ахметбек, Денис Павлов, 

Азамат Рахимбай, Жангельды Окенов, 

Лисбек Ешетай, Марат Жекенов и Жанибек 

Умбетов. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ОТПУСК


В период с 23 по 25 июня 

текущего года группа офицеров 

Центрального аппарата ПС 

КНБ РК во главе с заместителем 

Директора Пограничной службы 

полков ником  К.Актановым 

проверила на участке войсковой 

части 2018 регионального управ-

ления Береговой охраны ПС КНБ 

РК выполнение работ инженерного 

месяч ника. 

Соб.инф.

Document Outline

 • OS_1
 • OS_2
 • OS_3
 • OS_4
 • OS_5
 • OS_6
 • OS_7
 • OS_8
 • OS_9
 • OS_10
 • OS_11
 • OS_12


1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал