Газет 1935 жылғы шілдеден бастап шығады №42 (7249) 23 қазан, Бейсенбіжүктеу 225.04 Kb.

Дата23.01.2017
өлшемі225.04 Kb.

Байғанин  ауданының  газеті

Газет 1935 жылғы

шілдеден бастап шығады

№ 42

(7249)

23 қазан,

Бейсенбі

2014 жыл

Қазақ әдебиетіндегі көркем сөз бен

маржан жырдың талантты иелері, жер-

лестеріміз жазушы Т.Жармағамбетов

пен ақын С. Жиенбаевтың  туғанына

80 жыл толуына арналған  буккрос-сингке  (Bookcrossing ) аудандық ор-

«Талант және шығарма»

Биыл    қазақ  әдебиетінде  алар

орны  бөлек  тұлғалар - көрнекті  жа-

зушы  Т.  Жармағамбетов  пен  сыр-

шыл  ақын  С.  Жиенбаевтың  туған-

дарына 80 жыл.

Осыған  орай    ауданға  сонау  Ал-

матыдан,  Астанадан  және  Ақтө-

беден қонақтар келді.  Атап   айт-

қанда  мерейлі  тойға    Қазақстан

Жазушылар  одағының  хатшысы,

сыншы  Бақыт  Сарбалаев, «Жазу-

шы»  баспасының  директоры,

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығы-

ның  лауреаты,  сатирик  Табыл

Құлиясов,  журналист-жазушы  Жа-

нат  Елшібек,  әдебиет  сыншысы

Айгүл Кемелбаева, Қ Р Жазушылар

одағының  мүшесі    Шамшырақ  -

Ақтөбе    ЖШС  -нің  директоры

Мейірхан  Ақдәулетұлы,  Қазақ-

стан-Ақтөбе телерадиокомпания-

сының  директоры  Раукен  Отын-

шин,  Ақтөбе    облыстық    мәде-

ниет, мұрағаттар және құжатта-

ма  Басқармасы  ММ  басшысының

орынбасары  Қыдырғали  Ермұха-

нов,  ақын  Амантай  Өтегенов,

«Шабыт»  халықаралық  фести-

валінің  «Әдебиет»  номинациясы

бойынша бас жүлдегері, «Аспан мен

жердің  арасы», «Уәде»  атты  жыр

жинақтарының  авторы,   түрлі

әлеуметтік  тақырыптарда  қалам

тербеп 

жүрген 

журналист,

«Ақтөбе»  газетінің  бас  редакто-

ры,  ақын  Бауыржан  Бабажанұлы,

облыстық «Ақтөбе» газеті Бас ре-

дакторының  орынбасары  ақын

Ертай  Ашықбаев, «Ақтөбе-Қазақ-

Әдебиет  әл

Әдебиет  әл

Әдебиет  әл

Әдебиет  әл

Әдебиет  әлеміндегі  мере

еміндегі  мере

еміндегі  мере

еміндегі  мере

еміндегі  мерейто

йто

йто


йто

йтоййййй


Әсем

ЖАРМАҒАМБЕТОВА,

Тобық  Жармағамбетовтың

қарындасы:

— Туған жеріме, өз еліме келіп

үлкен  қуанышта  отырмын.

Тобық  ағам  мен  Сағи  ақынның

мерейтойына  арнайылап  Аста-

на  мен  Алматы  қалаларынан

қонақтар  келді.  Облысты қ

«Ақтөбе»  газеті    мен  «Қазақ-

стан-Ақтөбе»  телеарнасының

ұжымы  қаламгерлердің 80 жыл-

дығына  атсалысты.  Ақтөбенің

де белгілі қаламгерлерлері өз ле-

біздерін  білдіріп,  тойдың  орта-

сында  жүрді.  Алдымен  Ақтөбе-

дегі «Достық» үйінде 17-күні То-

быққа,  18-күні  Сағиға  арналған

үлкен  кеш  болды.  Облыс  әкімі

А.Мұхамбетов  Тобықтың  жары

Сәпияны,  қарындасы  деп  мені,

Тілектесті,  досы  Сәдуді  қабыл-

дап,  арнайы  құттықтады.

19-қазанда Байғанин ауданын-

да  үлкен  кеш  болды,  аудандық

кітапхана  мен  музей  ұжымдары

да  қонақтарды  жақсы  қарсы

алып, 80 жылдыққа өз үлестерін

қосты.  Жарқамыстағы  сапары-

мыз  да  көңілге  үлкен  әсер  сый-

лады.  Әйгілі  «Ақбұлақтың»

қасынан қонақтарды  күтіп  ал-

ған  ауыл  әкімі  М.  Әжімкин,  мек-

теп  пен  кітапхана  директоры

барлық шараларды да өте жақ-

сы  ұйымдастырып,  қасымызда

болды.  Жарқамыстағы  халық-

пен, ақын мен жазушының оқыр-

мандарымен кездескен сәт тіпті

естен кетпестей болды. Тобық

ағаның басына барып, Құран ба-

ғыштады қ.  Ақын-жазушысын

ардақтаған  туған  елді  көріп

көңілім  бір  марқайды.  Тобы қ

ағамның 80 жастағы  тірі  бей-

несін  көрмегенім  болмаса,  мен

бұл тойда ағам тіріліп келгендей

қатты  қуандым.  Елінің  тума

талантын  төбесіне  көтерген

той  менің  ойымша  дүркіреп

өтті.  Аудандық  «Жем-Сағыз»

газеті  де  Тобық  пен  Сағиға  ар-

найы  газет  шығарды,          бұл

ұжымға да алғысым шексіз. Мен

Тобықтың  туыстары  атынан

аудан әкімі Мамырғали Аққағазо-

вқа,  аудан  әкімінің  орынбасары

Шара  Қуанышқызына, 80 жыл-

дықтың жоғары деңгейде ұйым-

дастырылуына  атсалысқан

барлық  мекеме  басшылары  мен

қызметкерлеріне  үлкен  алғы-

сымды жеткізгім келеді.

талық  кітапхананың  оқу  залында

еліміздің және Ақтөбе өңірінің танымал

ақын-жазушылары  мен қос  тұлғаның

туыстары ,жұбайлары қатысты. Заман

талабына сай  кітапхананың иннова-

циялық  жұмыс  түрі  Буккроссинг    

кітап  оқуды  ілгерілету,  оқырмандар

арасында  оқыған  кітабы  туралы

әңгімелеу, «оқып болсаң, басқаға бер»

приципіне негізделген.  Аталмыш шара

ақын  Сағи  Жиенбаев  пен  жазушы

Тобық Жармағамбетовтың  шығарма-

ларына арналды. Кітапхана оқырман-

дарының  қатысуымен  шарада  жас

оқырман Т.Жармағамбетов атындағы

орта  мектебінің  оқушысы  Ғабдулла

Ақтоты  Сағи ақынның  «Бөрік» өлеңін

оқып, достарына ақын атасының жыр

кітаптарын  оқуға  шақырды.  Ал,  бала

кезінен әдебиетке жаны құштар, кітап-

хананың тұрақты оқырманы Рита Азо-

ва    жазушы  Тобық  Жармағамбетов-

тың  шығармаларын оқуға шақырды.

Ал, Жарқамыс ауылынан келген Жар-

қамыс моделді ауыл кітапханасының

тұрақты оқырманы Зарина Сейілхано-

ва оқуында  Тобық ағаның «Қызыл ай»

әңгімесінен үзінді  тыңдалды.

Кітапханаға ат басын тіреген  қалам-

герлер арасынан  ҚР Жазушылар Ода-

ғының  хатшысы Болат Сарбалаев,  жа-

зушылар        Жанат  Елшібек,  Табыл

Құлияс,журналист  Кәдірбай Бекмаған-

бет және жазушы Тобықтың досы Саду

Нұржау  өз естеліктерін айтты, кітапха-

на оқырмандарына  қос тұлғаның шы-

ғармашылығынан  сыр шертті.

Буккроссинг аясында  «Жем бойы-

ның  қос  жұлдызы»  кітап  көрмесі,

«Өлеңнің ерке өзені» (Сағи Жиенбаев)

«Нәзік  сезімді  суреткер», «Тобық  та-

лантына тағзым» (Т.Жармағамбетов)

бейнебаян слайдтары     және «Жемнің

қос жұлдызы» атты таланттардың өмірі

мен  шығармашылығына  арналған

кітапханалық    блог  таныстырылымы

өтті.


Сонымен қатар, еліміздің, өңіріміздің

танымал тұлғалары ақын-жазушылар

қауымы  кітапхана қорындағы  өз ту-

ындыларына, кітаптарына қолтаңбала-

рын қалдырды, оқырмандарына, кітап-

ханашыларға жүрекжарды лебіздерін

айтып,  ризашылықтарын    білдіріп,

көтеріңкі көңіл күймен тарқасты.Гүлзада МҰХАМБЕТИЯР,

аудандық    орталықтандырыл-

ған кітапхана жүйесінің деректер

базасының бас әкімшісі.

стан»  телеарнасының  журналисі,

қаламгер    Жақсылы қ  Айжанов,

Тобық пен Сағидың бала кезгі досы

Сәду  Нұржау,  Т.  Жармағамбетов-

пен  қызметтес  болған,  Қазақ-

станның  құрметті  журналисі

Кәдірбай Бекпағамбетов, Сонымен

бірге, Тобықтың жары Сәпия  және

қос қарындасы Әсем мен Тілектес,

Сағидың  жары  Уәзипа,  қызы  Қар-

лығаш келді.

Мерейтой  аудандық орталықтан-

дырылған  кітапханадан  бастау

алып,  онда  Жем  өңірінен  түлеп

ұшып, қазақ әдебиетінің тарихында

есімдері      елеулі  болған  жазушы

Тобық  Жармағамбетов  пен  ақын

Сағи Жиенбаевтың артында қалған

мұралары  туралы  айтылып,  олар-

дың өлеңдері мен шығармаларынан

үзінділер оқылды. Және де естелік-

тер айтылды.

Бұдан кейін 80 жылдық мерейтой

арнасы    аудандық  мұражай  үйінде

өз жалғасын тапты. Онда аталмыш

мекеменің  директоры  Л.  Жаулина

келген  қонақтарға  аудан  тарихына

экскурсия  жүргізіп,  ақын  жазушы-

ның 80 жылдығына арналған көрме-

мен  таныстырды.  Сонымен  қатар

мектеп  оқушылары  Тобық  шығар-

маларынан  үзінді  келтіріп,  сыршыл

ақын  Сағидың  өлеңдерін  оқыды.

Және  ақын  жазушының  өмірбаяны,

шығармашылығы мен естелік сурет-

тері    арнайы  слайдтар  арқылы

көрсетіліп  тұрды.

Сонымен қатар мерекелік іс шара

барысы  аудандық  мәдениет  үйінде

тырып өтті. Алғашқы сөз кезегін ал-

ған    Байғанин  аудандық  мәслиха-

тының  хатшысы  Б.  Тұрлыбаев  пен

сыншы  Б.  Сарбалаев  мерекелік

тойға өз құттықтауларын айтып, ри-

зашылықтарын білдірді. Кеш аясын-

да Тобық аға туралы көптеген есте-

ліктер  айтылып,  әсерлі  әңгімелер

болды. Әсіресе Тобық ағаны аяулы

жары Сәпия апай сөз алғанда елең

еткен  адам  кемде  кем.  Ол  кісі  су-

реткер жазушы туралы, оның ішінде

отбасылық    бақытты  шақтарын  ес-

теліктер  айтып,  көзіне  жас  алды.

Сондай - ақ  Б. Тәжібаев атындағы

саз  мектебінің  ұстазы  Сара  Ибраи-

мова,  аудандық  мәдениет  және

тілдерді  дамыту  бөлімінің  бастығы

Нұрәділ Қолдасбаев және мәдениет

үйінің  директоры  Гүлжан  Қонаева-

лар  Сағи  мен  Тобықтың    сөздеріне

жазылған әндерінен шашу шашты.

Осылайша аты аталған қонақтар

сахна  төріне  шығып  мерейтойға

мұрындық болған ақиық ақын Сағи

Жиенбаев пен Тобық Жарамағамбе-

тов жайында керемет естеліктер мен

әдебиет  әлемінде  жақсы  әңгімелер

айтылды.


Бұдан  кейін  С.  Жиенбаевтың 80

әдеби танымдық кеш аясында жал-

ғасты. Ол жердегі мерекелік бағдар-

ламаны  облыстық  «Ақтөбе»  газеті

Бас  редакторының  орынбасары

ақын  Ертай  Ашықбаев  жүргізді.

Аудан әкімі М. Д. Аққағазов өте жақ-

сы деңгейде қарсы алып, қабылда-

ғанына  өз  ризашылығын  білдіріп

және  де  келген  қонақтарды  таныс-

жыл  толуына  орай  ұйымдастырыл-

ған      «Сағидың  сазды  сыры»  атты

аудандық мәнерлеп оқу байқауының

бас жүлдегері  Данагүл Жанаділова

Сағи  ақынның  «Оймауыт»  атты

өлеңін өз мәнерінде оқып, тойға жый-

ылған  көрермендерді  бір  тебірентіп

тастады.


М.  МАНАРБЕКҚЫЗЫ.

 Газет «А - Полиграфия» ЖШС баспаханасында

(Ақтөбе  қаласы,  Т.  Рысқұлов  көшесі,  №  190  үй)

басылды. Басылу  сапасы жөнінде 56-21-54

телефонына  хабарласуға  болады.

Газет аптасына бір рет шығады.

Таралымы  1702  дана.  Тапсырыс  №  1687

Көлемі 1 баспа табақ, Индексі 65510

* Редакция о қырман хаттары-

на жауап бермейді, оны қайтар-

майды.

* Авторлық мақалалар редак-цияның түпкілікті көзқарасы бо-

лып  табылмайды.

*  Жарнамалар  мен  хабарлан-

дырудың  мазмұны  мен  мәтініне

жарнама  беруші  жауапты.

Директор - Редактор — Ұлықпан КӘДІР

«Жем - Сағыз»  газеті  редакциясы-

ның мекен - жайы: 030300,       Байғанин

ауданы, Қарауылкелді селосы, Д. Қона-

ев көшесі, № 35.

email:     zhemsagyzgazeti@mail.ru

Меншік иесі:

Аудандық «Жем – Сағыз»

газеті ЖШС-і

Телефон/факс: 8 (71345) 22 - 4 - 95.

Газет Қазақстан Республикасы

Байланыс және Ақпарат агенттігінде

2014 жылғы 5 мамырда тіркеліп,

№14317-Г куәлігі берілген.

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қ ұ т т ы қ т а у

Қарауылкелді  ауылы, Ж. Айжарықов

көшесінің тұрғыны Тәжімбева Қалиманы

17 қазанда 58 жасқа толған зейнеткерлік

жасымен құттықтаймыз!

Сізге  зор  денсаулық,  отбасыңызға  аман-

дық, ұзақ жылдар жасаған еңбегіңіздің жемісін

көріп, немерелерді қызықтап жүре беруіңізге

тілектеспіз.

Құтты  болсын 58 жасыңыз

Қуаныштың  кемерінен  тасыңыз

Әрқашанда  мықты  болып  денсаулық

Қажымастан  жүзден  әрі  асыңыз.

Тілек  білдіруші:  жолдасы  Нәренбай,

балалары,  немерелері,

қыз - күйеу,  жиендері.

Бисениязов 

Мирамбек

Кубайдуллаевич  өзінің  жеке

кәсіпкерлігін  жабатындығын  ха-

барлайды. 

Серия 09915,

№0003620,  берілген  күні 26. 11.

2012 жыл.Коштанбеков  Ләззат  Убай-

дуллақызы 

өзінің 


жеке

кәсіпкерлігін  жабатындығын  ха-

барлайды. 

Серия 06915,

№0004450,  берілген  күні 03. 02.

2010 жыл.Қарауылкелді  ауылы, Жаңа Құрлысшылар

№2/33 көшесінің тұрғындары Ақдәулет

Абибуллин мен Інжу Ақдәулет қызын туған

күндерімен құттықтаймыз!

Ал көке құтты болсын 30 жасың,

Әр уақытта домалап өрге тасың.

Ұшырған бәрімізді осы ұядан,

Әрдайым  аман  болсын  алтын  басың.

Шүкір деймін өзіңдей жан барына,

Жақсылықты тілейміз біз жалбарына.

Сіз секілді көке болса, біздей іні - келін,

Алаңдамай қарайды ғой алдарына.

Жете бер аңсап күткен тілегіңе,

Қылаудай дақ түспесін жүрегіңе.

Інжукай, әулетіңнің мақтаны бол,

Алды бол қатарыңның бұл өмірде.

Тілек  білдіруші:  Нұрдәулет - Райса,  Айару.

Қарауылкелді  ауылы

Бармақ батыр көшесі, №215 тұрғыны

     Балтабайқызы Қадишаға!

Құтты  болсын  Қадиша  туған  күнің,

Балалық шыңы 13 жасқа толған күнің.

Жылдан жылға аман жет осы күнге,

Сен туған күн біз үшін думан бүгін.

Игі  тілекпен:  әке - шешең,  аға - жеңгең,

ағалары  Әліби,  Берді,  Ғаламат,  Жарқынбай,

сіңлілерің  Мереке,  Айжұлдыз,  інің  Нұрдәулет.

ЕСКЕ АЛУ

Утеталиева  Салтанат  Самар-

кановна өзінің жеке кәсіпкерлігін

жабатындығын  хабарлайды.  Се-

рия 09915,  №0003653,  берілген

күні 08. 02. 2013 жыл.Оймауыт өңірінде адал азаматтығымен

аты қалған әкеміз Таңсықбаев

Сағынбайды сағына еске аламыз

(04. ХІІ. 1934 - 21. Х. 2004 ж. ж.)

Жеттің бе тағы сары күз...

Кеудемдегі кішкентай ғана жүрегім «Әке» сөзінің жадымнан өшіріліп

қалмауы үшін жанталаса соғып тұрғандай - ақ. Әлбетте мендегі тіршілік

тоқтамайынша,  әкешімнің  есімі  ұмытылмасы  аян.  Әкеге  деген  сағы-

ныш мәңгілік өзекті өртейді. Біздің бақыттың бағында әкенің орны ойсы-

рап  тұр.

Сол күз келді, әке сізді әкеткен

Тағы да құс кетті, сарғайды жапырақ,

20 жыл өтті жанымызда жоқсың

Күзге жылда өкпелімін тұнжырап.

Тағдырдың  соқпағындай  болып  күндер

Өмірдің тосқауылы пендеге сын

Асқар таудай болып ең бізге кемел,

Әкешім жатқан жерің жайлы болсын!

Еске алушы: кемпірі Нәзипа, ұл - қыздары.

Байғанин аудандық  жұмыспен  қамту  және әлеуметтік  бағдарламалар

бөлімі және Байғанин ауданының жұмыспен қамту орталығы ұжымы осы

мекеменің  бас  маманы  Орманова  Римма  Түрікпенбайқызына  апасыТалайлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті»  жауапкершілігі  шектеулі  серік-

тестігінің  ұжымы  осы  баспасөз  ақпарат  құралының  жауапты  хатшысы

журналист  Боранбаева  Бақытгүлге  ағасы

Бисеннің

кенеттен қайтыс болуына байланысты отбасы мен ағайын - туыстарына

қайғыларына ортақтаса отырып, көңіл айтады.

«Қазагромаркетинг»  АҚ  инвестициялық  субсидиялау  үшін  инвес-

торлардан  өтінімдер - қабылдайтыны  туралы  хабардар  етеді.

Инвестор ретінде Қазақстан Республикасында инвестициялық салыным-

дарды жүзеге асыратын агроөнеркәсіп кешен субъектісі болып табылатын

жеке және заңды тұлғалар қарастырылады.

Инвестициялық  субсидиялар  ҚР  агроөнеркәсіптік  кешеніндегі  жаңа

өндірістік  қуаттар  құруға  немесе  жұмыс  істеп  тұрғандарын  кеңейтуге  ба-

ғытталған шығындардың бір бөлігін өтейді.

Инвестициялық  субсидиялау  ҚР  Үкіметінің 2014  жылдың 29 сәуіріндегі

№421 қаулысымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестици-

ялық салынымдар кезінде жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің орнын тол-

тыру бойынша субсидиялау қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

Барлық  сауалдарды  «Қазагромаркетинг»  АҚ-ның call орталығына 8 800

080 70 80 нөмірі бойынша жолдауға болады. (Қазақстан бойынша қоңырау

шалу  тегін).Құжаттар  дайындау  ақпаратын  алу  үшін  аудандық  ауылшаруашы-

лығы  және  ветеринария  бөліміндегі  «Қазагромаркетинг»  кеңсшісіне

хабарласуыңыз сұралады. Байланыс телефоны: 8 (17345) 23 - 1 - 34.

Тоқсанбай  Салтанат  Кенже-

тайқызы өзінің жеке кәсіпкерлігін

жабатындығын  хабарлайды.

Серия 09915, №0003727, берілген

күні 02. 05. 2013 жыл.

Инвесторлардан  шығыстарының

Инвесторлардан  шығыстарының

Инвесторлардан  шығыстарының

Инвесторлардан  шығыстарының

Инвесторлардан  шығыстарының

бір  бөлігін  өтеу  бойынша

бір  бөлігін  өтеу  бойынша

бір  бөлігін  өтеу  бойынша

бір  бөлігін  өтеу  бойынша

бір  бөлігін  өтеу  бойынша

өтінімдер  қабылдау  басталды

өтінімдер  қабылдау  басталды

өтінімдер  қабылдау  басталды

өтінімдер  қабылдау  басталды

өтінімдер  қабылдау  басталды

Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп

жатырмыз. Жаңа  қоғамның  сипаты

iскерлiк 

болса, 

бұл 


жолда

жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал шешiмi

күрделi  мәселелер  де  бар.  Ол  –

әлеуметтiлiк  мәселе.  Бұл  салада

қоғам  өмiрiнде  түбегейлi  шешiмi

табылмай  тұрған  мәселе,  ол – кор-

рупция.  Елiмiзде  осы  мәселеге  ар-

найы  қабылданған  заңдар  да,  атқа-

рылып жатқан жұмыстар да баршы-

лық,  бiрақ  бұл  мәселе  әлi  толық

шешiмiн тапқан жоқ.

Сыбайлас  жемқорлықпен  күресу

Қазақстанның  бүгінгі  күнгі  күрделі

мәселесі  болып  отыр.  Үлкен  әлеу-

меттік  қасірет  болып  табылатын  ол

саяси  даму  тұрғысынан  бір-біріне

ұқсамайтын   әлемдегі   барлық   ел-

дердің   қай-қайсысын   да   қатты 

алаңдататыны  анық.

Мемлекеттің дамуына бармақ ба-

сты,  бұрынғы  өткен  ата-бабалары-

мыз да дөп басып «тура биде туған

жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген.

Олардың әділдік пен турашылдықты

ту  еткендігін  ғасыр  қайраткерлері

Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және

тағы да басқа біртуар билер мен ше-

шендердің өмірі дәлел болатындығын

біз тарихтан жақсы білеміз.

Елбасы биылда «Қазақстан халқ-

ының әл-ауқатын арттыру – мемле-

кеттік  саясаттың  басты  мақсаты»

атты өзінің Қазақстан халқына Жол-

дауында «демократиялық қоғам жағ-

дайында  қылмыс  пен  сыбайлас  же-

мқорлыққа  қарсы  күрес  ерекше

мәнге ие болады» деп атап көрсетті.

Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз

құбылысты  жою  бағытындағы  ке-

шенді және жүйелі күрес жүргізу сая-

саты жанданып, әрі қарай жалғасын

Сыбайлас жемқорлыққа жол жо

Сыбайлас жемқорлыққа жол жо

Сыбайлас жемқорлыққа жол жо

Сыбайлас жемқорлыққа жол жо

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!

қ!

қ!

қ!қ!

табады деген сөз.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге,

тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлем-

ге танылғанымызға жиырма жылдай 

уақыт  өтті.  Өткенімізге  көз  салсақ,

Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы

Назарбаевтың  көреген  саясатының

арқасында  мемлекетіміздің  тамыры

тереңге тартып, нығая түсуіне бағыт-

талған құқықтық заңнамалар мен іс-

шаралар  қабылданып,  ел  экономи-

касы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп,

әлем  мемлекеттерінің  ортасынан  өз

орынын  айқындады.  Бүкіл  әлемге

өзінің  біртұтастығымен,  ажырамас

бірлігімен танылды. Қоғам дамуының

жаңа жолын таңдап, уақыттан туын-

даған  әртүрлі  кеселдерден айығуды

міндет етіп қойды. Ол жол - Президе-

нетіміз Нұрсұлтан Әбішұлының бас-

тауымен  алға  қойылған  сыбайлас

жемқорлықпен күрес жолы.

Кез-келген  өркениетті  қоғам  үшін

сыбайлас  жемқорлықпен  күрес  ең

өзекті мәселелердің бірі болып табы-

лады. Біздің қоғамда сыбайлас жем-

қорлыққа орын жоқ. Қоғамның бар-

лық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің

одан әрі ушықпауы үшін оны тоқта-

тудың  барлық  амалдарын  қолдану

арқылы  ғана  бұл  құбылысқа  тиімді

түрде қарсы тұруға болады.

Байғанин ауданы  бойынша Салық

басқармасында    тиісті  құқық  қорғау

және басқа да мемлекеттік органдар-

мен бірлесіп заң бұзушылықтың ал-

дын алу, сыбайлас жемқорлық әре-

кеттеріне жол бермеу бағытында өз

құзіреттері  шегінде  бірқатар  шара-

ларды  жүзеге  асыруда.

Жемқорлықты жоюдың негізгі шар-

ттарының  бірі – салықтық  қызмет

көрсету  сапасын  арттыру,  салық

төлеушілермен    тікелей  кездесуді

азайтып, салық есептіліктерін элект-

рондық  түрде  тапсыруға  көшіру  бо-

лып табылады.

Бүгінгі таңда барлық қажетті қоры-

мен қамтамасыз етілген салық төле-

ушілерге қызмет көрсету орталықта-

ры қызмет көрсетеді.Салық есептіл-

іктері  мен  декларацияларын  тапсы-

ру негізінен электронды түрде орын-

далуда. Салық төлеушілерінің  95 % -

ы арнайы СОНО бағдарламасы бой-

ынша  салық  есептерін  өз  кабинеті-

нен  шықпай  тапсырып  отыр.  Бұл

жүйе  салық  органдарындағы  кезде-

сетін  заң  бұзушылықтардың,  оның

ішінде  сыбайлас  жемқорлықпен

құқық  бұзушылықтың  алдын  алу

негізі.  Себебі  салық  төлеушілерге

көрсететін  қызметтер  электронды

түрде  орындалып,  салық  төлеуші-

лердің салық органдары  қызметкер-

лерімен жеке байланысы болмайды.

Байғанин  ауданы  бойынша  салық

басқармасында  салық  төлеушілерге

жағдай  жасау  мақсатымен  арнайы

«Терминал»  жұмыс  жасауда.

Сыбайлас жемқорлықты төменде-

ту, онымен пәрменді күрестің жария-

лылығын қамтамасыз ету мақсатын-

да аптаның әрбір бейсенбісінде бас-

қарма  басшысының  қабылдауы

жүргізіледі және сенім телефондары -

(22554) , арыз  –шағым,  ұсыныс  –

пікір жәшіктері жұмыс жасауда. Онда

халықтың  өз  арыз – шағымдарын,

ұсыныстарын  білдіруге,  көкейдегі

сұрақтарын орналастыруға мүмкіндігі

бар.

Н. А. АДАЕВ, 

Байғанин  ауданы  бойынша

салық  басқармасының  бас

маманы.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

Ұнтақ жем. (Отруб) сатылады. Қостанай. Үйге жеткізу тегін.Байланыс телефондары: 22 - 1 - 80, 22 - 0 - 64,

ұялы телефон: 8 705 476 83 32, 8 705 235 35 24.

Құрметті Гүлдерай Берікпен қол ұстасып

жаңа өмірге аттағалы отырған қадамың

құтты болсын! Бақытты болыңыздар!

Ал, Гүлдерай,

Жиып бойға қасиетті бар асыл,

Бауырларға болдың және жанашыр.

Ата - ананың алып міне батасын,

Өзге үйден өз үйіңе барасың.

Қыз өрісің – бүкіл жұртқа аян-ды,

Ұзатылар кез де міне таянды.

Жақсы келін, ардақты ана атанғын,

Барған жерде бақытың боп баянды.

Өздеріңе тілеп сезім пәктігін,

Арайланып, шуақ шашып атты күн.

Шын жүректен тілейді енді ұжымың,

Өздеріңе шаңырақтың шаттығын!

Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті  ЖШС-нің  тілшісі

Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті  ЖШС-нің  тілшісі

Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті  ЖШС-нің  тілшісі

Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті  ЖШС-нің  тілшісі

Аудандық  «Жем - Сағыз»  газеті  ЖШС-нің  тілшісі

Гүлдерай  Асылбекқызының  ұзатылу  тойына

Гүлдерай  Асылбекқызының  ұзатылу  тойына

Гүлдерай  Асылбекқызының  ұзатылу  тойына

Гүлдерай  Асылбекқызының  ұзатылу  тойына

Гүлдерай  Асылбекқызының  ұзатылу  тойына

құттықтау!

құттықтау!

құттықтау!

құттықтау!

құттықтау!

                            Құттықтаушылар: «Жем - Сағыз» газетінің ұжымы.


2

23 қазан 2014

Жем бойында өсіп өңіп жетілген

Шығармамен шындықтың мәнін келтірген

Аз уақытта жазушы болып атанып

Жарқамысқа қаншама күшін кетірген.

Тобық аға ұқсағым келеді сізге мен

Қалдырдыңыз  шығарма  қаншама  біздерге

Шығармаңызды қызыға оқимын мен

Үлгі алып әр сөзіңді жадыма тоқимын мен.Мұрат Ершат,

Жарқамыс орта мектебінің 7 класс оқушысы.

Тобықтай  тұлғаға

Тобықтай  тұлғаға

Тобықтай  тұлғаға

Тобықтай  тұлғаға

Тобықтай  тұлғаға

тобықтай  тарту

тобықтай  тарту

тобықтай  тарту

тобықтай  тарту

тобықтай  тарту

Туған дала құрсағында бұлқынған,

Талай дүлдүл көкірегінде жыр тұнған.

Сол дүлдүлдің бірегейі Тобық ед,

Жылдар түгіл жүз ғасырда бір туған.

Тобық десе бәрі елеңдеп қалатын,

Әр сөзінен жүрекке ем табатын.

Сырлы сазың аңсаттырды біз жаққа

Ақ жаңбырдай сағындырып жауатын.

Кеткені ме туған жердің күйінің,

Безінді ғой біз жақтан да киігің.

Дамылдаумен алтын елің жатыр ғой,

Жыр - бәйгеге қосып құла жүйрігін.

Үмітпенен көңіліне гүл еккен,

Болмысыңнан дауа тауып жүрекке.

Сағынышпен жиі есіне алады,

Туған жерің өр қияға түлеткен.

Көкірегіңе үміт отын жағатын,

Повестері жанды баурап алатын.

Шанағынан домбыраның сөз төгіп,

Қаламынан  ой  өрілген  дара-тын.

Кие тұнған сіз туған топырағыңыздың,

Жапырағы жайқалсын бас бағында.

Сіз – бәйтерек, жалынды ұрпағыңызды

Теңеймін «Бәйтеректің жас шағына».

Қайшылықты  қазіргі  қоғамымның

Қарыса ақ бораны «Отамалы».

Қақаған қыста - дағы жаз көңілді,

Өзіңізден жүрегім от алады.

Өрнектепөлеңімді терең ойдан,

Тигізер елге менің жыр ғой пайдам.

Жырымды бірге салып «Соңғы хатпен»

Сәлем айттым мен сізге «Қызыл айдан».

«Қара  жаңбыр»  қуырып  өзегімді,

Тапқандай «Сентябрь түні» емімді.

Сіз дағы әңгімелеп, ал, мен, аға,

Ұйқасқа ұйыстырам өлеңімді.

Найзалы  бабаларым  қорған  болған,

Тұрғандай тұнып аппақ нұрдан далам.

Әңгіме – қуанышыңыз, ал, мен, аға,

Жанымның  жұбанышын  жырдан  табам.

Ой - өрнекпен кестелеп жырды күреп,

Ұшып жатыр өлкемнен дүлдүл түлеп.

Туған өлке атағын аспандатып,

Екі жақта соғуда «Екі жүрек».

Қазағым, орынымен сөзге тоқтар,

Сөзімді бұл айтылған бәрі құптар.

Сөз  сүйер  Алашымның  арландары

Біз, аға, әдебиетте «Нәзік бұлттар»!

Ғұмырыңыз ғибратты, жатқан аңыз,

Жырымды естіп бір сәтке дамылдаңыз.

Әдебиет - әлемдегі ұрпағымның,

Тобықтай тартуы деп қабылдаңыз!

Гүлден  ҚАЙНАРҚЫЗЫ,

Қаражар орта мектебінің 10 сынып оқушысы.

Шығарма жазып танылған ол жасында,

Ерен туған жан екен ғой расында.

Бос жүрген жан емесін білдіріп

Қабірінің гүл өсіп тұр басында.

Ұқсап туған жарқылдаған жасынға,

Жасын секілді тоқтап қалды тосында.

Сол жасынның қимылын лезде қайталап

Бір күндері қайта келсенші тосында.

Ұқсап туған күркіреген тасқынға,

Тез - тез келіп тез кететін расында.

Дәл сондай тасқын артынан еріп келеді

Оған халқым өз - басым кәміл сенемін!

Алпысбай Ришат,

Жарқамыс орта мектебінің 7 класс оқушысы.

«Тобық  аға»

«Тобық  аға»

«Тобық  аға»

«Тобық  аға»

«Тобық  аға»

«Тобық  аға  ұлы  тұлға»

«Тобық  аға  ұлы  тұлға»

«Тобық  аға  ұлы  тұлға»

«Тобық  аға  ұлы  тұлға»

«Тобық  аға  ұлы  тұлға»

Жарқамыс өңірінен шыққан жазушы

қаламгер  Тобық  Жармағамбетовтың

туғанына 80 жыл толуына  орай  Жар-

қамыс  орта  мектеп  кітапханасында

«Ұрпақтан тағзым талантқа» атты та-

ғылымды кеш болып өтті. Кештің мақ-

саты талантты жерлес жазушы Тобық

Жармағамбетовтың өмірі мен шығар-

маларын, әдеби мұраларын жан - жақ-

ты насихаттау. Бұл кеште Тобық Жар-

мағамбетовке  арналған  «Арнау»

М.  Жамбылұлы, «Ақ  жаңбыр»

Б. Құрманғали, «Кір шалмаған көңілің»

Ұрпақтан  тағзым  талантқа

Ұрпақтан  тағзым  талантқа

Ұрпақтан  тағзым  талантқа

Ұрпақтан  тағзым  талантқа

Ұрпақтан  тағзым  талантқа

Е. Қалел, «Нәзік бұлттар»    Қ. Нұра-

лыұлы  арнауларын  өз  нақышында

жеткізе білді. Жазушы Тобық Жарма-

ғамбетовтың сөзіне   жазылған   «Жар-

қамыс  деген  бір  жер  бар»  атты  әні,

өлкелік  ақын  Ертай  Ашықбаевтың

Тобық  ағаға  арнап  шығарған  «Нәзік

бұлттар»  әнін  Әмір  Айғаным  шырқа-

ды. Жазушының «Отамалы» әңгімесін

Гүлдана Қоянбаева ерекше сезіммен

айтып көрермендердің көңілінен шық-

ты. Тобық туралы естеліктерге К. Ше-

тей «Табиғатпен тамырлас талант еді»,

Жуырда  аудан орталығында ағза-

лары  зақымданған    «Жігер»  спорт-

тық  сауықтыру    қоғамдық  клубы

ашылып, оған әзірге Нұрниязов Бек-

болат, Есенғосов Мұхтар және Тұра-

лин Айдос сынды балалар қатысып

келеді дейді, аталмыш клубтың жат-

тықтырушысы  Нұрлан    Төлеу.

Осы  орайда  аудандық  балалар

спорт  мектебінің  жаттықтырушысы

Н. Төлеудің берген ақпаратқа сүйен-

сек,  үстіміздегі  жылдың  наурыз  ай-

ында өткен еркін күрестен Қазақстан

біріншілігіне қатысқан Мұхтар  Есен-

ғосов    екінші  орынды  місе  тұтып,

Ереван қаласында өтетін әлем чем-

пионатына  жолдама  жеңіп  алды.

3 – 10 қазан аралығында жасөспірім

мүгедектер арасында   Ереван қала-

сында өткен грек рим (классикалық)

және еркін күресінен қатысқан байғ-

аниндік М. Есенғос 97-100 келі сал-

мақта  екінші  орынды  иеленіп,  дип-

ломмен  марапатталды.  Туған  жер-

ге    сүйіншелетіп  жеткен  «Жігер»

сауықтыру  қоғамдық  клубының

жаттықтырушысы 

қуанышын


Н. Үсен «Жауайын деп келе жатты ақ

жаңбыр» Тобықтың балалық шақтан

бері жан досы С. Нұржаудың әңгімесі

«Жалғыс досым - Тобық», Д. Санатқы-

зы Сәду ағаның досы жайлы естелігін

ерекше әсерлі жеткізе білді. Сонымен

қатар  Тобықтың  туындыларындағы

қанатты сөздерін С. Қибадулла мәнер-

леп оқыды. Кеш соңы жазушы Тобық

Жармағамбетов  туралы  оқушылар-

дың әдеби қазынасынан жиналған шы-

ғармаларымен аяқталды.Айжан  ЖҰМАБАЕВА.

Биыл ауданымыздың перзенті, қазақ

әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушы тобық

Жармағамбетовтың туғанына 80 жыл

толды. Осы торқалы тойға жазушының

өмірі  мен  шығармашылығын  жас

ұрпақтарға  таныстыру  мақсатында

аудандық  балалар  кітапханасында

көптеген шаралар өтті.

«Жемнің жарық жұлдызы» тақыры-

бында кітап көрмесі ұйымдастырылып,

әр – түрлі топ оқырмандарына таныс-

тырылып, ұсынылды.

«Сәлем  сізге  Тобық  ата!»  атты

тақырыбында жазушының өнегелі өмірі

мен шығармашылығымен таныстыру,

көркем  әдебиет  оқуға  баулу  арқылы

адамгершілікке, елжандылыққа тәрби-

елеу, «Оқитын өлке»  аясында әдеби

кеш,


«Табиғатпен  тамырлас  талант»

тақырыптық конференциясы өткізілді.

Әдеби кеште, жазушының «Қара жаң-

быр», «Бәйтеректің жас шағы», «Ота-

малы» әңгімелерінен үзіндіні оқырман-

дар М. Қуанышбекқызы, А. Қазмағам-

бетова, және С. Нұржаудың «Жалғыз

досым  Тобық», «Өтежан  айтқан  сөз

еді» естеліктерін Ғабдулла А, Қалнияз

Н,  оқуында  тыңдалды.  Кешке  шақы-

рылған  жазушының  келіні  Алмагүл

апай естеліктерін айтып, ал ұстаздар

Б.Мұңайтбасова, А.Ақдаулетова, және

Облыстық Н.Байғанин атындағы бала-

Жемнің    жарық  жұлдызына  арналды

Жемнің    жарық  жұлдызына  арналды

Жемнің    жарық  жұлдызына  арналды

Жемнің    жарық  жұлдызына  арналды

Жемнің    жарық  жұлдызына  арналды

лар  кітапхансының  кітапханашысы

З. Нұртайқызы жазушы шығармашы-

лығы туралы баяндады.

Жазушы  шығармашылығындағы

туған өлке тарихын зерделеудегі бала-

лардың  танымын  кеңейту  мақсатын-

да, қазан айының 15 күні Тобық Жар-

мағамбетов атындағы орта мектептің

6 – 7 сынып оқушыларымен «Табиғат-

пен тамырлас талант» тақырыбында

тақырыптық конференция өткізілді. Кон-

ференцияға қазақ тілі пән мұғалімдері

Б. Мұңайтбасова А.Молбаева  Н.Му-

сина және мектеп оқушылары қатыс-

ты. Конференция барысында «Жемнің

жарық жұлдызы - Тобық», «Таланты-

мен танылған тұлға», «Табиғатпен та-

мырлас  талант», «Тобық  талантына

тағзым»,  тақырыптары  қамтылды.

7ә  сынып  оқушылары  А.Айдынғали,

А.Нұрмеддин, А.Тайкенов, А.Ырзабек-

ұлы, М.Тоғызбай жазушының өмірі мен

қызметі,  және  жазушыға  арналған

әндер мен өлеңдері туралы оқырман-

дарға баяндаса, Б.Мұңайтбасова апай

жазушы шығармашылығы туралы ай-

тты.  Сөз  соңында  Кешке  қатысқан

ұстаздар  мен  оқушыларға  кітапхана

директоры  Б.Кенжебаева  алғыс  хат-

тармен  марапаттады.  Қорытынды

бөлімде,  жазушы  шығармашылығын

насихаттау, балаларды көркем әдеби-

етті оқуға баулу, кітап әлеміне жетелей

отырып,  өмір  шындығын  түсінуге,

адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіру-

ге  ықпал  ету,  балаларды  туған  жер,

өлке тарихы туралы танымын кеңей-

ту, шығармашылыққа бейім балалар-

ды анықтау және қолдау мақсатында

биылғы жылғы мерейлі 80 жылдығына

орай аудандық мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі және аудандық орталық-

тандырылған кітапхана жүйесі аудан-

дық балалар кітапханасы Т.Жармағам-

бетов шығармалары бойынша «Менің

сүйікті кейіпкерім» атты шығармашы-

лық байқау жарияланған болатын. Осы

байқауға Тобық аға мектебінің 7а сы-

нып  оқушылары  өз  шығармашылық-

тарын  тапсырып,  А.Аманғос  «Жас

қаламгер»  ал    М.Алданов  «Жас  та-

лант» номинацияларымен марапаттал-

ды,  және  жетекшісі  қазақ  тілі  пән

мұғалімі  Н.Мусинаға  байқауға

шәкірттерді баулып,  кітап оқуға тәрби-

елеу.  жас  оқырмандардың  шығарма-

шылық  бейімділігін  шыңдауға  ықпал

еткендігі үшін алғыс хат табыс етілді.

    Елінің, туған жерінің мақтаны-

шына  айналған  Тобық  атаның  ру-

хани  әдеби  мұрасы  келешек  ұрпақ

үшін  ұлағатты,  өнегелі  байлықты

насихаттау  кітапханашылырдың

борышы.

Айгерім  ҚОБДАБАЕВА.

Әр адам өзінің тілін шыр етіп дүние

есігін  ашқаннан  бастап  құлағына

сіңіруі тиіс. Себебі, тілін білген адам-

ның  бойында  патриоттық  сезім

қалыптасады. Олар елге, ұлтқа пай-

далы  мәселелерді  қозғап,  жауап-

кершілікті  сезінеді.  Өйткені,  мемле-

кеттік  тіл  елімізде  аса  маңызды  да,

ең өзекті мәселе.

 Жақында Қарауылкелді орта мек-

тебінде орыс тілі апталығы өтті. Атал-

мыш  апталық  аясында  бекітілген

жоспар бойынша мектебіміздің орыс

тілі  мамандары  Қазақстан  Респуб-

ликасында тұратын барша халықтың

тілін,  мәдениетін,  салт-дәстүрін

қорғауға     және   дамытуға    бағыт-

талған  түрлі  іс-шаралардың  өтуіне

белсене ат салысты.

 Дүйсенбі күні апталықтың ашылу

салтанаты болды.  Жиында  сөз  ал-

ған орыс тілі мен әдебиеті әдістемелік

бірлестіктің жетекшісі Айнагүл Бөлте-

ева  оқушылар  мен  ұстаздарды    ап-

талықтың жоспарымен таныстырды.

Шараны  орыс  тілі  пән  мұғалімдері

Тіл апталығы

А. Қалыбай,             Ж. Алмағанбетова,

К.  Сисенова,  Б.  Берікова,  Г.  Исма-

ғамбеттің  ұйымдастырған  әртүрлі

тақырыптағы  сыныптан  тыс  сабақ-

тары жалғастырды.  Тәуелсіздігіміздің

тұғырына  көтерілген  жылдар  ішінде

елдің бірлігі артқандай. Елімізде ұлты-

мыздың  ұлы  тілімен  қатар  әлемдік

тілдердің  де  құндылығы  жоғары.

Қазақ балаларының  өзге тілді мең-

гергеніне  қуанатын  ұстаздар

қауымының 

басты 


міндеті-

шәкірттерін  білім  нәрімен  сусында-

тып,  болашақ  ұрпаққа  ұлағатты

тәрбие беру. Осы мақсатта апталық

аясында  «Великое  русское  слово»

тақырыбында  шығармалар  мен  су-

реттер, өлеңдер сайысы өтті. Ал 10

сыныптар арсында өткен «Пушкин и

Абай» тақырыбындағы ашықта сабақ

орыс  пен  қазақ  халқының  классик-

терінің  еңбектері  насихатталды.

Оқушылар  екі  тілде  өлең  оқып  өз

білімдерінің  қаншалықты  жоғары

екендіктерін дәлелдеді. Орыс тілі мен

әдебиеті пәнінің тәжірибелі мұғалімі,

жоғары санатты білікті ұстаз Айнагүл

Бөлтеева  ұйымдастырған  шарадан

оқушылар  көптеген  тың  мәліметтер

алып, білімдерін толықтырды.

Атқарылған іс-шаралардың қоры-

тындысында  Елбасының  данышпан

саясатының  арқасында  елімізде

қоныстанған  барлық  ұлттардың

тілдерін, мәдениетін, сондай-ақ мем-

лекеттік  тілдің  мәртебесін  арттыру

бағытында  қол  жеткізген  айтарлық-

тай  жетістіктерге  тоқталып,  маңыз-

ды  апталықта  белсенділік  танытқан

топтарды,  жеңімпаз  топтарды,  жеке

тұлғаларды  атап  көрсеткен  тіл    ма-

мандары өз ризашылығын білдірді.

Ақбота  САЛАМАТҚЫЗЫ.

Ереванда  екінші  орынды  еншіледі

Ереванда  екінші  орынды  еншіледі

Ереванда  екінші  орынды  еншіледі

Ереванда  екінші  орынды  еншіледі

Ереванда  екінші  орынды  еншіледі

білдірген еді.

— «Елге оралғанда қуанышымыз-

бен бөлісіп, қарсы алған аудан әкімі

М. 


Аққағазовқа 

алғысымды

білдіремін. Аудан әкімінің қабылдау-

ында болып, М. Есенғосовты құттық-

тап,  сыйлық  табыстады.  Және  де

келешекте  осы  балалар  емін  еркін

жаттығатын арнайы орын болса  нұр

үстіне нұр болар еді», -деді Н. Төлеу.

Сонымен қатар Н. Төлеу осы Ере-

ван қаласына барып келуге жағдай

жасап атсалысқан Ақтөбе қаласын-

дағы мүмкіндігі шектеулі жандардың

спорттық  мемлекеттік  мекемесінің

директоры Н. С. Соковскаяға өз ри-

зашылығын білдірді.

М.  МАНАРБЕКҚЫЗЫ.

3

23 қазан 2014

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Бағдаршамның  түстерін,

Ұқсатамын үш тілге.

Бүгінгі ұрпақ өз тілін,

Білмейтіндей мүшкіл ме?

Қызыл түсті белгіге,

Барлық адам тоқтайды.

Орыс әріпін үйренген,

Адамды барлық мақтайды.

Сары түсті белгідей,

Дайындалдық  асыға.

Ағылшын тілін үйрену

Қиын тиер жасыңа.

Жасыл түсі жанғанда,

Алға қарай басамыз.

Қазақ тілімен қашан да,

Асулардан  асамыз!

Менің барлық достарым,

Білу керек үш тілді.

Үш тұғырлы тіл біл деп,

Бізге міндет артылды.

Мұраттың досының қабаған иті болатын.

Ол  әрқашан  байлаулы  тұратын  еді.  Досы-

ның  саябағында  алма  ағашы  бар.  Бір  күні

досы Мұратты үйіне шақырды, әрине алма

теруге.  Оның  әке - шешесі  қонаққа  кеткен

болатын. Мұрат үйінен сұранып досына ба-

рады.  Мұрат  мақтанып  жап - жаңа  киімін

киіп алды. Содан алма теруден екеуі жары-

сты. Кім көп алма тереді, соған 2000 теңге

береміз  деп  келіседі.  Сөйтіп,  кеш  батады.

Екеуі терген алмаларын санайды. Мұратта

15 алма, ал досында 21 алма болып шыға-

ды.  Мұрат  бұған  ашуланып:

— Бұл қалай, неге менікі аз, - деп сұрады.

Ал досы оған:

— Әрине, сенікі аз, өйткені сен балаларға

мақтанып  жүргенде  мен  әлдеқашан  жинап

алғанмын, - деді Мұратқа.

Мұрат 2000 теңгесін досына беріп:

— Ә, менде есесіне жаңа киім бар ал сен

2000  теңгеге  не  алайын  деп  тұрсын,  тіпті

оған жаңа аяқ киімде сатып ала алмайсың,

- деп досынан сұрады. Досы оған:

—  Барлығы  жаңа  киім,  жаңа  аяқ  киімде

емес. Мен қолыма түскен ақшаны шашпай-

мын.  Қазір  менде 8000-ға  жуық  ақша  бар,

мен оған өзіме керекті заттардың бәрін ала

аламын.


Мысалға: кітап, - деп жауап берді.

Мұрат  қызғаныштан  есікті  тарс  жауып

шығып  кетті.  Сол  кезде  қабаған  ит  босап

кеткен еді. Мұраттың алдынан ит шыға бер-

ген,  зәресі  ұшып  үйге  қашып  еді,  есік

кілттеніп  қалыпты.  Оның  досы  оған  алаң-

дап  сыртқа  шықса,  Мұраттың  жаңа  киімі

жыртылып,  өзі  бұрышта  жылап  отыр  екен.

Досы оны аяп, жаңа киім беріп:

—  Енді  мұндай  іс  істеме,  жылтыраған-

ның  бәрі  алтын  бола  бермейді.  Бастысы

шыншыл,  адал  болу  керектігін  айтып

түсіндіреді.

Мұрат өз ісіне қатты ұялады.Динара  ЖАҚСЫЛЫҚ,

8 класс оқушысы.

Жарқамыс  ауылы.

Топырағы  киелі,

Ауылым  менің – Жарқамыс.

Табиғаты  көрікті,

Бар  қазаққа  аты  аңыз.

Сылдырлап  аққан  күміс  Жем,

Өзенге  шомыл,  кел, - дейді.

Бұлағы  бар  мөп - мөлдір,

Бар  дертіңді  емдейді.

Ауылдан  шыққан  тұлғалар,

Өлеңмен  жырлап  ауылын.

Тарихта  аты  аңыз  боп,

Қуантты  барлық  қауымын.

Суымыз  бар,  жарығы  бар,  газы  бар,

Бұл  ауылда  керегіннің  бәрі  бар.

Тұрғындары  бір-бірімен  сыпайы,

Келешегі  бұл  ауылдың  жанданар.

Ауылым  менің  –

Ауылым  менің  –

Ауылым  менің  –

Ауылым  менің  –

Ауылым  менің  –

Жарқамыс

Жарқамыс


Жарқамыс

Жарқамыс


Жарқамыс

«Күз келді»

Абылай Жанқанат,

2 класс окушысы.

Білу  керек

Білу  керек

Білу  керек

Білу  керек

Білу  керек

үш  тілді

үш  тілді

үш  тілді

үш  тілді

үш  тілді

Қабаған ит

Мен  салған  сурет

Мен  салған  сурет

Мен  салған  сурет

Мен  салған  сурет

Мен  салған  сурет

«Құстар қайтты»

Жолдыбай Дәурен.

Балаларға

  базарлық

Балаларға

  базарлық

Балаларға

  базарлық

Балаларға

  базарлық

Балаларға

  базарлық

Жадыраған  жаздан  кейін,

Күз келді суық шашып

Жапырақтар жерге түсіп,

Тұр ағаштар өңі қашып

Алтын күз қарлы, дауылды

Соғады жел ысқырып,

Аспанды бұлт торлап ап

Жауады жаңбыр сылбырап.

Аңсаған СӘМЕН,

7 класс оқушысы.

«Жомарт,  жарқын,  Алтын  күз!»

«Жомарт,  жарқын,  Алтын  күз!»

«Жомарт,  жарқын,  Алтын  күз!»

«Жомарт,  жарқын,  Алтын  күз!»

«Жомарт,  жарқын,  Алтын  күз!»(оқушылар шығармашылығы)

Қоңыр  салқын  тарады

Қойнаулар  мен  сайлардан,

Қаздар қайтып барады,

Қайтқан  елдей  жайлаудан.

Соңғы шуақ төгіліп,

Жалқынданып тұр аймақ

Ақ сәулеге шомылып,

Жапырақтар жүр ойнап.

Көктен көзін бір алмай,

Қызғылт тартты кәрі күз...

Жер қызығын қия алмай,

Маужырап тұр сары күз...

Жаннұр ЖАРАС,

5 сынып оқушысы.

Серпілеміз  күзде

Себелеп жаңбыр өткенде

Артынша бұлттан күн шығып,

Жейдеміз дереу кепкенде

Жүгіре шығып көк белге

Жапырақтар тереміз күз келгенде,

Ұш-ұш дейміз құстарға

Төбемізден  өткенде.

Аяжан  БИСЕНБАЕВА,

5 сынып оқушысы.

Қарсы  алайық  бәріміз

Жасымыз бен кәріміз

Қырдан кепті қыдырып,

Алтын күзге тұр төгіп

Тілегіміз аман болсын ел іргесі

Алтын күз қайта келді берекесі,

Молшылықтың  жаршысы  бола  білді

Алтын күз-ырыс, береке бірлік

    ала келді.Жанат ЛЕПЕСОВ,

6 сынып оқушысы.

Майысты жас шыбық жел өткен

Жапырақ саулады теректен,

Келгенін сарыала күздің де

Біртүрлі сезіндім кенет мен.

Аралап ауылдың бау-бағын

Кешкісін мен аздап жаурадым

Білінді кештің де клегені

Ілінді ақыры тауға күн

Сабырлы сап - салқын күн тынық,

Шайқайды сәулесін үміттің

Бір топ құс түстікке бет алды

Келерін сезген-ау суықтың...

Арсен  ЖАҚСЫЛЫҚ,

6 класс оқушысы.

Күзде жауын, бұлт, тұман

Сары  жапырақ  жауады

Сары  құйын  ұйытқан,

Сапырады  ауаны

Тапталады табанға

Судыр - судыр жапырақ

Өрттей сары бояуға,

Малынғандай  атырап.

Аяжан СӘМЕН,

6 класс оқушысы.

Қайың,  терек  басынан

Сарғылт тартып жапырақ

  жерге түсіп шашылған,

Жел үрсе тек қалтырап

Кемедей кешіп қомбайн,

Алтын дария егінді

Сүзіп жүр маржан бидайын,

Күзіміз неткен көңілді!

Әділет ШАБАЙ,

7 класс оқушысы.

Табиғат бүгін өзгерген,

Қоңыр күз келген далама.

Сап-сары етіп бояпты,

Кең - байтақ жерін тамсана.

Сұр бұлт келіп аспаннан,

Ақ нөсер жауын төседі

Жер - Ана құшып тамшыны,

Шөлін де бір қандырды.

Исатай  ЫБЫРАЕВ,

7 класс оқушысы.

Алтын күз-табиғаттың кереметі,

Елімнің бақыт, дәулет берекесі

Астығы мен жемісін жиып алып,

Көтеріліп қалды бір ел еңсесі.

Мезгілдің тамашасы келбетті,

Сары күз кеп жер шырайын өзгертті.

Ажар ҚАБИБУЛЛА,

7 класс оқушысы.

Алтын күз келді жарқырап,

Алтынға бөлеп әлемді.

Ағаштан түсті жапырақ

Астық пісті молырақ

Құстар кетті алысқа

Қимай туған жерлерін

Тоңазиды  топырақ

Қырау басып жер бетін.

Қарлығаш  ЖИЕНБАЙ,

7 класс оқушысы.

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Күз

Күз


Күз

Күз


Күз

Күз  келді

Күз  келді

Күз  келді

Күз  келді

Күз  келдіКүз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күз

Алтын  күзКүз мезгілі

Алтын күз

Алтын күз
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал