Ф ут 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. Смк ут. Бірінші басылым 2 Мазмұныжүктеу 5.01 Kb.

бет2/16
Дата09.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
№5  СПС  а)  Гидросфера  мен  рекреациясының  су  нысандары.  Дүниежүзілік  су 
айналымының схемасын салып онда балансының негізгі көрсеткіштерін белгілеу. 
ә) Дәрістегі кестелер мен атлас карталарын пайдаланып дүниежүзілік мұхиттың 
беткі суларына сипаттама беру. 
б) Атлас карталарын пайдаланып ең ірі өзендері мен көлдерін араласуын анықтау 
және  рекреацияның  ең  белгілі  орындарын  атап  шығу.  Өзендердің  қоректену 
түрін, құлауын, көбеюін анықтау. 
1. Гидросфераның бөліктері шекаралары. 
2. Гидросфера мен геосфералардың өзара әрекеттесуі. 
3.  Мұхит  түбі  бедерінің  негізгі  элементтеріне  жер  қыртысының  қандай  типтері 
сәйкес келеді? 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
11 
4. Мұхиттың беткі ағыстарының себебі неде? 
 
№6 СПС Биосфераның ресурстары және оларды туризм үшін пайдаланую 
а) Биологиялық айналым схемасын сызу. Дәрістегі кестелерді талдау. 
ә) Туризмдегі ландшафт зоналарында туризмнің қандай түрлерін дамытуға  
болатынын атап көрсету. 
  
Ландшафт зоналарының рекреациялық пайдалануы. 
 
Ландшафт зоналары 
Жайлы(комфорттық)  мезгіл 
және оның ұзақтығы 
Рекреацияның  түрлері  үшін 
мүмкіндігі 
Аркикалыық тундра 
 
 
Субарктикалық тундра 
 
 
Тайга (қалқан ормандар) 
 
 
Аралас ормандар 
 
 
Жалпақ 
жапырақты 
ормандар 
 
 
Қоңыржай 
белдеуінің 
орманды далалары 
 
 
Қоңыржай 
белдеуінің 
далалары 
 
 
Субтропиктік  далалар  мен 
шөлдер 
 
 
Жерорта 
теңіздік 
зона 
(Қатты  жапрақты  ормандар 
мен бұталар) 
 
 
Жартылай 
ылғалды 
муссондық ормандар 
 
 
Тропик белдеуінің шөлдері 
Құрғақ саванналар 
 
 
Ылғалды 
экваторлық 
ормандар 
 
 
1.
 
Биосфера құрамына қандай геосфералардың бөліктері кіреді? 
2.
 
Биосфераның шекаралары қандай? 
3.
 
Биосфераның ғарыштық, геологиялық табиғи орта құраушы ролі қандай? 
4.
 
Биосфера қандай элементтерден тұрады? 
5.
 
Продуцент, консумент, редуцент және олардың экожүйелердегі орындайтын 
ролі қандай? 
 
№7 СПС
 
Экохронологиялық кесте құрастыру шығу себептері. 
1.
 
Қазақстандағы эколгиялық апатты аймақтар және оның шешу жолдары. 
2.
 
ҚР-ның экология кодекстері. 
3.
 
ҚР-ның экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы. 
4.
 
Құрлық экожүйлерінің зерттеу бағыттары. 
 
№8  СПС
 
Географияның  қабықшасы  мен  географиялық  ортаның  негізгі 
заңдылықтары.Атлас  карталары  бойынша  солтүстік  жарты  шар  құрлықтарының 
мұхиттң  және  континентальдық  секторларындағы  ендік  зоналарының  алмасуын 
зерттеу.  Жылы  ағыстарды  қызыл  сызықтармен,  суық  ағыстарды  көк  сызықпен 
көрсет.Солтүстік  жаты  шардың  табиғи  зоналарының  орналасуының 
заңдылықтары. 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
12 
 
 
Географиялық 
белдеулер 
Ендік 
Ағыс типі  Құрлық 
секторының 
табиғи 
зоналары 
Ағыс типі 
 
 
 
Арктикалық 
 
 
 
 
 
 
Субарктикалық   
 
 
 
 
 
Қоңыржай 
 
 
 
 
 
 
Субтропиктік 
 
 
 
 
 
 
Тропиктік 
 
 
 
 
 
 
Субэкваторлық   
 
 
 
 
 
Экваторлық 
 
 
 
 
 
 
1.
 
Географиялық  орта  мен  географиялық  қабықшаның  айырмашылығы 
қандай? 
2.
 
Географиялық қабықшаның зоналық-аймақтық құрлымының факторлары. 
3.
 
«Зоналдық» пен «азоналдық» терминдердің мағынасы. 
4.
 
Тропиктік,  субтропиктік,  қоңыржай  белдеулеріндегі  зоналарының 
айырмашылықтары.   
 
№9  СПС 
Туризмнің табиғи ресурстары.  Н.Ф. Ремерстің табиғи ресурстардың 
классификациясын қарастыру. 
1.
 
Шығу  көзі  мен  орналасуы  (энергетикалық,  атмосфералық,  рекреациялық, 
антропогендік, экологиялық, атмосфералық, танымдық, ақпараттық, кеңестік 
пен уақыт ресурстары). 
2.
 
Таусылу жылдамдығы бойынша (таусылар және таусылмас). 
3.
 
Қалпына  келу  мүмкіншілігібойынша  (қалпына  келетін  және  қалпына 
келмейтін). 
4.
 
Экономиканың орнына келуі бойынша. 
5.
 
Ауыстырылу 
мүмкіншілігі 
бойынша 
(ауыстырылатын 
және 
ауыстырылмайтын). 
Төмендегі табиғи ресурстардың түрлері қандай кластарға жататынын анқтау. 
1.
 
Мұнай, газ, көмір 
2.
 
Күн энергиясы мен теңіз толысу, қайту энергиясы 
3.
 
Мұхит сулары.  
 
1.
 
Топырақ. 
2.
 
Металл рудалары. 
3.
 
Өсімдік биомассасы. 
4.
 
Ормандар. 
5.
 
Жайлы мезгіл ұзақтығы. 
6.
 
Минералдық және термалдық сулар. 
7.
 
Қар жамылғысы. 
 
1.
 
Табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстар деген не?Айырмашылығы қандай? 
2.
 
Туризмнің табиғи ресурстарын атап шығындар. 
3.
 
Адам әсерінен өзгерген табиғи кешендерді жікте. 
4.
 
Табиғи  ортасын  оңтайлану  (оптимизация)  немесе  ұтымды    табиғатты 
пайдалану деген не?   
 
№10  СПС
 
Геокешендердің  табиғи  даму  тенденциясы.  Антропогендік 
ландшафтардың пайда себептері мен ерекшеліктерінің схемасын құрастыру. 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
13 
1.
 
Қазіргі  ландшафтардың  шығу  тегі  мен  болашақтағы  дамуын  қандай 
факторлар анықтайды? 
2.
 
Қандай  компаненттердің  түбегейлі  өзгеруінен  бүкіл  келгеннің  қайтымсыз 
өзгеріске ұшырағаны туралы айтуға болады? 
3.
 
Құрлықтар бойынша антропогендік өзгерудің әртүрлі деңгейде дамуы қандай 
себептерге байланысты? 
4.
 
Мәдени  ландшафтар  мен  антропогендік  ландшафтардың  бір-бірінен 
айырмашылығы бар ма? Бар болса қандай? 
 
№11СПС
 
Жер бедері мен пайдалы сызбаларының картасын құрастыру. 
1.
 
Еуразия дүниежүзіндегі ең ірі материк. 
2.
 
Сейсмикалық белдеулер. 
3.
 
Еуропа мен Азия ескі дүние бөліктері. 
4.
 
Мұхиттармен шайылуы. 
 
№12  СПС
 
Африка  материгінің  табиғи  зоналар  картасын  құрастыру.  Контр 
картаға материктің шеткі нүктелерін, жер бедерін, климатын, табиғат зоналарын, 
ішкі  суларын,  рекреациалық    ресурстарын  түсіру.  Материктің  географиялық 
наменклатурасын тапсыру 
 
№13 СПС
 
Контр картаға материктің шеткі нүктелерін, жер бедерін, климатын, 
табиғат зоналарын, ішкі суларын, рекреациалық  ресурстарын түсіру. Материктің 
географиялық наменклатурасын тапсыру. 
 
№14СПС
 
Контр картаға материктің шеткі нүктелерін, жер бедерін, климатын, 
табиғат зоналарын, ішкі суларын, рекреациалық  ресурстарын түсір. Материктің 
географиялық наменклатурасын тапсыру. 
 
№15СПС
 
Туризм түрлері үшін жайлы табиғи алғы шарттарды анықтау
 
Туризм 
түрлері 
                      
Географилық ортаның табиғи ресурстары. 
литосфера  Атмосфера  гидросфера  биосфера 
             
ескерту  
 
 
 
 
 
 
 
Ескерту бағанасында туризм түрінің дамуына кедергі болатын факторларды  атау 
қажет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
14 
СОӨЖ тапсыру кестесі 
 
№ 
қ/с 
Тақырып атауы 
Апта:   Жұмыс 
түрі: 
Еңбек 
сыйы
мдыл
ығы: 
Қорғау 
түрі:  
Тапс
ыру 
уақ
ыты


Белдеу  және  күн  уақытын 
анықтау. 
Солтүстік  полюстегі  полярлық 
күн  мен  полярлық  түннен  ұзаққа 
созылы. 
 

баяндама 

Ауызша    

Жер бедерінің пішіндері. 
Жер қыртысының бөліктері. 
Жер бедерінің өзгеруі. 
Жер қыртысы 

баяндама 

Ауызша 
 

Планетарлық жер бедері. 
Жер қыртысының қозғалыстары. 
Құрлық морфоқұрылымы. 
Құрлықтың 
морфоскульптуралары. 
Мұхит түбінің жер бедері. 

реферат 

жазбаша   

Атмосфера және жер климаты. 
Атмосфера және климат. 
Изосызықтар. 
Қысым белдеулері 

реферат 

Топта 
қорғау 
 

Құрлықтағы су қорлары. 
Дүниежүзілік 
мұхит: 
теңіз, 
шығанақ, бұғаз. 
Аралдар:  материктік,  вулкандық, 
коралдық. 
Жер асты сулары. 
Жер беті суларын қорғау. 
Мұхит суының қозғалысы. 

бақылау 

ауызша 
 

Биологиялық қор. 
Минералды қор. 
Мұхит  суының  толысуы  мен 
қайтуының қуаты (энергиясы). 
Толқынның қуаты. 
Демалу  және  денсаулық  түзету 
орындары. 
Арзан көлік жолы. 

баяндама 

ауызша  
 

Құрлық  экожүйесінің  негізгі 
мақсаты. 
Экологиялық  білім  мен  тәрбие 
беруін 
дүниежүзілік 
даму 
кезеңдері. 
Құрлық  экологиясын  зерттеу 
әдістері. 

Жазбаша  

презента
ция 
 

Географиялық 
қабық  8 
Жазбаша 

презента
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
15 
заңдылықтары. 
Табиғи кешендер. 
Табиғат компаненттері. 
Тірі  ағзалардың  (биогеография) 
әсері. 
,Слайд-шоу 
ция 

Қазіргі 
геокешендердің 
эволюцияның дамуына әсер ететін 
табиғи-атропогендік факторлар. 
Агроландшафтар. 
Қоныстық ландшафтар. 
Рекреациялық ландшафтар. 
Табиғи шаруашылық жүйелер. 

реферат 

Топта 
талдау 
 
10 
Ландшафтың үш түсіндірмесі. 
Географиялық 
қабықшаның 
зоналық-аймақтың  құрлымының 
факторлары. 
Секторлық пайда болу себептері. 
Зоналық 
пен 
азондық 
терминдерінің мағынасы. 
10 
жазбаша 

Сараптам
а жасау 
 
11 
Солтүстік пен оңтүстік жарты шар 
материктері 
табиғатындағы 
ұқсастықтары 
мен 
айырмашылықтарын салыстыру. 
1.
 
Географиялық орны. 
2.
 
Жер бедері. 
3.
 
Мұз басу. 
4.
 
Климаты 
мен 
табиғи 
зоналары. 
Пайдалы қазбалары 
11 
реферат 

Ауызша 
қорғау 
 
12 
Африка аймақтары. 
Австралия 
материгімен 
салыстыру. 
Халқы және елдері. 
Африка ең ыстық материк. 
12 
баяндама 

Жазбаша 
тапсыру 
 
13 
Америка аумақтары. 
Ауа  массалары.  Мұхиттардың 
ықпалдары. 
Өзендері 
мен 
көлдеріндегі 
тіршілік ерекшеліктері. 
Халқы мен елдері. 
13 
баяндама 

презента
ция 
 
14 
Австралия ең кіші материк. 
Мұхит аралдарының табиғаты. 
Аралдар тобы. 
Халқы мен елдері. 
14 
реферат 

Топта 
талдау 
 
15 
Геожүйелер түсінігі 
Геожүйелер құрылысы 
Атқаратын функциясы 
Техногендік әсерлер 
15 
реферат 

презента
ция 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
16 
СӨЖ тапсыру кестесі 
№ 
п/п 
Тақырыбтар:  
Апт
а:  
Жұмыс 
түрі: 
Еңбек 
сыйымд
ылығы: 
Қорғау 
түрі:  
Тапс
ыру 
уақыт
ы: 
1 
Қазақстанның 
физикалық 
– 
географиялық  зерттелуінің  негізгі 
кезеңдері 

баяндама 

Ауызша 


Қазақстанды зерттеген 
ғалымдардың өмірбаяны, 
экспедициялары жайлы толық 
ақпарат дайындау(таңдау бойынша) 

реферат 

Ауызша 


Қазақстанды зерттеген 
ғалымдардың атына қойылған 
географиялық нысандардың тізімін 
жсау 

жазбаша 

жазбаш
а 


П.П. Семенов және Ш.Ш. 
Уалихановтың саяхаттарының 
маршруттарын контурға түсіру 

жазбаша 

Топта 
қорғау 


Қазақстанның геологиялық 
құрылымы, палеогеография және 
пйдалы қазбалары 

бақылау 

ауызша 


Қазақстан 
территориясында 
палеозой  эрасында  болған  негізгі 
өзгерістер тізімін жасау 

жазбаша 

жазбаш
а 
2-3 

Қазақстан пайдалы қазбаларын 
картаға түсіру 

жазбаша 

жазбаш
а 


Эндогенді процестерді сипаттау 

жазбаша 
,слайд-
шоу 

презент
ация 


Экзогенді процестерді сипаттау 

реферат 

Топта 
талдау 

10 
Қазақстан геоморфологиясы 

жазбаша 

Сарапта
ма 
жасау 
4-5 
11 
Жер бедері типтері 

реферат 

Ауызша 
қорғау 

12 
Қазіргі 
жер 
бедерінің 
қалыптасуының негізгі факторлары 

баяндама 

Жазбаш
а 
тапсыру 

13 
Қазақстанды геоморфологиялық 
аудандастырудың сызбанұсқасын 
жасау 

жазбаша 

жазбаш
а 

14 
Қазіргі  табиғи  және  антропогендік 
процестерге 
салыстырмалы 

жазбаша 

Топта 
талдау 


 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
17 
сараптама жасау 
15 
Климаттық 
жағдайлардың 
қалыптасуына 
әсер 
ететін 
факторлар тізімін жасау 

реферат 

 
презент
ация 

 
Негізгі әдебиеттер 
8.
 
Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. "Мектеп", Алма-Ата, 1968. 
9.
 
Атлас Казахской ССР. Том 1. Природные условия и ресурсы. М., ГУГК, 1982. 
10.
 
Физическая  география  Республики  Казахстан.  Под  ред  К.М.  Джаналеевой.  Алма-
Ата, 1998. 
11.
 
Физическая география материков и океанов. Под.ред.А.М. Рябчикова.М. "Высшая 
школа", 1989, 547с. 
12.
 
Власова  Т.В.  Физическая  география  материков  и  океанов.  М.,"Высшая  школа", 
1986. 
13.
 
Физико-географический атлас мира. М., ГУГК, 1964. 
14.
 
Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана. М., МГУ. 1982. 
Қосымша әдебиеттер 
1. Абдуллин А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана. «Гылым», Алма-Ата, 
1994. 
2. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.А. Физическая география СССР. Часть 2. М., 
«Просвещение», 1989. 
3. Гвоздецкий Н.А., Николаев В.А. Казахстан. М., «Мысль», 1971. 
4.  Климат Казахстана. Под ред. А.С.Утешева. Л., 1959.      
5. Глазовская М.А. Почвы Казахстана. Алма-Ата, 1952. 
6.Успанов У.У. Географо-генетические исследования почв и качественный учет земель 
Казахстана. Алма-Ата, 1975. 
7. Гельмгольц Н.Ф. Горно-долинная циркуляция в предгорной зоне. М., 1961. 
8. Гельдыева Г.В, Веселова Л.К. Ландшафты Казахстана. «Гылым», Алма-Ата, 1992. 
9. Казахстан. Из серии "Советский Союз". М., 1970. 
10. Вилесов Е.Н., Науменко А.А. Географы ХХ века на казахстанской орбите. 
11. 
Исаченко А.Г., Шляпников А.А., Ландшафты. М., "Мысль", 1989. 
12. 
Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М., "Мысль", 1989, 447с. 
13. 
Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран. М.,  "Мысль",1983, 312с. 
14. 
Романова  Э.Г.,  Куракова  Л.И.,  Ермаков  Ю.Г.,    Природные  ресурсы  мира.  М.,  МГУ, 
1903, 304с. 
15. 
Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. М.,"Мысль", 1987, 350с. 
16. 
Воронов А.Г., Дроздов .Н.Н.,Мяло Е.Г. Биогеография мира. М., "Высшая школа", 1985, 
172с. 
17. 
Бабаев А.Г., Дроздов Н.Н., Фрейкин В.Г. Пустыни. М., "Мысль", 1986. 
18. 
Николаев Р.В. Южная Америка. М., 1979. 
19. 
Географический энциклопедический словарь. М., 1988, 412с. 
Қолданылатын негізгі көрнекі құралдар 
1). Атлас Мира. М.,1963. 
2). Учебный атлас мира. М. 1980. 
3). Контурные карты по материкам. 
4). Покомпонентные карты южных континентов (Южной Америки, Африки, Австралии и 
Антарктиды). 
5).  Методический  указатель  для  практических  занятий  по  физической  географии 
материков. М.; Учпедгиз. 1979. 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
18 
 
«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» Университеті мекемесі 
Хаттама № ___ «___»____ 2013 ж. 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
 
 
 
 
 
 
«ТУРИЗМ ЖӘНЕ СЕРВИС» КАФЕДРАСЫ 
 
 
«Физикалық география» пәні бойынша  
 
СИЛЛАБУС 
 
Мамандық:    5В090200- «Туризм» 
 
Автор (оқытушы): Мұхтар Л.Қ.,  магистр, «Туран» университетінің «Туризм және 
сервис»  кафедрасының оқытушы   
Оқыту түрі: күндізгі 
Барлығы: 2 кредит 
Курс    1 
Семестр 1 
Дәріс    15 сағат  
Тәжірибе  15 сағат 
АБ саны  2                                                                     
СОӨЖ  15 сағат 
СӨЖ   45 сағат 
Емтихан   1 семестр 
Еңбек сыймдылығы 90  сағат 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
Алматы, 2013 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
19 
Құрастырған:  оқытушы Мұхтар Л.Қ. 
«Физикалық география» пәні бойынша  «5В090200» туризм мамандығы үшін бойынша 1 
курс бакалаврлары үшін оқу жоспары негізінде құрастырылды 
 
Оқу  бағдарламасы  «Туризм  және  сервис»  кафедрасының  отырысында  қарастырылған  
«______»____________2013 
ж.  Хаттама № _____ 
 
«Туризм және сервис» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к, доцент_________Жусупова А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің-оқу әдістемелік кешені. СМК УТ. Бірінші басылым 
 
20 
ПӘННІҢ ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС) БОЙЫНША ЖАЛПЫ 
МӘЛІМЕТТЕР   
 
Кесте 1 
 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАНЫҢ (СИЛЛАБУСТЫҢ) ЖАЛПЫ МАЗМҰНЫ 
Кіріспе 
«Физикалық  география»  таңдау  компоненттер  блогындағы  пәндер  қатарына 
жатады.  Жалпы  білім  беру  пәндерімен  ГОСО-2004ж.  бекітілген.  Туризм  мамандығы 
бойынша 3 семестрде оқытылады. Пән көлемі: 2 кредит, 90 сағат. Оның ішінде 15 дәріс, 
15 семинар, 15 СОӨЖ, 45 СӨЖ. Сабақтар бекітілген оқу кестесі бойынша жүргізіледі. 
Пән бойынша дәріс берудің мақсаты мен міндеттері. 
Туризм  –  күрделі  кеңістік  -  әлеуметтік-экономикалық    құбылыс  ретінде  бірталай 
дүниетану, қоғамтану және техникалық ғылымдардың нысаны болды. Осылардың ішінде 
бірінші  орында  география  тұр.  Туризм  шаруашылық  саласы  ретінде  қажетті  табиғи 
жағдайларын  және  қоршаған  ортаның  сапалығын  мұқтаж  етеді.  Сондықтан  табиғи 
жағдайларын жан-жақты зерттеу және бағалау туризмнің барлық әрекеттеріне қажетті деп 
есептейміз.  Дегенмен,  туризм  мамандары  жоғары  деңгейдегі  физикалық  географиялың 
білімге және экологиялық сана-сезімге ие болуы керек. 
Ең маңызды табиғи заңдарды анықтау, географиялық ой-сана тәрбиелеу болып табылады. 
Пәнді оқытудың негізгі мәселелері
1)  Курсты  оқудың  нәтижесінде  студент  мыналарды  білуге  тиіс:  жер    туралы 
мәліметтерді,  жердің  қабықтарын,  дүние  бөліктерін,  жердің  даму  тарихын,  табиғат 
кешендерін, құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясын, зерттеу тарихтарын 
2) - 
Қазақстан территориясының тарихын 
    - 
Негізгі  табиғи  заңдылықтар  мен  аймақтық  физикалық  географияның 
жағдайларын 
    - 
Ландшафтық зональді ерекшелектері мен негізгі азональді факторларды 
    -  
Жылу мен ылғалдың заңдылықтарын 
    - 
Табиғаттың даму тарихын, морфоқұрылымдық элементттерді 
    - 
Антропогенді ландшафтардың кешендерін, табиғатты қорғау және сақтауды 
    - 
Қазақстанның физикалық географиялық проблемаларын. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал