Ф-пр-02 2-05-2014-03 Силлабус Алматы, 2014жүктеу 392.62 Kb.

бет1/4
Дата08.03.2017
өлшемі392.62 Kb.
  1   2   3   4

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 

 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

Құрастырған: п.ғ.магистрі, аға оқытушы Б.Қ.Бейсембиев 

 

  

Силлабус  «Кәсіби  қазақ  тілі»  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  5В051100  – Маркетинг мамандығы үшін құрастырылған.  

 

  

Силлабус  кафедра отырысында  қарастырылған 

 

«____»_______________ 2014ж.  № ____  хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі___________________________ Г.Садыр  

 

 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус Кіріспе 

         Кәсіби қазақ тілін  оқыту  үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде 

қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына 

қатысты  лексикалық  минимумды  игерту  қарастырылады.  Кәсіби  қазақ  тілінің  зерттеу 

нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын 

мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.  

 

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен  жүргізілетін  жұмысы),  СӨЖ  (Студенттің  өздік  жұмысы)  арқылы  жүзеге 

асырылады.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытудың  мақсаты:коммуникативтік  құзыреттілік  дағдыны 

қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік 

маңызы  бар  жағдайларда  ғылыми  тілмен  қазақша  ойын  толық  және  анық  жеткізуі  үшін 

тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері: 

 

 қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;  

 қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту; 

 студенттердің  ауызша  және  жазбаша  кәсіби  салада  сөйлеу  тәртібі  мен 

мәдениетінің деңгейін көтеру; 

 

мамандық  туралы  энциклопедиялық  және  зияткерлік  –  мәдени  мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

 студенттердің  диалогтық  және  монологтық  сөйлеуін,  ауызша  және  жазбаша 

түрде дамыту.  

Тыңдалым бойынша: 

 берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті 

ақпаратты тыңдап түсіне білуі; 

 

түсіндірмелі  сипаттағы  монолог  түрінде  берілген  мамандық  саласы  жайындағы  ойды, тақырыпты,  негізгі  мазмұнды,  оның  жекелік  мағыналық  бөлшектері  бойынша  негізгі 

ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс; 

 

іскер-ресми  кездесулердегі  екі  немесе  бірнеше  адамдардың  арасындағы  сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс; 

Оқылым бойынша: 

 оқылған  мәтіннің  негізгі  мазмұнын,  жеке  мағыналық  бөліктері  арасындағы  логикалық 

және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі; 

 

мамандық  саласы  бойынша  берілген  мәтіннің  мазмұныны  өз  көзқарасы  тұрғысынана толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі; 

 мамандық  саласы  бойынша  берілген  мәтінді,  ғылыми  мақаланы,баяндаманы  оқу 

барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі; 

 

мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;  

хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс; Жазылым бойынша: 

 мамандығы  бойынша  таңдап  алған  тақырыпқа  жоспар  құру  арқылы  осы  тақырып 

бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, 

өз бетінше өңдей білуі тиіс; 

 ғылыми  баяндама,  мәлімдеме,  баяндама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша 

құра білуі тиіс; 

 

нақты  мамандығы  бойынша  оқыған  кітаптары,  мақалалары,  тыңдаған  хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс. 

Айтылым бойынша: 

 өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. 

 берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі; 

 баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;  

 айтушының  ой-пікіріне  өзінің  тұжырымдарымен  жауап  беріп,  әр  түрлі  сұрақтар  қою 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі; 

 мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне 

жеткізе білуі; 

 

естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.  

Қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету; 

 Сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы 

игерту; 


 

 Кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру; 

 Іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу  дағыналарын қалыптастыру.  

Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша белгіленгені: 2 кредит Меңгеру:  Практикалық  сабақтарда  меңгерген  бизнес  саласына  қатысты  сөздер  мен 

терминдер,  шаблондар,  фразаларды  күнделікті  ресми  кездесулерде,  келісімшарт 

жасауда,  көпшілік  алдында  сөйлей  білуге,  бизнес-тренингтердегі  қолданылатын 

клишелерді меңгеру. Дағды:Сабақ 

барысында 

жүргізілген 

тұсаукесерлерден, 

бұқаралық 

ақпарат 


құралдарына 

жасалған 

тұжырымдамалардан, 

ойбөлісулерден, 

ойталқылардан, 

пікірлесулерден  алған  тәжірибелерін  келешек  қызметінде  пайдалана  білуге 

дағдыландыру.  

Құзіреттілік:Пән  бойынша  үйренген  тілдік  дағдыларды,  лексикаларды  жинақтай  келе, 

ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге  үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, 

ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. 

 

Алдыңғы  деректемелер:  мәліметтерді  беруге  дайындығы  болуы;  белгілі  бір 

тақырыпты  талқылауға  деген  өз  қабылдауының  болуы;  тұрмыстық  сөйлеу 

жағдаяттарында  әңгімен  қолдау  және  талқылай  білуі;  алған  мәліметтерге  өз  көзқарасын 

білдіре  алуы;  мәліметтерді  беруге  дайын  болуы;  нұсқау,  кеңес  бере  білу;  мәліметтерді 

беруге  дайындығы  мен  қабілеттегі  болуы  керек.Олардың  сөздік  қоры  1200  –  1500  сөз 

болуы тиіс;   

Кейінгі  деректемелер:  оқудың  басты  стратегиясын  пайдалану;  мәтіннің  негізгі 

идеясын  түсініп,    қажетті  ақпараттарды  ала  білу;  мамандық  бойынша  ғылыми 

баяндама,  мәлімдеме,  хабарлама  жазу  үшін  ойды  логикалық  жүйемен  жазбаша  құра 

білу,  таңдаған  кәсібі  бойынша  баяндама  жасай  білу.    Курс  студенттердің  кәсіби 

лексиканы  игеруіне  бағытталған.  Кәсіби  жоғары  дайындық  деңгейіне  жету  үшін 

мамандыққа байланысты лексикалық қорды байытып, тілді тереңдете оқып, ғылыми тілді 

меңгерту,  болашақ  мамандығы  бойынша  терминдерді  меңгеру,  кәсіби  стильдегі 

мәтіндермен жұмыс істеуге дағдыландыру;  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: 

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай 

қазақ  тілі  мемлекеттік  тіл  болып  саналғандықтан  мемлекеттік  тілдің  мәртебесін  көтеру 

мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі. 

Кәсіби  қазақ  тілінде  берілген  бағдарлық  тақырыптарды  игеру  арқылы  ресми  тілде  сөйлеу, 

жазу  түрлеріне  машықтандыру,  кәсіби  терминдер  бойынша  ауызша  және  жазбаша 

жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.  

Осымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын 

тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.  

Ресми тілде  меңгерген материалдарды  сөз  әдебі  тұрғысынан орнымен  қолдануға,  орнықты 

жауап  беруге,  сөйлеуде,  жазуда,  ойды  жеткізуде  сыпайы  сөздерді  таңдап  алуға 

дағдыландырады.   __/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус Күнтізбелік – тақырыптық  жоспар 

 

р/с 


Тақырыптар  

Апта бойынша бөлінуі 

Практикалық 

сабақтар 

ОБСӨЖ 

СӨЖ 


1. 

Экономиканы білу-пайда 

2. 

Жоспар қажет пе? 

3. 

Баға деген не? 

4. 

Бизнес дегеніміз не? 

5. 

Табыс қайдан келеді? 

6. 

Пайда  
7. 

Ақша деген не? 

Аралық бақылау 

8.  


Бәсеке керек пе? 9.  


Маркетингтік  қызмет 10. 


Ұқыптылық 

үнемшілдік-экономика 

жаны 

11. 


Маркетингтің баға саясаты 12. 


Маркетингтегі тауар саясаты 13 


Маркетинг жүйесіндегі жарнама 14. 


Халықаралық маркетинг 15. 


Қызметтер және бейкоммерциялық 

әрекеттің маркетингі 

Аралық бақылау 

 

 Барлығы:  90               45 

15 


30 

 

Аралық бақылау 7, 14 - апта 

 

Емтихан уақыты 16,17,18 - апта 

 

 

Практикалық сабақтар мазмұны,бақылау түрі  және бағалау 

 

тақы


рып 

 

Практикалық 

сабақтардың 

сұрақтары 

Әдебиеттер 

Бақылау түрі 

Жоғары 


балл 

1.Экономиканың түрлері 

2.Қазақстан 

экономикасы 

3.Сөйлесім: Көшеде 

жүру тәртібі. «Әнші 

құм» - табиғат 

ескерткіші 

 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. Қазақ тілі 

энциклопедия. Алматы, 

1998. 


Сұхбат, 

сұрақ –жауап, 

әңгіме- 

леу, ой бөлісу

пікірталас 

100 


 

100 


 

100 


1. Жоспар қажет пе? 

2.Уақытты жоспарлау 

3. Сөйлесім: 

Бағдаршамның шығу 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

Пікірталас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

100 


100 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

тарихы. Ғылым 

күмбезі 


негіздері. Алматы,1996. 

1. Баға деген не? 2.Саудаласып көрелік 

3. Сөйлесім: Базар 

тынысы. Ғарыштан 

естілген қазақ тілі. 

 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Пікірталас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

100 


100 

1.Кәсіпкерлік 2.Шағын  және  орта 

бизнес 


3. Сөйлесім: Көк базар 

тарихынан. 

«Желкілдеп өскен жас 

құрақ, біз болмасақ, 

сіз барсыз...» 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Әңгіме 


леу, пікір-талас 

баяндау 


100 

100 


 

100 


1. Табыс қайдан 

келеді? 

2. Табыс көзі 

өндірісте 

3. Сөйлесім: Электр 

қуатын үнемдеу. 

«Болашақ» 

бағдарламасы 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Монолог, 

диалог 

100 


 

100 


 

100 


1.Пайда  

2.Пайданың түрлері 

3. Сөйлесім: Суды 

үнемдеу. Айтыс – 

қазаққа тән ерекше 

өнер. 

 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Диалог 


құрастыру.Жеке  

жұмыс 


100 

100 


100 

1. Ақша нарығы 2. Қайталау 

3. Сөйлесім: 

Бұқаралық ақпарат 

құралдары. Қазақтың 

күй өнері. 

 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматикалық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Әңгіме 


леу, пікір-талас 

баяндау 


100 

100 


100 

1. Қаржы және валюта нарығы 

2.  Бәсеке деген не? 

3. Сөйлесім: Қазақ 

тіліндегі сайттар. 

Құрманғазының 

«Сарыарқасын» 

тартшы... 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Монолог, 

диалог 

100 


 

100 


100 

1. Маркетингтік  қызмет 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Пікірталас 

Жеке жұмыс, 

100 


 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

2.Маркетинг түрлері 

3. Сөйлесім: Сүйікті 

ісіңіз. Суретші 

әлемінде. 

 

Алматы, 2011ж. Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

топтық жұмыс 

100 

100 


10 

1.Үнемшіл 

болу-

сараңдық емес 2.  Ұқыпты  болу  оңай 

ма? 


3. Сөйлесім: Тойыңыз 

тойға ұлассын. 

Қазақтың тұңғыш 

операсы. 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж.Хожаназаров 

Қ. Марке-тинг негіздері. 

Алматы,1996. Қазақ тілі 

(Қысқаша грамматика-лық 

анықтағыш) Алматы, 2008. 

Пікірталас 

Жеке жұмыс, 

топтық жұмыс 

100 

 

100  

100 


11 

1.  Маркетингтің  баға 

саясаты 

2.Бағаның бейімделуі 

3. Сөйлесім: 

Қазақтардың жиі 

тойлайтын тойы. 

Қазақстанда ЕҚЫҰ 

саммиті өткізілді 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Марке-тинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Ойын түрлері 

100 

 

100 100 

12 


1.Маркетинг 

жүйесіндегі тауар 

2.Тауар саясаты 

3. Сөйлесім: Әр үйге 

шаттық орнайды. 

Сыртқы саясат. 

 

 З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж.Хожаназаров 

Қ. Марке-тинг негіздері. 

Алматы,1996. Қазақ тілі 

(Қысқаша грамматика-лық 

анықтағыш) Алматы, 2008. 

Әңгімелеу 

баяндау 


Сұхбат, 

сұрақ –жауап, 

әңгіме- 

леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 


 

100 


100 

13 


1.Маркетинг 

жүйесіндегі жарнама 

2.Жарнама 

тарату 


құралдары 

3. Сөйлесім: Үй салу 

оңай ма? Астана-

елімнің алтын ордасы. 

 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. (Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматика-лық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Сұхбат, 


сұрақ –жауап, 

әңгіме- 


леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 

 

100  

100 


14 

1. Халықаралық  

маркетинг 

2. Қайталау, сөздікпен 

жұмыс 

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен өзіңді 

таны. 


 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматикалық анықтағыш) 

Алматы, 2008. 

Әңгімелеу 

баяндау 

Сұхбат, 


сұрақ –жауап, 

әңгіме- 


леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

100 

 

100  

100 


15 

1.Қызметтер 

маркетингі 

2.Коммерциялық емес 

маркетинг 

3. Сөйлесім: 

Компьютерсіз өмірді 

елстете аласыз ба? 

З.С.Күзекова Қазақ тілі. 

(Экономистерге арналған) 

Алматы, 2011ж. 

Хожаназаров Қ. Маркетинг 

негіздері. Алматы,1996. 

Қазақ тілі (Қысқаша 

грамматикалық анықтағыш) 

Сұхбат, 


сұрақ –жауап, 

әңгіме- 


леу, ой бөлісу, 

пікір-талас 

Жеке  жұмыс 

100 


 

100 


 

100 


__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

 

Алматы, 2008.  

ОБСӨЖ өткізу кестесі* 

тақырып 


№ 

СӨЖ тапсырмалары 

Әдебиеттер 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

(апта) 


Жоғары 

балл 
Экономиканы  білупайда  тақырыбына эссе жазу 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 

«Экономика»1996 БАҚ құралдары 

Жинаған 


ақпараттар 

бойынша 


мәлімдеме 

жасау 


1-апта 

 100 


Жоспарлауды 

жіктеу 

белгілері:  іс-әрекет  ету мерзімі, 

маңыздылығы 

және 

жасау 


әдістері. 

Баяндама жазу 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 


«Экономика»1996 

БАҚ құралдары 

Нақты 

мәліметтер жинап, 

пікір жазу 

2-апта 

 100 


«Сұранысқа 

негізделгенбаға 

тағайындау 

стратегияларының  

түрлері» 

туралы 

тұсаукесер дайындау Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 


«Экономика»1996 

БАҚ құралдары 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша 

мәлімдеме 

жасау 

3-апта 


 100 

Қазақстандағы  орта  және шағын 

кәсіпкерліктің 

дамуы туралы эссе жазу 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 

«Экономика»1996 БАҚ құралдары 

Нақты 


мәліметтер 

жинап, 


пікір жазу 

4-апта 


 100 

Іскер, табысты 

болу 


қолыңнан келе ме? 

Пікірталас 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 


«Экономика»1996 

БАҚ құралдары 

Жинаған 

ақпараттар 

бойынша 

мәлімдеме 

жасау 

5-апта 


  100 

Пайда табу парыз ба? Эссе жазу 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 

«Экономика»1996 БАҚ құралдары 

Нақты 


мәліметтер 

жинап, 


пікір жазу 

6-апта 


  100 

Төл теңгенің тарихы Тұсаукесер дайындау 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

негіздері-оқулық 

Алматы 

«Экономика»1996 БАҚ құралдары 

Тест 


тапсыр- 

малары 


7-апта 

100 


Бәсеке 


– 

нарықтың 

қозғаушы күші 

Қ.Хожаназаров 

Маркетинг 

Жинаған 


ақпараттар 

8-апта 


100 

__/ __бет 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03Силлабус 

* Ескерту: СӨЖ тапсырмаларын бақылау және бағалау бекітілген кесте бойынша ОБСӨЖ 

сабағында жүргізіледі 
  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал