Ф 01-05 Сабақ кестесіжүктеу 0.78 Mb.

бет6/8
Дата22.04.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

Қазақша- А 1 (120-11)     

Қазақша- А 1 ( 120-11)     

Д

үйсе

нб

і 

08.30-09.20 

Оқушыларды кәсіпке баулудағы жаңа оқыту технологиялары (лек.) 

проф. Дүйсенбаев К. 

108 С 

Бе

йс

енбі

 

 

 

 09.30-10.20 

Оқушыларды кәсіпке баулудағы жаңа оқыту технологиялары (лек.) 

проф. Дүйсенбаев К. 

108 С 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент (пр.)  

аға оқ. Қонақбаева У. 

108 С 

10.30-11.20 

Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру (лек.)  

аға оқ. Қонақбаева У. 

  307 С 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент (пр.)  

аға оқ. Қонақбаева У. 

108 С 

11.40-12.30 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагог 

икалық менеджмент (лек.) аға оқ. Қонақбаева У. 

  307 С 

Бұйымдарды дайындауды жобалау 

және жоспарлау (пр.) 

Мектептегі қолӛнер ісі  (пр.) 

 

104/10 С 

12.40-13.30 

Бұйымдарды дайындауды 

жобалау және жоспарлау (лек.) 

маг.оқ. Бегалиева Г. 

Мектептегі қолӛнер ісі  (лек.) 

маг.оқ. Рыскулов А. 104/10С   

маг.оқ. Бегалиева Г. 

маг.оқ. Рыскулов А. 

104/10 С  

С

ейс

енб

і 

08.30-09.20 

 

 Жұм

а 

 

 09.30-10.20 

Оқушыларды кәсіпке баулудағы жаңа оқыту технологиялары (пр.) 

проф. Дүйсенбаев К. 

108 С 

Киім тігу технологиясы (пр.) 

доц. Байбатшаева А. 

Метал және ағаш ӛңдеу әдістері  

(пр.) маг.оқ. Рыскулов А. 

101/10С 

10.30-11.20 

Оқушыларды кәсіпке баулудағы жаңа оқыту технологиялары (пр.) 

проф. Дүйсенбаев К. 

108 С 

Киім тігу технологиясы (пр.) 

доц. Байбатшаева А. 

Метал және ағаш ӛңдеу әдістері  

(пр.) маг.оқ. Рыскулов А. 

101/10С 

11.40-12.30 

Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру (пр.)  

аға оқ. Қонақбаева У. 

313 С 

 

 12.40-13.30 

Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру (пр.)  

аға оқ. Қонақбаева У. 

313 С 

 

 13.40-14.30 

 

 

 

 

С

әрсе

нб

і 

08.30-09.20 

 

 С

енбі

 

 

 09.30-10.20 

Бұйымдарды дайындауды жобалау 

және жоспарлау (пр.) 

Мектептегі қолӛнер ісі  (пр.) 

 

104/9 С 

 

 10.30-11.20 

маг.оқ. Бегалиева Г. 

маг.оқ. Рыскулов А. 

104/10С  

 

 11.40-12.30 

Материалмен жұмыс (пр.) маг.оқ. 

Умирзахова Н. 

Материалмен жұмыс (пр.)  

маг.оқ. Рыскулов А. 

103/10С 

 

 12.40-13.30 

Материалмен жұмыс (пр.) маг.оқ. 

Умирзахова Н. 

Материалмен жұмыс (пр.)  

маг.оқ. Рыскулов А. 

103/10С 

 

 

 


 

 

 Ф 7.01-05 Сабақ кестесі  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                    2014-2015 оқу жылының  сабақ кестесi _5_ семестр 

                                    Шығармашылық ж/е жаңа технологиялардың ғылыми мектебі   

                             Курс:_3_ Мамандық: Бастапқы әскери дайындық.  Дене шынықтыру ж/е спорт  Оқу түрі: күндізгі   

                                     

 

Кү

ні 

 

Уақыты 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана

 

Қазақша 104-12       

Орысша 108-82              

Д

үйсе

нб

і 

08.30-09.20 

Кәсіби бағыттағы шетел тілі /пр/  

маг оқ. Мауленқұлова Д 

260 

 

 09.30-10.20 

БӘД оқыту әдістері /лек/ аға оқ. Қадырбаев Ж 411 

 

 10.30-11.20 

Тәрбие жұмыст ториясы мен әдістемесі /лек/  

аға оқ. Сыдықов М 

128 

Д/ш және спорт маманд бой прак оқыту әдістері /лек/  

маг оқ. Джабаев Р 

407 

11.40-12.30 

 

 

Д/ш тарихы олимп спорт /лек/ маг оқ. Джабаев Р 

312 

12.40-13.30 

 

 

Кәсіби орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 

419Б 

С

ейс

енб

і 

08.30-09.20 

 

 

 

 

09.30-10.20 

 

 

Кәсіби бағыттағы шетел тілі /пр/ аға оқ. Савельева Н 

407 

10.30-11.20 

 

 

Емдік дене мәдениеті /лек/ аға оқ. Майлиева Г 

407 

11.40-12.30 

 

 

Кәсіби орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 

258 

12.40-13.30 

Абайтану /пр/ аға оқ. Омаров Т 411 

Тәрбие жұмыст теор мен әдіст /пр/ маг оқ. Бексейтова Г 260 

13.40-14.30 

Запас офицер әскер дайындау /лек/ Қадырбаев Ж 213 

 

 14.40-15.30 

Әскери псих мен педаг негіздері /лек/ аға оқ. Қадырбаев Ж 213 

 

 15.40-16.30 

Әскери псих мен педагог негізд  /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 213 

 

 С

әрсе

нб

і 

10.30-11.20 

 

 

Тәрбие жұмыст теор мен әдіст /лек/ проф. Нұрлыбекова А 

221 

11.40-12.30 

 

 

Д/ш ж/е спорт мам бой пәнді оқ әдіс /пр/ маг оқ. Джабаев Р 

407 

12.40-13.30 

 

 

Д/ш тарихы олимп спорт /лек/ маг оқ. Джабаев Р 

407 

13.40-14.30 

 

 

 

 

14.40-15.30 

 

 

 

 

15.40-16.30 

БӘД оқыту әдістері /пр/ аға оқ  Қадырбаев Ж 213 

 

 16.40-17.30 

БӘД оқыту әдістері /пр/ аға оқ . Қадырбаев Ж 213 

 

 17.40-18.30 

Қазіргі заманғы білім беру технолог /лек/  Қадырбаев Ж 213 

 

 

 

Ф1 7.01-05 Сабақ кестесі      

 

 Ф 7.01-05 Сабақ кестесі  

 

                                                                                                                            

 

Кү

ні 

 

Уақыты 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Қазақша  104-12     

Орысша 108-82                 

Бе

йс

енбі

 

08.30-09.20 

Тәрбие жұмыст теор мен әдіст /пр/ маг оқ. Мапетов А 129 

Кәсіби бағыттағы шетел тілі /пр/ аға оқ. Савельева Н 416Б 

09.30-10.20 

Кәсіби бағыттағы шетел тілі /пр/ маг оқ. Мауленқұлова Д 128 

 

 10.30-11.20 

Қазіргі заманғы білім беру технолог /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 128 

Емдік дене мәдениеті /пр/ аға оқ. Майлиева Г  

11.40-12.30 

Қазіргі заманғы білім беру технолог /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 128 

 

 14.40-15.30 

 

 

 

 

15.40-16.30 

 

 

 

 

16.40-17.30 

 

 

 

 

17.40-18.30 

 

 

 

 

Жұм

а 

11.40-12.30 

Абайтану /лек/ аға оқ. Омаров Т 113 

Баскетбол /пр/ аға оқ. Сотов В С/з 

12.40-13.30 

 

405 

Баскетбол /пр/ аға оқ. Сотов В 

С/з 

13.40-14.30 

Запас офицер әскер дайындау /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 405 

Баскетбол /пр/ аға оқ. Сотов В С/з 

14.40-15.30 

Запас офицер әскер дайындау /пр/ Қадырбаев Ж  

Емдік дене мәдениеті /лек/ аға оқ. Майлиева Г 407 

15.40-16.30 

Әскери псих мен педаг негіз /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 405 

Д/ш ж/е спорт мам бой пр оқ әдіс /лек/ маг оқ.Джабаев Р  407 

16.40-17.30 

 

 

Д/ш тарихы олимп спорт /лек/ маг оқ. Джабаев Р 

407 

С

енбі

 

08.30-09.20 

 

  

 

 09.30-10.20 

 

  

 

 10.30-11.20 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Ф 7.01-05 Сабақ кестесі  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 2014-2015 оқу жылының  сабақ кестесi   _1_  семестр 

Шығармашылық ж/е жаңа технологиялардың ғылыми мектебі         

                Курс:_1_ Мамандық:Бастапқы әскери дайындық  Оқу түрі: күндізгі 

                                        

Күні   

Уақыты 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана

 

Қазақша 104-14                  

Қазақша 108-14  

Д

үйсе

нб

і 

08.30-09.20 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 128 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 128 

09.30-10.20 

Тіршілік қауіпсіздігі /лек/ аға оқ. Сералиева Ұ 213 

Тіршілік қауіпсіздігі /лек/ аға оқ. Сералиева Ұ 213 

10.30-11.20 

Қазақстан тарихы /лек/ аға оқ. Бекманова Д 306 

Қазақстан тарихы /лек/ аға оқ. Бекманова Д 306 

11.40-12.30 

 

 

Анатом спорт морф негізд /лек/ аға оқ. Байдосова А 

407 

12.40-13.30 

 

 

Пед мамандыққа кіріспе /лек/ аға оқ. Сыдықов М 

317 

С

ейс

енб

і 

08.30-09.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

 

 09.30-10.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

 

 10.30-11.20 

 

 Дене шынықтыру 

С/з 

11.40-12.30 

Шет тілі /пр/ оқ. Ескерова А  маг оқ. Сұлтанмұрат М 407 

Дене шынықтыру 

С/з 

12.40-13.30 

Мамандыққа кіріспе /лек/ аға оқ. Қадырбаев Ж 407 

 

 

13.40-14.30 

Әлеуметтану /пр/ аға оқ. Бегдаулетова Қ 414Б 

ТАСТтеор мен әдістемесі /лек/ аға оқ. Балабаев Е 407 

14.40-15.30 

 

 

Шет тілі /пр/   

аға оқ. Алчаева Л    аға оқ. Барысова Н 128 

407 

15.40-16.30 

 

 

Шет тілі /пр/   

аға оқ. алчаева Л  аға оқ. Барысова Н 128 

407 

С

әрсе

нб

і 

08.30-09.20 

Қазақстан тарихы /пр/ аға оқ. Бекманова Д 128 

Тіршілік қауіпсіздігі /пр/ аға оқ. Сералиева Ұ 407 

09.30-10.20 

Шет тілі /пр/ оқ  Ескерова А  маг оқ. Сұлтанмұрат М 407 

Қазақстан тарихы /пр/  аға оқ. Бекманова Д 128 

10.30-11.20 

ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары /лек/  аға оқ. Қадырбаев Ж 128 

ТАСТ теор мен әдістемесі /пр/ аға оқ. Балабаев Е 407 

11.40-12.30 

Әлеуметтану /лек/  аға оқ. Бегдаулетова Қ 213 

 

 

 

  

  

 

 Ф 7.01-05 Сабақ кестесі  

 

 Күні   

Уақыты 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана

 

Қазақша 104-14                

Қазақша 108-14          

Бе

йс

енбі

 

08.30-09.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

 

 09.30-10.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

 

 10.30-11.20 

 

 Дене шынықтыру 

С/з 

11.40-12.30 

Тіршілік қауіпсіздігі /пр/ аға оқ. Сералиева Ұ 405 

Дене шынықтыру 

С/з 

12.40-13.30 

Шет тілі /пр/  оқ. Ескерова А  маг оқ. Сұлтанмұрат М 407 

424 

 

 13.40-14.30 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 128 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 128 

14.40-15.30 

 

 

Шет тілі /пр/  

аға оқ. Емберді А  аға оқ. Барысова Н 128 

407 

15.40-16.30 

 

 

Анатом спорт морф негізд /пр/  аға оқ. Байдосова А 

128 

Жұм

а 

08.30-09.20 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 213 

Орыс тілі /пр/ оқ. Сыздықова М 213 

09.30-10.20 

Мамандыққа кіріспе /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 407 

ТАСТ теор мен әдістемесі /лек/ аға оқ. Балабаев Е 128 

10.30-11.20 

Қазақстан тарихы /лек/ аға оқ. Бекманова Д 102 

Қазақстан тарихы /лек/ аға оқ. Бекманова Д 102 

11.40-12.30 

ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 128 

Анатом спорт морф негізд /лек/ аға оқ. Байдосова А 213 

12.40-13.30 

ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары /пр/ аға оқ. Қадырбаев Ж 128 

 

 С

енбі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Ф 7.01-05 Сабақ кестесі  

 

                                                                                                                                                                                                             

 2014-2015 оқу жылының  сабақ кестесi  _3_ семестр 

                                                                                Шығармашылық ж/е жаңа технологиялардың ғылыми мектебі         

                  Курс:_2_ Бастапқы әскери  дайындық. Оқу түрі: күндізгі   

    

                                

 

Күні 

 

Уақыты 

Бөлімі 

 

Уақыты 

 

Күні 

Бөлімі 

 

Дәріс- 

хана 

Қазақша 104-13                

Қазақша 104-13            

Д

үйсе

нб

і 

08.30-09.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

Бе

йс

енбі

 

 

 09.30-10.20 

Дене шынықтыру 

С/з 

Философия /пр/ маг оқ. Жаппарбекова А 407 

10.30-11.20 

 


1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал