«еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығыжүктеу 65.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.04.2017
өлшемі65.02 Kb.
#7235

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК 

ҚОР» ғылыми-өндірістік 

білім беру орталығы 

 

«Научный производственно-образовательный центр 

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Астана қаласы 

Б.Майлин кӛшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: 

geurasia.kz

  

 

 город Астана 

улица Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 


genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: geurasia.kz

 

 «27» желтоқсан 2016 ж. 

 

Шығ №74  

«27» декабря 2016 г.  

«Сабаққа арналған ең үздік презентация»  

Ұстаздарға арналған республикалық байқаудың  

ЕРЕЖЕСІ  

1.

 

Байқаудың мақсаттары және міндеттері 

1.1.


 

Жалпы  орта  білімді  жүзеге  асыратын  білім  беру  ұйымдарының 

потенциалды  мүмкіндіктерін  анықтау.  Шығармашылықпен  жұмыс  істейтін 

ұстаздарды  анықтау  және  шығармашылық  потенциалын  ашу.  Олардың 

кәсіби тұрғыда ӛз біліктілігін анықтауға жағдай жасау.

 

1.2. 

Талантты, шығармашыл, ізденіс үстіндегі пән мұғалімдерін анықтау. 

1.3.

 

Мұғалім  беделін  арттыру,  кәсіби  қарым-қатынас  кӛкжиегін  анықтау. Мұғалім жұмысын насихаттау, білім сапасын жетілдіру. 

1.4.


 

Жалпы  білім  беру  ұйымдары  мұғалімдерінің  білім  беру  жүйесінің 

дамуына қосып жатқан үлесін кӛпшілікке жария ету. 

 

2. 

Байқауға қатысушылар 

2.1.


 

Байқауға Қазақстан Республикасындағы барлық деңгейдегі білім беру 

ұйымдарының мұғалімдері қатыса алады. 

 

3. 

Байқау шарттары 

3.1.


 

Байқау  қашықтықтан  ӛткізіледі.  Бір  қатысушы  бір  презентация 

жібереді. 

3.2.


 

Байқаудың мәні сабаққа арналған презентация болып табылады. 

3.3.

 

Байқауға ұсынылған материалдар авторлық болуы тиіс. 3.4.

 

Байқау материалдары MS PowerPoint, Flash форматындағы презентация файлы  болуы  тиіс.  Титул  слайдында  жұмыстың  атауы,  пәндік  саласы, 

автордың  аты-  жӛні,  лауазымы,  білім  беру  ұйымының  атауы  (толық, 

қысқартуларсыз)  қала/облыс/аудан  кӛрсетілуі  тиіс.  Слайдтың  жалпы  саны 

шектелмейді. 

3.5.

 

Материалдар  білім  беру  сипатында  болуы  қажет  және  ғылыми деректерге, 

этикалық 

нормаларға 

(плагиат) 

және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы болмауы тиіс. 

 

4. 

Бағалау көрсеткіштері 

 Аталмыш  жұмысқа  қойылған  талаптарға  сәйкес  презентацияны 

дайындау;  

 

Теориялық және практикалық мәнділігі 

Құрылымның нағыздылығы;  

Рәсімдеу мәдениеті;  

Педагог  үшін  ресурсты  пайдалану  бойынша  ұсыныстардың  қол жетімділігі

.

  

5. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

5.1.


 

Байқау  жұмыстары 2016  жылдың  30  желтоқсанынан

  бастап 15 

ақпанға 

дейін  қабылданады.  Байқауға  2017  жылғы  15  ақпан  айынан  кейін 

түскен 

және 


Ережеге 

сәйкес 


келмеген 

байқау 


материалдары 

қарастырылмайды. 

5.2.


 

Байқау  қорытындысы,  жеңімпаздар  дипломдары  мен  қатысушылар 

сертификаттары 

2017 жылғы 06 наурызында 

қатысушылардың электронды 

поштасына жіберіледі.

 

5.3.


 

Байқауға  қатысу  үшін 3300  (үш  мың  үш  жүз)  теңге

  тӛлем  ақысы 

тӛленеді. 

 

5.4.

 

Төлемақы  барлық  «Қазпошта»  АҚ  бөлімшелерінде  5042  санды 

төлем  коды  арқылы  жүргізіледі.  Ұйымдастырушының  барлық  банк 

реквизиттері  осы  төлем  кодына  тіркелген.  Төлем  жарнасы  150  теңге 

құрайды. Төлемақы аталуы: «Сабаққа арналған ең үздік презентация» 

5.5.


 

Байқауға қатысу үшін 

genofond_eurasia@mail.ru

 электронды поштасына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1)

 

Сұраныс 1-қосымшаға сәйкес; 

2)

 

Сканерден өткізілген төлемақы құжаты (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3)

 

Байқауға қатысатын жұмысты. 

 

6.

 Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

6.1.


 

Байқаудың  қорытындысы  бойынша  қазылар  алқасы  жеңімпаздарды 

анықтайды. Әділ-қазылар шешімі ӛзгермейді және қайта қарауға жатпайды. 

6.2.


 

Байқаудың  жүлделі  орындарына  ие  болған  жеңімпаздар  I,  II,  III 

дәрежедегі  дипломдармен  марапатталады.  Орынға  ілікпеген  қатысушыларға 


сертификаттар 

беріледі. 

БАС 

ЖҮЛДЕ 


иегерлеріне 

«EXPO-2017» 

Халықаралық кӛрмесіне жолдама жіберіледі. 

6.3.


 

Анықтама телефондары: 87761213218, 87477776240, 87015186176.

 

 ҮЛГІ 

1-қосымша 

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК ҚОР» 

ҒӚББ орталығының директоры 

А. Сарсеновке 

__________________________ 

 

Республикалық «Сабаққа арналған ең үздік презентация»

 атты 


презентация байқауына қатысуға сұраныс 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қатысушының 

аты-жӛні 

Жасы, 

лауазымы Облыс, аудан, 

жұмыс орны 

Презентация 

атауы, пәні 

Байланыс 

мәліметтері (ұялы 

телефоны, 

эл.поштасы) 

  

 

  

«ЕУРАЗИЯЛЫҚ ГЕНДІК 

ҚОР» ғылыми-өндірістік 

білім беру орталығы 

 

«Научный производственно-образовательный центр 

«ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Астана қаласы 

Б.Майлин кӛшесі, 29 үй, 64 пәтер 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 

genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: 

geurasia.kz

  

 

 город Астана 

улица Б.Майлина, дом 29, кв.64 

БИН: 160740008399 

тел: 8(776)121-32-18, 

8(747)777-62-40, 8(701)518-61-76 

е-mail: 


genofond_eurasia@mail.ru

  

Web сайт: geurasia.kz

 

 «27» желтоқсан 2016 ж. 

 

Шығ №74  

«27» декабря 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Республиканском конкурсе 

"Лучшая презентация к уроку" 

 

1.

 

Цели и задачи конкурса 

1.1.


 

Цель  конкурса:  Развитие  творческой  деятельности  педагогов,  роста 

профессионального мастерства участников конкурса, распространение опыта 

работы,  поддержка  использования  информационно-коммуникационных 

технологий  в  профессиональной  деятельности,  повышение  стремления  к 

достижению  высоких  результатов  в  преподавательской  деятельности, 

выявление  лучших  и  оригинальных  личностей  и  утверждение  приоритетов 

образования в обществе. 

1.2.

 

Задачи конкурса:  

Способствовать формированию 

информационной 

культуры 

педагогических  работников,  повышению  их  профессионального  уровня  и 

педагогического мастерства;  

 Актуализировать 

необходимость 

внедрения 

компьютерных 

информационных технологий;  

 Способствовать 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса  за  счет  сочетания  традиционных  и  компьютерных  методов 

обучения. 

 

2. Участники конкурса 


 2.1.  Принять  участие  в  конкурсе  могут  педагогические  работники  любых 

образовательных  учреждений  (дошкольных  образовательных  учреждений; 

средних  общеобразовательных  учреждений;  учреждений  начального, 

среднего  и  высшего  профессионального  образования;  коррекционных 

образовательных  учреждений;  учреждений  дополнительного  образования 

детей и т.д.). 

3.2.  Возраст  участников  не  ограничивается,  педагогический  стаж  не 

учитывается.  

  

3. Предмет и содержание конкурса 

3.1. Конкурс проводится дистанционно. Один автор представляет на конкурс 

одну работу. 

3.2.  Предметом  конкурса  являются  презентации,  разработанные  к  уроку  по 

определенной теме для любой категории обучающихся. Количество слайдов 

в презентации не ограничивается. 

 3.3. 

Материалы  должны  иметь  образовательный  характер  и  не противоречить  общепризнанным  научным  фактам,  этическим  нормам  и 

законодательству Республики Казахстан. 

  

4.

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.


 

Конкурсные  работы  принимаются с  30  декабря  2016  года  до  15 

февраля 2017 года

 по электронной почте: 

genofond_eurasia@mail.ru

4.2. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 февраля 

2017 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

4.3.


 

Итоги  конкурса,  дипломы  победителей  и  сертификаты  участников 

будут отправлены на электронную почту 06 марта 2017 г. 

4.4.


 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3800 (три тысячи 

восемьсот) тенге.

 

4.5. 

Оплата производится в любых отделениях АО «Казпочты» по коду 

платежа  5042.  Все  банковские  реквизиты  Организатора  внесены  в 

данный  код  платежа.  Комиссия  составляет  150  тенге.  Назначение 

платежа: конкурс «Лучшая презентация к уроку». 

4.7. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы на 

электронную почту: 

genofond_eurasia@mail.ru

 

1) Заявку по форме согласно приложению 1; 

2) Сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об 

оплате; 

3) Работу, участвующую в конкурсе. 

 

5. Подвидение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. По итогам конкурса жюри определяют победителей.  

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней. 

5.3. Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получают сертификаты.  

5.4.  Обладатели  ГРАН-ПРИ  будут  поощрены  билетами  на  посещение 

научной выставки «ЕХРО-2017» в г.Астана. 5.4.Телефоны для справок: 

87761213218, 87477776240, 87015186176.

 

 ПРИМЕР: 

Приложение №1 

 

Директору НПО центр  «ГЕНОФОНД ЕВРАЗИИ» 

Сарсенову А. 

от__________________ 

 

Заявка на республиканский конкурс «Лучшая презентация к уроку» 

 

 

ФИО 


участника 

Возраст, 

должность 

Название области, 

район, место работы 

Название презентаций, 

предмет 

Данные участника 

(тел., эл.почта) 

 

 

  

 

 Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> -
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 65.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет