Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет11/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Мемлекеттік бағдарламалардың

орын д

н далу

алуы қ

ы қ

аша

аша

нда

нда

кү

кү

н т

н т

әрт

әрт

ібі

іб

нен

н

 түс-

пейді.

ді.

Со

Сол б

л б

ағд

ағдарл

арлама

ама

лар

лардың

дың

о

орын да-

луымен де әр өңірдің тыныс-тіршілігі айқын

бағаланады. Бұл жағы ауданда қалай

жүзеге асырылып жатыр? 

– «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы

аясында 38 адам қайта даярлаудан өтті, 11

тұрғын 26,9 млн теңге несие алып, 25 жұмыс

орн

орн


ын 

н

ашты. 1612 жұмыс орны ашылдылд

ы.

.271

271


ада

ада


м т

м тұрақты жұмысқа  орналасты

ты, 7

, 75 а


5 адам

дам


 

ақылы қоғамдық жұмысқа тартылды, 28 адам

әлеуметтік жұмыс орындарына, 31 адам жастар

практикасына жіберілді. Үш рет бос жұмыс

орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылып,

36 адам жұмысқа орналастырылды. Кедейшілік

деңгей

йіне


іне

н т


  т

өме


өме

н т


н т

ұра


ұр

тын


тын

дар


дар

17

17ес

ес

е ае  зайды.

2013 ж


3 жылғ

ылғ


ы қ

ы қ


ырк

ырк


үйе

үйе


к а

к а


йын

йын


да

да

қызқызмет

метк


керлерге

есеп телген  орташа  айлық атаулы жалақы 86

119 теңгені құрады. 2012 жылдың сәйкес айы-

на айлық атаулы жалақы өсімі 19,6 % көбейді.

Осы кезеңде нақты жалақы 14,1%-ға көбейді. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы

бой

бойынш


н

а жақында Форт-Шевченко қал

қал

асы


сы

нан


нан

 

сегсегіз

із

пәпәтерлі екі тұрғын үй және екі

пә

пәтертерлі

лі сег


сегіз

із

тұрғын үй құрылыстары қарастырылған. Құры-лыс жұмыстары аяқталды, қазіргі таңда сыртқы

инженерлік желілерінің жұмыстары қалды. 

«Қолжетімді  баспана»  бағдарламасы

аясын да Форт-Шевченко қаласынан 16 пәтерлі

тұрғын

н

үйү

құ

құрыл

р

ысы аяқтақталып, и

,

нженерлікжеліле

іле


рі

рі

жүржүргіз

гізілу


ілу

де.


де Бұ

Бұ

л үл үй қ

й құры


ұры

лыс


лысы

ы аяқта-


айтылм

л

ағаағ

н. 


Д

Демек,


ІХ

ІХ-ХІ


ХІ

 ғасыр


лар

 шамасында

Үстірт жазығында керуен жолдары қызу жұмыс

істеп  тұрғанмен, керуен  сарайлар мүлде

болмауы мүмкін. 

Біздің өлкедегі керуен сарайлар, дәлі рек

айтқанда,  бұл құрылыстардың қираған

оры


оры

нда


д

ры туралы алғашқы мәліметте

тер т

р тек 


ек кей

кей


ін

ін

жазжазылғ

ыл

ан құжаттарда ғана пайдайда бо

болды


лды..

Ресейдің тарихнамасында, осыдан 250 жыл

бұрын П.Рычков атты саяхатшы Билюли

(Белеулі) шатқалында керуен ші лерге  арналған

мешіті мен құдығы бар алаң кездескені туралы

айтады. 


Ал

л ХІ


Х Х ғ

Х 

асыр бр

асында


нда

 тағы да  рес

р

ейлік


А.Левш

евш


ин

ин

ШұрШұрық

ық

пенпе

Бе

Белеу

леу


лі

лі

керкер

уен


уен-сарай-

лары туралы қысқаша м

і

әліметтер келтірген. Сәлкейінірек, Үстірттің солтүстік топографиясын

зерттеген Н.Алексеев Мыңсуалмас сайындағы

қорғанның қира ған қалдықтары туралы

мынадай мәлі меттер береді. «...олардың ішінде

тек екеуі тамаша: біріншісі өте ежелгі кезеңмен

белгіленіп, әр қыры 2 саженьге дейін созыл ған,

биі

биі


кті

к

гі г

1,5 сажень болатын тең төрт

өрт бұ

 бұрыш


ыш

ты

тытас

тастан


тан

 көлемі 1,5 аршин мөл шерін

ндег

дегі ш


і ш

арш


аршы

ы

пішінді етіп қа ланған. Екіншісі 20-30 жыл бұрынқұрыл ған,  төртбұрышты болып күйдірілген кір-

піш тен  тұрғызылған, оның көлемі де бі-

ріншінікіндей дерлік...» Сонымен бірге Алексеев

сол тарихи еңбектерінде біздің өлкедегі Куктем

(Көптам)

м)

зирир

аты туралы д

д

а ж


а 

азған.


Тағ

Тағ


ы с

ы сол


ол рес

рес


ейл

ейлік,


к,

бі

брақ

рақ ба


басқа

сқа зе


зе

рт теуші


В.Григ

орь


ев ХІХ

ХІХ


 ғасырдағы өз е

б

ң бі

егінде Үстірт

үстінен Хива хандығына баратын керуен

жолдарын сипаттай оты рып, солтүстік-шығыс

Үстірт шыңында ор на ласқан үш бекінісі туралы

жазып, Ұшқан атада, Қосқұдықта, Көптамада,

Самда ірі ғимараттардың қираған қалдықтары

кез


кез

 де


 д  се

с

тінін жазады. Осы еңбектердрдің

ің

барбар

 лы


ы

--

Көне ескерткіштер тту

ур

р

а

а

л

л

ы

ы ж

жа

аңа деректер

 Маңғыстау облысы – 

шамамен 162 шаршы шақы-

рымдай аймақты алып жатқан 

байтақ жер. Ма

Ма

ңғ

ңғ

ыс

ы

таудың 

тарихы, архе

хе

ол

олог

огия

ия

сы

сы а

аз

з зе

зерт

рт-

-

телген жоқ. Дегенмен талай 

ақпаратты ішіне бүгіп жатқан 

өлке жыл сайын зерттеушілерді 

жаңа деректермен таңғалдырып,

жыл сайын жаңа ескерткіштер

аш

ашыл

ыл

уд

уд

а.

а.

О

О

ла

л

рд

р

ың қатарында 

«О

«Опо

порн

рный

ый

»

» ст

ста

ансысынан 

50 шақырым қашықтағы 

Асалы-Көкетай күмбез тамы 

ескерткіштерін айтуға болады.

Ел аузындағы деректер бойынша, бұл 

ХІХ ғасырдың басс к

кез


з

ін

інде

де о


о

сы

сыө

өңі


ңірд

рді 


і 

мекендеген тұрғы

ынд

ндар


ар а

а

рара

сы

сынд

нд

а  АсАсал

ал

ы ы 

мен Көкетай атты қыз б

б

ен ж


і

іг

ітб

бір б


-бір

ін

еғашық болады. Бірақ қосылуларына ата-

ана батасын ала алмаған қос ғашық басқа

жаққа қашып кетуді шешсе керек. Арғы 

жағы түсінікті, қос ғашық қуғыншылар 

қолынан қа

қ за табады. Кейіннен осы жерде

ес

ес

кеке

рт

рткікіш

ш

күкү

мб

мбезез

де

дерр

пайда болыпты. БіріАсАс

ал

алығығ

а

а тұтұ

рғ

рғыз

ызыл


ыл

ғған күмбез там, оны

батыс өңіріндегі сәулет өнерінің тамаша

туындысы деуге болады. Екіншісі қыш 

кесектен тұрғызылған Көкетай мазары, сол 

заман үшін үлкен шеберліктің үлгісі болып 

табылады.

Маңғыстау ауданынан есепке алынған 

Қызылтас ( Ново-Ал

л

екекса

а

нднд

ро

рвск) бек

кін


і ісі

у у


у у

салынуының қысқа

қа

ша

ша тарар

их

ихы;

ы; «


«Ре

Ресе


сей 

й ме


мен 

н 

Хиуа» арасындағы шиеленіі

с жыл санап 

ұлғая түсіп, орыс үкіметі полковник 

Ф.Ф.Бергке  (1793-1874)  арнайы экспе-

ұ

ү

рү

р

үдиция ұйымдастыруды тапсырды. Ол 1825 

жылы Сарайшық қаласында экспедицияны 

болашақ жорыққа әзірледі. Сол жылы 

эк

эксп

сп

едед

иц

иция

ия

115

5

жеже

лт

лтоқ

оқ

санда Сарайшықтан шы

шығы


ғып,

Ж

Жем

ем

ненен

н

өтөт

іп, Каспий теңізін 

жағалай отырып, Қайдақ сорына дейін 

келіп, Үстірт қыратына көтерілді. Одан 

Бейнеу, Сам, Желтау айналып, Сарнияз 

тұсында Жемнен қайта өтіп, Арал теңізіне 

беттеді. Әскери керуенді жол-жөнекей 

азық- түлікпен қамта

а

ма

масы

сы

з з 

ет

ету у 

ма

мақс

қсат


ат

ын

ында

да  


қамал салу үшін Ма

Маңғ


ңғыс

ыста


тауғ

уғ

а а ж

жі

бебері

рі

лглген

ен 


белгілі саяхатшы, таби

б ғат зерттеушіс

і

і келді. 1834 жылы осы жерде 500 адамдық әскер

ұстайтындай Ново-Александровск қамалы

салынды. Маңғыстау түбегінде патшалық

Ресей ықпалының мықтап орнығуы осы 

қамалдан басталды. Бірақ кейіннен орыс 

бе

бекі

к

нінісі К

Кас


ас

пи

пийй –

– Хи


Хиуа сауда жолының 

ті

тіре

ре

гігі

  бол


олуғ

уғ

аа қо

қо

лалайс

йсы


ыздықтар көрсетуіне

байланысты қазіргі Форт-Шевченко қала-

сы жерінен жаңа Ново-Петровск қама лы

салынып, қоныс аударды». Сай өтес стан-

сысынан 50 шақырым  қашық тық тағы

Қызыл тас шыңы ернеуіндегі 4,5 га. 

Қызылтас мешіт

іті.


і. Т

Т

абб

иғ

иғататы

ы әд


әд

ем

емі,

і, 


терең Қызылтас

ш

шаңаң

ын

ының

ың т


т

өм

өменен

гі

г оо

рт

рта а 

қаба тында  тұрғын  үй құрылыстары қал-

дықтары, мешіт пен қорым сақталған. 19-

20 ғ. Басы кезеңдерімен белгіленетін бұл 

мешіт үйінің құрылысы кіреберіс дәлізден 

және төртбұрышты  үлкен  бір  бөлмеден 

тұра ды.  Бөл

өл

ме ортасында нақышты қашал-ға

ға

нн

ті

тіререуі

уіш


ш ба

баға


ға

на

на жж

әне оңтүстік-шығыс 

қа

қаба


ба

ты

тынд

нд

аа ми

михр


хр

аб

аб ойылып салынған. Мешіт төбесіндегі аласа төрт күмбез 

тастары, әсем жиектенле қаланған бастыр-

ма тастары  бұл діни ошақтың бірі «Со-

набай» жерасты мешіті мен қорымы және

Шайыр елді мекенінен 20 шақырым 

қашық тықта  орнала

а

сқ

сқанн

X

XVIVI

I-

IXV

XVII


I I ға

ға

сысы

р-

рларда өмір  сүрге

н

нсо

со

пыпы

лы

лық қ  жо

жо

лдлды

ы ұс


ұста

та-


нып, шәкірт оқытқан «Төлеген әулие» жер-

асты мешіті де осы жылы мемлекеттік 

қорғауға алынды. 

Қарақия ауданы бойынша: Тасболат 

күмбез тамы және ел аузында «Әулиелі 

орын» деп

п танылған дала мешіті, XVI-XIX 

ға

ғасы

сы

рр ла

ард


рд

ы

ықа

қамт


мт

ит

итыны

 ескерткіштер қата-

ры

ры

нднд

а

а тү

тү

ркркім

м

енен

т

тайай

палары мен Адай 

тайпасы қойылымдары сақталған Шейх 

ата қорымы ескерткішін мемлекеттік қор-

ғауға алу ұйғарылды.

Әрине, қазіргі уақытта мемлекеттік 

қорғау тізіміндегі 185 ескерткіш қатарында 

ғұмы ры мыңжылды

ды

қ

қ  тата

с 

с ес

ес

кекерт

рткі


кі

шт

штер

ер 


 

болғанымен, уақы

қы

т 

т өт

өте 


е  ал

ал

ғағашқ

шқ

ыы

пі

пішіші

ні

нікөркемдік түр-сипаты, жағдайы өте төмен дең гейдегі  ескерткіштер бар. Ескерт-

кіштердің техникалық жағдайын тексеру

және қорғау-сақтау, қалпына келтіру

жұмыстарына ұсыну сияқты міндеттер 

инспекция

я бөлімінің мойнында.

Шо

Шо

папа

н 

н атат

а

а қоқоры

рымы


м

нан 3-4 шақырым 

қа

қашы


шы

қ

қ тыты

қт

қтағ

ағ

ыы

Үл

Үлке

ке

нн құдық архео ло гия-

лық нысанасына жүргізілген қазба жұмысы

нәтижесінде қола дәуірінің ерте кезең де-

рімен белгіленетін өте ежелгі екі қойылым 

табылды. Өлі денелер ана құрсағында

жатқан сәбидей жұмыртқа тәріздес қабірге 

бір қырынан бүктеле жерленген. Жерлеу

дәстүріне отқа өртеу

еу

ттәс


с

іл

іліі қоқо

лд

лдананыл

ыл

ғаған,

н, 


археологтердің б

б

ололжа

жауы


уы

нш

нша,

а, ж


жер

ер

лелеуд

удің


ің 

мұндай тәсілі ежелгі көшпелі тайпалардағы

«адамның бұл өмірге келуі және өмірден 

мәңгіге кетуі» деген діни түсінікке сәйкес 

келеді дейді. Қорықтағы желтоқсан айын-

да ашылған «Ежелгі Маңғыстау мұралары» 

тұрақты эк

ксп


с

озициялық көрмесін тама ша-

ла

ла

 сс

аң

аңызз,

то

толылы

қ 

қ мә

мәлі


л

метке қанық болар

ед

ед

іңің

із

із.  ҚоҚо

ры

рық қ

қы

қызм

змет


е

керлері жасақтаған 

бұл көрме 2003-2005 жылдарындағы 

архео логиялық қазба жұмыстары нәти-жесіндегі жәдігерлерден тұрады. 

Бетті дайындаған Ахмет КӘРІМ,

Ма

Ма

ңғ

ңғ

ыс

ыс

та

тау 

у об

об

лы

лы

сы

сы

 Түпқара

аға

ғанд

нды 

ы 

жазбас бұрын

ын

т

тар

арих

их

ын

ын

а

а 

үңілдік. Себебі шежірелі 

Маңғыстаудың  қара ша ңы-

рағы болып саналатын Кетік 

(Форт-Шевченко қаласы) 

осы өң

ө

ірдің барлық үлкенді-

к

кіші

шілі

лі

о

о

қи

қи

ға

ға

ла

ларына қатысы 

б

бар десек қателеспесбіз. 

Сондықтан аудан әкімі

Темірбек Тыйылұлы Асауов-

тан өңір жайында әңгімелеп 

беруді өтінген едік. 

Киелі Маңғыстау өлкесі 

кезінде алыс-бер

р

іс қызып 

тұрған керуе

уе

н

н жо

жолд

лд

ар

ары

ы

өт

ө

ет

ет

ін

ін 

маңызды нү

үкт

кте,

е

і

ірі

рі ссау

ауда

да

 

орталығы болған. Керуен 

жолдары болған жерде әрине, 

керуен сарайлар болуға 

тиіс. Дегенмен, өкінішке 

қара

рай,

й

 Маң

ң

ғыстау өңірінде 

бү

бү

гі

гі

нг

нг

і 

і 

кү

кү

ні

ні ж

ж

ақ

а

сы жағдайда 

сақталып қалған мұндай 

құрылыстар, тіпті оның 

қалдықтарының өзі жоқ. Тек 

жекелеген мекендерде өте 

нашар жағдайдағы осындай

құрылыстар

рды

дың 

ң ор

ор

ны

ны

к

к

ез

ез

-

де седі.  Әри

и

не

не, 

,

ол

ол

ар

ар

ды

ды

ң 

ң 

қазір  гі  жағдайы  нақты  бір 

мысалдар айтып, оларды үлгі 

ретінде көрсетуге мүмкіндік

жоқ. Дегенмен қолда бар 

деректердің өзі Маңғыстау 

өл

өл

ке

ке

сі

сі

ні

ні

ң

ң

ор

ор

та

та

 ғасырларда 

ба

ба

ты

ты

с

с пе

пен

н 

шы

шы

ғ

ғыстың ара-

сындағы аса маңызды 

сау да  жолы  болғанын, ай-

мақта сауда керуендеріне 

қо лайлы  инфрақұрылым 

жасақталғаны

ын

н дә

дә

лелдеп 

отыр. 

лыс


лыс

ыме


ыме

н ж


н ж

ерг


ерг

ілі


ілі

кті


к

 атқарушы органдардың 

тіз

ті

іммі

нде


ндегі

г

кезкез

егі


ег

бо

бойынша берілуі тиіс. Соныменн

 

қатар Форт-Шевченко қаласында бір 48 пәтерлік тұрғын үй құрылысы басталды.

«Ақбұлақ» бағдарламасы бойынша Форт-

Шевченко қаласы және Баутин ауылының ауыз-

су және канализация құбырының құрылысы 

бас талды  (жобаның

ың

құұны

ны -1


1

412


412 72

72

5,05,0

мы

мың 

ң 

теңге). Бұл құбб

ырд


ырд

ы ж


ы жақы

ақын а


н арад

рада т


а т

апс


апс

ыру


ыру

жоспарлануда. 

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

бағы тында ағымдағы жылы Сайын Шапағатов 

селосындағы жаңа үйлерді газбен қамту құры-

лысы (531 уч),  Форт-Шевченко қаласының 

Жаң

Жаң


а К

а Кеті


етік а

к аума


ум

ғын


ғ

дағы оңтүстік бөлігіндегі 

тұр

тұрын


ын

үй 


үй 

мас


массив

сив


ін

ін

газбен қамту құрылыстарыы 

аяқ талды.  Форт Шевченко қаласындағы ұзын-

ды ғы 3 км автожол құрылысы таяу уақыттарда 

аяқталмақ.

«Дипломмен–ауылға!» бағдарламасы

шегінде 30 жас маман көтерме жәрдемақы 

алып, қосымша 7 ма

маман


ман

ның


ның

құ

құжаттартар

ы қ


ы қ

абы


бы

л-

лдануда. Он үш м

м

амаама

нға


нға

тұ

тұрғырғын ү

н үй с


й с

аты


аты

п а


п алуғ

луғ


а 

а 

34 млн теңге бюджеттік несие берілді.«Ауылда кәсiпкерлiктi дамыту арқылы

жұмыс орындарын құру және тiрек ауылдарды

дамыту» бойынша ауылдық елді мекендерде 

кәсіпкерлікті дамытуға 2013 жылы «кәсіпкерлік

негіздерін» 12 адам Ақтау қаласы, қазақстандық 

қазіргі заман «Болашақ» академиясының уни-

вер

вер


 си

 си


тет

тет


інд

інд


е «

е «


Тур

Тур


ан–Профи» халықаралық

қ

 кәс

кәсіпт


іпт

ік

ік ака

ака


дем

демияс


ияс

ына оқуға жолданып, сер-

тификаттарын алды. 2013 жылы 14 жаңадан

ісін ашуға ниет білдіргендердің бизнес–жоспар-

лары мақұлданып, 35870 мың теңге көлемінде 

несие берілді. Ауыл шаруашылығын қаржылай

қолдау қорынан 6% жеңілдікпен 11 жеке

кәсіпкерге 26870 м

м

ың

ыңтен

т

ге ге

және 7


  7

,5%


,5%

-бе


бе

н 

нМикроқаржы ұйым

йым


ына

ынан ү


н ү

ш а


ш а

дам


дам

ға 


ға 900

900


0 м

0 млн 


лн 

теңге бес жылға берілді. 

Шағын және орта кәсіпкерлік саласына

тіркелген кәсіпкерлер саны 1430 бірлікті 

құрайды, онда 3505 адам жұмыс жасайды. Бұл 

– ауданның экономикалық белсенді халқының 

35,6 п

п

айыа

зы. 2012 жылдың сәйкес кезеңімен 

сал

салыст


ыст

ырғ


ырғ

анд


анд

а т


а тіркелген кәсіпкерлер  саны 

ы 

12,6%-ға артқан, яғни өсім динамикасы байқа-лады. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер саны 

1 815, заңды тұлғалар 389 бірлік. Осы жылдар 

ішінде 239 кәсіпкер «Бизнес-кеңесші» жобасы 

бойынша тегін курстардан өтті. Отыз бес дара 

кәсіпкерге сервистік

к қол


қол

дау


д

 көрсетілді.. Ат

А алған 

жылдар ішінде 3

3

1 ж


1 ж

еке


еке

кә

кәсіп

сіпкер


кер

ба

барлырлығы 

ғы

60,60,0 

ғын да дерлік,  қир

и

аған ғимарат

тардың


балшықтан емес, күйдірілген кірпіштен, 

оңделген тастардан жасалғаны келтіріледі.

Қазіргі  болжамдар  бойынша,  бұл құ ры-

лыстар керуен жолдарында орналасқан кішкене

елді мекендер немесе керуен-сарайларының

қал


қал

дық


дық

тар


тар

ы б


ы б

олу


ол

ы м


ы

үмкін. 


Ал

Ал

бербер

тін


тін ке

келе


ле осы қалдық, қи ран дыларды 

ы

зерттеу тағы да қолға алына бастады. Мысалға, 2005 жылғы тамыз айын да  Маңғыстау 

мемлекеттік тарихи-мәдени қорықтың

қызметкерлері 

Есет мо ла-Қырыққұдық-

Онқұдық-Бесқұдық орындарында іссапарда 

болған. Бұл іссапа

парды

рды


ң м

ң

ақсқ

аты Үр


Үр

геніш-


Сарайшық керуен

ен

жожо

лда


лдарын

рын


ың

ың

ҚазҚазақс

ақстан


тан

дағ


дағы 

ы 

бөлігін анықтау едіі.Зерттеулер Есетмола жерінде тарих шылар

Қосқұдық деп атаған керуен сарай дың  расында 

болғанын көрсетті. Ол нысан құрылысының 

үйіндісі әлі де сақталған.

Қосқұдық керуен сарайы және Есетмола

қорымы Үстірт жазығының шетінде, 

Мың

Мың


суа

суалма


лма

с с


с с

айы


айының солтүстік-батыс аяғында 

орн


орн

ала


аласқа

сқа


н.

н. Құр


Құры

ылыс қал 

дық 

тарына қарап, алғашқыда оның қабырғалары тас топырақтан 

қаланғанын анық байқауға  болады. Керуен-

сарайдың қабырғалары қалыңдығы 15-25 см 

болған жақсы өңделген ірі әктастарды екі 

қатарға тік тұрғызып, ортадағы ішкі аралық шой 

тас-топырақпен тол

лтыр

ты ып 


ып

тіктелген. Еске

ке

ртк


р іштің 

сыртқы қабырғал

алары

арының


ның қа

қа

лыңлыңдығ

дығы 1


ы 1

,5 


,5

м, 


м,

ал 


ал 

артқы қабырғаны

ң қ

а лыңдығы1

1,2 м. 


Керуен сарайдың ішкі бөлмелерінің

жоспары қазба жұмыстарын қажет етпей-ақ 

көрініп тұр. Кіре берістен сол және оң 

жақтарында көлемдері 5,7х5,7м  болатын, 

жоспарда квадрат пішіндегі екі үлкен бөлме 

орн


орн

ала


ала

сқа


сқа

н.

н.Бұл

Бұл


 қабырғалардың  биіктігі 

млн теңге шамасында бағдарл

арл

ам

амаше

шеңбе


ңбе

рін


рін

де 


д

оқығандар өз істерін бастады.

ы

«Негізгі капиталға салынған инвестицияның нақты көлемі» 2013 жылдың есепті кезеңде 

2012 жылғы сәйкес кезеңімен салыстырғанда

36,5 пайызға артты. Инвестициялардың техно-

лог


логиял

и

ық құрылымында ғимараттар мен құры-лыс

лыстар


тарды 

ды сал


салу ж

ж

әнеәне

кү

күрдерделі

лі

жөнж

деу бойынша

жұ

жұмыст


ыстар 

ар

2– 24,3

4 3


па

па

йызйыз

м

, мәшиәшинелер, жабдық-

тар, құралдар, құрал-саймандар – 5,7 пайыз, 

өзге де күрделі жұмыстармен шығындар 7 

пайыз ды  құрады ( 2012 жылы – 47,7 млрд 

теңге, 2013 жылы – 68,2 млрд теңге, 20,5 млрд 

теңгеге өсті).

«Балапан» бағдарламассы б

ы б


ойы

ойынша


нша

ба

бала-

ла

ларды (3 пен 6 жас аралығынғындағ

дағы)


ы)

мек


мек

теп


теп

к

ке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен қамту 

деңгейі 81,3 пайызды құрайды. Алдағы жыл-

дары бюджет есебінен төрт балабақша (470

орын) және бір балабақша (80 орын) Таушық 

ауы

у

лында жеке қарар

жатына құрылыстарын салу 

жос

жос


пар

парлан


лан

ып

ып отыотыр, 

р,  құж


құж

атт


атт

ары


ар

 дайындалуда. 

Сон

Соныме


ымен қ

н қ


ата

атар ж


р жеке

еке


ша

ша

ғынғын

ор

орталықтар санынарттыру бойынша шаралар алынатын болады.

Жұмыссыздық деңгейі 0,4 пайызды құрап 

отыр. Бұл – ресми көрсеткіш. Жұмыссыздар 

ретін де жұмыспен қамту органдарында тіркел-

ген тұлғалардың саны 47 бірлік. Бұл жерде 

теңіздегі мұнайды игеруге қ

е қ

ат

атыстысты

әр

әртүр

түр


лі

л

бағыттағы қолдау жұмыстарынының

ың аза


заюын

юына б


а б

ай-


ай

ланысты жұмыссыздар саны көбейгені рас және 

бәрі бірдей  ресми есепте жоқ. Осы мәселе 

бойын ша  аудан әкімі төрағалық ететін жұмыс 

комиссиясы тұрақты жұмыс жасап келеді. 

Комиссияның шешіміне сәйкес мемлекеттік 

бағдарламалар аясындағы қаралған қаражатқа 

жаң


жаң

а ж


а ж

ұмы


ұмы

с о


с орын

рындар


дарын 

ын 


ашы

ашы


п,

п

мәселені бәсең-дет

дет


уге

уге қо


қо

л ж


л ж

етк


еткізі

ізі


лді

лді


. Б

. Б


ұнд

ұнда б


а б

ір

іржанұяда бірде-

бір адам жұмыс жасамайтын жағдайға баса 

көңіл бөлінді  (2012 жылы – 292 адам, 2013

жылғы 9 айда 227 адам жұмысқа орналасты).

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы бойын-

ша 15,6 млн теңгеге бес жоба жүзеге асырылып 

жатыр. 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал