Есірткі трафигіне тосқауыл қою үшін Орталық Азия елдерінің арасында визалық режим енгізу керек пе?жүктеу 3.89 Mb.

бет6/27
Дата10.09.2017
өлшемі3.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Әс

Әс

кери бөлімшелердің ж

ек

еке 

е 

құ

құ

ра

рамы

мы

д

д

ал

алал

алық

ық

л

лаг

аг

ер

ер

ьд

ь

егі шатырларға 

орналасып, Жауынгерлік шер

уд

і

і

өткізу жоспары б

б

ой

й

ынша дайындыққа 

кірісіп кетті.

«Қазақстан экономикасы еңбек мигранттарынан жыл сайын кем 

дегенде ІЖӨ-нің 0,57%, немесе $1,1 млрд кіріс көріп отыр» делінген 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Азия және Тынық мұхит аумағы үшін 

экономикалық және әлеуметтік комиссиясының (ЭСКАТО) зерттеулерінде. 

Бұ

ұ

л 

л

ту

ту

ра

ралы

лы Қ

Қ

аз

аз

ТА

ТА

Г 

Г 

аг

аг

ен

ен

тт

тт

іг

іг

і

і

жа

жа

зады.

Еу

у

ропалық одақ Қазақстан

ү

ү

кі

к

ме

ме

ті

ті

ні

ні

ң 

ң 

ме

ме

мл

мл

ек

ек

ет

ет

ті

ті

к 

к 

ба

а

сқару жүйесін 

же

же

ті

тіл

лдіру жұмысына 10 млн

ев

ев

ро

ро

қ

қ

ар

ар

жы

жы

б

б

ағ

ғ

ыт

ыт

та

таға

ған.

н.

Б

Б

ұ

ұл туралы «Мем ле-

кеттік қызметті реформалау: ішкі түйін және БАҚ-тағы көрінісі» тақыры-

бын дағы  журналистерге арналған семинар барысында Қазақстандағы

Еуро палық одақ өкілдігінің басшысы Аурелия Бушез хабарлады. 

Бі

Бі

рі

рі

нш

нш

і

і

ви

вице

це

-п

-п

ре

ре

мь

мьер

ер

Б

Б.Сағ

ағ

ынтаев Ұлыбританияны

ның 

ң 

Пр

Пр

ем

емье

ье

р-

р-

министрі Дэвид Камеронмен кездесу барысында Біріккен Корольдіктің 

бұрынғы премьері Маргарет Тэтчердің қайтыс болуына байланысты

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың көңіл айтуын жеткізді.

 Қанат ҚАЗЫ

Н

Нұрсұлтан  НАЗАРБАЕВ

В

Қ

Қ

азақстан Р

Р

еспубликасының П

П

резиденті

і

:

Мансұр ХАМИТ (фото)

ұр

ф


                

www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№65 (976) 19.04.2013 жыл, 

жұма


ҚОҒАМ

 МӘСЕЛЕ


Айта берсек, ғылыми-зерттеулердің 

адам шошырлық нәтижелері өте көп. 

Мысалы: картоп генінің қатарына сары-

шаян генін қосу нәтижесінде ешқандай 

жән 

дік жемейтін картоп түрі, қызанға солтүстік камбаласының генін қосудан 

аязға төзімді, үсімейтін қызанақ түрі, жал-

пы аязға төзімді, жәндіктер жемейтін

құрт түс пейтін, ұзақ сақ талатын, тағысын-

тағы қасиеттері бар түрлері алынады. 

Бүкіл жаратылыс ға сыр лар бойы өзі сұ-

рып тап берген, кез кел ген организмнің 

өсіп-өнуіне жауапты болып саналатын 

гено мына бөтен генді әкеліп, жасанды 

жол мен енгізген кез де оның келесі ұрпағы 

өзгеріске ұшы райды. ГМО-ның дүние-

жүзіне кең тарап кетуінің кесірінен адам-

дар мен жануар лар ара сында ұрпақсыз-

дықтың дамуы, қатерлі ісік ауруларының 

көбеюі, тұқым қуалайтын кемтарлықтың 

ерекше түр лері пайда болуы мүмкін екен-

дігін бел гілі ғалымдар дәлелдеген. Тіпті 

ГМ-жүгері беріп асыраған экспери менттік 

жануарлардың төл дері 100% өлі туғаны 

туралы ғылыми нәтиже белгілі бола тұра 

қорытынды жойылған. Себебі ғалым дар-

дың  бұл  секілді  мәлім де ме лерінің  жария 

болуы өндіруші компа ния ларға тиімсіз. 

Керек  десеңіз,  био тех но логия  саласында 

зерттеулер жүргізген 500 ғалымның 

үштен бірі өздерінің анықтаған қорытын-

дысын өзгертуге мәжбүр болғаны туралы 

мә лімет тер де бар екен. Ғылыми-зерттеу 

жұ мы старына 

демеушілік 

жасаған 

өндіруші компания өкілдерінің өтінішін 

орындаған ғалымдардың 17% -ы тап сы-

рыс беру шіге ұтымды нәтиже көрсетіп, 

жал ған қо рытынды берген, ал 10%-ы 

қар  жылай қыспаққа түсетіндіктен қай мы-

ғып, ГМО-ның кері әсерлері жөніндегі 

ақпа рат ты  жасырған.  Бірақ  ГМО-ның  не-

гізін қа лау шы АҚШ-тың Ауыл шаруа шы-

лығы ми нистр  лігі өз елінде ГМ-күріштің 

сортын егуге баяғыда-ақ тыйым салған.

РЕСЕЙЛІК ҒАЛЫМДАРДЫҢ МӘЛІМЕТІ

ГМО азықтарын пайдаланудың зияны: 

өте қауіпті аллергиялық реакциялардың 

пайда болуы. Мысалы: АҚШ-та адамдар 

ГМО өнімдерін еркін қолданады. Аллер-

гия мен ауыратындар саны 70%-ды құрай-

ды, ал Швецияда – 7% және бұл өнімдерді 

қолдануға тыйым салынған;

трансгенді өнімдерді пайдалану асқа-

занның сілемейлі қабатының құрылымын 

бұзады. Зат алмасудың бұзылып, имму ни-

теттің төмендеуіне әкеледі;

ісік ауруларының көбеюіне себеп бола-

ды. Жасушаларды мутацияға ұшыратады.

Қарап отырсақ, ғылыми-зерттеулердің 

барлығы өзге елдердікі. Бірақ сол өнімді 

Қазақстан да пайдаланады. Мамандардың 

айтуынша, біздің елде ГМО-ға тексерістің 

мүлдем жүргізілмейтінін оны өндір мей тін-

ді гімізбен түсіндіруге болады. Демек біз 

үшін ГМО-ны өндіруші негізгі ел АҚШ 

зиянсыз десе, «ГМО зиянсыз» деген сөз.

Төрегелді ШАРМАНОВ, Қазақ тағамтану 

академиясының президенті, академик:

– Шала-шарпы тексеріп, қоры тын-

ды жасауға болмайды. Америкада 

күллі әлемге аты шыққан ғалымдар 

жетерлік. Олардың саясатпен шаруасы 

жоқ, өздерінің құнды ғылыми жұмыс-

та 

рымен бүкіл дүниежүзіне белгілі 

болды. Әсіресе, бұл елде медицина, 

физиология, биология саласы қатты 

дамыған. Мәселен, атақты Нобель 

сыйлығы пайда болғаннан бері дүние-

жүзі бойынша 200-ге жуық ғалым 

алған. Ал оның 100-ге жуығы – амери-

кан дық ғалымдар. Бұл беделді сыйлық 

кез келген адамға берілмейді. Транс-

ген 

ді өнімдерді зиян деп отырған 

Ресей де екі-ақ адам алған. Міне, осы-

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Ғабиден ЖАЙЛИН,

заңгер

Есірткі трафигіне тосқауыл қою үшін Орталық Азия 

елдерінің арасында визалық режим енгізу керек пе?

ИƏ

ЖОҚ

Тоғжан ШАЯХМЕТОВА,

экономист сарапшы

 Біз қанша жерден визалық режим 

енгізсек те, оны тасымалдаған адам сау да-

сын жүргізе береді. Демек, бұл жерде 

еліміздің жедел-іздестіру тобына жауап-

кер шілік жүктелуі керек. Кеден қызметінің 

ісін жетілдіру қажет. Заманға сай кедендік 

электронды рәсімдеу істері тереңдетілгені 

жөн. Ал тап осы есірткі бизнесіне қатысты 

визалық шектеу енгізуді өз басым қолда-

13 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге кіруіне тыйым салу қажет пе?

Абзал 

ҚҰСПАН, 

заңгер:

Әбдімәжит 

ӨТЕШ,

Алматы қалалық 

№178 лицейдің 

директоры, ҚР 

Білім беру ісінің 

үздігі:

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Ресей 13 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік 

желіні пайдалануына тыйым салып жатыр. Қазақстан 

мен Ресейдің заңдық жүйесі бір арнада болғандықтан, 

бір сарынды болуы да сондықтан. Сол үшін де бізге де 

мұндай шектеу қажет деп есептеймін. Егер заңдық 

тұрғыда қарасақ, мұндай тыйымнан ешкімнің құқығына 

нұқсан келмейді. Себебі кәмелеттік жасқа толмаған 

баланың өз бетінше әрекет етуіне құқығы да, қабілеті де 

болмайды. Бала 14 жасқа толғанша ата-ана жауапты, ал 

14-16 жаста белгілі бір құқықтар пайда бола бастайды. 

Демек, бұл идея төңірегінде құқықтық шектеушілік жоқ. 

Әлеуметтік желі – баланың қорғансыз психикасына кері 

әсерін тигізетін құрал. Сондықтан тыйым салу тиімді де, 

пайдалы шешім болар еді.

– Бүгінгі қазақы қоғамда 13 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік 

желілерге кіруіне міндетті түрде тыйым салу керек. Себебі ғаламторда 

пайдалы ақпарат көп дегенімізбен, жасөспірімдерге келгенде олардың 

дұрыс өсіп-жетілуіне зиянын келтіретіндері басымырақ. Кез келген 

отбасындағы 18 жасқа толмаған балаға ата-ана жауапты болуы тиіс, ол 

заң жүзінде де солай. Мысалы, өзім басқарып отырған мектеп 

оқушыларының ата-аналары келіп, «баламыз көнбейді» деп тұратындары 

бар. Көнбейді деген не сөз? Демек, мәселе – отбасылық тәртіп пен 

тәрбиеде. Батысқа еліктеушілік қазір ұлттық құндылықтарды жойып 

барады және осы теріс әрекеттің барлығы шетелдің тұнып тұрған 

идеологиясы. Жапония, Қытай сынды елдердің тәрбиесі керемет қой, 

сонда біздің қолдан ондай тәрбие беру неліктен келмейді? Әрине, ата-ана 

баланың құқығына қарсы әрекет етіп, қорлап, жұмысқа салуы керек 

демеймін, Үкімет ондай жайттарды онсыз да қағадалайды, бірақ еліміздің 

болашағы жастардың қолында деген сенім болғандықтан, мұндай 

мәселеге мемлекеттік дәрежеде араласқанымыз абзал.

Аршат 

ОРАЗОВ,

сайт жасаушы, 

блогер:

Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

– Интернет – бақыланбайтын әлемдік желі. Тек 13 жасқа 

дейінгі балалардың әлеуметтік желілерге кіруіне тыйым салу 

емес, қандай желіге, кімнің қолдануына шектеу қоямыз 

десек те, ол – техникалық тұрғыда мүмкін емес дүние. 

Ғаламторда ешкім-ешкімге тыйым сала алмайды. Қажетті 

ақпаратқа интернетті қолданушы азамат қандай жолмен

қалай қол жеткіземін десе де өзі біледі. Мысалы, менің де 

балаларым бар, бірақ олар 13-ке толғанша өзімнің 

бақылауыммен ғана ғаламторды пайдаланатын болады. 

Себебі мектеп жасындағы бала интернетте тек әлеуметтік 

желіде отырмай, өзіне қажетті, пайдалы мәліметтерді алуы 

мүмкін. Сондықтан тыйым салу мәселесі жайлы, тіпті 

елестетудің өзі қиынға соғып тұр. Әлеуметтік желілерді 

қолдануға тыйым салсақ, онда балалардың көзін байлап 

көшеге жіберейік. Себебі көшеде де дұрыс тәрбиеге кері 

әсер етуші факторлар бар емес пе?!

ТАЛАП


Сыр өңірінде келер жылы мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді 

балабақшамен қамту мәселесі толықтай өз шешімін таппақшы. Облыс 

әкімі Қырымбек Көшербаев жергілікті құзырлы орын басшыларына 

осылайша талап қойды. 

Қызылордалық өрендер толықтай 

балабақшамен қамтылады

дан-ақ Америкадағы ғылымның, 

техниканың жоғары деңгейде дамы ға-

нын көруге болады. Осы елдің ғалым-

дары трансгенді өнімдердің адам 

денсаулығына қатері жоқ екенін 

дәлелдеген. Ал енді Ресей ғалым да-

рының шала-шарпы тексеру жасап, гені 

модификацияланған өнімдер адамның 

генін өзгертіп, күрделі ақауларға 

ұшыратады деп жүргені тіпті күлкілі.

Осылайша еліміздегі бірінші нөмірлі 

тағамтанушы ғалымымыз гендік моди фи-

ка 


цияланған өнімдерді жақтап, айды 

аспаннан бір-ақ шығарды. Тіпті әлемдік 

аштық болады десек те, Қазақстанның 

ұлан-байтақ, кең жеріне астық салып, өнім 

алсақ, еліміздің 1 млрд адамды қинал мас-

тан асырауға шамасы бар. Бұл да отандық 

мамандардың мәліметі. Бірақ тағы да сол 

ашықтан-ашық айтуға қаймығатын қазе-

кем АҚШ-тың «ақ дегенін – алғыс, қара 

дегенін – қарғыс» деп бас шұлғумен отыр...БЕЙТАРАП ПІКІР

– Жалпы, есірткі бизнесіне тосқауыл қоя 

білу керек. Бірақ сол бизнестің көзін тауып ал-

ған дарды алқымдауда біз мәселенің бергі 

жағын ғана қалқып алып жатырмыз. Ал 

мәселенің арғы жағы, яғни түп-төркіні сол 

күйінше аршылмай қалып қойып жа та ты-

ны жасырын емес. Әрине, тиісті орган 

қыз 

меткерлері түрлі шаралар өткізу 

арқылы есірткі тасымалымен айна лыс қан-

дар ды ауыздықтап жатады. Олар тиісті жа-

за сын да алады. Бірақ сол ұсталып, тұтылып 

жа татындар ең үлкен алып қылмыскерлердің 

атын атап, түсін түстеуге келгенде жұмған 

ауыз дарын ашпайды. Міне, мәселе қайда?! Біз 

үшін нақ қазір ұсақ қылмыскерлерді емес, сол 

алып қылмыс иелерінің ордасын бұзатын 

жоба лар ойластыру тиімді болмақ. Бұл орайда 

мем лекеттік тұрғыда игі шаралар, бағдар ла-

малар, түрлі операциялар жасалынуы керек. 

Ал «визалық режим енгізу мәселесі есірткі сау-

дасына еліккендердің жолын біржола кесіп 

тастайды» дегенге сене қоймаймын. Себебі 

сауданың жолын кесіп, есірткіні бұғаулау үшін 

бұдан да салмақты шешімдер қабылдаған дұ-

рыс. Абзалында, есірткіні ауыздықтайтын 

халық аралық статусы бар бір ұйымдар құры-

лып, бақылауды солардың жүргізіп отырғаны 

дұрыс болар еді.

Орынғали ЕСЕНҒАЗИЕВ, Алматы қалалық ішкі істер департаменті Ардагерлер кеңесінің төрағасы, отставкадағы полковник: 

Рас, бүгінгі күні бұл бағытта проблема 

бар 

шылық. Кезінде қаншама өрендер отауы жекешеленіп кетті. Сол уақытта бол-

машы пұлға сатып алған ғимаратын қазір 

қайтаруға асықпайтын заңды және жеке 

тұлғалар аз емес. Мәселен, уақытында 

облыс орталығының өзінде 18 балабақша 

«тістегеннің аузында, ұстағанның қолында» 

кетті. Содан бергі уақытта оны небәрі үш 

адам ғана қайтадан қайтарып берген екен. 

Рас, соңғы кезеңде облыста бұл бағытта 

қаншама жұмыстар атқарылды. Кейінгі үш 

жылдың көлемінде өңірде бір жекеменшік, 

18 мемлекеттік балабақша елдің игілігіне 

айналған. Сондай-ақ мектепке дейінгі 

ұйым ашуға жарайтын үй-жайлар мен ғи-

ма раттарды коммуналдық меншікке беру 

есебінен сегіз балабақша пайдалануға бе-

рілді. Жалпы алғанда, облыстағы 62 өрен-

дер отауының 43-і жекенің қолында. Со-

ны 

мен қатар 105 шағын орталықтың же теуі жекенің еншісінде. 

Еліміз бойынша мектепке дейінгі 

балалар мекеніндегі жеке балабақшалар 

үлесі 17 пайызды шамаласа, бұл Қызыл-

орда облысында 40 пайызға жетіп отыр. 

Қазақстанда алты жасқа дейінгі бүл дір-

шіндердің 70 пайызы балабақшамен қам-

тылса, бұл көрсеткіш облыста 77 пайызды 

шамалап тұр. 

Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы

САПАР


ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ 

Министр зейнетақы жүйесін талқылады

Тұрғын үй басқармасының 

бөлім бастығы парамен ұсталды

Әлияның қойы қолды болды

ҚР денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова зейнетақы 

реформасының негізгі бағыттарын түсіндіру мақсатында Қостанай 

облысына жұмыс сапарымен барды. Сапар барысында Қостанайдағы 

№1 және №4 емханада, Рудныйдағы қалалық емханада, облыстағы 

екінші кардиологиялық орталық ашылған қалалық ауруханада және 

перзентханада болды.

Алматыда Тұрғын үй басқармасының бөлім бастығы 5000 доллар 

пара алып жатқан жерінен қолға түсті. Бұл туралы Алматы қаласы 

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

департаментінің (қаржы полициясының) баспасөз қызметі мәлім етті. 

Ақтөбе облысы Қобда ауданы Әлия ауылының 65 жастағы тұрғыны 

көпе-көрінеу ұрлықтың куәсі болған. Айдың-күннің аманында күн 

жарықта «Ваз-2106» автокөлігімен жүрген біреулер еш ұялмастан көлігіне 

ауылдың шетінде жайылып жүрген бір қойды өңгеріп алып, тайып тұрған. 

Өңірдің  медициналық  қоғам дас ты ғы-

мен кездесуде министр Қазақстандағы 

зей нетақы реформасы, бір жағынан, атал-

ған жүйе жұмыс істей бастағаннан бергі 

кезеңде макроэкономикалық жағдайдың 

өзгеруіне, екінші жағынан зейнетақымен 

қамтамасыз ету жүйесінде болатын өзге-

ріс 

терге байланысты екенін әңгімеледі. Министр өз сөзінде өзгерістер зейнетақы 

жүйесіне қатысушылардың мүддесіне 

қарай іске асырылып, зейнет жасына жет-

кен кезде азаматтарды тиісті деңгейде қам-

тамасыз етуде жауапкершілікті мемлекет, 

жұ мыс беруші және азаматтардың ынты-

мақ 

таса көтеруін қарастырады. Жалпы, зей нет ақы  реформасы  Бірыңғай  жинақ-

таушы зейнетақы қорын құруды және 

зейнетақы жүйесінің тиімділігін көтеруді 

қарастырады. Сонымен қатар жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі қызметтерімен тұр ғын-

дарды қамту көлемін кеңейту, зейнетақы 

жасын біріздендіру, ерекше еңбек жағ-

дайында жұмыс істейтін тұлғалар үшін 

кәсіби зейнетақы жарналарын еріктіден 

міндетті түріне ауыстыру сияқты мәселелер 

талқылануда.

9 сәуірде Алматы қалалық қаржы 

поли циясына әйел адам мемлекеттік бағ-

дарлама бойынша тұрғын үй кезегін 

жылжыту үшін ақша сұрағаны бойынша 

Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы 

қыз меткерлеріне шара қолдану жөнінде 

шағымданып келген. 15 сәуірде Алматы 

қаласы Полежаев көшесінде Алматы қар-

жы полициясы департаменті қыз мет кер-

лерінің жедел-іздестіру іс-шарасын ұйым-

дастыру барысында Е. есімді азаматтан 

5000 АҚШ доллары көлемінде пара алу 

кезінде «Алматы Тұрғын үй» МКМ тұрғын 

үй қорын тексеру және құқық беруші 

құжаттар бөлімінің бастығы Е.Әбдірешов 

ұсталды. Қолға түскен шенеунік өз кінәсін 

мойындаған. Бұл фактіге байланысты 

қылмыстық істі жақын арада сотқа өткізу 

жоспарланып отыр. 

Еске сала кетейік, 2012 жылдың жел-

тоқсан айында Алматыда «пара алды» 

деген күдікпен «Алматы қаласы қозғал-

майтын мүлік орталығы» республикалық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 

директоры Сейсен Оразақынов ұсталған 

болатын. Қаржы полициясының мәлі-

метінше, оған мөлшері 80 мың теңгеден 

250 мың теңгеге дейін жетіп отырған пара 

Алматы қаласындағы қозғалмайтын 

мүліктің техникалық паспорттарын тез 

және кедергісіз рәсімдеу үшін, сондай-ақ, 

тұрғын үйлерді қайта құруды заңдастыру 

үшін беріліп келген. С.Оразақыновқа 

қатысты бірнеше рет пара алу фактісі 

бойын ша қылмыстық іс қозғалды. Қазір 

қылмыстық іс тергелуде.

Серік ЖҰМАБАЕВ

Ақсақал лезде 102-ге телефон шалып-

ты. Оқиға орнына дереу келген аудандық 

Ішкі істер бөлімі қызметкерлері ұрыларды 

«Самара-Шымкент» тас жолынан ұстады. 

Көлік жүргізіп отырған Тараз қаласының 21 

жастағы тұрғыны мен оның жолсерігі Аты-

рау дың 20 жастағы тұрғыны ұрланған қой-

ды көліктің багажына тығып қойған. Белгілі 

болғандай, Атырауға бет алған күдік тілер 

Әлия ауылы шетінде жайылып жүр 

ген 


отарды көріп, тоқтап, зейнеткерді қор-

қытып-үркітіп, бір қойды салып алыпты. 

Аталған дерекке қатысты ҚР ҚК «Ұр-

лық» бабы бойынша қылмыстық іс қоз-

ғалды. Енді тегін қуырдаққа қарық бола-

мыз деген күдіктілерді «қуырдақтың көке-

сі» күтіп тұр. 

Ауыл тұрғындарының айтуынша, мал-

дың аузы көкке тиіп, көтерем мал өріске 

шыққаны жақсы болғанымен, оны бағу 

қиынға соғып тұр. Бір Әлияның ғана емес, 

барлық ауылдың дәл қазіргі мәселесі – 

осы. Малмен ғана бар-жоғын айырып 

отырған ауылдағы ағайынның қолындағы 

бір-екі жандығы әлгіндей біреулердің 

багажында кетіп жатыр. Ұрланып, із-түзсіз 

кетіп жатқан малдың есебі жоқ. Жыл сайын 

облыста жүздеген мал жоқ болады. 

... Ал Ырғыз ауылының тұрғындары 

қабан атып алып, сандарын соғып отыр. 

Аудандық соттың мәліметтеріне қарағанда, 

браконьерлердің аңшылық жасауға 

рұқсаты болмаған, әрі олар тіркелмеген 16 

калибрлі қаруды пайдаланған. Мемлекетке 

келтірілген залал 346 200 теңгеге баға лан-

ды. Аңшылар жазасын өтейтін болады. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал