Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиісжүктеу 1.19 Mb.

бет11/12
Дата02.03.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2. жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен және оның тікелей 

басшысымен бірлесіп келесі жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы Әдістемеге 1-қосымшаға сәйкес 

нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен 

кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары 

оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарына:

1) «Б» корпусының қызметшісі туралы дербес деректерді (Т.А.Ә. (болған жағдайда), атқаратын лауазымы, 

«Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімшесінің атауы);

2) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда оның 

функционалдық міндеттеріне сәйкес «Б» корпусы қызметшісінің жұмыс іс-шараларының атауы кіреді.

Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, «Б» корпусы қызметшісі жұмысының функционалды бағытымен 

байланысады, нақты аяқтау нысанына ие болады.

Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органның салыстыруында анықталады.

3) «Б» корпусы қызметшісінің және оның тікелей басшысының қолдары, жеке жоспарға қол қою күнін 

қамтиды.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана персоналды басқару қызметіне беріледі. Екінші дана 

«Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Персоналды басқару қызметі Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімі бойынша бағалауды 

өткізу кестесін қалыптастырды.

Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін және бағалауды 

іске асыратын тұлғаларды бағалау туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау 

парақтарын толтыру үшін жібереді.4. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл баллдарынан құралады.

16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.

17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондай-

ақ мазмұндық және/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын қызмет түрлері үшін 

қойылады.

18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп 

белгіленеді және атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделігінің қосу тәртібімен бес деңгейлік шкала бойынша 

орналасады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды құжат алмасудың 

бірыңғай жүйесінде және мемлекеттік органның Интернет-порталында белгіленетін де, белгіленбейтін де 

құжаттар мен іс-шаралар кіре алады.

Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыдан 

бекітілген шкалаға сәйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл баллдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.

20. Орындау тәртібін бұзуға:

1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын 

және бақылаудағы құжаттар мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу;

2) тапсырмаларды және бақылаудағы құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін сапасыз 

орындау жатады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:

1) дәлелді себепсіз жұмыста болмауы;

2) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігуі;

3) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады.

Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың қайнары ретінде персоналды басқару қызметі, «Б» 

корпусы қызметшісінің тікелей басшысы, әдеп бойынша уәкілдің құжатпен дәлелденген мәліметі болады.

22. Әр орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу фактісі үшін 

«-2» мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының қызметшісі тікелей 

басшыға осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын келісу үшін 

жібереді.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек тәртібін бұзғаны туралы персоналды басқару қызметі 

және әдеп бойынша уәкілдің берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің 

растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы «Б» корпусы қызметшісімен расталады.

 «Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына жіберу 

үшін кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің жұмыскері және «Б» корпусы 

қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт құрастырады.

5. жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау

26. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін осы 

Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын жолдайды.

27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып, 

түзету енгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі растайды.

«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына 

жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің жұмыскері және «Б» корпусы 

қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт жасайды.

6. Айналмалы бағалау

29. Айналмалы бағалау

1) тікелей басшыны;

2) «Б» корпусы қызметшісіне бағыныштыларды;

3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – «Б» корпусының қызметшісі жұмыс істейтін құрылымдық 

бөлімшеде лауазымдарды атқаратын тұлғаларды (олар болған жағдайда) бағалау болып табылады.

30. Осы Әдістеменің 29-тармағының 2), 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың тізімін (үштен 

аспайтын) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттері және қызметтік өзара әрекеттестігіне қарай 

персоналды басқару қызметі бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды.

31. Осы Әдістеменің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар осы Әдістеменің 4-қосымшасына сәйкес 

нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады.

32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен екі жұмыс күні ішінде персоналды басқару 

қызметіне жіберіледі.

33. Персоналды басқару қызметі айналмалы бағалаудың орта бағасын есептейді.

34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.

7. Қорытынды баға

35. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын мынадай 

формула бойынша есептейді:

 

   – тоқсандық баға; a – көтермелеу баллдары;

в – айыппұл баллдары.

36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шәкіл бойынша қойылады: 

80 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз»

80-нен 105 баллға дейін – «қанағаттанарлық»

106-дан 130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»

130 баллдан астам – «өте жақсы»

37. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын мына фор-

мула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

 

   – жылдық баға; – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мән).

Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 36-тармағында 

көрсетілген шәкілді есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 баллдан төмен) – 2 балл,

«қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 баллға дейін) – 3 балл,

«тиімді» мәнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл,

«өте жақсы» мәнге (130 баллдан астам) – 5 балл;

 

  – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән); 

 – айналмалы бағалау (орта арифметикалық мән).

38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша қойылады:

3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;

3 баллдан бастап 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық»;

4 баллдан бастап 5 баллға дейін – «тиімді»;

5 балл – «өте жақсы».

8. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

39. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін 

қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды:

1) толтырылған бағалау парақтарын;

2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық бағалау үшін);

3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;

4) осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Комиссия отырысы хаттамасының жобасын 

тапсырады.

40. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің бірін шығарады:

1) бағалау нәтижелерін бекітеді;

2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.

Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті 

түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:

1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет тиімділігі бағалау нәтижесінен көп болса. Бұл ретте «Б» 

корпусы қызметшісінің қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;Шешім Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2016 жылғы 31 наурызда №3014 болып тіркелген.

21

//   «Жамбыл - тараз»  //  №14 (1302), 6 сәуір  2016 Жыл  //

рЕсМи

2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау нәтижесін санауда қате жіберілсе;3) бірдей баға болған жағдайда бағалау нәтижелерін мәжбүрлі түрде саралау кезінде. Бұл ретте Комиссия 

қызметшілердің қол жеткізген нәтижелерінің мәні, маңыздылығы және өлшемдестігін есепке ала отырып, 

бағалау қорытындыларын түзетуге құқылы.

41. Персоналды басқару қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» 

корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда 

жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге 

кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері танысудан бас тарту туралы 

еркін нұсқада акт жасайды.

42. Осы Әдістеменің 40-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ Комиссия отырысының қол 

қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде сақталады.9. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

43. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 

органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні 

ішінде жүзеге асырылады.

44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті «Б» корпусы 

қызметшісінен шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағым қарайды және бұзушылықтар 

анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.10. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

47. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылады.

48. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне төленеді.

49. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың қорытындылары бой-

ынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б»корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық  бағалаудың нәтижелерін бекіткеннен 

кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік лауазымға 

алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

51. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» 

мәндегі бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. Кез келген төмен тұрған 

бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен белгіленген тәртіпте жұмыстан 

шығарылады.

52. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі.Тараз қалалық мәслихаты  аппаратының 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесіне 

1-қосымша 

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары  

____________________________жыл 

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда):______________________ 

Қызметшінің лауазымы: _____________________________________ 

Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:

_______________________________________________________________

№ 

р/с

Шаралардың аталуы

Іс-шараның нәтижесі

1

Іс-шара 

2

Іс-шара 

3

Іс-шара 

4 

Ескертпе: 

- шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда 

қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.

Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сәйкес келуі тиіс.

Қызметші  

Т.А.Ә. (болған жағдайда)

_______________________________

күні ___________________________

қолы __________________________

Тікелей басшы

Т.А.Ә. (болған жағдайда)

____________________________ 

күні ________________________ 

қолы ________________________Тараз қалалық мәслихаты  аппаратының 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесіне 

2-қосымша 

Нысан

Бағалау парағы

_____________________тоқсан_____жыл 

(бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________ 

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:

__________________________________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:№ 

р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы

Тікелей басшының бағалауы

Ескерту

Көтермеленетін 

көрсеткіштер 

мен қызмет 

түрлері туралы 

мәліметтер

Орындау 

тәртібін 

бұзу 

туралы 

мәліметтер

Еңбек 

тәртібін 

бұзу туралы 

мәліметтер

Көтермеленетін 

көрсеткіштер 

мен қызмет 

түрлері туралы 

мәліметтер

Орындау 

тәртібін 

бұзу 

туралы 

мәліметтер

Еңбек тәртібін 

бұзу туралы 

мәліметтер

1

  

 

  

 

 2

 

  

 

  

 

3 

 

  

 

  

 

Өзін-өзі бағалау нәтижесі:Бағалау нәтижесі:

 

Қызметші  Т.А.Ә. (болған жағдайда)

_______________________________

күні ___________________________

қолы __________________________

Тікелей басшы

Т.А.Ә. (болған жағдайда)

____________________________ 

күні __________________________ 

қолы ________________________

Тараз қалалық мәслихаты  аппаратының

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесіне 

3-қосымша 

Нысан

Бағалау парағы

_________________________________________________ жыл (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________ 

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:

__________________________________________________________________

Жеке жоспарды орындау бағасы:№ р/с

Аталуы

Маңызы

Қызметшінің 

өзін-өзі бағалау 

нәтижелері

Басшының бағалау 

нәтижелері

Ескерту

1

Іс-шара2-ден 5-ке дейін

 

  

2

Іс-шара2-ден 5-ке дейін

 

  

3

Іс-шара2-ден 5-ке дейін

 

  

4 

 

  

Қызметші  

Т.А.Ә. (болған жағдайда)

_______________________________

күні ___________________________

қолы __________________________

Тікелей басшы

Т.А.Ә. (болған жағдайда)

____________________________ 

күні ________________________ 

қолы ________________________

Тараз қалалық мәслихаты  аппаратының

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін  

бағалаудың әдістемесіне 

4-қосымша 

                                                                Нысан

Айналмалы бағалау нәтижелері

__________________________________________________ жыл (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________ 

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________ 

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:

__________________________________________________________________

№ р/с

Құзіреттің аталуы

Маңызы

Баға (балл)

Тікелей басшы

1.

Бастамашылығы2-ден 5-ке дейін

2.

Әрекеттестікке икемділігі2-ден 5-ке дейін

3.

Қызметтік этиканы сақтау2-ден 5-ке дейін

 

БАРЛЫҒЫ:Бағынышты адам

1.

Жұмысты жоспарлай білу2-ден 5-ке дейін

2.

Жұмысқа негіздей білу2-ден 5-ке дейін

3.

Қызметтік этиканы сақтау2-ден 5-ке дейін

 

БАРЛЫҒЫ:әріптесі

1.

Топта жұмыс істей білу2-ден 5-ке дейін

2.

Қызметтік этиканы сақтау2-ден 5-ке дейін

 

БАРЛЫҒЫ:Тараз қалалық мәслихаты  аппаратының

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін  

бағалаудың әдістемесіне 

5-қосымша 

                                                               Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы 

______________________________________________________ 

(мемлекеттік органның атауы)

_____________________________________________________________ 

(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең 

(тоқсан және (немесе) жыл)

Бағалау нәтижелері

№ 

р/с

Қызметшілердің Т.А.ә. 

(болған жағдайда)

Бағалау нәтижелері 

туралы мәлімет

Бағалау нәтижелеріне 

Комиссияның түзетуі 

(болған жағдайда)

Комиссияның ұсыныстары

1.

  

 

2. 

 

 ...

 

  

Комиссия қорытындысы:

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

      Тексерген: 

Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________ 

                        (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы) 

Комиссия төрағасы: _____________________ Күні: ____________ 

                        (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы) 

Комиссия мүшесі: _________________________ Күні: _____________                         (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)

сатамын

Үйлер. Саяжайлар 

•  2 қабатты үй. 9 бөлмелі. М/ж:Жібек 

жолы, 29. Т.46-42-14, 34-47-67, 

87003804875.

• 8 сотық жер «Бурыл» массиві. 

Т.87013763718.

• «Ақ жол» массивінде жер телімі саты-

лады, 10 сотық. Т. 87778752393.

• «Қызыл Абад» алқабында 15 сотық 

жер телімі сатылады. 1 500 000 теңге. 

Т.87766449837, 87778760931.

• Бір мекендегі 2 үй, біреуі бітпеген 2 

қабатты. Бағасы 10 млн. теңге. Нұсқалар 

қарастырылады. Кірпіш зауыты 

маңында. Т. 87023244562, 87752432988.

• Жер телімі массив «Бурыл». 

Т.87013763718.

• Байзақ ауданы бірінші Үлгілі ауы-

лында 10 сотық жер телімі сатылады. 

Т.87770924428.

• Кірпіш зауытында барлық жағдайы 

жасалған үй. Т.46-60-49, 87770925826.

• Үй. Т.34-56-06, 87023031753.

• Кірпіш зауыты маңында 8 сотық жерде 

6 бөлмелі үй және құрылысы бітпеген 2 

қабатты үй сатылады. Т. 87023244562, 

87752432988.

• 2 қабатты үй. 45 млн. тг. 

Т.87471747990, 87771747990.

• Қаратау қаласындағы (жаңа үй) 

8 бөлмелі жер үй, сарай моншасы-

мен және 10 сотық жерімен Тараз 

қаласындағы 3 бөлмелі пәтерге айырба-

стаймын. Т. 6-35-37, 87758041676.

• Арка маңында үй. Т.87774654645.

• 2 қабатты үй. 11,5 сотық. Барлық 

жағдай қарастырылған. Т.31-40-45, 

87478701438.

• Массив «Бурыл» В-да үй сатамын. 

Барлық жағдайы жасалған. Бағасы 11000 

000 теңге. Т.87072374765, 87053943102.

• Үй. 6 сотық. Барлық жағдай 

қарастырылған. Бағасы-7600000 тг. Т.45-

52-61, 87059023570.

• Баласағұн көшесінде үй. 

Т.87774644648.

• Үй. Т.43-50-38, 87017560091, 

87779312916.

• Үй. Т.34-21-70, 87776960115.

• Шайқорық ауылында құрылысы 

аяқталмаған үй, 10 сотық . 

Т.87478960045, 87774328030.

• Өнерпаз ауданында үй. Т.51-80-23, 

87714343317.

• 9 бөлмелі 2 қабатты үй. Т.43-32-15, 

87003285243.

• Ескі үй 8 сотық жерімен. 

Т.87052423393, 87072423393.

• 12 сотық жер телімі, Ақбұлым. Бағасы- 

2700000. Т.87751484293.

• Шайқорық ауылында 6 сотық жер 

фундаментімен. Т.87778750183, 

87072652266.

• Үй тез арада, 12 сотық жері, 6 бөлмелі, 

сарай, монша, газ. Бағасы келісіммен. 

Т.87778037321, 46-38-93.

•  Үй. Т.52-27-56, 87078868066, 34-67-97.

• «Көлтоған» алқабында жер телімі 

сатылады.10 сотық. Т. 87017115400.

• Үй, 8 сотық жер телімі, гаражы, 3 

бөлмелі жазғы үйі бар. Т.87056172828.

• Айша бибі ауылында 21 сотық жер. 

Т.87025316672, 87479690372.

• Саяжай «Дорожник» 7 сотық, фунда-

мент. Т.52-59-57, 87779466230

• Тез арада жер телімі 8 сотық. Мас. 

Қарасу Т. 87059088764

• Байзақ батыр-Ақмолда батыр 

қиылысы. Т.87023002871.

• 2 қабатты үлкен үй, барлық жағдайы 

жасалған. Т.87072745350

• 8 сотық жер телімі, Массив «Қарасу» 

Т.87059088764.

пәтерлер

сатамын


1 бөлмелі

• 2-қабат. Орталықта. Т.87071599438.

• 2 бөлмелі пәтерді сатамын немесе 

4 бөлмелі пәтерге айырбастаймын 

үстемесімен. Т 46-10-52, 87016401292.

• 2-қабат. Жиһазымен. Т.87073215401, 

87021743174.

• 1-бөлмелі. Т.45-87-08, 87017572887, 

87017562942.

• 4-қабат, 1 мөлтек ауданы. 

Т.87017569230.

• 10 мөлтек ауданы, 5-қабат, 2 бөлмелі 

пәтерге айырбастаймын немесе сата-

мын. Т. 34-87-97.

• 3-қабат. Т.31-32-91, 87078193047.

• 1-қабат, барлық жағдай жасалған. 

Рахимов көш. Т.34-61-93

• 4-қабат 1 м./а.Т.34-06-78, 87017569230

• 5-қабат 4 м./а. Т. 87003223255

• 3-қабат 8 м./а. Т. 87774303672

• 1-қабат, барлық жағдай 

қарастырылған. Т.34-61-93

• 3-қабат. Вокзал маңында. Бағасы - 

3200 000 тг. Т.87770856557

• 4-қабат, барлық жағдай жасалған. Т.52-

58-97, 87775696852 

2 бөлмелі

 

• 4-қабат. Т.87027826463.• 3-қабат. Орталықта. Қалалық аурухана 

маңында. Т.87027222078, 87012106167.

• 4-қабат, жылы, құрғақ. Мектеп жанын-

да. Т.87051318858, 87021718532.

• 4 мөлтек ауданы, 4-қабат 

сатамын немесе үйге 

айырбастаймын.Т.87078937430, 

87476842791.

• 2 мөлтек ауданында. Жақсы жағдайда. 

Т.87059775615.

• 2-қабат. 2 гаражы бар.  Т.87772937073.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал