Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеужүктеу 30.98 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі30.98 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 


7.18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Электрэнергетика кафедрасы

Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу пәнінен

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 


7.18.4/17

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор 

___________ Пфейфер Н.Э.

«___»____________2013  ж.

Құрастырушы: ________ т.ғ.к., доцент Жұмажанов С.Қ.

Электрэнергетика кафедрасы

«Электр тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу»   пәні бойынша

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   «___»__________2013   ж   бекітілген   жұмыс   оқу

жоспарларының және элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген  және

С.Торайғыров атындағы ҒК отырысында бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2013 ж. «___»__________№___Хаттама 

Кафедра меңгерушісі____________ Марковский В.П. 2013 ж. «___»_________

Энергетика факультетінің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

 2013 ж. «___»____________№___Хаттама 

ОӘК төрағасы _____________Талипов О.М.  2013 ж. «___»____________

ОӘБ бастығы ___________Жуманкулова Е.Н.  2013 ж. «___»____________  

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «___»____________№___Хаттама 1.  Пәннің анықтамасы

Электрлік тораптарын жобалау, монтаждау және жөндеу

Пән таңдау компонентіне негізделген

Кредит саны және оқу мерзімі 

Барлығы  – 4 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиториялық сабақ – 60 сағат       

Дәріс  - 30  сағат   

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар - 30 сағат  

СӨЖ – 120 сағат

соның ішінде СОӨЖ– 30 сағат

Жалпы  еңбек сиымдылығы - 180  сағатБақылау түрі

Емтихан – 6 семестрПререквизиттер:

физика,  математика,   электротехникның   теория   негіздері,  жергілікті

электрлік   тораптар,  электр  энергетикадағы   математикалық   есептеулер   және

компьютерлік моделдеу.Постреквизиттер:

Электр энергетикадағы асқын кернеулер және оқшаулама, Электрмен жабдықтау

жүйелерді жобалау (салалар бойынша). 

2. Пән нысаны, мақсаты және міндеті

Пән нысаны: Электрэнергетикалық жүйенің элементтерін анықтау және 

параметрлерін таңдау.Пәнді оқыту  мақсаты: 

Электрлік желінің элементтерін тандау және жоспарлау әдістерді 

пайдалану.

Пәнді игерудегі  міндеттер:

Электрлік желінің параметрлерін таңдау. Қосалқы станцияны таңдау және

жоспарлау. 

3. Білімге, іскерлікке, дағдыларға және құзырлыққа қойылатын талаптар

ой өрісі:

-   электр   тораптарды   жоспарлау   кезеңдерді   және   орындау

процедурулардың мазмұның ұғу.

- әлімгерлер білу тиіс:

электр  желінің қимасын.  Қосалқы  станциядағы  аппаратарды  және косу

сұлбаларды білу. Жоспардың техника экономикалық көрсеткіштерін білу.

тәлімгер істей білу тиіс:-

электрләк жүйенің жоспарлау жұмысын орындау: қажетті кезендерді

ретті түрінде орындау және корсеткіштерді таңдау.

тәжірибелік дағдыларды алу тиіс:

- электрлік   желінің   қимасын   анықтау;   электрлік   желінің   сұлбаларын

таңдау;   қосалқы   станцияда   жабдықтарды   таңдау.   Қосалқы   станцияның   қосу

сұлбасын   таңдау.   Электрлік   жұйенің   жоспарын   техника   экономикалық

параметрлерін анықтау.

келесі сұрақтарда құзырлы болу тиіс:

-

жалпы   электрлік   жүйелерді   жоспарлау   әдіспен   тәсілдер.   Электрлікжелінің және қосалқы станцияның элементтерін тандау негіздерін.

4. Пәнді игерудің тақырыптық жоспары 

Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттарды үйлестіру 

р/нТақырып атауы

Сабақ түрі бойынша

аудиториялық  сағаттар

СӨЖ

дәріс

тәжіри

белік

зертхан

алық

Бар

лығ

ы

Соның

ішінде

СОӨЖ

1.

Такырып 1. Электрэнергетикалық жүйелермен 

тораптарды жоспарлау негізгі сұрақтары. 

Электрэнергетикалық жүйелермен тораптарды 

жоспарлау жоспарлағанда нормативті техникалық

құжаттар

1

12.

Такырып 2. Электрэнергетикалық жүйелермен 

тораптарды даму негіздері

3

4

205

3.

Такырып 3. Энергетикалық жүйелерді 

жоспарлағанда автоматтандыру жоспарлау 

жүйелерді және арнайы бағдарламалау 

комплекстерді пайдалану

3

510

4.

Такырып 4. Электр берілістерді жоспарлау

5

5

205

5.

Такырып 5. Қосалқы станцияларды жоспарлау

5

5

205

6.

Такырып 6. Инвестициялық жобаның бизнес 

жоспары

5

520

5

7.Такырып 7. Электрлік объектілердің 

құрастырғанда және қайта құрастырғанда 

тиімділігін бағалау әдістер мен белгілері

4

320

10

8.Такырып 8. Инвестициялық жобаның 

аңықсыздық факторын және қауіпін бағалау

4

2

10Барлығы:180 сағат (4 кредит)

30

30120

30

5. ӘдебиеттерНегізгі:

1) Леньков   Ю.А.   Выбор   коммутационных   аппаратов   и   токоведущих

частей   распределительных   устройств   электрических   станций   и   подстанций:

учеб.   пособие   /   Ю.А.   Леньков,   Г.Х.   Хожин   –   Павлодар:   ПГУ   имени   С.

Торайгырова, 2003. – 211 с.

2) Электрические   станции   и   сети:   сборник   нормативных   документов   :

офиц. тексты по сотавл. на 01.03.2006 гг. – М.: ЭНАС, 2012. 715 с. 


3) Левин М.С. Качество электроэнергии в сетях сельских районов / Левин

М.С., Мурадян А.Е., Сырых Н.Н. – М.: Энергия, 1975. – 225 с.

4)   Рекус Г.Г. Электрооборудование производств: справочн. пособие для

студ. Вузов. – М.: Высш. Шк., 2007. – 709 с.

5) Можаева С.В. Экономика энергетического производства: уч. пособие.

3-е изд. Доп. И перераб. – СПб.: Лань, 2003. – 204 с.Қосымша:

1) Леньков   Ю.А.   Сборник   лабораторных   работ   по   дисциплине

«электрические станции и подстанции» для электроэнергетич. спец./ Леньков

Ю.А., Кургузов Н.Н., Кургузова Л.И. – Павлодар: ПГУ имени С. Торайгырова,2003. – 152 с.

Document Outline

  • Электрэнергетика кафедрасы
  • жұмыс оқу бағдарламасы
    • Павлодар
  • Құрастырушы: ________ т.ғ.к., доцент Жұмажанов С.Қ.
  • жұмыс оқу бағдарламасы
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал