Ел Үкіметі балалардың денсаулығын жақсарту, ана мен балажүктеу 0.72 Mb.

бет1/7
Дата11.05.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№175 (627) 

5 қазан

сәрсенбі


2011 жыл

Ел Үкіметі балалардың денсаулығын жақсарту, ана мен бала 

денсаулығын жақсарту, балалар арсындағы өлім-жітімді азайту 

мақсатында қомақты қаржы бөліп, әр жыл сайын оның көлемін 

арттырып келеді. Әйтсе де, туа бітті мүгедек болып туылатын ба-

лалар саны жыл сайын артып отыр. Мұндай құбылысты мамандар 

аналардың салауатты өмір салтын сақтамауымен, экологиялық 

ахуалмен, халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайымен байланыс-

тырады. Шынымен де, мамандардың сөзі негізсіз де емес сияқты. 

ДАТ!

6-б

етте

Айдос САРЫМ:

Түркілер әлемдегі 

кез келген держава 

санасатын күшке 

айнала алады 

ОЙТҮР


ТКІ

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

148,17

195,35

4,52

23,24

1,31

10655,30

1249,66

1080,20

100,53

1656

Балалар арасында мүгедектіктің 

өсу қарқыны жыл өткен сайын бай-

қалып отыр. Дәрігерлердің айтуы на 

қарағанда, бала іште болғанда ана 

қандай да бір дертке шалдықса, ол 

ОЙ-КӨКПАР 

Діни экстремизмді «жұмсақ тәсілмен» тоқтату мүмкін бе?

ИӘ

– Көптеген шетелдерде бұл мәсе-

лені арнайы зерттейтін сараптамалық 

ме кемелер болады. Олар діни мәселе 

кө теретін топтарға, ұйымдарға, қозға-

лыс тарға классификациялық талдау 

жасайды. Міне, сол зерттеу орталықта-

ры мемлекеттің сол ұйымдарға қатыс-

ты қандай ұстанымда болу қажеттігін 

ұсы нып, аталған ұйымдардың қандай 

саясаты, пиғылы бар екенін әшкерелеп 

береді. Оларға тарихи, ғылыми, сая-

си, мәдени тұрғыдан талдау жасап бе-

реді. Егер сол діни ұйымдардың қай-

сы 

бірі мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төн діретін болса, олармен қалай кү-

ресу қажеттігіне де өзіндік ұсыныс тас-

тайды. Мемлекеттік органдар сол зерт-

теу ор талықтарының тұжырымдарына 

көп сү йенеді. Өкінішке қарай, бізде 

ондай жүйе жоқ. 3-бетте

Болат ӘУЕЛБАЙ, 

ҚР Президенті 

жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер институтының бөлім 

меңгерушісі:

Досым СӘТПАЕВ, 

Халықаралық тәуекелді бағалау тобының 

жетекшісі:

Батыс елдерінде «жұмсақ күш» деген ұғым бар. 

Яғни қоғамдағы көзқарастар мен пікірлердің 

қарама-қайшылығын сол қоғамның өзіне шеш-

кізуге тырысады. Мәселен, түрлі ескі көзқарасты, 

теріс көзқарасты партияларды күшпен жауып 

тастамайды. Көптеген елдерде коммунистік пар-

тиялар, тіпті әсіре ұлтшыл, фашистік партиялар 

да ресми тіркеліп, өз жұмысын ашық жасай бе-

реді. Халық сол түрлі идеялардың арасынан өзіне 

ұнағанын таңдап алады делінеді. Енді ел ішін-

де кеңінен етек ала бастаған діни экстремистік 

ұйымдармен, мәселен, салафизммен күресте 

сол тәсілді қолдану мүмкін бе? Бұл жөнінде 

сарапшылардың көзқарасы әр түрлі. 

ЖОҚ

– Егер әлдебір ұйымның экстре-

мистік пиғылы нақты фактілермен дә-

лелденіп жатса, оған қатысты жұмсақ 

сая 

сат ұстанып отырудың не қажеті бар. Дін атын жамылған қайсыбір сая-

си ұйымның, қылмыстық топтың істері 

мем 

лекет саясатына қиғаш болса, мем лекетте төңкеріс жасауға, қандай 

да бір материалдық шығын келтіруге 

бағытталса немесе заңға қайшы болса, 

оған заң бойынша тиісті жаза берілу 

керек. Мен діни экстре мистік ұйымдар-

ға қатысты батыл жолдармен күресу 

қа жет дер едім. Дегенмен діни экстре-

мизм мен күресті діни сенім адамда-

ры 

мен шатастырып алмау керек. Экстре  мизммен күресеміз деп, көп ха-

лық тың діни сеніміне кедергі келтіруге 

тағы болмайды.  

Бүгінгі бала бұрынғы баладан бөлек, 

байқасаңыз. Ақыл-ойларына артар кінә 

жоқ, дегенмен ұлтымыздың ұсақталып бара 

жатқаны дәлелдеуді қажет етпейтіні анық. 

Еңсегей бойлы, қапсағай денелі алып болмай-

ақ қойсын, дегенмен бүгінгі жігіттердің қыздай 

нәзік, тым әлжуаз екенін жоққа шығара ал-

маймыз енді. 70-80-жылдары мектеп бітір-

ген түлектердің иығы қақпақтай, жұдырығы 

тоқпақтай, нығыз да шымыр болғанын білеміз. 

Ал бүгінгі бітірушілер түгіл, жоғары оқу ор-

нында оқитын студенттердің оқушылардан 

айырмасы жоқ. Бойлары аласа, білектері 

қыздікіндей жіп-жіңішке, өте арық. Кешегі 

еңсегей бойлы ер Есімдей, Алпамыстай алып 

тұлғалыларды іздеу – жарық күнде жапы-

рақтың арасына түсіп кеткен инені іздеумен па-

ра-пар. Спортты жанына серік еткен жігіттердің 

арасында білек күші білем-білем, ұзын бойлы-

лары бар. Бірақ өте сирек. Осы ұсақталудың ас-

тарында қандай сыр бар? Үңіліп көрелікші... 

Бүгінде әскери борышын өтеуге ниет еткен 

жігіт тердің сыннан сүрініп, қатарға іліге алмай 

жүргендері көп. Бүгінде болашаққа берілер 

жолдама іспетті әскери билетке қол жеткізу де 

қиындады. Әскери-медициналық сүзгіден 

сүрінгендердің қатары сиреудің орнына, 

қалыңдап барады қайта. Биылғы күзгі 

шақырылымда шымыр деген жігіттеріміздің өзі 

шалқасынан түсті. Әскери комиссариаттың 

алды ығы-жығы. Жоғары оқу орындарындағы 

сияқты, бір орынға он адамнан келеді. Еліміздің 

қорғаныс сала сында қызмет етуге ниет еткен 

100 жігіттің тек 20-сы ғана қияметтің қыл 

көпіріндей болған өткелектен өтіпті. Тең 

жартысы да емес, бақандай 20 пайызы ғана. 

Әскери медицина қызметкерлерінің айтуынша, 

бүгінгі бозбалалардың басым бөлігі салмақ 

жетіспеушілігінен сүрінеді екен. Одан кейінгі 

кезекте майтабан, варикоздан жапа шегетіндер 

құрайтын көрінеді. Иә, Отан қорғауы тиіс 

ұрпағымыздың ұсақ та лып бара жатқанының 

астарында көп сыр жатыр, әрине. Осыдан 

ширек ғасыр бұрын жүрек талмасы, қан 

қысымы, қант диабеті дерттері ілуде бір кезде-

се 


тін. Бүгінде бұл ауру жас талғамай, тым 

жасарып бара ды. Ұйықтап жатып арғы дүниеге 

аттанып жат қан дар, жап-жас болып жүректен 

кетіп жатқан жігіт 

тер көбейді. Дәрігерлер 

жұмбақ аурулардың көбе юі нің басты себебі 

экология десе, екіншіден, күнде лікті тұтынатын 

тағам түрлерінің нәрсіздігінен деп отыр. 

Расында, таза тағам тұтыну – бүгінде қиынның 

қиы ны. Айнала қоршаған ортаның бәрі – у, іш-

к ен суы мыз да, жеген тағамымыз да – у. Содан 

келіп ден 

саулық нашарламағанда, қайтсін! 

Бастысы, бала ла рымызды жастайынан құнарлы 

тамақтандыра ал 

май отырғандығы 

мызда 

сияқты. Денсаулыққа тигі зер зардабы көп қытай тағамдарын тұтынуға мәж 

бүр 


лер көп. Одан 

ауру болатынын білсе де, амалы жоқ.Гүлжан КӨШЕРОВА

Хэнк УИЛЬЯМС, 

америкалық әнші:

– Барак Обаманың Джон Бей-

нер мен гольф ойнауы маған Гитлер 

мен Нетаньяхудың гольф ойнаға-

нын елестетті. Еліміз сондай ауыр 

жағ дайда, ал олар ойнап жүр.(АҚШ Президентінің саясаткер лер мен 

бейресми кездесуі жайлы айт қаны,  

tengrinews.kz сайтынан алынды)

...де

дiм-ай, а

у!

2-бет

4-бет

7-бет

Бельгияға бара 

алмайтындар 

біршама


Жаңа бағдарлама 

қолжетімді баспана 

ұсынады

Кінәлі мен кінәсізді қалай ажыратамыз?

ОҚИҒА


ҚР Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің 

ха 


барлауынша, қазақстандық бойжеткен Гриффит 

уни верситетінің 1-курсында оқып жатқан. Оның мәйіті 

қазан ның 1-і күні өзі тұрып жатқан пәтерден табылды. 

Жер гілікті полиция Батырханованың кісі қолынан өл-

генін анықтап, күдіктіні де ұстады. Қазақстандық сту-

дент тің азаматтық күйеуі, Тайланд азаматы бірге тұ рып 

жатқан құрбысын өлтіргенін бірден мойындаған. Ол 

бұрын да отбасында кикілжің шығарғаны үшін сот т ал-

ған болып шықты. Қанды оқиғадан екі күннен кейін 

сот отырысы өтіп, онда күдіктіні желтоқсанның 5-іне 

де йін қамауда ұстау туралы шешім шығарылды. Сырт-

қы істер министрлігі мамандарының мәліметінше, Ба-

тыр ханова мен оның азаматтық күйеуінен үш айлық 

сә биі қалды. Бөбек қазір австралиялық әлеуметтік 

қыз  меткерлердің қолында. Сыртқы істер министрлігі 

мен Австралияда да жұмыс атқаратын Қазақстанның 

Син гапурдағы елшілігінің мамандары осы оқиғаға 

бай ланысты марқұмның туыстарына қайғырып көңіл 

ай тып, қолдан келгенше барлық қажетті көмекті көр-

се тетінін мәлімдеді. Еліміздің дипломаттары Австра-

лия ның Мәскеудегі елшілігіне қазақстандық азамат-

тар дың мүддесі үшін бұл істі толық зерттеуге ықпал 

ету ді өтініп, ауызша нота бағыттады. Қазір Батыр  хан-

о ва ның денесін елге әкелу мен оның сәбиінің құқықтық 

мәртебесін анықтау мәселесі талқыланып жатыр.  

Асқар ӘБДІРАХМАНОВ, ҚР Сыртқы істер 

министрлігінің ресми өкілі:

– Бұл қылмыс отбасындағы жанжалдың себебінен 

болғанға ұқсайды. Нақтырақ айтқанда, күдіктіге екі 

айып тағылғаны белгілі. Біріншісі – кісі өлтіру, екіншісі 

– тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағаны үшін сот 

органдары шығарған нұсқауды орындамау, яғни ерлі-

зайыпты арасында бұған дейін де кикілжің болып 

тұрған деген сөз. Өкінішке қарай, мұның бәрі пышақта-

сумен аяқталып отыр.

Қазақ қызы 

Австралияда қаза тапты

Шетелде тағы бір қазақстандық қайтыс 

болды. Австралияның Брисбен қаласында 

22 жастағы студент Сағынай Батырханованың 

өлі денесі табылды.

Ұрпақ ұсақталуының сыры неде?

Жалғасы 2-бетте 

Кіндігі ашық қыздан 

кінаратты бала туады

құлақ аса бермейді.  Бұған бірінің 

тұр мыстық жағдайы мүмкіндік бер-

месе, енді бір Еуропаға еліктеймін 

деп, денсаулықты ескермейді. 

Ертең ана атанатын жас қыздардың 

Еу ропаға еліктейміз деп қалай бол-

са, солай киінуі (тіпті кейде көшеде 

аяғы ауыр жас келіншектердің кін-

дігін, бүйрек тұсын ашып жүргенінің 

куәсі болып жүрміз), темекіге әуес-

тену, есірткі пайдалану, алькоголдік 

ішімдік ішу сияқты жағымсыз әдетке 

бой алдыруы бүгінде қалыпты жағ-

дайға айналып бара жатқандай. 

Со 


ның салдарынан бүгінгі таңда 

жарық дүние есігін ауру арқалап 

ашып жатқан сәбилер қатары артып 

ке леді. 

іштегі балаға кері әсер етпей қой-

майтын көрінеді. Демек, сау баланы 

дүниеге әкелетін ананың денсаулы-

ғында кінәрат болмауы тиіс. Сон-

дықтан дүниеге ұрпақ әкелетін 

әрбір ана салауатты өмір салтын 

сақ тауы, дұрыс тамақтануы, жағым-

сыз әдеттерден бойын аулақ ұстауы 

ләзім. Өкінішке қарай, бүгінде жас 

аналардың бәрі дерлік бұл қағидаға Қалдар БЕК

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. «Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

«Алаш айнасына» 

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

жазылу басталды

Индекс 

64259

1 айға

3 айға

6 айға

12 айға

Алматы


506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала


565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан 


(ауыл)

619,24

1857,72

3715,44

7430,88

Жалғасы 2-бетте 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№175 (627) 5.10.2011 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

ҚОҒАМ


Ресейден әкелінген оң жақ рульді көлікті рәсімдей алмайсыз

Соңғы кездері зейнеткерлікке шығу жасы төңіре-

гінде әртүрлі ұсыныстар айтылып жүр.  Базбіреулер 

зейнеткерлікке шығу жасын азайту керек десе, енді 

бірі ұлғайту керек дейді. Осы орайда менің білгім 

келгені, көрші елдерде және Еуропа елдерінде 

зейнеткерлікке шығу қай жастан басталады? 

Әмірқұл ӘСЕМҚҰЛОВ, Қарағанды облысы

Елімізге оң жақ рульді автокөліктерді әкелуге тыйым салынған 

болатын. Енді міне, Қазақстан, Ресей, Беларусь Кедендік одағы 

құрылды. Осыған орай осы үш ел арасында кейбір кедендік же-

ңілдік тер пайда болды. Осы орайда менің білгім келгені, Ресейден 

оң жақ рульді көлік әкелсем, құжаттарын рәсімдей аламын ба?

Тоқтар КЕРІМОВ, Солтүстік Қазақстан облысы

Өзге елдерде зейнеткерлікке қай жастан шығады? 

ОЙТҮРТКІ

Кіндігі ашық қыздан 

кінаратты бала туады

Жол қозғалысы қауіпсіздігін қам-

та масыз ету мақсатында  ҚР Үкіметі 

«Бір қатар кедендік режимдер бо-

йын ша орналастыруға тыйым салын-

ған тауарлар мен көлік құралдарының 

Қазақстан Республикасына әкелінуіне 

және Қазақстан Республикасынан 

сыртқа әкетілуіне тыйым салуларды 

бекіту туралы, сондай-ақ жекелеген 

ке ден режимдеріне орналастырыл-

ған тауарлармен операция жүргізуге 

тыйым салу мен шектеу туралы» 

2003 жылғы шілденің 10-ындағы 

№681 қаулыға толықтырулар ен-

гізген болатын. 

Үштік Кедендік одаққа кірген 

Салтанат БАЙҚОШҚАРОВА, Адам 

ұрпағын өрбіту институтының директоры:

–Балалардың әртүрлі ақаумен дүниеге 

келуінің көптеген себебін тілге тиек етуге 

болады. Адамның өмір сүру салты өзгерді. 

Батыс елдеріне еліктеп, темекіге, ішімдікке, 

есірткіге әуестену басымдық алып барады. 

Жастар жыныстық қатынасқа өте ерте ба-

рады. 12 жастан осындай әрекетке барып 

жүр гендер жайлы естіп жүрміз. Жүктіліктен 

сақ танамыз деп неше түрлі дәрі қабылдай-

ды.  Немесе венерологиялық ауру жұқты-

рып, оны жасырып не болмаса оның зия-

нын түсінбей, дер кезінде емделмейді. 

Кө 

бі 

не-көп  химиялық қоспасы бар 

тағамдар 

ды пайдаланады. Осылардың 

салдарынан адам организмінде әртүрлі 

ауытқулар пайда болады. Нәтижесінде, 

мүгедек бала лар дың саны өсіп,   ерлер мен 

әйелдер ара 

сындағы бедеулік көбейіп 

барады. Тағы бір басты фактор ретінде 

адамдардың жиі күй 

зеліске ұшырауын 

айтуға болады. Қазір адам дардың басым 

бөлігінің денсаулықты ой лауға мұршасы 

жоқ. Күнкөрісті ойлап, таң нан кешке дейін 

тырбанып, тіршілік ете 

ді. Отбасындағы 

жетіспеушілік, банктегі не сие қарыз екінің 

бірінің басында бар жағ дай.

Мүгедек балалардың негізгі бөлігі 

жүйке жүйесінің патологиясы, оның ішінде 

20 пайыз балалар церебральды параличі 

бар мүгедек балалардан тұрады. Ал оңалту 

және ортездеу бойынша жұмыс атқаратын 

медициналық кадрлар тапшы. Сондықтан 

да әлеуметтік бейімделмеген балалардың 

жоғары мамандандырылған оңалту көме-

гіне қажеттілік өсіп отыр.

Сәбидің мүгедек болып тууының тағы 

бір сырын дәрігерлер қалыптасқан эколо-

гиялық жағдайдан іздейді. Бүгінгі таңда 

«нарықтың заңы – пайда табу» деп білетін 

алпауыт кәсіпорындар экологияны ескер-

мей ді. Экологиялық зиянды азайтатын қон-

 дырғылар сатып алғаннан гөрі, жылын да 

бір келетін тексерушінің көңілін тауып, 

азын-аулақ айыппұл төлеп құтылғанды құп 

әл деқашан дәлелдеген. Ол туралы айтылып 

та, жазылып та жүр. Тек ғалымдардың жан-

айқа йын еститін, ескеретін шенділер аз. 

Бұл күнде экологиялық таза тағамды да си-

рек кездестіреміз. Шеттен әкелінген азық-

түліктердің сапасы қаншалықты талапқа 

сай екендігін ешкім дөп басып айта ал-

майды. Ал енді, сол лас ауамен тыныстап, 

экологиялық таза тағаммен тамақтанбаған 

ананың денсаулығы қалай болмақ? Әрине, 

ондай ананың денсаулығы сыр береді. Ал 

денсаулығында кінәрат бар анадан кеміс 

бала туылмасына ешкім де кепілдік бере 

ал майды. Сондықтан экологияны оңалт па-

йын ша, бұл мәселеде оң нәтижеге жету 

мүмкін емес деп ойлаймын.

Дәрігерлер бүкіл әлемге танылған дәрі-

дәрмексіз емдеудің алдыңғы қатарлы 

әдістерінің бірі – кинезотерапияның біздің 

елімізде де пайда болғанын айтып мақ та-

нады. Дұрыс-ақ. Заманауи қондырғылар-

мен  медициналық мекемелерді жабдықтау 

– құптарлық іс. 

Дегенмен экологияны жақсартып, ха-

лық 


тың тұрмыс жағдайын жақсылап, 

бала лардың өмірге мүгедек болып келуін 

азай та алсақ, онда қыруар қаржы шыға-

рып, шетелдік қымбат қондырғыларды 

са тып алудың да қажеті болмас па еді.

Ғылымға белгілі заңдылық: құнарлы 

топырақта өскен бидай дәнiнде адам 

ағзасының дамып-жеті 

луіне өте қажеттi 

мыңнан астам минерал мен дәру мен бар. 

Алайда сол аса қажетті құнарлылықты бү-

гін гі жоғары технологиямен өңдеп, «жөн-

деп», өз қо лы мызбен құртып отыр екенбіз. 

Атам заманғы тас диiр мендерге тартылған 

iрi ұндар адамға қажетті бүкіл дәруменді 

өтеп келген екен. Жоғары техно логия мен 

тарттырылған  ұнда қоректік заттардың 75 

пайызы жұтылып, тек 20 пайыздай ғана 

пайдалы көзі қалады екен. Аппақ ұннан 

дайындалған ас атасы да, тағам түрлері де 

небір дерттердің ошағы болып тұр. Оның 

құрамындағы арттырылған көмірсутектер 

адам ағзасындағы ауру біткеннің қозғаушы 

күшіне айналады. Оны мүлдем пайдаланбау 

керек деп кесіп айтудың қажеті жоқ. Біз 

мөл шерінен асыра пайдаланған соң, асқа-

зан да қорытылмай, шіри бастайды. Міне, 

осыдан келіп небір ауру біткен өрши бас-

тай ды. Тек ұн өнімдері ғана емес, асқатық 

майы мыз да ағзаның жауы болып есепте-

леді. Түрлі цех, зауыттарда дайындалған 

өнім дердің кейбіріне «бірінші сығындыдан 

дайындалған» деп жазып қояды. Оны 

біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Сосын 

оның қағаз этикеткасына да сене беруге 

бол   майды.  Күнбағыстың,  мақтаның,  не 

бол  маса мақсары майының нешінші сы-

ғын  дыдан дайындалып жатқанын өздері-

нен өзге ешкім білмейді. Нәтижесінде қа-

ра 


пайым халық зардап шегеді. Зиянды 

май л ардан холестерин пайда болады. Ол 

жү рек-қан тамырлары ауруының өршуіне 

әке ліп соғады. Ас атасын мол пайдалана-

ты нымыз рас енді. Осының салдарынан 

жыл сайын қан айналымы жүйесi бойынша 

80 мың қазақстандық көз жұмады екен. 

Ағзаның дамып-жетiлуi үшiн тартылған за-

манауи ұнда құнарлы топырақтан алынған 

барлық дәрумен мен минералдардың 

жоғалып кетуінің салдары, міне, қандай! 

Одан бөлек жігіттеріміздің майтабан 

ауруына шалдығуының басты себебі қытай 

аяқкиімдерінің салдары екенін жоққа 

шығаруға болмайды.  Расында, бүгінде 

әскерге шақыртылған жігіттердің үштен 

бірі майтабан дертінен зардап шегеді. Бұл 

дерттің дендеуін бала шақтан іздеген жөн 

сияқты. Анатомиялық өлшемдерге сай 

келмейтін аяқкиімді киген баланың ертеңгі 

күні жалпақтабандылық дертіне тұсалатыны 

сөзсіз. Отандастарымыздың  аяғындағы 

шәр кейлердің 75 пайызы – қысық көзді-

лер дің тауарлары. Варикоз дертіне де осы 

аяқ киімдердің қосар үлесі аз емес... Осы-

ның бәрі де, айналып келгенде, ұлты мыз-

дың ұсақталуына әкеліп соғып отыр. Арада 

аз уақыт өткеннен кейін тіптен ергежейлілер 

еліне айналуымыз да бек мүмкін ғой...

Мұса АЙТЖАНОВ, медицина 

ғылымының докторы: 

– Зерттеу барысында 7 мен 10 жас ара-

лы 

ғындағы балалардың асқазаны нанды 

ұзақ қорытатыны анықталды. Сол себептен 

де жапондық тәжірибеге сүйеніп, нанның 

орнын балық және сүтпен алмас тыру ке рек. 

Әрине, мұны құптайтындар да, қос 

қолдап қарсы болатындар да табылар. Ас 

атасына қарсы майдан ашқалы да отырған 

жоқпыз. Дегенмен ғылыми тұжырым жасау 

ойыншық емес. Сондықтан да бір шындық-

тың бар екені рас енді.

Аталмыш кездесудің мақсаты аға буын 

мен кейінгі жас ұрпақты байланыстыру 

арқылы тәуелсіз елімізде кәсіби деңгейі 

жоғары сарбаз дайындау және олардың 

отансүйгіштік рухын асқақтата түсу болып 

табылады. Кездесуге Республикалық «Гене-

рал  дар кеңесі» қоғамдық бірлестігі төраға-

сы ның орынбасары, генерал-майор Те-

леғұс ов  Махмуд, полковник Тоқ бо ралұлы 

Шыңғыс, Ұлы Отан соғысының  ардагері 

Бексейітов Бейсен, Алатау аудандық «Нұр 

Отан» филиалының бірінші орынбасары 

Кәр бозов Сағымбек қатысты. Мектеп оқу-

шы лары мамандарға Қазақстан Респуб ли-

касы Қарулы Күштерінің бүгіні мен бо-

лашағы туралы сұрақтар қойып, ой бө-

лісті.  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал