Әдістемелік ұсыныстар ф со пгу 18. 2/05жүктеу 108.08 Kb.

Дата03.06.2017
өлшемі108.08 Kb.

        Әдістемелік ұсыныстар                                                                  

Ф  СО ПГУ 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

Пәнді оқытуға арналғанӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары пәні бойынша

050902-Туризм мамандығының студенттері үшін

Павлодар


Пәнді оқытуға арналған 

Ф СО ПГУ 7.18.1/05

әдістемелік ұсыныстардың 

бекіту парағы

          бекіту 

                                                                               

БЕКІТЕМІН

        ХТжЖФ деканы

    ___________   Қ.Қ.Ахметов        

                                                                   «__»_______________200 ж.

Құрастырушы:    аға-оқытушы Б.А. Ахметова  __________           

          

Пәнді оқытуға арналғанӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары пәні бойынша

География және туризм кафедрасы

 «  »                       200 ж., хаттама №   кафедра мәжілісінде ұсынылды

Кафедра меңгерушісі ______________ А.А.Калиева 

Химиялық   технология   және   жаратылыстану   факультетінің   оқу-әдістемелік

кеңесімен мақұлданды 

 «  »                       200  ж., хаттама № 

ОӘК төрайымы __________________ Ұ.Д.Бүркітбаева


            Құрылымдық элемент ретінде әдістемелік ұсыныстар студетке белгілі бір бөлігі өз

бетімен   оқытылатын   берілген   пәнді   оқыту   үрдісін   оңтайлы   түрде   ұйымдастыруға

мүмкіндік беретін ұсыныстар мен түсіндірмелер кешені болып табылады. 

      Әдістемелік ұсыныстардың мазмұны:

 пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері;

 пәннің мазмұны

 пәнді оқытуға бөлінген уақытты жоспарлау және ұйымдастыру;

 пәнді оқыту бойынша студенттің іс-әрекетінің реттілігі; 

 оқу-әдістемелік кешеннің материалдарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар;

 аралық,   межелгі,   қорытынды   және   қалдық   білімдерді   бақылауға   дайындалу

жөніндегі ұсыныстар;

 студенттердің өздік жұмысын орындауға қойылатын талаптар;

 ұсынылатын әдебиеттер тізімі1  Пәннің   мақсаты  –    халықаралық   туризмде   басты   орын   алатын   әлемнің   туристік

экскурсиялық нысандары бойынша білім қалыптастыру.  Міндеттері:

- экскурсиялық істің негіздерін зерттеу; 

- әлемнің туристтік экскурсиялық маршруттарын қарастыру; 

- әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен және ерекше жерлерімен танысу; 

- экономикалық әрекеттің бір түрі ретінде қонақ жайлылық негіздерімен танысу. 

1

Студент білу керек:

- маңызды туристік объектілердің  экскурсиялық маршруттарын; 

- экскурсиялық істі; 

- туристтік экскурсиялық объектілердің  географиялық жағдайын;

 

Студент істей білу керек:

 -  туристтік экскурсиялық объектілердің маршруттарын құрастыруды; 

-

елге   географиялық   орналасу   жағынан,   халық   саны   мен   құрамы   жағынан,   табиғиресурстарының қоры бойынша, отандық және шетелдік капиталдарының қатысуы жағынан, осы

елдің халықаралық еңбек бөлінісінде алатын орны бойынша сипаттама беру;

-

жоғарғы оқу орнында алған білімдерін қолдана отырып, мамандық функцияларыныңжүзеге асуымен байланысты мақсат және міндеттерді анықтау.

2 Пәннің мазмұны

2.1 Теориялық курстың мазмұны

 № 1 тақырып. Кіріспе. 

  «Әлемнің туристік  экскурсиялық нысандары»  пәнінің  алатын орны және ролі.  Пәннің

зерттеу   әдістері.  «Әлемнің   туристік   экскурсиялық   нысандары»  пәнінің   мақсаты   мен

міндеттері. Әлемнің туристік экскурсиялық нысандарының тарихи тамырлары. № 2 тақырып. Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары. Египет пирамидалары, Туркия

– Анталья, Кипр, Греция, Европа елдері және т.б. №   3  тақырып.  Әлемнің   жеті   кереметі.   Афинадағы   Зевс   статуясы,     Гизадағы   ұлы

пирамидалар,   Александриялық   маяк,   Вавилондағы   аспалы   бақтар,   Артемид   храмы,

Галикарнастегі мавзолей, Колосс Родосский.


№ 4 тақырып. Әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен, ерекше жерлері. (Тадж Махал,

Ұлы Қытай қабырғасы, Ефелев мұнарасы, Пиза мұнарасы және т.б.)№ 5 тақырып. Әлемнің ұлтық парктері. (Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік

Америка, Австралия). Тақырыптық парктер (Диснейленд).№ 6 тақырып. ТМД елдерінің курорттары, санаторилері, демалыс үйлері, пансионаттары.

Ресей, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Литва, Латвия, Эстония және т.б. №7  тақырып.  Қазақстан  Республикасының  курорттары, санаторилері,  демалыс үйлері,

пансионаттары.  (Алматы, Бурабай, Өскемен және т.б.)Сарамандық сабақтардың мазмұны

№ 2 тақырып. Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары. Египет пирамидалары, Туркия

– Анталья, Кипр, Греция, Европа елдері және т.б. 

Елдер бойынша экскурсиялық маршрут құрастыру.

№   3  тақырып.  Әлемнің   жеті   кереметі.   Афинадағы   Зевс   статуясы,     Гизадағы   ұлы

пирамидалар,   Александриялық   маяк,   Вавилондағы   аспалы   бақтар,   Артемид   храмы,

Галикарнастегі мавзолей,  Колосс  Родосский кереметтерінің шығу тарихы, әлемнің жеті

кереметі бойынша экскурсиялық әңгіме құрстыру.№ 4 тақырып. Әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен, ерекше жерлері. (Тадж Махал,

Ұлы   Қытай   қабырғасы,   Ефелев   мұнарасы,   Пиза   мұнарасы   және   т.б.)   Әлемнің

архитектуралық   ескерткіштерімен,   ерекше   жерлері   бойынша   экскурсиялық   әңгіме

құрстыру. № 5 тақырып. Әлемнің ұлтық парктері. (Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік

Америка, Австралия). Тақырыптық парктер (Диснейленд).№ 6 тақырып. ТМД елдерінің курорттары, санаторилері, демалыс үйлері, пансионаттары.

Ресей   (Белуха,   Адлер,   Сочи,   Краснодар   өлкесінің   курорттары),   Украина   (Қырым,

Севастополь), Белоруссия  (Әскери-тарихи  ескерткіштер),  Грузия  (Қара теңіз  жағалауы),

Армения (Қара теңіз жағалауы), Литва (Архитектуралық ескерткіштер) және т.б.  № 7 тақырып.  Кескін картаға Қазақстан Республикасының курорттары, санаторийлері,

демалыс үйлері, пансионаттарын түсіру. (Алматы, Бурабай, Өскемен және т.б.)

  

3. Пәнді оқытуға бөлінген уақытты жоспарлау және ұйымдастыру

Пәнді оқыту мен студенттің өздік жұмысына берілетін уақыт көлемін жоспарлау

оқу  жұмыс  жоспары   мен  элективті  пәндер   тізімдемесіне  сәйкес  құрастырылған  пәннің

жұмыс бағдарламасындағы тақырыптық жоспар бойынша бөлінеді. Пән бір семестр бойы

(15 апта) оқытылады. 

Кесте 1 
п/п

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптар атауы 

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері2

-

22

Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары 

4

2

183

Әлемнің жеті кереметі.

4

2

124

Әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен, ерекше 

жерлері.

4

212

5

Әлемнің ұлтық парктері.4

3

156

ТМД елдерінің курорттары, санаторилері, демалыс 

үйлері, пансионаттары.

6

315

7

Қазақстан Республикасының курорттары, санаторилері, демалыс үйлері, пансионаттары.

6

316

Барлығы

30

1590

Кесте 2  

СӨЖ түрі Есеп беру түрі 

Бақылау түрі 

Сағаттағы

көлем 


1

Дәріс сабақтарына қатысу 

және 

Конспект


Сабаққа қатысу

30

2Тәжірибелік сабақтарға 

дайындық.

Конспект

Сабаққа қатысу

20

3

Глоссарий 

құрастыру,

терминалогия жаттау

Конспект


Сабаққа қатысу

20

4Бақылау шараларына 

дайындық .

МБ 1, МБ 2,

коллоквиум

20

Барлығы 


90

                                             4. Пәнді оқыту бойынша студенттің іс-әрекетінің реттілігі

Осы пән бойынша студеттің оқу үрдісі аудиторлық: дәріс, тәжірибелік сабақтардың

тақырыптарын   бірте-бірте   зерделеуге   тіреледі.   Дәріс   сабақтары   негізінде   студент

сарамандық сабақтарға дайындала бастайды. Соған қоса, белгілі бір тақырыпты тереңірек

зерттеу   үшін   студент   СӨЖ   бойынша   әдістемелік   нұсқауларға   сәйкес   өз   бетімен

тапсырмаларды орындайды.

Ағымдағы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік кестесіне сәйкес оқытушы

ОСӨЖ   сабақтарында   студенттен   аталған   жұмыстардың   орындалуын   қабылдайды,

ағымдағы және рейтингілік бақылау өткізеді.

Орынды себеппен студент белгілі бір сабақтарды босатқан жағдайда, студент жаңа

материалды   ОСӨЖ   сабақтарында   өтей   алады,   осы   жағдайда   босатқан   күн   үшін

қойылатын баллдар төмендетілмейді. Егер студенттің сабақты босатудың себебі құжатпен

расталмаса, осы жағдайда үлгерім баллдары курстың саясатына сәйкес төмендетіледі.

Белгілі   бір   тақырып   бойынша   мәліметтерді   нақтылау   үшін   студент   кафедрада

бекітілген кестеге сәйкес оқытушының кеңес сағаттарына қатыса алады.

Курсты  аяқтағанда студент  осы пән бойынша қорытынды білімдер бақылауынан

өтеді. 

5. Оқу-әдістемелік кешеннің материалдарын пайдалану жөніндегі ұсыныстар

Пәнді   оқыту   бойынша   оқу   үрдісін   жүзеге   асыру   үшін   оқытушы   пәннің   оқу-

әдістемелік   кешенін   құрастырады.   Оған   студентке   қажетті   құжаттар:   жұмыс

бағдарламасы, студентке арналған пән бағдарламасы, студенттің сарамандық жұмыстарды

орындауға   арналған,   өздік   жұмыстарын   орындауға   арналған   әдістемелік   нұсқаулар,

студенттердің   білімдерін   бақылау   материалдары   кіреді.   Студенттің   қолында   берілген

тапсырмаларды орындау және орындау мерзімдерін байқау және білімдерін бақылау үшін

студентке  арналған  бағдарлама және студенттің  өздік  жұмыстарын орындауға  арналған

әдістемелік нұсқаулар болу керек.

6. Аралық, межелгі, қорытынды және қалдық білімдерді бақылауға дайындалу

жөніндегі ұсыныстар

Пәнді оқыту барысында студенттердің білім нәтижелерін анықтау үшін бақылаудың

келесі түрлері бар: аралық, межелгі, қорытынды және қалдық білімдерді бақылау.

Студенттердің білімдерін аралық бақылау оның осы пәннің белгілі бір тақырыбын

оқу бойынша жүргізіледі. Студент  бақылауға  барлық сабақ түрлері (дәріс, сарамандық,


өздік   жұмыс)   бойынша   және   СӨЖ   орындауға   арналған   ӘН-да   ұсынылған   әдебиеттер

бойынша дайындалады. 

Бірінші   межелгі   бақылауда   №1-4   тақырыптарын   қамтитын   сұрақтар   қойылады.

Екінші   рейтингте   №5-7   тақырыптарының   мәліметтері   тексеріледі.   Білімдердің   аралық

және межелгі бақылауы бақылау үшін қойылатын баллдар көрсетілген ағымдағы үлгерімді

бақылау шараларының кестесі бойынша жүргізіледі.

Қорытынды   бақылау   емтихандарды   өткізу   жөніндегі   бекітілген   кесте   бойынша

өткізіледі.   Емтихан   ауызша   түрде,   яғни   үш   сұрақтан   тұратын   билеттер   бойынша

жүргізіледі. Қалдық білімдерді бақылау 25 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары түрінде

жүргізіледі. «Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 1 ағымдағы

бақылау 

№ 1 Тақырып. Кіріспе.

1. «Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары» пәнінің алатын орны және ролі.

2. Пәннің зерттеу әдістері.

3. «Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары» пәнінің мақсаты мен міндеттері.

4. Әлемнің туристік экскурсиялық нысандарының тарихи тамырлары. 

«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 2 ағымдағы

бақылау

№ 2 Тақырып. Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары

1. Египет пирамидалары

2. Туркия – Анталья

3. Кипр 


4. Греция

5. Европа елдері«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша №3 ағымдағы бақылау

№ 3 Тақырып. Әлемнің жеті кереметі.

1. Афинадағы Зевс статуясы

2. Гизадағы ұлы пирамидалар

3. Александриялық маяк

4. Вавилондағы аспалы бақтар

5. Артемида храмы

6. Галикарнастегі мавзолей

7. Колосс Родосский«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 4 ағымдағы

бақылау

№ 4 тақырып. Әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен, ерекше жерлері

1. Тадж Махал

2. Ұлы Қытай қабырғасы

3. Ейфель мұнарасы

4. Пиза мұнарасы 


«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 5 ағымдағы

бақылау

№ 5 Тақырып. Әлемнің ұлтық парктері. (Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік

Америка, Австралия). Тақырыптық парктер (Диснейленд).«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 6 ағымдағы

бақылау

№ 6 Тақырып. ТМД елдерінің курорттары, санаторилері, демалыс үйлері, пансионаттары.

Ресей, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Литва, Латвия, Эстония және т.б.«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 6 ағымдағы

бақылау

№7  тақырып.  Қазақстан  Республикасының  курорттары, санаторилері,  демалыс үйлері,

пансионаттары.  (Алматы, Бурабай, Өскемен және т.б.)«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 1 межелгі

бақылау

1. Әлемнің жеті кереметі

2. Санкт-Петербургтегі қысқы сарай

3. Петергоф.

4. Монмартрдегі Сакре-Кёр шіркеуі

5. АҚШ ұлттық символы Бостандық статуясы 

6. Римдегі Колизей 

7. Метеор монастырлері

8. Лондондық Тауэр.

9. Батыс Қазақстанның экскурсиондық нысандары

10. Шығыс Қазақстанның экскурсиондық нысандары

11. Орталық Қазақстанның экскурсиондық нысандары

12. Оңтүстік Қазақстанның экскурсиондық нысандары

13. Солтүстік Қазақстанның экскурсиондық нысандары

14. Таңдау бойынша бірнеше ескерткіштерге сипаттама 

15. Тадж-Махал – махаббат ескерткіші 

16. Таңдау бойынша бірнеше архитектуралық ескерткіштерге 

сипаттама 

17. Мачу-Пикчу –  Оңтүстік Американың басты кереметі 

18. Эйфелев мұнарасы– Париж кереметі

19. Негізгі әлемдік балалардың демалыс орталықтары 

20. Париждегі Гран-Опера«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәні бойынша № 2 межелгі

бақылау

1. «Беловежская пуща» табиғи ескерткіші

2. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

3. Ходжа Ахмет Яссауи Мавзолейі 

4. Рио-де-Жанейродағы Христос Искупитель Статуясы

5. Мәдени нысандар ұғымы 

6. Әлемнің белгілі туристік экскурсиялық нысандары


7. Қазақстанның белгілі туристік экскурсиялық нысандары 

8. Ресейдің белгілі туристік экскурсиялық нысандары 

9. Францияның белгілі архитектуралық ескерткіштері 

10. Италияның белгілі архитектуралық ескерткіштері 

11. Әлем елдерінің белгілі архитектуралық символдары 

12. Қытайдағы тиым қала 

13. Атақты Египет пирамидалары 

14. Семирамиды аспалы бақтары 

15. Александрийский маягі

16. Олимпидегі Зевс статуясы 

17. ЭфестегіАртемид храмы 

18. Галикарнастағы Мавзолей 

19. Колосс Родосский.

20. Экскурсия және саяхат түрлері Ағымдағы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг

барлығы

Апта


1

2

34

5

67

8

Апта бойынша жоғары балл5

18

55

18

539

105


200

Дәріске қатысу

және дайындығы

СӨЖ түрі


ҮЖ

1

ҮЖ2ҮЖ3

ҮЖ4


ҮЖ

5

ҮЖ6

ҮЖ7


ҮЖ8

40

Бақылау түріҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл5

5

55

5

55

5

Тәжірибеліксабақтарға

дайындалуы

СӨЖ түрі

С1

С2С3

40

Бақылау түріАС

АС

АСМакс. балл

13

1314

Қосымша


материалдарды

өңдеу және

дайындық

СӨЖ түрі


Ө

20

Бақылау түріАС

Макс. балл

20

Курстың


тақырыптары

СӨЖ түрі


1-4

100


Бақылау түрі

МБ1


бойынша ағымдағы

Макс. балл

100

2 рейтингбарлығы

Апта


9

10

1112

13

1415

Апта бойынша жоғары балл

6

19

619

26

18106

200


Дәріске қатысу және

дайындығы

СӨЖ түрі

ҮЖ9


ҮЖ

10

ҮЖ11

ҮЖ1


2

ҮЖ

13ҮЖ

14

ҮЖ15

42

Бақылау түріҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс. балл

6

6

66

6

66

Тәжірибелік сабақтарға

дайындалуы

СӨЖ түрі


С4

С5

С638

Бақылау түрі

АС

АС

АСМакс. балл

13

1312

Қосымша


материалдарды өңдеу

және дайындық

СӨЖ түрі

Ө

20Бақылау түрі

АС

Макс. балл20

Курстың тақырыптары

бойынша ағымдағы

бақылау


СӨЖ түрі

5-7


100

Бақылау түрі

МБ2

Макс. балл100

Бақылау түрлері: ҮЖ1-  үй жұмысы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысу,  С –сарамандық

сабақтарға қатысу және орындау, АС – ауызша сұрау, МБ – межелгі бақылау; Ө – өздік

жұмысын орындау7 Студенттердің өздік жұмысын орындауға қойылатын талаптар

«Әлемнің туристік-экскурсиялық нысандары» пәнін оқыту екі бөліктен тұратын оқу

іс-әрекетінің   орындалуын   дорамалдайды:   оқытушының   студенттерді   оқыту   және

студенттердің өздік жұмысы.

Студенттердің өздік жұмысы аудиториялық жұмыспен қатар оқу үрдісі түрлерінің

бірі және оның маңызды бөлігі болып табылады. Соңғысы өздік жұмыс өз бетімен жұмыс

істей икемділіктерін қалыптастыру және оқу, ғылыми іс-әрекетін жүзеге асыру, кез келген

істе   жауапкершілікпен   қарау,   өз   бетімен   мәселелерді   шешу,   конструкциялық   шешімдер

қабылдау,  күйзеліс  азуалдан  шығу жолдарын табу т.б. қабілеттерді  қалыптастыру және

дамытуға арналғанымен анықталады.

Өздік   жұмыс   тек   студенттің   дербестігін   ғана   емес,   ол   жеке   адамның

қалыптасуындағы, маманның қалыптасуындағы маңызды буыны екенін ескерген жөн. Ол

адам   мінезінің   белгісі   ретінде   дербестік   қасиетін   тәрбиелейді.   Басқа   біреуден   алынған

ешбір білімдер, студент өзі тәжірибелік жұмыс жасамай, нақты құндылығы бола алмайды.

Өздік жұмысы барасында оқушының шығармашылық мүмкіншіліктері дамиды. 

Осылайша,   өздік   жұмыс   оқыту   жұмысының   барлық   түрлердің   міндеттерінің

логикалық аяқталуын іске асырады. 

Өздік   жұмыс   –   бұл   оқытушының   әдістемелік   басшылығымен,   бірақ   оның

қатысуынсыз жасалынатын студенттің жоспарланған жұмысы. Сабақ жүргізетін оқытушы

студенттердің   өздік   жұмысын   ұйымдастырады,   бағыт   береді,   қажетті   көмек   көрсетеді.

Бірақ студенттің өөздік жұмысы оқытушы бақылайтын жұмыстың көлемінен аспау керек

және   студенттің   кәсіби   мамақдықты   игеру   үшін   қажетті   білім   алу   мақсатымен

жасалынады. Қажетті жағдайда оқытушы осы мақсаттың қалыптасуына түзетулер енгіу

мүмкін.


Өздік жұмыстың негізі ретінде ғылыми-теориялық курс, студент өзі алған білімдер

кешені болып табылады. Ақпаратты алу мен меңгерудің ең негізгі, үнемді түрі, жоғары

оқу орнындағы теориялық білімдердің негізгі көзі – дәріс болып табылады. Ол басқа оқу

түрлерінің өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді.Дәріске дайындалу студенттің өздік жұмысының түрлерінің бірі болып табылады.

Оқу материалын жақсы меңгеру үшін студенттерге дұрыс және жоспарлы жұмыс жасау

икемділігін қалыптастыру керек. Дәрістің алдында бұрыңғы өткен сабақтағы материалды

қарап шығу керек. Бұл пән бойынша бұрын алынған білімдерді еске түсіруге көмектеседі.

Соған қоса, бұрыңғысын да, жаңа мәліметтерді де жақсы есте сақтауға, тереңірек түсінуге

жағдай жасайды, себебі бұл кезде бұрыңғы және жаңа білімдер арасындағы байланыстар

орнатылады, ал бұл материалды меңгерудің қажетті шарты болып келеді. 

Дәрісте тек жаңа материал берілмейді, ғылыми зерттеу әдістемесі мен өз бетімен

жұмыс жасау, әртүрлі құбылыстарды талдау икемділіктері меңгеріледі.

Дәрісте барлығын жазудың қажеті жоқ. Ең бастысын таңдап, қысқаша тезис түрінде

тіркеп алған жеткілікті. Ал пәнді түсінбей, негізгісін таңдау мүмкін емес. Дәріс жазуының

болуы материалды еске түсіруге, жаңа материалды түсінуге мүмкіндік береді, себебі дәріс

кезінде түсінбеген жерлерін кейін ойластырып түсінуге болады. 

Дәрісті   жақсы   меңгеру   деген   сөз   –   бұл:   1)   тақырыпты   білу;   2)   осы   курстағы

мағынасы   мен  мәнін  түсіну;   3) жоспарды   білу;  4)бастысын,   негізгісін   көрсете  білу;   5)

мысалдар мен суреттердің мәнін меңгеру;  6) жаңа білімдерді бұрын алған білімдермен

байланыстыра   білу;   7)   алынған   мәліметтерді   пайдалану   мүмкіншілігі   мен   қажеттілігін

түсіну.


Дәрісте жұмыс жасау ережелері: 

1) әрбір пән бойынша дәрістерді жеке дәптерге жазған жөн; 

2) жиектерде ескертулер үшін орын қалдырған жөн;

3) дәріске   қатысу   үшін   оған   алдын   ала   дайындалу   керек,   бұл   дәріс   барысында

бастысын қосымшадан айыруға мүмкіндік береді;

4) дәрісті басынан бастап жазу керек, себебі басы барлық тақырыптың түйіні болу

мүмкін;

5) дәрісті толығымен жазу мүмкін емес болғандықтан бастысын, негізгісін көрсететінөрнектерді,   анықтамаларды,   сызбаларды,   қиын   жерлерін,   ойларды,   мысалдарды,

фактілерді жазып алған дұрыс;

6) қысқаша түрде жазу керек;

7) дәріс барысында жұмыс күйін сақтап отыру керек.

Пәнді   оқытуда   теориялық   материалды   оқу   дәріске   дайындалумен   және   дәрісте

жұмыс істеумен шектелмейді. Курстың дәріс бөлігі басқа жұмыс түрлерімен байланысты:

реферат жазу, сарамандық, зертханалық жұмыстармен, пән бойынша емтихан тапсырумен

тығыз байланысты.

Студенттің оқу және өздік жұмысының нәтижесіне төмендегілер жатады:

1. Білімдерді қалыптастырудағы әдіснамалық негіздерін түсіну;

2. Оқу курсының басты құрылымдарын көрсету;

3. Осы саладағы оқу құралдарын қалыптастыру;

4. міндеттерді шешу және ахуалдарда шешім табу әдістемелерін құру. 

Студенттердің өздік жұмысының тақырыптары 

№1  Тақырып  –  Пән бойынша әдебиеттерге шолу жасау. Терминдер мен ұғымдар

сөздігін құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [3], [4], [5]

№2   Тақырып   –   Әлемнің   туристік   экскурсиялық   нысандары.   Терминдер   мен

ұғымдар сөздігін құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [3], [4], [5]

 №3 Тақырып – Әлемнің жеті кереметі. Терминдер мен ұғымдар сөздігін құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [12], [1], [3], [4]

№4 Тақырып – Әлемнің архитектуралық ескерткіштерімен, ерекше жерлері. Мысал

келтіру. Терминдер мен ұғымдар сөздігін құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [3], [4], [5]№5   Тақырып   –   Әлемнің   ұлттық   парктері.   Терминдер   мен   ұғымдар   сөздігін

құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [11]

№6   Тақырып   –   ТМД   елдерінің   курорттары,   санаторилері,   демалыс   үйлері,

пансионаттары. Терминдер мен ұғымдар сөздігін құрастыру

Ұсынылатын әдебиеттер: [3], [7], [11]№7 тақырып - Қазақстан Республикасының курорттары, санаторилері, демалыс 

үйлері, пансионаттары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], [6], [8], [9], [10]

Әдебиет

Негізгі:

1  Атлас   чудес   света:   выдающиеся   архитектурные   сооружения   всех   времен   и

народов и памятники. – Москва, 2000. – 240 с 

2 Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. – Алматы: НИПИ

ПМК, 2002. – 350 с. 

3 Сто великих памятников / Д.К. Самин. – Москва: Вече, 2002. – 480 с. 

4 Сто великих чудес света. – Москва: Вече, 2004. – 490 с. 

5 Шедевры мировой архитектуры  / М. Аксенова. – Москва: Мир энциклопедий

Аванта+, 2007. – 184 с. 

Қосымша: 

6 Байпаков   К.   Великий   Шелковый   Путь   на   территории   Казахстана.   –   Алматы:

Адамар, 2007. – 496 с. 

7 Горнолыжные  курорта  России  и СНГ  / Павлов К.И. – Москва:  Вокруг  света,

2006. – 237 с. 

8 Ежелгі Отырар – Древний Отырар. – Алматы: Рауан, 1997. – 176 б. 

9 Ердавлетов Р.С. Достопримечательные места Казахстана. – Алмат-Ата: Знание,

1988. – 48 с. 

10 Средневековые города Казахстана. – Алматы: Өнер, 2006. – 200 с. 

11 Филлипова И.Г. География туризма. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2007. – 261 с. 12 Черняк В.З. Семь чудес и другие. Москва: Знание, 1990. – 222 с. 

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал