ДҮниежүзілік банкжүктеу 0.7 Mb.

бет1/7
Дата02.06.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  

 

 

 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  

 

Қара металдар металлургиясы 

 

(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

  

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО СО-

ЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 

 

 

 Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 

 

 1.

 

Қазақстан  Республикасы    Мұнай  және  газ  министрлігінің  2014  жылғы  9  сәуірдегі    №70  бұйрығымен  бекітілген «Полимерлік өндіріс технологиясы» кәсіби стандартының негізінде енгізілген.   

2.

 Алғашқы рет енгізілген  

3.

 Келісілген  «Химиялық өндіріс» бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  

хаттама № 5    « 23 »  желтоқсан   2014 жыл 

ОӘБ төрағасы Лежнев С.Н. 

«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік 

орталығы» АҚ-мен  

хаттама/хат  № 1413  «30»  желтоқсан  2014 жыл 

 

Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар    бойынша хабарлауға болады: 8(700)3288262, Мынбаева Эльмира Махсутовна, Темиртау қ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы 

Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 

3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 

3.2. 


3.3 

Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  

Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары  

 

«Металлургия өндірісінің жабдықтары»  

«Конвертерда болатты өндіру»  

«Электрболат өндірісі»  

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Қара металдар металлургиясы  2014  жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 

құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы:  

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға 

оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға;  

пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын талаптарды әзірлеуге; 

 пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 

зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 

әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 

оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға;  

кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 

жиынтығы әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 

білім беру ұйымдары, қызметкерлер;  

ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары;  

модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар;  

мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады  

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 

 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 

құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  

Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 

дәлелдейтін кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)  оқыту басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

Өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 

қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 

міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 

бөлігі.   Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 

қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 

құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 

асыру және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 

Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер (оқыту басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы

ҚА -    қорытынды аттестация; 


К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 

АА -   аралық аттестация

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 

 

Экономикалық қызмет түрі:  Қара металдар металлургиясы 

 

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

-

 Конвертер болат қорытушысы, БСШ біліктілік деңгейсі: 2-4 

-

 Электрпеш болат қорытушысы, БСШ біліктілік деңгейсі: 2-4 

 

Мемлекеттік классификаторға сәйкес мамандықтың аталуы:   

-

 

Конвертер болат қорытушысы  -

 

Электрпеш болат қорытушысы  

 


3.1 Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 

 

Қызмет түрінің 

атауы 

     Кәсіп 

 Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Конвертерде болат 

пен қорытпалар-

дың балқуын қам-

тамасыз ету 

 

 Конвертер 

болат 


қорытушысы 

 

 А. Конвертер мен 

жабдықтарды тексеру, 

конвертерді балқытуға 

дайындау, шихталы 

материалдарды 

дайындау 

 

А.1 Конвертер мен жабдықтарды тексеру  

 

 А.2 Балқытуға конвертерді дайындау (қождан та-

зарту, конвертер грушасының футерін торкреттеу) 

 

 

 А.3 Балқытуға сұйық шойынды, металдық шихта-

ларды, флюсті, ферроқоспаларды, легирленетін 

элементтерді дайындау 

 

  

 

  

В. Конвертердің 

үздіксіз тұрақты 

жұмыс істеуін және 

сұйық болаттың 

шығуын қамтамасыз 

ету 

 

В.1 Сұйық шойынды құю, конвертерді металл ших-талармен және флюспен толтыру  

 

  

В.2  БӨҚА құралдарының көрсеткіштерін бақылау. 

Конвертердің жұмыс режимін түзету. 

 

  

В.3 Сынама алу, қожды шығару 

 

 

С. Конвертерден сұйық металдың ағуы, техни-

калық құжаттарды 

толтыру және жұмы-

сты талдау, жұмыс ор-

нын жинау 

 

  

 

  

С.1 Конвертерден сұйық металды ағызып алу 

 

 

 С.2  Балқыма паспорты мен технологиялық құжат-

тарды толтыру және орындалған жұмысты талдау 

 

 

 С.3  Жұмыс алаңын жинау (жұмыс орны) 

 

    

 

 

Қызмет түрінің 

атауы 

  Кәсіп 

 Еңбек міндеттері 

Модульдер 

Электрпеште бо-

лат пен қорытпа-

лардың балқуын 

қамтамасыз ету 

 

 Электрпеш 

болат 


қорытушысы 

 

D. Пеш пен жаб-дықтарды тексеру, 

пешті балқытуға 

дайындау және шихта-

ларды дайындау 

 

D.1 Электрпеш пен жабдықтарды тексеру  

 

 D.2 Балқытуға пешті дайындау (қождан тазарту, 

түбіне құйып дайындау және қыздыру, сыртқа 

шығаратын аузын бекіту және т.б.) 

 

  

D.3 Металл шихталарды, флюсті, ферроқорытпала-

рды, легирленетін элементтерді және т.б. балқытуға 

дайындау 

 

 

  

 

 Е. Балқыту үрдісін, 

электрпештің жұмыс 

режимін бақылау және 

реттеуді қамсызданды-

ру 

 

Е.1 Шихталарды, флюсті, ферроқорытпаларды, легирленетін элементтерді толтыру 

 

  

Е.2 Балқу технологиясын жүргізу және бақылау. 

БӨҚА құралдарының көрсеткіштерін бақылау және 

пеш режимін түзетіп отыру 

 

 

 Е.3  Сынама  алу,  қожды  шығару,  балқыманың 

қайнау уақытын ұстап тұру 

 

 

F. Сұйық болатты пештен шөмішке ағы-

зады, техникалық 

құжаттарды толтыру 

және орындалған 

жұмыс талдауы, 

жұмыс орнын жинау 

 

 

  

 

F.1 Сыртқа шығаратын аузын ажырату және болат құятын ожауға сұйық металды құю 

 

  

F.2 Балқыма паспорты мен технологиялық құжат-

тарды толтыру және орындалған жұмысты талдау 

 

  

F.3 Пеш айналасындағы жұмыс алаңын жұмыс ор-

нын) жинау  

 

 


1 Кәсіп. 

Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы:  конвертер болат қорытушысы 

БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 4-5 

 

А1 Модулінің технологиялық картасы «Конвертер мен жабдықтарды тексеру»    Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 60 сағ. № р/с 

Тақырыптық  

топтама 

Кәсіби 

құзыреттілік 

Оқу модулі 

 

Оқыту құралдары 

Теориялық оқыту мазмұны 

Тәжірибелік оқыту 

мазмұны 

Конвертер  кон-струкциясы 

Конвертер 

құрылысын білу 

Конвертердің  өлшемдері  мен 

формасы. 

Конвертердің 

корпусы.  Конвертердің  түбі. 

Конвертердің шлемі. 

Конвертердің  негізгі  өл-

шемдерін есептеу Жабдықтар: 

- үстелдер 

- орындықтар 

- интерактивтік тақта Материалдар: 

Плакаттар 

Жабдықтардың 

мекеті 


Видеофильмдер 

Оқу материалдары: 

тесттер; 

сызбанұсқалар,  

сызбалар, жеке 

тапсырмалар, 

тәжірибелік 

жұмыстар.  

Оқу құралдар: 

 -Воскобойников В.Г. 

Конвертерге  ауа беру машинасы 

Жабдықтың 

жұмысын білу 

Машинаның 

құрылымдық 

ерекшеліктері. 

Оттегілік 

фурма.  Фурма  басы.  Лаваль 

типті 

сопло. 


Фурманы 

орналастыру 

механизмі. 

Жұмыс  принципі.  Фурманың 

орнын 

бақылау 


жүйесі. 

Фурманы 


орталықтандыру 

механизмі.  

Оттегілік 

фурма 


соплосын есептеу 

Конвертердің бұрылу 

механизмі 

Конвертерді 

қозғалысқа 

келтіретін 

жабдықтарды 

Стационарлы 

екіжақты 

жетекті 

конвертер. 

Оның 

техникалық сипаттамасы. 

Аспалы  жетекті  конвертер, 

Конвертердің 

бұрылу 


механизмін есептеу 

пайдаланудың 

ережесін білу 

 

оның 


техникалық 

сипаттамасы.  Шетмойын  және 

тіреуіш  сақина.  Конвертер 

тіреуі. 


Жалпы металлур-

гия.М., ИКЦ «Ака-

демкнига», 2005. 

-Целиков А.И. 

Металлургиялық 

зауыттар 

машиналары және 

агрегаттары 

Т2.М., «Металлур-

гия», 1988. 

 

А.1 Модулі шеңберіндегі басты құзыреттілік тізімі (2 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттілік 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Конвертер мен жабдықты тексерудегі дербестіктің 

белгілі бір деңгейсі және шектеулі жауапкершілігін 

болжайтын нормаларды жүзеге асыратын атқарушы 

қызмет 

 

 Конвертер мен жабдықтарды 

тексеру. 

Конвертер және жабдықтың 

конструкциясы мен 

қондырғыларын білу 

 

А.1 Модулінің басты элементтері және бағалау өлшемдері (2 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.Описывать устройство конвертера  

1.1.Конвертердің конструкциялық ерекшеліктерін атау 

2.Знать принцип работы кислородной фурмы 

2.1 Ауалық фурма қондырғысын сипаттау 

3.Управлять механизмом поворота конвертера 

3.1. Конвертердің қауіпсіз бұрылуын жүзеге асыру 

 

А.1 Модулі шеңберіндегі басты құзыреттілік тізімі (3 деңгей) 


Жеке және кәсіби құзыреттілік 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Конвертер мен жабдықты тексерудегі дербестіктің 

белгілі бір деңгейсі және шектеулі жауапкершілігін 

болжайтын нормаларды жүзеге асыратын атқарушы 

қызмет 

Конвертер мен жабдықтарды тексеру. 

Конвертер және жабдықтың 

конструкциясы мен 

қондырғыларын білу 

 

А.1 Модулінің басты элементтері және бағалау Өлшемдері (3 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.Конвертердің құрылысын білу  

1.1.Конвертер қондырғысының конструкциялық ерекшеліктерін сипаттау 

2.Фурманы қағу және орнатуды іске асыру 

2.1 Ауалық фурма қондырғысын сипаттау 

3.  Конвертерде  жұмыс  істегенде  қауіпсіздік  тех-

никасын сақтау 

3.1. Конвертердің қауіпсіз бұрылуын жүзеге асырудля слива стали  

А.1 Модулі шеңберіндегі басты құзыреттілік тізімі (4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттілік 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Конвертер мен жабдықты тексерудегі дербестіктің 

белгілі бір деңгейсі және шектеулі жауапкершілігін 

болжайтын нормаларды жүзеге асыратын атқарушы 

қызмет 

Конвертер мен жабдықтарды тексеру. 

Конвертер және жабдықтың 

конструкциясы мен 

қондырғыларын білу  

А.1 Модулінің басты элементтері және бағалау Өлшемдері (4деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдер 

1.Конвертерде қолданылатын жабдықтарды білу 

1.1.Конвертердің конструкциялық ерекшеліктерін атау 

2.  Жұмыс  алдында  конвертер  мен  жабдықтарды  тексе-

руді жүзеге асыру 

2.1  Жұмыс  алдында  конвертер  мен  жабдықтарды  қарау  үшін  Өл-

шемдерді білу 

3.  Конвертер  мен  жабдықтардың  дұрыс  қызмет  етуін 

қамтамасыз ету 

3.1 Конвертер мен жабдықтың дұрыс қызмет ету ережесін білу  

 

А.2 Модульдің технологиялық картасы «Балқытуға конвертерді дайындау (қождан тазарту, конвертер грушасының 

футерін торкреттеу)»   Оқу уақытының ұсынылатын көлемі: 60 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыпт


  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал