ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.

бет5/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 
G.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтарды жөндеуде, монтаждауда және 
реттеуде өздігінен мақсаттарды қоюды, қол 
астындағы жұмысшылардың нормаларды жүзеге 
асыруын ұйымдастыру және бақылауды,   
жауапкершілікті қарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқару-басқару қызметі 
Технологиялық жабдықтарды  
бөлшектеу мен жинақтауды 
реттей алу    
Технологиялық жабдықтарды 
бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі принциптерін 
білу   
Жабдықтардың оңтайлы жұмыс 
істеу тәртібін анықтай алу, 
бұзылуды жою, жабдықтарды 
монтаждау, жөндеу, әске қосу-
баптау және реттеу   
Жабдықтардың негізгі ақауларын, 
жабдықтарға техникалық қызмет 
көрсету әдістері мен тәсілдерін, 
эксплуатациялық материалдаоды, 
диагностикалау құралдары мен 
технологияларды білу  
 
G.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Элементтер 
Өлшемдер 
Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі принциптерін білу    
Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі принциптеріне сипаттама беру 
Технологиялық жабдықтарды реттей алу, бөлшектей алу және 
жинақтай алу   
Технологиялық жабдықтарды реттеу, бөлшектеу және 
жинақтау жүргізілді   
Технологиялық жабдықтарды баптауды жүргізе алу   
Технологиялық жабдықтарды баптау жүргізілді. 

 
 
 
 
 
 
G.3 Модулінің технологиялық картасы:"Технологиялық жабдықтар ақауларын жою, монтаждау және жөндеу " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 94 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-
техникалық 
құралдары    
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-
техникалық 
құралдарын білу 
Негізгі монтаждау құрал-
саймандары. Жүк ұстайтын 
құрылғылар. Тірек 
құрылымдары. Тиеу-түсіру 
механизмдері мен 
машиналары.   
Бөлшектердің 
жөндеу өлшемдерін 
анықтау.   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Лазарев  И.А.  Ремонт  и 
монтаж 
оборудования 
предприятий 
пищевой 
промышленности.  –  М.: 
Пищевая 
промышленность, 1981. 
 
Негізгі 
монтаждау 
жұмыстары 
 
Монтаждау 
операцияларын 
жүргізе алу 
Монтаждау үшін 
жабдықтарды дайындау, 
сақтау және қабылдау. 
Такелаж жұмыстары. 
Технологиялық металл 
құрылымдары мен 
стандартталмаған 
жабдықтарды жасау және 
монтаждау. Тамақ 
өнеркәсібіндегі әрекеттегі 
жабдықтарды монтаждау 
және демонтждау 
Жабдықтарды 
монтаждауды 
ұйымдастыру және 
технологиясы.   

 
 
ерекшеліктері. 
Технологиялық 
жабдықтарды баптау және 
сынау  
 
G. 3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың аздап бұзылуын жою және реттеу 
кезінде белгілі-бір өздігінен жұмыс істеу дәрежесі 
мен өздігінен жауапкершіліктіқарастыратын 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқару қызметі 
Жабдықтардың майда 
бұзылуын жою және реттеу    
Бұзылуды жою әдістері мен тәсілдерін 
білу, жабдықтарды баптауды, 
монтаждауды және реттеуді білу    
 
G.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-техникалық 
құралдарын білу   
Монтаждау жұмыстарының материалды-техникалық 
құралдарына сипаттама беру 
Монтаждау операцияларын жүргізе алу   
Технологиялық жабдықтарды монтажду жұмыстарын 
жүргізу   
 
F.1 Модулінің технологиялық картасы:"Контроль работы оборудования, соблюдения технологических режимов" 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  68  сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

 
 

Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге,  түсіруге 
және 
тасымалдауға 
арналған 
жабдықтар.   
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға 
арналған  жабдықтар 
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу.   
Шикізаттарды, жартылай 
дайын  өнімдерді,  дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға  арналған 
жабдықтардың 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері   
 
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға 
арналған  жабдықтарға 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Драгилев А. И., Дроздов 
B.C. «Технологические 
машины и аппараты 
пищевых производств» 
Издательство: Колос 
Год: 1999 
Страниц: 376 
 

Сұйықтықтар 
мен 
сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары 
мен арматура   
Сұйықтықтар 
мен 
сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары  мен 
арматура 
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу  
Сұйықтықтар  мен  сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға  арналған 
насостар, 
құбыр 
жолдары  мен  арматура: 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері  
Сұйықтықтар 
мен 
сұйық тамақ өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары  мен 
арматураға 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     

Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған  жабдықтар 
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар: 
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған  жабдықтарға 

 
 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар   
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     

Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
арналған 
жабдықтар   
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
арналған  жабдықтар  
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу 
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері 
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға  арналған 
жабдықтарға  
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері 
 
Ыдыстарды 
тазалауға және 
жууға арналған 
жабдықтар   
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтар  
сипаттамасын, 
жұмыс істеу 
принципін және 
техникалық қызмет 
көрсетуді білу 
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі, техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану ережелері 
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтарға  
техникалық қызмет 
көрсету және 
пайдалану ережелері 
 
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған 
Шикізаттарды, жартылай 
дайын өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған құрылымдар 
мен қойма бөлмелерінің 
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған құрылымдар 

 
 
өнімдерді 
сақтауға 
арналған 
құрылымдар 
мен қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтары   
құрылымдар мен 
қойма бөлмелерінің 
жабдықтарының  
сипаттамасын, 
жұмыс істеу 
принципін және 
техникалық қызмет 
көрсетуді білу 
жабдықтары: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі, техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану ережелері 
мен қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету және 
пайдалану ережелері  
   
 
F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Жабдықтар жұмысын бақылауда белгілі-бір 
өздігінен жұмыс істеу дәрежесі мен өздігінен 
жауапкершіліктіқарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқару қызметі 
Жабдықтр жұмысын 
бақылай алу, технологиялық 
тәртіптерді қадағалай алу   
Бақылау-өлшеу аспаптары мен 
жабдықтардың технологиялық 
тәртіптерін білу.  
  
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Жабдықтардың тағайындалуын, құрылымын және жұмыс 
істеу принциптерін білу   
Тамақ өнеркәсібі жабдықтарына сипаттама беру.   
Техникалық қызмет көрсетуді жүргізе алу   
Тамақ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
жүргзілді.   
 
F.2 Модулінің технологиялық картасы:"Технологиялық желідегі барлық машиналардың дұрыстығын тексеру." 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 сағат 

 
 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машиналардың 
сенімділігі, 
жөндеуге 
жарамдылығы 
және ұзақ 
мерзімділігі  . 
Сенімділік 
теориясының 
негіздерін білу   
Сенімділік 
теориясының негіздері 
Машиналардың 
сенімділігі, жөндеуге 
жарамдылығы және 
ұзақ мерзімділігі. 
Сенімділік 
теориясының неіздері 

Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Биргер И.А. Техническая 
диагностика. М.: 
Машиностроение, 1978. 
240 с. 
Диагностирование 
оборудования 
комплексно- 
автоматизированного 
производства / Под ред. 
Е.Г. Нахапетяна. М.: 
наука, 1984. - 196 с. 

Диагностикалау 
әдістемесі  . 
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік  Өлшемдерін 
білу   
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік Өлшемдері 
Диагностикалау 
әдістемесі.   
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік Өлшемдері. 
 
 
Ақауларды орната алу  Ақауларды 
іздеу. 
Ақауларды 
іздеу 
алгоритмін 
құру 
принциптері  . 
Ақауларды 
іздеу. 
Ақауларды 
іздеу 
алгоритмін 
құру 
принциптері  . 
 
 
Математикалық  тану 
және  шешу  әдістерін 
білу  
Математикалық тану 
және шешу әдістері 
Математикалық тану 
және шешу әдістері 
 
 
Диагностикалық 
параметрлерді 
өлшеуді жүргізу   
Диагностикалық 
параметрлерді 
өлшеу 
құралдары мен әдістері. 
Бақылауға  қабілеттілігі 
және  диагностикалық 
Диагностикалық 
параметрлерді  өлшеу 
құралдары 
мен 
әдістері. 
Бақылауға 
қабілеттілігі 
және 

 
 
ақпараттарды алу   
диагностикалық 
ақпараттарды алу   
 
 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Тоңазыту 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Тоңазыту  жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Тоңазыту 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына  түсетін 
ыдыстарды бақылау   
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына 
түсетін 
ыдыстарды бақылау   
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына  түсетін 
ыдыстарды бақылау   
 
 
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін  арттыру 
әдістерін білу   
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін 
арттыру 
әдістері 
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін  арттыру 
әдістері 
 
 
Машиналарды 
диагностикалаудың 
Машиналарды 
диагностикалаудың 
Машиналарды 
диагностикалаудың 

 
 
даму кезеңдерін білу    даму кезеңдері 
даму кезеңдері 
 
F.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Технологиялық желідегі машиналардың дұрыстығы бойынша 
өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы жұмысшылардың 
нормаларды жүзеге асыруын ұйымдастыру және бақылауды,   
жауапкершілікті қарастыратын жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Технологиялық желідегі 
барлық машиналардың 
бұзылуын жөндей алу  . 
Технологиялық желідегі 
барлық машиналарды тексеру 
жөнінде технологиялық 
нұсқауларды білу   
 
F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Технологиялық желідегі барлық машиналарды тексеру 
жөнінде технологиялық нұсқаулармен танысу    
Технологиялық желідегі барлық машиналарды тексеру жөнінде 
технологиялық нұсқауларды білу   
Технологиялық желідегі барлық машиналардың 
бұзылуын жөндей алу  
Технологиялық желідегі барлық машиналардың бұзылуы 
жөнделді. 
 
F.3 Модулінің технологиялық картасы:" Компьютерлер мен бақылау-өлшеу құралдары көмегімен жабдықтарда 
жұмыс істеуді тексеру " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  68 сағат 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Өлшеу 
Өлшеу 
Автоматтандырудың 
Автоматтандырудың 
Жабдықтар

 
 
құралдары 
құралдарының 
сипаттамасын және 
онды жұмыс істеуді 
білу   
негізгі түсініктері мен 
анықтамалары   
негізгі түсініктері мен 
анықтамалары   
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
О.М.Соснин «Основы 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств» 
Издательство: Академия 
Год: 2007 
 
Мемлекеттік 
өнеркісіптік аспаптар 
мен автоматтандыру 
құралдарыну жүйесі   
Мемлекеттік 
өнеркісіптік аспаптар 
мен автоматтандыру 
құралдарыну жүйесі   
Өлшеу ақпараттарын 
қашықтықтан беру 
жүйесі   
Өлшеу ақпараттарын 
қашықтықтан беру 
жүйесі   
Температураны өлшеу 
құралдары   
Температураны өлшеу 
құралдары   
Қысымда өлшеу 
құралдары.  
Қысымда өлшеу 
құралдары.  
Шығын мен мөлшерді 
өлшеу құралдары 
Шығын мен мөлшерді 
өлшеу құралдары 
Деңгейді өлшеу 
құралдары 
Деңгейді өлшеу 
құралдары 
 Заттардың құрамы 
мен қасиеттерін өлеу 
құралдары   
 Заттардың құрамы мен 
қасиеттерін өлеу 
құралдары   

Автоматты 
реттеу 
теориясының 
негіздері   
Автоматты реттеу 
теориясының 
негіздерін білу    
Автоматты реттеу  
Автоматты реттеу  
Автоматты 
реттегіштер 
Автоматты реттегіштер 
Реттеу органдары мен 
атқарушы 
механизмдер   
Реттеу органдары мен 
атқарушы механизмдер   

 
 
Қосымша 
автоматтандыру 
құралдары   
Қосымша 
автоматтандыру 
құралдары   

Тамақ 
өнеркәсібінің 
типтік 
үдерістерін 
автоматтандыру  

Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 
автоматты реттеу 
жүйесін білу   
Технологиялық 
бақылау аспаптары   
Технологиялық бақылау 
аспаптары   
ТҮАБЖ құру негіздері   ТҮАБЖ құру негіздері  
Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 
автоматты реттеу 
жүйесі 
Тамақ өнеркәсібінің 
типтік үдерістерін 
автоматты реттеу жүйесі 
 
F.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Технологиялық желідегі машиналардың дұрыстығы 
бойынша өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
ұйымдастыру және бақылауды,   жауапкершілікті 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Компьютерлер мен бақылау-
өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізе 
алу  -  
Компьютерлер мен бақылау-
өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтардың тағайындалуын, 
жұмыс істеу принципі мен 
құрылымын білу    
 
F.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Компьютерлер мен бақылау-өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізе алу  -  
Компьютерлер мен бақылау-өлшеу аспаптары көмегімен 
жабдықтарда тексеру жүргізілді 
 
3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 
 

 
 
(біліктілік деңгейін көтеруге арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағат 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
Негізгі орта білім 
негізінде  
Жалпы орта білім 
негізінде 
2 ж.10 ай 
3ж. 6 ай 
10 ай 
2 ж. 6ай Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
1448 
  
  

Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
Жалпы  модульдер 
  
388 
308 
448 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модульдер 
  
180 
  
180 

Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модулдер (бағдарлама бойынша сағаттарды 
есепке алғанда) 
349 
901 
243 
991 
1 Кәсіп.: Техник-технолог 
5  Арнайы пәндер/арнайы модульдер ** 
  
684 
  
684 
5.1   А.1 Талдау үшін үлгі алу, шикізатты сұрыптау  
  
52 
  
52 
5.2   А.2 Шикізатты тазалау, кептіру, бөлшектеу, өңдеу  
  
52 
  
52 
5.3   А.3 Қосымша материалдарды, шикізаттарды дайындау  
  
52 

1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал