ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.

бет3/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

D.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың  жұмыс  тәртібін  орнату  бойынша 
өздігінен  мақсаттарды  қоюды,  қол  астындағы 
жұмысшылардың  нормаларды  жүзеге  асыруын 
ұйымдастыру  және  бақылауды,      жауапкершілікті 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Жабдықтардың оңтайлы 
жұмыс істеу тәртібін 
анықтай алу   
Жабдықтар құрылымын, жабдықтарға 
қызмет көрсету әдістері мен тәсілдерін, 
эксплуатациялық материалдарды
диагностикалау құралдары мен 
технологияларды білу.   
 
D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері   
Элементтер 
Өлшемдер 
Әмбебап және арнайы құрылғылардың, бақылау-өлшеу 
құрал-саймандары мен аспаптардың құрылымын білу   
Әмбебап және арнайы құрылғылардың, бақылау-өлшеу құрал-
саймандары мен аспаптардың құрылымына сипаттама беру 
Арнайы құрылғыларды жұмыс істей алу    
Арнайы құрылғыларды жұмыс істеу  
 
Е.1 Модулінің технологиялық картасы:"Жабдықтарды көзбен шолу " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

 
 
 
Салалық 
жабдықтарды 
техникалық 
диагностикал
ау  . 
 
Кіріспе. 
Жабдықтың 
техникалық  күйіне  баға 
беру. 
Жабдықтар 
сенімділігінің 
эксплуатациялық-
техникалық 
бағасы. 
Жабдықтарды техникалық 
диагностикалау.  Салалық 
жабдықтарды 
диагностикалау .  
  
 
Салалық жабдықтарды 
техникалық 
диагностикалау   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Диагностика, 
ремонт, 
монтаж, 
сервисное 
обслуживание оборудования 
пищевых 
производств: 
учебное  пособие/  В.  А. 
Авроров  [и  др.].  -  Старый 
Оскол: ТНТ, 2013. - 664 с 
 
Е.1 Модулі шегінде маңызды біліктіліктер тізімі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтарды техникалық қарау бойынша 
жауапкершілікті, өздігінен жоспарлауды 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқару қызметі 
Технологиялық жабдықтарды 
көзбен шолуды жүргізе алу   
Жабдықтар құрылымын, жабдықтарға 
қызмет көрсету әдістері мен тәсілдерін, 
эксплуатациялық материалдарды, 
диагностикалау құралдары мен 
технологияларды білу.   
 
Е.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 

 
 
Техникалық диагностика құрылымын білу   
Техникалық диагностика құрылымына сипаттама беру     
Машиналардың  техникалық  күйіне  талдау  жасау,  қажетті 
есептеулерді  жүргізу,  саланың  технологиялық  жабдықтарын 
жобалау және құру   
Машиналардың  техникалық  күйіне  талдау  жасалды, 
қажетті  есептеулер  жүргізілді,  саланың  технологиялық 
жабдықтары жобаланды және құрылды   
Диагностикалау 
алгоритмін 
құру, 
техникалық 
және 
экономикалық 
мақсаттылығы 
тұрғысынан 
диагностикаланатын  параметрлерді  бақылау  және  өлшеу 
құралдарын дұрыс таңдау   
Диагностикалау  алгоритмін  құрылды,  техникалық  және 
экономикалық 
мақсаттылығы 
тұрғысынан 
диагностикаланатын  параметрлерді  бақылау  және  өлшеу 
құралдарын дұрыс таңдалды   
Диагностиканы  жүргізу  және  машиналар  мен  аппараттардың 
сенімділігіне эксплуатациялық-техникалық баға беру   
Диагностиканы 
жүргізілді 
және 
машиналар 
мен 
аппараттардың  сенімділігіне  эксплуатациялық-техникалық 
баға берілді   
 
Е.2 Модулінің технологиялық картасы:"Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау" 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52  сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жабдықтардың 
тозуы  
 
Жабдықтардың 
тозу 
түрлерін 
білу   
Тозу түрлері: 
механикалық және 
коррозиялық. Тозған 
бөлшектерді қалпына 
келтіру әдістері    
Тозу түрлері: 
механикалық және 
коррозиялық. Тозған 
бөлшектерді қалпына 
келтіру әдістері    
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Батищев 
А.Н. 
и 
др. 

Жоспарлық-
алдын-ал 
жөндеу жүйесі   
 
Жоспарлық-
алдын-ал 
жөндеу жүйесін 
білу  
  
Жөндеу нормативтері 
және жоспарлық-алдын-
ала жөндеу графигі. 
Жөндеу жұмыстарын 
жоспарлау және есепке 
Жөндеу нормативтері 
және жоспарлық-алдын-
ала жөндеу графигі. 
Жөндеу жұмыстарын 
жоспарлау және есепке 

 
 
алу. Жөндеу 
бригадалары. Жөндеу 
әдістері мен тәсілдері.   
алу. Жөндеу 
бригадалары. Жөндеу 
әдістері мен тәсілдері.   
Монтаж,  эксплуатация  и 
ремонт  технологического 
оборудования 
перерабатывающих 
отраслей 
АПК. 
Справочник. 

М.: 
Информагротех,  1996.  – 
284 с. 
 

Техникалық 
қызмет көрсету 
мен жөндеудің 
материалды-
техникалық 
құралдары     
 
Жөндеу 
құралдары  мен 
құрылғыларын 
білу   
Жөндеу құрал-
саймандары, құралдары 
мен құрылғылары. 
Қосалқы бөлшектер 
паркін жоспарлау және 
оларды сақтау. 
Жарамсыз жабдықтар 
мен құрал-саймандарды 
істен шығару. Жөндеу-
механикалық 
шеберханалар     
Жөндеу құрал-
саймандары, құралдары 
мен құрылғылары. 
Қосалқы бөлшектер 
паркін жоспарлау және 
оларды сақтау. Жарамсыз 
жабдықтар мен құрал-
саймандарды істен 
шығару. Жөндеу-
механикалық 
шеберханалар     

Жабдықтарды 
жөндеудің 
жалпы 
технологиясы   
Жабдықтарды 
жөндеуді  жұргзе 
алу   
Жөндеуге дайындық. 
Жабдықтарды тоқтату 
және жөндеуге жіберу. 
Жабдықтарды 
бөлшектеудің жалпы 
технологиясы. 
Дефектация және 
бөлшектерді іріктеу. 
Жабдықтарды 
жинақтаудың 
технологиялық үерісі.   
Жөндеуге дайындық. 
Жабдықтарды тоқтату 
және жөндеуге жіберу. 
Жабдықтарды 
бөлшектеудің жалпы 
технологиясы. 
Дефектация және 
бөлшектерді іріктеу. 
Жабдықтарды 
жинақтаудың 
технологиялық үерісі.   

Жинақ 
бірліктер мен 
Жинақ бірліктер 
мен 
Бөлшектерді қалпына 
келтіру. Алынатын және 
Бөлшектерді қалпына 
келтіру. Алынатын және 

 
 
механизмдерді 
жөндеу.    
механизмдерді 
жөндей алу  
алынбайтын 
қосылыстарды жөндеу. 
Үйкелу подшипниктерін 
жөндеу. Үйкелу 
подшипниктері бар 
жинақ бірліктерді 
жөндеу.  Муфталар мен 
сальниктерді жөндеу. 
Айналатын бөлшектер 
мен жинақ бірліктерді 
теңестіру.   
алынбайтын 
қосылыстарды жөндеу. 
Үйкелу подшипниктерін 
жөндеу. Үйкелу 
подшипниктері бар 
жинақ бірліктерді 
жөндеу.  Муфталар мен 
сальниктерді жөндеу. 
Айналатын бөлшектер 
мен жинақ бірліктерді 
теңестіру.   

Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу    
Жабдықтарды 
жөндеу 
бойынша 
жұмыстарды 
орындау әдістері 
мен 
тәсілдерді 
білу   
Жұмыстарды орындау 
әдістері мен тәсілдері. 
Құрал сайман мен 
құрылғы. Жұмыс орнын 
ұйымдастыру. 
Технологиялық 
үдерістер 
операцияларының реті. 
Жұмыстар сапасын 
бақылау.   
Жұмыстарды орындау 
әдістері мен тәсілдері. 
Құрал сайман мен 
құрылғы. Жұмыс орнын 
ұйымдастыру. 
Технологиялық үдерістер 
операцияларының реті. 
Жұмыстар сапасын 
бақылау.   

Технологиялық 
жабдықтарды 
баптау  
Технологиялық 
жабдықтарды 
баптауды 
жүргізе алу   
Баптау жұмыстарыны 
түрлері. Іске қосу 
жұмыстарды жүргізу 
әдістері. Машиналар 
мен аппараттардың 
негізгі типтерін баптау.   
Баптау жұмыстарыны 
түрлері. Іске қосу 
жұмыстарды жүргізу 
әдістері. Машиналар мен 
аппараттардың негізгі 
типтерін баптау.   

 
 

Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу және 
баптау 
кезіндегі еңбек 
қауіпсіздігі.   
Технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу 
және 
баптау  кезіндегі 
қауіпсіздік 
техникасын білу    
Технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
және баптау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі.   
Технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
және баптау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі.   
 
Е.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау 
кезінде  белгілі-бір өздігінен жұмыс істеу дәрежесі мен 
жауапкершілікті, өздігінен мақсаттарды қоюды, қол 
астындағы жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
ұйымдастыру және бақылауды қарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша басқару-атқару 
қызметі  
Технологиялық 
жабдықтарды реттей алу
бөлшектей алу және 
жинақтай алу   
Технологиялық жабдықтарды 
бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі 
принциптерін білу   
Е.2 Модулі шегінде маңызды біліктіліктер тізімі 
Элементтер 
Өлшемдер 
Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі принциптерін білу    
Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау 
жұмыстарының негізгі принциптеріне сипаттама беру 
Технологиялық жабдықтарды реттей алу, бөлшектей алу және 
жинақтай алу   
Технологиялық жабдықтарды реттеу, бөлшектеу және 
жинақтау жүргізілді   
Технологиялық жабдықтарды баптауды жүргізе алу   
Технологиялық жабдықтарды баптау жүргізілді. 
 
Е.3 Модулінің технологиялық картасы:" Жабдықтардың бұзылуын жою, монтаждау және реттеу" 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52  сағ. 

 
 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-
техникалық 
құралдары    
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-
техникалық 
құралдарын білу 
Негізгі монтаждау құрал-
саймандары. Жүк ұстайтын 
құрылғылар. Тірек 
құрылымдары. Тиеу-түсіру 
механизмдері мен 
машиналары.   
Бөлшектердің 
жөндеу өлшемдерін 
анықтау.   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Лазарев  И.А.  Ремонт  и 
монтаж 
оборудования 
предприятий 
пищевой 
промышленности.  –  М.: 
Пищевая 
промышленность, 1981. 
 
Негізгі 
монтаждау 
жұмыстары 
 
Монтаждау 
операцияларын 
жүргізе алу 
Монтаждау үшін 
жабдықтарды дайындау, 
сақтау және қабылдау. 
Такелаж жұмыстары. 
Технологиялық металл 
құрылымдары мен 
стандартталмаған 
жабдықтарды жасау және 
монтаждау. Тамақ 
өнеркәсібіндегі әрекеттегі 
жабдықтарды монтаждау 
және демонтждау 
ерекшеліктері. 
Технологиялық 
жабдықтарды баптау және 
сынау  
Жабдықтарды 
монтаждауды 
ұйымдастыру және 
технологиясы.   
 
Е.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  

 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың аздап бұзылуын жою және реттеу 
кезінде белгілі-бір өздігінен жұмыс істеу дәрежесі мен 
өздігінен жауапкершіліктіқарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша атқару 
қызметі 
Жабдықтардың майда 
бұзылуын жою және реттеу    
Бұзылуды жою әдістері мен 
тәсілдерін білу, жабдықтарды 
баптауды, монтаждауды және 
реттеуді білу    
 
Е.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Монтаждау 
жұмыстарының 
материалды-техникалық 
құралдарын білу   
Монтаждау жұмыстарының материалды-техникалық 
құралдарына сипаттама беру 
Монтаждау операцияларын жүргізе алу   
Технологиялық жабдықтарды монтажду жұмыстарын 
жүргізу   
 
F.1 Модулінің технологиялық картасы:"Жабдықтар жұмысын бақылау, технологиялық тәртіптерді қадағалау" 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52  сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге,  түсіруге 
және 
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға 
арналған  жабдықтар 
сипаттамасын, 
Шикізаттарды, жартылай 
дайын  өнімдерді,  дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға  арналған 
жабдықтардың 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
тиеуге, 
түсіруге 
және 
тасымалдауға 
арналған  жабдықтарға 
техникалық 
қызмет 
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  

 
 
тасымалдауға 
арналған 
жабдықтар.   
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу.   
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері   
 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     
Оқу құралдары
Драгилев А. И., Дроздов 
B.C. «Технологические 
машины и аппараты 
пищевых производств» 
Издательство: Колос 
Год: 1999 
Страниц: 376 
 

Сұйықтықтар 
мен 
сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары 
мен арматура   
Сұйықтықтар 
мен 
сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары  мен 
арматура 
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу  
Сұйықтықтар  мен  сұйық 
тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға  арналған 
насостар, 
құбыр 
жолдары  мен  арматура: 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері  
Сұйықтықтар 
мен 
сұйық тамақ өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған 
насостар, 
құбыр  жолдары  мен 
арматураға 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     

Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар   
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған  жабдықтар 
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу 
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері 
Тамақ 
өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған  жабдықтарға 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері     

Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
арналған 
Тамақ 
өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға  арналған 

 
 
және 
тоғанақтауға 
арналған 
жабдықтар   
арналған  жабдықтар  
сипаттамасын, 
жұмыс 
істеу 
принципін 
және 
техникалық  қызмет 
көрсетуді білу 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы,  жұмыс  істеу 
принципі, 
техникалық 
қызмет 
көрсету, 
пайдалану ережелері 
жабдықтарға  
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
пайдалану ережелері 
 
Ыдыстарды 
тазалауға және 
жууға арналған 
жабдықтар   
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтар  
сипаттамасын, 
жұмыс істеу 
принципін және 
техникалық қызмет 
көрсетуді білу 
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі, техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану ережелері 
Ыдыстарды тазалауға 
және жууға арналған 
жабдықтарға  
техникалық қызмет 
көрсету және 
пайдалану ережелері 
 
Шикізаттарды, 
жартылай 
дайын 
өнімдерді, 
дайын 
өнімдерді 
сақтауға 
арналған 
құрылымдар 
мен қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтары   
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған 
құрылымдар мен 
қойма бөлмелерінің 
жабдықтарының  
сипаттамасын, 
жұмыс істеу 
принципін және 
техникалық қызмет 
көрсетуді білу 
Шикізаттарды, жартылай 
дайын өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған құрылымдар 
мен қойма бөлмелерінің 
жабдықтары: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі, техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану ережелері 
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған құрылымдар 
мен қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтарына 
техникалық қызмет 
көрсету және 
пайдалану ережелері  
   

 
 
F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Жабдықтар жұмысын бақылауда белгілі-бір 
өздігінен жұмыс істеу дәрежесі мен өздігінен 
жауапкершіліктіқарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқару қызметі 
Жабдықтр жұмысын 
бақылай алу, технологиялық 
тәртіптерді қадағалай алу   
Бақылау-өлшеу аспаптары мен 
жабдықтардың технологиялық 
тәртіптерін білу.  
  
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Жабдықтардың тағайындалуын, құрылымын және жұмыс 
істеу принциптерін білу   
Тамақ өнеркәсібі жабдықтарына сипаттама беру.   
Техникалық қызмет көрсетуді жүргізе алу   
Тамақ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету 
жүргзілді.   
 
F.2 Модулінің технологиялық картасы:" Технологиялық желідегі барлық машиналардың дұрыстығын тексеру" 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машиналардың 
сенімділігі, 
жөндеуге 
жарамдылығы 
және ұзақ 
мерзімділігі  . 
Сенімділік 
теориясының 
негіздерін білу   
Сенімділік 
теориясының негіздері 
Машиналардың 
сенімділігі, жөндеуге 
жарамдылығы және 
ұзақ мерзімділігі. 
Сенімділік 
теориясының неіздері 
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары

 
 

Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Биргер И.А. Техническая 
диагностика. М.: 
Машиностроение, 1978. 
240 с. 
Диагностирование 
оборудования 
комплексно- 
автоматизированного 
производства / Под ред. 
Е.Г. Нахапетяна. М.: 
наука, 1984. - 196 с. 

Диагностикалау 
әдістемесі  . 
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік  Өлшемдерін 
білу   
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік Өлшемдері 
Диагностикалау 
әдістемесі.   
Диагностикалау 
көрсеткіштері 
мен 
тиімілік Өлшемдері. 
 
 
Ақауларды орната алу  Ақауларды 
іздеу. 
Ақауларды 
іздеу 
алгоритмін 
құру 
принциптері  . 
Ақауларды 
іздеу. 
Ақауларды 
іздеу 
алгоритмін 
құру 
принциптері  . 
 
 
Математикалық  тану 
және  шешу  әдістерін 
білу  
Математикалық тану 
және шешу әдістері 
Математикалық тану 
және шешу әдістері 
 
 
Диагностикалық 
параметрлерді 
өлшеуді жүргізу   
Диагностикалық 
параметрлерді 
өлшеу 
құралдары мен әдістері. 
Бақылауға  қабілеттілігі 
және  диагностикалық 
ақпараттарды алу   
Диагностикалық 
параметрлерді  өлшеу 
құралдары 
мен 
әдістері. 
Бақылауға 
қабілеттілігі 
және 
диагностикалық 
ақпараттарды алу   
 
 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Сүт 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
Ет 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 

 
 
диагностикалау. 
диагностикалау. 
диагностикалау. 
 
 
Тоңазыту 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Тоңазыту  жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Тоңазыту 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
Балық 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
техникалық 
диагностикалау. 
 
 
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына  түсетін 
ыдыстарды бақылау   
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына 
түсетін 
ыдыстарды бақылау   
Балық  өңдеу  консерві 
зауыттарына  түсетін 
ыдыстарды бақылау   
 
 
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін  арттыру 
әдістерін білу   
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін 
арттыру 
әдістері 
Технологиялық 
жабдықтардың 
сенімділігін  арттыру 
әдістері 
 
 
Машиналарды 
диагностикалаудың 
даму кезеңдерін білу   
Машиналарды 
диагностикалаудың 
даму кезеңдері 
Машиналарды 
диагностикалаудың 
даму кезеңдері 

1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал