ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңарту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 4.83 Kb.

бет1/8
Дата23.05.2017
өлшемі4.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
  «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ» ЖОБАСЫ   
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
 
 
 
БАСПА ӨНДІРІСІ 
 
 (типтік оқу жоспары, оқу білім бағдарламасы  
және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 
 
 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
 
 
 
 

Астана 2014 

АЛҒЫ СӨЗ 
   
1. бекітілген «Баспа өндірісі» Кәсіби стандартының негізінде енгізілген. 
2.  Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген  
Оқу бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  
 хаттама  № 3 «22» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Маймаков Т.П. 
 
 
«Республикалық техникалық және кәсіби оқыту және біліктілікті иемденудің ғылыми-әдістемелік даму орталығы» АҚ-
мен хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
Бағдарламаның сапасын жақсарту бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды келесі мекен-жай бойынша жіберуіңізді 
өтінеміз: Сагандыкова Менгуль Нурлыкановна, г. Алматы, 87013535887 
 
 

МАЗМҰНЫ 
 
1 . Оқу-білім бағдарламасының қолданылу аясы 
2. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 
3. Білім берудің кәсіби стандарты негізіндегі оқу жоспары 
     3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
     3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
     3.3. Арнайы пән бойынша типтік оқу бағдарламалары 
«Баспа үдерістерінің технологиясы» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
 «Полгигрофиялық материалдар» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Полигрофиялық машиналар, автоматы және ағымды желілер» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  
 
 
ОҚУ-БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ 
«Баспа өндірісі» 
2014 жыл 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
Жалпы кәсіптік, арнайы циклдер пәндері бойынша Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне (ҚТ)  сай ҚР ТжКО кәсіптік стандарттарына сәйкес әзірленген. Оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде кәсіптік 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты еңбек функцияларын орындауға 
байланысты құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік құзыреттілік оның негізгісі болып 
табылады.  
 
Модулді оқу өзіне модульдік оқу жоспарын  (тәжірибеде басқаша – блокты оқу жоспары деп атайды) және оқу 
пәндерінің модульдік бағдарламалары жиынтығын қамтитын модульдік оқу-білім бағдарламасын іске асырады. 
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 


 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тізбесі,  дәрістер  тезисі,  семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 
ұйымдастырушылық-әдістемелік  сипаттамаларды  (оқу  жетістіктерін  оқыту  мен  бақылаудың  негізгі  нысандары  мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 
 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізгі қолданушыларына: 

 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 
 
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Еңбек функциясы –нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті  бөлу  нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіп –  белгілі бір білім, білік пен арнайы дайындықты талап ететін, адамның дене даму мүмкіндігін, зияткерлік қабілетін 
және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды құқық беретін 
адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Кәсіптік стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы 
мен шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіптік стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Критерийлер (өлшемдер)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
критерийлер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің еңбек функциялары мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Қызмет түрі  - еңбек функцияларының және олардың орындалуы үшін қажетті құзыреттіліктердің бүтін жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі.  
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіптік білім берудің кез келген 
деңгейі үшін кәсіптік-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 
(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы-кәсіптік)  тұрады. 
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   
Типтік  оқу  бағдарламасы  (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
АА -   аралық аттестация; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
ЖКМ – жалпы кәсіптік модуль; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
К – кеңес; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
КТ – кәсіптік тәжірибе; 
КТМ – кәсіптік-тәжірибелік модульдер
ҚА -    қорытынды аттестация; 
ҚМ - қосымша модуль; 
ҚТ – қызмет түрі; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
СМК – ҚР МК 05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы;; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кәсіби стандарт негізінде білім беру бағдарламасы   
 
Экономикалық қызмет түрі:  Баспа өндірісі 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 
-
 
Шығару қондырғыларының операторы 
-
 
Офсеттік баспа баспашысы 
-
 
Түптеуші 
-
 
Түзетуші 
-
 
Полиграфиялық жабдықтарға қызмет көрсету инженері    
-
 
Дизайнер – беттеуші  
-
 
Кескіш машиналардың машинисті  
-
 
Полиграфиялық өндіріс технологиясы    
 
Мемлекеттік жіктеуішке сәйкес кәсіп атауы:  
-
 
Фототерім автоматтары мен жүйелерінің операторы  
-
 
Тегіс баспа баспашысы  
-
 
Түптеуші, кітап түптеуші 
-
 
Түзетуші 
-
 
Полиграфия өнеркәсібі үйымдарының жабдықтарын монтаждаушы, жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі  
-
 
Электрондық теру және беттеу операторы, Электрондық түспен бөлу операторы  
-
 
Кескіш машиналардың кескіші 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 - 4 
-
 
Полиграфия өндірісі технологы  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 - 5 
 
 
 

3.1. 
Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы  
        Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Басуға 
дейінгі 
дайындық.  
Мәтіннің  немесе 
суреттің 
диапозитивтерін, 
негативтерін  алу 
үдерісін жүргізу  
  
 
Шығару 
қондырғылары
ның операторы  
 
А. Электрондық желі бойынша немесе 
сыртқы тасымалдағыш көмегімен ақпаратты 
алу және тексеру  
 
А.1Жұмыс орнын дайындау
жабдық күйін тексеру    
 
 
 
А.2 Бағдарламада ашу үшін 
файлдарды дайындау, 
тапсырыс атауымен жаңа 
папка ашу, «РИП» растрлік 
процессорды ашу 
 
 
В.  Автотерім автоматында мәтіннің немесе 
суреттің диапозитивтерін, негативтерін алу 
үдерісін жүргізу  немесе CTP- 
Computertoplate жүйесінде паспа формасын 
алу (компьютерден пластинаға) 
 
 
В.1 Орналасу жолақтарын 
үлдірге немесе пластинаға 
шығару  
 
 
С. Үлдірді немесе пластинаны дақтар, 
кірлер, механикалық зақымданулар, перде, 
технологиялық қате болуына мұқият 
тексеру, орналастыру жолақтарында 
салбыраған жолдардың, дәліздердің, 
шегіністердің және табуляция болмауына 
тексеру. Беттерді, колонтитулдарды, 
колонцифрларды белгілеу, тексеру, қол 
қойылған экземплярмен салыстыру 
 
С.1  Ары қарай өңдеу үшін 
материалдарды беру, 
пластинаны баспа цехына 
беру  
 
 
 
С.2  дайын кезеңінде 
өңдеуден кейін тексеру 
(дайын пішін немесе 
фотопішін)  

 
Қызмет түрінің 
атауы  
Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Баспахана. 
Дайын пішіннен 
қағазға немесе 
басқа материалға 
беттік немесе 
рулондық-
ротациялық  баспа 
машинасы 
көмегімен басу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Офсеттік баспа 
баспашысы 
 
D.Пішінді, қағаздарды және басқа 
шығындалатын материалдарды 
алу. Машинаны іске қосуға 
дайындау. 
 
D.1 Жұмыс орнын дайындау, 
материалдар бүтіндігін тексеру, 
машинаны іске қосу, бояуды толтыру 
және жаю 
 
 
 
 
 
 
 
F.Дайын пішіндерден сапалы 
баспа-таңба алу, боялу біртектілігі,  
баспа-таңбаны тираждау. 
 
F.1  Дайын  пішіннен  сапалы  баспа-
таңбаны  алу,  бояудың  біртекті  түсуі, 
баспа-таңбаларды  тираждау.  Баспа-
таңба  сапасына  қойылатын  барлық 
талаптарды  орындау:  баспа-таңбада, 
шаблонда    дақ,  кір  немесе  сулы 
дақтардың  болмауы,  баспа-таңбаның 
қосарлануының 
болмауы, 
баспа-
таңбаның 
барлық 
элементтерін 
тексеру,  барлық  бояуларды  салу,  цех 
шеберінде  сигналдық  баспа-таңбаны  
тираждауға қол қою.    
 
 
 
 
 
 
 
G.  Оқылуына және нақтылығына 
тексеру, бояулардың белгі 
бойынша қиыстыру. Беттік 
жағының артқы жағымен  
қиысуын тексеру. Баспа-таңбаның 
оптикалық тығыздығын ұстау 
 
G1. Дайын баспа-таңбаларды , 
басылған парақтарды, орналасуларды  
ары қарай өңдеуге беру   
 
 
 
 

Қызмет түрінің атауы   Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Басқаннан 
кейін 
өңдеу. Кітаптарды, 
папкаларды,  таза 
жазылған 
және 
бланктік өнімдерді 
дайындау 
бойынша 
жеке 
түптеу 
операцияларын 
орындау.  
Қарапайым 
бланктік және таза 
жазылған 
өнімдерді 
дайындау 
операцияларын 
орындау     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түптеуші 
 
H.  Баспа цехынан шикізаттарды немесе жартылай дайын 
өнімдердің алы, түптеу машиналарын дайындау, 
шығындалатын материалдар мен химияны алу   
 
H1. Жұмыс орнын 
дайындау, жабдық күйін 
тексеру    
 
 
 
H2. Басылым форматы 
бойынша жабдықтарды 
баптау, дәптерлерде фальц 
сызығы  дәлдігін тексеру  
 
 
J. Машинист жетекшілігімен кітаптарды дайындау 
бойынша механикаландырылған және автоматтандырылған 
ағымды желілерде, түптеу операцияларын орындайтын 
машиналар мен агрегаттарда жұмыс істеу .  
Жартылай дайын өнімдердің  сапасын тексеріп
транспортерге немесе жабдық секциясына салу және 
үстінен қосу, сонымен қатар жартылай дайын өнім мен 
дайын өнім сапасын тексеріп қабылдау, жабдық жұмысын 
қадағалау.  
 Кітаптарды, папкаларды, беловых және бланктік өнімдерді 
дайындау бойынша жеке түптеу операцияларын орындау.   
Қарапайым бланктік және таза жазылған өнімдерді 
дайындау операциялар кешенін орындау.  Блок түбін 
желімдеу және жиектеу, мұқабасын жабыстыру.    
 
J1.  Түптеу  операцияларын 
орындайтын  станоктардан 
жартылай дайын өнімдердің 
сапасын тексеріп қабылдау.   
Кітаптарды, 
папкаларды, 
таза жазылған және бланктік 
өнімдерді 
дайындау 
бойынша 
жеке 
түптеу 
операцияларын орындау.   
 
 
K.  Материалдардың грамматикалық қателерін мұқият 
тексеру, орналасу жолақтарын беттеуден кейін салбыраған 
жолақтардың, дәліздердің, бос орындар мен табуляцияның 
болмауына тексеру. Үлдірге немесе пластинаға шығару 
алдында орналастыру жолақтарын тексеру. Беттерді 
белгілеу, колонтитулдарды колонцифрлардың барлық 
элементтерін тексеру, баспа-таңбаны тексеруқол қойылған 
экземплярмен тексеру  
 
K1. Дайын өнім қоймасына 
дайын өнімді беру   
 
 
 
 
K2.Дайын өнімді 
техникалық бақылау 
бөліміне (ТББ) беру  
 

Қызмет түрінің 
атауы  
       Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Басуға 
дейін 
дайындық. Мәтінді 
түзету, 
грамматикалық 
қателерді  түзету, 
түзету үшін түзету 
белгілерін енгізу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Түзетуші 
 
A.
 
Қолжазбаны алу немесе принтерден 
басу, читка салыстыру үшін түпнұсқаны 
немесе материал аудармасын беру, 
электрондық түрде түзету үшін мәтіндік 
редакторда файлдарды ашу   
 
 
A.1 Жұмыс орнын дайындау, 
материалдар бүтіндігін тексеру   
 
 
 
A.2 Материалдарды салыстыруға, 
оқуға және түзетуге дайындау, бет 
бойынша бақылау, іріктеу  
 
 
B.
 
Типографиялық терімнен, лазерлік 
және ағымды баспа құрылғыларынан, 
фототерім машиналардан, компьютер 
мониторынан және т.б. баспа-таңбаларды 
түзету   
    
 
C.
 
В.1  Типографиялық терімнен, 
лазерлік 
және 
ағымды 
баспа 
құрылғыларынан, 
фототерім 
машиналардан, 
компьютер 
мониторынан  және  т.б.  баспа-
таңбаларды  түзету.  Сонымен  қатар 
шет 
тілде 
барлық 
әдебиеттер 
түрлерін 
тексеру. 
Басуға 
қол 
қойылған 
басылым 
түзетумен 
монтаждаудан 
кейін 
баспа-
таңбаларды тексеру    
 
 
C. Материалдарды грамматикалық қателерге 
мұқият тексеру, беттеуден кейін орналастыру 
жолақтарының  ілінген жолақтар , дәліздер, 
бос орындар мен табуляция болмауына 
тексеру. Орналастыру жолақтарын үлдірге 
немесе пластинаға шығарар алдында  тексеру. 
Беттерді белгілеу, колонтитулдарды 
колонцифрлардың барлық элементтерін 
тексеру, баспа-таңбаны тексеру, қол қойылған 
экземплярмен тексеру 
 
C.1 Түзету енгізу үшін дизайнер 
беттеушілермен арық қарай өңдеуге 
материалдарды беру  
 
 
 
C.2 Барлық түзету мен өңдеуден 
кейін дайындық кезеңінде  тексеру 
(сигналдық экземпляр)   

Қызмет түрінің атауы   Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Басуға 
дейін 
дайындық,  баспа 
және 
басудан 
кейінгі  өңдеу.  Аса 
күрделі 
машиналарды,  көп 
операцияларды 
орындайтын 
жартылай 
автоматтар 
мен 
автоматтарды 
баптау 
және 
реттеу.  Жоспарлы-
алдын-алу  жөндеу  
жүйесі 
бойынша 
жабдықтарды 
профилактикалық 
қарауды, 
тексеруді, 
жөндеуді 
жүргізуге қатысу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полиграфиялық 
жабдықтарға 
қызмет көрсету 
инженері    
 
 
A. Өндіруші зауыттан жабдықтарды алу, 
ашу, орнына орналастыру  
 
A.1 Жұмыс орнын дайындау, 
көтеру механизмдердің 
дұрыстығын тексеру, орны 
байынша орнату, анкерлік 
болттарға бекіту  
 
 
 
A.2 Жұмыс орнын дайындау, 
көтеру механизмдердің 
дұрыстығын тексеру, орны 
байынша орнату, анкерлік 
болттарға бекіту. Жеке 
түйііндерді келтіру, жалғау   
 
 
B. Күрделі станоктарды, күрделі емес 
машиналар мен жартылай автоматтарды 
баптау және реттеу. Барлық түйіндерді 
бөлшектеу және жинау. Бөліктер мен 
бөлшектерді тексеру және келтіру. Кескіш 
элементті қайрай. Жабдықтауды баптау 
кезінде қажетті есептеулерді жүргізу. 
Баптаудан кейін  жұмыс істеп тексерген соң, 
жабдықта жұмыс істеу.   
 
В.1 
Күрделі 
станоктарды, 
күрделі  емес  машиналар  мен 
жартылай автоматтарды баптау 
және реттеу. Барлық түйіндерді 
бөлшектеу 
және 
жинау. 
Бөліктер 
мен 
бөлшектерді 
тексеру және келтіру. 
 
 
C.  Барлық  түйіндерді  мұқият  тексеру. 
Жұмысшыларға  нұсқаулық  жүргізу.  жөндеу  
жүйесі 
бойынша 
жабдықтарды 
профилактикалық 
қарауды, 
тексеруді, 
жөндеуді  жүргізуге  қатысу  ,баспа-таңбаны 
қол қойылған экземплярмен салыстыру  
 
C.1 Осы жабдықта жұмыс 
істейтін персоналға, 
операторға жабдық қызметін 
түсіндіру  
 
 
 
C.2 Жабдықты жауапты 
тұлғаларға, кәсіпорын 
өкілдеріне өткізу   
 
 

Қызмет түрінің атауы   Кәсіп 
Еңбек қызметтері 
Модульдер 
Басуға 
дейінгі 
дайындық. 
Баспа өнімінің 
концепциясын, 
дизайнын, 
беттеуін, макетін 
құрастыру   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизайнер – 
беттеуші 
 
A. Түзетуден кейін қолжазбаны немесе 
принтерден басылған нұсқаны алу, беттерді 
беттеу шаблонын құру, колонцифрлар мен 
колонтитулдарды құру, линк, суреттермен 
байланысты құру, суреттер тәртібін тексеру, 
фотографияларды немесе суреттерді өңдеуге және 
түстерін түзетуге (түспен бөлуге) дайындау 
 
A.1 Жұмыс орнын дайындау, 
материалдар бүтіндігін тексеру   
 
 
 
A.2 Материалдарды салыстыруға, 
оқуға және түзетуге дайындау, бет 
бойынша бақылау, іріктеу  
 
 
B.Математикалық, химиялық, физикалық, 
астрономиялық белгілермен, формулалармен, 
қысқартылған белгіленулермен мәтінді, сонымен 
қатар ерекше графикалық түрде жазба жүйесі бар 
тілдегі мәтінді теру, түзету және беттеу; 
бейнебақылау қондырғылары бар электрондық 
теру жүйелерінде күрделі рәсімделетін 
элементтерді енгізу.  
 
В.1 Дизайн және беттеу жобасымен 
және тікелей  полиграфиялық 
өнімдерді –кітаптарды, 
журналдарды, газеттерді, 
затбелгілерді және қаптамаларды  
беттеумен (суреттер мен мәтіннің 
орналастыру және рәсімдеу) 
айналысу. Кәсіп ерекшелігі 
шығармашылық жұмыс, белгілі-бір 
шекте өзін-өзі көрсете алу.  
 
 
D.
 
Түзету 
белгілерінің 
оқылуы 
және 
нақтылығы,  электрондық  құжаттарды  тексеру, 
беттеу 
форматы 
мен 
шаблонды 
бекіту. 
Орналастыру  жолақтарының  ілінген  жолдардың, 
дәліздер, шегіністер мен табуляцияның болмауына 
тексеру,    
Орналастыру жолағын көркемдік рәсімдеу, мәтін 
мен фотографияны  орналастыру.    Бетті 
белгілеудің барлық элементтерін, 
колонтитулдарды, колонцифрларды, түс 
коррекциясын, оңтайлы тануды қоюды тексеру. 
Шығаратун қондырғыға жіберу алдында  тексеру, 
қол қойылған экземплярмен салыстыру  
 
C.1 Бөлмеде, көбіне адамдармен 
жұмыс істеу, полиграфиялық 
үдерістер мен өндіру 
технологиясын білу қажет
фаулдарды шығаруға дайындау. 
Материалдарды ары қарай өңдеу 
үшін  шығаратын құрылғы 
операторларына беру   
 
 
 
C.2 Барлық түзету мен өңдеуден 
кейін дайындық кезеңінде тексеру 
(сигналдық экземпляр)   


  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал