Дүниеде мен білетін екі ұлыжүктеу 0.65 Mb.

бет3/6
Дата16.01.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

Бүркіт НҰРАСЫЛ,  Астана

Алдағы уақытта облыста «Сыр – 

Алаштың анасы» атты тарихи-та нымдық 

жинақ елдің игілігіне ай налатын болады. 

Онда өңірдің ұлт діңгегі бола білген өр-

кениетін, күллі түркі жұртының абызына 

айналған Қорқыт атадан бастау алатын 

қас терлі мекенжайында жан-жақты баян-

дауға көңіл бө лінеді. Бұл жайлы облыс әкі-

мі Бо латбек Қуандықов аймақтың белгілі 

шы ғармашылық  өкіл дерімен  кез де суін де 

мәлім етті. 

Сыр өңірінде белгілі ғалымдардың ең-

бектері де назардан тыс қалған жоқ. Бүгінгі 

күнге дейін 206 ғылым докторының көз 

ма 


йын тауысып жазған дүниелері жи-

нақталып, көпшіліктің көзайымына ай-

налды. Тағы бір жан жадыратар жаңалық 

– Тә уелсіздіктің 20 жылдығына байланысты 

шы ғармашылық өкілдері арасында 20 но-

минация бойынша байқау өткізу жос-

парланып отыр. Осы мақ сатта жүзден жүй-

рік атанған өнер өкіл 

де 

рі қомақты сый  лыққа  ие  болады. 

Жүздесуде облыс басшысы: «Биыл не 

істейміз, қандай жоспарымыз бар дегенді 

ор 


таға салдық. Осылайша жыл сайын 

сіздер 


мен кездесіп, алдағы жобаларды 

ай қын дай тын  боламыз»,  –  деді. Әділжан ҮМБЕТ,  Қызылорда 

Биылғы Ұлттық бірыңғай 

тестілеуден өткен мектеп 

бітірушілердің 11597-сі, яғни 10,78 

пайызы ең төменгі көрсеткіш 50 

балдық деңгейден аса алмаған. 

Бұл туралы кеше білім және ғылым 

министрі Жансейіт Түймебаев 

хабардар етті.

Жылдан-жылға Сыр өңірінде 

өнердің өрісі кеңейіп келеді. 

Бүгінгі күнге дейін «Сырдария 

кітапханасы» сериясы бойынша 

жергілікті қаламгер қауымының 

шығармалары оқырманға жол 

тартты. Өнері өрісті аймақ тағы 

да бір игі істі қолға алмақшы.

Отандық телеарналарды ұлттық мазмұндағы сериалдар түсіруге міндеттеу керек пе?Арман 

СҚАБЫЛҰЛЫ, 

«Хабар» агенттігі 

бас продюсерінің 

орынбасары:

Айдос 

ҚАРТАҢБАЙҰЛЫ, 

ҚР Президенті 

жанындағы Мемле-

кеттік басқару акаде-

миясының аспиранты:  

Қалила ОМАРОВ, 

режиссер-

документалист: 

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Кезінде «Тоғысқан тағдырлар», «Қара шегіртке» атты 

сериалдар түсіріп бастадық. Енді қазір бүгінгі өмірді көр сететін, 

адамда романтикалық сезім тудыратын образдары бар драма-

лық, комедиялық сериалдар түсіруіміз қажет. Ол өте көп қаржы-

ны қажет етпейді де. Телеарналардың өз күшімен-ақ жасауға 

болады. Себебі бір ғимараттың ішінде-ақ түсірілетін сериалдар 

бар. Тек сценарийін жазатын адам дарға жақсы ақша төлеу керек. 

Ең үлкен мәселе – сол. Ал техника, кино түсіретін маман, актерлер 

бізде баршылық. Тіпті сцена рийін алып, есіктен-есік тоздырып 

жүрген қаншама азамат тарды білемін. Сатыпалды Нарымбетов 

ағамыздың екі-үш жобасын көрдім, комедия да бар, мелодрама 

да бар. Бірақ «ауру қалса да, әдет қалмайды» деп, біздің телеарна 

басшылары мен қалталы кәсіпкерлер өзімізді оған қабілетті 

санамай, қаржы да көңіл де бөлмей, одан гөрі сырттан әкеліп, 

аударып бергенді артық санап отыр. Бір министр қай жағына 

жетеді? Әр телеарна басшылығында отырған басшы ның ұлттық 

намысы жоғары болып, ұлттық идеологияға мүдделі болуы 

керек.

– Бүгінде біздің көптеген арналарымыз шетелдік, әсіресе, ресейлік телеарналардың ықпалында кетіп, яғни өзіндік өнім жасамай, шетелдік, 

ресейлік арналардың таратушысы ғана қызметін атқарып жатқаны жасы-

рын емес. Мысалы, 31-арнада «СТС»-тің, «Рахаттың» «СТВ» болып өзге ріп, 

«НТВ»-ның хабарларын қайталап беруінің кімге қажеті бар? Оларды 

сүзгіден өткізетін кез келді емес пе? Онсыз болмайды. Отандық өнімдерді 

көбейтеміз десек, сырттан келетін өнімдерді азайтып, тек өзімізде жоқ, өз 

күшіміз әзірге жетпейді-ау деген бағдарламаларды ғана алып қалуымыз 

керек. Егер сол ресейлік өнімдерді азайтсақ барып, отандық өнімдердің 

рейтингі жоғарылар еді. Осы өнімдер дегеннің ішіне әрине сериалдар да 

енеді. Бұл салада, шыны керек, біз көрші Өзбекстан нан да артта қалып 

қойып отырмыз. Бұрын онша мән берілмеген телехикая мәселесі осы жаңа 

министр келгелі бүгінде біздегі өзекті мәсе леге айналып, жаңа бастамалар 

қолға алынып жатыр. Жиналыстарда айтылып, дайындыққа кірісіп кеткен 

де арналар бар. Құдай қаласа, осы жылдың соңында не келесі жылдың 

басында отандық телехикаяларды көріп қалуы мыз ғажап емес.

– Біріншіден, отандық арналар ең алдымен отандық өнім-

дер, шығарып, оларды насихаттау жолында қызмет етуі тиіс. 

Сол өнімдердің ішінде телебағдарламалармен қатар мульти-

п 

ли 


кация 

лық туындылар мен сериалдар болуы шарт. Қа 

-

зіргі біздің ұлттық сана-сезіміміз соны талап етіп отыр. Се бебі телеарналарда ұлт 

тық сипаттағы сериалдар түсірілер бол 

са, 

онда бұл біздің ұлттық мәдениетіміз бен ұлттық идео ло 

гия-


мыз дың қалыптасуына ық пал етер еді. Ал бізде ол жағы ол қы 

болғандықтан, түрлі елдердің сериалдарын аударып беру ар -

қылы біз өз ұлтымызды өзге менталитет жетегінде кетуге мәж-

бүрлеп отырмыз. Қазіргі сериалдарына қарасаңыз, корейлер, 

не болмаса түріктер болсын, жаһандануға жұтылып кетпейтін 

өзін дік бет-бейнесі, болмысы бар ұлт ретінде көрініп отыр. Біз де 

со лай ұлттық иммунитетімізді қалыптастыруымыз керек. Біздің 

де осындай ұлттық мазмұндағы тарихи оқиғалармен өрілетін, 

алай 

да қазіргі қоғаммен де байланысы бар телехикаялар түсіретін кезіміз әлдеқашан жет кен.

 Дайындаған Мәриям ӘБСАТТАР

Роза РАҚЫМҚЫЗЫ

Қазір заман басқа, заң басқа. Талап та, талғам да күн сайын 

өзгеріп жатыр. Бұрынғыдай арқаны кеңге салып, алаңсыз жүретін 

немесе бос қиялға беріліп, уақытты текке өлтіретін кез емес. 

Күнделікті шаруалар, үйдегі, түздегі әртүрлі жағдайлар, қиюы бірде 

келсе, бірде келмейтін қоңырқай тіршілік жұмыр басты пенденің 

қай-қайсысы үшін де жеңіл жүк емес. Яғни былай қарасаң, ешкімнің 

ешкіммен жұмысы жоқ сияқты. Бірақ соған қарамастан, телесериал 

көруге, өзімізден алыс әлеммен бірге тыныстап, жақсылығына 

қуанып, жамандығына қайғырып, солармен бірге жылап

бірге күлуге уақыт табамыз. Былайша айтқанда, көрермендер 

аудиториясының басым бөлігі күні бүгінге дейін телесериал 

кейіпкерлерімен бірге жасасып келеді. Ал енді осының мәнісі неде? 

Сондай-ақ жұртшылықтың телесериалдарға деген ынтызарлығын 

ұлттық мүдде тұрғысынан қалай пайдалануға болады? 

Қазіргі уақытта білім арқылы ғана өзгелермен бәсекеге түсе ала ты ны мызды анық сезіп отырмыз. Бірақ сол 

білім көзін ашып беретін мек теп мұғалімдерінің алатын жалақысы әлі күнге дейін төмен деңгейде. Аз ғана ақшаға 

бала оқытатын білікті ұстаздардың жайын неге кештеу қол ға алып отырмыз? Бүгінде орта мектептерде нағыз 

білімді ұстаздарға зә рулік туып отыр. Ал мұғалімдердің жалақысын көтеру арқылы сол ол қылықтардың орнын 

аз да болса толтыруға болатындай. Оның үстіне жо ғары жалақы алып отырған мұғалімге жоғары талаптар да 

қоюға бо латындай. Бірақ бұл тығырықтан шығудың жолы емес. Бұл жерде ұс таз дың әлеуеті артқанымен, білім 

сапасы сол күйінде қалып қоятындай қауіп бар. Мемлекет, егер артық ақшасы болса, онысын бірден жалақыны 

өсі руге жұмсамай, білім сапасының артуын қамтамасыз ететін жүйеге жұм сағаны дұрыс болар еді. Тіпті екеуін 

қатар алып жүрсе, артық болмас еді.

ТҮЙІН

Дайындаған Алмат ИСӘДІЛ

Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ, 

Астана

ТОЙ АЛДЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ

Астана күні қарсаңында елор-

да төріндегі қала әкімшілігі ғима-

ра ты ның алдында ұлы ақынымыз 

Абайдың жаңа ескерткіші бой 

кө  те реді. Ал шілденің 5-і күні жа-

ңа ескерт кіштің жанында «Ұлттық 

рух, елдік сана, нұрлы Астана» 

д е ген атпен Кітап және поэзия 

ме ре ке сі  өтеді. 

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№97 (323) 12.06.2010 жыл, сенбі                  www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

НАРЫҚ

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

«Бойдақ салығы» КСРО-да 1941 жылы 21 

қарашадан бастап енгізілді. Ол бойынша 20-50 

жас аралығындағы ба ласы жоқ еркектер, 20-45 

жас аралығын дағы күйеуге шыққан әйелдер 

жалақы сының 6 пайызын мемлекетке аударуға 

тиіс болатын. Айлығы 70 сомнан аспайтын аза-

мат 


тардан салық алынған жоқ. Сондай-ақ 

денсаулығына байланысты балалы бол 

май-

тындар, баласы Ұлы Отан соғы сында қаза тауып, не хабарсыз кеткендер бойдақ салығынан 

босатылды. Арнайы орта және жоғары оқу орын-

дарында оқитындар (25 жасқа дейін), Кеңес 

Одағы ның Батырлары, әскери қыз меттегілер мен 

олардың отбасына жеңілдік берілді. Бала 

туғандар немесе асырап алса, мұндай салықтан 

боса 

тылатын. Бірақ жалғыз баласы қайтыс болғандардан қайтадан салық алынатын. 80-

жылдардың аяғында жас отбасыларға некеге 

тұрған кезден бастап бір жыл бойы жеңілдік 

берілді. Мұндай салық тарихта болмаған, КСРО-

дан басқа Моңғолияда да енгізілді. Соғыстан 

кейінгі демография 

лық мәселені шешуге 

бағытталған уақытша сипатына қарамастан, 

бойдақ салығы 90-жыл дардың басына дейін 

алынып келді. Жай халық оны «жұмыртқа салық» 

деп те атайтын.

«Бойдақ салығы» тек бойдақтарға арналды ма?Менің ағам «біз бойдақ салығын төлейтінбіз» деп жиі айтып отырады. Ол қандай 

салық?

Махаббат АҚПАНОВА

Кәмпит қайда өседі?Жер бетінде кәдімгі кәмпит өсетін ағаш бар дейді. Сол рас па және 

бізде бар ма? 

Мағжан ЖӘКІШЕВ, 7-сынып оқушысы 

Шынында да, жер бетінде кәмпит 

ағашы өседі. Негізінен, Қытай, Үндіс-

тан, Жапония, Корея ормандарында 

кез деседі. Оның бұлай аталуы тегін 

емес: жеміс сабағының құрамында 40 

пайызға дейін қант бар. 

Қоңыр түсті сабағы жеуге жарамды, 

дә мі қышқыл мейізге ұқсас. Кепкен 

түрі Қытай мен Жапонияда тәтті тағам 

саналғандықтан, оны арнайы өсіру 

жағы да қолға алынған. Кәмпит 

ағашы ның биіктігі 20 метрге дейін 

жетеді, гүлдеген кезде аса әдемі 

көрінеді. Ұсақ ақ гүлдері келе-келе 

қатты, құрғақ же міске айналады, ол 

жеуге жарамсыз. Есесіне жеміс сабағы 

тәп-тәуір өнім әке 

леді. Үлкен бір 

ағаштан 30 келіге дейін кәмпит 

жинауға болады. Кеңес дәуірінде 

кәмпит ағашын өсіру әзірбайжанның 

Мардакян кентінде қолға алынған. 

Кейін Қырым, Кавказ және Орталық 

Азияның ыстық аймақтарына да 

тарал ды. 

ЕГІС

ТІК


Кәмшат САТИЕВА

Ұшатын шегірткені ұшақ жояды, 

ал ұшпайтын шегірткені кім жояды?

Қазақ бизнесінің бағы ашыла ма?

ПАЙЫМДАМАҚарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

СӨЗ БАСЫ...

Жалпы, қазірде біздің даму жолында 

бірінші ұстанып отырған бағытымыздың 

бірі – бұл «Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы. Бағдарлама аты айтып 

тұр ғандай: 

• елдегі бизнестік бастамаларды қол-

дауды; 


• кәсіпкерлік секторды сауықтыруды; 

• шетелге өнім шығарушыларды қол-

паштағанды жөн көреді. 

Бір сөзбен айтқанда, бағдарламаның Бүгінде біз – шикізат 

бұғауын бұзып өтіп, 

технологиялық өңдеу 

саласына тереңдеп бойлауды 

көздеп отырған елдердің 

біріміз. Нақ осы мақсатқа жету 

жолында Үкіметіміз түрлі-

түрлі реформаларға реңк 

беруде. «Қилы-қилы заман 

болады, заманға қарай 

өзгеретін қоғам болады» 

демекші, біздікі тек дамуға

өркендеуге ұмтылу екені 

сөзсіз. Бірақ қандай жолмен? 

Аңғарғанға бар мәселенің 

түйіні осында жатқан тәрізді.

негізгі ұстанымы – 2020 жылға дейін Қа-

зақ еліндегі бизнестің бағын ашу. Былай 

қа 


рағанда, «іші-сырты теп-тегіс жұмыр 

келе тін» бағдарламаның қоғамға берері 

мол сияқты. Ал енді біз жоспарланған 

онжылдықта бұл бағдарламаның нәти-

жесін көре аламыз ба? Енді осы жайын 

қаузап көрсек... АЛ МАМАНДАР НЕ ДЕЙДІ? 

Жалпы, бағдарлама жөнінде маман-

дар 

дың айтар ойы әрқилы. Қайсыбір  

са рапшы лар бұл бағдарламаны біз дер 

ке зін  де  қолға  алып  отырмыз  де се,  ма   

-

ман   дар дың  енді  бір  парасы  бағдар ламаны әлі де то лық ұғына алмай жатқаны мызды, 

бағ дарламаны насихаттау жағы төмендігін 

алға тартады. Мәселен, «Ата мекен Ода-

ғы» Қазақстан ұлттық-экономи калық па-

латасының төрағасы Азат Перуа 

шев 


тің 

пікірінше, бағдарламаға қатысты банк 

менеджерлерінің қажетті құжаттарды қалай 

Республикалық бюджеттен егін алқа-

бындағы зиянкестермен күрес мақса тында 

1 миллион 326 теңге бөлінген. Ми нистрлік 

келтірген дәйек бойынша, бұл қаржы 

негізінен пестицидтерді сатып алу ға және 

оны сақтап, тасымалдауға жұмсалған. Со-

нымен қатар 548,7 миллион теңге хи-

миялық залалсыздандыруға бө лін ген. 

Сақташ ХАСЕНОВ, 

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнер кәсіп кешеніндегі мемлекеттік 

инспекция комитетінің төраға міндетін 

атқарушы:

– Жыл сайынғы қаржыландыру өз 

уақытында жоспарлы жұмыстарды жүр-

гізуге септігін тигізеді. Бүгінде 345 мың 

гектар егістік алқабы дәрі-дәрмекпен 

өң 

делді. Ал шекаралық аймақтардағы 

жағ 

дайды реттеп, бақылап отыру үшін 

Қытай 

мен, Өзбекстанмен, Қырғыз Рес 

 

-

пуб  лика сы мен  және  Ресеймен  келісімшарт 

жасастық. Ол келісімшарттың аясында 

шекаралық аймақтардағы фитосанитарлық 

жағдайлар жайлы ақпараттармен алмасып 

отырамыз. Алайда үш астықты облыстың 

– Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан 

егістігін бюджеттен ақша бөлінбегендіктен, 

ұшпайтын шегірткелердің жойып жіберу 

қаупі бар. Себебі аталған салаға биылдан 

бастап ұшпайтын шегіртке түрімен күреске 

қаржы бөлу жергілікті атқарушы орган-

дардың мойнына жүктелген. Ал олар бұл 

мақсатқа ақша бөлмей отыр.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің болжамы бойынша, биыл 

Қазақстанның барлық аймағындағы жалпы көлемі бір миллион 

гектарды қамтитын егістік алқабына шегірткенің жаппай таралуы 

ықтимал. Қазір министрлік бұл зиянкестің ұшып-көшіп жүретін 

түрімен күресті бастап та кетіпті. Алайда үш астықты облыстағы – 

Ақмоладағы, Қостанайдағы және Солтүстік Қазақстандағы егістікті 

ұшпайтын шегірткелерден аман алып қалу мүмкін болмай тұр. Өйткені 

оған жергілікті бюджеттен ақша бөлінбеген. Негізі, Үкімет биылдан 

бастап ұшпайтын шегіртке түрімен күреске қаржыны бөлуді жергілікті 

атқарушы органдардың мойнына жүктеп қойған екен.

Алдын ала таратылған болжамдар 

бойын  ша, ұшпайтын шегірткелердің та-

ралу ауқымы 202 мың гектарды қам тиды, 

оның ішінде Қостанайдың – 179 мың гек-

тар, Солтүстік Қазақстанның 50 мың гек тар 

жерін қарақұрым зиянкестің жаулап алу 

қаупі бар. Негізі, мамандардың айтуынша, 

ұшатын және ұшпайтын шегірткелердің 

келтіретін зияны бірдей. 

Астықты үш облыста күннің қатты 

ысуына байланысты жайылымдағы, тау 

етегіндегі шөптер бір демде күйіп кетуде. 

Соның салдарынан тамақ пен су іздеген 

шегіртке жұмыртқалары егістікке барып 

түсуі ықтимал. Негізі, күн ысығанда шегірт-

ке қарқынды жылдамдықта тара лады. Егер 

таяу арада ауа райы өзгеріп немесе 

бюджеттен ақша бөлінбесе, егістікті осы 

зиянкес түрлері қырқып кетуі әбден мүм-

кін.

Иә, ауа райы да ауыл шаруашылығы үшін қолайсыз болып тұр. Әсіресе Қостанай 

облысында. Бүгінде мұндағы ауа тем-

пературасы 35-38 градус ыстықты көрсетіп 

тұр. Мұндай жағдайда бидай тамырының 

қызуы 70 градусқа дейін көтеріледі екен. 

Ал бұл егістік алқабын өздігінен өрт орауы 

мүмкін екенін байқатады. 

Химиялық залалсыздандыру үшін де, 

өрт болып жатқан жағдайда да оның бетін 

алуда ұшақтың қажет екені белгілі. 

Мамандар еліміздегі ауыл шаруашылығы 

саласына арнап кіші авиацияны құру 

туралы айтып келе жатқанына біршама 

уақыт болды. Атамұрат ШӘМЕНОВ, 

экономика ғылымының докторы, 

профессор:

– Зиянкестер жергілікті аймақтардан 

шықпайды, олар шекара асып көшіп келеді. 

Сондықтан жаппай шегірткенің таралуын 

төтенше жағдай деп есептеп, оған мем-

лекеттік деңгейдегі мәселе ретінде мән 

беру керек. Ол арада ұшатын және ұш пай-

тын, жорғалайтын және жорға ла май тын 

деп бөліп отыруға уақыт жоқ. Олай істеу 

дұрыс емес те. Жергілікті атқарушы орган-

дарда басы артық қаржы болмайды. Ал 

егістік алқабындағылар – мемлекеттік ме-

ке 

ме емес, жекеменшік шаруа қожа-

лықтары. Қалай дегенмен де, астық стра-

тегиялық нысанға жатады. Сондықтан оған 

мемлекеттік жіті қадағалау қажет. Ал 

шегірткемен күресте, кеңес өкіметі кезіндегі 

тәжірибе көрсеткендей, кіші авиацияның 

қызметі өте тиімді. Өрттің шыққан басына 

су құйған секілді шегірткенің пайда болған 

жеріне локалды түрде авиация күшімен 

химиялық залалсыздандыру жұмысын 

жүргізу қажет. Әйтпесе зиянкестер де өрт 

секілді лап етіп тез тарап кетеді. Сондықтан 

кіші авиация бізге керек. Ол үшін ұшақ 

жасайтын арнайы зауыттың қажеті жоқ. 

Арнайы отрядқа арналған шағын ұшақ-

тарды сырттан сатып алуға шамамыз же-

2000 жылдың басында те 

ңізге ескі 

мұнай ұңғымаларынан мұнай қал дықтары 

ағып, залалын тигізген болатын. Со дан 

бастап ескі ұңғымалардан келетін залалдың 

алдын алу мақсатында рес 

пуб 


ликадан 

олардың санын анықтау мен ауыздықтауға 

қаражат бөліне бастады. Төтенше жағ дай-

лар жөніндегі басқарма олардың саны 

150-ге жетіп жығылады де се, бұрынғы 

Геология және жер қойнауын қор ғау ко-

митетінің мәліметі бо йынша, 1,5 мыңдай 

ұңғыма бар екен. Олар дың 148-і су астын-

да қалған. Мұнай ұңғы ма ларының ең қа-

уіпті дегендерін толықтай ауыздықтау үшін 

рес 

публика қазынасынан 2004-2009 жыл дар аралығында 3 млрд 150 млн тең-

ге қаражат бөлінген. Нәти жесінде 47 ес кі 

ұңғыманың ауызы бекітіл ген. Алайда өңір-

дегі табиғат қорғаушы органдар кеңестік 

ке  зеңнің «естелігіндей» болып теңіз төсінде 

қалған сол мұнай ұңғы маларының қазіргі 

күні нақты саны мен олардың жай-күйі 

туралы ешбір ақпа 

рат жоқтығын ашық 

айтып отыр. 

 Атырау облыстық Табиғи ресурстар 

және табиғат пайдалануды реттеу бас-

қармасының бастығы Ербол Қуановтың 

айтуынша, олардың қай жерде екені және 

жағдайы қандай екені белгісіз болғаны 

аздай, күні бүгін белгілі болып отырған 

ескі ұңғымаларды ауыздықтауға бөлінетін 

қаражат күрт кеміп кеткен. Мәселен, 2004 

жылы ұңғымаларды жою үшін 1 миллиард-

қа жуық теңге бөлінсе, өткен жылы тек 328 

млн теңге ғана қаралыпты. Ал биыл су 

астындағы және жағадағы мұнай ағуы 

қаупі бар ескі ұңғымаларды анықтауға 

ғана қаражат бөлініп отыр. 

Жуырда Атырау облыстық әкімдігі мен 

та 


биғатты қорғау құрылымдары 2012 

жылы Қашағаннан мұнай өндірілгенге де-

йін Солтүстік Каспийдегі су астында қал ған 

ұңғымаларды жою мәселесін ше шу жөнін-

де Үкіметке хат жолдады. Ға сырлар бойы 

жағалауындағы елді суасты байлығымен 

асырап келген кәрі Кас пийді қасіреттен 

сақтау мәселесін тү 

бегейлі шешу ендігі 

Үкіметтің шешіміне бай ла нысты бол ғалы 

тұр...

Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА,

Атырау облысы 

ҚУ

АТ КӨЗІ

Жайық жұрты 

жылуға жариды

ӘЛЕУМЕТ


Ауыл шаруашылығы 

министрлігі жемқорлықтың 

алдын алу тетіктерін күшейтуде

Каспийдегі кеңес заманынан 

қалған ескі мұнай ұңғымалары 

толықтай ауыздықталмай, 

Мексикадағы жағдайдың 

мұнайлы өңірде 

қайталанбайтындығына ешкім 

кепілдік бере алмайды. 

Экологиялық ахуалы асқынып 

тұрған өңірдегі басты мәселенің 

күрделісі де осы ескі мұнай 


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал