Диссертация мамандығы 6М010300 «Педагогика және психология»жүктеу 0.95 Mb.

бет7/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.95 Mb.
түріДиссертация
1   2   3   4   5   6   7

The scientific novelty of the thesis. The theoretical aspects of the introduction

of Kazakhstan into the Bologna process have been viewed; the competence model of

training the graduates introduced in the regional higher educational establishment has

been analyzed. The   practical   importance.  The   elective   course   “Pragmatics   of   religious

discourse” has been developed. The theoretical basis is declarative documents  of the entry of Kazakhstan

into the Bologna process.Main questions to be presented at a viva voce:

- the entry of Kazakhstan into the Bologna process – the necessary condition

of the integration of Kazakhstan into the world educational space;

- the necessary introduction of competence model of training students;

- the   development   of   integrated   courses   contributing   the   broadening   the

graduate’s competencies.Түйін

Жұмысты   орындаудың   негізгі   мақсаты   –   Қазақстан   Республикасының

жоғары білім беру жүйесіне білім алушының жаңа құзыреттілік моделін енгізу

жолдарын анықтау, элективтік курстарын енгізу арқылы құзыреттілік моделін

ұсыну.

Анықталған   мақсат   келесі   зерттеу   міндеттерін  орындау   арқылы   жүзегеасырылды:  -  Болон   процесінің   негізгі   ережелеріне   сипаттама   берілді,   Болон

процесінің маңыздылығын дәлелденді, Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің

Болон   процесіне   ену   барысын   анықталды,   Болон   процесін   енгізудің   негізгі

кезеңдерін   анықталды,   құзыреттіліктер   топтастырмасы   анықталды,

құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын анықталды, зерттеу проблема бойынша

тәжірибешілік ұсыныстар шығарып, берілді.Резюме

Основная цель проведения  исследования  – определение путей внедрения

требований   Болонской   системы   путем   построения   компетентностной   модели

выпускника   высшей   школы   на   примере   регионального   вуза,   предложение

модели   формирования   компетенций   путем   внедрения   интегрированного

элективного курса.

Для   достижения   поставленной   цели   былыи   решены   следующие   задачи:

дана характеристика основных положений Болонского процесса,  подтвержден

тезис о необходимости внедрения положений Болонского процесса, определены

основные   направления   внедрения   в   систему   высшего   образования   РК

положений   Болонского   процесса,   выявлены   этапы   внедрения   положений

Болонского   процесса   в   РК,   определена   класификация   необходимых

компетенций,   определены   пути   формирования   компетенций,   разработаны

предложения по исследуемой проблеме.Resume

The   theme   of   the   thesis   is   “The   introduction   of   the   basic   concepts   of   the

Bologna process into the system of higher education”.

The   purpose   of   the   thesis   is   to   define   the   ways   of   solving   problems   of

introduction   of   the   Bologna   process   into   the   system   of   higher   education   of

Kazakhstan by means of creating the competence model of a graduate.

The tasks of the thesis are the following: to define the basic trends of work of

the Innovative university of Eurasia (InEU) on the introduction into the Bologna

process;  to design a course of an elective discipline included into the catalog of

elective disciplines.

 


Болон үдерісіне қосылу қазақстандық жоғары оқу орындарына отандық

білім   беру   бағдарламаларын   еуропалық   стандарттарға   сәйкестендіру,

қазақстандық біліктіліктер мен академиялық сатыларды тану, студенттер мен

оқытушылардың   академиялық   икемділігін   қамтамасыз   ету,   қазақстандық

дипломдардың Еуропада танылуы және түлектердің шетелдерде жұмысқа тұру

мүмкіндіктерін кеңейту сияқты бірқатар басымдықтар береді.

Болон   процесіне   қосылу   Қазақстанның   жоғары   мектебінің   дамуының

негізгі бағыттары мен артықшылығын анықтады. Әлемдік білім кеңістігіне ену

ұлттың зияткерлік потенциалы мен бәсеке қабілеттілігі қарқынды түрде өсуіне

себепкер болады.

Бүгінгі   таңда   Қазақстанның   жоғары   білім   жүйесінің   Болон   процесіне

қатысушы мемлекеттердің білім жүйесіне барынша ұқсас, жақын болып келуі

бойынша бірқатар жұмыстар атқарылуда.

Болон процесіне Қазақстанның қосылуы отандық ЖОО мен студенттер

үшiн нақтылы мүмкiндiктердi бередi: 

1.  бiлiм  беру бағдарламаларының  оқу  жоспарын  еуропалық   стандартқа

сәйкес келтiру:

2. отандық бiлiктiлiктер және академиялық дәрежелердi мойындау;

3.   студенттер   мен   оқытушылардың   академиялық   мобильділігін

қамтамасыз ету;

4.   шетел   университеттерiндегi   қазақстандық   ЖОО   студенттерiнiң

кредиттерін қайта есептеу және керiсiнше;

5. бiрлескен бiлiм беру бағдарламаларын құру;

  6.   отандық   дипломның   еуропа   деңгейінде   мойындалуы   және   бітіруші

түлектердің әлемнің кез - келген елінде жұмыс жасауына мүмкіндік беру.Болон

процесінің  басты   мақсаттарының  ішінде еуропалық  мәдени қүндылықтарды

дамытудағы университеттердің негізгі басты орнын мойындау; жоғары білімді

қоғам талаптарына  сай бейімдеу қажеттігі;  білім орталықтарына  қол жеткізу

мақсатындағы   азаматтардың   жұмылуы;   түлектердің   кәсібін   айқындауда

түсінуге   жеңіл,   салыстыруға   боларлықтай   дәрежелер   мен   мамандықтар

қабылдау; әртүрлі мәдениеттерге, тілдерге, ұлттық жүйелерге құрметпен қарау;

университеттік автономияны және академиялық еркіндіктерді дамыту; үздіксіз

білім беру; Болон процесі мүшелерінің арасында сенім философиясын орнату

жатады.   Ресми   тұрғыда   Болон   процесі   Батые   Еуропа   мен   Қазақстанда

қалыптасқан кәсіби білім деңгейін біркелкі «бакалавр-магистр» формуласымен

теңестіріп, қазақстандық жоғары білім құжаттарының Еуропада мойындалуына

жол ашуына мүмкіндік береді. 

Қорыта   келе,   осы   жүйеге   қосылу   барысында   көптеген   мәселелертуындайды. Зерттеу нәтижелерін қазіргі уақытта тәжірибеде қолдануға болады.


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал