Дипломдық жұмыстың өзектілігіжүктеу 105.5 Kb.
бет8/9
Дата17.02.2022
өлшемі105.5 Kb.
#17325
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9
жеке енбек %орауWord
силлабус Криминалды психологлия, силлабус Рим құқығы
Көшіп кеяу ережелерін бүзу

Көшіп келушінің көшіп келушілерді бакылау бекеті жанын-дағы уакытша ұстау орнында түрудан, көшіп келушілерді уакыт-ша орналастыру орталығынан, уакытша болу үшін көші-кон кызметінің аумактык органы белгілеген орында тұрудан жал-таруы, сол сиякты оның Казакстан Республикасындағы күкыктык мәртебесін аныктау кезінде сонда тұру ережелерін бұзуы, ескерту жасау немесе Казакстан Республикасыныңаума-ғынан әкімшілік жолмен шығарып жібере отырып немесе он-сыз айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппүл салуға әкеп соғады.

Казакстан Республикасы Азаматтык іс жүргізу кодексінін 32-бабы талап коюшының тандауы бойынша соттын соттауына жаткызу. Жалакыны, зейнетакыны және жәрдемакыны ендіріп алу туралы талаптар, сондай-ак заңсыз соттаудан, кылмыстық жауапқа заңсыз тартудан, бүлтартпау шараларын заңсыз кол-данудан не әкімшілік камау түрінде әкімшілік жазаны заңсыз колданудан азаматка келтірілген зиянды өтеуге байланысты еңбек, зейнеткерлік және түрғын үй қүкыктарын қалпына келтіру туралы талаптар талап коюшының тұратын жері бо­йынша койылуы мүмкін. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы-ларғадау айту жөніндегі талаптар талап коюшыныңтүрғылық-ты жері бойынша да койылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасына шетелдік жумыс күшін тар ту және пайдалану ережелерін бірнешерет бузу

1. Казакстан Республикасының аумағында уәкілетті орган­ный тиісті рұксатынсыз жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жок адамдарды жүмыс берушінін жүмысқа бірнеше рет кабыл­дауы, 500-700 АЕК-ке дейінгі мәлшерде не сотталған адамның 5-7 айға дейінгі кезендегі жалакысы немесе өзге табыс мөлше-рінде айыппүл салуға не 100-200 сағатка дейінгі мерзімге қоғам-дык жұмыска тартуға жазаланады.

2. Жүмыс берушінің Казакстан Республикасында шетел жүмыс күшін пайдалану ережелерін бірнеше рет бұзуы 700—900 АЕК-ке дейінгі мөлшерде не сотталған адамның 7 айдан 7 жыл-ға дейінгі кезендегі жалакысы немесе өзге табысы мөлшерінде айыппұл салуға не 140 сағатка дейінгі мерзімге коғамдық жүмыс-ка тартуға жазаланады.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (16.07.97) 148-бап Еңбек туралы заңдарды бүзу

11. Кызметкерді жеке пиғылмен жұмыстан заңсыз босату, соттың жұмыста кайта калпына келтіру туралы шешімін орын-дамау, сол сиякты азаматтардың құқықтары мен занды мүдде-леріне елеулі зиян келуіне әкеп соккан еңбек туралы зандарды өзге де бұзу -100-200 АЕК-ке дейінгі мөлшерде немесе сот-талған адамның 1 айдан 2-айға дейінгі кезендегі жалақысының немесе өзге табысының мөлшерінде айыппұл салуға не 5 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу күкығынан айыруға жазаланады.

2. Басқару кызметін атқарушы адамның акша каражатын езге мақсаттарға пайдаланумен байланысты жалақының толык келемінде және белгіленген мерзімде тәленуін бірнеше рет кідіртуі 300-700 АЕК-ке дейінгі мөлшерде немесе сотталған адамның 3-7 айға дейінгі кезендегі жалақысы мөлшерінде айып-пұл салынады немесе белгілі бір қызметпен айналысу кұкығы-нан айыруға жазаланады.

152-бап. Еңбекті қорғау ережелерін бұзу мәселелеріне ар-налған. Демек, Қазақстан Республикасы заңнамасы жұмыс беруші менжұмысшыныңарасындағы қатынастарды жан-жақ-ты реттейді және қорғайды. Қазақстан Республикасының Ең-бекті корғау туралы заңы (22.12.93) мен Кдзақстан Республика-сының Еңбек туралы зандарының нормалары жұмысшының кұкыктарын қорғайды.

Қазакстан Республикасының «Еңбек туралы Заңы» Казак-стан Республикасының аумағындағы еңбек катынастарын рет-тейді. 3-бапта: «Егер Конституцияда, зандарда және Қазақстан Республикасы бекіткен халыкаралык шарттарда өзгеше коздел-месе, осы заңның күші Қазакстан Республикасынын аумағын-да еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдіктерге және азамат-тығы жоқ адамдарға да колданылады» делінген, яғни жұмыс беруші мемлекеттің заңы келген еңбекші-иммигранттарға та-ралады.

Мысалы, «Шетел инвестициялары туралы» Занда (27.12.94) Қазакстан Республикасында жұмыс істейтін шетел азаматта-рынын еңбек катынастары 24—25-баптарымен реттелген.


жүктеу 105.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет