Дербес білім беру ұйымыжүктеу 16.1 Kb.

бет1/14
Дата11.09.2017
өлшемі16.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
 
«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» 
ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАТЕМАТИКА 
Оқу жоспары 
 
 
2017-2018 оқу жылы 
 
 
1-сынып 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Мазмұны 
 
Тілдік мақсаттар туралы 

Орта мерзімді жоспар 
10 
1А бөлімі: Сандар мен цифрлар 
10 
1В бөлімі: Геометриялық пішіндер                                                                                      35 
   1С бөлімі: Көлемдер және олардың өлшем бірліктері                                                       47 
2A бөлімі: Сандарды 10 көлемінде қосу және азайту                                                        56 
2B-тарау: Сандар және заңдылықтар                                                                                   66 
2C-тарау: Шамаларды өлшеу                                                                                                79 
3А бөлімі:  Сандармен амалдар орындау 
86 
3В бөлімі: Шамалар. Уақытта  бағдарлану 
90 
3C Бөлім:  Теңдіктер және теңсіздіктер. Теңдеулер 
96 
4A Бөлім:  Күнделікті өмірдегі есептеулер 
107 
4B Бөлім:  Жиындар. Логика элементтері 
114 
   4С Бөлім: Нысандардың орналасуы және бағыты                                                            122 
Сабақ жоспарының үлгісі 
   127 
 
 
 
 
 

 

 
Тілдік мақсаттар туралы 
 
Білім беру ұйымдары пәндік мазмұн мен тілді меңгеруге әсер ететін білім 
беру ортасын құруға тырысады. Әр пәннің өз тілдік стилі бар, оны нақты  бір 
пәннің  «ғылыми  тілі»  деп  атауға  болады.  Ғылыми  тіл  –  пәннің  мазмұнын 
оқып  үйрену,  ойлау  қабілетін  және  пәндік  мазмұнның  негізгі  ұғымдарымен 
жұмыс істеуді жақсарту үшін қолданылатын негізгі құрал. 
Тілдік  мақсаттар  ғылыми  тілді  меңгеру  үшін  маңызды  құрал  болып 
табылады.  Тілдік мақсаттар нақты болса, оқушылар  өздерінен не күтілетінін 
түсіне алады. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар оқытушылар мен оқушыларға оқуға 
деген  ынтаны  қалыптастыруға,  өлшеуге  және  қолдауға  көмектеседі.  Пән 
мазмұнын меңгеру мен ғылыми тілді дамытуды үнемі қатар назарда ұстайтын 
пән мұғалімдері оқушыларға үлгі болады және пән мен тілді  де оқып үйренуге 
көмектеседі.  
Ғылыми  тілді  үйренуді  қолдау  үшін  мұғалімдерге  келесі  оқу 
мақсаттарын оқу жоспарына енгізу ұсынылады: 
•  оқушылардың  назарын  ғылыми  тілге  аудару  (мысалы,  пән  бойынша 
оқу  мақсаттарына  жету  үшін  қажет  терминология  немесе  тұрақты  тіркестері 
бар лексиканы қолдану); 
• пән мазмұнының ұғымдарымен жұмыс істеуге қажетті сабаққа арналған 
жұмыс тілін ұсыну (мысалы, топта жұмыс істеуге қажетті фразалар, сұрақ қоя 
білу, жағдайды талдау, талқылауды/дебатты ұйымдастыру қабілеті); 
• алдын ала оқыту, оның ішінде ең бастысы, пәнді оқуда дұрыс қолдана 
білу  үшін  қажетті  терминология  мен  тіркестер  жиынтығын  қамтитын 
лексиканы алдын ала орынды контексте қолдану
•  оқушылардың    тілдік  төрт  дағдының  барлығын  түрлі  әрекеттерде 
түрлі мақсаттарға жету үшін қолдануы  (мысалы, оқылым-тыңдалым, оқылым-
жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-жазылым және т.б); 
•  оқушылардың  диалог-талқылауға  қатысуы  (мысалы,  оқушылардан 
қысқа  жауапты  қабылдамау,  жай  ғана  білімді  көрсететін  сұрақты  қоймау, 
оқушыларды  тиімді  талқылауы  үшін  білімдерін  қолдануға  ынталандыру,  бай 
лексикалық қорды оқушылардың диалогті жалғастыруы үшін беру); 
• тілге тән оқу дағдыларын дамыту (мысалы, таңдамалы түрде тыңдау, 
түсіндіру, металингвистикалық және метакогнитивтік  танымды дамыту, басқа 
сөзбен  айту, сөздікті қолдану дағдыларын дамыту); 
• тіл туралы сын тұрғысынан ойлауға  ынталандыру (мысалы, тілдерді 
салыстыру,  оқушыларды  тілді  нақтырақ  қолдануға  ынталандыру,  тілді 
меңгерудегі жетістіктерді бағалау); 
•  сабақтың  басында  тілдік  мақсатты  белгілеу  және  сабақтың  соңында 
осы мақсат бойынша қол жеткізген жетістіктерді талқылау. 
Тілдік  мақсат  үлгісі  оқу  жоспарының  әр  бөлімінде  берілген  және  оған 
ғылыми  тілдің  компоненттері  кіреді,  оларды  қолдануға,  есте  сақтауға 
оқушылардың назарын аудару керек. Олар келесі тақырыптармен көрсетілген:  
(1) пәнге арналған лексика және терминология, 

 

 
 (2)  диалог/жазылым  үшін  пайдалы  сөз  тіркестері.  Егер  тіл 
оқушыларға түсінікті әрі анық болса, бұл олардың пәндік мақсаттар мен тілді 
меңгерудегі мақсаттарға қол жеткізуіне көмектеседі. 
Тілдік  мақсаттарды  құру  үшін  келесі  етістіктерді  қолдануға  болады: 
талдау, санаттарға бөлу, таңдау, жіктеу, салыстыру, байланыстыру, қарсы қою, 
көшіру,  құрастыру,  сынау,  анықтау,  сипаттау,  әзірлеу,  бағалау,  түсіндіру, 
мысал  келтіру,  жорамалдау,  табу,  негіздеу,  келіссөз  жүргізу,  болжау,  өндіру, 
балама  шешімдер  ұсыну,  себептерін  түсіндіру,  пысықтау,  басқа  сөзбен  айту, 
мазмұндау,  қайта  қарастыру,  көшіру,  рөлдік  ойын  ойнау,  қорыту,  синтездеу 
және жазу, түрлі мақсаттар үшін қолдану, өз сөзімен анықтамажазу, көрсету. 
Кейбір  тілдік  мақсаттардың  пәндік  мазмұнның  мақсаттары  деп  те 
есептеуге  болатынына    қарамастан,  мазмұн  мен  тілдің  бөлінуі  оқушылардың 
мазмұнға  да,  тілге  де  баса  назар  аударуына  көмектеседі.  Бұл 
жауаптарға/шешімдерге  аударылатын  назарды,  осы  жауаптарды/шешімдерді 
табуға  қажетті  процесті  теңгерімге  келтіруге  көмектеседі.  Атап  айтқанда, 
осындай  үдерістерге  баса  назар  аудару  тілдің  нақты  қолданылуы  мен    ойлау 
әрекетінің жақсаруына көмектеседі. 
 

 

 
Математика 1-сынып 

тоқсан
 
2 тоқсан 
3 тоқсан 
4 тоқсан 
*Тақырыптардың мәнмәтіні  
«Мен туралы»,  
«Менің мектебім» 
1А Сандар мен цифрлар 
  
1.1.1.1**  натурал  сандар  және 
нөл  санының  құрылу  жолын 
түсіну;  10/11-20  көлемінде  тура 
және  кері  санау;  натурал  сандар 
қатарындағы  орнын  анықтау 
1.1.1.2**-  бір  таңбалы  сандарды 
оқу, жазу және салыстыру;   
1.1.1.3**-  бір  таңбалы  сандардың 
құрамын анықтау; 
1.3.2.5  заттардың  кеңістікте  (оң 
жақта,  сол  жақта,  жоғарыда, 
төменде, 
үстінде, 
астында, 
арасында,  алдында,  артында) 
орналасуын анықтау 
1.1.2.1 
қосу 
амалын 
ортақ 
элементтері  жоқ  жиындардың 
бірігуі,  азайтуды  -  жиынның 
бөлігін  ажыратып  алу  ретінде 
түсіну  
1.1.2.5  ондықтан  аттамай  бір 
таңбалы  сандарды  ауызша  қосу 
және азайтуды орындау   
1.1.2.2  қосу  және  азайту  -  өзара 
кері  амалдар  екенін  түсіну,  қосу 
және 
азайту 
амалдары 
компоненттері  мен  нәтижелері 
арасындағы байланысты анықтау 
*Тақырыптардың мәнмәтіні 
«Менің 
отбасым 
мен 
достарым»,  
«Бізді қоршаған әлем» 
2A 
20 
көлеміндегі 
сандарды 
қосу 
және 
есептеу  
1.1.2.4 
бір 
таңбалы 
сандарды  ондықтан  аттамай 
қосу  кестесін  құру,  білу 
және қолдану;   
1.1.2.3 
қосудың 
ауыстырымдылық  қасиетін; 

мен 

сандарының 
қасиетін қолдану;   
1.1.1.1  -    нөл  санының 
қалыптасуын түсіну; 
1.1.1.4 санаудың ірі бірлігі - 
ондықты құрастыру;  
100-ге  дейін  ондықтармен 
санау, 
жазу 
және 
салыстыру;  
100-ге  дейіні    және  кері 
ретпен 
сандар 
тізбегін 
құрастыру;  100  көлеміндегі 
сандар, суреттер, фигуралар,  
символдардан 
тұратын 
тізбектердің  заңдылықтарын 
анықтау;  
1.1.2.5  **  -    ондықтарды 
қосу мен азайтуды орындау;  
1.1.2.1  қосу  амалын  ортақ 
* Тақырыптардың мәнмәтіні 
«Саяхат»,  
«Дәстүр және фольклор» 
3A Сандармен жұмыс істеу 
 
1.1.1.2  **  -  бір  таңбалы  сандарды 
салыстыру;   
1.4.1.1  екі  жиынның  бірігуін  және 
жиыннан  оның  бөлігін  айырып 
алуды  диаграмма  арқылы  көрнекі 
түрде кескіндеу  
1.5.1.1 есепті сызба, сурет, қысқаша 
жазба  түрінде  модельдеу;  есепті 
шешу үшін тірек сызбасын таңдау;  
1.5.1.3  қосынды  және  қалдықты 
табуға  берілген  есептерді  талдау 
және  шығару,  кері  есеп  құрастыру 
және шығару;  
1.5.1.4  санды  бірнеше  бірлікке 
арттыру, 
кеміту; 
айырмалық 
салыстыруға  берілген  есептерді 
талдау  және  шығару;  кері  есептер 
құрастыру және шығару; 
1.5.1.5  қосу  мен  азайтудың  белгісіз 
компоненттерін  табуға  берілген 
есептерді талдау және шығару; кері 
есептер құрастыру және шығару; 
1.5.2.2  **  -  «+»,  «-»,  «≠»,  «=»,  «>», 
«<» белгілерін пайдалану;  
1.1.2.2 қосу және азайту - өзара кері 
амалдар  екенін  түсіну,  қосу  және 
азайту амалдары компоненттері мен 
* Тақырыптардың мәнмәтіні 
«Тағам және сусындар», 
«Салауатты 
өмір 
салтын 
ұстанайық» 
4A 
Күнделікті 
өмірдегі 
есептеулер 
1.1.1.1  натурал  сандар  және  нөл 
санының  құрылу  жолын  түсіну; 
11-20  көлемінде  тура  және  кері 
санау; 
натурал 
сандар 
қатарындағы орнын анықтау;  
1.1.1.2  **  -  11  ден  20  ға  дейінгі 
сандарды 
оқып, 
жазу 
және 
салыстыру;  
бір  таңбалы  сандардың  құрамын                   
/20 
көлемінде 
сандардың 
разрядтық  құрамын  анықтау, 
разрядтық 
қосылғыштарға 
жіктеу;   
1.1.1.5  20-ға  дейінгі  сандарды  2-
ден топтап тура және  кері санау; 
тәжірибе 
арқылы 
заттың 
жартысын табу; 
1.1.2.5  -    20  ға  дейінгі  бірмәнді 
және  қосмәнді  сандарды  ауызша 
қосып, азайту;  
1.1.3.6  -    1  тг,  2  тг,  5  тг,  10  тг,  20 
тг  көлеміндегі  тиындармен  түрлі 
операциялар жасау;  
1.4.3.1  **  -  20  дейінгі  және  кері 
тәртіпте 
сандар 
тізбегін 
құрастыру;  

 

 
1.1.2.3**  -    0  мен  1  сандарының 
қасиетін қолдану  
1.3.3.1 
сан 
сәулесінде 
белгіленген  нүктелердің  бір-
біріне 
қатысты 
орналасуын 
анықтау  
1.4.3.1  10-ға  дейінгі  және  кері 
ретпен сандар тізбегін құрастыру 
1.5.2.1  цифрды  саннан  ажырату, 
бір  таңбалы  сандарды  түрлі 
тәсілдермен 
(нүктелер 
жиынтығымен, 
таяқшалармен 
және  т.б)  көрсету  және  сан 
сәулесінде көрсету  
1.5.1.2  артық,  кем,  тең,  сонша, 
бірнеше 
бірлікке 
артық/кем, 
ұзын, 
қысқа, 
ауыр, 
жеңіл, 
қымбат,  арзан,  баға  ұғымдарын/ 
заттардың 
орналасуын, 
арақашықтығын, 
бағытын 
анықтайтын 
терминдерді 
қолдану;  
1.5.2.3  сандардың  қосындысы 
мен 
айырмасын, 
сандарды 
салыстыру (артық/кем), көршілес 
сандарды,  сандық  аралықтарды, 
сандар қатарын көрсету үшін сан 
сәулесін қолдану;  
1.5.2.2  «+»,  «-»,  «=»,  « »,  «>», 
«<» таңбаларын/ цифрларды, ( ) 
белгісіз сан символын қолдану;  
1.5.2.4 
қосу 
мен 
азайту 
амалдарының 
компоненттері 
атауларын  өрнектерді  оқу  мен 
элементтері 
жоқ 
жиындардың 
бірігуі, 
азайтуды  -  жиынның  бөлігін 
ажыратып алу ретінде түсіну;  
1.2.1.1  санды  және  әріпті 
өрнектерді 
(қосынды, 
айырма)/ 
теңдік, 
теңсіздіктерді 
ажырату, 
құрастыру,  жазу  және  оқу 
1.5.2.2  «+»,  «-»,  «=»,  « », 
«>», 
«<» 
таңбаларын/ 
цифрларды,  ( )  белгісіз  сан 
символын қолдану;  
1.5.2.4  қосу  мен  азайту 
амалдарының  компоненттері 
атауларын  өрнектерді  оқу 
мен жазуда қолдану  
нәтижелері 
арасындағы 
байланысты анықтау  
1.1.2.3  қосудың  ауыстырымдылық 
қасиетін;  0  мен  1  сандарының 
қасиетін қолдану 
1.5.1.4  санды  бірнеше  бірлікке 
арттыру, 
кеміту; 
айырмалық 
салыстыруға  берілген  есептерді 
талдау және шығару; кері есептер 
құрастыру және шығару;   
1.5.1.3  қосынды  және  қалдықты 
табуға  берілген  есептерді  талдау 
және 
шығару, 
кері 
есеп 
құрастыру және шығару;  
1.5.1.6 
қосу 
мен 
азайтуға 
берілген 
есептерге 
қатысты 
таңдаған  амалдарын  негіздеу, 
шығару әдісін түсіндіру  

 

 
жазуда қолдану 
1В.  Геометриялық пішіндер 
 
1.4.1.2 
жиындарды 
элементерінің 
белгілері 
(нысандардың 
түсі, 
пішіні, 
өлшемі,  материалы,  әрекеті) 
бойынша  құру  және  жіктеу; 
1.3.1.1 
геометриялық 
фигураларды: 
нүкте, 
түзу, 
қисық  және  сынық  сызықтар, 
тұйықталған 
және 
тұйықталмаған 
сызықтар, 
кесінді,  сәуле,  бұрышты  бір 
бірінен ажырату және атау; 
1.3.1.2 
жазық 
фигураларды 
(үшбұрыш,  дөңгелек,  шаршы, 
тіктөртбұрыш)  және  кеңістік 
фигураларды 
(куб, 
шар, 
цилиндр, 
конус, 
пирамида, 
тікбұрышты 
параллепипед) 
тану  және  қоршаған  ортадағы 
заттармен сәйкестендіру  
1.3.2.3  жазық  фигуралардың 
модельдерінен 
және 
бөліктерінен 
композиция 
құрастыру;  
1.3.2.4 геометриялық фигуралар 
арасындағы 
негізгі 
қатынастарды  анықтау  (үлкен-
кіші,  жоғары-төмен,  кең-тар, 
жуан-жіңішке, қалың-жұқа); 
2B Сандар және 
заңдылықтар 
 
 1.1.1.5 - тәжірибе арқылы 2, 
4, 6, 8, 10 заттың жартысын 
табу;   
1.4.3.1  **  -  100-ге  дейінгі  
және  кері  ретпен  сандар 
тізбегін 
құрастыру; 
100 
көлеміндегі 
сандар, 
суреттер, 
фигуралар,  
символдардан 
тұратын 
тізбектердің  заңдылықтарын 
анықтау;  
1.4.3.2 
іс-әрекет 
және 
табиғат күйінің тізбектілігін 
анықтау, сандар, фигуралар, 
ойыншықтар, 
түрлі-түсті 
моншақтар  тізбектерін  құру 
және 
тізбектегі 
заңдылықтың 
бұзылуын 
табу; 
1.4.2.2  бірдей  цифрлар  мен 
фигуралардан  тұратын  бар 
басқатырғыштар,  ребустар 
шешу, 
сәйкестік 
пен 
ақиқаттықты 
анықтауға 
берілген 
қарапайым 
логикалық 
есептерді 
шығару
 
3B Көлемдер. Уақыт кеңістігі 
1.1.3.5  циферблат  бойынша  12 
сағаттық форматта уақытты анықтау: 
сағат  /уақытты  бағдарлау:  минут, 
сағат, күн, апта, ай, жыл;  
1.1.3.1  ұзындық/  масса/  көлем 
(сыйымдылық)  /уақыт  шамаларын 
ажырату;  оларды  өлшеу  үшін 
өлшемдер  мен  құралдарды  таңдау, 
өлшемдер жүргізу;  
1.1.3.2  өлшем  бірліктерді  (см,  дм/ 
кг/л/сағ) қолданып өлшеу 
4B  Жиынтықтар.  Логиканың 
элементтер 
1.5.2.5 
деректерді 
жинақтау, 
жүйелеу  және  толықтыру/  қолда 
бар  материалдарды  пайдаланып, 
кестелер, 
пиктограмма 
мен 
диаграммалар құрастыру;  
1.4.2.1 
тұжырымдардың 
ақиқаттығын 
немесе 
ақиқат 
еместігін анықтау;  
1.4.2.2  бірдей  цифрлар  мен 
фигуралардан 
тұратын 
бар 
басқатырғыштар,  ребустар  шешу, 
сәйкестік 
пен 
ақиқаттықты 
анықтауға  берілген  қарапайым 
логикалық есептерді шығару;  
1.4.1.2  жиындарды  элементерінің 
белгілері 
(нысандардың 
түсі, 
пішіні, 
өлшемі, 
материалы, 
әрекеті)  бойынша  құру  және 
жіктеу  
1.4.1.3 
жұп 
құру 
арқылы 
нысандар жиындарын салыстыру; 
тең  жиындарды,  бос  жиындарды 
анықтау;  
1.4.1.1 екі жиынның бірігуін және 
жиыннан  оның  бөлігін  айырып 
алуды  диаграмма  арқылы  көрнекі 
түрде кескіндеу  
1.4.4.1 
қоршаған 
ортадағы 
заттардан 
«екі 

екіден» 
комбинациялар 
жиынын 
құрастыру  

 

 
1.1.3.1  ұзындық/  масса/  көлем 
(сыйымдылық) /уақыт шамаларын 
ажырату;  оларды  өлшеу  үшін 
өлшемдер 
мен 
құралдарды 
таңдау, өлшемдер жүргізу  
1.1.3.3 шамалар мәндерін (см, дм/ 
кг/  л/  сағ)  салыстыру  және 
амалдар орындау 
1С.  Көлемдер  және  олардың 
өлшем бірліктері 
 
1.5.1.2  артық,  кем,  тең,  сонша, 
бірнеше  бірлікке  артық/кем, 
ұзын,  қысқа,  ауыр,  жеңіл, 
қымбат, арзан, баға ұғымдарын/ 
заттардың 
орналасуын, 
арақашықтығын, 
бағытын 
анықтайтын 
терминдерді 
қолдану;  
1.1.3.1  ұзындық/  масса/  көлем 
(сыйымдылық) 
/уақыт 
шамаларын  ажырату;  оларды 
өлшеу  үшін  өлшемдер  мен 
құралдарды  таңдау,  өлшемдер 
жүргізу; 
1.1.3.2  өлшем  бірліктерді  (см, 
дм/  кг/л/сағ)  қолданып  өлшеу 
1.1.3.3  шамалар  мәндерін  (см, 
дм/  кг/  л/  сағ)  салыстыру  және 
амалдар орындау 
2C Көлемдерді өлшеу 
 
 
 1.3.1.3 
геометриялық 
фигуралардың  (үшбұрыш, 
шаршы, 
тіктөртбұрыш) 
қабырғаларын  өлшеу  және 
салыстыру; 
1.3.2.2  берілген  ұзындығы 
бойынша 
кесінді 
сызу 
1.1.3.1 
ұзындық/ 
масса/ 
көлем 
(сыйымдылық) 
/уақыт шамаларын ажырату; 
оларды 
өлшеу 
үшін 
өлшемдер  мен  құралдарды 
таңдау, өлшемдер жүргізу; 
1.1.3.2  өлшем  бірліктерді 
(см,  дм/  кг/л/сағ)  қолданып 
өлшеу  
1.1.3.3  шамалар  мәндерін 
(см, 
дм/ 
кг/ 
л/ 
сағ) 
салыстыру  және  амалдар 
орындау  
1.1.3.4 
ұзындық 
өлшем 
бірліктерін 
(см, 
дм) 
олардың 
арақатысына 
3C Теңдіктер мен теңсіздіктер. 
Теңдеулер 
 
 1.2.2.1  теңдік  және  теңсіздікті, 
теңдеуді  тану;  тура  және  тура  емес 
теңдікті айыра білу;   
1.2.2.2  «таңдап  алу»  әдісімен  және 
қосу  мен  азайту  амалдарының 
байланысы  негізінде  теңдеулерді 
шешу;  
1.2.1.1 
санды 
және 
әріпті 
өрнектерді 
(қосынды, 
айырма)/ 
теңдік, 
теңсіздіктерді 
ажырату, 
құрастыру, жазу және оқу;  
1.2.1.2  әріптің  берілген  мәніндегі 
бір  амалды  әріпті  өрнектің  мәнін 
табу;  
1.2.1.3  қосу  мен  азайту  амалдары 
арасындағы 
қатынасты 
әріпті 
өрнектер түрінде: а +b = c, c -a= b, c 
-b =a көрсету және қолдану;  
1.2.1.4 
қосу 
және 
азайту 
жағдайында  0  -дің  қасиетін  әріпті 
өрнек 
түрінде: 
a+0=a; 
a-0=a 
көрсету;  
1.2.1.5.жақшасыз 
әріпті/, 
санды 
4C  Нысандардың  орналасуы 
мен бағыты 
1.3.1.2 
жазық 
фигураларды 
(үшбұрыш,  дөңгелек,  шаршы, 
тіктөртбұрыш)  және  кеңістік 
фигураларды (куб, шар, цилиндр, 
конус,  пирамида,  тікбұрышты 
параллепипед) 
тану 
және 
қоршаған  ортадағы  заттармен 
сәйкестендіру;  
1.3.2.1  түзу,  тұйықталған  және 
тұйықталмаған 
және 
қисық, 
сынық  сызықты  жазықтықта  / 
қарапайым  жазық  геометриялық 
фигураларды 
(үшбұрыш, 
төртбұрыш) 
нүктелі 
қағазда 
кескіндеу;  
1.3.2.2 
берілген 
ұзындығы 
бойынша кесінді сызу;  
1.3.2.3 
жазық 
фигуралардың 
модельдерінен және бөліктерінен 
композиция құрастыру;  
1.3.2.4  геометриялық  фигуралар 
арасындағы негізгі қатынастарды 
анықтау  (үлкен-кіші,  жоғары-
төмен,  кең-тар,  жуан-жіңішке, 

 

 
сүйеніп түрлендіру; 
өрнектерді салыстыру   
1.5.2.2 «+»,  «-»,  «=»,  « »,  «>»,  «<» 
таңбаларын/ 
цифрларды, 
( ) 
белгісіз сан символын қолдану
 
қалың-жұқа) 
1.5.1.2 
** 

заттардың 
орналасуын, 
арақашықтығын, 
бағытын 
анықтайтын 
терминдерді қолдану; 
 
Ескерту: 
Ұ = бүкіл сыныптық жұмыс 
Т= топтық жұмыс 
Ж = жұптық жұмыс 
Д = дербес жұмыс 
Тәж = оқушылардың тәжірибесі 
М = ұстаздың көрсетуі 
қ = қалыптастырушы бағалау  

 
10 
 
Орта мерзімді жоспар 
 
Математика Бастауыш мектеп 1сынып 
Бөлім 1А: Сандар мен цифрлар 
Ұсынылатын бастапқы білім  
Оқушылардың балабақшада танып, оқыған сандар мен есептеулерге қатысты тәжірибесіне сүйену қажет. 
Мәнмәтін 
Тақырыпты меңгеру нәтижесінде оқушылар келесілерді түсінеді: алдыңғы саннан және бірліктен бастап санауда (+1), келесі саннан және 
бірліктен бастап санауда (-1) әр санның жасалуын; келесі санның алдыңғы саннан қаншалықты үлкен екенін (1-ге), ал алдыңғы санның 
келесі саннан қаншалықты кіші екенін  (1-ге); 
1-ден 10-ға дейінгі сандардың қатарында әр санның орны қандай, олар қандай саннан кейін және қандай санның алдында аталады; 
әр сан қалай аталады және ол баспа түрінде, жазбаша цифрлармен қалай белгіленеді; екі қосындының сандық құрамы. 
Осылайша,  оқушыларға  таныс  сандардың  атаулары  мазмұнмен  толықтырылады,  сандардың  арасындағы  байланыстар  ашылады,  сандық 
қатардағы  натурал  сандар  туралы  түсінік  қалыптаса  бастайды.    Санау  арқылы  оқушылардың  бойында  математиканың  негізін  құрайтын 
негізгі дағдылар қалыптасады. Осыған орай оқу жоспарының барлық бөлігінде жүргізілетін тиісті жұмыстың негізінде санау жүйесі туралы 
түсінік дамитын болады. 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал