Болашақ бүгіннен басталадыжүктеу 0.72 Mb.

бет1/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 6-бетте 

ШАР


А

«Болашақ бүгіннен басталады!» акциясы Тараз 

қаласында басталады. Ол жерде «Жасыл ел» ұйымының 

бастамасымен 10 мыңнан астам ағаш көшеттерін 

отыр ғызу жоспарланған. Осыдан кейін іс-шара Қос-

танай және Павлодар қалаларында жалғасады. Онда 

«Жас ұлан» бірлестігі балалар көрмесін өткізбек. Ал 

«Жас қыран» бүгінгі мектеп түлектеріне өз ма мандығын 

таңдауға көмектесетін болады. Ол үшін ұйым бел сен-

ділері сан алуан шеберлік сабақтарын ұйымдас тырып, 

оқу шыларға өртсөндіруші, тәртіп сақшысы, құтқарушы 

сияқты қоғамдық маңызы бар мамандық иелерінің 

қыз метін жан-жақты көрсетпек. Сондай-ақ акция ая-

сын да қайырымдылық концерттерін өткізу көзделген. 

Бүгінде жастардың осы бастамасын «Ұлытау» тобы 

қол дап отыр. Олар ұсыныс болған жағдайда тегін кон-

церт беруге даяр. «Енді әрбір саланың өз батыр ла ры 

бар ғой. Спорт, саясат, өнер болсын кез келген жерде 

үлгі тұтар азаматтар баршылық. Міне, осы адамдар 

«Болашақ бүгіннен басталады!» акциясына үн қосып, 

қазіргі жастарды болашаққа жетелей білуі тиіс. Мен 

өзім «Ұлытау» тобында өнер көрсетемін деп ойлаған 

да жоқпын. Ол кезде ұлтымыздың сүйікті аспабы –  

домбыра менің өмірлік серігім болса екен деп ар-

мандадым. Осылайша талмай еңбек етудің арқасында 

Қа зақстанда ғана емес, шетелде де кеңінен танымал 

«Ұлы тау» тобына келдім. Сол себепті бүгіннен бастап 

іске кіріспесек, арман-тілектеріміз болашақтың үле сін-

де қала бермек. Болашақты бүгіннен бастайық, аға-

йын!» – дейді «Ұлытау» тобының мүшесі, дом бы рашы 

Ер жан  Әлімбетов.

«Болашақ бүгіннен басталады!» акциясы туралы 

толық ақпарат Қазақстанның азаматтық альянсының 

сай 

тында жарияланатын болады. Ұйымның бас 

директоры Алина Хамитдинованың айтуынша, акцияға 

орай арнайы сайтта арнайы бет ашылады. Онда 

барлық іс-шаралардың толық кестесі мен өту мерзімі 

көрсетіледі. Оған кез келген адам кіріп, өз ұсынысын 

білдіре алады.  

Нәзира БӨЛТІРІКОВА, 

«Жас ұлан» балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының жетекшісі:

– Әрине, бірден ұлы істерге бел буып, батыр 

бо лу мүмкін емес. Бірақ бүгіннен бастап үлкен іс-

терге жол ашып, соған қарай жүретін болсақ, көз-

деген мақсатымызға ертең-ақ жетеміз. Біз шынымен 

де бақыттымыз. Себебі біз – рухы биік, еркін ха-

лықтың ұрпағымыз, бір шетінен екінші шетіне дейін 

қы ран қанаты талатын, тұлпар тұяғы тозатын кең-

байтақ Қазақ елінің азаматымыз, кемеңгер елдің 

ұрпағымыз. Біз болашаққа сеніммен қараймыз, 

Сондықтан болашақты бүгіннен бастаймыз!  

 

Арман АСҚАР

Болашақ бүгіннен 

басталады

«АЛАШ АЙНАСЫ» ГАЗЕТІ МЕН СТВ ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ЖОБАСЫ Тазалық сақтауды қадағалайтын экологиялық полиция қажет пе?

«Cөзсіздік трагедиясы» 

Сөз дегеніміз, ол – мәтін, яғни драматургияда – пье-

са, әнде – мәтін, ал кинода – сценарий. Егер мә тінді 

қызға теңер болсақ, ажарсыз қызды мың жерден әр-

лесең де, көріксіздігі көрініп қалатыны секілді түп не-

гіздегі мәтін нашар болса, онда аямай аранжировка 

жа салса да, әннің, қандай спецэффектілермен көм-

керген киноның да, әйтеуір, бір кемістігі білініп тұ рады. 

Бір ұлы ойшыл заманында көрерменнің театрға не 

үшін баратынын айтып та беріп еді ғой: «Көздің жасын 

сы ғу үшін емес, сол жасты шығару үшін жұмсалған 

сөз дерді тыңдау үшін» деп. Қазір театрға барған жұрт-

тың көзінен жас шығара алатын қойылым бар ма? Яғ-

ни сезімді селт еткізетін сөздің жайы, яғни драматургия 

қа лай? Қазір қазақта мықты мәтін жоқ дей ме, театрда 

кейінгі жылдары шетелдік пьесалар, ең берідегі өзіміз 

дегенде қырғыз драматургиясы қойылатын болып 

жүр. Мұның мәнісін сұрағанда, режиссерлер «жақсы 

пьеса жоқ» десе, драматургтер «сендер неге ұлттық 

дра матургияны қолдамайсыңдар?» деп режиссер-

лердің өзіне тап береді. Бұл тартыстар, әрине, мәтін 

үшін, айналып келгенде, сөз үшін... Әуелі сөз жаралған дейді 

Қасиетті Құранда да. Қандай 

мықты кино көрсек те, қандай 

қойылым тамашалап, қандай 

керемет ән тыңдасақ та, бәрінің 

түп негізі – сөз. Ендеше, біз 

бүгінде «неге мықты кино жоқ, 

неге әндеріміз мағынасыз?» 

деген сұраққа жауап іздесек

оның бәріне – бір жауап, яғни 

сөз оңбай тұр.

Қос құрлықты жалғап жатқан Жайық өзенінің Атырау облысы үшін 

әлеуметтік те, экономикалық та маңызы ерекше. Өйткені жергілікті 

жұрттың 70 пайызы күнделікті тұтынатын ауызсуын осы өзеннен 

алады. Әрі жағаға жақын орналасқан ел үшін Жайық – күнкөріс 

көзі. Бұрынғыдай «Балығы тайдай тулап, бақасы қойдай шуламаса» 

да, әйтеуір, жан амалдауларына жетіп-артылады. Өткен жылдың 

көктеміндегі өзеннен балық аулауға тыйым салған мораторийдің 

атыраулықтардың көңіл күйін түсіріп жібергені де сондықтан. Шыны 

керек, қысы-жазы өзен қойнауынан балық аулап, сонымен күнелтіп 

отырған отбасылар да аз емес. Әлгіндей мораторий әсіресе солардың 

қолайына келе қоймады. Отбасындағы жалғыз табыс көзінен айырылған 

ел амалсыздан заңсыз балық аулауға барды. Әрі жергілікті бюджет 

те бағалы балықтан келетін пайданың пайызынан қағылды. Осы 

ретте облыс әкімі Бергей Рысқалиев құзырлы орындар алдына балық 

аулаудың нақты уақыты мен орындарын белгілеу жөнінде мәселе 

қойған-ды. Әйтпесе КСРО кезінде қара уылдырықтың 40 пайызын, 

бекіре балықтың үштен бірін берген өзеннің қазіргі ахуалы адам 

аяғандай.

ТА

ЛҒАМЖалғасы 5-бетте 

БАЛЫҚТЫҢ АЗАЮЫНА ӨЗЕННІҢ ТАЙЫЗДАУЫ СЕБЕП

Бұрынырақта Каспийге құятын өзендердің ішінде Жайықта 

ғана бе кіре тұқымдас балықтардың уыл ды рық шашатын 

орындары көп болып еді. Қазір ол да азайды. Суқойма сы ның 

түбі лайланды, жағалау белдеуі де өзгерістерге ұшырады. 

Соның ке сі рінен өзендегі бағалы балықтар 30 есеге азайып 

кетті. Балық ша руа шылығы ғылыми-зерттеу инс ти тутының 

ихтиолог маманы Елена Бо кова да мұны растайды. «Бекіре 

ба лықтың азайып кетуіне бра коньерліктің келтіріп жатқан 

зияны көп, – дейді ол. – Сонымен қатар өзен суы ның лайлануы 

да – басты себептің бі рі. Бірақ, біздің ойымызша, балық са-

нының күрт кеміп кетуіне өзен суы ның аздығы әсер етіп отыр. 

Жайықтың та йыздап кеткенінің кесірінен бекіре тұқымдас 

балықтар еркін көбейе алмауда». Бақытгүл БАБАШ

Мәриям ӘБСАТТАР

Алматы


+13..+18

о

0..+5о

+13..+15


о

0..-2


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

Дедім-ай, ау!

-бетте

3

ЖОҚ

– Мен бұл пікірмен келісе ал-

май мын. Экологиялық тазалықты 

сақ тау – әр азаматтың міндеті. Таза-

лық  сақтауды  қада ға лай тын  арнайы 

мекемені ойлап табудың да қажеті 

жоқ. Өйткені жауапкершілік жоқ 

жер 

де бәрібір тәртіп болмайды. Әр  кім өз міндетін дұрыс орын да ма-

ғандықтан, заңнамалар іске ас пай-

тын  дықтан, біз жаңа нәрсе ойлап 

та  буға тырысамыз. Ал ойлап тапқан 

нәрсеміздің іске асатынына өзіміз 

де сенімді емеспіз. Сондықтан эко-

ло  гиялық полиция құруды ой ла-

мас тан  бұ рын  жергілікті  әкім дік тер-

дің жа 

уап 


кершілігін оятып, қала 

та за лы ғына  жауапты  орындардың 

мін 

детін ес теріне салуға тыры-

суымыз керек. 

– Менің ойымша, тазалық сақ-

тауды қадағалайтын экологиялық 

полиция құру өте дұрыс шешім бо-

лар еді. Өйткені бүгінгі күні тазалық 

сақ тауға, экологиялық мәселелерді 

шешуге ешкім дұрыс көңіл аударып 

отыр 

ған жоқ. Егер экологиялық поли ция құрылса, қаланың іші де, 

сыр ты да таза болар еді. Мәселен, 

қа зір Алматы қаласында қоқыстар 

кез келген жерде шашылып жатыр. 

Со ның салдарынан суағар арықтар 

бі теліп, ағын су көшелерді бойлап 

ағып, төселген асфальттарды бүл-

діріп, тұрғындардың үйіне кіріп жа-

тыр. Тұрғындардың тазалық сақ тау-

ды әдетке айналдырмағанының 

сал дарынан жерасты жолдары әжет-

ханаға айналған. Қоғамдағы қордаланған мәселелерді әртүрлі көзқарастағы 

азаматтардың пікірімен саралайтын «Алаш айнасы» газеті 

мен СТВ арнасының бірлескен жобасы аясында жарық 

көрген бағдарламаның кезекті тақырыбы экология 

мәселесіне арналып отыр. Өйткені соңғы кездері 

дүниежүзі бойынша экология мәселесінің өзектілігі 

артып барады. Тұрғындардың тиісті деңгейде 

тазалық сақтамауы да экологияның 

нашарлауына елеулі үлес қосуда. Осы орайда 

мамандар «елімізде күн санап кері кетіп бара 

жатқан экология мәселесін шешудің бір 

жолы – экологиялық полиция құру» деген 

ұсыныс айтуда. Мамандардың бұл 

ұсынысын біз де өз тарапымыздан 

талқыға салып көрген едік.

Халықаралық 

бағалаушы 

агенттіктердің 

бағасы әділ ме?

Жерасты 


байлығын 

өндірсек те, 

табиғатты 

бүлдірмейік!

Арландардың 

бабы қайда?-бетте

-бетте

-бетте

4

47

Қали ӘБДИЕВ:

ДАТ!

Қали ӘБДИЕВ:

Тестінің төменгі межесін 

60 ұпайға көтеруге 

қатысты ұсыныс 

қабылданған жоқ

147,92

197,55

23,49

13212,04

1270,21

1671,90

5,03

1,33

1638,23

122,24

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, ресейлік депутат:

– Германиядағы биатлоннан жа-

рыста тас-талқан болдық. Феде ра-

цияны кім басқарады? Прохоров... 

Ал ол дебаттарда апалармен, зей нет-

кер лермен,  тәтелермен  жүр.(www.topnews.ru сайтынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

Ақ Жайық Аралдың 

күнін кешпесе игі...

Мэлс ЕЛЕУСІЗОВ, «Табиғат» 

экологиялық одағының 

төрағасы,саясаткер:

Мақсат ЖАҚАУ, 

саясаттанушы:

бетте

6

Аб

ай ОМАРОВ (к

о

лла


ж)

Қазақстандағы жастар ұйымдары жаңа 

ұран көтерді. «Болашақ бүгіннен басталады!» 

деп жар салып отырған жас қазақстандықтар 

республика бойынша сан алуан қоғамдық 

маңызы бар іс-шараларды өткізуді көздейді. 

Олардың қатарында «Жас ұлан», 

«Жасыл ел», «Жас қыран» тағы басқа 

бірлестіктер бар.

№54 (736) 

3 сәуір, сейсенбі

2012 жыл


немесе тамсана айтып жүрген тіркестер кинода неге жоқ?

№54 (736) 

3.04.2012 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Майя тайпасы қай елдің құрамына енеді?МІНБЕР 

Ұлт көшбасшысы әлеуметтік жауапкер-

шілікті барлық деңгейде арттыруға шақы-

рып отыр. Шындығында да, ғалымдар 

айтқандай, «әлеуметтік жауапкершілігі бар 

мемлекет адамның даңғазалық ниеттілігін 

және қол жайып қарап отыратын көңілі 

мен таптауырындық мінезіне жол бер-

мейді».

Жоғарыдағыны ескере отырып, соны-мен қатар әлеуметтік мемлекет туралы 

конс  титуциялық идеяны іске асыру мақса-

тын  да (Қазақстан Республикасы Конститу-

ция сының 1-бабының  1-тармағы), ал-

дымен 

Әлеуметтік мемлекет 

Стра   те  гия сын

1

 әзірлеп, қабылдау туралы 

ұсынысты ерек ше атау керек. Бұл – әбден 

заңды да негіз 

делген мәселе, өйткені 

аталмыш мәселе демократиялық және 

құқықтық мемлекет туралы конституция-

лық идеяны іске асыру, Қазақстан Респуб-

ли  ка сының  2006-2011  жылдарға  ар-

налған аза 

мат 

тық қоғамның даму тұжы  рым  дамасын  және  2010-2020  жыл-

дарға арналған Құқықтық саясат тұ жы-

рым дамасын  қабылдауға  бастау  берді 

де.


Отандық тәжірибеге сүйене отырып, 

әлеу меттік саясатты жетілдіруде үлкен рөл 

атқарған, 2001 жылдың 27 маусымында 

ҚР Үкіметінің №886 Қаулысымен мақұл-

дан ған «Қазақстан Республикасы Халықты 

әлеуметтік қорғау тұжырымдамасын»  еске 

түсіруге болады. Онда әлеуметтік қорғау 

жүйесі «аралас болады және оған ниеттес 

те және дербестендірілген де жүйелердің  

міндетті де ерікті сияқты сақтандыру эле-

мент тері енеді және адамның бүкіл өмір 

бойында кездесетін негізгі қауіптерден 

тұр ғындарды әлеуметтік қорғауды қамта-

масыз етуге арналған» деп атап көрсетілген.  

Ұсынылатын әлеуметтік мемлекет Стра-

тегиясында әлеуметтік мемлекеттің негізгі 

ережелерін және әлеуметтік мемлекет 

принциптері және оларды іске асыру 

механизмдерін жасап шығару; мемлекеттік 

әлеуметтік стандарттардың негіздерін, 

яғни әлеуметтік мемлекет саясатын іске 

асыруда әрі (қатар) бағдар ретінде бола 

алатын және Конституциямен кепілденген 

азаматтардың әлеуметтік-экономикалық 

құқықтарын іске асыруды қамтамасыз 

ететін әлеуметтік нормалар мен норматив-

терді әзірлеп, әрекетке енгізу қажет екендігі 

айтылады.  

Аталған стратегияның 2010-2014 

жыл  дарға  Қазақстан  Республикасының 

жедел детілген  индустриалдық-инновация-

лық даму стратегиясының лайықты серігі 

болатынына және де «Қазақстан–2030” 

даму стратегиясын іске асырудың сенімді 

тірегі бола алатынына сенімдімін.  

Қазақстан аумағында көптеген ғасыр-

лар бойы әлеуметтік бағдарланған қаты-

нас тар, өзара көмек қарым-қатынастардың 

үстемдік алғаны,  ұлттық дәстүрлерге тән 

отбасылық қағидалардың мықты болғаны 

біздің бәрімізге аян. Ол осы дәстүрлердің 

негізінде қазірде де саяси биліктің 

әлеуметтік бағдарланған ұйымы ретіндегі 

мемлекет саясатын жетілдіру қажеттігі 

жайлы көрнекі дәлелдейді. Сонымен, 

бізде бұл модель қанымызға, біздің ділі-

мізге сіңген және де ел Президентінің 

Тәуел сіздік алған 20 жыл ішінде жүргізген 

ре формаларының бәрі осы ақиқатты рас-

тайды.


Республика Президенті өзінің Қазақстан 

халқына жыл сайынғы Жолдауында 2011 

жылы әлеуметтік саясаттың басты аспектісі 

ретіндегі тұрғындардың еңбекпен қамтылу жаңа стратегиясын алға 

тартты,  біздің экономикамыздың аса ірі 

кадрлық резерві ретіндегі  өздігінен 

қамтылған тұрғындарға ерекше көңіл 

аударды, ауылдық кәсіпкер лікті дамыту 

бойынша кешенді шаралар әзірлеуді 

тапсырды.  2012 жылы өзінің ке 

зекті 


Жолдауында  ол оны белсенді жыл дам дата 

іске асырудың қажеттігін дәлел деді.

Еңбекпен қамтылу жаңа стратегиясының 

бірегейлігі, жұмыссыздың жұмыссыздығы 

үшін емес, кәсіп алу үшін грант алатын-

дығында болып отыр.

Біреуге қолын жайып қарап отырғанның 

қауіптілігі және азаматтық бастаманың 

даму қажеттілігі, тұтынушылық емес 

жағдайды өзгерту және жұмысбастылық 

жағына акценттерді өзгерту қажеттілігі 

жоғары мемлекеттік деңгейде ұғын-

дырылғаны қуанышты-ақ.

Мұндай көзқарастың басымдылығы 

мемлекеттік бюджет пен салық төлеу ші-

лерге қысымның әлсізденуінен, қолдауды 

нағыз қажет ететін адамдарға  көмек көр-

сетуге мүмкіндік беретін, мемлекеттік жәр-

демақыдан еңбек етіп тапқан ақы артық-

шы лығын ынталандыратын, кәсіпкерлер 

мен жалданған жұмыскерлердің мүдделері 

келісілетін еңбек қатынасының жаңа тип-

терін белгілеуде байқалады.

Еңбекпен қамту стратегиясымен тығыз 

байланысқан әлеуметтік саясаттың біздің 

пікірімізше, басты аспектісі және де оның 

тамаша тірегі Қазақстандағы әлеуметтік 

жұмыстар институты болып табылады. 

Қазақстан Республикасының  2008 

жылғы 29 желтоқсанында қабылданған 

«Арнайы әлеуметтік қызметтер туралы» 

Заңына сәйкес, әлеуметтік жұмыс – қиын 

тұрмыстық жағдайға тап болған тұлғаларға 

(отбасыға) арналған арнайы әлеуметтік 

қызмет көрсету. Оның үстіне, әлеуметтік 

қызметкер – арнайы әлеуметтік қызмет 

көр сететін және (немесе) қажетті біліктілігі 

бар, белгіленген талаптарға сай келетін, 

ар найы әлеуметтік қызметтің қажеттілігін 

бағалауды және анықтауды жүзеге асы-

ратын қызметкер.

Мұнда, заңда тұлғаның (жанұяның) 

қиын тіршілік жағдайда тұрғаны мойын-

да луы мүмкін негіздердің тәртіптік тізімдері 

кел тіріледі.  Оның үстіне, осы заңда әлеу-

мет тік қызметкердің статусын реттейтін 

жал ғыз 16-шы бап қарастырылған. Атал-

ған институт көптеген елдерде бөлек заң-

мен реттелетінін айта кеткен жөн. Біліктілік 

көтеру бес жылда кем дегенде бір рет 

қарастырылатыны түсіністік туғызады. Бұл 

– технологиялардың, оның ішінде әлеу-

меттік технологиялардың лезде өзгеріп 

оты ратын, ал ғылымдағы жаңалықтардың 

жыл сайын ашылып отыратын кезінде 

болып отырған жағдай.

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекеті 

арқылы тәжірибеде мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты іске асырылып отыратынын есте 

ұстау қажет.  Әлеуметтік жұмыстарды жүзе-

ге асыру маңызды қоғамдық-саяси фак-

торға айналып отыр.   

Әлеуметтік қызметкер институты әлеу-

меттік көмекті қажет ететіндерге қаржылық 

қы зметпен шектелмеуі тиіс ұғымынан шы-

ға отырып, енгізіледі.  Мемлекет әлеуметтік 

қызметкер алдына, олардың клиенттеріне 

әлеуметтік көмекке тәуелділіктен арылту, 

еңбек нарығында болып тұратын процес-

терге  бір кездегі жұмыссыздарды қосу 

міндеттерін қояды. Болашақ қаланатын 

және өзін-өзі ақтайтын, әлеуметтік мем-

лекет дамуының басқа да принциптері іске 

асырылады. Оларға жататындар: а) 

әлеуметтік қамтамасыз ету саласында өзін-

өзі басқару; б) қарттық бойынша қамтама-

сыз ету; в) тәуелсіз қайырымдылық көмек 

жүйесін дамыту.

Сонымен, кедейшілікті алдымен әлеу-

меттік қызметкер «емдеп жазуына» мін-

детті, әлеуметтік «ауру» ретінде қарас ты-

рылуы тиіс. Осыдан шыға отырып, аталған 

инс титутты қолдау үшін әлеуметтік қыз-

метк ерлерді даярлау және қайта даярлау 

ұлттық орталығын ашудан бастап, әлеу-

меттік қызметкердің өзіне ерекше әлеу-

меттік және еңбек кепілдігін беруге дейінгі 

ауқымды шаралар қажет.

Әлеуметтік жұмыс басқа да әлеуметтік 

институттардың қызмет атқаруымен тығыз 

байланысқан – отбасы, сот төрелігі, ден-

сау лық сақтау, ағарту, еңбек – және де 

солармен бірлесе адамның толыққанды 

әлеуметтік өмір сүруіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандыру процесін дамытуға 

көмектеседі. Әлеуметтік жұмыстардың 

ерекшеліктері, бұл әлеуметтік институт, 

бірінші кезекте адамға өзінің пайдаланыл-

маған ресурстарын табуға және оларды 

пай 

далануға мүмкіндік береді, мұнда ұжым дық көмек, мемлекеттік және ерікті 

қоғам дық ұйымдар көмегінің мүмкіндікте-

рін тарта отырып,  өзінің жеке проблемала-

рын шешу және қоғамның толыққанды 

мүшесі ретінде сезіну үшін өзінің бар күшін 

салуға мүмкіндік беруден тұрады.

Біздің қоғамымыздың ерекше қамқор-

лық пен қолдауды қажет ететін тұлғаларға 

көңіл бөлу мен ортақтасу сезімінің тапшы-

лығын, олардың шын сұранымдары мен 

қажеттіктерін есепке алудың жеткіліксіздігін 

сезінуі оларға медициналық көмекті 

жақсарту туралы үндеулерден, әлеуметтік 

көмекті түбегейлі шараларға жетілдіруге 

– елде әлеуметтік қамтамасыз ету бірыңғай 

мемлекеттік жүйенің ажырамас бөлігі 

ретін дегі қарт азаматтарға әлеуметтік қыз-

мет көрсетудің кең жүйесін жасауға көшуге 

мін деттейді.

Сондықтан да бүгінгі күнде әлеуметтік 

қызметкер институтын әрі қарай енгізу 

және іске асыру бойынша шараларды кү-

шей тудің, оның мәртебесін арттыру және 

жоғары мемлекеттік деңгейде дамытуға 

қолдау көрсетудің аса қажеттігі туындап 

отыр.


Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексіне кейбір қызметкерлер санаттары-

ның еңбегін реттеу бөліміне әлеуметтік 

қыз меткердің еңбегін реттеу туралы тарау 

ен гізуді  ұсынамыз.

Мемлекеттік барлық құрылымдарды 

жаң ғырту мен белсенділігін күшейту қа-

жет тілігімен үздіксіз байланысқан келесі 

проблема–  мүгедектерді әлеуметтік 

қол дау және оңалту.  Бұл проблема бү-

гінде аса өткір болып тұр. Әсіресе бұл  

проблеманың не гізінен атқарушы биліктің 

бірде-бір бағ дарламалық құжаттарында 

орнын таппай отыр ғаны, бұл мәселе бо-

йын ша ешқандай жедел шаралар қабыл-

дан бай отырғаны өкінішті-ақ,  тек шенеу-

ніктердің ресми түр де гі мінбеден айтылған 

сөздері мен еш сенім туғызбайтын әртүрлі 

жұмыс жоспар ларында кездесетіні бол-

маса.

2008 жылдың желтоқсан айында Қа-зақстан Республикасының Мүгедектер құ-

қық тары туралы конвенция мен Факульта-

тивті хаттамасына қол қойғаны белгілі.  

Кон венция әртүрлі дене, ақыл және сезім-

дік қиындықтарға шалдыққан тұлғалар 

құ қығын қорғауға бағытталған алғашқы 

жал 

пылай қамтитын халықаралық-құ-қықтық құжат болып табылады.   

ҚР еңбек және әлеуметтік қорғау ми-

нистрі Гүлшара Әбдіқалықованың 

айтуынша, Мүгедектер құқығы бойынша 

конвенцияны Қазақстан 2012 жылы 

бекітетін болады.  

Конвенцияға қол қойылғанына үш жыл 

өткеніне қарамастан, «2010-2011 жж. 

мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмір сүру 

сапасын жақсарту және құқықтарын 

қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімдік 

перспективаға Ұлттық жоспар әрекетін» 

дайындау жоспарланған. Бұдан заңды 

сұрақ туады: неліктен екі жыл бойына 

мүгедектер мемлекеттік биліктің 

қамқорлығы мен аялы алақанынан тыс 

қалған?  

Конвенция мен оған Факультативті 

хаттамаға қол қойғаннан кейін Қазақстан 

еңбек, әділетті сот, білім беру, денсаулық 

сақтау, жұмылдырылуға қамтылу 

мәселелерінде мүгедектердің құқығын 

қамтамасыз ету бойынша тиісті шаралар 

қабылдауға міндеттенеді.

Қазақстан қоғамы «Ардагерлер   1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал