Бүгінгі санда: Демография дем бере бастады Кинодағы пірім – Абдолла Қарсақбаевжүктеу 0.96 Mb.

бет6/11
Дата09.03.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Екінші реформа – заңның үстемдігін 

қам тамасыз  ету. Елбасымыз Ұлт Жоспа-

ры ның екінші бағытында халық алдында 

есеп беретін жергілікті полиция қызметін 

құруды тапсырды. Осыған орай, облыстың 

барлық аудан, қалаларында жергілікті 

полиция қызметі құрылып, оларға 19 

басшы тағайындалды.Бүгінде жергілікті 

полицияның құрамында 2 747 қызметкер 

бар. Жергілікті атқарушы билік пен 

теп-интернатына Халық Қаһарманы 

Мәулен Қалмырзаевтың есімін беру ту-

ралы ұсыныстар қаралып, оң шешімін 

алды. Алдағы уақытта облыстық әкімдік 

пен облыстық мәслихаттың бірлескен 

шешімімен Республикалық ономастика 

комиссиясының қарауына ұсынылады.

Мұнан б лек, алдағы уақытта ар-

найы бейнероликтер әзірленіп, жергілікті –  лемде экономикалық дағдарыс 

белең алып, оның салқыны к птеген 

мемлекеттерге тиіп тұрған кезеңде осынау 

белестен абыроймен  тудің соны жолы 

ретінде Елбасының бес институционалдық 

реформаны жүзеге асыру ж ніндегі «100 

нақты қадам»  Ұлт Жоспары дер кезінде 

және сәтті қолға алынған құжат деп білем. 

Сонымен бірге бұл жоспар дамыған 

зергерлік әшекейлер (алтын алқа, қола 

айна, білезік, қаптырмалар, семсер 

б лшегі, қола тоға, жебенің ұштары, 

п ы ш а қ ,   қ а н ж а р ,   ш а ш қ а   т а ғ а т ы н 

түйреуіштер), керамикалық бұйымдар 

(қыш ыдыстар құмыралар, торсықтар, 

к зелер, саптыақтар, табақтар, шелек 

тәрізді ыдыс), сағанаға кіреберіс қыш 

есік сияқты археологиялық артефактілер 

алынды.

Сондай-ақ Созақ ауданындағы Таң-балы тас петроглифтерін анықтау, белгілеу 

және есепке алу бойынша жұмыстар 

жүргізілді. Аталған жерден шамамен ХІV-

ХV ғасырлардың қазақ ру, тайпаларының 

таңбалары, неолиттік тұрақ және орта 

ғасырларға жататын к не қорымдар 

мен белгі тастар анықталды. Табылған 

нысандар цифрлік аппараттармен, тас 

бетіне қашалған жазулар мен таңбалар 

арнайы қағаз бетіне түсіріліп, лазерлік 

теодолитімен орналасқан жерлердің 

топографиялық жобалары жасалды. 

Айта кету керек,  ңірімізде тарих және 

мәдениет үшін айрықша маңызы зор ар-

хеология және сәулет ескерткіштерінің 

саны – 1278. Оның ішінде, халықаралық 

маңызы бар 1 ескерткіш (Қожа Ахмет 

Ясауи кесенесі), республикалық маңызы 

бар 33 (25 сәулеттік, 8 археологиялық)

жергілікті маңызы бар 434 (56 сәулеттік, 

378 археологиялық), алдын-ала есепке алу 

тізімінде 810 (оның 136 сәулеттік, 674 

археологиялық) тарихи-мәдени мұра ны-

сандары бар. 

Қазір ОҚО тарихи- лкетану музейінің 

х а л ы қ а р а л ы қ   д е ң г е й д е   ш е т е л д і к 

м ұ р а ж а й л а р м е н   б а й л а н ы с   о р н а т у 

тәжірибесі қолға алынып, ЮНЕСКО-

н ы ң   И К О М   Қ а з а қ с т а н   ұ й ы м ы н ы ң 

құрамына кірді.Нәтижесінде, музей 

Халықаралық конференцияларға, фес-

кітапханалар жұмысы да ойға оралады. Ру-

ханият –  бу Насыр әл-Фараби мұражайы, 

Тарихи-мәдени-этнографиялық орталық 

пен «Отырар» облыстық ғылыми-әмбебап 

кітапханаларында сирек қолжазбалар мен 

к не кітаптар жинауда да үлкен жұмыстар 

атқарылуда.

Облыстағы 423 кітапханада ағымдағы 

жылдың 5 айының қорытындысы бой-

ынша кітап қоры 7 млн 389 мың данаға 

жетті. Олардағы электрондық кітап қоры 

17,1 мың дананы құрады. Кітапханаға 

оқырмандарды тарту мақсатында осы 

жылдың мамыр айында «Тәуелсіздіктің 

25 жылдығына – 25 модельді ауылдық 

кітапхана» атты жобаның аясында Созақ, 

Түлкібас, Мақтаарал аудандарында 7 

модельді ауылдық кітапханалар ашылды. 

«Қазыналы Оңтүстік» 500 томдығы 

жайлы айтар болсақ, Мәдени мұраларды 

жинақтап, келешек ұрпаққа аманаттау 

жұмыстары одан әрі жалғасын таба береді. 

Бастапқыда «Қазыналы Оңтүстік» атты 

200 томдық кітап шығару жоспарланып, 

соңынан табылған мұралардың ауқымына 

байланысты 500 том етіп шығару мақсат 

етілгенін жақсы білесіздер. Осыған бай-

ланысты, қазіргі таңда к п томдықтың 

311 томы жарыққа шықты. 2009 жылдан 

бері қолға алынып, жүзеге асырылып келе 

жатқан еңбектің басы-қасында ғұлама 

ғалым Мекемтас Мырзахметұлы, ғалым 

Саттар  мірзақовтар жүр. «АНА ТІЛІ» – МЕНІҢ АЙЫРЫҚША 

НАЗАРЫМДАҒЫ ГАЗЕТ

– Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 

ңірдегі мемлекеттік тілдің ахуалы туралы 

ой қозғасаңыз. Қазақ тілін қолдау, дамыту, 

іс-қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу, 

жер-су атауларын қазақыландыру және 

Жеңісті жақындатқан батырлардың 

е с і м і н   б і л і м   м е к е м е л е р і н е   д е   б е р у 

ж ұ м ы с т а р ы   ж ү р г і з і л у д е .   М ә с е л е н , 

облыстық ономастика комиссиясының 

отырысында Бәйдібек ауданындағы 

«№1 жалпы орта мектеп-интернаты-

на» Кеңес Одағының Батыры Садық 

бдіжаппаровтың есімін беру, Қазығұрт 

ауданындағы «Комсомол» жалпы орта 

мектебін Бауыржан Момышұлының 

есімімен қайта атау, Мақтааралдағы 

№123 жалпы орта мектебіне Рақымжан 

Қошқарбаевтың, №120 жалпы орта мек-

тепке Кеңес Одағының Батыры Сабыр 

Рақымовтың, Жантақсай ауылындағы 

№116 жалпы орта мектебіне қазақтан 

шыққан ұшқыш-әйел, Халық Қаһарманы 

Х и у а з   Д о с п а н о в а н ы ң   е с і м і н   б е р у , 

Сарыағаш ауданындағы №117 орта 

мектебіне Нұрмаханбет Жұматаевтың 

е с і м і м е н   қ а й т а   а т а у ,   Ш а р д а р а 

қаласындағы №3 мамандандырылған мек-


АНА ТІЛІ

7

№40 (1350) 6 – 12 қазан 

2016 жыл


ƏКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ

О Т СТІК


О Т СТІК

ерлерге сын

ерлерге сын

полицияға ортақ міндеттер қойылып, 

к птеген жобаларды бірлесіп іске асыруға 

кірістік.Мәселен, облыстағы құқық 

бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

Сарыағаш ауданында құрылған «Сарбаз» 

еріктілер жасақтарының тәжірибесін 

зге аудан, қалаларға ендіретін боламыз. 

Сонымен қатар 262 учаскелік полиция 

бекетінде қоғамдық кеңестер құрылды.

Учаскелік полиция инспекторларымен 

бірлесіп 1 мыңға жуық қоғамдық к мекші 

кезекшілікке түсуде.

Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт 

Жоспарының 30-қадамына сәйкес Жол-

к лік, учаскелік және ювеналдық поли-

ция қызметкерлері видеорегистратормен 

және кеудеге тағатын видеожетонмен 

қамтылады. Бұл құқық бұзушылықты азай-

тып, қоғамдық тәртіпті сақтауға септігін 

тигізетін болады.Ұлт Жоспарының 

32-қадамына сәйкес облысымызда алғаш 

рет «Қылмыстық құқық бұзу картасы» 

әзірленіп жатыр. Бұл жүйе қылмыстық 

әрекетті немесе оқиғаны ашудың заманауи 

озық тәсілі болып табылады.Бес институционалдық реформаның 

үшінші реформасы, ол – индустриялан-

дыру және экономикалық  сім. Бұл бағыт 

экономикалық  сім мен әлеуметтік 

жағдайдың жақсаруын к здейді. Сонымен 

қатар инвестициялық ахуалды жақсарту – 

негізгі міндеттердің бірі болып табылады.

Индустриялық-инновациялық даму 

бағдарламасы аясында 2016 жылы 16 

жобаны іске асыруға, 27,2 млрд теңге ин-

вестиция тартып, 845 жұмыс орнын құру 

жоспарланған. Бүгінгі таңда, «Шымкент-

май» АҚ  ндірісін кеңейту жобасына 1,9 

млрд теңге инвестиция тартылып, қосымша 

кеңестер туралы» Заңына сәйкес, 40 

мүшеден тұратын облыстық «Қоғамдық 

кеңес» және жалпы мүше саны 323 құ-

райтын әрбір аудан, қалаларда Қоғамдық 

кеңестер құрылған. Қоғамдық кеңестердің 

мақсаты – азаматтық қоғамның мүд-

делерін білдіру және жергілікті деңгейдегі 

шешімдерді талқылау кезінде жұртшылық 

пікірін ескеру.

–   О ң т ү с т і к   Қ а з а қ с т а н   о б л ы с ы 

халық санының  суі, яғни демографиялық 

к рсеткіш бойынша  зге  ңірлерден к ш 

ілгері келе жатқаны белгілі. Жуырда «Ана 

тілі» газетінде демографиялық мәселеге 

арналған «Отан – отбасынан басталады» 

атты проблемалық мақала жарияланған 

болатын. Мақалада бірқатар  зекті 

жайттар атап к рсетілген еді. Мысалы, 

жас отбасыларды әлеуметтік тұрғыдан 

қолдау, тұрғын үймен қамтамасыз ету, ана 

капиталын енгізу және т.б. Бұл ж нінде 

зіңіздің жеке азаматтық ой-пікіріңіз 

қандай? 

Дұрыс айтасыз, киелі Оңтүстік  ңірі 

қазақтың қара домалақтарын к бейту 

жағынан  ңірлер арасында к ш бастайды.

Жылына 80 мыңға жуық сәби дүниеге 

келетін Күнгей үшін бұл мақтанарлық 

жайт деуге болады. Статистикалық 

мәліметтерге сүйенсек, 2016 жылдың 1 

тоқсанына біздегі бала туу  сімі 21,9 мың 

адамға жетіп, бұл 2015 жылдың тиісті 

кезеңімен салыстырғанда 113,9%-ды 

құраған. 

Жалпы облысымызда 169 мыңнан 

астам к п балалы аналар саны тіркелсе, 

оның 6241-і Батыр аналар, 25580-і «Алтын 

алқа» орденімен, 34304-і «Күміс алқа» 

орденімен марапатталған аналар, 8998-

26 жаңа жұмыс орны ашылды.  неркәсіп 

саласын дамыту үшін «Оңтүстік» Ар-

найы Экономикалық Аймағында тоқыма 

кластерін қалыптастыру, облыстың әр 

ауданында индустриалды аймақтардың 

құрылысын жүргізу және дамыту, фар-

мацевтика кластерін қалыптастыру, 

а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ   н і м д е р і н   ң д е у 

бағыттарында ауқымды жұмыстар іске 

асырылуда. 

Сонымен қатар басымды салаларға 

с ы р т қ ы   и н в е с т и ц и я н ы ң   к л е м і н 

ұлғайту мақсатында бірқатар жұмыстар 

жүргізілуде. 

Т ртінші реформа – біртектілік пен 

бірлік. Қазақстандағы қоғамдық келісім 

мен этносаралық татулықты нығайтуды 

к здейтін «Бірегейлік пен бірлік» ре-

формасы Мәңгілік Елге жетелейтін 

бірден-бір белес. Бұл бағытты іске асы-

руда – Қазақстан халқы Ассамблеясының 

р лі ерекше. Бүгінде аталған ұйым та-

рапынан республикалық «Үлкен Ел – 

Үлкен отбасы», «Менің елім», «Нұрлы 

болашақ» сияқты жобалар мен шаралар 

ұйымдастырылып,  туде. Реформаны 

жүзеге асыру мақсатында  ңірлік ас-

самблея жұмысының жаңа бағыттары 

қалыптастырылды. Бұл – қайырымдылық, 

медиация, Қоғамдық келісім кеңестерінің 

қызметі.


Ұлт Жоспарының 5-ші бағыты «Есепті 

мемлекетті қалыптастыру» – Қазақстанның 

ркениетті елге айналуы үшін елімізде 

есеп беретін мемлекетті қалыптастыру 

қажеттілігін к здейді. Осы реформа бойын-

ша жұмыстар екі бағытта жүрізіледі. Ашық-

тылықты және есептілікті қамтамасыз ету.

Ашықтылық бойынша ҚР Президенті 

к і м ш і л і г і н і ң   қ о л д а у ы м е н   « А ш ы қ 

әкімдік» жобасы іске асырылуда, бұл 

жобаның шеңберінде мемлекет тарапынан 

бизнес процестерге к рсетілетін қызметке 

реинжиниринг жүргізіледі. Оның негізі 

епкіні басқару органдары тарапынан 

қабылданатын шешімдерді қабылдау ба-

рысында олардың ашықтығымен баршаны 

қамтамасыз етуге, оңтайландыруға және 

автоматтандыруға бағытталған. 

Есептілік бойынша ҚР «Қоғамдық 

і І, ІІ дәрежелі Ана Даңқы орденімен 

марапатталған аналар және 94288-і 18 

жасқа дейінгі 4 және одан да к п баласы 

бар аналар болып табылады. 

рине, еліміздің болашағы – жас 

отбасыларды түрлі бағыттар бойынша 

қолдау жұмыстары үздіксіз жүріп келеді. 

Біз оған айрықша мән береміз. Мәселен, 

ткен жылы облыста 300-дей жас отба-

сы баспаналы болып, оларға әлеуметтік 

қолдаулар жасалды. Биыл да бұл жұмыстар 

жалғаса бермек. Жыл соңына дейін тағы 

200-ден астам жас отбасы пәтер кілтіне 

қол жеткізетін болады деп жоспарлап 

отырмыз. 

Мұнан б лек,  ңірімізде күнк ріс 

деңгейінен т мен тұратын отбасыларды 

әлеуметтік қолдау ретінде 18 жасқа дейінгі 

балаларға жәрдемақы және аз қамтылған 

отбасыларға атаулы т лем к мегі т ле не-

ді. Алайда тәжірибе к рсеткендей, мем-

ле кеттік қолдаудың т мен болуы к мек 

алушы ларды кедейліктен шығуға ынта-

ландырмайды.

Осыған орай, Мемлекет басшысының 

тапсырмасына сәйкес, бұл бағыттағы 

әлеуметтік к мек пен қолдаудың идео-

логиясы  згертіліп, әлеуметтік қолдау 

шараларының атаулылығын күшейту 

үшін оңтайландырылу және жаңғырту 

жұмыстары жүргізілді.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

қазіргі ұсынатын үш түрлі әлеуметтік 

т лемдер орнына (арнайы к п балалы от-

басылар үшін мемлекеттік жәрдемақы, 18 

жасқа дейінгі балалар үшін мемлекеттік 

балалар жәрдемақысы) атаулы әлеуметтік 

к мек жаңа форматы енгізілетін болады. 

Оның мәні, шындығында қиын жағдайға 

тап болған және объективті себептерге (жасы, денсаулық жағдайы, мүгедектік 

және  зге әлеуметтік осалдық) байланыс-

ты осы жағдайдан шыға алмайтын отба-

сыларға шартсыз к мек ұсынылатын 

болады. 


Отбасындағы еңбекке қабілеттілігін 

сақтаған, к мек алушы үміткерлер 

белсенді бағдарлама қатысушысы ретінде 

әлеуметтік қолдауды шартты ақшалай 

түрінде алатын болады (кәсіби дайындық, 

әлеуметтік жұмыс орындарын құру, 

жұмысқа орналастыру және т.б.). 2015 

жылдан бастап жоғарыда аталған шарт-

ты ақшалай к мек, яғни « рлеу» жо-

басы облысымыздың т рт аймағында 

пилоттық режімде жүзеге асырылды. 

Нәтижесінде, жобаға 139 отбасы (913 адам) қатысып, оның еңбекке жарамды 

167 отбасы мүшелері жұмыспен қамтудың 

белсенді шаралармен қамтылды. 2016 

жылы « рлеу» жобасын жүзеге асыру-

ды облыстың барлық аймағында енгізу 

жоспарланып, 2512 отбасын (14927 адам) қамту к зделуде. Бүгінгі таңда 361 

отбасыға  (2171 адам) шартты ақшалай 

к мек т леніп, еңбекке жарамды 242 

отбасы мүшелері жұмыспен қамтудың 

белсенді шараларына қатысып отыр. 

ҢІРДІҢ  НДІРІСІ 

РКЕНДЕП КЕЛЕДІ

– Бүгінде  зіңіз жақсы білесіз. Елбасы ңірлер мен аймақтардың дамуына үлкен 

к ңіл б ліп отыр. Осы орайда, ырысы мен 

берекесі тасыған, шырайлы Шымкент 

қаласын еліміздегі үшінші мегаполиске 

айналдыру межесін белгіледі. Облыстың 

әлеуметтік-экономикалық дамуынан б лек, 

рухани келбетіне, бұл ретте қолға алынып 

әсерін тигізуде.Соған қарамастан, жалпы 

облыстың ірі  неркәсіп кәсіпорындарында 

ндіріс к лемінің  суі байқалады. Атап 

айтқанда, 2016 жылдың 5 айында облыста 

345,8 мың тонна ұн  ндірілді немесе  ткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 

15%-ға артты. Бұл ретте, «Алтын-дан», 

«Дани-нан», «Кasimhan Grain Products», 

«Grain House 555», «Miller & K» ЖШС 

сияқты ірі кәсіпорындардың табысты 

жұмысын айтуға болады. Сәйкесінше, 

тиісті мерзімде 9845 тонна сүт  німдері (о.і. 

«Компания Фудмастер-Шымкент» ЖШС) 

ндіріліп, жалпы к рсеткіш 29,3 %-ға арт-

ты. Таратып айтсақ, 1607 тонна балмұздақ 

(о.і. «Балмұздақ» ЖШС)  ндіріліп,  ткен 

жылмен салыстырғанда 63,5 %-ға артты, 

11053,6 мың литр сыра (о.і. «Шымкент 

сыра» ЖШС)  ндіріліп, 1,5 %-ға артты, 

37107,0 мың литр алкогольсіз сусындар 

(о.і. «ВИЗиТ» АСЗ», «Рауан» ЖШС) 

ндіріліп, 59,9 %-ға артты. 

Мұнай  німдерінің де к лемі ұлғайған. 

Жыл басынан бергі 5 айда 1930,1 мың 

тонна мұнай  німдері («ПетроКазахстан 

Ойл Продактс» ЖШС)  ндіріліп, 45,5 %-ға 

артты.


Салалардың негізін құрайтын ірі және 

орта кәсіпорындарында  ндіріс к лемінің 

с у   с а л д а р ы н а н ,   ж а л п ы   н е р к ә с і п 

мол  нім алуды к здеуде. Айта кету керек, 

болашақта тоқыма кластерінің орталығына 

айналуы тиіс Оңтүстік  ңірінде бүгінде 

құны 27,8 млрд теңге болатын 10 жоба іске 

асырылып, 2,2 мың жұмыс орны ашылған.

Атап айтқанда, облыстағы мақта тал-

шы ғын  ңдейтін ірі тоқыма кәсіпорындар 

– «Ютекс» АҚ-ның қуаттылығы –18000 

тонна болса, «Меланж» АҚ – 5000 тонна, 

«Окси текстиль» ЖШС – 6200 тонна және 

мақта линтнен жұмыс жасайтын «Хлопко-

пром целлюлоза» ЖШС-ның қуаттылығы 

– 3000 тонна. Жалпы, облыстағы тоқыма 

кәсіпорындарының жобалық қуаттылығы 

32200 тоннаны құрайды. ТҮРКІСТАН ТУРИСТІК 

КЛАСТЕР РЕТІНДЕ ДАМИДЫ

– Тарихи орындарға бай  лкеде туризмді дамыту бағытында қандай жұмыстар 

атқарылып жатыр? 

–   Т о ғ ы з   ж о л д ы ң   т о р а б ы н д а 

орналасқан Ұлы Жібек жолының жүрегі 

– Оңтүстік  лкесінде туристік кластер 

құру мақсатты жұмыстарымыздың бірі. 

Бүгінгі таңда  ңірдің туристік потен-

циалын күшейтіп, дамытуда саладағы 

инфрақұрылым жайы реттеліп, арнайы 

маршруттар жасалуда. Алдағы 2016-2020 

к р месі шеңберінде ұсынылатын ту-

р и с т і к   м а р ш р у т т а р д ы ң   б о й ы н д а ғ ы 

инфрақұрылымдарды ретке келтіру 

жұмыстарын жүргізу, туристік нысандарға 

алып баратын жол бойында туристік 

к рсеткіштерді орнату жоспарланып 

отыр. Тарихи-мінәжат ету туризмін да-

мыту мақсатында Түркістан қаласында 

« С а я х а т ш ы л а р ғ а   қ ы з м е т   к р с е т у 

о р т а л ы ғ ы »   ж ә н е   « Х а л ы қ   қ о л н е р і 

шеберлерінің орталығы» салынды, сондай-

ақ, «Тарихи-мәдени этнографиялық 

мұражай» жұмыс жасауда. Соңғы үш жыл-

да Сауран қалашығына, Үкаш ата және 

Гауһар ана кесенелеріне баратын жолдар 

салынды, сондай-ақ «Ақбура» кесенесіне 

баратын жол құрылысының жобалық-

сметалық құжаттары әзірленді. Бұдан 

б лек, Отырар ауданындағы әл-Фараби 

мұражайын қайта қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілуде. 

ЭКСПО – 2017 халықаралық маман-

дандырылған к рмесін ұйымдастыру 

ж ә н е   т к і з у   а я с ы н д а   Ж і б е к   ж о л ы 

бойында маршруттар әзірленіп, ол 

маршруттарға Түркістан қаласы, Оты-

рар, Бәйдібек аудандарының нысандары 

енгізілді. Түркістан қаласы Оңтүстік 

Қазақстан облысында тарихи-мәдени 

құндылығымен ерекше орын алатын, 

ңірдің рухани орталығы болып та-

былатын қала. Жыл сайын Түркістан 

қаласында тарихи-танымдық, мінәжат 

ету мақсатында 900 мыңнан астам адам 

келеді. Осыған орай, қаланы арнайы 

«Түркістан» туристік кластер ретінде 

дамыту мақсатында бірқатар жұмыстар 

ж ү р г і з і л у д е .   А т а п   а й т қ а н д а ,   К н е 

Түркістан қаласын жаңғырту бойынша 

эскиздік жоба әзірленді. Жобаға сәйкес, 

Қ.А.Ясауи кесенесінің аумағын аббат-

тандыру, шығыс үлгісіндегі моншалар 

(хаммам), сау да орындары мен мей-

рамханалар, ойын-сауық орталықтары 

мен қонақүйлер, туристерге арналған 

алаңшалар, саябақтар салу жоспарлануда. 

Қазіргі таңда эскиздік жобалар әзірленуде. 

Қ.А.Ясауи кесене аумағынын (99,6 га) 

дамыту концепциясы ҚР Мәдениет және 

спорт вице-министрі Ғ.Ахмедьяровтың 

т рағалығымен  ткен мәжілісте қаралып, 

жоба жалпы концептуалдық тұрғыдан 

мақұлданды. Осыған орай 99,6 га жер 

учаскесіне егжей-тегжей жоспарын 

әзірлеуге қалалық бюджеттен 6,0 млн.

теңге б лінді. Сонымен қатар аталған 

а у м а қ т а   о р н а л а с қ а н ,   қ а л ы п т а с қ а н 

қ ұ р ы л ы с   н ы с а н д а р ы н а   б а ғ а л а у 

жұмыстарын жүргізу үшін қалалық бюд-

жеттен 1,7 млн теңге б лініп отыр. «Аста-

на Конвеншн Бюро» ЖШС тәжірибесі 

бойынша практикалық жұмысты енгізу 

бойынша атқарылған жұмыстар тура-

лы тарқатып айтсам, 2015 жылдың 15 

қазанында Оңтүстік Қазақстан облыс 

әкімдігінің №325 Қаулысымен «Ontustik 

tourism Center» Туристік ақпараттық 

орталығы» мемлекеттік коммуналдық 

мекемесі құрылды. 

Туристік ақпараттық орталықта (әрі 

қарай – орталық) «Бір терезе» қағидасы 

бойынша жергілікті тұрғындарға және 

шетелдік туристерге қызмет к рсету 

механизмін енгізу, яғни ішкі туризм 

бағытында жұмыс жасайтын туристік 

м е к е м е ,   г и д - э к с к у р с а в о д ,   к л і к 

компанияларының  кілдерін орналасты-

ру жоспарланып отыр. Орталық база-

сында туристік бизнес  кілдеріне қызмет 

сапасын арттыру мақсатында семинар-

тренингтер  ткізу жоспарланған. 

Енді аймағымызға жыл сайын келіп, 

демалып жүрген шетелдік және отандық 

туристердің жай-күйіне тоқталсам. 

ңіріміздің демалыс аймақтарындағы 

орналастыру орындарына  ткен жылы 

144 мыңнан астам қонаққа қызмет 

к рсетілсе, соның 11 мыңнан астамы 

шетелдік туристер екен. Орналастыру 

орындары мен к рсетілген қызмет к лемі 

былтыр 1 915,3 млн теңгені құрап, 2014 

жылмен салыстырғанда 24 %-ға артып 

отыр. Соның ішінде, ерекше атап  тетін 

жағдай,  ткен жылы Түркістан қаласына 

келген келушілер саны 981 300 азаматты 

құрады. 


А л   е р е к ш е   қ о р ғ а л а т ы н   т а б и ғ и 

аумақтарда 2015 жылы ішкі туризм 

бойын ша 18 736 адамға, кіру туризмі 

бойынша 1772 адамға қызмет к рсетіліп, 

оның к лемі 19 537 753 теңге құрап, 2014 

жылмен салыстырғанда 29% артып отыр. 

–  Басшылық қызметіңізде қандай 

мәселеге бірінші кезекте ерекше мән 

бересіз? Ойға алған және де орындалған 

жоба-істеріңіз к п пе?

–  Меніңше, кез келген басшы  зі 

жетекшілік ететін ұжымда, ең алды-

мен, тәртіп мәселесіне жіті мән беруі 

тиіс. Себебі тәртіп болған жерде ғана 

жүйелі жұмыс пен оңды нәтиже бола-

ды деп есептеймін. Сәйкесінше, тәртіп 

орнаған жерде жауапкершіліктің де қатар 

жүрері с зсіз. Мұндай қасиетке ие маман-

нан оңды нәтижелі жұмыс күтуге бола-

ды. Сондықтан, тәртіп, жауапкершілік, 

нәтиже –менің үнемі назарымдағы мәселе. 

Ал ойдағы жобаларға келсек, жоспарымыз 

те к п. Оның бірқатарымен б лісіп те 

үлгердім. Ендігісі, киелі Оңтүстіктегі 

оңды істердің қатарын одан әрі к бейтуде 

аянбай еңбек етіп, нәтижелі жетістіктерге 

қол жеткізу ғана. Оның барысын алдағы 

уақыттарда міндетті түрде к ріп, таныса-

тын боласыздар. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал