Бүгінгі санда: Демография дем бере бастады Кинодағы пірім – Абдолла Қарсақбаевжүктеу 0.96 Mb.

бет11/11
Дата09.03.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қызметкер:

Клубта қызмет етіп жүргеніме бір 

жыл болды. Жұмысым  зіме ұнайды. 150 мың 

айлық аламын. Қарамағымызда 60 қызметкер жұмыс 

істейді. Оның 4-еуі жалғызбасты аналар, 20-сы жұмыс 

пен оқуын қатар алып жүрген даяшы студенттер. Сондай-ақ, 

тазалыққа жауап беретін 10 шақты жұмысшымыз, 12 күзетшіміз 

бар.

Күзетші:

Клубқа жастардан б лек, әншілер, елімізге танымал тұлғалар да келіп 

тұрады. Кіре берісте тексерістен  ткізгеннен соң, қолдарына таңба басты-

рып түнгі клубқа кіргіземіз. Ішімдік ішілген соң бұл жерде т белес-жанжалдар 

жиі боп тұрады. Алайда күзетші болған соң біз осы жердің тыныштығын 

қадағалауға міндеттіміз. 

Даяшы:

Түнгі клубта ішімдіктерге сұраныс  те жоғары. Бұрын арақ ішіп 

үйренген қонақтар шетелдік ішімдікке де үйренді. Басты  тетін 

ішімдіктеріміз сыра, коктейл, виски және мартиниге қонақтар 

к птеп тапсырыс беріп жатады. Айлығымыз қызмет 

к рсетуімізге байланысты. Бізде  бастапқыда 5%, бір айлық 

тәжірибеден  ткен соң 6%, мәзірді толық білетін 

тәжірибелі даяшылар 7-8%-ға дейін ақша ала 

алады. Ең азы 60-70 мың, к бі 150-170 мың 

к лемінде табыс табады. 

12

№40 (1350) 

6 – 12 қазан 

2016 жыл


АНА ТІЛІ

Кинодағы пірім –

Кинодағы пірім –

Абдолла Қарсақбаев

Абдолла Қарсақбаев

Құрылтайшы және шығарушы: «ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 272-87-30 

kaz_gazeta@mail.ru

www.kazgazeta.kz

Бас редактор 

Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 

бiрiншi орынбасары 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 

орынбасары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Ақбота ИСЛӘМБЕК – Тіл мәселелері және мәдениет

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Білім және ғылым

Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Ақпарат және әлеуметтік мәселелерФототiлшi

Азамат ҚҰСАЙЫНОВБеттеуші

Нұржан АСАНОВ 

Корректор

Динара МАСАКОВАХатшы-референт

Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 

Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 

№7345-Г куәлiгi берiлдi.

Газет аптасына бір рет шығады.

«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 

газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.

«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 

редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 

нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 

бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 

Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 

орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 

 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 

 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты

Тапсырыс № 1528/1561

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 

аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:

Еркеғали БЕЙСЕНОВ (Астана) 8 775 205 65 84

Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81

Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33

Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84

Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ruҚоғамдық негіздегі кеңесшілер:

Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор

Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері

Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану  

ақысы төленген

Кезекшi редакторАбылайхан ЖҰМАШЕВ

Таралымы 20020

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 

2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)Бөлім редакторлары: 

267-40-07E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

050013, Алматы қаласы, 

Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

БАСҚОСУ

РУХАНИЯТ


Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, қазақ мәдениетіне, қазақтың кино өнерінің алтын 

қорына мол үлес қосқан, қазақ балалар киносының негізін қалаған талантты кинорежиссер Абдолла 

Қарсақбаевтың туғанына биыл 90 жыл. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы 

мен «Нұрғиса Тілендиев» қоғамдық қоры бірлесе отырып «Абдолла Қарсақбаевтың мұрасы және 

патриоттық тәрбиенің өзекті мәселелері» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. 

Нұржұман ЫҚТЫМБАЕВ:

Астанадағы жыр кеші

Астанадағы жыр кеші

Жарты ғасырдан соң...

Жарты ғасырдан соң...

МИРАС


Археологияға арналмақ

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

ткен мереке «Жастар» спорт сарайының 

маңынан бастау алды. Облыс басшысы 

бастаған меймандар алдымен қаладағы 

.Жолдасбеков атындағы экономика 

және құқық академиясы, Талдықорған 

политехникалық колледжі сынды бірқа-

тар оқу орындарының стендтері мен 

ма ман дықтар бойынша тігілген к рме 

жұ мыстарын тамашалады. Сонымен қатар 

мерекеге орай ұйымдастырылған «Анам 

және мен – 2016» байқауын тамашалап, 

бүлдіршіндердің  неріне ризашылығын 

білдірді. 

«Жастар» спорт кешенінің маңын дағы 

Талдықорған к псалалы ауруханасы және 

қаладағы  неркәсіп орын дарының тыныс-

тіршілігі мен жетіс тік терін к рсететін 

к рмені арала ған қонақтар К к туымыз 

ілінген 92 метрлік бағананың түбіндегі 

Қазақстан халқы Ассамблеясы облыстық 

филиалының ұйымдастыруымен тігілген 

этномәдени орталығында болып, этнос 

кілдерінің  нерін тамашалады. Сонымен 

қатар «Жастар» мәдениет және демалыс 

саябағындағы ұзыннан-ұзақ жайылған 

үстелдегі 100 метрлік алма пирогын к ріп, 

к рермендер мен мәртебелі қонақтар 

рекордтық ұзындық  лшемінде пісірілген 

астан дәм татты. 

р тойдың к рігін қыздыратын, 

тарихқа елеулі оқиға болып таңбаланатын 

жайттардың болатыны с зсіз. Мұндай 

к рініс Қала күні мерекесінде де орын 

а л ы п ,   ә д е б и е т к е   қ ұ м а р   х а л ы қ т ы ң 

мерейін  сірді. Ол ақиық ақын Мұқағали 

Мақатаевтың ескерткішінің салтанат-

ты ашылу рәсімі. Аталмыш игі шара 

мұзарт таудың мұзбалағы жазған жа-

лынды жырлармен басталды. Рухани 

шарада облыс әкімі Амандық Баталов, 

Жұлдыз Мұқағалиұлы Мақатаев с з 

с йледі. Сонымен қатар, халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, 

Белгілі ақындар  ділғазы Қайырбеков, 

Дәулетбек Байтұрсынұлы  лең оқыды. Ізгі 

тілектер мен жыр шашудан кейін Бақытгүл 

Мұқағали келіні бастаған зиялы қауым 

ақын ескерткішіне гүл шоқтарын қойды.

Жылдан-жылға гүлденіп келе жатқан 

әсем қаланың мәдениет күніне арналған Бүгін Қазақстан Республикасы 

Ұлттық музейінде Қазақстандағы 

Италияның мәдениет жылы аясын-

да Джанкарло Лигабуе қорының 

қолдауымен еліміздегі Италия елшілігі 

алғаш рет Қазақстандағы италияндық 

археологиялық зерттеулер семинарын 

ткізеді.

Семинардың  туіне ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі, ҚР Ұлттық музейі, 

Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет инсти-

туты және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

жанындағы К.Ақышев атындағы архео-

логия ғылыми-зерттеу институты қолдау 

білдіріп отыр. Шарада Лигабуе қорының 

1998 жылдан бері Қазақстан ғылым акаде-

миясы  .Х.Марғұлан атындағы археоло-

гия институтымен және Француз ұлттық 

ғылыми-зерттеу орталығымен бірлесіп 

жүргізген зерттеулерінің қорытындысы 

мерекелік концерт те қазақтың арғы-бергі 

тарихын қозғаған ғажайып к рініспен бас-

талды. Игі шарада облыс әкімі Амандық 

Баталов құттықтауын жеткізді. 

– Қадірменді талдықорғандықтар мен 

қонақтар! Сіздерді Қала күні мерекесімен 

шын жүректен құттықтаймын! Барша 

қала тұрғынына қуанышқа толы сәтті 

күндер, әр шаңыраққа бақ-береке, жас-

тарға асыл арман, ізгі мақсат тілеймін. 

зінің әсем келбетімен алыстан к з 

тар  татын шаһарымыздың күн сайын 

жаңа рып, к з алдымызда одан әрі гүл-

денуі – бәріміз үшін зор қуаныш, – дей 

келе, облыс орталығының айшықты 

ажары мен болашағы жайын с з етіп, 

атқарылып жатқан жақсы істер мен баян-

ды бастамаларға тоқталып  тті. Сонымен 

қатар Бразилияның Рио-де-Жанейро 

қаласында  ткен 15-ші жазғы Паралим-

пиада ойындарында пауэрлифтингтен 

күміс медаль иегері атанған Раушан 

Қойшыбаеваға жеңіл авток ліктің кілтін 

және 11 млн. 500 мың теңгенің сертифика-

тын табыстады. Аталмыш Паралимпиада 

ойынында жетінші орын иеленген Гүлбану 

Абдыхалықоваға 1 млн. 500 мың теңгенің, 

ал қос паралимпиадашыны дайындаған 

пауэрлифтингтен Алматы облысының аға 

жаттықтырушысы Денис Орловқа 5 млн. 

750 мың теңгенің сертификатын табыс 

етті. 

Салтанатты жиында Талдықорған қ а л а с ы н ы ң   ә к і м і   Б а ғ д а т   Қ а р а с а е в 

шаһар тұрғындарын аталмыш мереке-

мен құттықтап, Ұлы Отан соғы сының 

ардагері  Тоқтарбай  Қана пья нов ты, 

«Ерлік» мүгедектер қоғам дық бірлес-

тігінің т райымы Роза Ақжаркенова 

м е н   о б л ы с т ы қ   ж о ғ а р ғ ы   с п о р т т ы қ 

шеберлігі мектебінің директоры, Бейжің 

О л и м п и а д а с ы н ы ң   қ о л а   ж ү л д е г е р і 

Нұрбақыт Теңізбаевты «Талдықорған 

қаласының Құрметті азаматы» атағымен 

марапаттады. Бұдан соң спортсүйер жа-

стар мен  нерпаздар шеруі  тті. Кеш соңы 

тамылжыған ән мен күмбірлеген күйге 

ұласты. 

Асыл СҰЛТАНҒАЗЫ

ТАЛДЫҚОРҒАН

ұсынылады. Қор Венеция қаласында 

орналасқан, Қазақстан және 14 мемлекетті 

құрайтын Лигабуе қауымдастығына 

жетекшілік етеді.

Зерттеу қорытындыларын профессор 

Елена Баринова, Арман Бейсенов, Гүлнар 

Жұмабекова және Қырым Алтынбеков 

ұсынбақ.


Айта кетейік, Лигабуе қорының ал-

ғашқы зерттеулері Қазақ Алтай жерін дегі 

сақ дәуіріне (б.д.д. 750-300 жж.) жата-

тын қорғанды қазудан басталды. Зерттеу 

жұмысының ең маңызды жетістігі Шығыс 

Қазақстандағы Берел алқабынан табылған 

патша қорғандар тізбегі болып табылады. 

Үш жыл ішінде жүргізілген археологиялық 

жұмыстардың нәтижесінде екі мыңнан аса 

құнды жәдігерлер табылды. Ж.С РСЕНОВА

АСТАНА


А

б д о л л а   Қ а р с а қ б а е в т ы 

халық  згеше  рнегімен 

қазақ киносының к шін 

р г е   с ү й р е г е н   с а н а у л ы   қ а з а қ 

режиссерлерінің бірегейі ретінде 

таниды. Талай к рерменнің к ңілін 

жаулаған туындылары бүгіндері 

классикаға айналды. «Ботаг з», 

«Қилы кезең» фильмдерінің екінші 

режиссері болды. «Бандыны қуған 

Хамит», «Балалық шаққа саяхат», 

«Бауырым менің», «Мазасыз таң», 

«Біздің Ғани», «Жүйрік болсаң, 

озып к р» фильмдерінен  зіндік 

қолтаңбасын аңғару қиын емес. 

Ал «Менің атым Қожа», «Алты жа-

сар Алпамыс» сынды фильмдері 

қазақ кино  нерінің жауһарына ай-

налды. Алғашқысы Франциядағы 

Канн фестивалінің дипломына ие 

болғанын, «Қазақфильмнің» алғашқы 

халықаралық деңгейде танылған 

фильмі екені де к птің есінде. Ал 

«Алты жасар Алпамыс» фильмі 

Бүкілодақтық Х кинофестивальдің 

жүлдегері атанды. Сол «Менің атым 

Қожа» фильмімен қаншама ұрпақ 

тәрбиеленіп,  сті?! Режиссер үшін 

бұдан асқан бақыт жоқ шығар, сірә?! 

Конференцияны ашқан кино 

қайраткері, Қазақ Ұлттық  нер 

академиясы кино және телевидение 

ф а к у л ь т е т і н і ң   п р о ф е с с о р ы 

Шаяхмет Имашев режиссермен 

алғаш таныстығы жайлы айта келе, 

оның ешкімге ұқсамайтын мінезін, 

Астанада Тәуелсіздіктің 25 

жылдығына арналған «Қуатты  ңір 

– қуатты Қазақстан» бағдарламасы 

аясында Ақт бе облысының 

күндері  тті. Шараны ҚР Ұлттық 

академиялық кітапханасында 

ақт белік ақын  Ертай Ашықбаев 

«Ассалаумағалейкүм, Астана!» атты 

шығармашылық кешімен ашты.

Елордаға есендесе келген Ертай 

ақын биыл мерейлі 60 жасқа толып 

отыр. Осы жасына дейін кіндік қаны 

тамған  ңірден жырақтаған жоқ. 

Шығармашылық кешін  зімен бірге 

Ақт беден ере келген қаламдас інісі 

Бауыржан Бабажанұлы әзілмен әрлеп, 

нақылмен нәрлеп жүргізіп отырды. 

Жиналған к пшілік ақынның әртүрлі 

тақырыптағы  леңдерін  з оқуында 

тыңдап, бір серпіліп қалды.

Кеште с з алған Жазушылар 

одағы Астана қалалық филиалының 

т рағасы, белгілі ақын Несіпбек 

А й т ұ л ы :   « Н ұ р п е й і с   Б а й ғ а н и н д і 

айтпағанның  зінде, Ақт бе дегенде, 

менің ойыма Қуандық Шаңғытбаев, 

тежан Нұрғалиев, осы күндерге 

дейін бағасын ала алмай келе жатқан 

қазақтың ұлы классигі Сағи Жиен-

Ұстаздар мерекесі қарсаңында Қазақ 

мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

университетінде жоғары деңгейде 

ұйымдастырылған Қазақ филологи-

ясы және әлем тілдері факультетін 

1966 жылы бітірген түлектермен 

кездесуге арналған «Сағыныш» атты 

әдеби-сазды кеш  тті. 

Кешке қатысушы қонақтарды уни-

верситет ұстаздары мен студенттер 

к теріңкі к ңіл күймен қарсы алып, 

гүл шоқтарын ұсынды. Олар алдымен 

университетті аралап, мұражаймен та-

нысып шықты. 

Кездесуді Қазақ мемлекеттік Қыз-

дар педа гогикалық университетінің 

Қазақ фи лологиясы және әлем тілдері 

факультетінің деканы Алтынай Тымбо-

лова құттықтау с збен ашып, кешті  зі 

жүргізіп отырды. 

–   Б ү г і н   т а ғ ы л ы м   к е ш і .   Б ү г і н 

сағыныш кеші. Бүгін қауышу кеші. 

Сондықтан  ткен күндерден естелік 

б лісетін бүгінгі кездесу кешімізді 

«Сағыныш» деп атадық. Сонау алпыс 

алтыншы жылы осы факультетті 34 қыз 

боп бітірген бұл кі сілердің бүгінде алды 

75 жаста. Бүгін арамызға сол бітірген 34 

қыздың 14-і келіп отыр. Кезінде жап-

а л ғ ы р л ы ғ ы   м е н   е л ж а н д ы л ы ғ ы н 

ерекше атап  тті: «Абдолла ағамен 

1978 жылы киностудияның дубляж 

залында етене жақын таныстым. 

бекең қолында дорбасы, аузында 

темекісі, аса бір жақсы к ңілде 

екен.  лдекімдерді іздеді. Кенет 

м а ғ а н   қ а р а п :   «

й ,   с а р ы   б а л а , 

неғып отырсың, қауырт жұмысың 

болмаса менімен жүрсеңші» деді 

де, ала ж нелді. Сол кездесу мен 

үшін  те қымбат.  ңгіме барысында 

тағы бір фильм түсіру ойда барын, 

с о н ы ң   ж ұ м ы с ы м е н   к п   ж е р д е 

болғанын, осы жолы Талдықорған 

облысын аралап қайтқанын айтты. 

Ол фильмнің аты «Бандыны қуған 

Хамит» болатынын сол жолы естіп 

е д і м .  

б е к е ң н і ң   б ү г і н г і   к ң і л -

күйін байқап, осындай бір ашық-

жарқын отырысты пайдаланып, 

жақын танысқым келіп,  зімнің 

қайдан екенімді, шыққан тегімді 

айта бастадым. Абдолла аға с зімді 

б лмей,  те бір мейірбандықпен 

«маған іні боласың» деп еді. Осы 

жолы Алматы облысының Кеген 

ауданында «К лсай» деген к л бар 

екенін, біздің ауыл жақтың табиғаты 

керемет және кино түсіруге әбден 

қолайлы екенін, Шарын деген  зенде 

«К ртоғай» деген тоғайлы сай барын, 

«түсіретін жерді сол жақтан іздемейсіз 

бе?» деп ойымды ортаға салдым. 

Саты деген ауылда туып- скенімді, 

сол ауылда әке-шешем тұратынын 

баев келеді. Сағидың қаламынан 

құйылып түскен м лдір жыр, Абай 

айтпақшы,  леңдегі «сылдыраған 

ңкей келісім» қазақ поэзиясында  те 

сирек. Міне, кешегі  тежандардың, 

Қ у а н   а ғ а л а р д ы ң ,   С а ғ и л а р д ы ң , 

Есенбайлардың  поэзияда тігіп кеткен 

үлкен байрағын қазір ұстап тұрған – 

осы Ертай» деді. Сондай-ақ, сықақшы 

К пен  мірбек Ақт бе жерінің қадір-

қасиетін ақын тағдырымен байланыс-

тыра с йледі.

Студенттік жылдардың қызығын 

Ертай Ашықбаевпен қатар  ткізген 

саясаткер  міржан Қосанов,  жа-

зушы Толымбек  бдірайым және 

ақынның курстасы, суретші Сейсен-

хан Махамбет те кеш иесі ж нінде 

кеңінен толғап, келісті пікірлер айтты. 

Ақт белік талантты әнші Жадыра 

Арыстанова Ертай Ашықбаевтың 

с зіне жазылған әндерді шырқап, 

кеш соңында қонақтарға ақынның 

«Мешін жылы Бабатайда туғалы» 

атты биыл жарық к рген жыр жинағы 

таратылды.Е. БОЛАТҰЛЫ

АСТАНА


жас  рімдей қыздар бүгінде ардақты 

әже, аяулы ана, асыл жар, құрметті 

ұстаз атанған...» дей келе, факультет 

деканы Алтынай Ораз бек қызы қатысып 

отырған 14 түлекті ерек ше ыстық 

ықыласпен таныстырып  тті.

Кезек «Сыр-сұхбат» айдарына 

келгенде, бүгінгі жас толқын ерек-

ше ықыласпен тыңдап,  мірлеріне 

сабақ алғандай әсерде болды. 1966 

жылғы түлектер, атап айтқанда Лиза 

Қ о ж а х м е т о в а ,   Б е к е м к ү л   Б а т ы р -

бекқызы, Айша Хұсайынова, Бақыш 

Хұсайынханова, Ырысалды Нүкенова, 

Б а к и р а   Н а я т б е к о в а ,   Т ы н ы ш т ы қ 

Абсалықова, Жәмкеш Абдрасулова, 

спет Жағыпарова, Нүрзия Жәмен-

тікова, Нүрила Сағатбекова, Ханшайым 

Пірімбетова, Роза  кімжанова, Дина 

Жанғазина, Зағипа Абибуллаевалар 

мір жолдарынан естеліктер айтып

студенттік жылдарды сағынышпен еске 

алды. 

Кеш әсерлі  тті. Қонақтарға арна-лып, музыкалық құттықтаулар жолдан-

ды. Арнайы кездесуге келген 1966 жылғы 

түлектердің кеуделеріне университеттің 

т сбелгісі тағылды. Бағдагүл БАЛАУБАЕВА  

айтып, қонаққа шақырдым. Ол кісі 

риза болып, келісімін бергендей 

б о л д ы .   К п   ұ з а м а й ,  

б е к е ң д і 

ертіп мен  з ауылыма келдім. Бұл 

бір ұмытылмас күндер еді. Менің 

әкем Имашпен екеуі түйдей құрдас 

болып шықты.  кем ауылға ғана 

емес, ауданға, қала берді, облысқа 

белгілі ұстаз болатын. Қазір ойласам, 

сол жылы екеуі де елудегі жігіт 

ағалары екен ғой.  деттегідей ұлы 

режиссердің құрметіне арналып 

дастарқан жайылды». 

Конференция барысында режис-

сер дің ұлы Тоқтар Абдоллаұлының 

әкесі жайлы фильмінің тұсаукесері 

болды. Фильмде Абдолла Қар сақ-

баевтың балалық шағынан бастап 

мір жолы қамтылады. Атақты кино 

м а й  т а л м а н ы   Г . Р о ш а л ь   б о л а ш а қ 

фильм дерге лайықты жастарды іздеп 

Жамбылдың  жырларын  мә   нерлеп 

әрі жаңылыспай, жатқа айт қан  жет, 

алғыр бала Абдолланы алғаш байқаған 

екен. Осылайша 1943 жылы Алматыда 

ашылған кино-актер мектебінің 

алғашқы түлегі болыпты. Фильмде 

Мұрат  уезов, Олжас Сүлейменов, 

Шерхан Мұртаза, Ильфа Жансүгірова-

Жан досова, Досхан Жолжақсынов, 

Д а р и ғ а   Т і л е н д і к е л і н і ,   И г о р ь 

Вовнянко сынды қайраткерлердің 

режиссер жайлы естеліктері оның 

адами-тұлғалық бейнесін айрықша 

аша түскен. Мәселен, оның басшы-

л ы  ғ ы м е н   т ү с і р і л г е н   қ а й   к и н о 

болмасын, ол әр актермен жеке 

с йлесіп, сценарийді ой елегінен 

ткізіп, фильмді ерекшелендіруге бар 

жанын салатынын ұғыну қиын емес. 

«Менің атым Қожа» фильмінде басты 

р лді сомдаған Нұрлан Сегізбаев 

түсірілім алаңындағы әр сәттің  зі 

үлкен актерлік мектеп болғанын тілге 

тиек етті. «Абдолла аға сценарийде 

жазылған мәтінді бала тіліне келтіріп, 

түсіндіріп жеткізетіні таңдандыратын. 

К е й д е   о н д а   ж а з ы л  ғ а н   с з д е р д і 

қиынсынып, жаттамай келетін кезім 

болған. Бірақ Абдолла ағаның бала 

тілін тауып, р лге жан-тәніммен 

кіруге құлшындыруы ерекше сергектік 

сыйлайтын» деді ол. 

Конференцияға қатысқан қо-

нақтар ішінен белгілі актер, Қазақ 

КСР-нің халық артисі Нұржұман 

Ықтымбаев та  з естеліктерімен б -

лісті. «Абдолла ағаға менің к ңілім 

б лек. Күні бүгінге дейін мен ол 

кісіні әке деймін. Клара шешемді 

шеше деймін. Тіпті кинодағы менің 

пірім – Абдолла Қарсақбаев еді. 

Шетелдің қай мемлекетіне барсам 

да, қай фильміне түссем де, жанымда 

А б д о л л а ,   Ш ә к е н ,   Ж а н т р и н 

ағаларым жүргендей сезінемін. ГИК-

та режиссурадан сабақ берген Андрон 

К о н ч а л о в с к и й   А б д о л л а   а ғ а н ы ң 

ф и л ь м д е р і н   т ә ж і р и б е л і к   қ ұ р а л 

ретінде пайдаланатын» дей келе, 

бүгінгі қазақ киносында осындай 

р е ж и с с е р л а р м е н ,   а к т е р л а р м е н 

етене байланыс орнатып, шеберлік 

сағаттарын  ткізу жоқтың қасы 

екеніне қынжылысын білдірді. 

Қадыр Бегалин «Алты жасар 

Алпамыс» фильмін түсірудегі қы-

зықтарды, Абдолла ағаның Алпамыс 

р лін сомдаған балаға әр қимылын, 

әр с зін  зі айтып, к рсетіп беретінін, 

актерлермен бірлесе жұмыс істейтінін 

еске алды. Абдолла ағаны қазақ 

киносының корифейі деу артық емес 

екенін айтты. Сонымен бірге зайыбы 

Клара Хамитқызы, белгілі қаламгер 

Аян Нысаналин, Майра Омарова, 

Нәзі кен Алпамысқызы режиссердің 

шеберлігі хақындағы ойларымен 

б лісті.

Ақбота ИСЛ МБЕК

АТАМЕКЕН


Әсем келбетімен көз 

тартатын шаһарМәдениетіміздің өркендеп, экономи камыздың дамып келе жатқанын көрсететін 

игі шаралар көптеп ұйымдастырылуда. Бағзыдан жалғасын тапқан салт-

дәстүріміз бен этнос өкілдерінің ұстанымын танытатын, жастарды отансүйгіштікке, 

бауырмалдыққа тәрбиелейтін, күллі құндылықтарымызды бағалап, жетістіктерді 

паш ететін мереке өз жалғасын тапты. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан 

Талдықорған қаласының күні тойланды.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал