Бүгінгі санда: Демография дем бере бастады Кинодағы пірім – Абдолла Қарсақбаевжүктеу 0.96 Mb.

бет1/11
Дата09.03.2017
өлшемі0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№40 (1350) 

6 – 12 қазан 

2016 жыл


1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

КӨРГЕН КӨЗДЕ ЖАЗЫҚ ЖОҚ

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

ТІРШІЛІК БОЯУЫ

БАСПАСӨЗ – 2017 

Бүгінгі санда:

Демография 

дем бере бастады

Кинодағы пірім –

Абдолла Қарсақбаев

Өркениетке 

ұмтылған оңтүстік

4-бет

6-7-бет

11-бет

Астанада Қазақстан мен Ресей 

ынтымақтастығының өңіраралық ХІІІ 

форумы өтті. «Еуразия кеңістігіндегі 

көлік-логистикалық әлеуетті дамыту» 

тақырыбын қамтыған бұл форумның 

жұмысына мемлекеттер басшылары 

Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир 

Путин қатысты.

 Қазақстан мен Ресей мемлекеттік 

органдарының, квазимемлекеттік 

сектор мен іскерлік ортаның 1300-ден 

астам өкілі бас қосқан, инвестиция 

және сауда-экономика саласындағы 

екіжақты ынтымақтастық аясын 

кеңейту жолдары қарастырылған 

бұл ХІІІ форум барысында Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірінші 

кезекте Ресей Федерациясы еліміздің 

стратегиялық одақтасы және маңызды 

сауда-экономикалық серіктесі болып 

саналатынын атап өтті.

– Біз кең ауқымды бағыттар бойынша 

зара тиімді іскерлік ынтымақтастықты 

жүзеге асырып келеміз. Оған осы  ңір -

аралық форум да септігін тигізетін болады. 

Биылғы бірінші жартыжылдықта  зара 

сауда-саттықтың к лемі 6 миллиард дол лар-

ға жуықтады. Сонымен қатар, дағдарысқа 

дейінгі кезеңмен салыстырғанда бұл к р-

сеткіштің 30 пайызға т  мендегені байқалады. 

К п жағ дайда оның қарқыны бәсеңдеуі 

сыртқы жаһандық ахуалдарға бай ланысты 

болып отыр, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Осы орайда, Мемлекет басшысы екі-

жақты экономикалық ынтымақтастықты 

да мытуға серпін беру қажеттігін айтты.  зара 

іс-қимыл аясын кеңейту үшін айтарлықтай 

әлеуеттің бар екенін айтып,  республикадағы 

инвестициялық ахуалдың жақ сарып, эко-

номиканың әртарап тандырылуына күш-

жігер жұмыл дырылып жатқанына да назар 

аударды.


Алматы қаласында жалпы саны 100-ге тарта түнгі ойын-сауық орындары 

бар екен. Кіру бағасы әртүрлі. Ең арзаны – 2000 теңгеден басталады. Тіпті кей 

жерлерде қыздарға түнгі клубтар есігін айқара ашып қойған. 

Ол аздай республика бойынша ең көп ашылған гей клубтар да Алматыда. Бұл 

орайда ел ішінде «жын-ойнақтың ордасы» аталып кеткен жерлерге «жастар 

неге әуес» деген орынды сауал туындайды.

Аллаға шүкір, біраз белестерді 

т к е р д і к ,   ү л к е н - к і ш і   а у д и т о р и -

яда болып, айтарлықтай тәжірибе 

жинақтадық. Азды-к пті абырой алсақ

сонау Ұлықұм б ктеріндегі әрқайсы-

сы «дала академиясы» дерліктей 

құй мақұлақ, абыз қарттарымыздың 

негесінен дер едік.  сіресе әкелерім 

– ағайынды Қойшыбай мен Сәдудің 

тәлім-тәрбиесі ерекше. Екеуі де кітап 

оқуға құмар болды, кешегі уақыттары 

республикалық, облыстық, аудандық 

басылымдарды үзбей оқитын, елең 

еткізер жаңалықты отбасында балала-

ры, біздерге айтып отыратын.

Сол әдет бізде де бар, қат-қабат 

жұмыстан қолымыз босай қалса соңғы 

поштамен келген газет-журналдарға 

үңілеміз. Оның ішінде мен үшін к птен 

жаздырып алып жүрген «Ана тілінің» 

орны б лек. Ұлт газеті алғашқы саны 

шыққаннан бері халқымыздың арын 

арлап, мұңын жоқтаушы қалпынан 

танған жоқ. 

С зімді нақты мысалдармен тұжы-

рым дайын. №38 н мірде жарияланған 

« Ж ұ л  д ы з д а р »   ж а л ы қ т ы р ғ а н   ж о қ 

па?», №39 н мірдегі «Селт етпей-

тін салғырт тығымыз-ай...» деген 

ма қ алалар  жұрт шылық  к кейіндегі 

м ә с е л е н і   д п   б а с қ а н .   Н е м е с е 

Бауыржан Омарұлының «Сүлейлердің 

сарқыты» деген материалы  неріне

шығармашылық қарымына тәнті 

болып жүрген Берік Жүсіповтің алуан 

қ ы р л а р ы н   ж а н - ж а қ т ы   а ш у ы м е н 

бағалы. «Бас қалада қазақшамыз ақсап 

тұр...» деген тақырыптың  зі (№37) 

зерделі оқырманды  зіне тартпай ма?

Мен оқырман ретінде замандас-

тарымды 2017 жылға «Ана тіліне» 

жазылуға шақырамын.

АҚТ БЕ


11-бет

2-бет

Соңғы кездері түнгі клубтан 

шығып, қайғылы қазаға ұшы ра-

ғандар туралы жиі естіп жүрміз. 

Ға ламтордағы ресми ақпараттар 

легі мынандай: «Шымкентте 22 

жастағы жігіт түнгі клубта қаза 

тапты», «Астанада түнгі клуб-

тан шығып жоғалған қыздың  лі 

денесі табылды», «Талдықорғанда 

29 жастағы жігітті түнгі клубтың 

маңында айуандықпен ұрып-соғып 

кетті», «Алматыдағы түнгі клубта 

болған т белестің соңы қайғылы 

жағдаймен аяқталды», тағысын 

тағылар... Қайсыбірін айтайық, 

қоғамды дүр сілкіндірген мұндай 

келеңсіз жағдайлар толастар емес. 

Жалпы, соңғы он шақты жыл 

к лемінде әлемнің әр түкпіріндегі 

түнгі клубтарда болған қайғылы 

оқиғаларды сараптап к рсек, ажал 

құшқан адамдар саны к птігін 

байқауға болады. Бұларға қарап 

отырып, дүниедегі ең қауіпті жер 

– осы түнгі клубтар ма деген ойда 

қаласың… 2009 жылы Ресейдің 

Пермь қаласындағы «Хромая ло-

шадь» түнгі клубында кенеттен 

рт тұтанып, 156 адам қаза тапқан 

болса, сол жылы Таиланд аста-

н а с ы   Б а н г к о к т е г і   « С а н т и к а » 

түнгі клубында тұтанған  рттен 

61 адам к з жұмды. Сол сияқты, 

2008 жылы Қытайдың Шэньчжэнь 

қаласындағы «Вуванг» түнгі клу-

бында 43 адам, 2004 жылы Арген-

тина астанасы Буэнос-Айрестегі 

«Република Краманьон» түнгі клу-

бында 194 адам, 2003 жылы АҚШ-

тың Род-Айленд штатындағы түнгі 

клубта 100 адам, ал 2000 жылы 

Қытайдың Лоян қаласындағы бір 

түнгі клубта 309 адам аяқ асты-

нан пайда болған  рттің себебінен 

түтінге тұншығып немесе тірілей 

ртеніп,  мірмен қош айтысқан. Бұл 

тек қайғылы оқиғалардың бірнешеуі 

ғана. Тізбелей берсек, адам  ліміне 

апарып соққан келеңсіздіктерді са-

нап тауысу мүмкін емес. Шарапқа 

сылқия тойып алып,  зара т белесіп 

немесе әртүрлі нәрседен уланып, 

жарымжан, мүгедек күйге түскен 

жастардың  зі бір б лек әңгімеге 

арқау болады. 

Осылардың барлығын зерттей 

келе байқағаным, адамдар ара-

сында түнгі клубқа бару к беймесе 

еш азайған емес. Не құдіреті бары 

белгісіз, әйтеуір осы бір жын-

ойнақтың ме кеніне айналған түнгі 

клуб к п жас тардың сүйікті орнына 

айналған.  «Әй, балам, мынау әндетіп билеп жатқан кімдер? Өңдеріне қарасам, 

қыз секілді... Қой, бұлар жігіттер ме?» деп теледидардан концерт 

тама шалап отырған әжемнің даусы еріксіз менің де жүзімді теледи-

дарға бұрғызды. Үлкен кісінің таңданысы бекер емес екен. 

Расында қай арнаны ашсаңыз 

да, әйелдерше қылық танытатын 

әнші, актерсымақ жігіттерді к зіңіз 

шалады. « гіз мүйізді сиыр да сүт 

болмайды, әйел мі незді еркекте 

к ү ш   б о л м а й д ы »   д е г е н   қ а з а қ 

мақалының астарына үңілсек, ер 

жігіттің нәзіктікке құмар болуы 

жақ сылыққа апармасы анық. Бұл 

бүгінгі қоғамның үлкен дерті. 

Жігіттердің бұл сәніне, сәнқойлы-

ғына қарап, бұл сахналық бей-

нелері екенін түсіндік. Алайда 

күн  ткен сайын бұл бейнелерді 

қыз дан айыра алмайтын халге 

жеткендейміз. Атын атап, түсін 

түстемесек те халық бұндай ар-

тис терді таниды. Ал олардың 

жетек шілері мен продюсерлері 

болса, мұның барлығын заман та-

лабы, бүгінгі күннің сұранысы деп 

ақталып әлек. Осылай жалғаса 

берсе, оларды к ріп, тыңдап  скен 

ұрпақтың жайы не болмақ?! Бүгінгі 

жаһандану дәуірінде әр ұлт  зінің 

ұлттық ерекшелігін жоғалтып ал-

мауға тырысып, іс-әрекет танытып 

жатқанда, мұнымыз қалай? 

Біз кейде жағымсыз жайттарды, 

келеңсіз к ріністерді Батысқа жа-

батынымыз рас.  рине, Батыстың 

әсері, шетелге еліктеушілік бар. 

Бірақ, шетелдің тыңдарманы мен 

біздің тыңдарман бірдей емес қой. 

Неге шетелден жақсы сын алып, 

зіміздің ұлттық таны мымызға 

ыңғайламасқа?! Мә селен, Татар-

станда татар тілінде ән салмайтын

не болмаса татар халқының ұлттық 

киімін кимейтін артист сахнаға 

мүлдем шыға алмайды екен. Бұл 

әрине, олардың сахнаға құрметі, 

одан бұрын елге құрметі. Қазақ 

халқының ұлттық дүниетанымы, 

ерекшелігі ескеріліп, кез келген 

дүние осы тұрғыдан негізделсе 

деген тілегіміз бар. Бұлай деп 

отырғанымыз, бүгінгі жас  рен 

ертегінің не романның кейіпкеріне 

емес, тіпті батырларға да емес, 

сахнадағы артистерге ұқсағысы 

келеді, соларға еліктейді. Сондық-

тан телеарна мен интернет – бүгінгі 

тәрбиенің ең мықты құралына ай-

налды десек жаңсақтық емес. 

Шашын  сіріп, қызғылт түске 

бояп, корей сериалдарындағы 

к е й і п к е р д е н   а й н ы м а ғ а н   ж а -

старды к ріп қалатынымыз бар. 

Бүгінгі заманда бұл үйреншікті 

жағдайға айналған. Жігіттеріміз 

зіне тән даралығы деп шашын 

қызылды-жасылға бояуды дұрыс 

санаса, ертеңіміз не болмақ деген 

ойға қаласың. Таяуда Ақт беде 

шаштарын бояп, сырға таққан 

жігіттерден құралған  «Ninety one» 

тобының концерті болмай қалды. 

Бұл туралы «КТК» телеарнасында 

айтылды. Осы оқиғаның  зі ой-

лантуы тиіс.

Тағы бір айта кетерлік жайт, 

соңғы кездері әлеуметтік желілерде 

күлкі шақыратын қыс қаша бей-

нероликтер немесе бүгінгі тілмен 

айтқанда вайн түсі ріп жүрген жас-

тар саны к бейіп келеді. Алай-

да солардың қай-қайсысына к з 

салсаңыз да, қыздардың р лін 

жігіттер сомдауға құштар. Тіпті 

к йлек те киіп, орамал тағып, дау-

ыстарын да салады.  рине, жас тар 

мұны күлкілі санайтын да шығар. 

Ал олардың түптің түбінде бұл неге 

әкелетінін ой таразысына салып, 

бағамдамайтыны алаңдатады. 

Не нәрсенің де табиғи болғаны 

ж н ғой. 

Ақбота ИСЛ МБЕК

ЖАҺАНДАНУҒА 

ЖҰТЫЛҒАН ЖІГІТТЕР

КӨРШІ ЕЛДЕРДІҢ 

КӨРШІЛІК ХАҚЫСЫ

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1748,16

1859,94


12 айға

3496,32


3719,88

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


3202,56

3314,34


12 айға

6405,12


6628,68

«АНА ТІЛІНЕ» 

ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

ТҮНГІ КЛУБ

жанымызды неге жабырқатты?

ЖЕР-СУ 


АТАУЛАРЫНДАҒЫ 

КІРМЕ СӨЗДЕРКЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Такталифум ЕСЕНҒҰЛОВ,

«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Бас 

директорының бірінші орынбасары, Ақтөбе 

облыстық мәслихатының депутаты

 Нұрсұлтан Назарбаев эко номиканы 

жандандыру саласын дағы, соның ішінде 

салық ре жімін ырықтандыру, ауқымды 

ж е к е  ш е  л е н д і р у   і с і н і ң   к е л е с і   к е з е ң і н 

жүзеге асыру және Астана мен Ал матыда 

инновациялық екі кластер құру бағытында 

мемле кет қабылдап отырған шаралар туралы 

айтып  тті. Сонымен бірге Мемлекет бас-

шысы алдағы уақытта «Астана» халықаралық 

қаржы орталығы құрылып, «ЭКСПО-2017: 

болашақтың энергиясы» халықаралық 

мамандандырылған к рмесі  тетінін еске 

салды.


Ресей Президенті Владимир Путин 

қарқынды даму үстіндегі Астана қаласының 

талай игі істерге ұйытқы болып келе 

жатқанына тоқтала келіп, бүгінгі ауқымды 

шараның Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың бастамасымен ұйымдастыры-

лып отырғанына мән берді. Сон дай-ақ, 

ол екіжақты дәстүрлі бай ланыстардың  з 

нәтижесін к р сетіп келе жатқанын атап 

тті. Оның айтуынша, екі ел ара сындағы 

экономикалық қа тынастарды одан әрі дамы-

та түсуге мүмкіндіктер мол.2

№40 (1350) 

6 – 12 қазан 

2016 жыл


АНА ТІЛІ

ОҢ БОЛСЫН!

МӘДЕНИ МҰРА

КИНО


АЛҚАЛЫ ЖИЫН

мүмкіндікті орнымен пайдалану қажет-

тігін жеткізді. С зінің соңында В.Путин  

Қазақстан мен Ресей ынтымақтаса жұмыс 

істеуін жалғастыра беретін болса, соның 

нәтижесінде екі елдің де ұлттық экономи-

касы ілгерілеп, халықтарының тұрмысы 

жақсара түсетініне сенім білдірді.

  Б ұ д а н   к е й і н   Е л б а с ы   Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев пен Ресей Федерациясының 

Президенті Владимир Путин екі елдің 

мемлекеттік органдары мен іскерлік орта 

кілдері жиналған пленарлық отырысына 

қатысты. Жиында Мемлекет басшысы 

о с ы н д а й   п і ш і м д е г і   ж ы л   с а й ы н ғ ы 

кездесулердің екіжақты қарым-қатынасты 

дамытуда зор маңызы бар екендігін атап 

тті.Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық 

экономикалық одақтың бүгінгі таңда 

Ұлы Жібек жолын жаңғыртудың негізгі 

буыны болып отырғанын айтты. Мемлекет 

басшысы форум барысында талқыланған 

мәселелерді ескере келіп, екі ел үкіметіне 

к лік-логистика жүйесін дамыту ж ніндегі 

іс-қимылды үйлестіру жұмыстарын кү-

шейту ж нінде тапсырма беруді ұсынды. 

Нұрсұлтан Назарбаев біріккен к лік-

л о г и с т и к а   к о м п а н и я с ы н ы ң   қ ы з м е т 

аясын кеңейту қажеттігін айтып, Еуразия 

Даму банкі жұмысының аспектілеріне де 

тоқталып  тті.

2016 жылға арналған деректерге сүйенсек, 

Бүкіләлемдік мұра тізіміне бү гінгі күнге 

әлемнен 856 мәдениет ескерт кіш тер, 222 

табиғи, 36 аралас нысандар енгізілген.

Бұл орайда Бүкіләлемдік мұра тізімінде 

республикамыздағы Қожа Ахмет Ясауи 

мавзолейі мен Алматы облысының Жамбыл 

ауданының аумағында орналасқан Тамғалы 

археологиялық ландшафтының петроглифтері, 

Сары-Арқа – солтүстік Қазақстанның да-

ласы мен к лдері, Батыс Тянь-Шань енген. 

Бұдан  зге Қазақстан 2014 жылы Бүкіләлемдік 

мұра тізіміне Доха қаласында (Катар)  ткен 

ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра комитетінің 

38-сессиясы барысында Қытай және Қырғыз 

Республикасымен бірлесе отырып Алматы 

және Жамбыл облыстарында орналасқан 8 

ежелгі қалашықты енгізді. Олар – Талғар, 

Қойлық, Қарамерген, Баласағұн, Құлан, 

рнек, Қост бе, т.б. 

Қазақстан  з кезегінде жоғарыда аталған 

Бүкіләлемдік мәдени және табиғи мұраларды 

қорғау Конвенциясын ратификациялау арқылы 

сол ескерткіштерді сақтау міндеттемесін алды. 

Осы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз 

етуде  з аумақтарында халықаралық дәрежедегі 

атал ған ескерткіштер  орналасқан облыстық 

әкім діктердің р лі зор болуы тиіс деп санай-

мыз. 


Егер  з тарапымыздан Қожа Ахмет Ясауи 

мавзолейінің Бүкіләлемдік мұра тізіміндегі 

б і р е г е й   с ә у л е т   е с к е р т к і ш і   е к е н і н ,   с о -

нымен қатар Қазақстанның Бүкіләлемдік 

мәдени мұра тізіміне келешекте енгізу үшін 

қалыптастырылған  зге нысанның жоқ екенін 

ескерсек, бұл біз үшін теңдесі жоқ мұра.

Алайда, Түркістан қаласы әкімдігінің осы 

мәселеге басты назар аударуы ж н сияқты. 

Қалалық әкімдік ескерткіштердің аумағында 

т ұ р ғ ы з ы л а т ы н   қ ұ р ы л ы с   ғ и м а  р а т т а р ы н 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

бдіқалықова  зербайжан Респуб-

ликасында сапармен болып, онда V 

Баку халықаралық гуманитарлық 

форумына қатысты. 

Мемлекеттік хатшы сапар бары-

сында, сондай-ақ,  зербайжан Рес-

публикасының Премьер-министрі-

мен, Милли Меджлисінің т рағасымен 

және басқа да жоғары мемлекеттік 

лауазым иелерімен кез десіп, екіжақты 

м ә д е н и - г у м а н и   т а р л ы қ   қ а р ы м -

қатынастарды одан әрі нығайтудың 

келелі  мәселелерін талқылады.

з е р б а й ж а н   е л і н і ң   ә л е м д і к 

қауымдастық деңгейіндегі рухани 

бастамаларының қатарына еніп, 

осымен бесінші рет  ткізіліп отырған 

Баку халықаралық гуманитарлық 

форумына әлемнің 100-ден астам 

елі мемлекеттік құрылымдарының 

к і л д е р і ,   с о н ы ң   і ш і н д е   Н о -

б е л ь   с ы й л ы ғ ы н ы ң   л а у р е а т т а -

ры, белгілі ғылым, мәдениет және Ақт бе облысында «Халықты 

қауіпсіздікпен қамтамасыз ету» жо-

басы бастау алды. Аталған шараға 

200-ден астам орталық және 

аймақтық мемлекеттік органдар мен 

мемлекеттік емес ұйымдардың үздік 

мамандары қатысуда. 

Бұл жұмысты ҚР-ның Бас проку-

роры Жақып Асанов басқарады. Бұдан 

басқа жұмыс тобының құрамында 

Президент  кімшілігі Ішкі саясат 

б лімінің басшысы Аида Балаева, Бас 

прокурордың орынбасары Андрей 

Кравченко, Ішкі істер министрінің 

орынбасары Ерлан Тұрғымбаев, 

Терроризмге қарсы орталығының 

штаб бастығы Марат Сайполдаев, 

Ұлттық экономика вице-министрі 

Айдар Арифханов, Азаматтық қоғам 

және дін істері вице-министрі Марат 

зілханов, Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму вице-министрі Свет-

лана Жақыпова және т.б. бар.

Жұмыс тобы бұл бағыттағы алғаш-

қы қадамын облыстық әкімдікте 

ңір жұртшылығымен кездесуден 

  С о ң ы н д а   М е м л е к е т   б а с ш ы с ы 

ЭКСПО-2017 халықаралық к рмесіне 

дайын дық барысында Ресейдің бірқатар 

ңірімен меморандумдарға қол қою жос-

парланып отырғанын еске салды.

–   Ф о р у м   а я с ы н д а   « А с т а н а 

ЭКСПО-2017» ҰК» акционерлік қоғамы 

мен Омбы, Түмен, Астрахань, Свердлов 

және Орынбор облыстарының, Алтай 

және Татарстан республикаларының 

басшылары арасында меморандумға қол 

қойылатын болады. К рмеге 5 миллион-

нан астам адам келеді деп жоспарла-

нып отырғандықтан, логистиканың 

дұрыс жолға қойылуы маңызды, – деді 

Қазақстан Президенті.

Владимир Путин Ресейдің Қазақ-

стан мен к п жоспарлы сауда және инвес-

тициялық қарым-қатынасын дамытуға 

басты назар аударылатынын тілге тиек 

етті. «Елдеріміздің экономикасы бір-

бірімен  зара тығыз байланысты. Біз 

неркәсіпте, энергетикада, ауыл шаруа-

шылығында ауқымды жобаларды бірге 

іске асырудамыз» дей келе, екіжақты 

ынтымақтастықты кеңейтуде  ңірлер ең 

белсенді р л атқарып отырғанын баса 

айтты. К лік қызметі нарығын дамыту 

мәселесінің  зектілігіне аз-кем тоқталған 

В.Путин Ресей мен Қазақстан Еуропа 

тоқтату ж ніндегі заңнамалық құзырына 

қарамастан, немқұрайлықтың салдарынан 

мавзолей орналасқан аумаққа жақын жерде 

ерекше ескерткішпен стилі, к лемі, биіктіктігі 

жағынан талас тудыратын әралуан ғимараттар 

к птеп салынып жатады. Мұндай шара-

ларды жүзеге асыра берсек, әлемдік мұраға 

жанашырлық ұйымдар не ойлайды? 

Мәселен, жуық мерзімде Мавзолейдің 

құрылыс салуды реттейтін аймағында жүргізіл-

ген қонақ үй кешенінің құрылысы ЮНЕСКО 

тара пынан айтарлықтай наразылық тудыр-

ды және бұл бірінші жағдай емес. Оңтүстік 

Қазақстан облысынан басқа әкімдіктер де 

бұл тектес мәселелерге салғырттық танытқан 

жағдайлар бар. Осындай жайтқа мән берге-

німіз ж н. ЮНЕСКО  з кезегінде әлемдік 

тәжірибеде кездесіп жүргендей тиісті талаптар 

сақталмайтын болса, Бүкіләлемдік мұраның 

негізгі  тізімінен шығарып, қауіп т ніп тұрған 

нысандар тізіміне енгізу ж нінде шешім 

қабылдауы да мүмкін. Айта кетерлік жайт, 

ЮНЕСКО тарапынан Мавзолейді қауіп т ніп 

отырған ескерткіштер тізіміне к шіру ж нінде 

бірнеше ескертулер болды және солай болған 

жағдайда ол біздің абырой-беделімізді арттыр-

масы белгілі.

Дәл осындай күйге тап болған Грузия 

зінің 2009 жылы Бүкіләлемдік мұра тізімінен 

қауіпті халге к шірілген Мцхеты тарихи 

ескерткіштерін негізгі тізімге қайта енгізуге 

тек 2016 жылы шілде айында ЮНЕСКО 

Бүкіл әлем дік мұра комитетінің Ыстанбұл 

қала сында  ткен 40-сессиясында 7 жылдан 

кейін ғана қайтаруға қол жеткізді. Осы орайда 

еліміздегі бірегей ескерткіштердің қауіпсіздік 

жағдайларын жасауға атсалысқанымыз абзал 

болар еді. 

нер қайраткерлері, сарапшылар 

қауымдастығының  кілдері келді.

Форумның ашылу салтанатын-

да  зербайжан Республикасының 

Президенті Ильхам Алиев, сондай-

ақ БҰҰ, ЮНЕСКО және ИСЕСКО 

кілдері құттықтау с з с йледі.

Ж и ы н   б а р ы с ы н д а   с з   а л ғ а н 

Мем лекеттік хатшы 25 жыл ішінде 

Қа зақстан басшысының  лшеусіз 

еңбегінің арқасында елімізде ор нық-

қан келісім мен бірліктің бірегей 

моделі туралы баяндап берді. 

Қорыта айтқанда, Г. бдіхалықова-

ның  зербайжанға жасаған екі күндік 

жұмыс сапары осындай маңызды кез-

десулерге, тиімді жүздесулерге толы 

болды. Қазақстан- зербайжан қарым-

қатынастарын жаңа бір қырымен 

еселеп, қос ел басшыларының  зара 

байланысты  рістетуге негізделген 

уағдаластықтарын одан әрі тереңде-

туге, Ұлы Дала елінің рухани-мә-

дени, әлеуметтік-гуманитарлық жетіс-

тіктерін жан-жақты таныстыруға мүм-

кіндік берді.

бастады. Жиын барысында облыс 

әкімі Бердібек Сапарбаев с з с йледі. 

Сондай-ақ, Бас прокурор Жақып 

Асанов жұмыс тобы жүзеге асыратын 

іс-шаралардың негізгі бағыттарына 

тереңірек тоқталды. 

Кездесуде түрлі бағытқа басшы-

лық жасайтын вице-министрлер 

мен орталық мемлекеттік орган-

дар басшылары  здерінің жұмыс 

жос парларымен таныстырып, осы 

ке зеңде атқарылатын шаралар-

ды баян дады. Жалпы осы кезеңде 

13454 адам қатысқан ақпараттық-

түсінік жұ мыстарымен 152 әртүрлі 

шаралар  ткізілетін болады. Бұдан 

басқа, құқық қорғау органдарының 

қызметкерлері, дін тану пәнінің 

оқытушылары, психологтар, барлығы 

890 адам қатысқан 19 сабақ пен се-

минар-тренингте әдіс темелік к мек 

к рсетілуде. 10 мыңға жуық ақ-

параттық және әдістемелік материал-

дар тарату к зделуде. Жоба аясында 

мәдени-к пшілік, спорттық және 

басқа да шаралар ұйымдастыруды 

жоспарлап отыр.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал